Vacatures bouw Amstelveen


9 vacatures gevonden

Accountmanager Omgevingsdiensten

Amstelveen - Matchd

Startdatum: 01-10-2020 Einddatum: 31-03-2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 21-09-2020 om 08:00 uur De afdelingen Veiligheid en Handhaving (VH) en Stedelijke ontwikkeling (SO), onderdeel van het fysiek domein, werken voor de uitvoeringsorganisatie Amstelveen en Aalsmeer, bedienen 2 gemeentebesturen en in totaal ongeveer 120.000 inwoners. Grote opgaven zoals de Omgevingswet, de energietransitie en duurzaamheidsopgave zorgen voor veranderingen op het snijvlak van bestuur, beleid en vergunningverlening, toezicht en handhaving. Wat betekent dit voor de taak, positie/rol en samenwerking tussen de gemeente en de omgevingsdienst? Binnen dit kader staan wij voor de uitdaging invulling te geven aan de doorontwikkeling van de relatie met de omgevingsdienst. Bij de oprichting van de omgevingsdienst is veel gekeken naar de uitvoeringskant. In eerste instantie is alleen het verplichte takenpakket ingebracht en werd sporadisch op regiebasis expertise ingehuurd. In de loop der jaren is gebleken dat de Omgevingsdienst zich verder ontwikkelt als volledige adviseur en de gemeente steeds vaker terugvalt op haar expertise. Dit, samen met de eerder geschetste opgave, betekent dat er ook steeds meer en vaker “regie” gevoerd moet worden. Deze taak groeit autonoom mee. Bij de omgevingsdienst is de uitvoering de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd en uniform gemaakt. Echter, zowel de gemeente als de omgevingsdienst zitten nu nog in de bedrijfsvoeringhoek. De volgende stap is dat plannen op het terrein van energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie vertaalt worden in de uitvoering. Daarin speelt de Omgevingsdienst een belangrijke rol. Het is jouw opdracht om deze taak zowel uitvoerend als strategisch verder vorm te geven. Als opdrachtgever ben je de brug tussen de gemeente en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (uitvoering). Deze omgevingsdienst voert namens de gemeente op vele terreinen vergunningverlenings-, toezichts en handhavingstaken uit. En adviseert op verschillende onderwerpen bij planontwikkeling en de verschillende opgaves. In deze veelzijdige rol ben je in de eerste plaats verantwoordelijk voor het relatiebeheer en het vaststellen van de (jaar)opdracht aan en het monitoren van de resultaten van de omgevingsdienst en de financiële vertaling ervan. Daarnaast draag je zorg voorde totstandkoming van uniform regionaal uitvoerings- en handhavingsbeleid, signaleer en beoordeel je politieke gevoeligheden en bereid je de bestuurders van beide gemeenten voor op vergaderingen van het dagelijks en algemeen bestuur van de omgevingsdienst. Tevens ben je verantwoordelijk voor bestuurlijke advisering over risico- en aandachtsdossiers op gebied van milieu. Binnen het netwerk en het krachtenveld van de omgevingsdienst signaleer je belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving en adviseer je over de gevolgen hiervan voor de gemeente. Deze taken vragen om een grote bestuurlijke sensitiviteit. Voor de interne organisatie ben je het eerste aanspreekpunt voor omgevingsdienst en door gebruik te maken van je interne netwerk zorg je dat vraagstukken integraal worden benaderd. Je draagt bij aan de optimalisatie van het opdrachtgeverschap en de voorbereiding van inwerkingtreding van de Omgevingswet en het in beeld brengen de implicaties hiervan voor de taken die bij de omgevingsdienst zijn belegd. De Accountmanager Omgevingsdiensten NZKG is werkzaam binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling. De Accountmanager werkt nauw samen met de team Omgevingsvergunningen en Toezicht en Handhaving Wabo.

11 September 2020 - lees meer ...

Projectmanager Integrale Projecten

Amstelveen - Kracht Recruitment

Je bent als Projectmanager integrale contracten infra een ondernemende, vernieuwende projectmanager die weet wat procesmatig werken inhoudt. Je staat stevig in je schoenen. Projectbeheersing, planning, risicomanagement, kostenbeheersing en resultaatgericht werken zitten in je bloed. Door je ervaring ben je makkelijk in staat om grenzen aan te geven en weten anderen wat van hen wordt verwacht. Hard op de feiten en zacht op de relatie. Op de juiste momenten weet je de opdrachtgever en je (project)organisatie te verrassen, waarmee je ervoor zorgt een stap voor te zijn op anderen. Taken die je als Projectmanager integrale contracten infra onder andere voor je rekening neemt: - Ontwikkelen en bijsturen van een heldere visie; - Het nemen van belangrijke beslissingen; - Je zorgt ervoor dat opdrachtgevers graag met je werken dit realiseer je door je te richten op samenwerken.

4 September 2020 - lees meer ...

Projectontwikkelaar Junior

Amstelveen - Kracht Recruitment

Jij krijgt de mogelijkheid om onder direct leiding van de directeur projectontwikkeling het gehele proces van een projectontwikkelaar te leren kennen en eigen te maken. Jouw initiatiefrijke en zelfstandige instelling, inzicht in mogelijkheden maakt dat jij werkzaamheden al snel volledig op eigen kracht uitvoert. Enkele taken waar je als Projectontwikkelaar Junior verantwoordelijk voor bent zijn: - Zorg dragen voor visievorming en advisering omtrent haalbaarheid en kansen - Verzorgen van offerte-aanvragen, bespreken aanbiedingen en deze vastleggen (contractvorming) binnen het budget - Begeleiden van kopers tot het einde van de garantieperiode - Coördinerende en leidende rol tussen alle betrokken partijen zoals adviseurs, overheden, architect, projectleider en kopers - Bemiddelen met overheden, bewoners in geval van misstanden - Zorg dragen voor informatievoorziening naar alle betrokken partijen gedurende ontwikkelingsproces

4 September 2020 - lees meer ...

3D BIM Modelleur Infrastructureel Project

Amstelveen - Kracht Recruitment

Als 3D Modelleur Civiele Techniek bij dit innovatieve advies- en ingenieursbureau houd jij je bezig met het modelleren voor een groot spraakmakend miljardenproject. Je bent gelijk aan de voorkant van het project betrokken en maak je van ideeën werkelijkheid. De volgende taken behoren tot jouw takenpakket: - Ondersteuning in de ontwikkeling- en ontwerpfase; - Het ontwerpen van civiele modellen in verschillende fasen van het bouwproces; - Het controleren en verder uitwerken van tekeningen; - Coördineren van het BIM model; - Efficiëntie van het ontwerpproces vergroten.

3 September 2020 - lees meer ...

Constructeur Civiele Techniek

Amstelveen - Kracht Recruitment

Als Constructeur Civiele Techniek bij dit innovatieve advies- en ingenieursbureau houd jij je bezig met het ontwerp en de berekening van de constructie voor een groot infrastructureel project. Daarbij houd je altijd rekening met de technische haalbaarheid van de constructies en zie je toe dat deze ook tijdens de realisatie wordt gewaarborgd. Verder heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden.  - Ontwerpen van civiele/infrastructurele werken; - Berekenen van diverse constructies en het maken van calculaties; - Bewaken van de technische haalbaarheid; - Voeren van overleg en zorgen voor afstemming tussen alle betrokken partijen; - Blijft op de hoogte van de nieuwste innovaties en ontwikkelingen en weet deze in je ontwerpen te verwerken; - Levert ondersteuning en advies bij de uitvoering en realisatie.

3 September 2020 - lees meer ...

Ontwerperleider Infrastructureel project

Amstelveen - Kracht Recruitment

Als Ontwerpleider Civiele Techniek ben je de kartrekker binnen het ontwerpteam. Je geeft functioneel leiding aan o.a. modelleurs, ontwerpers, assistent-ontwerpers en tekenaars. Je hebt een coördinerende rol tussen de verschillende lagen van het projectteam en vertegenwoordigd hierbij het ontwerpteam. Enkele taken die in je takenpakket vallen: - Beoordelen van het project op maakbaarheid, haalbaarheid en het vertalen van de klantwens naar een concreet ontwerp; - Kansen en risico’s inventariseren; - Stuurt het ontwerpteam aan en bent verantwoordelijk voor de afgeleverde producten.

2 September 2020 - lees meer ...

Senior Werkvoorbereider Groot Project

Amstelveen - Kracht Recruitment

Als Werkvoorbereider Infra ben je in zowel de voorbereidende als de uitvoerende fase van het project een belangrijke schakel. Binnen het projectteam ben jij verantwoordelijk voor het verzorgen van de technische en organisatorische werkvoorbereiding. Bij deze werkvoorbereiding ben je in staat meerdere collega’s aan te sturen, hierbij stel je een werkplanning op en bewaak je de voortgang. Je werkt nauw samen met de uitvoering ten behoeve van een efficiënte realisatie. Daarnaast herken je knel- en verbeterpunten en weet je hier adequaat op in te spelen. 

26 Augustus 2020 - lees meer ...

BIM-Modelleur groot project

Amstelveen - Kracht Recruitment

Als BIM Modelleur bij dit project ben jij een cruciale schakel in het ontwerpproces. Je gaat aan de slag met voorbereiden, opstellen, modelleren, documenteren en uitwerken van ontwerpen in 3D pakketten. Dit doe je aan de hand van BIM 360, Revit, Civil 3D en MX road. - Ondersteuning in de ontwikkeling- en ontwerpfase; - Het ontwerpen van civiele modellen in verschillende fasen van het bouwproces; - Het controleren en verder uitwerken van tekeningen; - Coördineren van het BIM model; - Efficiëntie van het bouwproces vergroten; - Implementeren en verder ontwikkelen BIM binnen organisatie.

25 Augustus 2020 - lees meer ...

Projectmanager Civiele Projecten

Amstelveen - Centerpoint Amsterdam

Jij als projectmanager stuurt  projecten aan voor zowel overheden als private partijen. Je speelt een rol in infrastructurele projecten, ontwikkelingen van groen- en recreatiegebieden, gebied- en vastgoedontwikkelingen, grondsanering, bouw- en woonrijp maken, ondergrondse bouwprojecten en waterbouwkundige projecten. Vanaf de plandefinitiefase heb jij een sturende en coördinerende rol binnen het projectteam.

21 Augustus 2020 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm