Vacatures bouw directie / management


17 vacatures gevonden

Doorgewinterde contractmanager Infrastructurele projecten

Utrecht - bouwhuysch

Bij onze opdrachtgever heeft de Senior Contractmanager civiele techniek een belangrijke positie. Je bent mede verantwoordelijk voor het opstellen en beoordelen van contracten voor grote, integrale multidiscplinaire projecten. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de implementatie en uitvoering van contractmanagement op de projecten. In deze rol beoordeel je juridische/contractuele aspecten van (voorgestelde) wijzigingen op projecten en adviseert bij juridische/contractuele geschillen. Verder beoordeel en beantwoord je correspondentie met wederpartijen met betrekking tot juridische aspecten, constateer je gesignaleerde juridische knelpunten en leg je deze voor aan de projectleider/bedrijfsleider en/of directie en adviseert over de wijze van afhandeling hiervan. Naast het maken van beoordelingen en het geven van adviezen, vergroot je het contractuele bewustzijn van jouw collega’s door het geven van presentaties en cursussen.

20 September 2017 - lees meer ...

Contractmanager Grote Infra Projecten (beton/wegen)

Amsterdam - bouwhuysch

Als Contractmanager Grote Infra Projecten (beton/wegen) draag jij bij aan het verkrijgen van opdrachten, het signaleren van kansen en risico’s en het treffen van (contractuele) beheersmaatregelen met als doel het behouden van de contractuele positie. Jij draagt bij aan het “in control” houden van projecten, tenders en de organisatie. Daarnaast zorg je mede dat projecten en tenders succesvol worden afgerond. Kortom: Een uitdagende baan in een hecht team van contractmanagers en een belangrijke rol binnen het Tender- of Projectteam.

20 September 2017 - lees meer ...

Tendermanager Infra 9030

's Hertogenbosch - Centerpoint

Als Tendermanager bent u de (project)leider in het offertetraject van nieuw te verwerven opdrachten. U geeft leiding aan één of meer begrotingsteams en draagt zorg voor een zodanige inzet en coördinatie van mensen uit verschillende disciplines (begroting, inkoop, werkvoorbereiding, engineering, externe ingenieursbureaus en onderaannemers), dat aanbiedingsdocumenten vanaf de start tijdig en binnen de gestelde criteria gereed komen om vervolgens aan de potentiële opdrachtgever te kunnen worden aangeboden.

19 September 2017 - lees meer ...

Assistent Manager Projectbeheersing

Utrecht - Or-Quest

Als assistent manager projectbeheersing ondersteun je de manager projectbeheersing in tal van werkzaamheden. Je stelt af- en opleverdossiers op, je levert een actieve bijdrage in het verificatie- en validatieproces en je neemt optimaal deel aan het interne auditteam. Daarnaast ben je betrokken bij de werkvoorbereiding en werk je actief mee aan verschillende procesverbeteringen en stel je een eventueel plan op. Ook onderhoud je contact met de uitvoering en de technisch manager.

19 September 2017 - lees meer ...

Directeur Installatiebedrijf

Midden-Nederland, Utrecht - Seven Oaks

Als Directeur Installatiebedrijf bent u strategisch, tactisch en operationeel verantwoordelijk voor de organisatie. U geeft, als Directeur Installatiebedrijf, zelfstanidg leiding aan het gehele bedrijf, waarbij uw accent op de productie ligt. Uw taken en verantwoordelijkheden bestaan uit: u bent verantwoordelijk voor het totale resultaat van de onderneming; u bent verantwoordelijk voor prijsonderhandelingen en contractbeoordelingen; u bent verantwoordelijk voor het bewerkstelligen van een goed renderende omzettoename; u bepaalt de omzet- en winstdoelstellingen; u maakt een strategisch plan.

16 September 2017 - lees meer ...

Doortastende Tendermanager Infra

Gelderland - Kracht Recruitment

Als Tendermanager ben jij verantwoordelijk voor de realisatie en/of het verwerven van multidisciplinaire projecten. Hiermee draag jij zorg voor de coördinatie en realisatie van technisch zware en/of regio-overschrijdende projecten in het tendertraject en de voorbereidende fase die voorafgaat aan het sluiten van een contract. Daarnaast vervul je een leidinggevende rol voor het tenderteam dat bestaat uit collega’s van verschillende diciplines zoals ontwerpers, calculatoren, inkopers en werkvoorbereiders.Je ontwikkelt een overtuigende, commerciële strategie voor de aanpak van, en positionering in een tendertraject. Dit betekent; aandacht voor innovatie t.a.v. ontwerp, inpasbaarheid binnen ruimtelijke ordeningseisen en uitvoerbaarheid.

13 September 2017 - lees meer ...

Tendermanager Design & Construct Infra Utrecht

Utrecht - Kracht Recruitment

Als Tendermanager Design & Construct Infra draag je verantwoordelijkheid voor het gehele proces van ontvangst tot indiening. Je bent het middelpunt van contractonderhandelingen en je zorgt voor optimale afstemming. Tevens draag je zorg voor de evaluatie van het gehele tenderproces. Je werkzaamheden variëren van het opstellen van aanbiedingsdocumenten tot het technisch beoordelen van het contract. Kortom, een zeer diverse functie waar je zeker uitdaging in kan vinden!

13 September 2017 - lees meer ...

Tendermanager Infra regio Tiel/ Utrecht

Tiel/ Utrecht - Kracht Recruitment

Als Tendermanager infra ben je de sturende factor achter specifieke Multi-technische tenders, waar het onderscheidend vermogen van de Tendermanager infra doorslaggevend is voor de beste aanbieding. De Tendermanager Infra weet goed in te leven in het beslissingsproces van de klant en als Tendermanager infra kun je de wensen en verwachtingen vertalen naar integrale oplossingen en uiteindelijk naar een gedegen plan van aanpak. Hierbij heb je een scherp oog voor alle kansen maar ook voor de risico’s waar je de beheersmaatregelen tegenover zet. Je taken als Tendermanager infra bestaan uit:• Je bent als Tendermanager infra verantwoordelijk voor de aanbestedingsfase van grote, complexe en multidisciplinaire projecten en je begeleid de complete tenderfase van aanvraag tot aanbieding• De Tendermanager infra bewaakt tijd, kwaliteit en bedrijfsmiddelen• U denkt mee over de inrichting en opzet van projecten• Het ontwikkelen van een winnende commerciële strategie • Leiding geven aan: calculators, inkopers en werkvoorbereiders

13 September 2017 - lees meer ...

Tendermanager Infra Den Bosch

Den Bosch - Kracht Recruitment

Binnen deze functie van Tendermanager infra ben je bezig met UAV-gc en andere geïntegreerde contracten bij diverse opdrachtgevers. Je hebt je eigen visie hoe je de kwaliteit en het succes bij deze opdrachtgever kunt realiseren. Als Tendermanager infra ben je constant vraagstukken op procesniveau aan het uitwerken en optimaliseren. Taken die je als Tendermanager infra uitvoert zijn onder andere:Als ervaren Tendermanager infra:- Leg je direct verantwoording af aan de directie- Weet je de werkelijke klantvraag goed naar boven te krijgen- Leid je tenderteams- Organiseer je effectief alle sub processen (onder andere ontwerp, prijsvorming, optimalisaties/alternatieven van plan van aanpak)- Voer je de regie over de communicatie met de opdrachtgever- Zorg je ervoor dat het vervolgproces goed wordt opgetuigd (zodra de tender gegund wordt)

13 September 2017 - lees meer ...

Risicomanager

Groningen - Or-Quest

Or-Quest detacheert ambitieuze en gedreven professionals binnen organisaties in de wereld van de bouw, infra en techniek. We werken met een jong en ambitieus team. We doen waar we goed in zijn én wat we leuk vinden: mensen met elkaar verbinden en talent samenbrengen op aansprekende projecten! Dat dit zijn vruchten afwerpt, blijkt uit een groeiend netwerk van tevreden opdrachtgevers en professionals waar wij ontzettend trots op zijn.

11 September 2017 - lees meer ...

Sterke projectmanager beton en waterbouw

Hoofddorp - bouwhuysch

Als Projectmanager beton en waterbouw leid je zelfstandig zowel kleine en kortlopende, als grote, meerjarige projecten . Op enthousiasmerende wijze stuur je de projectteamleden aan. Je bent stressbestendig, omgevingsbewust en resultaatgericht. Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt, legt nieuwe contacten met potentiële opdrachtgevers en onderhoudt contacten met huidige opdrachtgevers. Je hebt zeggenschap en bent eindverantwoordelijk voor de contractuele en financiële zaken. Je zorgt voor afstemming van de diverse betrokken disciplines, onderhoudt relaties met de opdrachtgevers, bewaakt tijdige facturatie en signaleert afwijkingen in een contract. Je beslist over transacties, de uitbesteding van werk en de inkoop van materialen in overleg met de inkoper en/of werkvoorbereiding.

11 September 2017 - lees meer ...

Functie Projectdirecteur Grote Projecten (beton/infra 100K+)

Amsterdam - bouwhuysch

Als projectdirecteur in de civiele techniek ben je bent stressbestendig, omgevingsbewust en resultaatgericht. Op enthousiasmerende wijze stuur je de projectteamleden aan. Je bent op de hoogte van de ontwikkelingen in de markt, legt nieuwe contacten met potentiële opdrachtgevers en onderhoudt contacten met huidige opdrachtgevers. Je beschikt over een combinatie van uitstekende analytische vaardigheden, een flinke dosis organisatiesensitiviteit en prima sociale vaardigheden. Vanuit diverse locaties in van het land, geeft je als projectdirecteur leiding en advies aan projectteams [> 30 personen], op een of meerdere grote multidisciplinaire infraprojecten in de aanbestedings- en realisatiefase. Hierbij gaat het hoofdzakelijk om Engineering & Construct– contracten en Design & Construct–contracten van Rijkswaterstaat, Provincies en Prorail. Het takenpakket bestaat uit het begeleiden en aansturen van meerdere tender- of projectteams. Met jouw senioriteit zorg je voor een goede aansturing van de productie en draag je zorg voor de juiste financiële in- en output op de projecten.

7 September 2017 - lees meer ...

Technisch Manager beton- en waterbouw > 50 miljoen (IPM-rol)

Brabant - bouwhuysch

Je hebt de rol van Technisch Manager binnen het Integraal Project Managementteam. Je legt verantwoording af aan de Project Manager. Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de inhoudelijke expertise en inbreng op de technische aspecten binnen projecten. Je formuleert functionele specificaties richting de marktpartijen in de vorm van System Engineering. Ook lever je een belangrijke bijdrage in de vorm van technisch inhoudelijke inbreng bij het formuleren van de systeem-, proces- en producttoetsen richting marktpartijen tijdens de realisatiefase. Je hebt niet alleen maar oog voor de (technische) inhoud van het project, maar ook gevoel voor politieke- en omgevingsbelangen. Je zet je netwerkvaardigheid in voor het uitdragen van het resultaat van het project en het vinden van draagvlak naar je omgeving. Daarnaast coach en motiveer je de medewerkers binnen het team; bestaande uit technisch adviseurs en specialisten en werk je nauw samen met de Contractmanager, Omgevingsmanager en Manager Projectbeheersing.

7 September 2017 - lees meer ...

Projectmanager Grote Infra Projecten (beton/wegen)

Alkmaar - bouwhuysch

Als Projectmanager Grote Infra Projecten (beton/wegen) ben je verantwoordelijk voor de aansturing van omvangrijke, multidisciplinaire en complexe bouwprojecten. Je bent verantwoordelijk voor alle aspecten van het project, waaronder financiën, techniek, organisatie, contractmanagement, verificatie en validatie, risicobeheersing, projectbewaking, kwaliteit en planning. Op een natuurlijke manier werk je met alle stakeholders samen, waarbij je zowel oog hebt voor het individuele als het collectieve belang. Je bent een natuurlijke leider en een uitstekend onderhandelaar, die niet terugdeinst voor verantwoordelijkheid en grote beslissingen durft te nemen. Ook stuur je op inspirerende en coachende wijze een wisselend aantal interne en externe medewerkers aan. In deze functie doe je veel ervaring op met integraal werken in grote PPS- en DB(F)MO-projecten.

4 September 2017 - lees meer ...

Junior tendermanager heijmans

Rosmalen - Voort

Als junior tendermanager ben jij verantwoordelijk voor het in kaart brengen van de wensen van de opdrachtgever. Deze behoefte vertaal je vervolgens naar een tenderpropositie. Samen met je team zul je aan de gang gaan met het samenstellen van een tenderplan waarin je de kansen en risico's analyseert. Vervolgens ga je samen met het team sparren en nadenken over de beste strategie te bepalen.  Verder ben je als junior tendermanager verantwoordelijk voor het onderhouden van de contacten met de opdrachtgever, en alle betrokken afdelingen binnen Heijmans.   

5 Augustus 2017 - lees meer ...

Shop Manager

Haarlem - DEMT-flex

Organiseren van en leidinggeven aan de in de shop te verrichten werkzaamheden, zodanig dat de geplande werkzaamheden volgens de Lean driehoek, klantspecificaties en betreffende voorschriften/regels worden uitgevoerd binnen de gestelde tijd en tegen zo laag mogelijke kosten per eenheid. Geeft leiding binnen de kaders van het personeelsbeleid, wet en regelgeving en de CAO, teneinde voldoende, juist opgeleide en ontwikkelde, goed gemotiveerde en voor hun taak berekende medewerkers te verkrijgen en te behouden. Resultaten generiek: - Implementeren, bewaken en verbeteren van het veiligheidsbeleid en stimuleren van de veiligheidscultuur - Uitvoeren en continu verbeteren van de commerciële/klant afspraken en de KPI’s: Safety, quality, kosten en oplevering en teamspirit - KPI’s kennen ‘by heart’ - Kennis hebben, monitoren, rapporteren en continu verbeteren van de plant/unit performance/resultaten - Continu innoveren - Succesvol implementeren en verder ontwikkelen van teaming visie - De visie kennen en vertalen naar (verbeter0acties binnen eigen unit/gebied - Stimuleren, begeleiden en faciliteren van teamontwikkeling - Uitvoeren en ontwikkelen van het HRM beleid - Teaming: goed informeren en betrekken van medewerkers - Continu verbetercultuur stimuleren (teams en support) - Zichtbare klantfocus Resultaten specifiek: - Kwaliteit shop - TAT shop - Reparaties van componenten tegen minimale kosten - Marge van klantencontracten per shop - Correcte en tijdige administratie van het repair proces (o.a. certificaten) - Implementatie van nieuwe capabilities - Zekerstellen dat er wordt voldaan aan alle relevante wet en regelgeving, in het repair proces - Safety

14 Juli 2017 - lees meer ...

Tendermanager waterbouw

Noord Nederland - Prostruct

Onze klant is een specialist op het gebied van waterbouw en alle waterbouw gerelateerde werken. Ter versterking van het bedrijfsbureau zijn zij op zoek naar een ervaren Tendermanager. Als Tender Manager ben je verantwoordelijk voor het gehele inschrijvingsproces en de werkvoorbereiding van de Tenderprojecten.  Je bent betrokken bij de selectie van tenders en denkt mee over de meest geschikte methode van uitvoering van een project. Bij gunning van het project stel je de uitvoeringsdocumenten op en draag je het projectdossier vervolgens over aan de uitvoering. Je werkt samen in overzichtelijke projectteams om het beste resultaat te krijgen. Intern heb je intensief contact met je collega's van het bedrijfsbureau (hoofdbedrijfsbureau, calculator, werkvoorbereiders). Je externe contacten bestaan uit medewerkers van ingenieurs- en constructeurbureau's, combinanten en (onder) aannemers. Werkzaamheden: Zorgdragen voor een effectieve en efficiënte tenderorganisatie teneinde een succesvolle aanbieding te realiseren; Bepalen van een strategie bij inschrijvingen, uitvoeren van kansen- en risicoanalyse  en deze afstemmen met het hoofdbedrijfsbureau en de directie; Opstellen van de kwalitatieve documentatie bij EMVI-toepassingen; Zorgdragen voor het gehele ontwerpproces en review door deskundigen; Contacten onderhouden met de aanbestedende diensten; Coördineren van betrokken advies- en ingenieursbureaus, onderaannemers en andere aanbestedingspartners; Verzorgen van de overdracht bij gunning naar de contractuele fase. Functie - eisen ​Minimaal 7 jaar ervaring in deze of een soortgelijke functie in de GWW-sector; HBO / WO Civiele Techniek of Weg- en Waterbouwkunde; Communicatief sterk met leidinggevende capaciteiten; Sterk commercieel inzicht; Uitstekende kennis van RAW, UAV en Design & Construct Projecten (UAV GC); Uitstekende kennis van zowel traditionele als EMVI-inschrijvingsvormen en BVP; Kennis van MS Office pakket en MS Project; In bezit van rijbewijs B.

7 Juli 2017 - lees meer ...

Filteren