Opleidingen & Cursussen: Duurzaamheid

Basiscursus Duurzaam bouwen

€ 1445 - HBO

De verduurzaming van de gebouwde omgeving bevindt zich in een nieuwe opwindende fase. Energietransitie is daarbij het leidende begrip, maar ook circulariteit houdt de gemoederen bezig. De focus van gemeenten richt zich steeds meer op de bestaande bouw, maar ook bij nieuwbouw ligt nog een grote uitdaging. Op welke manier is in een prestatiegerichte uitvraag niet alleen op energie maar ook op circulariteit en gezondheid zorgvuldig mee te nemen? Voor een bestaand of nieuw te realiseren gebouw, of voor een gebiedsontwikkeling? Deze cursus biedt gemeenten de mogelijkheid hun inzicht in mogelijke strategieën te vergroten en biedt handelingsperspectief om duurzaam bouwen op alle gebiedsniveaus en alle soorten gebouwen concreet en uitvoerbaar te krijgen, in zowel nieuwbouw als bestaande bouw. BESCHRIJVING Duurzaam bouwen is een middel om bepaalde doelen te bereiken. Deze doelen liggen op verschillende niveaus en moeten leiden tot een leefomgeving met toekomstwaarde. De uitdaging is om gebouwen te realiseren waar mensen plezierig kunnen wonen en werken, nu en later. En dat op een manier dat ook toekomstige generaties blijvend in hun behoeften kunnen voorzien. Het betekent energiezuinig bouwen, gebruik maken van duurzame (herbruikbare) materialen, een gezond binnenmilieu, verantwoord watergebruik en duurzaam slopen. Duurzaamheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus willen concrete resultaten boeken. Maar hoe kun je duurzame wensen praktisch, pragmatisch en planmatig invullen? In de tweedaagse Basiscursus Duurzaam bouwen leert u duurzaam bouwen toepassen in de lokale praktijk. We kijken naar drie niveaus: stedenbouw, gebouw en uitvoering. U leert alles over het actuele instrumentarium en maakt kennis GPR Gebouw en GPR Stedenbouw. Thematisch verdiepen we ons in energie, materialen en gezondheid. Ook is er aandacht voor communicatie, processturing en het financieel instrumentarium. Bovendien maken we onderscheid tussen duurzame nieuwbouw en de verduurzaming van bestaande gebouwen. DOELGROEP Deze cursus is geschikt voor medewerkers die duurzaam bouwen actief aansturen bij gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus. Voor adviseurs en beleidsmedewerkers is het een brede kennismaking. Coördinatoren duurzaamheid en projectmanagers van bouwprojecten kiezen deze cursus voor inhoudelijke oriëntering, kennismaking met instrumenten en borging van kwaliteit. Voor stedenbouwkundigen bieden we handvatten voor het vertalen duurzaamheid in gebiedsontwikkeling. RESULTAAT Na deze cursus hebt u een brede basisoriëntatie op duurzaam bouwen op de niveaus van stedenbouw, gebouw en uitvoering voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. U bent op de hoogte van recente ontwikkelingen en hebt kennis opgedaan van duurzame gebiedsontwikkeling. Ook hebt u kennis van technieken voor duurzame gebouwen en procesmatig kennis hoe duurzaamheid voor elkaar te krijgen. Tijdens de cursus is volop ruimte om eigen ervaringen in te brengen en te bespreken met de docenten en medecursisten.

Duurzaam bouwen voor makelaars en taxateurs

€ 595 - Post-HBO

Inleiding Bij verkoop/verhuur moet een energielabel worden overlegd. Sinds 2015 is de aanvraagmethode daarvoor vereenvoudigd. Tot zover voor iedereen bekend. Maar wat is nu BENG, of NOM, EPG of MPG? Met het klimaatakkoord van Parijs als aanjager komt duurzaam bouwen in een stroomversnelling. Wetgeving, energielevering, producten en diensten veranderen. Dit levert de volgende vragen op: Wat is de rol van de makelaar hierin? Welke kennis heeft hij/zij nodig? Hoe kunt u als taxateur duurzaamheid op waarde schatten? Inhoud en resultaat Deze cursus benadert de thema’s energie en duurzaam bouwen op een praktische manier. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Wet- en regelgeving, achterliggende normen en richtlijnen Wat wordt lokaal en regionaal bepaald? Actuele onderwerpen Hoe meet ik de energie- en duurzaamheidsprestatie? Stimulering en financiering Herkennen van duurzaamheid en duurzame producten in een woning/gebouw Waardering duurzame woningen/duurzaam vastgoed Doelgroep De cursus is bestemd voor makelaars en taxateurs wonen en bedrijfsmatig vastgoed die een beter beeld willen krijgen van de wet- en regelgeving en actualiteiten rondom energie en duurzaam bouwen specifiek gericht op hun informatiebehoefte. Programma Inleiding Wet- en regelgeving, achterliggende normen en richtlijnen Welke (prestatie)eisen zijn er vastgelegd voor nieuwbouw en bestaande bouw? Hoe wordt bepaald of is voldaan aan die eisen? Welke procedures moet je als makelaar kennen? Hoe kan je je klanten hierbij ondersteunen? Wat wordt lokaal en regionaal bepaald? De meeste makelaars opereren lokaal en/of regionaal. Hoe kan je snel in beeld krijgen wat er lokaal/regionaal speelt op gebied van duurzaamheid? Wat zijn de relevante instanties? Actuele onderwerpen Nul Op de Meter (NOM), Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG), passief/actief huis, Energieprestatie (EPG) Milieuprestatie (MPG), Cradle to Cradle (C2C) Circulair bouwen Gezond binnenklimaat Etc. Hoe meet ik de energie- en duurzaamheidsprestatie? Energieprestatieberekening (EPG/EPG NV, EPC, EI, energielabel) Milieuprestatieberekening (GPR Bouwbesluit) GPR Gebouw, BREEAM, LEED, WELL Certificaten Stimulering en financiering Ondersteuning vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Provincie, gemeenten, waterschappen, etc. Financiering (banken, hypotheekverstrekkers, Esco’s) Herkennen van duurzame maatregelen in een woning/gebouw Installaties Bouwkundig (glas, kierdichting, FSC, etc.) Functionaliteit Flexibiliteit Locatie Interessante www’s: (www.woningchecklist.nl, IC Dubo, VIba expo, GreenWorks) Waardering duurzame woningen/duurzaam vastgoed Verhuurbaarheid, verkoopbaarheid Strategisch voorraadbeheer Bereikbaarheid Energierekening Afscheid nemen van Gronings gas Ontkoppeling (rioolheffing) Comfort, gezondheid (Daly’s) Levensloopbestendig Flexibiliteit

Duurzaamheid in de Gebouwde Omgeving

€ 3297 - HBO

Duurzame gebouwen zijn toekomstbestendig, waardevast, hebben een lage of geen CO2 uitstoot, lage energiekosten en een hoog comfort. Naast kennis van innovatieve technieken vraagt duurzaam bouwen om een meer integrale aanpak en een projectbenadering vanuit (systeem)concepten. Daarnaast vraagt het duurzaam bouwen inzicht in de economische haalbaarheid en overtuigingskracht richting opdrachtgevers. In deze post-hbo cursus komt het begrip duurzaamheid breed aan bod, waarbij zowel naar het gebouw als naar de technische installaties wordt gekeken. De verschillende beoordelingsmethoden (BREEAM etc.) komen ook aan de orde. Leerdoel / resultaat De deelnemer is na afloop van de cursus in staat te analyseren, motiveren en berekenen en zelfstandig te adviseren ten aanzien van duurzame aspecten betreffende het gebouw, het gebruik en de technische installaties. Na afloop kunt u: adviseren over toe te passen energie- en duurzaamheidslabels; onderbouwd adviseren over energiebesparende maatregelen; onderbouwd adviseren over inpassing duurzame opwekking van energie; adviseren en participeren in moderne samenwerkingsverbanden en contractvormen; een haalbaarheidsstudie met financiële onderbouwing opstellen. Doelgroep Ervaren hoger opgeleide ontwerpers, adviseurs, projectleiders of projectmanagers binnen de installatiesector. Vooropleiding Voor het volgen van de cursus is een afgeronde opleiding op minimaal hbo-niveau en meerdere jaren ervaring binnen de installatietechniek vereist. Een goed eindresultaat vraagt een grote mate van zelfstudie. Studielast De studielast voor deze cursus bestaat uit zowel contacturen als zelfstudie ten behoeve van het bestuderen van de lesstof en het maken van werkopdrachten en bedraagt circa 140 uur. Inhoud Het programma van de cursus bestaat uit 7 lessen (verdeeld over 6 lesdagen): Inleiding Duurzaamheid Instrumentarium Duurzaamheid Energiebeperkende maatregelen Duurzame opwekking Uitvoeringsvormen duurzame projecten Financiële onderbouwing Duurzaamheid Stimuleren Duurzaamheid Uitgereikt cursusmateriaal Uitvoerig geïllustreerde syllabi (via leeromgeving). Toegepaste Energietechniek Deel 2 – Duurzame Energie. Docenten De lessen worden verzorgd door docenten die zijn geselecteerd op hun praktijkervaring en hun didactische vaardigheden. Zij zijn in staat naast behandeling van de lesstof in de bijbehorende literatuur, de stof aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden toe te lichten.

Basiscursus Duurzaam bouwen

€ 1445 - HBO

De verduurzaming van de gebouwde omgeving bevindt zich in een nieuwe opwindende fase. Energietransitie is daarbij het leidende begrip, maar ook circulariteit houdt de gemoederen bezig. De focus van gemeenten richt zich steeds meer op de bestaande bouw, maar ook bij nieuwbouw ligt nog een grote uitdaging. Op welke manier is in een prestatiegerichte uitvraag niet alleen op energie maar ook op circulariteit en gezondheid zorgvuldig mee te nemen? Voor een bestaand of nieuw te realiseren gebouw, of voor een gebiedsontwikkeling? Deze cursus biedt gemeenten de mogelijkheid hun inzicht in mogelijke strategieën te vergroten en biedt handelingsperspectief om duurzaam bouwen op alle gebiedsniveaus en alle soorten gebouwen concreet en uitvoerbaar te krijgen, in zowel nieuwbouw als bestaande bouw. BESCHRIJVING Duurzaam bouwen is een middel om bepaalde doelen te bereiken. Deze doelen liggen op verschillende niveaus en moeten leiden tot een leefomgeving met toekomstwaarde. De uitdaging is om gebouwen te realiseren waar mensen plezierig kunnen wonen en werken, nu en later. En dat op een manier dat ook toekomstige generaties blijvend in hun behoeften kunnen voorzien. Het betekent energiezuinig bouwen, gebruik maken van duurzame (herbruikbare) materialen, een gezond binnenmilieu, verantwoord watergebruik en duurzaam slopen. Duurzaamheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus willen concrete resultaten boeken. Maar hoe kun je duurzame wensen praktisch, pragmatisch en planmatig invullen? In de tweedaagse Basiscursus Duurzaam bouwen leert u duurzaam bouwen toepassen in de lokale praktijk. We kijken naar drie niveaus: stedenbouw, gebouw en uitvoering. U leert alles over het actuele instrumentarium en maakt kennis GPR Gebouw en GPR Stedenbouw. Thematisch verdiepen we ons in energie, materialen en gezondheid. Ook is er aandacht voor communicatie, processturing en het financieel instrumentarium. Bovendien maken we onderscheid tussen duurzame nieuwbouw en de verduurzaming van bestaande gebouwen. DOELGROEP Deze cursus is geschikt voor medewerkers die duurzaam bouwen actief aansturen bij gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus. Voor adviseurs en beleidsmedewerkers is het een brede kennismaking. Coördinatoren duurzaamheid en projectmanagers van bouwprojecten kiezen deze cursus voor inhoudelijke oriëntering, kennismaking met instrumenten en borging van kwaliteit. Voor stedenbouwkundigen bieden we handvatten voor het vertalen duurzaamheid in gebiedsontwikkeling. RESULTAAT Na deze cursus hebt u een brede basisoriëntatie op duurzaam bouwen op de niveaus van stedenbouw, gebouw en uitvoering voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. U bent op de hoogte van recente ontwikkelingen en hebt kennis opgedaan van duurzame gebiedsontwikkeling. Ook hebt u kennis van technieken voor duurzame gebouwen en procesmatig kennis hoe duurzaamheid voor elkaar te krijgen. Tijdens de cursus is volop ruimte om eigen ervaringen in te brengen en te bespreken met de docenten en medecursisten.

Duurzaam bouwen voor makelaars en taxateurs

€ 595 - Post-HBO

Inleiding Bij verkoop/verhuur moet een energielabel worden overlegd. Sinds 2015 is de aanvraagmethode daarvoor vereenvoudigd. Tot zover voor iedereen bekend. Maar wat is nu BENG, of NOM, EPG of MPG? Met het klimaatakkoord van Parijs als aanjager komt duurzaam bouwen in een stroomversnelling. Wetgeving, energielevering, producten en diensten veranderen. Dit levert de volgende vragen op: Wat is de rol van de makelaar hierin? Welke kennis heeft hij/zij nodig? Hoe kunt u als taxateur duurzaamheid op waarde schatten? Inhoud en resultaat Deze cursus benadert de thema’s energie en duurzaam bouwen op een praktische manier. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Wet- en regelgeving, achterliggende normen en richtlijnen Wat wordt lokaal en regionaal bepaald? Actuele onderwerpen Hoe meet ik de energie- en duurzaamheidsprestatie? Stimulering en financiering Herkennen van duurzaamheid en duurzame producten in een woning/gebouw Waardering duurzame woningen/duurzaam vastgoed Doelgroep De cursus is bestemd voor makelaars en taxateurs wonen en bedrijfsmatig vastgoed die een beter beeld willen krijgen van de wet- en regelgeving en actualiteiten rondom energie en duurzaam bouwen specifiek gericht op hun informatiebehoefte. Programma Inleiding Wet- en regelgeving, achterliggende normen en richtlijnen Welke (prestatie)eisen zijn er vastgelegd voor nieuwbouw en bestaande bouw? Hoe wordt bepaald of is voldaan aan die eisen? Welke procedures moet je als makelaar kennen? Hoe kan je je klanten hierbij ondersteunen? Wat wordt lokaal en regionaal bepaald? De meeste makelaars opereren lokaal en/of regionaal. Hoe kan je snel in beeld krijgen wat er lokaal/regionaal speelt op gebied van duurzaamheid? Wat zijn de relevante instanties? Actuele onderwerpen Nul Op de Meter (NOM), Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG), passief/actief huis, Energieprestatie (EPG) Milieuprestatie (MPG), Cradle to Cradle (C2C) Circulair bouwen Gezond binnenklimaat Etc. Hoe meet ik de energie- en duurzaamheidsprestatie? Energieprestatieberekening (EPG/EPG NV, EPC, EI, energielabel) Milieuprestatieberekening (GPR Bouwbesluit) GPR Gebouw, BREEAM, LEED, WELL Certificaten Stimulering en financiering Ondersteuning vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Provincie, gemeenten, waterschappen, etc. Financiering (banken, hypotheekverstrekkers, Esco’s) Herkennen van duurzame maatregelen in een woning/gebouw Installaties Bouwkundig (glas, kierdichting, FSC, etc.) Functionaliteit Flexibiliteit Locatie Interessante www’s: (www.woningchecklist.nl, IC Dubo, VIba expo, GreenWorks) Waardering duurzame woningen/duurzaam vastgoed Verhuurbaarheid, verkoopbaarheid Strategisch voorraadbeheer Bereikbaarheid Energierekening Afscheid nemen van Gronings gas Ontkoppeling (rioolheffing) Comfort, gezondheid (Daly’s) Levensloopbestendig Flexibiliteit

Energietransitie en vastgoed

€ 295 - Post-HBO

Doel: Het klimaatverdrag van Parijs, het afbouwen van de gaswinning in Groningen, de realisatie van grote wind- en zonneparken op land en zee, energielabels, gasloos bouwen. De energietransitie speelt op veel niveaus en veel verschillende manieren een steeds grotere rol bij vastgoed. Ook investeert de overheid zelf, via bijvoorbeeld subsidies, in verduurzaming van vastgoed. De uitleg en toepassing van wet- en regelgeving bij energietransitie levert interessante juridische vragen en uitdagingen op. Van een bestemmings- of inpassingsplan voor een windpark tot een verplicht energielabel bij de verkoop of verhuur van gebouwd vastgoed. Of je nu bezig bent met grondzaken, vastgoedontwikkeling en -beheer of ruimtelijke ordening, iedereen die met vastgoed bezig is krijgt vroeg of laat met energietransitie te maken. Behalve een uitdaging biedt energietransitie ook een grote kans voor verduurzaming. Redenen genoeg om de juridische aspecten van een aantal belangrijke ontwikkelingen bij energietransitie en vastgoed op een rij te zetten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden komen deze actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving en rechtspraak tijdens deze studiedag aan de orde. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de masterclass een syllabus. Daarin zitten de PowerPoint presentatie, een overdruk van relevante wetsartikelen, achtergrondinformatie en actuele en relevante rechtspraak. Nadien ontvangt u een certificaat van deelname. Uiteraard is er uitgebreid gelegenheid om uw eigen vragen in te brengen, zowel voorafgaand als tijdens de cursus.   Voor wie: Deze masterclass is bestemd voor iedereen die binnen overheden, woningcorporaties en vastgoedontwikkelaars/-beheerders te maken heeft met verduurzaming van vastgoed, zoals (juridisch) medewerkers van afdelingen Grondzaken of RO en vastgoedbedrijven of woningcorporaties. De cursus is zodanig opgezet dat deze ook voor niet-juristen goed te volgen is.   De te behandelen onderwerpen: De do’s en de don’ts van aanbesteden en contracteren met ontwerpende, uitvoerende en andere partijen. Wat zijn de gevolgen van de wijzigingen in de Warmtewet voor verhuurders en huurders? Wat moet de verhuurder van woningen die worden getransformeerd naar gasloze woningen, regelen met de huurder? Kan de verhuurder de kosten van de transformatie (gedeeltelijk) doorberekenen aan de huurder?  Energielabel en energie-index; De juridische aspecten van de Nul-op-de-meter-woning. Gasloos bouwen: wat zijn de nieuwe regels en uitzonderingen daarop? Bestemmingsplannen voor wind- en zonneparken: veel voorkomende RO-discussies in de rechtspraak, is het bestemmen van een windpark een “schaars recht” waarvoor mededingingsregels gelden? Overheidssteun voor energietransitie: overheidssteun (subsidies, leningen, investeringen) voor energietransitie moeten passen binnen de staatssteunregels. Wat zijn de kaders en mogelijkheden?

Topvacatures

Allround Architect / Revit coordinator

Amsterdam - ELLBRU Professionals B.V.
Logo ELLBRU Professionals B.V.

Junior Revit Modelleur

Utrecht - ELLBRU Professionals B.V.
Logo ELLBRU Professionals B.V.

Junior inkoper

Regio Eindhoven - Propylon
Logo Propylon

Laatste vacatures