Opleidingen & Cursussen: Integraal management

Permanente Educatie - Integraal Adviseur/Inspecteur Vastgoed

€ 480 - HBO

Het programma van permanente educatie (PE) wordt georganiseerd door Hogeschool Utrecht en Helix Academy. Met dit programma kunnen vastgoedadviseurs en -inspecteurs kun kennis en vaardigheden uitbreiden en op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen in je vakgebied.

Leergang Integraal Inspecteur / Adviseur Vastgoed NEN 2767 / BOEI

€ 6450 - MBO 4

Deze leergang kan worden gevolgd voor de specialisaties: Bouwkunde, Werktuigbouwkunde / Transportinstallaties, Elektrotechnische installaties of Monumenten. Gebreken aan een gebouw of gebouw gebonden installatie zorgen voor prestatieverlies, brengen risico’s met zich mee en zijn van (grote) invloed op de functionele prestatie-eisen van het gebouw of de bijbehorende installaties. Met de inbreng van een goed opgeleide inspecteur en adviseur wordt de asset-owner in staat gesteld het levensloopproces naar kosten, levensduur en kwaliteit te beheersen. Ook binnen prestatiecontracten moet de status van bouw- of installatiedelen worden vastgesteld, bijvoorbeeld bij het moment van aangaan van het prestatiecontract (de zogenaamde verificatieperiode) en tussentijdse beoordelingen (audits). Om efficiëntie te bereiken binnen het inspectieregime en overlast van de gebruikers van beheerobjecten tot een minimum te beperken, winnen integrale inspecties (BOEI-inspecties) steeds meer terrein. De Leergang Conditiemeting NEN 2767 / BOEI wordt georganiseerd vanuit samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) en de Hogeschool Utrecht. Binnen deze opleiding worden deelnemers opgeleid op tot professionele inspecteurs en/of adviseurs, die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan verbetering van de staat van gebouwen en installaties. Voor wie? De leergang is geschikt voor: Inspecteurs en adviseurs in dienst van beheerders / eigenaren; Inspecteurs en adviseurs in dienst van uitvoerende organisaties zoals aannemers en installateurs; Inspecteurs en adviseurs in dienst van onafhankelijke adviesorganisaties. Gelet op het belang van de inspecties en hieruit volgende adviezen, worden flinke eisen gesteld aan het niveau van de deelnemers. Een succesvolle cursist heeft een MBO+ / HBO-opleiding binnen eigen specialisatie succesvol afgerond en bezit tevens meerjarige, relevante werkervaring. Leerdoelen De Inspecteur Kan op een objectieve en betrouwbare manier inspecties binnen zijn specialisatie Bouwkunde, Klimaat- / Transportinstallaties, Elektrotechnische installaties of Monumenten uitvoeren conform de NEN 2767 (versie 2017) Kan aanvullende inspecties uitvoeren voor onderdelen Brandveiligheid, Energie en Inzicht in voldoen aan wet- en regelgeving Vormt een team met de adviseur, kan de uitkomsten van de inspecties overleggen aan de Adviseur en is ondersteunend aan de adviseur in zijn besluitvorming De Adviseur  Kan het inspectierapport, aangeleverd door de inspecteur, op de juiste manier interpreteren Kan binnen zijn eigen specialisatie een advies uitbrengen op grond van een NEN 2767 inspectie + aanvullende inspectie-items Kan specifieke wensen van gebruiker / eigenaar en strategische doelen van het geïnspecteerde object vertalen naar een advies  Programma Kijk op onze website voor het actuele cursusprogramma.  Examen Blok 1 en 2 worden elk afgerond met een digitale toets over de theorie die tijdens het betreffende blok is gedoceerd. Aan het eind van blok 3 worden de inspectie-resultaten getoetst. Resultaten van deze 3 toetsen vormen tezamen met de examenresultaten het eindcijfer voor de leergang. Ter afronding van de opleiding wordt door zowel inspecteurs als adviseurs een examen gemaakt. Het examen voor de inspecteur wordt specifiek per specialisatie afgenomen en bestaat uit: Praktijkinspectie per specialisatie + uitwerken inspectieresultaten Opstellen van rapportage Mondelinge motivatie bij opgestelde rapportage Het examen voor adviseur bestaat uit: Opstellen van adviesrapport voor verschillende scenario’s Mondelinge verdediging en toelichting van opgestelde rapportageNa het succesvol afronden van het examen ontvangen deelnemers een NVDO/HU diploma en automatische bijschrijving in het NVDO-register. Het diploma vormt een prima basis voor persoonscertificatie. Kosten - Leergang NEN 2767 voor inspecteur en adviseur:  € 6450,- excl. BTW - Leergang NEN 2767 voor inspecteur: € 5.450,- excl. BTW - Leergang NEN 2767 voor adviseur:  € 5.450,- excl. BTW - NVDO leden krijgen 5% korting

Integraal Inspecteur Vastgoed

€ 5450 - HBO

De opleiding Integraal Inspecteur Vastgoed is onderdeel van de leergang Conditiemeting NEN 2767 / BOEI, een samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) en Hogeschool Utrecht. Je wordt opgeleid tot een professionele inspecteur die een belangrijke bijdrage levert aan de verbetering van de staat van de assets. Als inspecteur vastgoed houd je de staat van vastgoed in de gaten. Gebreken zorgen voor prestatieverlies, brengen risico's met zich mee en beïnvloeden de functionele prestatie-eisen van een asset. Dit kan een gebouw zijn, maar ook een transportinstallatie of een elektrotechnisch object. Jouw werk zorgt ervoor dat de eigenaar grip houdt op de kwaliteit, de levensduur en de kosten van zijn vastgoed. Opleidingsinhoud Tijdens de cursus Integraal Inspecteur Vastgoed leer je om objectieve en betrouwbare inspecties binnen je eigen specialisatie (bouwkunde, klimaat- en transportinstallaties, elektrotechnische installaties of monumenten) uit te voeren conform de NEN 2767-1. Deze inspecties en de daaruit volgende adviezen zijn van groot belang voor de verschillende stakeholders.

Integraal Adviseur Vastgoed

€ 5450 - Post-HBO

De opleiding Integraal Adviseur Vastgoed is onderdeel van de leergang Conditiemeting NEN 2767 / BOEI, een samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) en Hogeschool Utrecht. Je wordt opgeleid tot een professionele adviseur die een belangrijke bijdrage levert aan de verbetering van de staat van de assets. Als adviseur vastgoed houd je de staat van vastgoed in de gaten. Gebreken zorgen voor prestatieverlies, brengen risico's met zich mee en beïnvloeden de functionele prestatie-eisen van een asset. Dit kan een gebouw zijn, maar ook een transportinstallatie of een elektrotechnisch object. Jouw werk zorgt ervoor dat de eigenaar grip houdt op de kwaliteit, de levensduur en de kosten van zijn vastgoed. Opleidingsinhoud Tijdens de opleiding Integraal Adviseur Vastgoed leer je om inspectierapportages, aangeleverd door de inspecteur op de juiste manier te inspecteren. Tevens kun je binnen je eigen specialisatie (bouwkunde, klimaat- en transportinstallaties, elektrotechnische installaties of monumenten) uit te voeren conform de NEN 2767-1. Je kunt de specifieke wensen van de opdrachtgever van het geïnspecteerde object vertalen naar een advies. De inspecties en de daaruit volgende adviezen zijn van groot belang voor de verschillende stakeholders. Binnen de opleiding is het mogelijk om het onderdeel Integraal Inspecteur Vastgoed ook te volgen.