Opleidingen & Cursussen: Staats- en bestuursrecht

Huurrecht op het snijvlak van bestuursrecht en omgevingsrecht* , Vastgoed- & Huurrecht

€ 595 -

Verhuurders en huurders hebben naast het BW ook te maken met andere rechtsgebieden. In de huurrechtpraktijk zijn kwesties als woningdelen, airB&B, de omgevingsvergunning en handhaving op grond van Woningwet, Huisvestingswet 2014, Wro en Wabo bekende onderwerpen. Kennis van deze rechtsgebieden is in de huurrechtpraktijk noodzakelijk. Tijdens deze middagcursus krijgt u in het eerste programmadeel een goed theoretisch overzicht en inzicht van het bestuursrecht en omgevingsrecht in relatie tot het huurrecht. In het tweede programmadeel worden praktijkcasussen met u besproken die de werking en mogelijkheden verduidelijken van het nut van kennis van bestuursrecht en omgevingsrecht bij de oplossing van huurrechtzaken. Deelnemers worden uitgenodigd vooraf hun casussen door te geven. Bestemd voor:  Advocaten