Opleidingen & Cursussen: Aanbesteden

Contracteren en aanbesteden in de bouw en infrastructuur

€ 25 -

Over contracteren, aanbesteden en strategische afwegingen voor bouw- of infrastructurele projecten   Contracteren en aanbesteden in de bouw biedt praktische handvatten om een strategie en contract- en aanbestedingsdocumenten te maken en te beoordelen. Elke stap die moet worden doorlopen komt aan bod voor een succesvolle marktbenadering. Verder toont dit boek de belangrijkste keuzes om tot een goed doordachte contracteringsstrategie en aanbestedingsvorm te komen. Ook wordt aandacht besteedt aan de relatie tussen contractvorm, aanbesteding en contractbeheersing. Dit boek is relevant voor: Opdrachtgevers Projectmanagers Verantwoordelijken voor de project- en planvoorbereiding Contractmanagers Inkopers betrokken bij bouw- of infrastructurele projecten   Duidelijke praktijkvoorbeelden en heldere stappenplannen zijn samen met veelgevraagde expertise in één boek gebundeld.   Jeroen Moonen is senior adviseur contractering bij Twynstra Gudde, en richt zich daar op complexe en/of innovatie aanbestedings- en contracteringsvraagstukken. Hij werkt zowel in projectteams als individueel in een adviesrol. Moonen deelt zijn kennis en ervaring graag als docent in uiteenlopende trainingen en cursussen. Author(s): Jeroen Moonen Publisher: Unieboek | Het Spectrum Published at: February 2016 Edition: 1

Timemanagement voor juristen, Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 695 -

Bestemd voor: advocaten, (kandidaat-)notarissen, (bedrijfs)juristen en juridisch ondersteuners In de dagelijkse praktijk heeft u te maken met hoge werkdruk, interrupties, tijdgebrek, stapels informatie en e-mails. Hoe kunt u deze dagelijkse stortvloed efficiënt verwerken en geconcentreerd werken met minder tijdsdruk en stress? Tijdens de training "Timemanagement voor juristen" leert u binnen 1 dag hoe u zich kunt wapenen tegen onrust, interrupties en tijdgebrek en hoe u meer bereikt in minder tijd! Het karakter van de training wordt bepaald aan de hand van het volgende vraagstuk: “Hoe kunnen we ontspannen en effectief omgaan met de dagelijkse lawine aan informatie, afspraken, interrupties en voornemens om zo tijd te besparen, meer controle en overzicht te krijgen, resultaatgerichter te werken, kosten te besparen en de interne samenwerking te verbeteren?” Niets ontwikkelt zich zo snel als de inzichten over productiviteit en slimmer werken. Ideeën en theorieën over timemanagement van een jaar geleden voldoen vandaag al niet meer om ontspannen het hoofd boven water te houden in de oceaan die ‘werk’ heet. Door het alsmaar toenemende gebruik van moderne communicatietechnologie en het steeds meer door elkaar lopen van werk en privé, kunnen uw prioriteiten van minuut tot minuut veranderen. Daarom gaan wij in onze aanpak van timemanagement veel verder dan stapels opruimen of beter leren plannen. U wordt op een inspirerende wijze meegenomen in de wereld van modern timemanagement en u maakt kennis met de meest actuele inzichten op dit gebied. U leert daarbij vele bruikbare technieken die zijn opgewassen tegen uw veeleisende dagelijkse realiteit. De volgende onderwerpen komen uitgebreid aan bod: Slim omgaan met de dagelijkse stroom van e-mail, papier en verzoeken Effectief plannen en prioriteiten stellen, zonder flexibiliteit te verliezen Het creëren van een optimale workflow voor helder overzicht en minder stress Informatiebeheer en archiveren van digitale bestanden en papieren documenten Het optimaal inrichten en benutten van de werkomgeving Omgaan met interrupties en afleiding Effectief communiceren met collega's Uitstelgedrag en omgaan met voornemens Geconcentreerd werken met minder afleiding Deze 1-daagse training heeft een intensief karakter. Praktijkgerichte oefeningen en het toepassen van de technieken staan continu centraal.

Basiscursus UAV en UAV-gc, Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 795 -

In één dag een compleet overzicht van twee in de bouw veel gebruikte sets algemene voorwaarden De UAV-2012 zijn de recentste versie van een set algemene voorwaarden die al 50 jaar bestaat. Een goede kennis van de ins en outs van de UAV is onontbeerlijk, omdat zij veelvuldig van toepassing worden verklaard. Tijdens de cursus worden de uitleg en toepassing, alsmede de belangrijkste paragrafen van de UAV-2012 besproken; jurisprudentie en praktijkvoorbeelden hebben daarbij een belangrijke ondersteunende rol.   De UAV-gc bestaan sinds 2000; de recentste versie dateert van 2005, en een (lichte) herziening staat op stapel. De UAV-gc zijn algemene voorwaarden die vooral in grond-, weg- en waterbouw steeds vaker gebruikt worden. De UAV-gc kennen een andere opzet dan de UAV-2012, vooral voor wat betreft de verantwoordelijkheden voor het ontwerp. Gedurende de cursus zal stilgestaan worden bij de gedachten achter, en de eigen dynamiek van de UAV-gc. De belangrijkste paragrafen zullen worden besproken aan de hand van praktijkvoorbeelden en de toenemende jurisprudentie over de UAV-gc. Deze dag zal gedoceerd worden door advocaat-partner en auteur mr. Van Veen, die al bijna 20 jaar ervaring heeft binnen het bouwrecht.

Basiscursus Bouwrecht, Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 495 -

Bestemd voor: advocaat, bedrijfs-, overheidsjurist Bij het bouwen zijn veel actoren actief. Niet enkel is er een opdrachtgever en een aannemer betrokken. Veelvuldig is ook een architect, installateur en constructeur actief. Bij een klein bouwproject zijn snel 10 verschillende partijen betrokken. Bij een groot bouwproject loopt dat rustig op tot 100 verschillende partijen. Het bouwrecht heeft betrekking op al deze relaties. Het bouwrecht is een breed functioneel rechtsgebied binnen het recht. De Basiscursus Bouwrecht is een inleidende cursus in het privaatrechtelijke bouwrecht. In de cursus wordt stilgestaan bij de uitvoering van het bouwproces. Hierbij worden de begrippen klassieke driehoek en innovatieve contracten betrokken, waarbij met enkele in de bouw  gebruikelijke algemene voorwaarden, zoals de UAV-gc 2005, UAV 2012 en de AVA 2013 een relatie wordt gelegd. Het bouwrecht vindt zijn basis in titel 12 van boek 7 BW, aanneming van werk. Geschillen worden vanwege de technische aspecten veelal beslecht door arbitrage. In beginsel is dit door de Raad van Arbitrage voor de Bouw. In de cursus komen voorts de onderwerpen bestek, bouwtijd, oplevering, korting/boete, verjaring & vervaltermijnen, opschorting, retentierecht, meerwerk, stelposten, richtprijs en opzegging van de overeenkomst langs.   Deze Basiscursus Bouwrecht geeft een kernachtige introductie in het civiele bouwrecht. Voor deze cursus is geen kennis van het bouwrecht nodig, wel wordt uitgegaan van een normale privaatrechtelijke bagage. Deze cursus wordt gedoceerd door mr. ir. F.M. van Cassel - van Zeeland, advocaat. Hij heeft ruim 18 jaar ervaring in het bouwrecht, is oud-secretaris van de Raad van Arbitrage voor de Bouw en onder andere co-auteur van het handboek Bouwrecht in Kort bestek.

Basiscursus Bouwrecht, Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 495 -

Bestemd voor: advocaat, bedrijfs-, overheidsjurist Bij het bouwen zijn veel actoren actief. Niet enkel is er een opdrachtgever en een aannemer betrokken. Veelvuldig is ook een architect, installateur en constructeur actief. Bij een klein bouwproject zijn snel 10 verschillende partijen betrokken. Bij een groot bouwproject loopt dat rustig op tot 100 verschillende partijen. Het bouwrecht heeft betrekking op al deze relaties. Het bouwrecht is een breed functioneel rechtsgebied binnen het recht. De Basiscursus Bouwrecht is een inleidende cursus in het privaatrechtelijke bouwrecht. In de cursus wordt stilgestaan bij de uitvoering van het bouwproces. Hierbij worden de begrippen klassieke driehoek en innovatieve contracten betrokken, waarbij met enkele in de bouw  gebruikelijke algemene voorwaarden, zoals de UAV-gc 2005, UAV 2012 en de AVA 2013 een relatie wordt gelegd. Het bouwrecht vindt zijn basis in titel 12 van boek 7 BW, aanneming van werk. Geschillen worden vanwege de technische aspecten veelal beslecht door arbitrage. In beginsel is dit door de Raad van Arbitrage voor de Bouw. In de cursus komen voorts de onderwerpen bestek, bouwtijd, oplevering, korting/boete, verjaring & vervaltermijnen, opschorting, retentierecht, meerwerk, stelposten, richtprijs en opzegging van de overeenkomst langs.   Deze Basiscursus Bouwrecht geeft een kernachtige introductie in het civiele bouwrecht. Voor deze cursus is geen kennis van het bouwrecht nodig, wel wordt uitgegaan van een normale privaatrechtelijke bagage. Deze cursus wordt gedoceerd door mr. ir. F.M. van Cassel - van Zeeland, advocaat. Hij heeft ruim 18 jaar ervaring in het bouwrecht, is oud-secretaris van de Raad van Arbitrage voor de Bouw en onder andere co-auteur van het handboek Bouwrecht in Kort bestek.

Actualiteiten Bouwrecht, Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 595 -

Het bouwrecht is een containerbegrip voor diverse juridische leerstukken uit het vermogensrecht (BW boek 3), het algemeen verbintenissenrecht (BW boek 6), de bijzondere overeenkomst van koop, van aanneming van werk, en van opdracht (boek 7), en in de bouw veelvuldig gehanteerde algemene voorwaarden, zoals de UAV-2012, UAV-gc 2005, en DNR 2011. Kortom, een breed rechtsgebied, met veel ontwikkelingen. De cursus Actualiteiten Bouwrecht heeft tot doel de deelnemer te ontzorgen, en aan de hand van de recentste (wets)ontwikkelingen en jurisprudentie weer helemaal up-to-date brengen van de stand van zaken over de meest voorkomende aandachts- en geschilpunten in het bouwrecht. Deze middag zal gedoceerd worden door advocaat-partner en auteur mr. Van Veen, die al bijna 20 jaar ervaring heeft binnen het bouwrecht.

Actualiteiten Bouwrecht, Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 595 -

Het bouwrecht is een containerbegrip voor diverse juridische leerstukken uit het vermogensrecht (BW boek 3), het algemeen verbintenissenrecht (BW boek 6), de bijzondere overeenkomst van koop, van aanneming van werk, en van opdracht (boek 7), en in de bouw veelvuldig gehanteerde algemene voorwaarden, zoals de UAV-2012, UAV-gc 2005, en DNR 2011. Kortom, een breed rechtsgebied, met veel ontwikkelingen. De cursus Actualiteiten Bouwrecht heeft tot doel de deelnemer te ontzorgen, en aan de hand van de recentste (wets)ontwikkelingen en jurisprudentie weer helemaal up-to-date brengen van de stand van zaken over de meest voorkomende aandachts- en geschilpunten in het bouwrecht. Deze middag zal gedoceerd worden door advocaat-partner en auteur mr. Van Veen, die al bijna 20 jaar ervaring heeft binnen het bouwrecht.

Verdiepingscursus UAV-2012 en UAV-GC 2005, Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 795 -

De UAV-2012 worden in de bouw veel gebruikt, en zijn de recentste versie van een set algemene voorwaarden die al 50 jaar bestaat. Een goede kennis van de ins en outs van de UAV is onontbeerlijk. De UAV-2012 gaan uit van het principe dat de opdrachtgever et ontwerp opstelt c.q. laat opstellen. Tijdens de cursus worden de belangrijkste paragrafen van de UAV-2012 diepgaand besproken; jurisprudentie en praktijkvoorbeelden hebben daarbij een belangrijke ondersteunende rol.  De UAV-GC bestaan sinds 2000; de recentste versie dateert van 2005, en een (lichte) herziening staat op stapel. De UAV-GC zijn algemene voorwaarden die vooral in grond-, weg- en waterbouw steeds vaker gebruikt worden. De UAV-GC kennen een andere opzet dan de UAV-2012, vooral voor wat betreft de verantwoordelijkheden voor het ontwerp, en de daarmee samenhangende aansprakelijkheden. Gedurende de cursus zal diepgaand stilgestaan worden bij de belangrijkste, en doorgaans ook het vaakst onderwerp van geschil zijnde paragrafen, en de principiële discussies die daaraan aan ten grond slag liggen.  Praktijkvoorbeelden en de toenemende jurisprudentie over de UAV-GC zullen ook hier een belangrijke rol spelen. Deze dag zal gedoceerd worden door advocaat en auteur mr. Van Veen, die al bijna 20 jaar ervaring heeft binnen het bouwrecht.

Verdiepingscursus UAV-2012 en UAV-GC 2005, Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 795 -

De UAV-2012 worden in de bouw veel gebruikt, en zijn de recentste versie van een set algemene voorwaarden die al 50 jaar bestaat. Een goede kennis van de ins en outs van de UAV is onontbeerlijk. De UAV-2012 gaan uit van het principe dat de opdrachtgever et ontwerp opstelt c.q. laat opstellen. Tijdens de cursus worden de belangrijkste paragrafen van de UAV-2012 diepgaand besproken; jurisprudentie en praktijkvoorbeelden hebben daarbij een belangrijke ondersteunende rol.  De UAV-GC bestaan sinds 2000; de recentste versie dateert van 2005, en een (lichte) herziening staat op stapel. De UAV-GC zijn algemene voorwaarden die vooral in grond-, weg- en waterbouw steeds vaker gebruikt worden. De UAV-GC kennen een andere opzet dan de UAV-2012, vooral voor wat betreft de verantwoordelijkheden voor het ontwerp, en de daarmee samenhangende aansprakelijkheden. Gedurende de cursus zal diepgaand stilgestaan worden bij de belangrijkste, en doorgaans ook het vaakst onderwerp van geschil zijnde paragrafen, en de principiële discussies die daaraan aan ten grond slag liggen.  Praktijkvoorbeelden en de toenemende jurisprudentie over de UAV-GC zullen ook hier een belangrijke rol spelen. Deze dag zal gedoceerd worden door advocaat en auteur mr. Van Veen, die al bijna 20 jaar ervaring heeft binnen het bouwrecht.

De koop -/aannemingsovereenkomst in de bouwpraktijk *, Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 695 -

Bestemd voor: advocaten, (kandidaat-)notarissen, bedrijfsjuristen (projectontwikkelaars, aannemers) en juristen werkzaam op het gebied van het bouwrecht. Deze cursus is bedoeld om op een praktische en interactieve wijze de deelnemers inzicht te verschaffen in de hoofdlijnen van de koop-/aannemingsovereenkomst. Voor de meeste mensen is het kopen van een huis een van de belangrijkste beslissingen van hun leven en dus dienen de adviseurs die hen daarbij terzijde staan precies te weten welke rechten en verplichtingen een koper heeft. Ook de ontwikkelaars moeten weten wat wel en niet mogelijk is. Anders lopen zij de kans onnodig in procedures te worden betrokken, met alle financiële gevolgen van dien. Zowel het ochtend- als het middaggedeelte wordt afgesloten met de behandeling van een aantal casussen. Daar, maar ook tijdens de voordrachten, is er alle gelegenheid voor vragen en discussie. De sprekers hebben allen jaren ervaring met betrekking tot de koop- en aannemingsovereenkomst. Indien u zich tegelijkertijd ook voor de verdiepingscursus ‘De koop- / aannemingsovereenkomst in perspectief’ van 11 december 2019 aanmeldt, ontvangt u extra korting op de tweede cursusprijs. Neem contact op met Carola van Rijn [email protected] of +31612245945.

Verjaring en verval in het civiele bouwrecht, Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 595 -

De wet kent verschillende verjarings- en vervaltermijnen. Enkele hiervan zijn specifiek gericht op de bouw. Daarnaast zijn er diverse generieke wettelijke termijnen die ook in de bouw van toepassing zijn. Naast deze wettelijke termijnen, zijn in alle gebruikelijke algemene voorwaarden in de bouw vervaltermijnen opgenomen. Deze vervaltermijnen zijn hetzij korter hetzij langer dan de wettelijke verjaringstermijnen. Dit samenspel tussen wettelijke termijnen en contractuele termijnen wekt veelvuldig verwarring. Daarbij grijpen de diverse contractuele termijnen ook in elkaar. Het lijkt een onontwarbare kluwen.   De cursus behandelt diverse generieke leerstukken omtrent verjaring en verval. Daarnaast wordt specifiek de verjaring en verval in het bouwrecht, met name aanneming van werk, behandeld.   Deze cursus wordt gedoceerd door mr. ir. F.M. van Cassel - van Zeeland, advocaat. Hij heeft ruim 18 jaar ervaring in het bouwrecht, is oud-secretaris van de Raad van Arbitrage voor de Bouw en onder andere co-auteur van het handboek Bouwrecht in Kort bestek.

De koop -/aannemingsovereenkomst in perspectief**, Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 695 -

Bestemd voor: advocaten, (kandidaat-)notarissen, bedrijfsjuristen (projectontwikkelaars, aannemers) en  juristen werkzaam op het gebied van het bouwrecht. Deze cursus is erop gericht de deelnemers een dieper inzicht te verschaffen in de meest belangrijke problemen die zich kunnen voordoen bij de koop-/aannemingsovereenkomst. Niet zelden ontstaat er tussen koper en projectontwikkelaar discussie omdat partijen onvoldoende op de hoogte blijken te zijn van de in de koop-/aannemingsovereenkomst voorkomende regelingen. Dat is niet alleen zonde van de tijd en energie, maar het kan de betrokken partijen ook nog veel geld kosten (of schelen). Het interactieve karakter van de cursus staat voorop. Daarom worden de deelnemers in de gelegenheid gesteld een aantal casus op te lossen en bieden de sprekers volop mogelijkheid voor vragen en discussie.

Basiscursus Inkoop en Aanbesteden, Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 695 -

Basiscursus waarbij u van het begin tot het einde meegenomen wordt door een Europese aanbesteding, beginnend bij ‘wanneer is sprake van een Europese aanbestedingsplicht’ tot ‘(on)mogelijkheden wijzigen overeenkomst na gunning’. In één dag wordt u aan de hand van theorie en praktijk in een vogelvlucht meegenomen door het aanbestedingsrecht. De volgende thema’s komen aan bod: 1.       Het regelgevend kader en de aanbestedingsbeginselen 2.       Wanneer geldt er een aanbestedingsplicht? 3.       Welke aanbestedingsprocedures kunnen er worden gevolgd? 4.       Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen 5.       Gunningscriteria en beoordelingssystematieken 6.       Technische specificaties van de opdracht 7.       Communiceren voor en tijdens de aanbesteding 8.       De mededeling van de gunningsbeslissing en afwijzing 9.       Wijzigen overeenkomst Voor wie: Inkopers en juristen bij overheidsorganisaties en (aanbestedingsrecht)advocaten.

Nieuw: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 495 -

Het doel van deze cursus is om de deelnemers een compleet en grondig overzicht te geven van de privaatrechtelijke wijzigingen die de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen met zich brengt en de wijze waarop je je organisatie daarop kunt voorbereiden. De cursus sluit af met enkele praktische actiepunten die direct toepasbaar zijn.   Bestemd voor: Bedrijfsjuristen, advocaten, ontwikkelaars, aannemers, projectleiders en adviseurs.

Nieuw: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), Bouwrecht, aanbesteding & omgevingsrecht

€ 495 -

Het doel van deze cursus is om de deelnemers een compleet en grondig overzicht te geven van de privaatrechtelijke wijzigingen die de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen met zich brengt en de wijze waarop je je organisatie daarop kunt voorbereiden. De cursus sluit af met enkele praktische actiepunten die direct toepasbaar zijn.   Bestemd voor: Bedrijfsjuristen, advocaten, ontwikkelaars, aannemers, projectleiders en adviseurs.