Opleidingen & Cursussen: Business Case Management

Business Case voor Vastgoedontwikkeling

€ 4995 - Post-HBO

Projectontwikkeling gaat om het maken van keuzes, het creëren van kansen en om het toepassen van nieuwe inzichten tijdens steeds veranderende marktomstandigheden en wet- en regelgeving. Het beheersen van bijbehorende risico’s en een juiste samenwerking tussen verschillende actoren mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Schrijf tijdens deze opleiding onder begeleiding van professionals een business case die u direct in de praktijk kunt gebruiken om integrale vastgoedprojecten te realiseren en te verbeteren. In de hedendaagse vastgoedmarkt is stilzitten geen optie. Morgen slimmer en beter zijn biedt kansen: u kunt de concurrentie de loef afsteken. Krijg inzicht in de laatste ontwikkelingen van de vele facetten van vastgoedontwikkeling. Laat u tijdens deze opleiding informeren over de nieuwste trends, C2C als ontwerpvisie en duurzaamheid als uitdaging zodat u de huisvestingskosten omlaag kunt brengen zonder verlies aan huisvestingskwaliteit. De Vastgoed Business School werkt met groepen van maximaal 15 deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng. Praktische Informatie Locatie: Utrecht Opleidingsduur: 1 jaar Aantal lessen: 30 lesdagen (geen les in de schoolvakanties) Lestijden: Donderdagen van 15:30 tot 19:30 uur Zelfstudie: 4 - 8 uur per week Extra's: Inclusief lesmateriaal en diner Resultaat: Geaccrediteerd post-hbo-diploma (CPION) PE-punten: Aedes (voor woningcorporatiebestuurders) en tbv E&R-Registers: QSAM en QBD Waarom deze opleiding? Tijdens deze post-hbo-opleiding ‘Business Case voor Vastgoedontwikkeling’ leert u op een integrale, bedrijfsmatige wijze kijken naar de (her)ontwikkeling van vastgoed. U krijgt nieuwe kennis en inzichten om te komen tot duurzame ontwikkeling en procesinnovatie. Deze benadering houdt rekening met mogelijkheden voor toekomstige gebruikers en functies waardoor de levensloopbestendigheid en beleggingswaarde van het object verbetert.  Het doel is om investeringen te doen waarmee u meerwaarde creëert voor de eindgebruiker, de opbrengsten verhoogt en de exploitatiekosten verlaagt. Ontwikkelingen in de vastgoedmarkt, de projectomgeving en de organisatie gelden daarbij als uitgangspunt. Denk vanuit behoefte en handel vanuit kunde. Voor wie? De opleiding is speciaal ontwikkeld voor geïnteresseerden en professionals die als opdrachtgever of adviserende partij betrokken zijn bij de (her)ontwikkeling van vastgoed. Met het oog op de toekomst wordt er gewerkt aan een integrale benadering van de vastgoedvraagstukken. Opleidingsprogramma Het opleidingsprogramma bestaat uit onderstaande modules.   VastgoedwaardeEen belangrijke doelstelling van vastgoed is dat het toegevoegde waarde creëert voor de (eind)gebruikers en voor alle deelnemers in de keten van het bouw- en beheerproces. Meegaan in de trends van de nabije toekomst is onvoldoende voor een adequate en waardevaste huisvesting. Voor een blijvende aansluiting van de mogelijkheden die de huisvestingssituatie biedt op de wensen en verwachtingen is een goede strategie nodig. Opbrengsten en kostenInzicht in de waarde van vastgoed en in de exploitatie (zowel kosten als opbrengsten) is een voorwaarde voor het nemen van goede investeringsbeslissingen. Hierbij gaat het om investerings- en exploitatiekosten en het uitvoeren van haalbaarheidsanalyses.  RisicomanagementHet doel van risicobeheersing is niet enkel om ongewenste gebeurtenissen te benoemen, maar ze ook te kwantificeren en er vervolgens beheersmaatregelen voor te treffen. ConceptontwikkelingEen visie geeft de opdrachtgever mogelijkheden tot het ontwikkelen van concepten. Conceptontwikkeling krijgt een steeds belangrijkere positie binnen de vastgoedontwikkeling, omdat het beter aansluit bij consumentgericht ontwikkelen en innovatief denken. Dat is waar de markt om vraagt. Het succes van een concept draait om de synergie tussen functies, diensten en branding van een product. ProjectmanagementProjectmanagement is de verantwoordelijkheid neerleggen waar deze thuishoort en van elke werknemer of onderaannemer kwaliteit eisen. Een juiste contractvorm in combinatie met goed georganiseerde audits bevat incentives om het werk in één keer goed te doen.Ontwerp- en bouwprocesHeldere communicatie is cruciaal voor het succesvol realiseren van vastgoed. Veel ambities zoals deze worden gesteld aan het begin van een ontwikkelingsproject, verwateren in de loop van het proces. De verschillende sturingsinstrumenten moeten de opdrachtgever in staat stellen om vast te houden aan de ambities. Nadrukkelijk wordt aandacht gegeven aan Bouw Informatie Management Systemen (BIM), het Programma van Eisen (PvE) en een Programma van Wensen (PvW).Communicatie De eindkwaliteit van een gebouw wordt in hoge mate bepaald door de aansluiting tussen de gevraagde en de geleverde prestaties, waarbij communicatie een belangrijke rol speelt. Herontwikkeling De haalbaarheid van vastgoedconcepten in bestaand vastgoed is afhankelijk van de markt en de kosten van transformatie.Publiek- en privaatrechtDeze module heeft tot doel om de voor vastgoedontwikkeling relevante juridische aspecten in beeld te brengen, om te kunnen inventariseren in hoeverre het ontwerp of gebouw(complex) voldoet aan gestelde wet- en regelgeving.