Opleidingen & Cursussen: Contractmanagement

Praktijkboek contracteren in de bouw

€ 43 -

Het Nederlandse bouwcontractenrecht kent een veelheid van contractmodellen en algemene voorwaarden. Hoe moet een opdrachtgever daar uit kiezen? Hoe weet een opdrachtnemer waar hij wel of niet aansprakelijk voor is? En hoe zit het met het gewone burgerlijke recht als er geen bouwcontract gesloten is? Op deze en meer vragen wordt in dit boek antwoord gegeven. De meest gebruikte voorwaarden worden uitgebreid en overzichtelijk uiteen gezet op een manier die juridisch verantwoord en tegelijkertijd begrijpelijk is voor de niet-juridisch geschoolde lezer. Dit boek is dan ook vooral bedoeld voor architecten, raadgevend ingenieurs, aannemers, studenten aan technische opleidingen en al diegenen die met het bouwcontractenrecht in aanraking komen en behoefte hebben aan degelijke voorlichting. Auteurs: mr. A.A. Boot, mr. E.M. Bruggeman, prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis, mr. A.Z.R. Koning, drs. ing. J.N. de Koning, mr. A.M. Ubink, mr. R.A. Wuijster en mr. E.H.F. Haantjes. Author(s): A.A. Boot E.M. Bruggeman M.A.B. Chao-Duivis Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: September 2012 Edition: 1

Contracteren en aanbesteden in de bouw en infrastructuur

€ 25 -

Over contracteren, aanbesteden en strategische afwegingen voor bouw- of infrastructurele projecten   Contracteren en aanbesteden in de bouw biedt praktische handvatten om een strategie en contract- en aanbestedingsdocumenten te maken en te beoordelen. Elke stap die moet worden doorlopen komt aan bod voor een succesvolle marktbenadering. Verder toont dit boek de belangrijkste keuzes om tot een goed doordachte contracteringsstrategie en aanbestedingsvorm te komen. Ook wordt aandacht besteedt aan de relatie tussen contractvorm, aanbesteding en contractbeheersing. Dit boek is relevant voor: Opdrachtgevers Projectmanagers Verantwoordelijken voor de project- en planvoorbereiding Contractmanagers Inkopers betrokken bij bouw- of infrastructurele projecten   Duidelijke praktijkvoorbeelden en heldere stappenplannen zijn samen met veelgevraagde expertise in één boek gebundeld.   Jeroen Moonen is senior adviseur contractering bij Twynstra Gudde, en richt zich daar op complexe en/of innovatie aanbestedings- en contracteringsvraagstukken. Hij werkt zowel in projectteams als individueel in een adviesrol. Moonen deelt zijn kennis en ervaring graag als docent in uiteenlopende trainingen en cursussen. Author(s): Jeroen Moonen Publisher: Unieboek | Het Spectrum Published at: February 2016 Edition: 1