Vacatures calculatie - calculator


113 vacatures gevonden

Calculator/kostendeskundige

Rijssen - Voort

Je werkt mee aan het uitrekenen van de technische kostprijs van utiliteitsprojecten aan de hand van bestek en tekeningenJe stelt offertes opJe vraagt offertes aan bij onderaannemers en leveranciersJe voert overleg met betrokken afdelingen, zoals verkoop, projectleiding en werkvoorbereidingJe onderhoudt contact met de onderaannemers en leveranciers

Vandaag - lees meer ...

Calculator/kostendeskundige

Twente - Voort

Jij bepaalt de kostprijs van het werk. Je bestudeert de aanvraag, de bestekgegevens en de bouwtekeningen. Vervolgens vertaal je dit naar de benodigde producten en diensten. Je stelt prijsspiegels op, selecteert de beste aanbieding en neemt deze op in je begroting. Daarnaast onderhoudt je contact met onderaannemers en leveranciers. Je inventariseert de risico';s en legt dit vast in een risicoanalyse. Tot slot zorg jij ervoor dat de inschrijving of offerte tijdig gereed is.

Vandaag - lees meer ...

Calculator Bouw 8989

's Hertogenbosch - Centerpoint

Als calculator maakt u zelfstandig kostprijsbegrotingen van bouwprojecten of delen daarvan onder leiding van de projectleider of directie. Daarnaast verzorgt u ook de kostprijsberekeningen of delen daarvan aan de hand van het bestek, tekeningen en andere gegevens. U werkt zelfstandig aan één of meerdere projecten. Verder bent u verantwoordelijk voor het uitrekenen van materialen en hoeveelheden, het opstellen van de begrotingsstaat en het spiegelen, beoordelen en verwerken van offertes en het selecteren van onderaannemers. Daarnaast geeft u gevraagd en ongevraagd kostendeskundige adviezen. In voorkomende gevallen neemt u ook het werk op.

Gisteren - lees meer ...

Calculator Beton- en waterbouw Breda

Noord Brabant - bouwhuysch

Je bent sparringpartner van het management bij het beoordelen van kansen; Bent eindverantwoordelijk voor het vaststellen van de aanbiedingsprijzen; Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van kostprijsberekeningen voor inschrijving en projectuitvoering en bepaalt de uiteindelijke kostprijs, vraagt offertes aan, beoordeelt deze en signaleert risico’s; Als calculator beton- en waterbouw ben je bekend met UAV-GC en RAW aanbestedingsvormen;

Gisteren - lees meer ...

Calculator

Regio Eindhoven - P&P Werving & Selectie

Naast de gebruikelijke calculatietaken zoals inventarisatie van bestek en tekeningen, het afprijzen van begrotingen en het uittrekken van materialen, heeft u een belangrijke rol bij het bouwteamoverleg. U adviseert in een vroeg stadium met betrekking tot kosten en bouwmethodieken. De functie kenmerkt zich door een brede betrokkenheid bij het hele bouwproces vanaf initiatief tot en met realisatie. Bij de opdrachtgever wordt in toenemende mate gewerkt volgens moderne processen.

Gisteren - lees meer ...

Geslepen Calculator Wegen

Eindhoven - bouwhuysch

Als calculator wegen ben je onder andere verantwoordelijk voor het calculeren van potentiële opdrachten zoals binnenstedelijke herinrichtingen, maar ook provinciale wegen. Je maakt offertes en zorgt voor de voorbereiding van inschrijvingen en aanvragen van vergunningen en ontheffingen. Naast het calculeren van werkzaamheden uit bestekken, zoals RAW-bestekken richt je je ook geïntegreerde contracten (UAV-GC, D&C) en schrijf je EMVI-plannen. Je draagt zorg voor het overdragen van kennis en inzicht bij overgang van de calculatie- naar de werkvoorbereidings-/uitvoeringsfase. Risico’s neem je uiteraard ook mee en waar mogelijk kom je met passende alternatieven.

Gisteren - lees meer ...

Calculator

Eindhoven - Goodijk Personeel

Je bent verantwoordelijk voor de prijsvorming binnen alle contractvormen van bouwprojecten, offertes aanvragen en vergelijken, risico's en kansen inschatten en het voorstellen van verbetering in de optimalisatie en alternatieven. Je hebt een groot analytisch vermogen en geen moeite met tijdsdruk of met een deadline. 

25 Juli 2017 - lees meer ...

Kostendeskundige

Twello - Aan de Stegge Twello bv

De kostendeskundige werkt de stichtingskostenopzet uit en stelt ramingen en begrotingen op. Prijst de projectkosten en algemene bouwplaatskosten af. Beslist over aanpassing van calculatienormen. Bepaalt in overleg met de leidinggevende, verkoop en verkoopondersteuning de bijstelling van posten AK en W&R op de begrotingen. Heeft parate kennis inzake bouwbesluit, constructies, en installaties en beschikt over kengetallen om in een ontwerp traject een plan mee bij te sturen.

25 Juli 2017 - lees meer ...

Calculator

Regio Dordrecht - Propylon

Als calculator bent jij degene die de kostprijs van een project bepaalt. Jouw werkzaamheden bestaan uit het aanvragen en verwerken van offertes, het opstellen van gespecificeerde begrotingen, het maken van ramingen en het uittrekken van hoeveelheden. Daarnaast beoordeel je verschillende contractstukken, formuleer je bezuinigingsvoorstellen voor de prijsonderhandelingen en zorg je voor de overdracht van gegevens aan het projectteam.

23 Juli 2017 - lees meer ...

Hbo starter met calculatie ambitie/ervaring

Hummelo - Voort

Als junior calculator ga je assisteren bij grote utiliteitsbouwprojecten en ga je zelfstandig woningbouwprojecten calculeren. Je gaat: Materialen en hoeveelheden uittrekken vanuit digitale 3D modellen of 2D tekeningenOffertes aanvragen en beoordelen(deel)Begrotingen opstellenLijsten met betrekking tot besparingen en alternatieven opstellen

23 Juli 2017 - lees meer ...

Calculator infra

Amsterdam - Voort

Aan de hand van de bouwtekeningen, het contract en andere projectgegevens bepaalt je als calculator welke materialen, materieel en mankracht er nodig is om een project te realiseren. Dit wordt allemaal verwerkt in een begroting aangevuld met prijzen van bijvoorbeeld offertes van leveranciers en onderaannemers. Ook zijn winst en risico altijd een onderdeel van de begroting, om deze te bepalen zal je strategisch inzicht moeten hebben om een zo groot mogelijke kans te maken om het project uiteindelijk te mogen bouwen.  

22 Juli 2017 - lees meer ...

calculator met bouwkundig inzicht

Groningen - Or-Quest

Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een gedreven calculator met bouwkundig inzicht. In deze functie ben je verantwoordelijk voor de bestekken, de tekeningen en de calculatie. Je rekent aan bouwkundige oplossingen voor het aardbevingsgebied, je denkt op ontwerpniveau mee in deze bouwkundige oplossingen en je maakt de afweging tussen kosten en architectuur.

21 Juli 2017 - lees meer ...

Senior Calculator Bouw 8981

Regio Dordrecht - Centerpoint

Als calculator maakt u zelfstandig kostprijsbegrotingen van bouwprojecten of delen daarvan onder leiding van het hoofd calculatie. Daarnaast verzorgt u ook de kostprijsberekeningen of delen daarvan aan de hand van bestek, tekeningen en andere gegevens. U maakt elementenramingen. U werkt zelfstandig aan één of meerdere projecten. Verder bent u verantwoordelijk voor  het uittrekken van materialen en hoeveelheden, het opstellen van de begrotingsstaat en het spiegelen, beoordelen en verwerken van offertes en het selecteren van onderaannemers. Daarnaast geeft u gevraagd en ongevraagd kostendeskundige adviezen. U werkt nauw samen met uw collega's en rapporteert aan het hoofd calculatie. U verricht uw werkzaamheden vanaf kantoor.  

20 Juli 2017 - lees meer ...

Calculator gevelbranche

Regio Roermond/Weert/Eindhoven - Van Leeuwen P&O

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het opstellen, uitwerken en onderbouwen van kostprijsberekeningen voor kunststof ramen, deuren en complete gevel-elementen. Dat doe je op basis van de door de klant ter beschikking gestelde tekeningen, bestekken en overige documenten. Je legt contact met leveranciers en onderaannemers om de kostprijs zo nauwkeurig mogelijk te kunnen uitrekenen. Vervolgens maak je samen met Commercie de offertes en verstuurt deze naar de klanten. Voor de collega’s in de Verkoop fungeer je als back-office door de dossiers up-to-date te houden. Waar noodzakelijk ondersteun je de Verkoop in de onderhandelingen buiten kantoor.

20 Juli 2017 - lees meer ...

Bouwkundig calculator onderhoud & renovatie

Gelderland - Kracht Recruitment

Als Bouwkundig calculator onderhoud & renovatie ben je verantwoordelijk voor het opstellen van kostprijsbegrotingen van potentiële projecten binnen een gesteld termijn. Projecten verwerf je waar mogelijk zelf door he onderhouden van je netwerk en het te woord staan van klanten. Daardoor kan een economisch verantwoorde aanbieding cq inschrijving gedaan worden. Je beoordeelt aanvraagdocumenten en selecteert leveranciers en onderaannemers. Als er wijzigingen in overeenkomsten optreden bij jij de aangewezen persoon om kostprijseffecten hierin door te berekenen. Waar nodig begeleidt je de klant persoonlijk vanaf de eerste offerte tot aan de oplevering en afrekening van je project.

19 Juli 2017 - lees meer ...

Junior kostendeskundige bouw

Gelderland - Kracht Recruitment

Als Junior kostendeskundige bouw houd je je vanzelfsprekend bezig met de bouwprojecten van deze organisatie. Binnen de functie stel je integrale ramingen en kostprijsbegrotingen om vanuit hier een economisch verantwoorde aanbieding op te kunnen stellen. Je toetst de haalbaarheid van de klantvraag en signaleert gaandeweg het project kansen, bedreigingen en optimalisaties. Je wordt begeleid door senior calculators en kostendeskundigen en rapporteert en deze medewerkers. Taken van een Junior kostendeskundige bouw zijn onder andere: • Adviseren omtrent bouwkosten in bouwteams• Het berekenen en opstellen van een kostprijs• Het opstellen van kostenramingen in diverse fases van het bouwproces• Ontwikkelen van kostennormen en kengetallen • Beoordelen van ontwerpen, screenen van contracten en bestekken • Verdedigen van begrotingen en investeringsvoorstellen

19 Juli 2017 - lees meer ...

Senior Kostendeskundige Bouwbedrijf Arnhem

Gelderland - Kracht Recruitment

Als Senior kostendeskundige bouw houd je je als vanzelfsprekend bezig met de meest complexe bouwprojecten van deze organisatie. Binnen de functie stel je vanuit je ruime ervaring met kosten en baten integrale ramingen en kostprijsbegrotingen om vanuit hier een economisch verantwoorde aanbieding op te kunnen stellen. Je toetst de haalbaarheid van de klantvraag en signaleert gaandeweg het project kansen, bedreigingen en optimalisaties. Intern wordt je gezien als de kostenspecialist die in grote multidisciplinaire tenderteams adviezen geeft of de kansen en risico`s van keuzes analyseert. Je geeft leiding aan een groep van kostendeskundigen en rapporteert aan de verschillende projectmanagers. Taken van een Senior kostendeskundige bouw zijn onder andere: • Het leiden van een team kostenspecialisten• Acquisitie en relatiebeheer• Het opstellen van kostenramingen in alle fases van het bouwproces• Het berekenen en opstellen van een kostprijs• Probalistisch ramen• Ontwikkelen van kostennormen en kengetallen • Beoordelen van ontwerpen en bestekken • Verdedigen van begrotingen en investeringsvoorstellen

19 Juli 2017 - lees meer ...

Calculator weg- en waterbouw

Utrecht - Kracht Recruitment

Als Calculator weg- en waterbouw ben je o.a. verantwoordelijk voor het tijdig opstellen van kostprijsbegrotingen van potentiële projecten. Daardoor kan een economisch verantwoorde inschrijving gedaan worden. Kostenbewust denken en gevoel voor marktontwikkelingen zijn daarom belangrijke kenmerken voor een calculator. Naast projecten op de aanbestedingsmarkt verricht je in de vacature van Calculator weg- en waterbouw ook voor zeker 50% werkzaamheden in nieuwe contractvormen in Uav-Gc.Hiertoe verricht je de volgende taken:- Inventariseren van klantwens en die vertalen naar technische oplossingen- Inspecteren potentieel project en het verzamelen van gegevens- Bereken kostprijs en verkoopprijs- Analyseren van contractrisico`s en kansen in Uav-Gc- Opstellen integrale projectbegrotingen

19 Juli 2017 - lees meer ...

Calculator kostendeskundige bouwkunde

Flevoland - Kracht Recruitment

Als Calculator kostendeskundige bouwkunde ben je verantwoordelijk voor het opstellen van kostprijsbegrotingen van potentiële projecten binnen een gesteld termijn. Daardoor kan een economisch verantwoorde inschrijving gedaan worden. Je beoordeelt aanvraagdocumenten en selecteert leveranciers en onderaannemers. Je toetst de haalbaarheid van de klantvraag en signaleert gaandeweg het project kansen, bedreigingen en optimalisaties. Zowel financieel als op technisch gebied ben jij de specialist en het aanspreekpunt. Als er wijzigingen in overeenkomsten optreden bij jij de aangewezen persoon om kostprijseffecten hierin door te berekenen. Waar nodig begeleidt je aan project toegewezen assistent calculators of stagiaires. Verdere taken van de Calculator kostendeskundige bouwkunde zijn: • Maken kostenramingen in alle projectstadia• Deelnemen in bouwteams• Opstellen van haalbaarheidsonderzoeken en exploitatieoverzichten• Meedenken in projectvoorbereiding en projectplanning• Projecten toetsen op financiële, technische en functionele haalbaarheid• Afhandelen van project gerelateerde administratie

19 Juli 2017 - lees meer ...

Kostendeskundige bouwkunde

Noord Holland - Kracht Recruitment

Als Kostendeskundige bouwkunde zorg jij voor de financiële verslaglegging en beheersing van de kosten van een bouwproject. Deze werkzaamheden zijn erg divers, te denken valt aan advies op het gebied van bouwkosten tijdens de ontwerpfase van projecten. Binnen de functie stel je integrale ramingen en kostprijsbegrotingen om vanuit hier een economisch verantwoorde aanbieding op te kunnen stellen. Je rapporteert aan de manager van het desbetreffende project. Taken van een Kostendeskundige bouw zijn onder andere: • Maken van kostenramingen in de SO, VO en DO fase• Opstellen van calculaties voor infrastructurele projecten• Ontwerpen reconstructies• Beoordelen van ontwerpen en bestekken • Risicoanalyses en kansberekeningen• Verdedigen van begrotingen en investeringsvoorstellen

19 Juli 2017 - lees meer ...

Kostendeskundige bouwkunde

Zuid Holland - Kracht Recruitment

Als Kostendeskundige bouwkunde stel je integrale ramingen en kostprijsbegrotingen op, zodanig dat op basis hiervan een economisch verantwoorde aanbieding mogelijk is. Andere belangrijke activiteiten zijn het toetsen van de haalbaarheid van de klantvraag evenals het toetsen van de technische maakbaarheid van het project. Het gaandeweg de tender signaleren en behandelen van kansen, bedreigingen en optimalisaties, zowel technisch als financieel, behoort eveneens tot het takenpakket. Verder voer je taken uit als:• Coördineren van kostprijsbepalingen;• Je functioneert als integraal coördinator;• Je bent binnen het integrale proces verantwoordelijk voor kostprijzen;• Je stemt inhoudelijke zaken af met collega’s waarbij je prijsbelangen vertegenwoordigd;

19 Juli 2017 - lees meer ...

Kostendeskundige Infra Nijmegen

Gelderland - Kracht Recruitment

De Kostendeskundige infra zorgt voor beheersing van de kosten van een bouwproject. Van schets tot realisatie is de kostendeskundige betrokken bij het bouwproces om vanuit een scherp oog voor kansen en risico`s een belangrijke rol te spelen in het aannemen en het tot een goed einde brengen van spraakmakende infra projecten.Hiertoe verricht je o.a. de volgende taken:- Maken kostenramingen in alle fases van het projectproces- Opstellen van calculaties voor infrastructurele projecten- Begroten van alternatieven en risico`s- Probabilistisch ramen van infra projecten - Maken projectvoorbereiding en planning

19 Juli 2017 - lees meer ...

Junior kostendeskundige bouw

Gelderland - Kracht Recruitment

Als Junior kostendeskundige bouw draag je zorg voor tijdige beschikbaarheid van kostprijsbegrotingen waarbinnen specificaties, uitgangspunten en risico’s helder weergegeven zijn. Je begroot diverse complexe projecten op detailniveau a.d.h.v. bestekken. Verder ben je als Junior kostendeskundige bouw verantwoordelijk voor onderstaande taken:• Adviseren aan procesleider inzake effectieve planopzet, -aanpak en procesgang van projecten in VO-, DO- en besteksfase;• Ondersteunen procesleider bij het overdragen van het project naar een volgende fase met duidelijkheid inzake rendement, risico’s, uitgangspunten, kwaliteit van de stukken en verwachtingspatroon extern;• Bijdragen aan optimalisatie projectkennis en –historie door tijdens de uitvoeringsfase contacten te onderhouden met uitvoeringsteam, inkoop en bouwkunde; • Leerervaringen destilleren door kritisch volgen van resultaten in de uitvoeringsfase.

19 Juli 2017 - lees meer ...

Calculator kostendeskundige GWW

Gelderland - Kracht Recruitment

Als Calculator kostendeskundige GWW zorg jij voor de kostencalculaties, de financiële verslaglegging en beheersing van kosten. Als Calculator Kostendeskundige ben je al in de eerste stadia binnen het project betrokken. Naarmate het project vordert werk je de kosten steeds specifieker uit. Dit doe je voor imposante infraprojecten. De werkzaamheden die je uitvoert zijn erg divers, te denken valt aan advies op het gebied van bouwkosten tijdens de ontwerpfase van projecten.Hiertoe verricht je o.a. de volgende taken:- Maken kostenramingen van ontwerp tot uitvoering- Opstellen van calculaties voor infrastructurele projecten- Ontwerpen reconstructies- Maken projectvoorbereiding en planning

19 Juli 2017 - lees meer ...

Kostendeskundige bouw

Overijssel - Kracht Recruitment

Als Kostendeskundige bouw houd je je vanzelfsprekend bezig met de bouwprojecten van deze organisatie. Binnen de functie stel je integrale ramingen en kostprijsbegrotingen om vanuit hier een economisch verantwoorde aanbieding op te kunnen stellen. Je rapporteert aan de manager van het desbetreffende project. Taken van een Kostendeskundige bouw zijn onder andere: - Opstellen van oppervlakte analyses- Haalbaarheidsstudies, bouw- en investeringskosten berekenen - Opstellen van kostenramingen in exploitatie, SO, VO en DO fase - Meedenken in bouwmethodieken en projectfaseringen tbv besparing of optimalisatie- Risico analyses en kansberekeningen- Vervaardigen van directie-, werk- en inschrijfbegrotingen - Opvragen en spiegelen van offertes- Beoordelen van begrotingen van derden

19 Juli 2017 - lees meer ...

Hier vindt u een compleet en actueel overzicht van verschillende vacatures als calculator. Bent u op zoek naar een nieuwe, uitdagende baan in de calculatie? Dan bent u hier aan het juiste adres. Dit is een vacature- en CV-bank gericht op functies vanaf MTS-niveau binnen de bouwkunde en civiele techniek.

Er zijn verschillende manieren waarop u in contact kunt komen met de perfecte werkgever. Allereerst vindt u hieronder een compleet overzicht van alle jobs binnen calculatie binnen de bouw. Als u gericht wilt zoeken naar een baan die voor u interessant zou kunnen zijn, dan kunt u hier klikken om naar onze uitgebreide zoekpagina te gaan. U kunt uzelf ook aanmelden voor de jobagent. Hiermee ontvangt u dagelijks de nieuwste calculator vacatures per mail. Zo blijft u continu op de hoogte. Klik hier om uzelf aan te melden voor onze jobagent.

Het is tevens mogelijk om uw CV up te loaden in onze CV-database. Een groot aantal gerenommeerde werkgevers in de bouw en civiele techniek hebben toegang tot deze databank en kunnen u dan direct benaderen. U kunt uw CV eventueel ook anoniem achter laten. Klik hier om te starten met het plaatsen van uw CV in de CV-database.

Kortom: dit is de ideale plek om te starten met de zoektocht naar uw volgende baan. Bent u als werkgever op zoek naar een kanaal om kandidaten te werven voor uw vacature(s) van calculator? Klik hier voor informatie omtrent adverteren

Filteren