Opleidingen & Cursussen: Business Case Management

Business Case voor Vastgoedontwikkeling

€ 4995 - HBO

Tijdens deze door CPION geaccrediteerde post-hbo-opleiding ‘Business Case voor Vastgoedontwikkeling’ krijgt u de uitdaging om een business case te schrijven voor een casus op het gebied van vastgoedontwikkeling, indien mogelijk, uit uw eigen praktijk. De kern van een business case is strategievorming. Hierbij gaat het om het maken van keuzes, creëren van kansen en toepassen van nieuwe inzichten tijdens constant veranderende marktomstandigheden en wet- en regelgeving. Het beheersen van risico’s mag daarbij niet uit het oog worden verloren. Waarom de opleiding Business Case voor Vastgoedontwikkeling? In de hedendaagse vastgoedmarkt is stilzitten geen optie. Tijdens deze opleiding leert u daarom over de nieuwste trends, waarbij de nadruk ligt op duurzame ontwikkeling, creativiteit en procesinnovatie. Zodoende leert u om integraal vastgoedprojecten te realiseren en te verbeteren. Harder werken is eindig, slimmer werken is oneindig. Voor wie? De opleiding is ontwikkeld met het oogpunt op professioneel opdrachtgeverschap, u kunt denken aan beroepen als projectontwikkelaar, vastgoed- portfolio- en facility manager en architect, maar ook werknemers van vastgoedorganisaties, beleggingsinstellingen, woningcorporaties, gemeenten, adviesbureaus, ingenieursbureaus en bouwbedrijven die betrokken zijn bij de (her)ontwikkeling van vastgoed. De Vastgoed Business School werkt met groepen van ongeveer vijftien deelnemers. Hierdoor ontstaat een optimale groepsdynamiek en is er genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en inbreng. Modules binnen deze opleiding Introductieles Business Case voor Vastgoedontwikkeling Kernmodule Business Case Vastgoedwaarde Opbrengsten en kosten Projectmanagement Prince2TM BCVGO Risicomanagement Ontwerp- & bouwproces en kwaliteitsborging Conceptontwikkeling Publiek- en privaatrecht Herontwikkeling Communicatie Certificeringen: Diploma Gediplomeerden van deze opleiding ontvangen het geaccrediteerde post-hbo-diploma ‘Business Case voor Vastgoedontwikkeling’ van de stichting PHBO Nederland. Dit diploma leidt tot registratie bij het Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (www.cpion.nl). Registervermelding Cursisten in het bezit van het diploma ‘Business Case voor Vastgoedontwikkeling’ kunnen op verzoek opgenomen worden in het Platform Economie & Register: Qualified Business Developer (QBD) en mogen registervermelding QBD achter hun naam opnemen. Oud-cursist over deze cursus: “Ik ben getraind in het bedenken van scenario’s. In de opleiding is aandacht voor de meest recente ontwikkelingen. Dat verruimt je blik enorm. Natuurlijk zijn er technische innovaties, maar er speelt nog zoveel meer! De wijze van samenwerking verandert, wetgeving verandert, de maatschappij verandert … Ook mijn rol als adviseur verandert en daar ben ik me nu beter van bewust. Je kunt niet alles zien aankomen, maar je kunt wel verschillende scenario’s bedenken. Daar ben ik nu in getraind. Ik ben meer ter discussie gaan stellen. Is er echt behoefte aan wat we hier willen bouwen? Welke consequenties heeft het voor de omgeving? Is het gebouw in de toekomst ook nog goed bruikbaar? Of is het al verouderd wanneer het wordt opgeleverd? Omdat ik mijn vragen vanuit een betere basis stel, ben ik een betere gesprekspartner voor de betrokken partijen. Met elkaar bereik je dan een beter eindresultaat, financieel maar ook qua toekomstbestendigheid. Want bouwen voor leegstand, dat wil toch niemand?” – Ida Bessels RVGME, eigenaar Bessels Vastgoedmanagement Lees meer reviews over de Business Case voor Vastgoedontwikkeling.