Opleidingen & Cursussen: Bouwkundig Tekenaar

Binnen de bouwkunde bestaan verschillende stromen; allemaal aspecten waar je als professional binnen deze branche mee in aanraking komt. De ontwerpfase is vaak een van de belangrijkste. Wil jij je als bouwprofessional meer ontwikkelen hierbinnen? Bekijk dan eens de speciaal geselecteerde opleidingen en cursussen voor het ontwerpen in de bouw hieronder.

Auteursrecht van de architect

€ 35 -

Tussen het volgen van de stijl van een leermeester en het na-apen van een bouwkundig ontwerp ligt een groot grijs gebied, waar architecten, aannemers, grote en kleine ontwikkelaars hun weg moeten vinden, soms zelfs middels een gang naar de rechter. Een ander grijs gebied zit tussen het wijzigen van een architectonische creatie en het misvormen of verminken ervan. Ook hier moet rechtspraak soms de richting aangeven. De afgelopen jaren is er op deze en aanpalende gebieden belangrijke richtinggevende rechtspraak verschenen. Vandaar dit boekje. Geprobeerd is om helder en veelvuldig met foto's geïllustreerd een beeld te geven van het auteursrecht dat ook de architect toekomt, en van haar begrenzingen. Dat hem/haar dat auteursrecht toekomt, daarvan is de architect zich steeds meer bewust. En dat betekent dat andere participanten in het bouwproces er maar beter rekening mee kunnen houden! Author(s): C.A. Adriaansens Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: September 2015 Edition: 1

Autodesk Revit Basiscursus

€ 1195 - HBO

Autodesk Revit BasiscursusAutodesk Revit Architecture is dé oplossing voor iedereen die wil ontwerpen volgens BIM methodiek. Wilt u als architect of bouwkundig tekenaar goed leren werken met Revit Architecture en de voordelen van BIM ontdekken? CAD Accent is Autodesk Authorized Training Center, werkt met kleine groepen en biedt hiervoor een Basiscursus Revit Architecture. Autodesk Authorized Training Center met officieel certificaat Kleine groepen, dus veel persoonlijke aandacht Gespreide cursusdagen, dus veel tijd om te oefenen Complete projecten, één werkomgevingDe functies van Autodesk Revit Architecture voor conceptueel ontwerp bieden gebruiksvriendelijke tools voor vrije-vorm modellering en parametrisch ontwerp. Zo kunt u ontwerpen vanaf de eerste ontwikkelingsfase analyseren. Schets vrijuit, maak snel 3D-vormen aan en hanteer deze vormen interactief. Maak uw modellen gereed voor productie en constructie met de geïntegreerde tools voor conceptie en verheldering van complexe vormen. Terwijl u ontwerpt, bouwt Autodesk Revit Architecture automatisch een parametrisch framework rond uw vormen. Daardoor werkt u gecontroleerder, nauwkeuriger en flexibeler. Neem uw ontwerp vanaf het conceptmodel binnen één enkele intuïtieve toepassing en gebruikersinterface helemaal door tot en met de  constructiedocumenten. Betrouwbaar en sneller beslissenAutodesk Revit Architecture-software ondersteunt de vroegtijdige analyse van uw bouwkundige vormen, zodat uw team al eerder in uw project beter geïnformeerd kan beslissen. Gebruik deze mogelijkheid om oppervlakken en volumes uitgebreid nader te verhelderen, om daglicht- en energieanalyses uit te voeren en voor extra en vroegtijdig inzicht van de haalbaarheid van de productie en de eerste material takeoffs. Functionele vormenDe functie Building Maker in Autodesk Revit Architecture helpt u bij de omzetting van uw conceptuele vormen in volledig functionele bouwkundige ontwerpen. Selecteer en voeg vlakken toe om wanden, daken, vloeren en systeemwanden te ontwerpen. Extraheer belangrijke bouwinformatie, waaronder bruto-oppervlak per vloer. Neem conceptuele massa’s over uit  toepassingen zoals AutoCAD, Rhinoceros, Google SketchUp of andere op ACIS of NURBS gebaseerde  toepassingen. Gebruik deze in Autodesk Revit Architecture als massaobjecten en zet uw schematische ontwerpen op.

Projectleider (Bouwkundig Ontwerp- en Adviesbureau)

€ 5950 - Post-HBO

Projectleider (Bouwkundig Ontwerp- en Adviesbureau) De architect en de adviseur krijgen meer en meer te maken met korte voorbereidingstijden, strakke budgettering, nieuwe ontwikkelingen in de bouwtechnieken, invloeden van de overheid, inspraakprocedures etc. Het is met name de projectleider binnen het bureau ontwerp en advies of de dienst die zich hier mee bezig houdt. De projectleider is vaak algemeen coördinator en krijgt daardoor te maken met alle partijen in het bouwproces. De projectleider moet kunnen communiceren met alle bouwpartners. Het vergroten van de persoonlijke effectiviteit is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Inhoud Persoonlijke effectiviteit met vergaderen, besluitvorming en presentatievaardigheden, teameffectiviteit en leidinggeven als projectleider, Projectorganisatie, Projectplanning, Projectkosten, Bouwcontracten en bouwprocedures, Projectmanagement, Projectinformatie/Risicoanalyse, Presentatie Integrale werkstukopdracht. Toelatingsvoorwaarden (Assistent) projectleiders met MTS-Bouwkunde en ten minste 3 jaar (bureau)ervaring of (assistent) projectleiders met HBO-Bouwkunde en momenteel werkzaam als (assistent) projectleider.Je dient tevens ervaring te hebben in het zelfstandig coördineren van een project met betrekking tot planning, kosten, kwaliteit en organisatie. Voor wie? Personen die werkzaam zijn bij: Architectenbureaus, Ingenieursbureaus, Projectontwikkelaars, Woningcorporaties, Overheidsdiensten (betrokken bij de organisatie van bouwwerken). Doel Tijdens de opleiding leer je het bouwproces van ontwerp tot nazorg analyseren en beheersen, aan de hand van de 5 beheer aspecten: tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. Werkwijze De theorie wordt besproken en toegelicht aan de hand van het studiemateriaal en afgewisseld met praktijkgerichte oefeningen en cases. Tijdens de lessen wordt een theoretische ondergrond gelegd, die de basis vormt voor professioneel werken in de praktijk. Het zogenaamde rode draad project zal een leidend element zijn bij alle modulen.  Om aan de integrale examenopdracht deel te kunnen nemen dient de deelnemer de 5 verplichte huiswerkopdrachten  met een voldoende af te sluiten.

Autodesk Inventor Basis Training

€ 1075 -

De Autodesk Inventor Basis Training is bedoeld voor de ervaren tekenaar/constructeur. Na het volgen van de training zal u in staat zijn op een snelle en doeltreffende manier 3D ontwerpen met Autodesk Inventor te maken. Officieel Autodesk Inventor lesmateriaal inbegrepen. Voorkennis: Er wordt van de cursist(e) verwacht dat er kennis van microsoft Windows aanwezig is.Certificaat: Iedere cursist(e) ontvangt na het volgen van de training een officieel Autodesk certificaat.Lesmateriaal: Ieder cursist(e) ontvangt het officiële Autodesk Inventor boek. De Autodesk Inventor Basistraining is bedoeld voor de tekenaars/constructeurs en personen die 3D technische modellen willen genereren. Na het volgen van de training bent u in staat om op een snelle en doeltreffende manier 3D ontwerpen met Autodesk Inventor te maken. Bij onze Basistraining ontvangt u Nederlandstalig naslagwerk en een oefeningenboekje. Introductie en algemeen: Kennismaking met Inventor • User Interface • Projecten en Vault • Styles • Import en export. Sketches & Parts: Inventor Sketch omgeving • Parameters • Features • Work Features. Assemblies: Het maken van samenstellingen • In-place modelling • 3D constraints. Drawing: Templates • Sheets • Plaatsen van aanzichten • Bematen • Stuklijsten en positienummers. Visualisaties: Materialen en kleuren • Visual styles.

Piping & Mechanical Engineering 1

€ 3550 - MBO 4

De cursus Piping & Mechanical Engineering I biedt de beginnende piping tekenaar/constructeur een overview van de disciplines waarmee hij te maken heeft bij zijn werkzaamheden. Dit betekent dat ruim aandacht wordt besteed aan wiskunde, statica, sterkteleer, uiteraard aan pipestress en rotating en static equipment. Doel: Het aanreiken van praktische en technisch-theoretisch kennis en inzicht op het gebied van leidingen en apparaten. De verschillende disciplines waarmee een aankomend constructeur of engineer te maken krijgt, worden op een dusdanige wijze behandeld dat een totaaloverzicht van het vakgebied wordt verkregen. Inhoud: Technisch rekenen: o.m. functies en differentiëren (~ 11 uur) Statica en sterkteleer: o.m. krachtensystemen, krachten, momenten, spanningen en vervormingen (~ 11 uur) Stroming en transportverschijnselen in leidingen, thermodynamica, stromingsverschijnselen, leidingweerstanden en diameters, Reynoldsgetal.(16 uur) Rotating equipment, pompen, compressoren, blowers, fans, –pompen- overzicht, mechanismen en gebruik van: pompen.(16 uur) Pipe stress & pipe support, materiaalnormen en -certificaten, soorten spanningen en verplaatsingen, supports. (22 uur) Static equipment, drukvaten, soorten tanks, warmtewisselaars, wanddikteberekeningen.(16 uur) Alle onderwerpen worden ondersteund door berekeningen. Docenten: Alle colleges worden gegeven door docenten die reeds hun sporen hebben verdiend bij ingenieursbureaus of in de procesindustrie en die gebruik maken van in samenwerking met TCC ontwikkeld lesmateriaal.  De cursus gaat door bij minimaal aantal van 10 cursisten. 

Auteursrecht van de architect

€ 35 -

Tussen het volgen van de stijl van een leermeester en het na-apen van een bouwkundig ontwerp ligt een groot grijs gebied, waar architecten, aannemers, grote en kleine ontwikkelaars hun weg moeten vinden, soms zelfs middels een gang naar de rechter. Een ander grijs gebied zit tussen het wijzigen van een architectonische creatie en het misvormen of verminken ervan. Ook hier moet rechtspraak soms de richting aangeven. De afgelopen jaren is er op deze en aanpalende gebieden belangrijke richtinggevende rechtspraak verschenen. Vandaar dit boekje. Geprobeerd is om helder en veelvuldig met foto's geïllustreerd een beeld te geven van het auteursrecht dat ook de architect toekomt, en van haar begrenzingen. Dat hem/haar dat auteursrecht toekomt, daarvan is de architect zich steeds meer bewust. En dat betekent dat andere participanten in het bouwproces er maar beter rekening mee kunnen houden! Author(s): C.A. Adriaansens Publisher: Stichting Instituut voor Bouwrecht Published at: September 2015 Edition: 1

Recht voor ingenieurs

€ 18 -

Allerlei projecten die op het eerste gezicht slechts technisch lijken, blijken bij nader inzien ook een juridische dimensie te hebben. Een bus waarin geavanceerde AVG (Automatische voertuiggeleiding) is aangebracht, begint spontaan te rijden en veroorzaakt schade. Een ontwerp voor een nieuw gebouw kan pas worden verwezenlijkt, als het voldoet aan de wettelijke bouwtechnische voorschriften zodat een omgevingsvergunning wordt verleend. In een gebied dat tot woonwijk is bestemd, blijkt een beschermde diersoort voor te komen. Deze voorbeelden tonen dat de ingenieur professioneel op verschillende manieren met het recht in aanraking zal komen. Ontwerpen en (fysieke) producten van de ingenieur functioneren niet in een vacuüm, maar in een maatschappelijke context waarin het recht een belangrijke rol speelt. Sommige technische oplossingen zijn door de wet verboden. Voor een bouwkundig ontwerp gelden altijd wettelijke randvoorwaarden. Doorgaans zijn er voor realisatie vergunningen nodig. Het is daarom belangrijk dat de ingenieur enigszins thuis is in de wereld van het recht. Dit boek beoogt de ingenieur in opleiding een inleiding in het recht te geven. De inhoud: Deel A: Algemeen 1. Inleiding 2. Enige achtergronden van het recht Deel B: Internationaal en Europees recht 3. Internationaal recht 4. Europees recht Deel C: Publiekrecht 5. Staatsrecht 6. Bestuursrecht Deel D: Privaatrecht 7. Inleiding vermogensrecht 8. Vermogensrecht; goederenrecht 9. Vermogensrecht; verbintenissenrecht 10. Burgerlijk procesrecht Deel E: Grensvlak bestuurs- en privaatrecht 11. Bestuur met gebruik van privaatrecht Deel F: Capita selecta 12. Ondernemingsrecht 13. Bouwen en ruimtelijke ordening 14. Privaatrechtelijk bouwrecht 15. Milieurecht 16. Arbeidsrecht en arbeidsomstandighedenrecht URL over dit boek: http://www.vssd.nl/hlf/b003.htm Author(s): K. Festen-Hoff F.A.M. Hobma Publisher: VSSD Published at: April 2011 Edition: 8

ArchiCAD

€ 1295 -

ARCHICAD is een ontwerp- en tekenpakket waarmee u eenvoudig, efficiënt en snel aan alle soorten bouwkundige BIM modellen werkt, van ontwerp tot uitvoering. Voor wie is deze ARCHICAD Basistraining bedoeld? Deze vierdaagse cursus is afgestemd op de architect, ontwerper en bouwkundig tekenaar die in een kort tijdsbestek optimaal en effectief gebruik wil gaan maken van ARCHICAD. Welke vaardigheden ontwikkelt u door deze training te volgen? Tijdens de training krijgt u inzicht in de werking van ARCHICAD. U gaat een kleinschalig project modelleren en hier bouwkundige tekeningen uit genereren. Na de training kunt u direct zelfstandig aan de slag met ARCHICAD. Welke onderwerpen worden er tijdens de basistraining aan bod? Tijdens deze intensieve basistraining ARCHICAD worden de volgende onderwerpen behandeld: Het doel van Building Information Model (BIM). ARCHICAD interface en werkomgeving. Basistekentechnieken (verschillende gereedschappen, pallets en revisiemogelijkheden). Gevorderden tekentechnieken (zoals het wand-, vloer-, dak-, balk-, kolom- en morphgereedschap). Creëren van verdiepingen, doorsnedes, gevels en details uit het 3D-model (database). Plaatsen en bewerken van elementen (zoals ramen, deuren en elementen uit de bibliotheek). Toevoegen van teksten, maatvoering en bijschriften. Werken met het trapgereedschap en het genereren van standaard- en 'op maat'-trappen. Opbouwen van een model met het renovatiegereedschap en verschillende 'view filters'. Genereren van verschillende lijsten (zoals kozijnstaten en uittreklijsten). Opzetten van tekeningen met eigenschappen. Maken van een tekeningenset in een layout-boek en de Publisher. Printen of plotten en genereren van verschillende formaten. Exporteren naar andere BIM programma’s (IFC). Welke voorkennis heeft u nodig voor deze training? Kennis van ARCHICAD is niet vereist; uw eigen vakkennis is voldoende. Cursusmateriaal en faciliteiten Bij aanvang van de cursus ontvangt u het ARCHICAD cursusboek. Dit cursusboek bevat veel oefenstof met voorbeelden uit het bedrijfsleven. Daarnaast worden Nederlandstalige praktijkgerichte oefeningen uitgereikt. Voor de ARCHICAD trainingen beschikt Cadix in heel Nederland over uitstekend gefaciliteerde trainingsruimtes. Tijdens de training maakt u onbeperkt gebruik van koffie, thee en ijswater. Ook wordt u een lunch aangeboden.