Opleidingen & Cursussen: Facilitair

Facility: Strategische inzet van vastgoed (herziene versie 2016)

€ 45 -

Het management van vastgoed als beleggings- en bedrijfsmiddel is de laatste decennia verder geprofessionaliseerd. Strategische inzet van vastgoed is nodig voor het optimaliseren van financieel en maatschappelijk rendement en voor de maximale ondersteuning van strategische organisatiedoelen. Zevende, herziene versie 2016Duurzaamheid en met name verduurzaming heeft een belangrijke plaats gekregen in het beleid van organisaties en overheden. Dit komt ook tot uiting in de circularie 3conomie. In de vastgoedsector is er veel aandacht voor duurzame (her)ontwikkeling, energieopwekking en -besparing, recycling, transformatie enz. Deel A - Historie en ontwikkeling: naar duurzaam management Historie en ontwikkeling Duurzaamheid van vastgoed  Deel B - Managementperspectief: de vastgoedketen De vastgoedketen: algemene omschrijving Investment management Portfolio (fund) management Asset management Property management Corporate real estate management  Deel C - Praktische orientatie: aandachtspunten bij sleutelprocessen Klantdenken in vastgoedmanagement Outsourcing en extern advies Uitbesteding van property management

Module 1 Gebouwbeheer 2: Vastgoed en Financiën

€ 590 - HBO

Algemeen: Gebouwbeheer is een zeer breed begrip. Gebouwbeheer is een afgeleide van de visie en de doelstellingen van het bedrijf. Je wilt als facilitair medewerker de belangen van de organisatie en haar medewerkers goed kunnen vertalen in adequate gebruikerseisen en processen voor beheer van gebouw en installaties.Je bent binnen de facilitaire organisatie verantwoordelijk voor het beheer van één of meer gebouwen. Je houdt je op tactisch of operationeel niveau bezig met huisvesting in de breedste zin van het woord. Dat wil zeggen, beheer en onderhoud van het gebouw in relatie tot de dienstverlening aan en het welzijn van de gebruikers. Na het volgen van de cursus ‘gebouwbeheer’ kun je jouw functie beter en professioneler invulling geven. Doel: Wat kost vastgoed: - om het neer te zetten - om het te beheren en onderhouden Hoe ga je om met investeringsvraagstukken: wat kost het en wat levert het dan ook weer op. Is dit een economisch verantwoorde investering of ingreep? Voor wie: Tactisch en operationele medewerkers facilitaire dienst, die medeverantwoordelijk zijn voor het (eerstelijns) onderhoud aan gebouwen en installaties. Huismeesters en Gebouwbeheerders. Extra informatie: De opleiding Gebouwbeheer 2 bestaat uit 6 modules. De modules zijn:1. Vastgoed en financiën2. Wet en regelgeving voor de gebouwbeheerder3. Beheer, onderhoud en conditiemeting4. Bouwkunde, duurzaamheid en comfort5. Technische communicatie6. NEN NormenDoor je in te schrijven voor de gehele opleiding bespaar je € 250,-- (excl. btw). 

Module 4 Gebouwbeheer 1: Het nieuwe werken en basis bouwkunde

€ 590 - MBO

Algemeen: Gebouwbeheer is een zeer breed begrip. Gebouwbeheer is een afgeleide van de visie en de doelstellingen van het bedrijf. Je wilt als facilitair medewerker de belangen van de organisatie en haar medewerkers goed kunnen vertalen in adequate gebruikerseisen en processen voor beheer van gebouw en installaties.Je bent binnen de facilitaire organisatie verantwoordelijk voor het beheer van één of meer gebouwen. Je houdt je op tactisch of operationeel niveau bezig met huisvesting in de breedste zin van het woord. Dat wil zeggen, beheer en onderhoud van het gebouw in relatie tot de dienstverlening aan en het welzijn van de gebruikers. Na het volgen van de cursus ‘gebouwbeheer’ kun je jouw functie beter en professioneler invulling geven. Doel: Hoe zitten gebouwen in elkaar, vanwege de wet, vanwege de vraag van eigenaar en de gebruikers? Op welke wijze is dat in de afgelopen jaren veranderd en aangepast. Op welke wijze gaan we daar in de toekomst naar kijken. Voor wie: Tactisch en operationele medewerkers facilitaire dienst, die medeverantwoordelijk zijn voor het (eerstelijns) onderhoud aan gebouwen en installaties. Huismeesters en Gebouwbeheerders.Extra informatie: In een interactieve opoleidingsdag wordt het vastgoed stevig tegen het licht gehouden, zowel bouwkundig als installatie technisch. De opleiding Gebouwbeheer 1 bestaat uit 5 modules. De modules zijn:1. Huisvestingmanagement2. Tactisch en operationeel onderhoud3. Gebouwbeheersystemen (GBS) en Domotica4. Het nieuwe werken en Basis Bouwkunde5. Duurzaam GebouwbeheerDoor je in te schrijven voor de gehele opleiding bespaar je € 200,-- (excl. btw).

Module 4 Gebouwbeheer 2: Bouwkunde, Duurzaamheid en Comfort

€ 590 - HBO

Algemeen: Gebouwbeheer is een zeer breed begrip. Gebouwbeheer is een afgeleide van de visie en de doelstellingen van het bedrijf. Je wilt als facilitair medewerker de belangen van de organisatie en haar medewerkers goed kunnen vertalen in adequate gebruikerseisen en processen voor beheer van gebouw en installaties.Je bent binnen de facilitaire organisatie verantwoordelijk voor het beheer van één of meer gebouwen. Je houdt je op tactisch of operationeel niveau bezig met huisvesting in de breedste zin van het woord. Dat wil zeggen, beheer en onderhoud van het gebouw in relatie tot de dienstverlening aan en het welzijn van de gebruikers. Na het volgen van de cursus ‘gebouwbeheer’ kun je jouw functie beter en professioneler invulling geven. Doel: Aan de hand van een uitgekiend systeem wordt de werkwijze van het verduurzamen uitgelegd. Per verduurzamingsspat wordt aangegeven welke systemen en materialen het meest geschikt zijn. Daarnaast wordt ingegaan op de voor- en nadelen van de verschillende systemen en materialen en hoe een en andere bouwfysisch uitpakt. om ook een goede basis te leggen onder beslissingen inzake verduurzamen wordt ook stil gestaan bij de bouwfysica: - vocht - warmte en koude - isoleren en ventileren Voor wie: Tactisch en operationele medewerkers facilitaire dienst, die medeverantwoordelijk zijn voor het (eerstelijns) onderhoud aan gebouwen en installaties. Huismeesters en Gebouwbeheerders.Extra informatie: Deze opleidingsdag is een forse verdiepingsslag van module 5 van Gebouwbeheer 1 Extra informatie: De opleiding Gebouwbeheer 2 bestaat uit 6 modules. De modules zijn:1. Vastgoed en financiën2. Wet en regelgeving voor de gebouwbeheerder3. Beheer, onderhoud en conditiemeting4. Bouwkunde, duurzaamheid en comfort5. Technische communicatie6. NEN NormenDoor je in te schrijven voor de gehele opleiding bespaar je € 250,-- (excl. btw).