Opleidingen & Cursussen: MOR® (Management of Risk)

Basiscursus Wabo, Bor en Mor

€ 1095 - HBO

Op 1 oktober 2014 is de Wabo vier jaar van kracht. In die periode zijn veel vergunningverleners, coördinatoren, handhavers en adviseurs geregeld of dagelijks in aanraking gekomen met de wet, de uitvoeringsbesluiten en de relevante rechtspraak.  Maar na (bijna) 4 jaar ontbreekt dikwijls het brede plaatje, de context. Met vragen als: Waarom is iets geregeld op een bepaalde wijze? Hoe luidden die basisbegrippen eigenlijk? Hoe is de verhouding tussen wet, besluit en regeling ook al weer? Wanneer is sprake van 'onlosmakelijke samenhang' en 'aanhaken' en hoe ga je daar mee om? Welke factoren bepalen de toepasselijke voorbereidingsprocedure? Welke valkuilen kan je tegenkomen bij de toepassing van een voorbereidingsprocedure? Wat zijn de belangrijkste aspecten van de handhaving en rechtsbescherming? Etc. Inhoud en resultaatDeze basiscursus frist de essentie van Wabo, Bor en Mor nog eens op, zodat u weet waarom u altijd op een bepaalde manier iets doet.U krijgt kennis en vaardigheden aangereikt met betrekking tot: inhoud en opzet Wabo, Besluit - en Ministeriele regeling omgevingsrecht, de relatie tussen de Wabo en overige omgevingswetgeving en de procedures en de indieningsvereisten die voortvloeien uit de Wabo. Wilt u alleen een overzicht van de actualiteiten van de Wabo (wetgeving, rechtspraak), volg dan de 1-daagse cursus Update Wabo.