Opleidingen & Cursussen: Bouwkunde (vastgoed)

Interesse om in de bouw als midden- of hoger kaderfunctionaris aan de slag te gaan? Zorg voor een sterke basis met een bouwkundige basisopleiding. Voor vrijwel iedere functie binnen de bouwkunde hier op Bouwjobs.nl, wordt een bouwkundige opleiding verlangt. Je leert de basistechnieken van de alle functies en is noodzakelijk om goed te kunnen functioneren in de branche. Onderstaande opleidingen zullen je deze basiskennis bijbrengen en je een solide basis geven voor je verdere carriere.

Elementaire Bouwkunde

€ 1841 - MBO

In deze vierdaagse cursus Elementaire Bouwkunde krijgt u de basisbeginselen van de bouwkunde bijgebracht. Heeft u geen technische of bouwkundige achtergrond, maar heeft u in uw dagelijkse werkzaamheden wél te maken met bouwkundige constructies? Deze cursus Elementaire Bouwkunde geeft u de basiskennis die u nodig hebt. Nadat u deze basiscursus bouwkunde heeft gevolgd, weet u waar u het over heeft als het gaat om bouwkundige onderwerpen. U heeft bijvoorbeeld meer kennis gekregen over verschillende bouwmaterialen, draagconstructies, sterkteleer en bouwfysica. In contacten met uw technische collega's kunt u op een gelijkwaardig niveau communiceren. Ook klanten, leveranciers of aannemers kunt u duidelijk en vol zelfvertrouwen te woord staan, omdat u voldoende kennis bezit over het bouwkundige proces. Meer weten over het beoordelen van technische offertes? Volg dan de 1-daagse cursus Bouwkosten en offertes beoordelen van Helix Academy. Leerdoelen Na het volgen van de opleiding Elementaire Bouwkunde: Heeft u kennis en inzicht in de samenhang van de verschillende componenten van bouwkundige constructies, afwerking en hang- en sluitwerk;  U heeft inzicht in maatvoering en beschikt u over basiskennis over het lezen van bouwtekeningen; U heeft begrip ontwikkeld van probleemopsporing en -analyse;   U bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van constructies en materiaalgebruik   Doelgroep De training Elementaire Bouwkunde is bedoeld voor personen zonder bouwkundige achtergrond die zich willen verdiepen in alle facetten van de bouwkunde. Bijvoorbeeld medewerkers vastgoed bij gemeenten, projectleiders bij zorginstellingen, facilitair medewerkers, opzichters, (verhuur)makelaars, medewerkers bij aannemersbedrijven/ makelaars e.d.   Vooropleiding Voor de cursus Elementaire Bouwkunde is geen specifieke vooropleiding vereist.   Opleidingsduur 4 dagen Lesprogramma Het volledige lesprogramma voor onze cursus Elementaire Bouwkunde: Dag 1 Kennismaken Bouwregelgeving Bouwkundige tekeningen Het bouwproces Bouwmethoden Sterkteleer Dag 2: Grondwerken en funderingen (Niet) gebakken steen Beton en prefab beton Staal en andere metalen Dag 3 Hout en plaatmateriaal Kozijnen hout, metaal en kunststof Vloeren en plafonds Daken en dakbedekking Trappen Dag 4 Schilderwerk Wandafwerking Afbouw Riolering: Binnen en buiten, materialen, problemen Toiletten: Soorten, reservoirs Elektra: Meterkast, stroom, groepen, bedrading, wandcontactdozen (Drink)water: Installaties, legionella Inbraak-, bliksem-, brandbeveiliging, brand bestrijding, vluchtwegen Gas: Installaties, toestellen, verwarming, warm water Opleidingskosten De kosten voor deze cursus Elementaire bouwkunde bedragen € 1.465,- exclusief BTW. De prijzen zijn inclusief de cursusmap en certificaat van deelname. De arrangementskosten worden apart in rekening gebracht en bedragen € 280,- exclusief BTW. De kosten voor het lesboek bedragen € 96,04 (prijswijzigingen voorbehouden). Examen Na afloop van de training kunt u examen doen om daarmee te bewijzen dat u de behandelde stof goed onder de knie hebt. De kosten voor dit examen zijn € 265,- inclusief accommodatiekosten, exclusief BTW. Maatwerk voor uw organisatie De cursus Elementaire Bouwkunde leent zich uitstekend om te organiseren als maatwerk incompany training binnen uw organisatie. Hebben meerdere personen binnen uw organisatie behoefte aan meer kennis over bouwkunde? Graag vertellen wij u meer over de mogelijkheid van een cursus op maat, inclusief een praktijkdeel bij u op locatie.

Leraar PTH Bouwkunde

€ 1800 - Bachelor

Een prachtig gebouw, woonhuis of kantoor: u kunt er minutenlang ademloos naar kijken. Het liefst wilt u alles weten over de achtergrond van bouwwerken. Zowel over het ontwerp als de uitvoering, het onderhoud en het beheer. Als bouwkundige bent u niet alleen technisch, maar ook creatief onderlegd. Wilt u uw passie en kennis voor bouwwerken overbrengen aan anderen? Dan is de opleiding Leraar Bouwkunde iets voor u.PerspectiefDe opleiding Leraar Bouwkunde leidt u op voor een baan in het onderwijs. U wordt een technicus die zijn kennis weet over te dragen en door anderen begrepen wordt. Na uw studie mag u lesgeven in de eerste drie klassen van de havo en vwo, in het vmbo, in het mbo en in de volwasseneneducatie (ook wel aangeduid als tweedegraads bevoegdheid). Ook kunt u bijvoorbeeld aan  de slag als technisch trainer in het bedrijfsleven of als bedrijfsvoorlichter.ProgrammaDe eerste twee jaar van de opleiding Leraar Bouwkunde volgt u grotendeels samen met studenten Leraar Bouwtechniek. In deze periode leert u alles over het bouwproces; van de voorbereiding tot aan de uitvoering. Ook komt utiliteitsbouw uitgebreid aan de orde. In het derde jaar kiest u een specialisatie. De opleiding Leraar Bouwkunde heeft in tegenstelling tot de opleiding Leraar Bouwtechniek een meer theoretische insteek en richt zich op de bouwtechnische, constructieve en bedrijfskundige aspecten van het bouwproces.

Elementaire Bouwkunde A

€ 1450 - MBO 4

De bouwtaal leren spreken? Kom je vaak in aanraking met bouwers, architecten, aannemers, projectontwikkelaars, vastgoedbeheerders, bouwfysici of toeleveranciers en heb je geen bouwkundige achtergrond ?Met de opleiding Elementaire Bouwkunde A leer je de basisbeginselen in de bouw.  Je leert in korte tijd de meest elementaire kennis van het bouwproces en de bouwtechniek. Zo komt de totstandkoming van een bouwwerk aan bod maar ook welke productiemethode worden toegepast in (moderne) woningbouw, wat de belangrijkste eigenschappen zijn van de meest voorkomende bouwmaterialen, bouwkundige tekeningen op hoofdlijnen lezen en interpreteren en verschillende bouwdelen en uit welke materialen deze zijn samengesteld. Ook als je geen bouwkundige vooropleiding hebt gehad en je wil je ontwikkelen tot Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht of als Technisch Beheerder /Opzichter Onderhoud is de opleiding Elementaire Bouwkunde A beslist iets voor jou! Inhoud Geschiedenis van de bouwkunst, Bouwmaterialen, Constructiemethoden, Funderingen, vloeren, daken, gevels, Warmte-isolatie, Installaties, Afbouw en afwerking, Bouwtekeningen lezen. Voor wie? Personen die in hun werk met bouwtechniek en het bouwproces te maken hebben, maar geen bouwkundige vooropleiding hebben genoten. Werkwijze De theorie wordt aan de hand van het studiemateriaal en videopresentaties besproken en toegelicht. Tijdens vrijwel elke avondbijeenkomst wordt aan de hand van een werkelijk gebouwd woningbouwproject tijd besteed aan het leren lezen van bouwkundige tekeningen. Bij de laatste bijeenkomst wordt een bezoek gebracht aan een bouwplaats. Ook wordt je tijdens de laatste bijeenkomst voorbereid op het examen. Er wordt voor deze opleiding de nodige zelfstudie verwacht. Bij het bezoek aan de bouwplaats is het verplicht om veiligheidslaarzen/schoenen te dragen. Zonder deze schoenen of laarzen kan je niet deelnemen aan de excursie.Deze schoenen of laarzen moet je zelf verzorgen. Eventueel hebben wij een suggestie waar veiligheidslaarzen tegen een aantrekkelijk prijs aangeschaft kunnen worden.

Elementaire Bouwkunde B

€ 1290 - MBO 4

Degenen die verder willen na de opleiding Elementaire Bouwkunde A in de pure bouwtechniek kunnen hun hart ophalen bij deze opleiding. Daar waar de A-opleiding hoofdzakelijk bestaat uit het kennismaken met de bouwnijverheid en kennis van begrippen en bouwmethoden, gaat de B-opleiding nader in op het maken van bouwtechnische berekeningen op constructief en bouwfysisch gebied. Inhoud Constructieleer Wet- en Regelgeving: Bouwbesluit en EPN Bouwfysica: warmte, vocht, ventilatie, geluid en licht Technische installaties: oa. in relatie tot EPN Bouwmaterialen: eigenschappen en toepassingen Bouwmethodieken: methoden, details en bouwkundig detailleren. Vervolgopleiding Modulen van de opleiding Technisch Beheerder/Opzichter Onderhoud Voorbereidend Kader B&U Modulen van de opleiding ABW Primair. Toelatingsvoorwaarden Elementaire Bouwkunde-A; Basiskennis op het gebied van wis- en natuurkunde moet aanwezig zijn; Affiniteit met (bouw)techniek is een vereiste. Doel De kennis die u in de opleiding Elementaire Bouwkunde A heeft opgedaan, wordt verder vergroot. Hiertoe wordt dieper ingegaan op de theoretische achtergronden van enkele technische onderwerpen. Tevens leert u basisberekeningen maken op constructief en bouwfysisch gebied. Voor wie? Aankomende bouwkundigen die hun kennis en vaardigheid op dit terrein willen verdiepen en verbreden. Werkwijze De theorie wordt aan de hand van het studiemateriaal besproken en toegelicht. Van de deelnemers wordt verwacht, dat zij voorafgaand aan elke les het betreffende lesmateriaal hebben bestudeerd. Het studiemateriaal kan na afloop van de opleiding eenvoudig als naslagwerk worden gebruikt. Tijdens de laatste bijeenkomst wordt u voorbereid op het examen. Indien u voorafgaand niet de opleiding Elementaire Bouwkunde A heeft gevolgd, dient u zelf het boek 'Basisboek Bouwkunde' aan te schaffen (uitgever Thieme Meulenhoff; ISBN nummer 97-89-006951066). Opleidingsduur 12 wekelijkse avonden Diploma De opleiding wordt afgesloten met een examen. Geslaagden ontvangen het diploma Elementaire Bouwkunde-B. Studiebelasting 40 uur Groepsgrootte 19 personen

Bouwkunde voor niet-bouwkundigen

€ 2205 - MBO 4

'Is dit technisch in orde of niet?' 'Kan ik dit, volgens ons zav-beleid, accepteren of niet?' 'Wat moet ik aan met dit vochtprobleem?' Wilt u de antwoorden op deze vragen kennen en zélf goed kunnen omgaan met technische zaken binnen uw dagelijkse werk? Deze cursus biedt een stevige kennismaking met en verdieping op de gebieden bouwkunde, installatietechniek en bouwprocessen. De trainer zet de belangrijkste bouw- en installatietechnische basiskennis en terminologie helder uiteen. Hiernaast wordt uitvoerig stilgestaan bij het bouwproces, de betrokken partijen en de relevante wet- en regelgeving.Dat gebeurt vanuit het perspectief dat u dagelijks met uw klanten daarover wilt kunnen praten en een goede gesprekspartner wilt zijn van uw technische collega's zonder daarbij zelf een technicus te hoeven zijn. De noodzakelijke theorie wordt direct aan de praktijk gekoppeld. Centraal in de cursus staan uw werkpraktijk en uw vragen, die daarom ook al in de voorbereiding op de cursus aan de orde komen. Voor wie? Medewerkers (verhuurmakelaars, woonconsulenten, klantadviseurs, gebiedsconsulenten, baliemedewerkers, callcentermedewerkers, medewerkers van de administrateurs en dergelijke) zonder technische achtergrond, die een goede basiskennis van techniek zoeken. Deze opleiding is ook uitermate geschikt voor gebouwbeheerders, facilitair managers, medewerkers huishoudelijke dienst en klantadviseurs zonder technische achtergrond en buiten de corporatiesector, die een goede basiskennis van bouwkunde en techniek zoeken. Leerresultaten U kent op elementair niveau alle noodzakelijke bouwkundige en installatietechnische aspecten, die nodig zijn voor uw werk en u hebt hiermee praktijkkennis opgedaan. U kent de technische vakterminologie van woningen. U kunt op elementair niveau technische tekeningen lezen. U kent de belangrijkste onderdelen van het bouwproces en het beheer van onroerend goed. U kent de complexiteit van het bouwproces en het beheer en onderhoud van onroerend goed U realiseert zich dat bouwkunde geen exacte wetenschap is. U hebt inzicht in bouwwetgeving, asbestsanering en arbovoorschriften. Programma Typen huizen en andere gebouwen Diverse onderdelen van een woning Bouw- en constructiemethoden Installaties Bouwfysica Bouwkundig jargon Bouwproces Aanbesteding Bestek en tekeningen: tekening lezen Bouwen voor speciale doelgroepen Bouwregelgeving Arbo en milieu Asbest Eisen van deze tijd en onderhoudsgebreken Van bouwen naar beheren, onderhouden, renoveren, in stand houden naar slopen: het bouwproces Onze open opleidingen worden verzorgd in diverse accommodaties. Voor uw verblijf wordt door Kjenning een verblijfsarrangement geboekt. Het arrangement bestaat uit verblijfskosten zoals zaalhuur, koffie/thee en lunch. Wij hanteren de navolgende vaste verblijfskosten: Arrangement per opleidingsdag van 2 dagdelen: : € 85,00 Arrangement per opleidingsdag van 3 dagdelen met diner: : € 120,00 Arrangement bij 2-daags programma van 5 dagdelen met diner, overnachting en ontbijt: : € 270,00 Bij opleidingen van meerdere losse dagen wordt het arrangement berekend op basis van het aantal dagen. Arrangementskosten zijn onlosmakelijk verbonden aan de opleiding en zijn vrij van BTW.

Bouwkunde 1

€ 2210 - MBO 3

Bouwkunde 1 Algemeen Bouwkunde 1 vergroot je kennis en inzicht in de techniek van utiliteits- en woningbouw, onderhoud en beheer. Dit komt de samenwerking en het integraal beheer ten goede.In deze opleiding maak je kennis met een reeks bouwkundige aspecten van kantoor- en bedrijfspanden en woningen. Ook al laat je het technische beheer van het gebouw over aan professionals, je wilt toch meer weten over de bouwkundige aspecten. Je wilt beter communiceren met bouwkundige deskundigen.Enige kennis van bouwkunde levert veel inzicht in processen rond beheer en onderhoud van vastgoed. De totstandkoming van een gebouw, het bouwproces, beheer en onderhoud, installaties en aanverwante zaken komen in deze cursus allemaal aan bod.Je hebt geen of nauwelijks een technische achtergrond. Wel heb je contact met technische collega’s. En soms vraag je je af: “Waar hebben die techneuten het over?” Woorden als dilatatievoeg, latei en koudebrug…  Je leert In grote lijnen hoe het bouwproces verloopt Welke materialen en welke onderdelen in een gebouw voorkomen Hoe onderhoud wordt voorbereid en uitgevoerd De belangrijkste (bouw)regelgeving De werking van installaties in gebouwen De betekenis van vele technische termen Je bent in staat om Globaal technische tekeningen te lezen Beter te communiceren met technisch onderlegde collega’s of derden De opleiding kent een prettige afwisseling tussen theorie, onderzoek en praktisch oefenen, zodat je concreet weet hoe je het geleerde de volgende dag in de praktijk toe kunt passen. Doelgroep Deze opleiding is bestemd voor de brede doelgroep die geen bouwkundige achtergrond heeft en betrokken is bij het beheer en gebruik van vastgoed. Denk hierbij aan Servicedesk medewerkers, medewerkers van financiële afdelingen, afdelingshoofden, facility managers en medewerkers.  Niveau MBO+ Investering € 2.210 exclusief btw Lesduur 4 dagen Maximaal aantal deelnemers 8

Examen: Bouwkunde A

€ 180 -

SVMNIVO-examens SVMNIVO is het examenbureau voor de vastgoed- en makelaardijsector. In 2001 besloot de overheid dat de titel ‘Makelaar’ niet langer een beschermde titel is. De overheid bemoeide zich vanaf dat moment niet meer met de kwaliteitseisen die aan de makelaar worden gesteld en liet dat over aan de branche. Om de kwaliteit van makelaars en taxateurs onroerende zaken te kunnen blijven waarborgen, is in 2004 mede door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) de Stichting VastgoedCert opgericht. SVMNIVO neemt sinds die tijd in opdracht van VastgoedCert de vastgoed- en makelaardijexamens af. Digitale theorie-examens worden afgenomen op onze 33 toetslocaties door het hele land. SVMNIVO-kandidaten kunnen examen doen waar en wanneer ze maar willen. Ook neemt SVMNIVO meerdere malen per jaar praktijktoetsen (Wonen, Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk Vastgoed af). Bekijk hieronder een impressie van zo’n praktijktoets. A-RMT en K-RMT-registerVoor ons label SVMNIVO (Vastgoed- en Makelaardijsector) hebben wij niet alleen examens ontwikkeld, maar ook twee registers opgezet. Onze gediplomeerden komen in het officiële A-RMT (voor Assistent Makelaars)- of K-RMT (voor Kandidaat Makelaars) register, die door ons worden beheerd. Ingeschrevenen worden vermeld op Funda en krijgen een bijbehorende dasspeld en pas. De registers zijn openbaar: iedereen (bijvoorbeeld consumenten of werkgevers) kan hier het overzicht van gediplomeerde makelaars inzien. Om in het register te blijven staan moeten gecertificeerden telkens weer aantonen dat zij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen het werkveld. De A-RMT’er dient minimaal één dag per jaar een hercertificeringscursus te volgen. De K-RMT’er dient minimaal twee dagen per jaar een hercertificeringscursus te volgen.

Examen: Bouwkunde B

€ 195 -

SVMNIVO-examens SVMNIVO is het examenbureau voor de vastgoed- en makelaardijsector. In 2001 besloot de overheid dat de titel ‘Makelaar’ niet langer een beschermde titel is. De overheid bemoeide zich vanaf dat moment niet meer met de kwaliteitseisen die aan de makelaar worden gesteld en liet dat over aan de branche. Om de kwaliteit van makelaars en taxateurs onroerende zaken te kunnen blijven waarborgen, is in 2004 mede door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) de Stichting VastgoedCert opgericht. SVMNIVO neemt sinds die tijd in opdracht van VastgoedCert de vastgoed- en makelaardijexamens af. Digitale theorie-examens worden afgenomen op onze 33 toetslocaties door het hele land. SVMNIVO-kandidaten kunnen examen doen waar en wanneer ze maar willen. Ook neemt SVMNIVO meerdere malen per jaar praktijktoetsen (Wonen, Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk Vastgoed af). Bekijk hieronder een impressie van zo’n praktijktoets. A-RMT en K-RMT-registerVoor ons label SVMNIVO (Vastgoed- en Makelaardijsector) hebben wij niet alleen examens ontwikkeld, maar ook twee registers opgezet. Onze gediplomeerden komen in het officiële A-RMT (voor Assistent Makelaars)- of K-RMT (voor Kandidaat Makelaars) register, die door ons worden beheerd. Ingeschrevenen worden vermeld op Funda en krijgen een bijbehorende dasspeld en pas. De registers zijn openbaar: iedereen (bijvoorbeeld consumenten of werkgevers) kan hier het overzicht van gediplomeerde makelaars inzien. Om in het register te blijven staan moeten gecertificeerden telkens weer aantonen dat zij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen het werkveld. De A-RMT’er dient minimaal één dag per jaar een hercertificeringscursus te volgen. De K-RMT’er dient minimaal twee dagen per jaar een hercertificeringscursus te volgen.

Bouwkunde voor Installatietechnici

€ 1550 - HBO

In de dagelijkse praktijk krijgen zowel de installatieadviseur als de E- en W-installateur veelvuldig te maken met ‘de andere discipline’: bouwkunde. Door verhoogd inzicht in deze discipline en het toepassen van de kennis in het ontwerp, de uitvoering en het beheer van gebouwinstallaties ontstaat een efficiencyslag. Het resultaat is dat het beoogde prestatieniveau ten aanzien van comfort, energiegebruik en planning wordt behaald en faalkosten in het bouwproces voorkomen. U krijgt bouwkundige informatie vanuit een brede invalshoek aangedragen met ruime aandacht voor de raakvlakken met de E en W-discipline. Leerdoel / resultaat Het vergroten van de kennis van en inzicht in bouwkundige onderwerpen en hierdoor een betere gesprekspartner worden binnen de bouwkolom. Na afloop kunt u: met bredere kennis en meer begrip deelnemen aan bouwteams of multidisciplinaire projectteams; bouwkundige tekeningen en -bestekken beoordelen ten behoeve van uw W- of E-ontwerp. bouwfysische basisberekeningen uitvoeren; de invloed van de bouwkundige schil op de prestatie van de installatie beoordelen; bouwkundige voorzieningen voor brandwerendheid benoemen en beoordelen. Doelgroep Werktuigkundigen of elektrotechnisch geschoolde medewerkers, ontwerpers, werkvoorbereiders, projectleiders, projectmanagers, teamleiders of contractmanagers werkzaam bij een installatiebedrijf, adviesbureau of opdrachtgever. De cursus is ook uitstekend geschikt voor bijv. gebouwbeheerders, architecten of medewerkers van leveranciers die meer willen weten van de elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving. Vooropleiding Minimaal een succesvol afgeronde mbo-opleiding met enkele jaren relevante werkervaring. Inhoud De cursus is opgebouwd uit 3 lessen: Constructietechniek, Materiaalgebruik en Opbouw Bouwfysica Brandveiligheid, Integrale aanpak en toekomstvisie Uitgereikt cursusmateriaal Basisboek Bouwkunde (Thieme) Docenten De lessen worden verzorgd door TVVL docenten die zijn geselecteerd op hun praktijkervaring en hun didactische vaardigheden. Zij zijn in staat naast behandeling van de lesstof in de bijbehorende literatuur, de stof aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden toe te lichten. Deze cursus wordt gegeven bij TVVL in Woerden.

Module Bouwkunde-B (Opleiding Makelaar)

€ 640 -

Bouwkunde-B voor de Makelaar De cursus Bouwkunde-B bereidt u voor op het examen Tekening- en besteklezen. Met name dit onderdeel wordt van oudsher vaak als moeilijk ervaren binnen de opleiding. Het is echter te doen! Voor deelname is het overigens niet vereist dat u het examen Bouwkunde-A reeds in bezit heeft. Ook zonder bouwkundige kennis kunt voor het examen slagen. Veel oefenen is in alle gevallen van groot belang. In een voldoende aantal lessen krijgt u de nodige uitleg. U zult merken dat ook in dit vak een bepaald systeem zit.  Bij Bestek en Tekeningen laten wij u oefenen met de opgaven van eerdere examens. U krijgt de tekening en verdere stukken dus echt in handen. Met de nodige uitleg daarbij. Een gedegen aanpak die zeker examengericht is! Onderwerpen Bouwkunde-B Bouwproces, aanneming Dakconstructie Electra, gas, water Funderingen Tekening, bestek, detail Vloeren

Module Bouwkunde-A (Opleiding Makelaar)

€ 640 -

Cursus Bouwkunde-A voor de Makelaar De module Bouwkunde-A wordt vaak afgelegd ter voorbereiding op Bouwkunde-B. Dit is evenwel niet verplicht en u mag deze examens ook in een andere volgorde afleggen. Uiteindelijk heeft u tenmniste een voldoende voor beide onderdelen nodig zodat u in aanmerking komt voor het certificaat Bouwkunde binnen de Basistheorie.  In de cursus wordt veel geoefend met de relevante stof voor het examen. Juist door een kleine lesgroep (maximaal 6 deelnemers) is dat een plezierige manier van studeren. De bijeenkomsten duren doorgaans 2,5 uur per keer. Ook voor deelnemers van verdere afstand is het dan de moeite waard om naar Leiden te reizen.  Studiematerialen Bouwkunde-A KMR Vastgoedopleidingen hanteert voor de cursussen geschikte studieboeken. U ontvangt bij uw deelname voldoende oefenmateriaal en nog extra studiemateriaal over een aantal deelonderwerpen. Wij vermijden daarbij overtollige ballast en bereiden u zo goed en gericht voor op de vragen die u op de examens kunt verwachten. Soms dient u bij de vraagstukken op kleine details te letten. Daar wijzen wij u in de cursus dan ook op. Omdat nu eenmaal niet alles voldoende op een foto te zien is, behoort bij Bouwkunde een excursie tot de mogelijkheden. Onderwerpen Bouwkunde-A Bouwstijlen Dakbedekkingen Electrische installatie en leidingen Energie en isolatie Hang- en sluitwerk Natuursteen, Bakstenen

Vakopleiding Bouwkunde

€ 1730 - MBO 4

Bij deze vakopleiding Bouwkunde leer je dat niet alle materialen geschikt zijn voor hetzelfde doel. Gedegen vakkennis is belangrijk om teleurstelling te voorkomen. Elementaire basiskennis bouwkunde is een vakonderdeel dat zowel bij de makelaardij-, interieurdesign- en de tuindesignopleiding nodig is. Deze opleiding is een theoretische basisopleiding op een stevig mbo+ niveau, waarin de bouwkunde in alle facetten wordt behandeld; van het dak tot aan het fundament. Tijdens deze bouwkunde opleiding komen de volgende punten aan de orde: bouwstijlen, architectuur en bouwkunde; constructies en installaties; materiaalkennis van bouwmaterialen; bouwbesluit en bouwwetten; inleiding tot de sterkteleer; bouwtekeningen leren lezen. Differentieel voordeel: Heb je minimaal 80% van de lessen gevolgd en ben je niet geslaagd, dan kun je kosteloos de benodigde lessen volgen ter voorbereiding op het volgende examen. Opleidingsplaatsen: Nijmegen (hoofdvestiging), Breda, Amsterdam. Geef op het aanmeldingsformulier duidelijk aan wat je eerste en tweede keuze is. Wil je verder in de Bouwkunde of ontwerpen maken? Kijk dan in deze studiegids (zie de inhoudsopgave) bij de beroepsopleiding: – Interieurdesigner; – Tuindesigner. * Wij vinden het belangrijk dat je een goede studiekeuze maakt, daarom kun je altijd een gratis en vrijblijvend informatief gesprek aanvragen met een studieadviseur. Wij kunnen je ook een proefles aanbieden.

Bouwkunde - Voltijd - bachelor

€ 2060 - Bachelor

Kies je voor Bouwkunde aan NHL Stenden Hogeschool, dan kies je voor een opleiding waar je verder kijkt dan naar techniek alleen. Je leert ook conceptueel denken en overzicht in projecten te behouden. Bij ons kies je voor een opleiding die een mix is van bouwen, ontwikkelen, managen en techniek. Dat is belangrijk, want zo word je die deskundige specialist waar het werkveld naar op zoek is. Je leert conceptueel denken, uitdagingen op te zoeken en jouw rol te vinden in het diverse werkveld. Managementskills zijn onmisbaar om bouwkundige projecten in goede banen te leiden. Je ontwikkelt deze vaardigheden door te doen. Alle theorie die jij krijgt, pas je direct toe in de praktijk. Voor echte opdrachtgevers en met veel mogelijkheden om in het buitenland aan de slag te gaan, bijvoorbeeld voor je stage.

Examentraining Bouwkunde-B (Tekening en Bestek)

€ 400 -

Examentraining Bouwkunde-B (Basistheorie Vastgoeddeskundige): Met goede begeleiding, bouwkundige uitleg en vooral veel oefenen kunt u ook met scces voor dit examen opgaan! Volg daarom de Examentraining Bouwkunde-B. U begint met 2 bijeenkomsten van ieder 2,5 uur ter voorbereiding op het examen. Fouten zijn om van te leren en u kunt ze beter tijdens de les dan op het examen maken. Wij laten u daarom  oefenen met de originele en schriftelijke examenopgaven (Tekening, Bestek, Detail) uit de periode 2013-2016.  Dit staat voor intensieve begeleiding en training en daar steekt u het nodige van op. U kunt tijdens de bijeenkomsten direct uw vragen over Bouwkunde stellen en wij doen dat ook. Juist deze interactie zorgt voor beter inzicht en dus betere resultaten!  Binnen de Basistheorie Vastgoeddeskundige is vooral het Examen Bouwkunde-B een struikelblok. Wij zijn langjarig bekend met deze materie en trainen u graag nog eens in klein verband (max. 4 deelnemers) of individueel (privé-les). Zijn 2 bijeenkomsten niet voldoende, dan kunt u in overleg het aantal lessen uitbreiden tot bijvoorbeeld 4 bijeenkomsten.  Voor aanmelden en informatie neemt u rechtstreeks contact op met de opleider KMR Vastgoedopleidingen in Leiden.

Bouwkunde E-Learning

€ 310 -

Bouw, verbouw, koop of verkoop een huisVan uitbouw tot een vergunningaanvraag voor een nieuwbouwwoning: makelaars en ambtenaren moeten bouwkundige kennis hebben, dat hoort bij het werk. Bijvoorbeeld bij beschrijvingen en vergunningaanvragen beoordelen. Maar hoe staat het met jouw bouwkundige kennis? Een vergunning voor een opbouw, een dakkapel plaatsen, een schuur bouwen of een huis verkopen onder de noemer ‘opknapper’: in de opleiding Bouwkunde leer je wat bouwkunde is, wat bouwkundige eisen inhouden, hoe je tekeningen leest en hoe je de kennis toepast in de praktijk. En meer. Verbouwen of zelf een nieuw huis bouwen? Bouwkundige kennis is een must. Laat je niets door anderen wijsmaken. Je weet wat de eisen zijn en je kunt de kwaliteit van geleverd werk beoordelen. Gelijkwaardige gesprekspartner Na decursus Bouwkunde praat je met meer kennis van zaken met aannemers, potentiële kopers en verkopers. Je weet waar je op moet letten bij offertes en mensen luisteren aandachtig naar je. Je leert ook technische omschrijvingen (bestek) en bouwtekeningen op een juiste manier lezen. Direct toepassen Leren is doen. Dat geldt in het bijzonder voor de bouwwereld. Tijdens de opleiding Bouwkunde pas je de opgedane kennis direct toe. Aan de slag als ondernemer? Volg de cursus Bouwkunde en benut volop mogelijkheden om opgedane kennis en vaardigheden commercieel toe te passen. Inclusief productafbeeldingen en professionele bouwtekeningen Duidelijke productafbeeldingen en professionele bouwtekeningen verrijken de heldere lesstof over bestek- en tekeninglezen en materialenkennis. Je kunt na het volgen van deze opleiding eventueel examen afleggenvoor de erkende SVM NIVO VerklaringBouwkunde waarmee je jouw bouwkundige kennis aantoont. Bovendien biedtdezeverklaring een uitstekende basis voor de opleiding Makelaar van NHA. Dit zeer praktijkgerichte studiepakket is een echte aanrader en wordt beschouwd als één van de beste opleidingen Bouwkunde van Nederland!Studieprogramma BouwkundeIn deze duidelijk opgezette opleiding komen onder andere de volgende onderdelen aan bod: Algemene bouwkunde - wetten en voorschriften; woonvormen; bouwmethoden;- organisatie bouwproces;- voorbereidende werkzaamheden, grondwerken;- bouwplaatsinrichting; beginselen strekteleer- fundering; scheidingsconstructies;- houtverbindingen;- kozijnen, ramen en deuren, hang- en sluitwerk- vloeren, plafonds, trappen, daken;- bouwfysica: warmte, vocht, ventilatie, geluid, licht, daglichttoetreding;- rioleringen, elektrische installaties, gasinstallatie, koudwaterinstallatie;- centrale verwarming, warmwaterinstallaties, luchtbehandeling;- afwerkingen; bouwfouten en -gebreken;- onderhoud en beheer, verbetering van woningen;- bouwstijlen. Herkenning van bouwmaterialen en installatieonderdelen - steensoorten;- hout- en houtproducten;- metalen;- kunststoffen, lijmen en kitten;- dakbedekkingen;- glas en beglazing. Bestek- en tekeninglezen Het bestek is de technische beschrijving van een te vervaardigen bouwwerk. De vormgeving van het bouwwerk staat beschreven in de bestektekening. We leren je hoe je het bestek en de bestektekening dient te lezen en welke informatie je hieruit kunt halen.Zo studeer je Studeer in jeeigen tempo - waar je maar wilt Je bepaalt zelf waar, wanneer en hoe je studeert. En je mag altijd je eigen tempo bepalen. Zo is de opleiding Bouwkunde uitstekend te combineren met een drukke baan of met je hobby's. Starten met deze opleiding kan op elke dag van het jaar! Flexibiliteit: je ontvangt de lessen gedrukt en digitaal Je ontvangt het complete lespakket in een luxe ringband thuis per post. De lesstof wordt in de meeste gevallen ook getoond in de digitale leeromgeving Plaza. Zo kun je altijd studeren op de manier die het beste bij jou past. Persoonlijke begeleiding Dankzij de persoonlijke begeleiding van onze deskundige docentstaje er niet alleen voor. Je kunt het huiswerk aan het eind vaneen les opsturen naar je docent (via onze digitale leeromgeving of per post) die het dan weer snel naar je terugzendt. Gecorrigeerd en voorzien van advies, uitleg, cijfer en antwoord op je eventuele vragen. Je mag bij alle NHA-opleidingen 5 jaar lang gebruik maken van deze persoonlijke studiebegeleiding. Deze service is uniek in Nederland!Wanneer je start met deze opleiding Bouwkunde, stelt je persoonlijke docent zich aan je voor. Direct contact met studiegenoten Alle NHA-studenten kunnen inloggen op onze digitale leeromgeving. Hier kom je in contact met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen. Je kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het leren extra leuk. Voordelen van onze digitale leeromgeving Plaza de studiehandleiding doornemen; lessen bestuderen; video’s bekijken en oefeningen beluisteren; huiswerk en eventuele vragen naar je docent sturen; je digitale coach activeren om je extra te stimuleren; alle huiswerkcijfers en eventuele examencijfers op een rij; de mediatheek bezoeken voor belangrijke downloads; contact leggen met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen. Studieduur cursus BouwkundeVoor de cursus Bouwkunde staat een studieduur van 6 maanden bij een gemiddeld studietempo vanacht uur per week. Je kunt ook meer lessen per maand bestuderen. Dit verkort uiteraard de studieduur. Jij bepaalt jouw eigen tempo. .Deze E-learning is inclusief een naslagwerk wat je binnen enkele dagen via de post ontvangt.

Bouwkunde Thuisstudie

€ 310 -

Bouw, verbouw, koop of verkoop een huisVan uitbouw tot een vergunningaanvraag voor een nieuwbouwwoning: makelaars en ambtenaren moeten bouwkundige kennis hebben, dat hoort bij het werk. Bijvoorbeeld bij beschrijvingen en vergunningaanvragen beoordelen. Maar hoe staat het met jouw bouwkundige kennis? Een vergunning voor een opbouw, een dakkapel plaatsen, een schuur bouwen of een huis verkopen onder de noemer ‘opknapper’: in de opleiding Bouwkunde leer je wat bouwkunde is, wat bouwkundige eisen inhouden, hoe je tekeningen leest en hoe je de kennis toepast in de praktijk. En meer. Verbouwen of zelf een nieuw huis bouwen? Bouwkundige kennis is een must. Laat je niets door anderen wijsmaken. Je weet wat de eisen zijn en je kunt de kwaliteit van geleverd werk beoordelen. Gelijkwaardige gesprekspartner Na decursus Bouwkunde praat je met meer kennis van zaken met aannemers, potentiële kopers en verkopers. Je weet waar je op moet letten bij offertes en mensen luisteren aandachtig naar je. Je leert ook technische omschrijvingen (bestek) en bouwtekeningen op een juiste manier lezen. Direct toepassen Leren is doen. Dat geldt in het bijzonder voor de bouwwereld. Tijdens de opleiding Bouwkunde pas je de opgedane kennis direct toe. Aan de slag als ondernemer? Volg de cursus Bouwkunde en benut volop mogelijkheden om opgedane kennis en vaardigheden commercieel toe te passen. Inclusief productafbeeldingen en professionele bouwtekeningen Duidelijke productafbeeldingen en professionele bouwtekeningen verrijken de heldere lesstof over bestek- en tekeninglezen en materialenkennis. Je kunt na het volgen van deze opleiding eventueel examen afleggenvoor de erkende SVM NIVO VerklaringBouwkunde waarmee je jouw bouwkundige kennis aantoont. Bovendien biedtdezeverklaring een uitstekende basis voor de opleiding Makelaar van NHA. Dit zeer praktijkgerichte studiepakket is een echte aanrader en wordt beschouwd als één van de beste opleidingen Bouwkunde van Nederland!Studieprogramma BouwkundeIn deze duidelijk opgezette opleiding komen onder andere de volgende onderdelen aan bod: Algemene bouwkunde - wetten en voorschriften; woonvormen; bouwmethoden;- organisatie bouwproces;- voorbereidende werkzaamheden, grondwerken;- bouwplaatsinrichting; beginselen strekteleer- fundering; scheidingsconstructies;- houtverbindingen;- kozijnen, ramen en deuren, hang- en sluitwerk- vloeren, plafonds, trappen, daken;- bouwfysica: warmte, vocht, ventilatie, geluid, licht, daglichttoetreding;- rioleringen, elektrische installaties, gasinstallatie, koudwaterinstallatie;- centrale verwarming, warmwaterinstallaties, luchtbehandeling;- afwerkingen; bouwfouten en -gebreken;- onderhoud en beheer, verbetering van woningen;- bouwstijlen. Herkenning van bouwmaterialen en installatieonderdelen - steensoorten;- hout- en houtproducten;- metalen;- kunststoffen, lijmen en kitten;- dakbedekkingen;- glas en beglazing. Bestek- en tekeninglezen Het bestek is de technische beschrijving van een te vervaardigen bouwwerk. De vormgeving van het bouwwerk staat beschreven in de bestektekening. We leren je hoe je het bestek en de bestektekening dient te lezen en welke informatie je hieruit kunt halen.Zo studeer je Studeer in jeeigen tempo - waar je maar wilt Je bepaalt zelf waar, wanneer en hoe je studeert. En je mag altijd je eigen tempo bepalen. Zo is de opleiding Bouwkunde uitstekend te combineren met een drukke baan of met je hobby's. Starten met deze opleiding kan op elke dag van het jaar! Flexibiliteit: je ontvangt de lessen gedrukt en digitaal Je ontvangt het complete lespakket in een luxe ringband thuis per post. De lesstof wordt in de meeste gevallen ook getoond in de digitale leeromgeving Plaza. Zo kun je altijd studeren op de manier die het beste bij jou past. Persoonlijke begeleiding Dankzij de persoonlijke begeleiding van onze deskundige docentstaje er niet alleen voor. Je kunt het huiswerk aan het eind vaneen les opsturen naar je docent (via onze digitale leeromgeving of per post) die het dan weer snel naar je terugzendt. Gecorrigeerd en voorzien van advies, uitleg, cijfer en antwoord op je eventuele vragen. Je mag bij alle NHA-opleidingen 5 jaar lang gebruik maken van deze persoonlijke studiebegeleiding. Deze service is uniek in Nederland!Wanneer je start met deze opleiding Bouwkunde, stelt je persoonlijke docent zich aan je voor. Direct contact met studiegenoten Alle NHA-studenten kunnen inloggen op onze digitale leeromgeving. Hier kom je in contact met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen. Je kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het leren extra leuk. Voordelen van onze digitale leeromgeving Plaza de studiehandleiding doornemen; lessen bestuderen; video’s bekijken en oefeningen beluisteren; huiswerk en eventuele vragen naar je docent sturen; je digitale coach activeren om je extra te stimuleren; alle huiswerkcijfers en eventuele examencijfers op een rij; de mediatheek bezoeken voor belangrijke downloads; contact leggen met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen. Studieduur cursus BouwkundeVoor de cursus Bouwkunde staat een studieduur van 6 maanden bij een gemiddeld studietempo vanacht uur per week. Je kunt ook meer lessen per maand bestuderen. Dit verkort uiteraard de studieduur. Jij bepaalt jouw eigen tempo. .

Module 4 Gebouwbeheer 1: Het nieuwe werken en basis bouwkunde

€ 590 - MBO

Algemeen: Gebouwbeheer is een zeer breed begrip. Gebouwbeheer is een afgeleide van de visie en de doelstellingen van het bedrijf. Je wilt als facilitair medewerker de belangen van de organisatie en haar medewerkers goed kunnen vertalen in adequate gebruikerseisen en processen voor beheer van gebouw en installaties.Je bent binnen de facilitaire organisatie verantwoordelijk voor het beheer van één of meer gebouwen. Je houdt je op tactisch of operationeel niveau bezig met huisvesting in de breedste zin van het woord. Dat wil zeggen, beheer en onderhoud van het gebouw in relatie tot de dienstverlening aan en het welzijn van de gebruikers. Na het volgen van de cursus ‘gebouwbeheer’ kun je jouw functie beter en professioneler invulling geven. Doel: Hoe zitten gebouwen in elkaar, vanwege de wet, vanwege de vraag van eigenaar en de gebruikers? Op welke wijze is dat in de afgelopen jaren veranderd en aangepast. Op welke wijze gaan we daar in de toekomst naar kijken. Voor wie: Tactisch en operationele medewerkers facilitaire dienst, die medeverantwoordelijk zijn voor het (eerstelijns) onderhoud aan gebouwen en installaties. Huismeesters en Gebouwbeheerders.Extra informatie: In een interactieve opoleidingsdag wordt het vastgoed stevig tegen het licht gehouden, zowel bouwkundig als installatie technisch. De opleiding Gebouwbeheer 1 bestaat uit 5 modules. De modules zijn:1. Huisvestingmanagement2. Tactisch en operationeel onderhoud3. Gebouwbeheersystemen (GBS) en Domotica4. Het nieuwe werken en Basis Bouwkunde5. Duurzaam GebouwbeheerDoor je in te schrijven voor de gehele opleiding bespaar je € 200,-- (excl. btw).

Module 4 Gebouwbeheer 2: Bouwkunde, Duurzaamheid en Comfort

€ 590 - HBO

Algemeen: Gebouwbeheer is een zeer breed begrip. Gebouwbeheer is een afgeleide van de visie en de doelstellingen van het bedrijf. Je wilt als facilitair medewerker de belangen van de organisatie en haar medewerkers goed kunnen vertalen in adequate gebruikerseisen en processen voor beheer van gebouw en installaties.Je bent binnen de facilitaire organisatie verantwoordelijk voor het beheer van één of meer gebouwen. Je houdt je op tactisch of operationeel niveau bezig met huisvesting in de breedste zin van het woord. Dat wil zeggen, beheer en onderhoud van het gebouw in relatie tot de dienstverlening aan en het welzijn van de gebruikers. Na het volgen van de cursus ‘gebouwbeheer’ kun je jouw functie beter en professioneler invulling geven. Doel: Aan de hand van een uitgekiend systeem wordt de werkwijze van het verduurzamen uitgelegd. Per verduurzamingsspat wordt aangegeven welke systemen en materialen het meest geschikt zijn. Daarnaast wordt ingegaan op de voor- en nadelen van de verschillende systemen en materialen en hoe een en andere bouwfysisch uitpakt. om ook een goede basis te leggen onder beslissingen inzake verduurzamen wordt ook stil gestaan bij de bouwfysica: - vocht - warmte en koude - isoleren en ventileren Voor wie: Tactisch en operationele medewerkers facilitaire dienst, die medeverantwoordelijk zijn voor het (eerstelijns) onderhoud aan gebouwen en installaties. Huismeesters en Gebouwbeheerders.Extra informatie: Deze opleidingsdag is een forse verdiepingsslag van module 5 van Gebouwbeheer 1 Extra informatie: De opleiding Gebouwbeheer 2 bestaat uit 6 modules. De modules zijn:1. Vastgoed en financiën2. Wet en regelgeving voor de gebouwbeheerder3. Beheer, onderhoud en conditiemeting4. Bouwkunde, duurzaamheid en comfort5. Technische communicatie6. NEN NormenDoor je in te schrijven voor de gehele opleiding bespaar je € 250,-- (excl. btw).

Basisopleiding Bouwkunde

€ 1450 -

Wat leer je Deze basisopleiding bouwkunde is bedoeld voor mensen die van plan zijn in de bouw te gaan werken of dat reeds doen, maar nog geen of onvoldoende bouwkundige kennis hebben.   Het doel van deze opleiding is veel basiskennis op te doen. Je wordt wegwijs gemaakt in alle aspecten van de bouwkunde. In deze cursus leren wij je denken als een echte bouwkundige. In elke les wordt tevens aandacht besteed aan het onder de knie krijgen van tekening- en bestek lezen aan de hand van een voorbeeldproject. De lessen bestaan uit de volgende onderwerpen: Geschiedenis van de bouw Wet- en regelgeving, het bouwproces, bouwen en milieu Bouwmethoden en constructies Bouwmaterialen Bouwfysica Grondwerk, funderingen en kelders Vloeren, gevels, gevelopeningen en daken Installaties   Met deze Basisopleiding Bouwkunde leer je 'wat'. Volg hierna de Vervolgopleiding Bouwkunde om te leren 'waarom'. Wat levert het op Na afloop van deze basisopleiding bouwkunde kan je meepraten tijdens bouwvergaderingen, offertes beoordelen en heb je kennis van de basisbeginselen binnen de bouwkunde. Je kunt bouwkundige tekeningen begrijpen en interpreteren. Na afloop van de opleiding ontvang je een certificaat van deelname. Iets voor jou? Je bent van plan om in de bouw te gaan werken of doet dat al, maar je hebt nog geen bouwkundige opleiding of onvoldoende bouwkundige kennis om lekker mee te komen? Dan is deze opleiding iets voor jou. Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig. Investeren in jezelf Inclusief cursusmap, lunch, koffie en thee. Je krijgt kosteloos toegang tot de online leeromgeving van Onze Joost waar je alle lesstof vindt, kan oefenen en met je medestudenten en trainer contact kan onderhouden. Het 'Basisboek Bouwkunde' a € 106,90 wordt in overleg besteld en apart in rekening gebracht. Je krijgt les van een specialist bomvol kennis er praktijkervaring.

Vervolgopleiding Bouwkunde

€ 1495 -

Wat leer je Je bent op zoek naar verdieping, inzicht en samenhang in je vak bouwkunde? Daar is deze opleiding voor bedoeld. In de basisopleiding leerde je wat, nu leer je waarom.   In 4 hele dagen wordt je aanwezige kennis verdiept en uitgebreid. Eerst leg je een technische basis, vervolgens pas je deze toe. Je leert de bouwtechnische achtergrond te beredeneren, berekenen en vervolgens te combineren. Je krijgt zo overzicht in de samenhang tussen alle disciplines in de bouw en leert zo geïntegreerd te denken, ontwerpen en bouwen. Er wordt uiteraard ook in gegaan op duurzaam bouwen. Het is niet alleen een “kennis”-cursus, maar vooral een “kunde”-cursus. Door deze kunde kan je bijvoorbeeld de constructieve vorm van kolommen en bruggen verklaren, maar ook oppervlaktecondensatie of de reden van de plaats van een folie in de spouwmuur. Ook leer je bouwkundig detailleren. De cursus bestaat uit de volgende onderwerpen: Krachten, Statica en Toegepaste Mechanica EPN, EPA en duurzaam bouwen Bouwfysica Materialen en toepassingen Bouwmethoden, geïntegreerd bouwen Bouwkundig detailleren Wat levert het op Na afloop van de opleiding kan je beargumenteerd keuzes maken en zaken beoordelen en verklaren. Je hebt overzicht in de samenhang van alle disciplines binnen de bouwkunde. Je weet jezelf tevens uit te drukken door middel van tekenwerk. Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat van deelname. Iets voor jou? Heb je onze Basisopleiding Bouwkunde al gevolgd of heb je bouwkundige kennis op MBO-niveau, maar ben je op zoek naar verdieping, inzicht en overzicht in je vak? Dan is deze opleiding iets voor jou. Enige basiskennis van wiskunde en natuurkunde is vereist om de lessen te kunnen volgen. Investeren in jezelf Inclusief cursusmap, lunch, koffie en thee Je krijgt kosteloos toegang tot de online leeromgeving van Onze Joost waar je alle lesstof vindt, kan oefenen en met je medestudenten en trainer contact kan onderhouden. De boeken 'Basisboek Bouwkunde' a € 106,90 en 'Mechanica' van F. Vink a € 34,50 worden in overleg besteld (want misschien al in bezit) en apart in rekening gebracht. Je krijgt les van een specialist bomvol kennis er praktijkervaring.

Basiskennis Bouwkunde

€ 750 -

Uitgebreid Deze cursus heeft als doel je van de benodigde basiskennis over bouwkundige principes te voorzien. In vier cursusbijeenkomsten, worden de basisbeginselen van bouwkunde behandeld. Er wordt aandacht besteed aan de constructies van gebouwen, materiaalgebruik, de bouwmethoden en bouwfysica. Daarbij worden ook actuele thema’s in de bouw zoals het verduurzamen van woningen aangehaald. Je rond de cursus af met een praktijkgerichte opdracht.Na het afronden van de cursus heb je voldoende basiskennis voor het voeren van gesprekken met professionals (bouwbedrijven en adviseurs) en andere deskundigen in de bouw.Na het volgen van de cursus: Heb je basiskennis van de toepassing van verschillende bouwmaterialen en bouwmethodieken; Ken je de terminologie gebruikt in de bouw; Heb je inzicht in de grondbeginselen uit het bouwbesluit; Heb je basiskennis van bouwfysica en draagconstructies; Heb je basiskennis van het bouwproces; Kun je bouwkundige tekeningen lezen en eenvoudige bouwkundige tekeningen vervaardigen; Kun je een gebouw analyseren en de bouwkundige onderdelen benoemen. Heb je kennis van de actuele thema’s in de bouw zoals verduurzaming van gebouwen. Gespecialiseerde docent De cursus wordt gegeven door Ir. Pieter Omlo, docent Built Environment aan de Hanzehogeschool Groningen en zelfstandig architect bij studio OMLO. Hij werkte ruim 12 jaar als architect bij KAW architecten uit Groningen aan diverse projecten, o.a. op het gebied van (sociale) woningbouw, zorg, maatschappelijk vastgoed en dorps- en wijkvernieuwing. Doelgroep De cursus Basiskennis bouwkunde is bedoeld voor professionals zonder bouwkunde achtergrond. Voor deze cursus is geen bouwkundige en/of civieltechnische vooropleiding op hbo-niveau en/of relevante werkervaring vereist. Instroomniveau Niveau MBO+/HBO Startdata 15-4-2020 Overige data Vervolg op: 6 mei, 20 mei en 3 juni 2020 Tijden 9.00 - 12.30 uur Duur De cursus kent een totale studietijd van 28 uur (1 EC).Contacturen 14 uren (4 x 3,5)Zelfstudie-uren 14 uren Prijs €750,- inclusief trainingsmateriaal en arrangement (prijspeil studiejaar ’19-’20, wijzigingen voorbehouden) Locatie Meerwold, Laan Corpus den Hoorn 300, Groningen. Afronding De cursus wordt afgerond met een eindopdracht.Indien je de cursus succesvol hebt afgerond ontvang je een persoonsgebonden certificaat.