Vacature General projects manager

Direct solliciteren Vacature opslaan

  • Nederland
  • Prostruct
  • 29 Mei 2018

Functie inhoud

Onze klant is een internationale speler op het gebied van renewable energy. Al meer dan 30 jaar houdt de organisatie zich bezig met het wereldwijd onwikkelen van windmolenparken. Voor de Nederlandse tak van deze organisatie zoeken wij een General Project Manager. Jouw uitdaging. De GPM heeft de algemene verantwoordelijkheid voor het project(en). Hij ondersteunt Sales al tijdens de initiatiefase en de contractuele voorbereiding van het project. Na de ondertekening van het contract is hij verantwoordelijk voor de uitvoering van het project in termen van tijd, kosten (samen met de PMC), veiligheid en kwaliteit en zorgt dat de doelstellingen van het project behaald worden. Hij betrekt alle personen die betrokken zijn bij het project en ontwikkelt het project gezamenlijk met hen. De GPM leidt het project team tijdens de gehele duur van het project en zorgt ervoor dat de projectnormen, gereedschappen -methoden en -processen correct worden toegepast. Wat vragen wij van jou? De voor de functie vereiste kennis moet naar inhoud en niveau gelijkwaardig zijn aan ruim HBO.  De GPM moet bijblijven op het gebied van technische, maatschappelijke en wettelijke ontwikkelingen/veranderingen. De voorkomende problemen kunnen complex zijn en vereisen vele jaren werkervaring. Voor het functioneren en de aanpak van moeilijke probleemsituaties zijn een hoge mate van initiatief, feeling en inzicht vereist. De kans op tijdig ontdekken en herstellen van fouten berust voornamelijk op zelfcontrole. De GPM is het eerste contact voor de klant, officials en consultants tijdens de voorbereiding, de uitvoering tot en met de implementatie fase. De contacten met management en medewerkers van andere afdelingen en van PLM zijn gericht op informatieuitwisseling, afstemming, de oplossing van problemen en de aansturing van medewerkers.  De contacten zijn van belang voor een optimale realisatie van de projecten.  Bij deze contacten zijn uitdrukkingsvaardigheid en overtuigingskracht van belang.  Uitdrukkingsvaardigheid in vreemde talen De Duitse en/of Engelse taal zijn vereist bij de/het: - opstellen en vastleggen van correspondentie en schrijven van technische specificaties; Werken bij ProStruct. Bij ProStruct geloven we dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als je met plezier naar je werk gaat. Inhoudelijke uitdaging en ruimte om jezelf te ontwikkelen vinden we daarom belangrijk. Interesse? Laat ons in een motivatie en cv weten wat je te bieden hebt, wat je ambities zijn en welke ervaring je hebt.

 

 

Over Prostruct

ProStruct is een nationaal en internationaal opererend personeelsbemiddelingsbureau binnen de Civiele techniek, Offshore, Bouw en Techniek.

We zijn gespecialiseerd in het bemiddelen van vakspecialisten op MTS, HTS en Academisch niveau naar midden en hoger kader functie bij aannemers, Ingenieursbureaus, overheden, wooncorporaties en industriële bedrijven.

ProStruct is een organisatie die de kandidaat en opdrachtgevers samen brengt en hierin kiest voor een duurzame relatie.