Vacatures bouw Bergschenhoek


2 vacatures gevonden

Senior Adviseur Stedelijk Water

Bergschenhoek - Gemeente Lansingerland

Senior adviseur Stedelijk Water Bergschenhoek, 32-36 uur per week Wat je gaat doen Jouw uitdaging: het drooghouden van onze voeten. Met de effecten door klimaatveranderingen, toenemend hemelwater en afvalwater dat ook verwerkt moet worden, zijn er grote uitdagingen. Je zet jouw kennis in om programmaleiders en het management en bestuur te adviseren over mogelijke ontwikkelingen. Ook neem jij het voortouw om innovatieve ideeën aan te dragen en ten uitvoer te brengen. Zo werk je aan de implementatie van klimaatadaptatie in de openbare ruimte en draag je bij aan de bewustwording rond deze problematiek. Jouw grootste uitdagingen zijn niet voor iedereen zichtbaar, maar hebben wel een grote invloed op de leef- en woonomgeving. Jouw voornaamste werkzaamheden bestaan onder meer uit: Je draagt zorg voor het beheer- en onderhoudsprogramma van Stedelijk Water. Je stelt ontwerpuitgangspunten op en je toetst ontwerpen voor de nieuwbouwprojecten en integrale wijkaanpakken. Je stelt de kaders en randvoorwaarden vast voor vervangings- en renovatiewerkzaamheden bij (complexe) projecten richting het interne projectbureau en de externe advies- en ingenieursbureaus; en Je adviseert vanuit jouw inhoudelijke kennis bij het programma stedelijk (afval)water en je treedt in gesprek met de waterschappen en andere externe stakeholders, zoals het Netwerk wAterketen Delfland (NAD) waar gemeente Lansingerland intensief mee samenwerkt. Wie je bent Jouw innovatieve kijk op zaken sluit aan bij onze ontwikkel ambitie en duurzaamheidsvisie. Jouw ideeën gaan niet alleen over vandaag, maar betreffen de langetermijn- en toekomstige vraagstukken. Je ziet de grote lijn en weet losse puzzelstukken met elkaar te verbinden. Je weet jezelf goed te verwoorden en maakt duidelijke afspraken om gestelde doelen te behalen. Jouw analytisch vermogen en doelgerichte benadering maken dat je resultaat boekt bij complexe project- en programmavraagstukken. Je begrijpt dat een goede relatie het halve werk is en stemt jouw communicatie af op de doelgroep van projectmedewerker tot wethouder. Dit bewerkstellig je binnen een politieke context waarin je het bestuur op juiste wijze meeneemt in het proces.

17 Augustus 2021 - lees meer ...

Senior Projectleider Civiele Techniek

Bergschenhoek - Gemeente Lansingerland

Senior Projectleider Civiele Techniek Bergschenhoek, 32-36 uur per week Wat je gaat doen Je neemt de verantwoording voor het realiseren van het civieltechnische gedeelte van het project. Met jouw civiele kennis weet jij de projectinhoud makkelijk te doorgronden. Je werkt aan de duurzaamheid en innovatie binnen de openbare ruimte van onze gemeente. Je bereidt bijvoorbeeld een grote wijkrenovatie voor waarin de riolering, bestrating, groen en/of openbare verlichting wordt vervangen en vernieuwd. Hiernaast werk je o.a. aan de aanleg van een persriool in een dijklichaam en het toetsen van bestekken. Je pakt jouw verantwoordelijkheden op en houdt rekening met de politieke, financiële en maatschappelijke impact. Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit: Je neemt de leiding over jouw projecten en stuurt op de benodigde inzet, middelen en tijdspad. Je bewaakt de voortgang en de realisatie van het project. Ook anticipeer je op mogelijke knelpunten of vertragingen. Je stuurt op de inzet van verschillende participatievormen waarmee je externe stakeholders, inwoners en ondernemers tijdig informeert en betrekt bij jouw project voor een goede samenwerking en het creëren van draagvlak. Je adviseert over te nemen stappen en mogelijke ontwikkelingen in het kader van duurzaamheid en innovatie. Dit doe je vanuit jouw bredere civiele kennis en door een goede samenwerking met jouw interne en externe gesprekspartners. Wie je bent Je weet hoofd- van bijzaken te onderscheiden, de grote lijn te bewaken en losse puzzelstukken met elkaar te verbinden. Je verwoordt jezelf gemakkelijk en maakt duidelijke afspraken om gestelde doelen te behalen. Je wint anderen voor jouw ideeën door oog te houden voor de behoeften van de ander en deze behoeften te vertalen naar een win-winsituatie. Jouw analytisch vermogen en doelgerichte benadering maken dat je resultaat boekt bij complexe project- en planningsvraagstukken. Je schakelt makkelijk tussen opdrachtgever, lijn en het project. Je betrekt tijdig collega’s met specialistische kennis en vindt de aansluiting met samenhangende vakgebieden, zoals infra, planologie, gebiedsontwikkeling en watermanagement. Dit alles doe je met de zorgvuldigheid die past binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

17 Augustus 2021 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm