Opleidingen & Cursussen: Juridische Aspecten I/II

Fiscale en juridische aspecten vastgoed

€ 580 - HBO

Wat bepaalt de rentabiliteit van de investering?Onder andere het fiscale regime en de keuze van de belegger hierin. Tijdens deze module krijgt u inzicht in alle fiscale aspecten die spelen bij het beleggen en financieren van vastgoed. De gevolgen voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting komen aan bod, evenals de mogelijke constructies hierin. Daarnaast komen de gevolgen voor de BTW en de overdrachtsbelasting aan de orde bij de aankoop en verdere verhuur van vastgoed. Beide belastingen hebben een grote invloed op winst en rendement van vastgoed en spelen een rol bij iedere deal. Kennis van deze belastingen is dan ook noodzakelijk. Zeker wanneer de spelregels veranderen, is het van belang om goed de hoogte te zijn. Tijdens deze module worden de beide belastingen uitgelegd, toegespitst op de vastgoedpraktijk van alledag. Actuele ontwikkelingen worden besproken en in perspectief geplaatst.  Leerdoelen Inzicht in verschil box I/ Box III bij het beleggen in vastgoed (Winst uit onderneming, resultaat uit overige werkzaamheden of box 3); De IB en VPB – aspecten bij het beleggen in vastgoed; Inzicht in de verschillende constructies bij de aankoop van vastgoed en de fiscale gevolgen hiervan; Wanneer beleggen vanuit privé en wanneer kiezen voor een BV – vorm?; Andere constructies om te beleggen in vastgoed (CV, SPV, maatschap, stichting); Waardering in box 3; Herkennen wanneer de terbeschikkingstellingsregeling van toepassing is; Inzicht in de gevolgen ten aanzien van de BTW en overdrachtsbelasting bij de aankoop van vastgoed; Voordelen van het opteren voor BTW – belaste levering en verhuur kennen en kunnen aangeven wanneer het voordeel oplevert om deze in te zetten; Beperking van de afschrijving en de gevolgen; Het gebruik van herinvesteringsreserves; Inzicht in de voorwaarden en voordelen van een fiscale beleggingsinstelling (art. 28 VPB). Voor deze opleiding kunnen 5 PE punten toegekend worden. Indien u PE punten wenst, geef dit dan voorafgaand aan de opleiding bij ons aan. Ook voor welke organisatie u PE punten wenst.  Inschrijven voor deze opleiding is mogelijk als onderdeel van de Leergang Vastgoedbeleggen of als losse module.

Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed

€ 595 - Post-HBO

Inleiding In Nederland staat nog steeds veel kantoorruimte, winkelruimte en maatschappelijk vastgoed leeg. Leegstand is dan ook een belangrijk onderwerp op de politiek-bestuurlij­ke agenda, op zowel nationaal als lokaal niveau. Inmiddels vindt in toenemende mate (succesvolle) transformatie van (bestaand) vastgoed plaats. Hier is regelgeving voor, maar die is verspreid over diverse wetgeving. Hoe houdt u overzicht en hoe weet u welke regels nu wanneer gelden? Inhoud en resultaat In deze cursus wordt ingegaan op de juridische aspecten van leegstand, herbestemming en transformatie van vastgoed, met als doel een breed overzicht te bieden van de bestaande regelgeving. De docenten behandelen veel praktische- en innovatieve oplossingen voor leegstand, tijdelijk gebruik en transformatie. Er wordt niet enkel stilgestaan bij de problemen, maar juist ook bij de oplossingen. Zo­wel publiekrechtelijke als civielrechtelijke aspecten passeren de revue in deze cursus.De diverse onderwerpen komen langs aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Doelgroep De cursus is bestemd voor juristen en (daarnaast) voor iedereen die zich professioneel met leegstand, tijdelijk gebruik en transformatie bezighoudt: van beleidsmaker tot belegger. Programma Beleid met betrekking tot leegstand en transformatie Leegstandwet en leegstandverordening Diverse publiekrechtelijke aspecten: Ladder voor duurzame verstedelijking Transformatieregelgeving (waaronder de planologische kruimelgevallenregeling) Kostenverhaal bij (binnenstedelijke) projectontwikkeling Diverse civielrechtelijke aspecten, onder meer: exploitatie- of gebruiksverplichting verhandelbare ontwikkelrechten stedelijke herverkaveling Uitvoering van transformatie Tijdelijk gebruik Publiek-private samenwerking Fondsvorming Doorkijk naar Omgevingswet Praktijkcases

Juridische Aspecten Vastgoed

€ 4650 - Post-HBO

De cursus Juridische Aspecten Vastgoed biedt u een integrale en systematische benadering voor het aanpakken van juridische vraagstukken met betrekking tot vastgoed. Praktische informatie Locatie: Utrecht Aanvang: 7 november 2018 Aantal lessen: 18 lesavonden (geen les tijdens schoolvakanties in heel Nederland) Lestijden: Woensdagen van 15:30 tot 19:30 uur Extra's: Inclusief diner Waarom de cursus Juridische Aspecten Vastgoed? Het is onmogelijk om u in een paar maanden op te leiden tot jurist. Dat is ook niet de bedoeling. Echter, verantwoord verbintenissen aangaan is een belangrijke zaak en voorkomt problemen in de toekomst. Het is daarom van belang dat eenieder die verbintenissen aangaat of hiermee in aanraking komt kennis heeft van de wet en deze op een juiste manier weet te interpreteren. Door deze opleiding weet u wanneer u moet opletten en leert u eerste hulp bij juridische ongelukken toepassen. Daarnaast leert u in te schatten wanneer u hulptroepen (juridische of andere experts) moet inschakelen. Voor wie? Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor vastgoedprofessionals (niet-juristen) die zich bezighouden met juridische aspecten, of tijdens werkzaamheden tegen juridische vraagstukken aanlopen. Heeft u de cursus Vastgoedbeheer van Vastgoed Business School in het verleden al afgerond of wilt u zich verder ontwikkelingen op gebied van juridische vraagstukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aan- of verkoopproces van vastgoed. Dan biedt de cursus Juridische Aspecten Vastgoed de juist handvatten om mogelijke conflicten te vermijden. Hbo-denkniveau is vereist om deze opleiding succesvol af te ronden. Opleidingsprogramma Het opleidingsprogramma van deze cursus bestaat uit onderstaande modules. Inleiding in het rechtMet behulp van de inleiding in het burgerlijk recht weet u wanneer u moet opletten, kunt u eerste hulp bij juridische ongelukken toepassen en leert u in te schatten wanneer u experts moet inschakelen. OmgevingsrechtDeze module geeft u inzicht in het huidige stelsel van ruimtelijke ordening en bouwen. BouwrechtBij bouwrecht gaat het om privaatrecht met betrekking tot de civiele bouw. Er wordt ingegaan op de van toepassing zijnde regels en veel voorkomende standaardovereenkomsten. Huurrecht woonruimteDe belangrijkste onderwerpen en het onderhandelingsproces bij huur- en verhuur van woonruimte komen aan bod. Het eigen maken van praktijkvaardigheden, zoals het verhogen van rendement, is hierbij een belangrijk speerpunt. Huurrecht bedrijfsruimteDe belangrijkste onderwerpen en het onderhandelingsproces bij huur- en verhuur van bedrijfsruimte komen aan bod. Het eigen maken van praktijkvaardigheden, zoals het verhogen van rendement, is hierbij een belangrijk speerpunt. Aankoop en verkoop van vastgoedRechten, verplichtingen, vereisten en overeenkomsten omtrent het aankopen en verkopen van vastgoed zullen in deze module aan bod komen.

Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed

€ 45 -

Juridische aspecten van leegstand en transformatie van vastgoed is bedoeld als een juridisch handboek voor transformatie en gaat in op veel praktische- en creatieve oplossingen. Er wordt niet enkel stilgestaan bij het probleem, maar juist ook bij de oplossingen. Het boek behandelt zowel publiekrechtelijke onderwerpen waaronder de SER-ladder en (het permanent maken van) de Crisis- en herstelwet, als civielrechtelijke instrumenten. Daarnaast wordt ingegaan op instrumenten als het Sloopfonds, de Transformatie PPS en het Leegstandonttrekkingsfonds. Het boek is bedoeld voor juristen en alle anderen die zich professioneel met leegstand, tijdelijk gebruik en transformatie bezighoudt. In Nederland staat veel kantoorruimte, winkelruimte en maatschappelijk vastgoed leeg en die leegstand neemt iedere dag toe. Inmiddels is een historisch leegstandrecord gevestigd, dat de komende jaren - als er niets gebeurt - nog wel een aantal malen gebroken zal worden. In het boek Leegstand en ruimte, in het bijzonder van kantoren (Berghauser Pont, 2012) deden de auteurs een aantal voorspellingen die zijn uitgekomen. Zo gaven zij onder meer aan te verwachten dat de Leegstandverordening op basis van de Wet kraken en leegstand zelden zou worden toegepast en dat het Sloopfonds niet van de grond zou komen, welke verwachtingen zijn uitgekomen. Veel van de praktijkervaring en kennis die zij naar aanleiding hiervan in de afgelopen jaren hebben opgedaan zijn in dit boek verwerkt. Dit boek geeft een compleet overzicht van de juridische aspecten met betrekking tot leegstand, tijdelijk gebruik en transformatie en is een "must" voor een ieder die met leegstand, tijdelijk gebruik en transformatie te maken heeft. Auteurs: mr. M.A. Wintgens en mr. J.J. Hoekstra. ISBN: 9789491930201 Author(s): Mr. M.A. Wintgens Mr. J.J. Hoekstra Publisher: Berghauser Pont Publishing Published at: November 2014 Edition: 1

Topvacatures

Toezichthouder Bouw

Bronckhorst - Gemeente Bronckhorst
Logo Gemeente Bronckhorst

Uitvoerder regio Oost-Brabant / Limburg

Eindhoven / Den Bosch - Propylon
Logo Propylon

Senior adviseur Inkoop (18060018)

Amsterdam - Gemeente Amsterdam
Logo Gemeente Amsterdam

Laatste vacatures

Hoofduitvoerder

Amsterdam - bouwhuysch
Logo bouwhuysch

Werkvoorbereider

9401AB - Or-Quest

Projectontwikkelaar Junior

Amersfoort - Kracht Recruitment
Logo Kracht Recruitment

Omgevingsmanager

Amsterdam - Maandag
Logo Maandag