Opleidingen & Cursussen: Duurzaam Bouwen

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker binnen onze samenleving. Alle branches en sectoren zijn er mee bezig en ook binnen de bouw is er een duurzaamheidsrevolutie aan de gang. Wil je ervoor zorgen dat jij precies weet hoe je duurzamer moet bouwen? En hoe jij jouw mensen of werkgever een stap hoger op de duurzaamheidsladder wilt krijgen? Volg dan een van de cursussen of opleidingen over duurzaam bouwen die wij speciaal bij elkaar gezocht hebben.

Basiscursus Duurzaam bouwen - Bouwrecht - Geoplan

€ 1445 - HBO

De verduurzaming van de gebouwde omgeving bevindt zich in een nieuwe opwindende fase. Energietransitie is daarbij het leidende begrip, maar ook circulariteit houdt de gemoederen bezig. De focus van gemeenten richt zich steeds meer op de bestaande bouw, maar ook bij nieuwbouw ligt nog een grote uitdaging. Op welke manier is in een prestatiegerichte uitvraag niet alleen op energie maar ook op circulariteit en gezondheid zorgvuldig mee te nemen? Voor een bestaand of nieuw te realiseren gebouw, of voor een gebiedsontwikkeling? Deze cursus biedt gemeenten de mogelijkheid hun inzicht in mogelijke strategieën te vergroten en biedt handelingsperspectief om duurzaam bouwen op alle gebiedsniveaus en alle soorten gebouwen concreet en uitvoerbaar te krijgen, in zowel nieuwbouw als bestaande bouw. BESCHRIJVING Duurzaam bouwen is een middel om bepaalde doelen te bereiken. Deze doelen liggen op verschillende niveaus en moeten leiden tot een leefomgeving met toekomstwaarde. De uitdaging is om gebouwen te realiseren waar mensen plezierig kunnen wonen en werken, nu en later. En dat op een manier dat ook toekomstige generaties blijvend in hun behoeften kunnen voorzien. Het betekent energiezuinig bouwen, gebruik maken van duurzame (herbruikbare) materialen, een gezond binnenmilieu, verantwoord watergebruik en duurzaam slopen. Duurzaamheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus willen concrete resultaten boeken. Maar hoe kun je duurzame wensen praktisch, pragmatisch en planmatig invullen? In de tweedaagse Basiscursus Duurzaam bouwen leert u duurzaam bouwen toepassen in de lokale praktijk. We kijken naar drie niveaus: stedenbouw, gebouw en uitvoering. U leert alles over het actuele instrumentarium en maakt kennis GPR Gebouw en GPR Stedenbouw. Thematisch verdiepen we ons in energie, materialen en gezondheid. Ook is er aandacht voor communicatie, processturing en het financieel instrumentarium. Bovendien maken we onderscheid tussen duurzame nieuwbouw en de verduurzaming van bestaande gebouwen. DOELGROEP Deze cursus is geschikt voor medewerkers die duurzaam bouwen actief aansturen bij gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus. Voor adviseurs en beleidsmedewerkers is het een brede kennismaking. Coördinatoren duurzaamheid en projectmanagers van bouwprojecten kiezen deze cursus voor inhoudelijke oriëntering, kennismaking met instrumenten en borging van kwaliteit. Voor stedenbouwkundigen bieden we handvatten voor het vertalen duurzaamheid in gebiedsontwikkeling. RESULTAAT Na deze cursus hebt u een brede basisoriëntatie op duurzaam bouwen op de niveaus van stedenbouw, gebouw en uitvoering voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. U bent op de hoogte van recente ontwikkelingen en hebt kennis opgedaan van duurzame gebiedsontwikkeling. Ook hebt u kennis van technieken voor duurzame gebouwen en procesmatig kennis hoe duurzaamheid voor elkaar te krijgen. Tijdens de cursus is volop ruimte om eigen ervaringen in te brengen en te bespreken met de docenten en medecursisten.

Duurzaam bouwen voor makelaars en taxateurs

€ 595 - Post-HBO

Inleiding Bij verkoop/verhuur moet een energielabel worden overlegd. Sinds 2015 is de aanvraagmethode daarvoor vereenvoudigd. Tot zover voor iedereen bekend. Maar wat is nu BENG, of NOM, EPG of MPG? Met het klimaatakkoord van Parijs als aanjager komt duurzaam bouwen in een stroomversnelling. Wetgeving, energielevering, producten en diensten veranderen. Dit levert de volgende vragen op: Wat is de rol van de makelaar hierin? Welke kennis heeft hij/zij nodig? Hoe kunt u als taxateur duurzaamheid op waarde schatten? Inhoud en resultaat Deze cursus benadert de thema’s energie en duurzaam bouwen op een praktische manier. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Wet- en regelgeving, achterliggende normen en richtlijnen Wat wordt lokaal en regionaal bepaald? Actuele onderwerpen Hoe meet ik de energie- en duurzaamheidsprestatie? Stimulering en financiering Herkennen van duurzaamheid en duurzame producten in een woning/gebouw Waardering duurzame woningen/duurzaam vastgoed Doelgroep De cursus is bestemd voor makelaars en taxateurs wonen en bedrijfsmatig vastgoed die een beter beeld willen krijgen van de wet- en regelgeving en actualiteiten rondom energie en duurzaam bouwen specifiek gericht op hun informatiebehoefte. Programma Inleiding Wet- en regelgeving, achterliggende normen en richtlijnen Welke (prestatie)eisen zijn er vastgelegd voor nieuwbouw en bestaande bouw? Hoe wordt bepaald of is voldaan aan die eisen? Welke procedures moet je als makelaar kennen? Hoe kan je je klanten hierbij ondersteunen? Wat wordt lokaal en regionaal bepaald? De meeste makelaars opereren lokaal en/of regionaal. Hoe kan je snel in beeld krijgen wat er lokaal/regionaal speelt op gebied van duurzaamheid? Wat zijn de relevante instanties? Actuele onderwerpen Nul Op de Meter (NOM), Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG), passief/actief huis, Energieprestatie (EPG) Milieuprestatie (MPG), Cradle to Cradle (C2C) Circulair bouwen Gezond binnenklimaat Etc. Hoe meet ik de energie- en duurzaamheidsprestatie? Energieprestatieberekening (EPG/EPG NV, EPC, EI, energielabel) Milieuprestatieberekening (GPR Bouwbesluit) GPR Gebouw, BREEAM, LEED, WELL Certificaten Stimulering en financiering Ondersteuning vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Provincie, gemeenten, waterschappen, etc. Financiering (banken, hypotheekverstrekkers, Esco’s) Herkennen van duurzame maatregelen in een woning/gebouw Installaties Bouwkundig (glas, kierdichting, FSC, etc.) Functionaliteit Flexibiliteit Locatie Interessante www’s: (www.woningchecklist.nl, IC Dubo, VIba expo, GreenWorks) Waardering duurzame woningen/duurzaam vastgoed Verhuurbaarheid, verkoopbaarheid Strategisch voorraadbeheer Bereikbaarheid Energierekening Afscheid nemen van Gronings gas Ontkoppeling (rioolheffing) Comfort, gezondheid (Daly’s) Levensloopbestendig Flexibiliteit

Duurzaam bouwen

€ 295 - HBO

Doel: Duurzaam bouwen is onbetwist één van de meest actuele en besproken opgaven van deze tijd. Maar toch voelt dit onderwerp voor velen nog vaak als een enigszins ongrijpbaar fenomeen. Wellicht is dit ook een van de redenen dat het debat over duurzaamheid meestal beperkt blijft tot een discussie over zonnepanelen, warmtepompen of windmolens. En dat maakt de noodzakelijke omschakeling naar een duurzame samenleving er niet eenvoudiger op. Tijdens deze interactieve masterclass laten we u zien dat duurzaam bouwen veel verder reikt dan de welbekende energietransitie en maakt u korte metten met de verschillende misvattingen en onduidelijkheden die rondom dit thema leven. Daartoe geven we u een brede inkijk in de achtergronden en uitgebreide mogelijkheden van duurzaam bouwen, leiden we u rond langs de belangrijkste doelstellingen en wettelijke normen en laten we u uiteraard vele inspirerende en concrete voorbeelden zien. Tijdens de masterclass krijgt u uitgebreid antwoord op vragen als: Wat verstaan we nu eigenlijk precies onder duurzaamheid? Wat is een circulaire economie en wat betekent dat voor de bouwsector? Wat bepaalt of een stad of gebouw duurzaam is? Wat zijn de specifieke aandachtspunten bij nieuwbouw en bestaande bouw? Welke rol speelt het ontwerp bij een duurzaam gebouw? Waarop moeten we letten bij het kiezen van materialen? Wat verstaan we onder begrippen als urban mining, biobased en wastebased? Wat is de laatste stand van zaken op het gebied van installaties? Wat zijn de bouwtechnieken van morgen en welke kunnen we nu al gebruiken? Welke wettelijke kaders bestaan er voor duurzaam bouwen? Welke maatregelen zijn nodig om duurzaamheid in de bouw te stimuleren? Hoe kunnen we duurzaam bouwen financieren? Door deelnemers in te brengen (praktijk)vragen. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de studiemiddag een syllabus. Daarin zitten de handout van de PowerPoint presentatie en achtergrondinformatie. Nadien ontvangt u een certificaat van deelname. Voor wie: Deze masterclass is bedoeld voor architecten, bouwers, ontwikkelaars, ambtenaren, raadsleden en bestuurders die hun kennis over duurzaam bouwen willen verbreden en succesvol met dit thema aan de slag willen gaan. 

Collegereeks Duurzaam Bouwen

€ 2195 -

Van duurzaamheid naar een winstgevende businesscaseGasloos maken van (bestaande) woningen en wijken, circulair bouwen, energietransitie, terugdringen van CO2 uitstoot. Enkele termen die steeds weer voorbijkomen als het gaat over duurzaamheid. Ook in de bouwsector kunnen we niet meer onder duurzaamheid uit, u als bouwer moet er mee aan de slag. Om de duurzame ambities te realiseren is draagvlak op diverse fronten een vereiste, daarnaast betekent het o.a. een andere manier van samenwerken, rekenen, aanbesteden, veranderen van focus en het inzetten van andere technieken. Maar hoe maakt u van duurzaam bouwen een winstgevende businesscase? Deze vraag staat centraal tijdens de collegereeks van 5 november t/m 10 december. Toonaangevende sprekers en de beste hoogleraren van Nyenrode Business Universiteit geven u wetenschappelijke inzichten mee. Tijdens deze zes colleges werken we met relevante, actuele voorbeelden, oefeningen en casussen, zodat u de lesstof direct kunt toepassen in uw eigen praktijk. De volgende onderwerpen komen in deze collegereeks aan bod: Hoe creëert u draagvlak, zowel binnen de organisatie als bij de andere betrokken partijenHoe vertaalt u ambitie naar een werkbare en haalbare praktijkcaseHoe verandert de samenwerking binnen de keten en wat kunt u daarmeeHoe veranderen de processenWelke technieken zijn er en kunnen ingezet worden

Basiscursus Duurzaam bouwen - Bouwrecht - Geoplan

€ 1445 - HBO

De verduurzaming van de gebouwde omgeving bevindt zich in een nieuwe opwindende fase. Energietransitie is daarbij het leidende begrip, maar ook circulariteit houdt de gemoederen bezig. De focus van gemeenten richt zich steeds meer op de bestaande bouw, maar ook bij nieuwbouw ligt nog een grote uitdaging. Op welke manier is in een prestatiegerichte uitvraag niet alleen op energie maar ook op circulariteit en gezondheid zorgvuldig mee te nemen? Voor een bestaand of nieuw te realiseren gebouw, of voor een gebiedsontwikkeling? Deze cursus biedt gemeenten de mogelijkheid hun inzicht in mogelijke strategieën te vergroten en biedt handelingsperspectief om duurzaam bouwen op alle gebiedsniveaus en alle soorten gebouwen concreet en uitvoerbaar te krijgen, in zowel nieuwbouw als bestaande bouw. BESCHRIJVING Duurzaam bouwen is een middel om bepaalde doelen te bereiken. Deze doelen liggen op verschillende niveaus en moeten leiden tot een leefomgeving met toekomstwaarde. De uitdaging is om gebouwen te realiseren waar mensen plezierig kunnen wonen en werken, nu en later. En dat op een manier dat ook toekomstige generaties blijvend in hun behoeften kunnen voorzien. Het betekent energiezuinig bouwen, gebruik maken van duurzame (herbruikbare) materialen, een gezond binnenmilieu, verantwoord watergebruik en duurzaam slopen. Duurzaamheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus willen concrete resultaten boeken. Maar hoe kun je duurzame wensen praktisch, pragmatisch en planmatig invullen? In de tweedaagse Basiscursus Duurzaam bouwen leert u duurzaam bouwen toepassen in de lokale praktijk. We kijken naar drie niveaus: stedenbouw, gebouw en uitvoering. U leert alles over het actuele instrumentarium en maakt kennis GPR Gebouw en GPR Stedenbouw. Thematisch verdiepen we ons in energie, materialen en gezondheid. Ook is er aandacht voor communicatie, processturing en het financieel instrumentarium. Bovendien maken we onderscheid tussen duurzame nieuwbouw en de verduurzaming van bestaande gebouwen. DOELGROEP Deze cursus is geschikt voor medewerkers die duurzaam bouwen actief aansturen bij gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus. Voor adviseurs en beleidsmedewerkers is het een brede kennismaking. Coördinatoren duurzaamheid en projectmanagers van bouwprojecten kiezen deze cursus voor inhoudelijke oriëntering, kennismaking met instrumenten en borging van kwaliteit. Voor stedenbouwkundigen bieden we handvatten voor het vertalen duurzaamheid in gebiedsontwikkeling. RESULTAAT Na deze cursus hebt u een brede basisoriëntatie op duurzaam bouwen op de niveaus van stedenbouw, gebouw en uitvoering voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. U bent op de hoogte van recente ontwikkelingen en hebt kennis opgedaan van duurzame gebiedsontwikkeling. Ook hebt u kennis van technieken voor duurzame gebouwen en procesmatig kennis hoe duurzaamheid voor elkaar te krijgen. Tijdens de cursus is volop ruimte om eigen ervaringen in te brengen en te bespreken met de docenten en medecursisten.

Basiscursus Duurzaam bouwen - Bouwrecht - Geoplan

€ 1445 - HBO

De verduurzaming van de gebouwde omgeving bevindt zich in een nieuwe opwindende fase. Energietransitie is daarbij het leidende begrip, maar ook circulariteit houdt de gemoederen bezig. De focus van gemeenten richt zich steeds meer op de bestaande bouw, maar ook bij nieuwbouw ligt nog een grote uitdaging. Op welke manier is in een prestatiegerichte uitvraag niet alleen op energie maar ook op circulariteit en gezondheid zorgvuldig mee te nemen? Voor een bestaand of nieuw te realiseren gebouw, of voor een gebiedsontwikkeling? Deze cursus biedt gemeenten de mogelijkheid hun inzicht in mogelijke strategieën te vergroten en biedt handelingsperspectief om duurzaam bouwen op alle gebiedsniveaus en alle soorten gebouwen concreet en uitvoerbaar te krijgen, in zowel nieuwbouw als bestaande bouw. BESCHRIJVING Duurzaam bouwen is een middel om bepaalde doelen te bereiken. Deze doelen liggen op verschillende niveaus en moeten leiden tot een leefomgeving met toekomstwaarde. De uitdaging is om gebouwen te realiseren waar mensen plezierig kunnen wonen en werken, nu en later. En dat op een manier dat ook toekomstige generaties blijvend in hun behoeften kunnen voorzien. Het betekent energiezuinig bouwen, gebruik maken van duurzame (herbruikbare) materialen, een gezond binnenmilieu, verantwoord watergebruik en duurzaam slopen. Duurzaamheid staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus willen concrete resultaten boeken. Maar hoe kun je duurzame wensen praktisch, pragmatisch en planmatig invullen? In de tweedaagse Basiscursus Duurzaam bouwen leert u duurzaam bouwen toepassen in de lokale praktijk. We kijken naar drie niveaus: stedenbouw, gebouw en uitvoering. U leert alles over het actuele instrumentarium en maakt kennis GPR Gebouw en GPR Stedenbouw. Thematisch verdiepen we ons in energie, materialen en gezondheid. Ook is er aandacht voor communicatie, processturing en het financieel instrumentarium. Bovendien maken we onderscheid tussen duurzame nieuwbouw en de verduurzaming van bestaande gebouwen. DOELGROEP Deze cursus is geschikt voor medewerkers die duurzaam bouwen actief aansturen bij gemeenten, projectontwikkelaars, corporaties en adviesbureaus. Voor adviseurs en beleidsmedewerkers is het een brede kennismaking. Coördinatoren duurzaamheid en projectmanagers van bouwprojecten kiezen deze cursus voor inhoudelijke oriëntering, kennismaking met instrumenten en borging van kwaliteit. Voor stedenbouwkundigen bieden we handvatten voor het vertalen duurzaamheid in gebiedsontwikkeling. RESULTAAT Na deze cursus hebt u een brede basisoriëntatie op duurzaam bouwen op de niveaus van stedenbouw, gebouw en uitvoering voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. U bent op de hoogte van recente ontwikkelingen en hebt kennis opgedaan van duurzame gebiedsontwikkeling. Ook hebt u kennis van technieken voor duurzame gebouwen en procesmatig kennis hoe duurzaamheid voor elkaar te krijgen. Tijdens de cursus is volop ruimte om eigen ervaringen in te brengen en te bespreken met de docenten en medecursisten.

Duurzaam bouwen voor makelaars en taxateurs

€ 595 - Post-HBO

Inleiding Bij verkoop/verhuur moet een energielabel worden overlegd. Sinds 2015 is de aanvraagmethode daarvoor vereenvoudigd. Tot zover voor iedereen bekend. Maar wat is nu BENG, of NOM, EPG of MPG? Met het klimaatakkoord van Parijs als aanjager komt duurzaam bouwen in een stroomversnelling. Wetgeving, energielevering, producten en diensten veranderen. Dit levert de volgende vragen op: Wat is de rol van de makelaar hierin? Welke kennis heeft hij/zij nodig? Hoe kunt u als taxateur duurzaamheid op waarde schatten? Inhoud en resultaat Deze cursus benadert de thema’s energie en duurzaam bouwen op een praktische manier. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Wet- en regelgeving, achterliggende normen en richtlijnen Wat wordt lokaal en regionaal bepaald? Actuele onderwerpen Hoe meet ik de energie- en duurzaamheidsprestatie? Stimulering en financiering Herkennen van duurzaamheid en duurzame producten in een woning/gebouw Waardering duurzame woningen/duurzaam vastgoed Doelgroep De cursus is bestemd voor makelaars en taxateurs wonen en bedrijfsmatig vastgoed die een beter beeld willen krijgen van de wet- en regelgeving en actualiteiten rondom energie en duurzaam bouwen specifiek gericht op hun informatiebehoefte. Programma Inleiding Wet- en regelgeving, achterliggende normen en richtlijnen Welke (prestatie)eisen zijn er vastgelegd voor nieuwbouw en bestaande bouw? Hoe wordt bepaald of is voldaan aan die eisen? Welke procedures moet je als makelaar kennen? Hoe kan je je klanten hierbij ondersteunen? Wat wordt lokaal en regionaal bepaald? De meeste makelaars opereren lokaal en/of regionaal. Hoe kan je snel in beeld krijgen wat er lokaal/regionaal speelt op gebied van duurzaamheid? Wat zijn de relevante instanties? Actuele onderwerpen Nul Op de Meter (NOM), Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG), passief/actief huis, Energieprestatie (EPG) Milieuprestatie (MPG), Cradle to Cradle (C2C) Circulair bouwen Gezond binnenklimaat Etc. Hoe meet ik de energie- en duurzaamheidsprestatie? Energieprestatieberekening (EPG/EPG NV, EPC, EI, energielabel) Milieuprestatieberekening (GPR Bouwbesluit) GPR Gebouw, BREEAM, LEED, WELL Certificaten Stimulering en financiering Ondersteuning vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Provincie, gemeenten, waterschappen, etc. Financiering (banken, hypotheekverstrekkers, Esco’s) Herkennen van duurzame maatregelen in een woning/gebouw Installaties Bouwkundig (glas, kierdichting, FSC, etc.) Functionaliteit Flexibiliteit Locatie Interessante www’s: (www.woningchecklist.nl, IC Dubo, VIba expo, GreenWorks) Waardering duurzame woningen/duurzaam vastgoed Verhuurbaarheid, verkoopbaarheid Strategisch voorraadbeheer Bereikbaarheid Energierekening Afscheid nemen van Gronings gas Ontkoppeling (rioolheffing) Comfort, gezondheid (Daly’s) Levensloopbestendig Flexibiliteit

Duurzaam bouwen

€ 295 - HBO

Doel: Duurzaam bouwen is onbetwist één van de meest actuele en besproken opgaven van deze tijd. Maar toch voelt dit onderwerp voor velen nog vaak als een enigszins ongrijpbaar fenomeen. Wellicht is dit ook een van de redenen dat het debat over duurzaamheid meestal beperkt blijft tot een discussie over zonnepanelen, warmtepompen of windmolens. En dat maakt de noodzakelijke omschakeling naar een duurzame samenleving er niet eenvoudiger op. Tijdens deze interactieve masterclass laten we u zien dat duurzaam bouwen veel verder reikt dan de welbekende energietransitie en maakt u korte metten met de verschillende misvattingen en onduidelijkheden die rondom dit thema leven. Daartoe geven we u een brede inkijk in de achtergronden en uitgebreide mogelijkheden van duurzaam bouwen, leiden we u rond langs de belangrijkste doelstellingen en wettelijke normen en laten we u uiteraard vele inspirerende en concrete voorbeelden zien. Tijdens de masterclass krijgt u uitgebreid antwoord op vragen als: Wat verstaan we nu eigenlijk precies onder duurzaamheid? Wat is een circulaire economie en wat betekent dat voor de bouwsector? Wat bepaalt of een stad of gebouw duurzaam is? Wat zijn de specifieke aandachtspunten bij nieuwbouw en bestaande bouw? Welke rol speelt het ontwerp bij een duurzaam gebouw? Waarop moeten we letten bij het kiezen van materialen? Wat verstaan we onder begrippen als urban mining, biobased en wastebased? Wat is de laatste stand van zaken op het gebied van installaties? Wat zijn de bouwtechnieken van morgen en welke kunnen we nu al gebruiken? Welke wettelijke kaders bestaan er voor duurzaam bouwen? Welke maatregelen zijn nodig om duurzaamheid in de bouw te stimuleren? Hoe kunnen we duurzaam bouwen financieren? Door deelnemers in te brengen (praktijk)vragen. De deelnemers ontvangen bij aanvang van de studiemiddag een syllabus. Daarin zitten de handout van de PowerPoint presentatie en achtergrondinformatie. Nadien ontvangt u een certificaat van deelname. Voor wie: Deze masterclass is bedoeld voor architecten, bouwers, ontwikkelaars, ambtenaren, raadsleden en bestuurders die hun kennis over duurzaam bouwen willen verbreden en succesvol met dit thema aan de slag willen gaan. 

Collegereeks Duurzaam Bouwen

€ 2195 -

Van duurzaamheid naar een winstgevende businesscaseGasloos maken van (bestaande) woningen en wijken, circulair bouwen, energietransitie, terugdringen van CO2 uitstoot. Enkele termen die steeds weer voorbijkomen als het gaat over duurzaamheid. Ook in de bouwsector kunnen we niet meer onder duurzaamheid uit, u als bouwer moet er mee aan de slag. Om de duurzame ambities te realiseren is draagvlak op diverse fronten een vereiste, daarnaast betekent het o.a. een andere manier van samenwerken, rekenen, aanbesteden, veranderen van focus en het inzetten van andere technieken. Maar hoe maakt u van duurzaam bouwen een winstgevende businesscase? Deze vraag staat centraal tijdens de collegereeks van 5 november t/m 10 december. Toonaangevende sprekers en de beste hoogleraren van Nyenrode Business Universiteit geven u wetenschappelijke inzichten mee. Tijdens deze zes colleges werken we met relevante, actuele voorbeelden, oefeningen en casussen, zodat u de lesstof direct kunt toepassen in uw eigen praktijk. De volgende onderwerpen komen in deze collegereeks aan bod: Hoe creëert u draagvlak, zowel binnen de organisatie als bij de andere betrokken partijenHoe vertaalt u ambitie naar een werkbare en haalbare praktijkcaseHoe verandert de samenwerking binnen de keten en wat kunt u daarmeeHoe veranderen de processenWelke technieken zijn er en kunnen ingezet worden