Opleidingen & Cursussen: Bouwfysica

Bouwfysica gaat over de fysische aspecten van een gebouw: licht, warme, lucht, vocht en geluid. Bouwtechniek gaat meer om de technische uitwerkingen van de details binnen en buiten een gebouw. Beide kennisgebieden zijn enorm belangrijk tijden het gehele bouwproces. Hoe beter de kennis hiervan is, hoe beter een gebouw bruikbaar is en gebouwd kan worden. Versterk je kennis in deze gebieden door middel van onderstaande opleidingen en cursussen.

Bouwfysica in de Praktijk; Geluid

€ 795 - HBO

In deze opleiding krijgt de deelnemer op interactieve wijze inzicht in de bouwfysische aspecten van geluid en geluidoverlast. Met de vele praktische voorbeelden en middels het spelen met variabelen wordt het accent meer gelegd op het snel kunnen overzien van geluidstechnische ingrepen dan op het feitelijke berekenen ervan. Inhoud Geluidsoverdracht, Elementaire akoestische termen, Bouwregelgeving, Geluidsisolatie (o.a. wanden/vloeren), Geluidwering. Toelatingsvoorwaarden MBO-Bouwkunde. Voor wie? Personen die in hun werk te maken krijgen met bouwfysische aspecten bij de uitvoering van bouwwerken en werkzaam zijn bij: bouwbedrijven; woningcorporaties; overheidsinstanties; architectenbureaus. Doel Op het gebied van bouwfysische onderwerpen, zoals geluid en geluidsoverlast, leert de deelnemer fouten of problemen herkennen en hoe ze kunnen worden voorkomen. Tevens leert de deelnemer als volwaardig gesprekspartner op dit terrein te fungeren. Werkwijze Aan de hand van voorbeelden (casuïstiek) wordt de natuurkundige verklaring gegeven voor verschijnselen zoals geluidoverdracht door bouwdelen, nagalm in ruimten e.d.  Er wordt een relatie gelegd met de eisen uit het bouwbesluit en hoe eenvoudige  rekenprogramma’s en NEN praktijkrichtlijnen kunnen helpen bij het voorspellen en verklaren  van bouwfysische problemen. Rode draad in de te behandelen stof is casuïstiek en het geven en behandelen van opgaven.

Bouwfysica in de Praktijk; Warmte en Vocht

€ 950 - HBO

Jij wil er toch ook warm bijzitten?Wordt een expert op gebied van warmte en vocht. in de opleiding Bouwfysica in de praktijk: warmte en vocht leer je fouten en problemen te herkennen en hoe je dit kunt voorkomen. Daarnaast kun je na afloop als volwaardig gesprekspartner op dit gebied fungeren. In deze opleiding krijg je op een interactieve wijze inzicht in de bouwfysische aspecten van warmte en vocht. Met de vele praktische voorbeelden en het spelen met variabelen wordt het accent meer gelegd op het snel kunnen overzien van ingrepen in de warmte- en vochthuishouding dan op het feitelijke berekenen ervan. Inhoud Bouwregelgeving, Warmte-overdracht, Energie, Eigenschappen materialen (m.b.t. thermische isolatie), Thermo-fysische bouwproblemen, Condensatie, Damptransport, Vochthuishouding. Toelatingsvoorwaarden MBO-Bouwkunde. Voor wie? Personen die in hun dagelijkse werk te maken krijgen met bouwfysische aspecten bij de bouwvoorbereiding en uitvoering van bouwwerken en werkzaam zijn bij: bouwbedrijven; woningcorporaties; overheidsinstanties; architectenbureaus. Werkwijze Aan de hand van voorbeelden (casuïstiek) worden de natuurkundige verklaringen gegeven voor  verschijnselen zoals warmtetransport door bouwdelen en vocht in en op constructies.  Er wordt een relatie gelegd met de eisen uit het bouwbesluit en hoe eenvoudige rekenprogramma’s en NEN praktijkrichtlijnen kunnen helpen bij het voorspellen en verklaren van bouwfysische problemen. De rode draad in de te behandelen stof is casuïstiek en het geven en behandelen van opgaven.