Vacature Werkvoorbereider Ingenieursbureau

Direct solliciteren Vacature opslaan

 • Amsterdam
 • Gemeente Amsterdam
 • 26 Oktober 2018

Functie inhoud

Werkvoorbereider Ingenieursbureau
Vaste baan, voor 32-36 uur
Vacaturenummer: 18100238

De functie
De gemeente Amsterdam is voor een tweetal vacatures op zoek naar een beginnend werkvoorbereider en een meer ervaren werkvoorbereider. Als beginnend en meer ervaren voorbereider van het Ingenieursbureau ben je betrokken bij de totale scope van projecten. Je krijgt te maken met uiteenlopende aspecten van het vak van voorbereider en heb je een zeer afwisselend werkpakket. In de stad Amsterdam spelen hierbij faseringsplannen, tijdelijke maatregelen, BLVC-aspecten en omgevingsmanagement een zeer belangrijke rol. Daarnaast zetten wij als bureau vol in op ontwikkelingen zoals BIM, systems engineering en meer diverse contractvormen.

Werkzaamheden


 • Het opstellen van tekeningen ten behoeve van wenstracé’s, ramingen, bestekken, verkeersbesluiten, externe onderzoeken, etc.). Tekenwerk, zoals het combineren van deeltekeningen, hoeveelheden berekenen ten behoeve van beheercalculatie, technische en verkeerskundige vraagstukken uitdetailleren, variantenstudies maken, en dergelijke.
 • Het opstellen van een bestek of contractstuk en het verzorgen van de commentaarronde op het bestek en het opstellen van faseringstekeningen (grof) en tekeningen ten behoeve van omleidingen (fijn) voor plannen in het kader van de Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC).
 • Het voeren van gesprekken met stakeholders (kabel en leidingbedrijven, aannemers, etc.).
 • Het toetsen van producten van derden/bouwprojecten (onderzoeken, inventarisaties, tekeningen, ramingen, etc.) en risico’s signaleren en mogelijke beheersmaatregelen uitvoeren.
 • Het begeleiden van de gehele aanbestedingsprocedure via Tenderned in samenwerking met team Inkoop van het Ingenieursbureau.
 • Kleine (deel)projecten zelfstandig begeleiden en het aansturen van externe ingenieursbureaus (die wenstracé ’s , ramingen, bestekken, etc. verzorgen).
 • Concept bewonersbrieven opstellen in afstemming met afdeling Communicatie.

Wij vragen


 • Je beschikt minimaal over een afgeronde mbo-opleiding Civiele Techniek of gelijkwaardig en voor de senior heb je hbo-werk/denkniveau.
 • Je hebt in de afgelopen 4 jaar, minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met voorbereiding op het gebied van maaiveldinrichting, infrastructuur, faseringen als werkvoorbereider. Dit alles bij projecten in een stedelijke omgeving.
 • Je hebt in de afgelopen 4 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan met digitaal tekenen (Microstation en NLCS).
 • De kandidaat heeft enige ervaring met de procedures van het Amsterdamse coördinatiestelsel werken aan de weg (pre).
 • De kandidaat kan omgaan met complexe projecten (omgaan met stakeholders en werken onder druk). Indien dit het geval is dan dient hij voorbeeldprojecten te benoemen op maximaal een half A4'tje waaruit dit blijkt (pre).
 • Voor een rol als medior of senior heeft de kandidaat in de afgelopen 7 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als werkvoorbereider in één van de G4-steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht).

Competenties
Van alle medewerkers van de gemeente Amsterdam wordt verwacht dat zij Open, Actief en Integer zijn. Voor deze functie gelden verder de volgende competenties:


 • Analytisch vermogen; je ontleedt complexe vraagstukken en herleidt deze tot kritische details, duidelijk met elkaar samenhangende aspecten en weet nieuwe verbanden te leggen, ook bij onvolledige informatie.
 • Omgevingsbewust; je anticipeert op ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de organisatie, haar beleid of de toekomst en begrijpt de consequenties van jouw handelen op de organisatie.
 • Samenwerken; je draagt bij aan een stimulerende werksfeer en een gezamenlijk resultaat.
 • Resultaatgerichtheid; je bewaakt het overzicht, richt acties, doelen en prioriteiten op het behalen van een bepaald resultaat, ook op de middellange termijn.

Wij bieden


 • Inschaling afhankelijk van opleiding en werkervaring in salarisschaal 7 t/m 11 (er zijn meerdere fte’s die ingevuld worden, van junior schaal 7 tot senior schaal 11) met volledig werkweek van 36 uur, minimaal bruto: €2.040,- (onderkant schaal 7) tot maximaal €4.859,- (bovenkant schaal 11).
 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan onder andere uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie
Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam is dé partner binnen de stad op het gebied van projectrealisatie in de grond-, weg- en waterbouw (GWW), civiele techniek en inkoop GWW. Met bijna 1000 medewerkers werken we aan de civiele constructies in Amsterdam, hebben we expertise op water- en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en leveren we project- en contractmanagement. We bouwen aan kennisnetwerken met onze partners, zowel binnen als buiten de organisatie. Het Ingenieursbureau is heel plat georganiseerd, wat wil zeggen dat je de ruimte krijgt om bijvoorbeeld zelf een kennisvakgroep op te richten of een ontwikkeling van buiten naar binnen te halen als je ziet dat dit belangrijk is voor de stad. Nieuwe samenwerkingen aangaan, pilots draaien en aan de lat staan van je eigen ontwikkeling, het kan allemaal bij het Ingenieursbureau.

Werken bij het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam betekent:


 • Bijna letterlijk werken in de achtertuin van haar eigenzinnige bewoners.
 • Elke dag kunnen fietsen door je eigen projectgebied en soms het project dagelijks zien vorderen.
 • Werken bij de Champions League van de gemeentelijke Ingenieursbureaus.

Wil je werken bij het grootste gemeentelijke Ingenieursbureau? Wil je bijdragen aan interessante projecten van de Zuidas tot Havenstad, van de brug over het IJ tot het verbeteren van de verkeersveiligheid of aan reconstructies en of groot onderhoud van de belangrijke wegen en straten van de stad? Solliciteer dan bij het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam.

Energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteitstransitie, een snelgroeiende stad die vraagt om veilige infrastructuur, een leefbare openbare ruimte en een enorme opgave om de bestaande stad in stand te houden. Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam werkt aan deze opgave met circa 600 professionals in eigen dienst en circa 300 ingehuurde collega’s. Van constructeurs en hydrologen, tot werkvoorbereiders en projectleiders, van directievoerders en planners, tot risico-analisten en innovatie-aanjagers. Zij werken aan de sprong over het IJ, land maken voor IJburg, de instandhouding van tientallen bruggen en kilometers walmuur, aan de renovatie van tunnels en de inrichting van honderden straten en vele gebiedsontwikkelingen. Meer weten, zie www.amsterdam.nl/ingenieursbureau.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met: Rini Kuijpers ([email protected], 06-11377614) of René Weenink ([email protected], 06-53324711). Of kijk op www.amsterdam.nl voor meer informatie over onze organisatie.

Sollicitaties
Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 8 november 2018 onder vermelding van 'Werkvoorbereider Ingenieursbureau - 18100238' via het online sollicitatieformulier. 

Let op: de voorrangsregels worden in acht gehouden! Verplichte mobiliteitskandidaten hebben voorrang op interne kandidaten en interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Functie eisen

Wij vragen


 • Je beschikt minimaal over een afgeronde mbo-opleiding Civiele Techniek of gelijkwaardig en voor de senior heb je hbo-werk/denkniveau.

 • Je hebt in de afgelopen 4 jaar, minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring opgedaan met voorbereiding op het gebied van maaiveldinrichting, infrastructuur, faseringen als werkvoorbereider. Dit alles bij projecten in een stedelijke omgeving.

 • Je hebt in de afgelopen 4 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan met digitaal tekenen (Microstation en NLCS).

 • De kandidaat heeft enige ervaring met de procedures van het Amsterdamse coördinatiestelsel werken aan de weg (pre).

 • De kandidaat kan omgaan met complexe projecten (omgaan met stakeholders en werken onder druk). Indien dit het geval is dan dient hij voorbeeldprojecten te benoemen op maximaal een half A4'tje waaruit dit blijkt (pre).

 • Voor een rol als medior of senior heeft de kandidaat in de afgelopen 7 jaar minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als werkvoorbereider in één van de G4-steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht).

Competenties

Van alle medewerkers van de gemeente Amsterdam wordt verwacht dat zij Open, Actief en Integer zijn. Voor deze functie gelden verder de volgende competenties:


 • Analytisch vermogen; je ontleedt complexe vraagstukken en herleidt deze tot kritische details, duidelijk met elkaar samenhangende aspecten en weet nieuwe verbanden te leggen, ook bij onvolledige informatie.

 • Omgevingsbewust; je anticipeert op ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de organisatie, haar beleid of de toekomst en begrijpt de consequenties van jouw handelen op de organisatie.

 • Samenwerken; je draagt bij aan een stimulerende werksfeer en een gezamenlijk resultaat.

 • Resultaatgerichtheid; je bewaakt het overzicht, richt acties, doelen en prioriteiten op het behalen van een bepaald resultaat, ook op de middellange termijn.

Geboden wordt

Wij bieden


 • Inschaling afhankelijk van opleiding en werkervaring in salarisschaal 7 t/m 11 (er zijn meerdere fte’s die ingevuld worden, van junior schaal 7 tot senior schaal 11) met volledig werkweek van 36 uur, minimaal bruto: €2.040,- (onderkant schaal 7) tot maximaal €4.859,- (bovenkant schaal 11).

 • De gemeente Amsterdam kent prima opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden plus een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze secundaire arbeidsvoorwaarden bestaan onder andere uit opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering en per 1 januari 2017 het Individueel Keuzebudget. Dit is een vrij besteedbaar budget. Je kunt bijvoorbeeld zelf beslissen wanneer je het budget wil laten uitbetalen en hoeveel extra verlof je nodig hebt.

De organisatie

Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam is dé partner binnen de stad op het gebied van projectrealisatie in de grond-, weg- en waterbouw (GWW), civiele techniek en inkoop GWW. Met bijna 1000 medewerkers werken we aan de civiele constructies in Amsterdam, hebben we expertise op water- en deltatechnologie, stedelijke inrichting en milieu, infrastructuur en verkeersadvies en leveren we project- en contractmanagement. We bouwen aan kennisnetwerken met onze partners, zowel binnen als buiten de organisatie. Het Ingenieursbureau is heel plat georganiseerd, wat wil zeggen dat je de ruimte krijgt om bijvoorbeeld zelf een kennisvakgroep op te richten of een ontwikkeling van buiten naar binnen te halen als je ziet dat dit belangrijk is voor de stad. Nieuwe samenwerkingen aangaan, pilots draaien en aan de lat staan van je eigen ontwikkeling, het kan allemaal bij het Ingenieursbureau.

Werken bij het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam betekent:


 • Bijna letterlijk werken in de achtertuin van haar eigenzinnige bewoners.

 • Elke dag kunnen fietsen door je eigen projectgebied en soms het project dagelijks zien vorderen.

 • Werken bij de Champions League van de gemeentelijke Ingenieursbureaus.

Wil je werken bij het grootste gemeentelijke Ingenieursbureau? Wil je bijdragen aan interessante projecten van de Zuidas tot Havenstad, van de brug over het IJ tot het verbeteren van de verkeersveiligheid of aan reconstructies en of groot onderhoud van de belangrijke wegen en straten van de stad? Solliciteer dan bij het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam.

Energietransitie, klimaatadaptatie, mobiliteitstransitie, een snelgroeiende stad die vraagt om veilige infrastructuur, een leefbare openbare ruimte en een enorme opgave om de bestaande stad in stand te houden. Het Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam werkt aan deze opgave met circa 600 professionals in eigen dienst en circa 300 ingehuurde collega’s. Van constructeurs en hydrologen, tot werkvoorbereiders en projectleiders, van directievoerders en planners, tot risico-analisten en innovatie-aanjagers. Zij werken aan de sprong over het IJ, land maken voor IJburg, de instandhouding van tientallen bruggen en kilometers walmuur, aan de renovatie van tunnels en de inrichting van honderden straten en vele gebiedsontwikkelingen. Meer weten, zie www.amsterdam.nl/ingenieursbureau.

Informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met: Rini Kuijpers ([email protected], 06-11377614) of René Weenink ([email protected], 06-53324711). Of kijk op www.amsterdam.nl voor meer informatie over onze organisatie.

Overig

Sollicitaties

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 8 november 2018 onder vermelding van 'Werkvoorbereider Ingenieursbureau - 18100238' via het online sollicitatieformulier. 

Let op: de voorrangsregels worden in acht gehouden! Verplichte mobiliteitskandidaten hebben voorrang op interne kandidaten en interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.

De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. We streven ernaar dat het personeelsbestand een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam met al haar aanwezige verschillen. Vacatures staan open voor iedereen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.