Opleidingen & Cursussen: Arbo

Integrale aanpak van veiligheid bij vastgoed

€ 630 -

U verhuurt graag woningen die schoon, heel en veilig zijn. De woonomgeving moet schoon zijn, zonder kapotte onderdelen. Bovendien wilt u dat uw huurders met een veilig gevoel thuis komen in hun woning. Corporaties steken hier dan ook veel energie in. Maar "veilig" is soms een lastig begrip. Want hoe veilig is veilig? En hoe wordt bepaald wat wel veilig en wat niet veilig is? Helaas gebeuren er bijna dagelijks ongelukken: branden, explosies, onveilige galerij- en balkonvloeren of hekken, asbestverontreinigingen. In hoeverre bent u ervan overtuigd dat u voldoende doet aan veiligheid? En niet onbelangrijk: Wie heeft de verantwoordelijkheid hierbij? Is de verantwoordelijkheid duidelijk vastgelegd binnen uw corporatie? Of is de verantwoordelijkheid verdeeld over meerdere afdelingen en personen? Wat zijn de risico’s eigenlijk voor u als verhuurder? Hoe rapporteert u hierover aan de directie of het bestuur? Is er een veiligheidsplan bij calamiteiten en wie heeft de regie als er echt iets gebeurd? De training Integrale aanpak van veiligheid bij vastgoed leert u op een andere manier naar uw vastgoed te kijken. Bij welke complexen loopt u verhoogd risico en hoe groot is dat risico? Hoe kunt u eventuele calamiteiten voorkomen en wat moet er gebeuren als er zich een calamiteit voordoet? Ook leert u hoe u integrale veiligheid als thema binnen uw organisatie kunt agenderen. Voor wie? Medewerkers bedrijfsbureau of vastgoedontwikkeling, technische medewerkers, beleidsmedewerkers, projectleiders en projectmanagers. Leerresultaten U weet welke veiligheidsrisico’s aan de orde zijn bij het verhuren van woningen. U weet hoe u een risico-inventarisatie kunt maken. U kent de belangrijkste veiligheidsrisico’s en kunt deze kwantificeren. U kent de ketenpartners bij het aanpakken van integrale veiligheid en weet welke afspraken u moet maken met deze partners en hoe u kunt toezien op opvolging hiervan. U weet hoe u een plan van aanpak voor integrale veiligheid kunt maken. U kunt jaarplannen opzetten voor aanpak van integrale veiligheid en over integrale veiligheid te rapporteren. Programma Veiligheidsrisico’s in kaart Praktijkvoorbeelden: Brand Koolmonoxidevergiftiging Vallen van vloeren  Doorvallen door ruiten Legionella besmettingen Asbestverontreinigingen Elektrocutie Gasexplosies Constructieve onveiligheden Waar start en eindigt de verantwoordelijkheid van verhuurders? Ketenpartners bij aanpak van veiligheid van vastgoed Veiligheidsplannen Integraal Plan van Aanpak en de jaarplannen Rapportage en verantwoordelijkheid Onze open opleidingen worden verzorgd in diverse accommodaties.Voor uw verblijf wordt door Kjenning een verblijfsarrangement geboekt.Het arrangement bestaat uit verblijfskosten zoals zaalhuur, koffie/thee en lunch. Wij hanteren de navolgende vaste verblijfskosten: Arrangement per opleidingsdag van 2 dagdelen: : € 85,00Arrangement per opleidingsdag van 3 dagdelen met diner: : € 120,00Arrangement bij 2-daags programma van 5 dagdelen met diner, overnachting en ontbijt: : € 270,00 Bij opleidingen van meerdere losse dagen wordt het arrangement berekend op basis van het aantal dagen. Arrangementskosten zijn onlosmakelijk verbonden aan de opleiding en zijn vrij van BTW.