Opleidingen & Cursussen: Assistent-makelaar

Vastgoedmanagement - Assistent-Makelaar Wonen (Kwalificerend MBO4 - Den Haag)

€ 2925 - MBO 4

De assistent makelaar wonen werkt voornamelijk in loondienst op een makelaarskantoor. Hij voert werkzaamheden uit binnen de lokale woningmarkt: verkoop, aankoop en taxaties.De assistent makelaar wonen ondersteunt / werkt in opdracht van de gecertificeerd makelaar. Hij informeert en adviseert binnen bemiddelingsopdrachten over aan- c.q. verkoopstrategieën, verzorgen en begeleiden van bezichtigingen, beoordelen van de waarde van de woning, bewaken van juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten, begeleiden bij de afwikkeling van de aan- c.q. verkoop. De assistent makelaar wonen ondersteunt de gecertificeerd makelaar bij de huur en verhuur van woningen binnen de particuliere huurwoningenmarkt. Ook ondersteunt de assistent de makelaar bij het beheren van het relatiebestand, het assisteren bij opstellen van een marketing- en/of pr-plan en het uitvoeren van promotieactiviteiten. Wat maakt deze opleiding zo interessant?- MBO4 in één of twee jaar tijd;- Optioneel extra diploma: Assistent makelaar wonen;- Goede balans theorie en praktijk: direct toepassen op het werk;- Gemotiveerde medestudenten en docenten uit de praktijk;- Middag- en avondcolleges: werkgever en werknemer investeren samen;- Opgeleid bij Kronenburgh, dan maakt u het verschil ! Kortom alle voordelen van particulier deeltijdonderwijs: een degelijke brede opleiding. Het deeltijd collegeprogrammaDinsdags (Basisdeel):Beroepsspecifiek:- Privaatrecht, Publiekrecht (goederenrecht, verbintenisrecht, bestuursrecht);- Vastgoed Economie;- Praktijkleer Wonen (Makelaardijleer), - Bouwkunde- Praktijkopdrachten Makelaardij;- Taken Gemeenten;- Persoonlijk Profileren (Presenteren, onderhandelen, vergaderen)- Webcare;- Ondernemer MKBDonderdags (Profieldeel):Generiek: - Nederlands, Engels en Rekenen.Beroepsspecifiek:- Arbeidsrecht;- Profiel Juridisch II: Bijzondere overeenkomsten, Burgelijk Procesrecht, Faillisementsrecht, Materieel Strafrecht, Formeel Strafrecht, Mediation, Methodische Beroepsvorming;- Keuze: Lean Creatief, of Duurzaam in Beroep.Keuzedelen:Binnen deze opleiding heeft u een keuzevak (keuzedeel):Configuratie: Ondernemend Gedrag (K0072) (studielast 240) en Persoonlijk Profileren (K0877) (studielast 240) met: - Lean Creatief (K0512) (studielast 240); of - Duurzaamheid in Beroep (K0031) (studielast 240).Loopbaanburgerschap:U maakt 2 opdrachten in het kader van Loopbaanburgerschap.Praktijkopdrachten:Op de leerwerkplek maakt u praktijkopdrachten zie: (Beroepspraktijkvorming BPV). Collegetijden: 13.30-20.50 uur: 3 werkcolleges in de middag (werktijd) en 3 werkcolleges in de avond (eigen tijd). Na elke werkcollege 10 minuten pauze. Na de eerste 3 werkcolleges is er een grote pauze en maken veel studenten een wandeling door het centrum van Den Haag.Collegedagen: eerstejaars op dinsdag; tweedejaars op donderdag. Zo is het mogelijk om in het tweede collegejaar nog colleges te volgen uit het eerste collegejaar wanneer een module niet is behaald.Het is ook mogelijk om zowel de eerstejaars (op de dinsdagavond) als de tweedejaars colleges op de donderdagavond te volgen. U rond de opleiding dan in 1 jaar af.Start: dinsdag 19 september 2017.Tussentijdse instroom: is mogelijk.Het collegejaar is opgebouwd uit vier periodes die worden afgesloten met een tentamen. Er zijn ook tussentijdse tentamens.Huiswerk: als richtlijn hanteren wij dat voor elk college-uur ook een uur huiswerk staat. Dit verschilt natuurlijk per student. Dit staat nog los van de studietijd ter voorbereiding op het tentamen. Daarnaast werkt u aan de BPV / stageopdrachten. Toelating Diploma vmbo theoretische leerweg (TL) of mavo met voldoende voor Nederlands, Rekenen (Economie of Wiskunde) en Engels. Een andere vooropleiding is bespreekbaar tijdens intake.U bent werkzaam in een voor de opleiding relevante functie. Wanneer dit niet het geval is, kunt u de opleiding toch volgen als bedrijfsopleiding en verkrijgt u certificaten. Zodra u relevant werk vindt en praktijkuren gaat maken, kunt u alsnog het mbo diploma verzilveren. Deze praktijkuren kunnen gemaakt worden tot maximaal 1 jaar na afloop van het collegeprogramma. Investering Collegegeld dinsdags / 1e jaar € 2.925,- Collegegeld donderdags / 2e jaar € 2.925,- Of Collegegeld in 10 termijnen bij 1 collegedag per week € 299,81 MBO Examen: € 750,- - Studiemateriaal: zie Studystore. - Optionele externe examens: zie SVM NIVO. - U brengt zelf een laptop mee met minimaal 4 Gb werkgeheugen en OfficeSuite (Word, PowerPoint, Excel). - Geen inschrijfkosten; - Geen btw op collegegeld; - Geen arrangementskosten; - Geen reprorechtkosten. Welkom bij het Kronenburgh Business College

Vastgoedmanagement - Assistent-Makelaar Wonen A-RMT (Bedrijfsopleiding - Den Haag)

€ 1050 - MBO 4

De assistent makelaar wonen werkt voornamelijk in loondienst op een makelaarskantoor. De Assistent-Makelaar Wonen ondersteunt de gecertificeerd makelaar bij de aan- en verkoop van woningen, de huur en verhuur van woningen binnen de particuliere huurwoningenmarkt, het uitvoeren van promotieactiviteiten, het verrichten van ondersteunende werkzaamheden bij taxaties, het beheren van het relatiebestand, het assisteren bij opstellen van een marketing- en/of pr-plan en het uitvoeren van promotieactiviteiten. Wat maakt deze opleiding zo interessant? - Klassikaal onderwijs en examentraining; - Upgrade naar Juridisch Medewerker MBO4 mogelijk;- Goede balans theorie en praktijk: direct  toepassen;- Gemotiveerde medestudenten en docenten uit de praktijk;- Middag- en avondcolleges: werkgever en werknemer investeren samen;- Aanvang en einde colleges buiten spits;- Collegegebouw zeer goed bereikbaar met OV;- Opgeleid bij Kronenburgh; dan maakt U het verschil ! Het collegeprogramma- Privaatrecht, Publiekrecht;- Bouwkunde, Praktijkleer Wonen, Vastgoed Economie;- Praktijkexamen. Middag-avond-studievariant- 13 dagen middag-avond, 13.30-20.50 uur Tijdsinvestering Hou er mee rekening dat elk dagdeel college minimaal een dagdeel voorbereiding / huiswerk vraagt; dit los van de studietijd ter voorbereiding op het tentamen. Collegelocatie: Lange Houtstraat 7 2511CV Den Haag Toelating We verzorgen de opleiding op 4 niveau. Goede beheersing Nederlands en rekenvaardigheden. Examen U kunt deelnemen aan de Kronenburgh college-examens als examentraining. U doet examen bij erkende exameninstellling zoals SVMNIVO. Vervolgopleiding U kunt de bedrijfsopleiding Assistent Makelaar complementeren tot MBO4 Assistent Makelaar. U kunt de verolgopleiding volgen tot Register makelaar taxateur. Investering - Studiemateriaal: zie Studystore. - Optionele externe examens: zie Associatie. - U brengt zelf een laptop mee met minimaal 4 Gb werkgeheugen en OfficeSuite (Word, PowerPoint, Excel). - Geen inschrijfkosten; - Geen btw op collegegeld; - Geen arrangementskosten; - Geen reprorechtkosten. Welkom bij het Kronenburgh Business College

Vastgoedmanagement - Assistent-Makelaar Wonen (Beroepsopleiding KBC - Den Haag)

€ 2175 - MBO 4

De assistent makelaar wonen werkt voornamelijk in loondienst op een makelaarskantoor. Hij voert werkzaamheden uit binnen de lokale woningmarkt: verkoop, aankoop en taxaties.De assistent makelaar wonen ondersteunt / werkt in opdracht van de gecertificeerd makelaar. Hij informeert en adviseert binnen bemiddelingsopdrachten over aan- c.q. verkoopstrategieën, verzorgen en begeleiden van bezichtigingen, beoordelen van de waarde van de woning, bewaken van juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten, begeleiden bij de afwikkeling van de aan- c.q. verkoop. De assistent makelaar wonen ondersteunt de gecertificeerd makelaar bij de huur en verhuur van woningen binnen de particuliere huurwoningenmarkt. Ook ondersteunt de assistent de makelaar bij het beheren van het relatiebestand, het assisteren bij opstellen van een marketing- en/of pr-plan en het uitvoeren van promotieactiviteiten. Wat maakt deze opleiding zo interessant?- Beroepsopleiding KBC in 1 of 1,5 jaar;- Een gewaardeerd instituutsdiploma bij sollicitaties van  het particuliere Kronenburgh Business College;- Optioneel extra diploma: Assistent makelaar wonen;- Goede balans theorie en praktijk: direct toepassen op het werk;- Gemotiveerde medestudenten en docenten uit de praktijk;- Middag- en avondcolleges: werkgever en werknemer investeren samen;- Opgeleid bij Kronenburgh, dan maakt u het verschil ! Kortom alle voordelen van particulier deeltijdonderwijs: een degelijke brede opleiding.Een beroepsopleiding is heel geschikt wanneer u naar een ander werkveld wilt overstappen, of uzelf verder wilt kwalificeren binnen uw huidige functie. Wanneer u reeds een MBO4 opleiding of HBO opleiding heeft afgerond, is het niet nodig opnieuw een MBO examenprogramma te volbrengen om uw werk- en denk-niveau aan te tonen; juist ook dan is een beroepsopleiding van het Kronenburgh Business College een goede optie. De Beroepsopleidingen van het Kronenburgh Business College komen voor een groot deel overeen met onze Deeltijd MBO4 Opleiding. Echter u hoeft geen BPV (stage) opdrachten te maken, geen opdrachten ‘Loopbaan Burgerschap’ te maken, geen keuzedelen te volgen en geen examen (proeve van bekwaamheid) te doen. Het programma omvat alleen de beroepsspecifieke modules; de generieke modules (Nederlands, Engels en Rekenen) zijn optioneel. U hoeft niet werkzaam te zijn in een voor de opleiding relevante functie (baan). U kunt altijd nog besluiten alsnog het MBO-diploma te behalen.Het deeltijd collegeprogrammaDinsdags:- Privaatrecht, Publiekrecht (goederenrecht, verbintenisrecht, bestuursrecht);- Vastgoed Economie;- Praktijkleer Wonen (Makelaardijleer), - Bouwkunde- Praktijkopdrachten Makelaardij;- Taken Gemeenten;- Persoonlijk Profileren (Presenteren, onderhandelen, vergaderen)- Webcare;- Ondernemer MKBDonderdags:- Arbeidsrecht;- Profiel Juridisch: Bijzondere overeenkomsten, Burgelijk Procesrecht, Faillisementsrecht, Materieel Strafrecht, Formeel Strafrecht;- Keuze: Lean Creatief, of Duurzaam in Beroep. Collegetijden: 13.30-20.50 uur: 3 werkcolleges in de middag (werktijd) en 3 werkcolleges in de avond (eigen tijd). Na elk werkcollege 10 minuten pauze. Na de eerste 3 werkcolleges is er een grote pauze en maken veel studenten een wandeling door het centrum van Den Haag.Collegedagen: op dinsdagen en/of donderdagen.Opleidingsduur: 1 of 1,5 jaar. U kunt de opleiding als eenjarigprogramma of als tweejarigprogramma volgen. Bij een tweejarigprogramma volgt u de colleges op zowel de dinsdag als de donderdag.Start: De opleiding is modulair opgebouwd. U kunt de modules los van elkaar volgen. U kunt starten op elk moment dat er een nieuwe module start. Investering: Collegegeld dinsdags / 1e jaar € 2.925,- Collegegeld donderdags / 2e jaar € 1.425,- Of Collegegeld in 10 termijnen dinsdag € 299,81 / donderdag € 146,06 (Collegegeld gemiddeld per jaar dus (€ 2.925,- + € 1.425,- /2) = € 2.175,-) - Studiemateriaal: zie Studystore. - Optionele externe examens: zie SVM NIVO. - U brengt zelf een laptop mee met minimaal 4 Gb werkgeheugen en OfficeSuite (Word, PowerPoint, Excel). - Geen inschrijfkosten; - Geen btw op collegegeld; - Geen arrangementskosten; - Geen reprorechtkosten. Welkom bij het Kronenburgh Business College