Opleidingen & Cursussen: Business Case Management

Opleiding Business Case voor Vastgoed- & Projectontwikkeling

€ 4995 - Post-HBO

Alle genoemde startdata zijn reeds gegarandeerd! We leren het snelst wanneer we bezig zijn met de praktijk. Daarom richt deze door CPION geaccrediteerde post-hbo-opleiding zich op het schrijven van een volledige business case volledig gebaseerd op precies dat: jouw eigen werkzaamheden. Alvast een vriendelijke waarschuwing: het schrijven van zo’n business case is niet niks. We beginnen bij het vormen van een strategie, waarbij we veel aandacht besteden aan het maken (en onderbouwen) van keuzes en het in kaart brengen van risico’s, gevolgd door een zoektocht naar kansen en toepassingen van nieuwe inzichten en ontwikkelingen binnen én buiten de vastgoedsector. Waarom wil ik een business case schrijven? Goeie vraag. De vastgoedmarkt heeft nooit écht stilgestaan, maar vandaag de dag is ‘ie dynamischer dan ooit. Dat vraagt veel van alle betrokkenen — en dus ook van jou als professioneel opdrachtgever (zometeen meer daarover). Tijdens het schrijven van zo’n business case — welke in principe gebaseerd is op een echte case vanuit je werk — leer je ontzettend veel nieuwe dingen over de meest recente trends zoals duurzame ontwikkeling, toepassing van creativiteit en procesinnovatie. Het resultaat is dat je jezelf echt verrijkt en hierdoor aanzienlijk beter wordt in het realiseren en verbeteren van vastgoedprojecten in de breedste zin van het woord. Voor wie is de opleiding Business Case voor Vastgoedontwikkeling  & Projectontwikkeling geschikt? Deze opleiding is ontwikkeld met in het achterhoofd de professionele opdrachtgever. Denk hierbij aan functies en rollen als: projectontwikkelaars vastgoedportfolio- en facility managers architecten werknemers van vastgoedorganisaties beleggers woningcorporaties gemeenten (vastgoed)adviseurs ingenieurs medewerkers van bouwbedrijven. Een brede selectie dus, wat een prettige uitwerking heeft op de groep waarmee je de opleiding volgt. Vastgoed Business School houdt de groepen bewust compact, bestaande uit ongeveer 15 cursisten. De ervaring leert dat hierbij de juiste balans ontstaat tussen ruimte voor persoonlijke aandacht, en genoeg input vanuit de groep om echt van elkaars inbreng te kunnen leren, en elkaar naar een hoger niveau te tillen. Beoordeeld met een 8,5 De opleiding Business Case voor Vastgoedontwikkeling & Projectontwikkeling wordt door onze eigen deelnemers beoordeeld met een 8,5. Modules binnen deze opleiding Introductieles Business Case voor Vastgoedontwikkeling Kernmodule Business Case Vastgoedwaarde Vastgoedrekenen, opbrengsten en kosten Projectmanagement Prince2 BCVGO Risicomanagement Ontwerp- & bouwproces en kwaliteitsborging Conceptontwikkeling Publiek- en privaatrecht Herontwikkeling Communicatie Certificering, diploma & registervermelding Gediplomeerden ontvangen een door stichting PHBO Nederland geaccrediteerd post-hbo-diploma ‘Business Case voor Vastgoedontwikkeling’. Dit diploma leidt tot registratie bij het CPION — Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland. Daarnaast kun je, als je wilt, opgenomen worden in het ‘Platform Economie & Ruimte: Qualified Business Developer’ (QBD) register, waarna je de vermelding ‘QBD’ achter je naam mag opnemen.

Business Case Vastgoedontwikkeling

€ 850 - Post-HBO

In elke vastgoedportefeuille komen objecten of complexen naar voren met grote problemen of functionele tekorten. Een deel zal kunnen worden afgestoten, maar een deel zal bij voorkeur worden gemodificeerd. Dit bijvoorbeeld omdat de locatie wenselijk is in de portefeuille of omdat de gebruikers nog niet ontevreden zijn. Om zeker te weten dat het juiste modificatieproject wordt gestart, zal een business case moeten aantonen dat het beoogde project de beste balans biedt tussen voor- en nadelen, kosten en opbrengsten. Een business case dient dus om de investeringsbeslissing te onderbouwen. Inzichtelijk wordt gemaakt welke mechanismen werkzaam zijn. Hoe hangt de verhoging van de kwaliteit samen met verbetering van bijvoorbeeld energieverbruik, beleving, leefbaarheid en waardeontwikkeling? De kern is een integrale kosten-batenanalyse. De opsteller van de business case zal een realistisch beeld schetsen van de waarde van de beoogde verbetering, alsook de complexiteit, looptijd en risico’s van het betreffende project. De business case wekt verwachtingen op en vormt de basis voor het toekennen van budgetten. In toenemende mate vraagt het management tegenwoordig aan de projectmanager of externe (leverancier c.q. adviseur) om met een sluitende en innovatieve business case te komen. Doel van deze module Je krijgt inzicht in het belang van het opstellen van een Business Case vóór de start van een project en weet waaruit deze dient te bestaan. Inhoud Doel van de Business Case Marktonderzoek Rekenen aan de Business Case