Opleidingen & Cursussen: Bouwkunde (vastgoed)

Interesse om in de bouw als midden- of hoger kaderfunctionaris aan de slag te gaan? Zorg voor een sterke basis met een bouwkundige basisopleiding. Voor vrijwel iedere functie binnen de bouwkunde hier op Bouwjobs.nl, wordt een bouwkundige opleiding verlangt. Je leert de basistechnieken van de alle functies en is noodzakelijk om goed te kunnen functioneren in de branche. Onderstaande opleidingen zullen je deze basiskennis bijbrengen en je een solide basis geven voor je verdere carriere.

Bouwkunde - Voltijd

€ 2060 - Bachelor

Als bouwkundig ingenieur voer je betrouwbare, duurzame en betaalbare ingrepen uit aan nieuwe en bestaande bouw. Ben jij een kritische, creatieve, zelf denkende doener? Dan is Bouwkunde jouw opleiding! Als bouwkundig ingenieur voer je betrouwbare, duurzame en betaalbare bouwkundige ingrepen uit. Vaak in bestaande gebouwen in de stad, in binnen- en buitenland. Het gaat dan om kantoren die leegstaan, maar ook om gebouwen met monumentale of cultuurhistorische waarde, die hun oorspronkelijke functie hebben verloren, zoals scholen, ziekenhuizen, kerken en industriële gebouwen. Omdat je meestal met bestaand vastgoed werkt, vraagt dat veel creativiteit. Je werkt een bouwkundig ontwerp uit en maakt bouwkundige visualisaties. Je onderzoekt de technische en financiële haalbaarheid. Je coördineert de planning van de uitvoering, bewaakt de kosten en zorgt voor de tijdige aanvoer van materialen. Je moet goed kunnen samenwerken met vastgoedbeheerders, gemeenten, woningcorporaties, installateurs, energiespecialisten, architecten en aannemers. Dit leer je allemaal tijdens onze opleiding Bouwkunde.

Verdiepingscursus Trillingsrichtlijnen in praktijk

€ 495 - MBO 4

Deze verdiepingscursus behandelt vooral de dagelijkse praktijk van het meten en beoordelen van trillingen. De cursus gaat in op het uitvoeren van metingen, het kiezen van geschikte meetapparatuur en het plaatsen daarvan. U voert in groepen zelf trillingsmetingen uit en registreert de resultaten. Vervolgens behandelt de cursus de interpretatie van de meetresultaten, zodat u daarna uw eigen meetresultaten kunt beoordelen en u zelf een rapportage kunt samenstellen. De richtlijnen A (schade aan gebouwen), B (hinder voor personen in gebouwen) en in beperkte mate C (storing aan apparatuur) worden behandeld. Trillingen hebben verschillende bronnen: tijdelijk, bijvoorbeeld door bouwactiviteiten, en periodiek, bijvoorbeeld bij spoorwegen. Beide aspecten komen aan de orde. Bestemd voorVoert u in uw dagelijks werk zelfstandig trillingsmetingen uit en moet u de resultaten interpreteren en beoordelen? Dan is deze verdiepingscursus geknipt voor u. Deze verdiepingscursus is bestemd voor bijvoorbeeld medewerkers van bedrijven die zich met trillingsmetingen bezighouden en direct betrokkenen, zoals medewerkers van bouwbedrijven en toezichthoudende instanties. U leert De verdiepingscursus stelt u in staat zelfstandig trillingsmetingen uit te voeren binnen het kader van de SBR-richtlijnen. U kent alle ins- en outs in verband met de in Nederland heersende richtlijnen en kunt daardoor rapporten beter beoordelen. Tijd09.30 - 16.30 uur LocatieSBRStationsplein 45, A6.0163013 AK Rotterdam 

Elementaire Bouwkunde

€ 1841 - MBO

In deze vierdaagse cursus Elementaire Bouwkunde krijgt u de basisbeginselen van de bouwkunde bijgebracht. Heeft u geen technische of bouwkundige achtergrond, maar heeft u in uw dagelijkse werkzaamheden wél te maken met bouwkundige constructies? Deze cursus Elementaire Bouwkunde geeft u de basiskennis die u nodig hebt. Nadat u deze basiscursus bouwkunde heeft gevolgd, weet u waar u het over heeft als het gaat om bouwkundige onderwerpen. U heeft bijvoorbeeld meer kennis gekregen over verschillende bouwmaterialen, draagconstructies, sterkteleer en bouwfysica. In contacten met uw technische collega's kunt u op een gelijkwaardig niveau communiceren. Ook klanten, leveranciers of aannemers kunt u duidelijk en vol zelfvertrouwen te woord staan, omdat u voldoende kennis bezit over het bouwkundige proces. Meer weten over het beoordelen van technische offertes? Volg dan de 1-daagse cursus Bouwkosten en offertes beoordelen van Helix Academy. Leerdoelen Na het volgen van de opleiding Elementaire Bouwkunde: Heeft u kennis en inzicht in de samenhang van de verschillende componenten van bouwkundige constructies, afwerking en hang- en sluitwerk;  U heeft inzicht in maatvoering en beschikt u over basiskennis over het lezen van bouwtekeningen; U heeft begrip ontwikkeld van probleemopsporing en -analyse;   U bent op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van constructies en materiaalgebruik   Doelgroep De training Elementaire Bouwkunde is bedoeld voor personen zonder bouwkundige achtergrond die zich willen verdiepen in alle facetten van de bouwkunde. Bijvoorbeeld medewerkers vastgoed bij gemeenten, projectleiders bij zorginstellingen, facilitair medewerkers, opzichters, (verhuur)makelaars, medewerkers bij aannemersbedrijven/ makelaars e.d.   Vooropleiding Voor de cursus Elementaire Bouwkunde is geen specifieke vooropleiding vereist.   Opleidingsduur 4 dagen Lesprogramma Het volledige lesprogramma voor onze cursus Elementaire Bouwkunde: Dag 1 Kennismaken Bouwregelgeving Bouwkundige tekeningen Het bouwproces Bouwmethoden Sterkteleer Dag 2: Grondwerken en funderingen (Niet) gebakken steen Beton en prefab beton Staal en andere metalen Dag 3 Hout en plaatmateriaal Kozijnen hout, metaal en kunststof Vloeren en plafonds Daken en dakbedekking Trappen Dag 4 Schilderwerk Wandafwerking Afbouw Riolering: Binnen en buiten, materialen, problemen Toiletten: Soorten, reservoirs Elektra: Meterkast, stroom, groepen, bedrading, wandcontactdozen (Drink)water: Installaties, legionella Inbraak-, bliksem-, brandbeveiliging, brand bestrijding, vluchtwegen Gas: Installaties, toestellen, verwarming, warm water Opleidingskosten De kosten voor deze cursus Elementaire bouwkunde bedragen € 1.465,- exclusief BTW. De prijzen zijn inclusief de cursusmap en certificaat van deelname. De arrangementskosten worden apart in rekening gebracht en bedragen € 280,- exclusief BTW. De kosten voor het lesboek bedragen € 96,04 (prijswijzigingen voorbehouden). Examen Na afloop van de training kunt u examen doen om daarmee te bewijzen dat u de behandelde stof goed onder de knie hebt. De kosten voor dit examen zijn € 265,- inclusief accommodatiekosten, exclusief BTW. Maatwerk voor uw organisatie De cursus Elementaire Bouwkunde leent zich uitstekend om te organiseren als maatwerk incompany training binnen uw organisatie. Hebben meerdere personen binnen uw organisatie behoefte aan meer kennis over bouwkunde? Graag vertellen wij u meer over de mogelijkheid van een cursus op maat, inclusief een praktijkdeel bij u op locatie.

Leraar PTH Bouwkunde

€ 1800 - Bachelor

Een prachtig gebouw, woonhuis of kantoor: u kunt er minutenlang ademloos naar kijken. Het liefst wilt u alles weten over de achtergrond van bouwwerken. Zowel over het ontwerp als de uitvoering, het onderhoud en het beheer. Als bouwkundige bent u niet alleen technisch, maar ook creatief onderlegd. Wilt u uw passie en kennis voor bouwwerken overbrengen aan anderen? Dan is de opleiding Leraar Bouwkunde iets voor u.PerspectiefDe opleiding Leraar Bouwkunde leidt u op voor een baan in het onderwijs. U wordt een technicus die zijn kennis weet over te dragen en door anderen begrepen wordt. Na uw studie mag u lesgeven in de eerste drie klassen van de havo en vwo, in het vmbo, in het mbo en in de volwasseneneducatie (ook wel aangeduid als tweedegraads bevoegdheid). Ook kunt u bijvoorbeeld aan  de slag als technisch trainer in het bedrijfsleven of als bedrijfsvoorlichter.ProgrammaDe eerste twee jaar van de opleiding Leraar Bouwkunde volgt u grotendeels samen met studenten Leraar Bouwtechniek. In deze periode leert u alles over het bouwproces; van de voorbereiding tot aan de uitvoering. Ook komt utiliteitsbouw uitgebreid aan de orde. In het derde jaar kiest u een specialisatie. De opleiding Leraar Bouwkunde heeft in tegenstelling tot de opleiding Leraar Bouwtechniek een meer theoretische insteek en richt zich op de bouwtechnische, constructieve en bedrijfskundige aspecten van het bouwproces.

Bouwkunde voor niet-bouwkundigen

€ 2205 - MBO 4

'Is dit technisch in orde of niet?' 'Kan ik dit, volgens ons zav-beleid, accepteren of niet?' 'Wat moet ik aan met dit vochtprobleem?' Wilt u de antwoorden op deze vragen kennen en zélf goed kunnen omgaan met technische zaken binnen uw dagelijkse werk? Deze cursus biedt een stevige kennismaking met en verdieping op de gebieden bouwkunde, installatietechniek en bouwprocessen. De trainer zet de belangrijkste bouw- en installatietechnische basiskennis en terminologie helder uiteen. Hiernaast wordt uitvoerig stilgestaan bij het bouwproces, de betrokken partijen en de relevante wet- en regelgeving.Dat gebeurt vanuit het perspectief dat u dagelijks met uw klanten daarover wilt kunnen praten en een goede gesprekspartner wilt zijn van uw technische collega's zonder daarbij zelf een technicus te hoeven zijn. De noodzakelijke theorie wordt direct aan de praktijk gekoppeld. Centraal in de cursus staan uw werkpraktijk en uw vragen, die daarom ook al in de voorbereiding op de cursus aan de orde komen. Voor wie? Medewerkers (verhuurmakelaars, woonconsulenten, klantadviseurs, gebiedsconsulenten, baliemedewerkers, callcentermedewerkers, medewerkers van de administrateurs en dergelijke) zonder technische achtergrond, die een goede basiskennis van techniek zoeken. Deze opleiding is ook uitermate geschikt voor gebouwbeheerders, facilitair managers, medewerkers huishoudelijke dienst en klantadviseurs zonder technische achtergrond en buiten de corporatiesector, die een goede basiskennis van bouwkunde en techniek zoeken. Leerresultaten U kent op elementair niveau alle noodzakelijke bouwkundige en installatietechnische aspecten, die nodig zijn voor uw werk en u hebt hiermee praktijkkennis opgedaan. U kent de technische vakterminologie van woningen. U kunt op elementair niveau technische tekeningen lezen. U kent de belangrijkste onderdelen van het bouwproces en het beheer van onroerend goed. U kent de complexiteit van het bouwproces en het beheer en onderhoud van onroerend goed U realiseert zich dat bouwkunde geen exacte wetenschap is. U hebt inzicht in bouwwetgeving, asbestsanering en arbovoorschriften. Programma Typen huizen en andere gebouwen Diverse onderdelen van een woning Bouw- en constructiemethoden Installaties Bouwfysica Bouwkundig jargon Bouwproces Aanbesteding Bestek en tekeningen: tekening lezen Bouwen voor speciale doelgroepen Bouwregelgeving Arbo en milieu Asbest Eisen van deze tijd en onderhoudsgebreken Van bouwen naar beheren, onderhouden, renoveren, in stand houden naar slopen: het bouwproces Onze open opleidingen worden verzorgd in diverse accommodaties. Voor uw verblijf wordt door Kjenning een verblijfsarrangement geboekt. Het arrangement bestaat uit verblijfskosten zoals zaalhuur, koffie/thee en lunch. Wij hanteren de navolgende vaste verblijfskosten: Arrangement per opleidingsdag van 2 dagdelen: : € 85,00 Arrangement per opleidingsdag van 3 dagdelen met diner: : € 120,00 Arrangement bij 2-daags programma van 5 dagdelen met diner, overnachting en ontbijt: : € 270,00 Bij opleidingen van meerdere losse dagen wordt het arrangement berekend op basis van het aantal dagen. Arrangementskosten zijn onlosmakelijk verbonden aan de opleiding en zijn vrij van BTW.

Bouwkunde 1

€ 2210 - MBO 3

Bouwkunde 1 Algemeen Bouwkunde 1 vergroot je kennis en inzicht in de techniek van utiliteits- en woningbouw, onderhoud en beheer. Dit komt de samenwerking en het integraal beheer ten goede.In deze opleiding maak je kennis met een reeks bouwkundige aspecten van kantoor- en bedrijfspanden en woningen. Ook al laat je het technische beheer van het gebouw over aan professionals, je wilt toch meer weten over de bouwkundige aspecten. Je wilt beter communiceren met bouwkundige deskundigen.Enige kennis van bouwkunde levert veel inzicht in processen rond beheer en onderhoud van vastgoed. De totstandkoming van een gebouw, het bouwproces, beheer en onderhoud, installaties en aanverwante zaken komen in deze cursus allemaal aan bod.Je hebt geen of nauwelijks een technische achtergrond. Wel heb je contact met technische collega’s. En soms vraag je je af: “Waar hebben die techneuten het over?” Woorden als dilatatievoeg, latei en koudebrug…  Je leert In grote lijnen hoe het bouwproces verloopt Welke materialen en welke onderdelen in een gebouw voorkomen Hoe onderhoud wordt voorbereid en uitgevoerd De belangrijkste (bouw)regelgeving De werking van installaties in gebouwen De betekenis van vele technische termen Je bent in staat om Globaal technische tekeningen te lezen Beter te communiceren met technisch onderlegde collega’s of derden De opleiding kent een prettige afwisseling tussen theorie, onderzoek en praktisch oefenen, zodat je concreet weet hoe je het geleerde de volgende dag in de praktijk toe kunt passen. Doelgroep Deze opleiding is bestemd voor de brede doelgroep die geen bouwkundige achtergrond heeft en betrokken is bij het beheer en gebruik van vastgoed. Denk hierbij aan Servicedesk medewerkers, medewerkers van financiële afdelingen, afdelingshoofden, facility managers en medewerkers.  Niveau MBO+ Investering € 2.210 exclusief btw Lesduur 4 dagen Maximaal aantal deelnemers 8

Bouwkunde

€ 399 -

Bouwkunde is overal. Je krijgt ermee te maken als je je eigen huis wilt gaan verbouwen, als je werkzaam bent als (binnenhuis-)architect, behandelend ambtenaar voor vergunningsaanvragen, of als interieuradviseur. De erkende cursus Bouwkunde is een brede thuisstudie die je een goede basis op bouwkundig gebied biedt. Zo beschik je over voldoende kennis om je eigen verbouwing goed te organiseren, een gedegen advies te geven of zelfs een vervolgcursus voor Makelaar-taxateur  te volgen.   Bouwkundige vragen kom je overal tegen. Dat kan op werkgebied zijn, maar ook in je dagelijkse (woon-)situatie. Met de cursus Bouwkunde leg je een goede basis van bouwkundige kennis. En dat helpt je in het uitvoeren van je werk, of met het regelen van offertes en bouwtekeningen voor het verbouwen van je eigen huis. Deze cursus leidt op voor het officiële SVMNIVO-certificaat Bouwkunde. Leer de basis van de bouwkunde De cursus Bouwkunde biedt je een kijkje in de keuken van het vakgebied. Je leert de belangrijkste basisbegrippen en –principes kennen en kunt deze ook toepassen in je eigen situatie.      Breid je professionele kennis verder uit Ben je werkzaam in een beroep waarin je met bouwkundige aspecten te maken krijgt? Bijvoorbeeld als architect, beoordelaar van (bouw)vergunningen of als interieuradviseur? Dan biedt de erkende cursus Bouwkunde een uitstekende aanvulling op jouw beroepskennis. Zo kun je een goede afweging maken, je keuze onderbouwen en een gedegen advies geven.   Leer verder voor makelaar-taxateur Met een goede bouwkundige kennis kun je ook in de makelaarswereld heel wat bereiken. Zo biedt de cursus Bouwkunde een goede opstap naar de cursus Makelaar-Taxateur.   Regel de verbouwing van je eigen huis Heb je plannen voor het verbouwen van je huis? Dan krijg je te maken met bouwtekeningen, offertes en een ruime keuze aan materialen. Met de kennis die je in de cursus Bouwkunde opdoet wordt het gemakkelijker deze documenten te begrijpen en de juiste keuze voor jouw verbouwing te maken.

Examen: Bouwkunde A

€ 180 -

SVMNIVO-examens SVMNIVO is het examenbureau voor de vastgoed- en makelaardijsector. In 2001 besloot de overheid dat de titel ‘Makelaar’ niet langer een beschermde titel is. De overheid bemoeide zich vanaf dat moment niet meer met de kwaliteitseisen die aan de makelaar worden gesteld en liet dat over aan de branche. Om de kwaliteit van makelaars en taxateurs onroerende zaken te kunnen blijven waarborgen, is in 2004 mede door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) de Stichting VastgoedCert opgericht. SVMNIVO neemt sinds die tijd in opdracht van VastgoedCert de vastgoed- en makelaardijexamens af. Digitale theorie-examens worden afgenomen op onze 33 toetslocaties door het hele land. SVMNIVO-kandidaten kunnen examen doen waar en wanneer ze maar willen. Ook neemt SVMNIVO meerdere malen per jaar praktijktoetsen (Wonen, Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk Vastgoed af). Bekijk hieronder een impressie van zo’n praktijktoets. A-RMT en K-RMT-registerVoor ons label SVMNIVO (Vastgoed- en Makelaardijsector) hebben wij niet alleen examens ontwikkeld, maar ook twee registers opgezet. Onze gediplomeerden komen in het officiële A-RMT (voor Assistent Makelaars)- of K-RMT (voor Kandidaat Makelaars) register, die door ons worden beheerd. Ingeschrevenen worden vermeld op Funda en krijgen een bijbehorende dasspeld en pas. De registers zijn openbaar: iedereen (bijvoorbeeld consumenten of werkgevers) kan hier het overzicht van gediplomeerde makelaars inzien. Om in het register te blijven staan moeten gecertificeerden telkens weer aantonen dat zij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen het werkveld. De A-RMT’er dient minimaal één dag per jaar een hercertificeringscursus te volgen. De K-RMT’er dient minimaal twee dagen per jaar een hercertificeringscursus te volgen.

Examen: Bouwkunde B

€ 195 -

SVMNIVO-examens SVMNIVO is het examenbureau voor de vastgoed- en makelaardijsector. In 2001 besloot de overheid dat de titel ‘Makelaar’ niet langer een beschermde titel is. De overheid bemoeide zich vanaf dat moment niet meer met de kwaliteitseisen die aan de makelaar worden gesteld en liet dat over aan de branche. Om de kwaliteit van makelaars en taxateurs onroerende zaken te kunnen blijven waarborgen, is in 2004 mede door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) de Stichting VastgoedCert opgericht. SVMNIVO neemt sinds die tijd in opdracht van VastgoedCert de vastgoed- en makelaardijexamens af. Digitale theorie-examens worden afgenomen op onze 33 toetslocaties door het hele land. SVMNIVO-kandidaten kunnen examen doen waar en wanneer ze maar willen. Ook neemt SVMNIVO meerdere malen per jaar praktijktoetsen (Wonen, Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk Vastgoed af). Bekijk hieronder een impressie van zo’n praktijktoets. A-RMT en K-RMT-registerVoor ons label SVMNIVO (Vastgoed- en Makelaardijsector) hebben wij niet alleen examens ontwikkeld, maar ook twee registers opgezet. Onze gediplomeerden komen in het officiële A-RMT (voor Assistent Makelaars)- of K-RMT (voor Kandidaat Makelaars) register, die door ons worden beheerd. Ingeschrevenen worden vermeld op Funda en krijgen een bijbehorende dasspeld en pas. De registers zijn openbaar: iedereen (bijvoorbeeld consumenten of werkgevers) kan hier het overzicht van gediplomeerde makelaars inzien. Om in het register te blijven staan moeten gecertificeerden telkens weer aantonen dat zij op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen binnen het werkveld. De A-RMT’er dient minimaal één dag per jaar een hercertificeringscursus te volgen. De K-RMT’er dient minimaal twee dagen per jaar een hercertificeringscursus te volgen.

Basiscursus Bouwkunde

€ 590 - MBO 3

Praat je dagelijks met klanten, collega’s of bouwbedrijven over bouwkundige zaken en wil je een goede gesprekspartner zijn zonder zelf een bouwkundige te zijn? Dan is deze korte kennismakingscursus iets voor jou! Deze cursus biedt een beknopte kennismaking met bouwkundige aspecten van gebouwen en de relevante wet- en regelgeving. De docent neemt je mee in de wereld van technisch gebouwbeheer en je krijgt uitleg over benamingen en vakjargon. Na afloop van deze cursus heb je voldoende bouwkundige basiskennis om anderen op een professionele manier te woord te staan. De theorie wordt door middel van voorbeelden en foto’s direct aan de praktijk gekoppeld. Centraal in de cursus staan jouw werkpraktijk en jouw vragen, die daarom ook al in de voorbereiding op de cursus aan de orde komen. Wil je dieper ingaan op bouwkunde? Volg dan de 4-daagse cursus Elementaire Bouwkunde van Helix Academy. Voor wie? Deze cursus is bedoeld voor personen zonder bouwkundige kennis / achtergrond, die in hun werk wel te maken hebben met bouwkundige vragen. Leerdoelen: Na het volgen van deze 1-daagse basiscursus: Ben je bekend met de belangrijkste bouwregelgeving; Ben je bekend met de meest voorkomende bouwkundige termen; Ken je veel gebruikte bouwkundige materiaalsoorten; Kun je plattegronden van gebouwen ‘lezen’; Kun je een verzoek voor onderhoud op de juiste manier interpreteren en afhandelen Programma: Tijdens deze 1-daagse basiscursus worden de volgende onderwerpen (kort) behandeld: Bouwregelgeving Tekening lezen Funderingen Buitengevels Kozijnen, ramen en deuren Vloeren en plafonds Daken en dakbedekking Materialen (niet)-gebakken steen / metselwerk gevels Beton en prefab beton Staal en andere materialen Hout, metaal en kunststof Veel voorkomende bouwkundige gebreken

Bouwkunde voor Installatietechnici

€ 1396 - HBO

In de dagelijkse praktijk krijgen zowel de installatieadviseur als de E- en W-installateur veelvuldig te maken met ‘de andere discipline’: bouwkunde. Door verhoogd inzicht in deze discipline en het toepassen van de kennis in het ontwerp, de uitvoering en het beheer van gebouwinstallaties ontstaat een efficiencyslag. Het resultaat is dat het beoogde prestatieniveau ten aanzien van comfort, energiegebruik en planning wordt behaald en faalkosten in het bouwproces voorkomen. U krijgt bouwkundige informatie vanuit een brede invalshoek aangedragen met ruime aandacht voor de raakvlakken met de E en W-discipline. Leerdoel / resultaat Het vergroten van de kennis van en inzicht in bouwkundige onderwerpen en hierdoor een betere gesprekspartner worden binnen de bouwkolom. Na afloop kunt u: met bredere kennis en meer begrip deelnemen aan bouwteams of multidisciplinaire projectteams; bouwkundige tekeningen en -bestekken beoordelen ten behoeve van uw W- of E-ontwerp. bouwfysische basisberekeningen uitvoeren; de invloed van de bouwkundige schil op de prestatie van de installatie beoordelen; bouwkundige voorzieningen voor brandwerendheid benoemen en beoordelen. Doelgroep Werktuigkundigen of elektrotechnisch geschoolde medewerkers, ontwerpers, werkvoorbereiders, projectleiders, projectmanagers, teamleiders of contractmanagers werkzaam bij een installatiebedrijf, adviesbureau of opdrachtgever. De cursus is ook uitstekend geschikt voor bijv. gebouwbeheerders, architecten of medewerkers van leveranciers die meer willen weten van de elektrotechnische installaties in de gebouwde omgeving. Vooropleiding Minimaal een succesvol afgeronde mbo-opleiding met enkele jaren relevante werkervaring. Inhoud De cursus is opgebouwd uit 3 lessen: Constructietechniek, Materiaalgebruik en Opbouw Bouwfysica Brandveiligheid, Integrale aanpak en toekomstvisie Uitgereikt cursusmateriaal Basisboek Bouwkunde (Thieme) Docenten De lessen worden verzorgd door docenten die zijn geselecteerd op hun praktijkervaring en hun didactische vaardigheden. Zij zijn in staat naast behandeling van de lesstof in de bijbehorende literatuur, de stof aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden toe te lichten.

Bouwkunde

€ 274 -

Bouw, verbouw, koop of verkoop een huis Van uitbouw tot een vergunningaanvraag voor een nieuwbouwwoning: makelaars en ambtenaren moeten bouwkundige kennis hebben, dat hoort bij het werk. Bijvoorbeeld bij beschrijvingen en vergunningaanvragen beoordelen. Maar hoe staat het met jouw bouwkundige kennis? Een vergunning voor een opbouw, een dakkapel plaatsen, een schuur bouwen of een huis verkopen onder de noemer ‘opknapper’: in de opleiding Bouwkunde leer je wat bouwkunde is, wat bouwkundige eisen inhouden, hoe je tekeningen leest en hoe je de kennis toepast in de praktijk. En meer. Verbouwen of zelf een nieuw huis bouwen? Bouwkundige kennis is een must. Laat je niets door anderen wijsmaken. Je weet wat de eisen zijn en je kunt de kwaliteit van geleverd werk beoordelen.   Gelijkwaardige gesprekspartner Na de cursus Bouwkunde praat je met meer kennis van zaken met aannemers, potentiële kopers en verkopers. Je weet waar je op moet letten bij offertes en mensen luisteren aandachtig naar je. Je leert ook technische omschrijvingen (bestek) en bouwtekeningen op een juiste manier lezen.   Direct toepassen Leren is doen. Dat geldt in het bijzonder voor de bouwwereld. Tijdens de opleiding Bouwkunde pas je de opgedane kennis direct toe. Aan de slag als ondernemer? Volg de cursus Bouwkunde en benut volop mogelijkheden om opgedane kennis en vaardigheden commercieel toe te passen.   Inclusief productafbeeldingen en professionele bouwtekeningen Duidelijke productafbeeldingen en professionele bouwtekeningen verrijken de heldere lesstof over bestek- en tekeninglezen en materialenkennis. Je kunt na het volgen van deze opleiding eventueel examen afleggen voor de erkende SVM NIVO verklaring Bouwkunde je jouw bouwkundige kennis bewijst. Bovendien biedt deze verklaring een uitstekende basis voor de opleiding Makelaar van NHA. Dit zeer praktijkgerichte studiepakket is een echte aanrader en wordt beschouwd als één van de beste opleidingen Bouwkunde van Nederland! Studieprogramma Bouwkunde In deze duidelijk opgezette opleiding komen onder andere de volgende onderdelen aan bod:   Algemene bouwkunde - wetten en voorschriften; woonvormen; bouwmethoden;- organisatie bouwproces;- voorbereidende werkzaamheden, grondwerken;- bouwplaatsinrichting; beginselen strekteleer- fundering; scheidingsconstructies;- houtverbindingen;- kozijnen, ramen en deuren, hang- en sluitwerk- vloeren, plafonds, trappen, daken;- bouwfysica: warmte, vocht, ventilatie, geluid, licht, daglichttoetreding;- rioleringen, elektrische installaties, gasinstallatie, koudwaterinstallatie;- centrale verwarming, warmwaterinstallaties, luchtbehandeling;- afwerkingen; bouwfouten en -gebreken;- onderhoud en beheer, verbetering van woningen;- bouwstijlen.   Herkenning van bouwmaterialen en installatieonderdelen - steensoorten;- hout- en houtproducten;- metalen;- kunststoffen, lijmen en kitten;- dakbedekkingen;- glas en beglazing.   Bestek- en tekeninglezen Het bestek is de technische beschrijving van een te vervaardigen bouwwerk. De vormgeving van het bouwwerk staat beschreven in de bestektekening. We leren je hoe je het bestek en de bestektekening dient te lezen en welke informatie je hieruit kunt halen. Zo studeer je Studeer in je eigen tempo - waar je maar wilt Je bepaalt zelf waar, wanneer en hoe je studeert. En je mag altijd je eigen tempo bepalen. Zo is de opleiding Bouwkunde uitstekend te combineren met een drukke baan of met je hobby's. Starten met deze opleiding kan op elke dag van het jaar! Flexibiliteit: je ontvangt de lessen gedrukt en digitaal Je ontvangt het complete lespakket in een luxe ringband thuis per post. De lesstof wordt in de meeste gevallen ook getoond in de digitale leeromgeving Plaza. Zo kun je altijd studeren op de manier die het beste bij jou past. Persoonlijke begeleiding Dankzij de persoonlijke begeleiding van onze deskundige docent sta je er niet alleen voor. Je kunt het huiswerk aan het eind van een les opsturen naar je docent (via onze digitale leeromgeving of per post) die het dan weer snel naar je terugzendt. Gecorrigeerd en voorzien van advies, uitleg, cijfer en antwoord op je eventuele vragen. Je mag bij alle NHA-opleidingen 5 jaar lang gebruik maken van deze persoonlijke studiebegeleiding. Deze service is uniek in Nederland!  Wanneer je start met deze opleiding Bouwkunde, stelt je persoonlijke docent zich aan je voor. Direct contact met studiegenoten Alle NHA-studenten kunnen inloggen op onze digitale leeromgeving.  Hier kom je in contact met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen. Je kunt dan samen studeren, ervaringen uitwisselen en misschien een keer samen afspreken. Dat maakt het leren extra leuk. Voordelen van onze digitale leeromgeving Plaza de studiehandleiding doornemen; lessen bestuderen; video’s bekijken en oefeningen beluisteren; huiswerk en eventuele vragen naar je docent sturen; je digitale coach activeren om je extra te stimuleren; alle huiswerkcijfers en eventuele examencijfers op een rij; de mediatheek bezoeken voor belangrijke downloads; contact leggen met studiegenoten die dezelfde opleiding volgen. Studieduur 6 maanden bij een gemiddeld studietempo van acht uur per week. Je kunt ook meer lessen per maand bestuderen. Dit verkort uiteraard de studieduur. Jij bepaalt jouw eigen tempo.   Vragen? Bel ons: (077) 306 70 00 of stuur ons een e-mail.

Module Bouwkunde-B (Opleiding Makelaar)

€ 640 -

Bouwkunde-B voor de Makelaar De cursus Bouwkunde-B bereidt u voor op het examen Tekening- en besteklezen. Met name dit onderdeel wordt van oudsher vaak als moeilijk ervaren binnen de opleiding. Het is echter te doen! Voor deelname is het overigens niet vereist dat u het examen Bouwkunde-A reeds in bezit heeft. Ook zonder bouwkundige kennis kunt voor het examen slagen. Veel oefenen is in alle gevallen van groot belang. In een voldoende aantal lessen krijgt u de nodige uitleg. U zult merken dat ook in dit vak een bepaald systeem zit.  Bij Bestek en Tekeningen laten wij u oefenen met de opgaven van eerdere examens. U krijgt de tekening en verdere stukken dus echt in handen. Met de nodige uitleg daarbij. Een gedegen aanpak die zeker examengericht is! Onderwerpen Bouwkunde-B Bouwproces, aanneming Dakconstructie Electra, gas, water Funderingen Tekening, bestek, detail Vloeren Examen Bouwkunde-B Anders dan voorheen wordt het examen nu eenmaal in de maand te Nieuwegein via een flex-toets afgenomen achter de computer. Schrijft u zich vooral bijtijds in want het aantal plaatsen is beperkt. 

Module Bouwkunde-A (Opleiding Makelaar)

€ 640 -

Cursus Bouwkunde-A voor de Makelaar De module Bouwkunde-A wordt vaak afgelegd ter voorbereiding op Bouwkunde-B. Dit is evenwel niet verplicht en u mag deze examens ook in een andere volgorde afleggen. Uiteindelijk heeft u tenmniste een voldoende voor beide onderdelen nodig zodat u in aanmerking komt voor het certificaat Bouwkunde binnen de Basistheorie.  In de cursus wordt veel geoefend met de relevante stof voor het examen. Juist door een kleine lesgroep (maximaal 6 deelnemers) is dat een plezierige manier van studeren. De bijeenkomsten duren doorgaans 2,5 uur per keer. Ook voor deelnemers van verdere afstand is het dan de moeite waard om naar Leiden te reizen.  Studiematerialen Bouwkunde-A KMR Vastgoedopleidingen hanteert voor de cursussen geschikte studieboeken. U ontvangt bij uw deelname voldoende oefenmateriaal en nog extra studiemateriaal over een aantal deelonderwerpen. Wij vermijden daarbij overtollige ballast en bereiden u zo goed en gericht voor op de vragen die u op de examens kunt verwachten. Soms dient u bij de vraagstukken op kleine details te letten. Daar wijzen wij u in de cursus dan ook op. Omdat nu eenmaal niet alles voldoende op een foto te zien is, behoort bij Bouwkunde een excursie tot de mogelijkheden. Onderwerpen Bouwkunde-A Bouwstijlen Dakbedekkingen Electrische installatie en leidingen Energie en isolatie Hang- en sluitwerk Natuursteen, Bakstenen

Bouwkunde - Voltijd

€ 2060 - Bachelor

Als bouwkundig ingenieur voer je betrouwbare, duurzame en betaalbare ingrepen uit aan nieuwe en bestaande bouw. Ben jij een kritische, creatieve, zelf denkende doener? Dan is Bouwkunde jouw opleiding! Als bouwkundig ingenieur voer je betrouwbare, duurzame en betaalbare bouwkundige ingrepen uit. Vaak in bestaande gebouwen in de stad, in binnen- en buitenland. Het gaat dan om kantoren die leegstaan, maar ook om gebouwen met monumentale of cultuurhistorische waarde, die hun oorspronkelijke functie hebben verloren, zoals scholen, ziekenhuizen, kerken en industriële gebouwen. Omdat je meestal met bestaand vastgoed werkt, vraagt dat veel creativiteit. Je werkt een bouwkundig ontwerp uit en maakt bouwkundige visualisaties. Je onderzoekt de technische en financiële haalbaarheid. Je coördineert de planning van de uitvoering, bewaakt de kosten en zorgt voor de tijdige aanvoer van materialen. Je moet goed kunnen samenwerken met vastgoedbeheerders, gemeenten, woningcorporaties, installateurs, energiespecialisten, architecten en aannemers. Dit leer je allemaal tijdens onze opleiding Bouwkunde.

Vakopleiding Bouwkunde

€ 1730 - MBO 4

Bij deze vakopleiding Bouwkunde leer je dat niet alle materialen geschikt zijn voor hetzelfde doel. Gedegen vakkennis is belangrijk om teleurstelling te voorkomen. Elementaire basiskennis bouwkunde is een vakonderdeel dat zowel bij de makelaardij-, interieurdesign- en de tuindesignopleiding nodig is. Deze opleiding is een theoretische basisopleiding op een stevig mbo+ niveau, waarin de bouwkunde in alle facetten wordt behandeld; van het dak tot aan het fundament. Tijdens deze bouwkunde opleiding komen de volgende punten aan de orde: bouwstijlen, architectuur en bouwkunde; constructies en installaties; materiaalkennis van bouwmaterialen; bouwbesluit en bouwwetten; inleiding tot de sterkteleer; bouwtekeningen leren lezen. Differentieel voordeel: Heb je minimaal 80% van de lessen gevolgd en ben je niet geslaagd, dan kun je kosteloos de benodigde lessen volgen ter voorbereiding op het volgende examen. Opleidingsplaatsen: Nijmegen (hoofdvestiging), Breda, Amsterdam. Geef op het aanmeldingsformulier duidelijk aan wat je eerste en tweede keuze is. Wil je verder in de Bouwkunde of ontwerpen maken? Kijk dan in deze studiegids (zie de inhoudsopgave) bij de beroepsopleiding: – Interieurdesigner; – Tuindesigner. * Wij vinden het belangrijk dat je een goede studiekeuze maakt, daarom kun je altijd een gratis en vrijblijvend informatief gesprek aanvragen met een studieadviseur. Wij kunnen je ook een proefles aanbieden.

Bouwkunde - Voltijd - bachelor

€ 2060 - Bachelor

Kies je voor Bouwkunde aan NHL Stenden Hogeschool, dan kies je voor een opleiding waar je verder kijkt dan naar techniek alleen. Je leert ook conceptueel denken en overzicht in projecten te behouden. Bij ons kies je voor een opleiding die een mix is van bouwen, ontwikkelen, managen en techniek. Dat is belangrijk, want zo word je die deskundige specialist waar het werkveld naar op zoek is. Je leert conceptueel denken, uitdagingen op te zoeken en jouw rol te vinden in het diverse werkveld. Managementskills zijn onmisbaar om bouwkundige projecten in goede banen te leiden. Je ontwikkelt deze vaardigheden door te doen. Alle theorie die jij krijgt, pas je direct toe in de praktijk. Voor echte opdrachtgevers en met veel mogelijkheden om in het buitenland aan de slag te gaan, bijvoorbeeld voor je stage.

Examentraining Bouwkunde (Opleiding Makelaar)

€ 400 -

Examentraining Bouwkunde Makelaar: zowel voor Bouwkunde-A (theorie en materiaalkennis) als Bouwkunde-B (Tekeninglezen en Bestek). KMR verzorgt steeds 2 bijeenkomsten van ieder 2,5 uur ter voorbereiding op ieder van deze examens. Fouten zijn om van te leren en wij leggen u nog eens examengericht en duidelijk uit hoe u deze examens dient voor te bereiden. Wij gebruiken oefenmateriaal in de vorm van eerdere examens aangevuld met actuele onderwerpen. KMR zorgt voor intensieve begeleiding en training en daar steekt u het nodige van op. U kunt uiteraard vragen stellen en wij doen dat ook. Juist deze interactie zorgt voor beter inzicht en dus betere resultaten. Binnen de Basistheorie is vooral het SVMnivo-examen Bouwkunde-B een struikelblok. Wij zijn langjarig bekend met deze materie en trainen u graag nog eens in klein verband (max. 4 deelnemers) of individueel (privé-les). Zijn 2 bijeenkomsten niet voldoende, dan kunt u in overleg het aantal lessen uitbreiden tot bijvoorbeeld 4 bijeenkomsten. Aanmelden kan via de website van KMR Vastgoedopleidingen geschieden.  De Examentraining Bouwkunde Makelaar is op ieder gewenst moment te boeken, dwz. dat de lesmomenten met de deelnemers afgestemd worden.

Topvacatures

Uitvoerder per januari & maart 2019

Omgeving Delft - Propylon
Logo Propylon

Leraar Meubel & Hout

Zwolle - Deltion College
Logo Deltion College

Auditor ISO 9001 en VCA

Utrecht, Gelderland, Overijssel - Kiwa Nederland B.V.
Logo Kiwa Nederland B.V.

Senior Auditor Veiligheidscultuur

Nederland - Kiwa Nederland B.V.
Logo Kiwa Nederland B.V.

Auditor Betonmortel

Zeeland, Limburg, Brabant - Kiwa Nederland B.V.
Logo Kiwa Nederland B.V.

Bouwkundig Medewerker

Brielle - Gemeente Brielle
Logo Gemeente Brielle

Laatste vacatures

Architectural Engineer (English speaking)

Zuid Holland - ELLBRU Professionals B.V.
Logo ELLBRU Professionals B.V.