Vacature Vergunningverlening Bouw Complex

Direct solliciteren Vacature opslaan

 • Veendam
 • Omgevingsdienst Groningen
 • 16 Mei 2018

Functie inhoud

De Omgevingsdienst Groningen verzorgt sinds november 2013 de uitvoering van vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken op het gebied van milieu, bouwen en wonen in opdracht van de 20 Groninger gemeenten en de provincie Groningen. Waar het gaat om de veiligheid rondom risicovolle bedrijven zoals de grote chemiebedrijven, is de Omgevingsdienst eindverantwoordelijk voor de vergunningverlening en toezicht en handhaving in Noord-Nederland (Drenthe, Fryslân en Groningen).

Bij de Omgevingsdienst is de kennis en ervaring van specialisten en allrounders van de verschillende Groninger overheden samengebracht. Belangrijk doel van de organisatie is het verhogen van de kennis, waardoor zowel de kwaliteit van de uitvoering van haar taken als ook een hoge productie geborgd worden. Bij de Omgevingsdienst Groningen werken circa 190 medewerkers in een jonge en ambitieuze organisatie met als standplaats Veendam. De ambities richten zich op de kwaliteit van het primaire proces.

De Omgevingsdienst kent verschillende teams op gebied van Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Advies en Ondersteuning. In verband met uitstroom in het team Vergunningverlening Bouw zijn wij op zoek naar een:

Vergunningverlening Bouw Complex
Medewerker beleidsuitvoering II
locatie: Veendam, 36 uur

De Vergunningverlener Bouw complex is verantwoordelijk voor een integrale planbegeleiding vanaf vooroverleg tot en met het opstellen van de beschikking. De vergunningverlener heeft naast kennis van de huidige wetgeving goede communicatieve vaardigheden, is oplossingsgericht en heeft een goed ontwikkelde sensitiviteit voor datgene dat speelt op het terrein van Bouwen/ RO en milieu.

Taken
Het beoordelen van een aanvraag omgevingsvergunning voor onder ander het bouwen van een bouwwerk omvat:

 • Controleren van de volledigheid, juistheid van de inhoud (inclusief berekeningen en rapportages) van aanvragen in relatie tot de indieningsvereisten
 • Toetsen van bouwaanvragen aan bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan en/of voorbereidingsbesluit (idem blad 2 voor uitwerking bijbehorende kritieke massa).
 • Toetsen van bouwaanvragen aan bouwbesluit en bouwverordening.
 • Opstellen conceptvergunning en bepalen voorwaarden op basis van (eventuele) bijdragen jurist en specialisten.
 • Indien van toepassing: verlenen van ontheffing of het toepassen van de gelijkwaardigheidbepaling van het Bouwbesluit / bouwregelgeving.
 • Beoordelen en afwegen legalisatiemogelijkheden bij afwijking van de vergunning.
 • Toetsen van een aanvraag aan het bestemmings- of inpassingsplan en het beoordelen van ontheffingsmogelijkheden.
 • Maken van een keuze voor het geëigende juridische/planologische instrument per initiatief (afwijkingsbesluit of een andere planvorm/besluit op basis van de Wabo of Wro).
 • Voorbereiden, motiveren, opstellen en laten nemen van een afwijkingsbesluit.

Functie eisen

Kandidaten voldoen aan de volgende functie-eisen:

 • Relevante hbo-opleiding en aanvullende opleidingen op het gebied van brandveiligheid, Wm, Wro, monumenten, Omgevingsrecht, bouwfysica en bouw- en woningtoezicht en een specialistische opleiding Ambtenaar BWT I en II.
 • Relevante werkervaring van minimaal 3 jaar in bovengenoemde werkzaamheden.
 • Diepgaande kennis op bouwbesluit, bouwverordening en werking gelijkwaardigheidsbesluit.

Wij bieden:
Een salaris dat gebaseerd is op maximaal schaal 9 van de CAR/UWO (norm 1 januari 2018). Bovenop uw salaris ontvangt u 17,2% Individueel Keuzebudget (IKB).

Informatie:
Heeft u vragen over deze functie dan kunt u contact opnemen met de teamleider Vergunningverlening Bouw en bijzondere wetten Martin Kremers, 0598 788397.

P&O-adviseur Arjan Bolt, telefoonnummer 0598-788046, is beschikbaar voor het beantwoorden van vragen over de sollicitatieprocedure.

Kijk voor meer informatie over onze organisatie op onze website od-groningen.nl/over-de-omgevingsdienst

Reageren:
Wanneer u belangstelling heeft voor de functie, dan kunt u tot en met 11 juni 2018 solliciteren via het online sollicitatieformulier.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.