Vacature Project Engineer

Direct solliciteren Vacature opslaan

  • Nederland
  • de Vries & van de Wiel
  • 7 Mei 2018

Functie inhoud

As a Project Engineer you...

- analyse project’s schedules and planning, reporting and budget requirements covering all stages of the project and search for improvement opportunities;
- monitor and administer the achieved progress and project status on a daily basis by comparing project execution with the Project’s Master Schedule;
- ensure follow-up and administration of the planning, including all interfaces and disciplines involved in the project, all in close cooperation and conjunction with the project management team;
- anticipate on detrimental project related problems, identify and report any risk and imminent threats to the Project Manager and discuss proposals to mitigate and minimise risks and maximise opportunities;
- review and propose updates for improvement of the Project Master Schedule and coordinate any changes with the involved parties as necessary in response to unforeseen events or unexpected developments;
- inform all relevant stakeholders on the achieved progress in relation to the Master Planning and on the consequences of the current status using relevant dashboards and acquire necessary records for the elaboration of the reporting in compliance with the contractual requirements.

Functie eisen

You need the following qualifications as a Project Engineer:

- bachelor or master degree in the area of construction or civil engineering;
- have good communication skills, both written and verbal in English and Dutch;
- have sense of responsibility, be hands-on, are a team player and solution-oriented.

Geboden wordt

What are your benefits?

- excellent remuneration package including numerous interesting advantages, such as pension and extra holidays;
- challenging position with corresponding responsibilities;
- engaging (international) working environment;
- wide range of career opportunities, personal and professional growth and the possibility to follow courses.

Overig

Are you the expert we are looking for? Apply now via our online application form.

Recruitment by commercial agencies in relation to this or other vacancies is not appreciated.

Over de Vries & van de Wiel

De Vries & van de Wiel, een waterbouwer van formaat.

Praten over de Vries & van de Wiel is praten over waterbouwprojecten in Nederland.
Wij zijn actief op de Nederlandse waterbouwmarkt waarbij we projecten uitvoeren op het gebied van baggeren, zandleveranties, natuurbouw, aanbrengen bodembescherming, bodemsaneringsprojecten en vele overige projecten nauw verwant aan waterbouwactiviteiten. Wij zijn actief voor vooral de publieke opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, Provincies en Waterschappen maar ook voor private klanten in bijvoorbeeld de havengebieden als tevens op projecten die zijn aangenomen door zusterbedrijven uit de DEME organisatie. Onze expertise wordt breed erkend binnen de Nederlandse markt, onze mensen en ons materieel is op vele projecten zichtbaar. Dankzij onze creatieve en innovatieve oplossingen zien wij projecten op een net iets andere manier waardoor we onderscheidend kunnen zijn om opdrachten aan te nemen. De samenwerking tussen de interne bedrijfsonderdelen bij de Vries & van de Wiel als tevens de nauwe samenwerking met de diverse DEME entiteiten en ondersteunde diensten maakt dat ons kennisgebied omvangrijk is maar ook snel inzetbaar.

De Vries & van de Wiel is nauw betrokken geweest bij de totstand koming van de marktvisie, een goede samenwerking met onze opdrachtgevers is voor ons essentieel om een project naar volle tevredenheid van alle betrokken partijen af te ronden. Dat wij hierin excelleren blijkt uit het feit dat we onderdeel van de GraafReinald Alliantie waarbij we in nauwe samenwerking met onze partners binnen deze alliantie werken aan de dijkversterking van het traject Gorinchem Waardenburg. De opgave in het Deltaprogramma en Hoogwaterbeschermingsprogramma wordt door ons gezien als een kansrijke opgave voor de komende jaren waarbij we onze oplossingen, samenwerking en uitvoering succesvol kunnen inbrengen.

De Vries & van de Wiel beschikt over een groot aantal drijvende materieelstukken zoals baggerpontons, hopperzuigers, steekzuigers, beunbakken en lospontons, daarnaast kunnen wij daar waar nodig terugvallen op materieel wat beschikbaar is binnen de DEME groep.

Join us in shaping the world!
De Vries & van de Wiel is steeds op zoek naar getalenteerde, gedreven studenten en young professionals om het team te versterken.
We bieden studenten de mogelijkheid voor een afstudeer projects of een stageplaats en hebben regelmatig mogelijkheiden voor recent afgestudeerden.