Vacature Manager Constructing and Engineering

Direct solliciteren Vacature opslaan

  • Culemborg / Landelijk
  • ELLBRU Professionals B.V.
  • 18 Juni 2019
  • 3730

Functie inhoud

De Manager Constructing and Engineering is verantwoordelijk voor alle zaken rondom het voorbereiden, organiseren en coördineren van bouwprojecten. In deze functie rapporteer je aan de Manager Real Estate and Expansion. 

Kernactiviteiten Voorbereiding:

- Het verkrijgen van inzicht in het te realiseren project;
- Bepalen van de benodigde capaciteit (mens/middelen);
- Het opstellen van een bouwplanning en het bijbehorende budget;
- Het coördineren van aanbesteding- en gunningtraject, toelichten van specificaties in besprekingen bij leveranciers;
- Het beoordelen en accorderen van het totale projectplan, budget en projectdefinitie; 
- Het bepalen en opvolgen van de projectrisico’s;
- Het bewaken van benodigde capaciteit, budget en tijd;
- Het signaleren en bijsturen van knelpunten/ capaciteitsproblemen, stellen van prioriteiten.

Kernactiviteiten Projectaansturing:

- Optreden als contactpersoon/aanspreekpunt voor alle betrokkenen tijdens bouwprojecten in uitvoering;
- Het toezien op project kick-off voor bouwprojecten, eventueel zelf verzorgen hiervan;
- Het geven van ondersteuning, leiden van en richting geven aan betrokkenen bij inrichting/uitvoering van bouwprojecten;
- Het behandelen van problemen (status budget, haalbaarheid, termijnen en dergelijke), voeren van overleg met uitvoerders, bepalen van maatregelen tot bijsturing;
- Het bespreken van benodigde maatregelen met de Managing Director en zorgen voor een oplossing;
- Het zorgdragen voor aanvullende offertes door meer-/minderwerk;
- Toezien op correcte financiële afhandeling binnen de diverse projecten;
- Het voorzitten van projectvergaderingen.

Kernactiviteiten Realisatie bouwprojecten:

- Het bewaken van de projectresultaten van de uitvoerders, voortgang en kosten, toezien op kwalitatieve uitvoering;
- Het analyseren van (tussentijdse) resultaten, achterhalen van oorzaken van afwijkingen, zorgen voor benodigde bijsturing;
- Het verzorgen van voortgangsrapportages en eindrapportages ten behoeve van opdrachtgever en leidinggevende;
- Het administratief afhandelen en archiveren van bouwprojecten, overdragen van bouwprojecten aan Manager Sales and Operations en fungeren als aanspreekpunt voor onderhoudstermijnen en nazorg;
- Het evalueren van het project met interne/externe betrokkenen, bespreken van resultaten, knelpunten en verbeteringen

Functie eisen

- HBO werk- en denkniveau;
- Minimaal 3-5 jaar relevante werkervaring;
- Zorgen voor een constante kwaliteit, signaleren van problemen, bijsturen binnen de toegestane normen. Anticiperen op problemen, herkennen van verborgen gebreken;
- Doelmatig (blijven) handelen door zich aan te passen aan of in te spelen op veranderende omstandigheden, taken, verantwoordelijkheden en/of gewijzigde personele bezetting of -verhoudingen binnen de organisatie.
- Zich actief inzetten om taken en opdrachten te vervullen en om realistische prestaties of output te leveren volgens de gestelde eisen.
- Sturen van zichzelf en/of anderen op al dan niet expliciet geformuleerde doelen met het oog op efficiency en effectiviteit.
- Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en aangeven hoeveel tijd en welke acties en middelen nodig zijn om bepaalde doelen te kunnen bereiken.

Geboden wordt

Onze opdrachtgever Aldi biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met daarbij een prachtige auto van de zaak, pensioenregeling en 30 vakantiedagen.

Hebben wij jouw interesse gewekt? Neem dan contact met ons op!

Over ELLBRU Professionals B.V.

ALDI is een Europese detailhandelsonderneming met filialen in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Polen, Portugal en Spanje. ALDI bestaat in Nederland uit 9 zelfstandige B.V.’s welke dezelfde organisatiestructuur kennen. Deze negen B.V.'s hebben alle hun eigen distributiecentrum en in totaal bedienen zij ongeveer 500 filialen. Elke B.V. wordt aangestuurd door een Managing Director, het managementteam wordt gevormd door de Manager Sales and Operations, Manager Logistics, Manager HR & Administration, Manager Regional Buying en de Manager Real Estate and Expansion.

De Manager Constructing and Engineering valt onder het verantwoordelijkheidsgebied van de Manager Real Estate and Expansion.
De Manager Real Estate and Expansion is verantwoordelijk voor alle zaken rondom het vastgoed binnen het eigen werkgebied. Dit houdt onder andere in het verwerven van nieuwe locaties, het verplaatsen dan wel optimaliseren van het huidige filialennet en het beheer en onderhoud van de huidige en toekomstige panden. De Manager Constructing and Engineering coördineert het volledige bouwproces van projecten.