Vacatures civiele techniek / bouw


37 vacatures gevonden

Monteur Elektrotechniek

YSSELSTEYN LB - Xelvin

Als allround kleine klussen monteur voer je zelfstandig installaties-, reparaties, en onderhoudswerkzaamheden uit aan alle installaties welke voortkomen uit servicewerkzaamheden. Samen met de projectleider stem je de werkzaamheden af. Gedurende de werkzaamheden streef je naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau, een tevreden klant en een positief financieel resultaat. Het juiste materiaal en gereedschap wordt verzorgd zodat je optimaal kunt werken.

Gisteren - lees meer ...

Starters / Traineeship Civiele Techniek - landelijk

Rotterdam - Bouwhuysch B.V.

Wat was je antwoord op de vraag ‘Wat wil je later worden’? Projectmanager wegenbouw? Tendermanager integrale civiele projecten? Waarschijnlijk niet zoiets specifieks, hè. En het kan zomaar dat je – zelfs met dat ingenieursdiploma op zak - nog steeds geen perfect geplaveide loopbaan voor je klaar ziet liggen. Omdat je simpelweg niet precies weet wat je wil. Heb je je richting binnen de civiele techniek nog niet duidelijk? Vind hem met een traineeship bij bouwhuysch. ‘Maar kan ik niet gewoon zelf een traineeship bij een aannemer zoeken?’ Hey. Alles kan. Maar met negen jaar ervaring in deze branche kennen wij alle sectoren en spelers als onze broekzak. We kennen de mogelijkheden. We kennen de bedrijfscultuur. We kennen de werkelijkheid achter gelikte vacatureteksten. En zo weten we precies waar voor jou de meeste mogelijkheden liggen. En waarom zou je je bij één aannemer of ingenieursbureau gaan werken als je via bouwhuysch in alle civiele keukens kunt kijken. Wij werken nauw samen met de beste aannemers, ingenieursbureaus en overheidsinstanties om je snel en moeiteloos aan het perfecte traineeship te helpen.

28 November 2020 - lees meer ...

Projectbegeleider Mutatieonderhoud

Amsterdam - Centerpoint Amsterdam

Als projectbegeleider maak je deel uit van het projectteam en ben je de schakel tussen de opdrachtgever en de klant. Je bent verantwoordelijk voor het opnemen van het werk, maken van begrotingen, proces- en werkplanningen, (inkoop)voorbereiding en het informeren van de bewoners en de vaste ketenpartners. Je bewaakt de voortgang van de projecten, signaleert de problemen en zorgt waar nodig voor bijsturing. Je bent de spil van het proces tussen opdrachtgever en de uitvoerende partijen van begin tot en met het einde.

27 November 2020 - lees meer ...

Technisch Manager Provincie

's-Hertogenbosch - Matchd

Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 04-12-2020 om 09:00 uur Technisch management is allereerst gericht op het realiseren van het gewenste technische resultaat voor de klant. Hiertoe worden eisen opgesteld die moeten leiden tot realisatie en gebruik van een systeem. Technisch management ontwerpt een systeem naar aanleiding van de vraag van de provincie. Een belangrijk middel hierbij is het functioneel specificeren. Door het gebruik van technisch management is het mogelijk om te sturen op eisen gedurende de life cycle van een project. Dit betekent: voldoet het systeem zoals we dat ontwerpen, realiseren en gebruiken steeds aan de gestelde eisen? De gebruikelijke systematiek hiervoor is systems engineering (SE). De technisch manager is verantwoordelijk voor de technisch inhoudelijke inbreng in het project. Om dit goed te kunnen invullen behoeft de Technisch Manager niet over diepgaande technische kennis te beschikken, maar wel over vakinhoudelijke proceskennis. Juist in de planstudiefase is een generalistische vakinhoudelijke proceskennis vereist. Onder verantwoordelijkheid van de technisch manager wordt de technische scope in de vorm van (functionele) specificaties richting marktpartijen geformuleerd, daarbij gebruik makend van de systematiek van systems engineering. Ook levert de technisch manager een bijdrage in de vorm van technisch inhoudelijke inbreng bij het formuleren van de systeem-, proces- en producttoetsen richting marktpartijen tijdens de verschillende fases als onderdeel van SCB (Systeemgerichte ContractBeheersing). Hierbij levert de technisch manager een bijdrage in de vorm van het aandragen van risico’s, mede vaststellen toetsplan en een bijdrage aan de uitvoering van de systeem-, proces- en producttoetsen. Dit alles onder de verantwoordelijkheid van de contractmanager1. Het moge duidelijk zijn dat daarbij nauw moet worden samengewerkt met omgevingsmanagement (wensen, eisen en beperkingen vanuit omgeving) en contractmanagement (vertaling naar contractvoorwaarden en in latere fase technische inbreng bij de contractbeheersing). De technisch manager is verantwoordelijk voor de technisch bijdrage aan de processen vallend onder de verantwoordelijkheid van de contractmanager, omgevingsmanager en manager projectbeheersing. Hierbij is de continue aandacht voor risicomanagement van belang. Taken - De technisch manager organiseert en geeft leiding aan het technisch team - De technisch manager levert een technische bijdrage aan onderzoeken zoals bodem, grondwater, verkeer, milieu, lucht, geluid - De technisch manager draagt zorg voor het inschakelen van de juiste (technische) kennis t.b.v het project - De technisch manager draagt zorg voor de evaluatie en toetsing van het technisch ontwerp aan opdracht en overige gemaakte afspraken - De technisch manager bewaakt de technische scope en levert deze aan bij de manager projectbeheersing - De technisch manager is betrokken bij de wijzigingen, m.n. die betrekking hebben op de techniek - De technisch manager levert een bijdrage aan de beoordeling van de aanbiedingen - De technisch manager voert zijn taken uit middels de ”Leidraad Systems Engineering binnen de GWW sector” - De technische manager levert de topspecificatie (planstudiefase) - De technisch manager vertaalt de eisen/wensen naar functionele specificaties (valt onder SE) - De technisch manager stelt het programma van eisen (vraagspecificatie 1, “het wat” en 2) op - De technisch manager stelt de technische proceseisen t.b.v. vraagspecificatie 2 (“het hoe”) op - De technisch manager stemt de vraagspecificatie af met relevante belanghebbenden • De technisch manager draagt in de planstudiefase zorg voor dat de technische rapporten, alsmede het MER van voldoende kwaliteit zijn om besluitvorming op te baseren. Hiertoe voert hij overleg met adviseurs/specialisten. - De technisch manager draagt binnen zijn vakgebied risico’s aan, actualiseert en beheerst deze binnen zijn vakgebied en voert beheersmaatregelen uit - De technisch manager levert de technische bijdrage aan de contractbeheersing (levering technische risico’s, mede vaststellen toetsplan en leveren bijdrage aan de systeem-, proces- en producttoetsen - De technisch manager levert input t.b.v. de samenstelling van het oplever- en overdrachtsdossier - De technisch manager levert een technische bijdrage aan het proces van oplevering en overdracht - De technisch manager heeft afstemming met Provinciale diensten van PNB m.b.t. de technische aspecten van de projectopdracht. Hij schakelt daarbij de benodigde kennis in - De technisch manager onderhoudt via zijn netwerk contacten met kennisinstituten m.b.t. de technische aspecten van de opdracht. (zie ook vorige punt) - De technisch manager levert het technische deel van de kostenraming Verantwoordelijkheden - De technisch manager is verantwoordelijk voor de toetsing op de correcte uitvoering van het technisch proces conform opdracht (uitgevoerd door de Inschrijver) - De technisch manager is binnen de projectorganisatie verantwoordelijk voor de coördinatie, sturing en advisering ten behoeve van de inbedding van de techniek in het project. Dit in overleg met de projectmanager en omgevingsmanager bijvoorbeeld in geval van zware inpassingseisen - De technisch manager is verantwoordelijk voor de invulling van de technische maatregelen naar aanleiding van de effecten en mitigerende/compenserende maatregelen in de MER cq bestemmingsplan of PIP - De technisch manager is verantwoordelijk voor de aansturing van ingenieursbureau’s en draagt zorg dat de ingeschakelde marktpartijen producten leveren van voldoende kwaliteit De technisch manager is verantwoordelijk voor de totstandkoming van het programma van eisen (vraagspecificatie1, “het wat”) en de daaraan gerelateerde producten, alsmede de technische proceseisen (vraagspecificatie 2, “het hoe”) De technisch manager is verantwoordelijk voor de integrale veiligheid (waaronder interne, externe veiligheid en V&G i.h.k.v. ARBO). Detailafspraken hieromtrent worden onder verantwoordelijkheid van de technisch manager gemaakt met de andere kernrollen binnen het team. Thuiswerken of werken vanuit huis i.v.m. het coronavirus is in overleg mogelijk. Hierover moeten later afspraken gemaakt worden.

27 November 2020 - lees meer ...

Service Technicus W

Leiden - Kracht Recruitment

In deze rol als Service Technicus werk jij vaak zelfstandig en heb jij kennis van verschillende systemen en gebouwgebonden W-installaties. Deze taken zullen onder andere naar voren komen: - Bij klanten ben je het aanspreekpunt en lost installatieproblemen en storingen op; - Het uitvoeren van testen en het in bedrijf stellen; - Voorkomen en/of oplossen van storingen bij W technische installaties; - Het informeren en afstemmen met de klant; - Meedraaien in storingsdiensten.

27 November 2020 - lees meer ...

Teamleider Gebouw Automatisering

Utrecht - Kracht Recruitment

Als Teamleider Gebouw Automatisering in de regio Utrecht ben je verantwoordelijk voor de afdeling Gebouw Automatisering, die circa 10 medewerkers telt. Je gaat de afdeling naar een hoger platform tillen door het creëren van een werkstructuur, het opstellen van plannen, een calculatieproces uitwerken en een eenduidige methode voor analyses opstellen. Door jouw leiderschap kan het team haar specialistische kennis gebruiken voor advies, ontwerp, realisatie en onderhoud. Verder heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden: - Eindverantwoordelijke voor jouw team (8-10 FTE); - Je gaat werkprocessen standaardiseren en de afdeling ontwikkelen; - Je coacht en begeleid teamleden; - Coördineert de dagelijkse werkzaamheden; - Voert overleg met jouw leidinggevenden en de afdeling Beheer & Onderhoud; - Je adviseert tendertrajecten met behulp van jou expertise.

27 November 2020 - lees meer ...

Service Monteur Elektrotechniek

Utrecht - Kracht Recruitment

In de rol van Service Monteur Elektrotechniek ben je voor deze opdrachtgever bijna een eigen ondernemer. Waarom? Je krijgt de beschikking over je eigen bus en voert zelfstandig onderhoud uit bij haar klanten. Daarnaast krijg je de kans om kleine klussen uit te voeren en je carrière naar een hoger plan te tillen. Je taken in deze functie bestaan onder andere uit: - monteren, onderhouden en repareren van elektrotechnische installaties in gebouwen - laden en controleren van je bus - bestellen van materialen - aanpassingen doen aan installaties van klanten

27 November 2020 - lees meer ...

Projectcoördinator Installaties

Rotterdam - Kracht Recruitment

Deze functie van Projectcoördinator staat gelijk aan veel vrijheid, verantwoordelijkheid en afwisseling. Je krijgt de kans om je eigen projecten van begin tot einde te volbrengen. Deze projecten bestaan uit het aanleggen, aanpassen en vervangen van openbare verlichting, vri's (verkeersregelinstallaties) en andere infra technische vraagstukken. Daarin werk je nauw samen met je team en rapporteer je aan een area manager. Je bezoek op eigen initiatief projectlocaties om je projecten te monitoren. Jouw takenpakket bestaat uit onder andere: - Opstellen van de werkbegroting - Verzorgen en bewaken van de planning - Bestellen en inzetten van het benodigde materiaal en materieel - Financiële afronding en nacalculatie - Opstellen uitvoeringsdocumentatie - Bewaken van projectvoortgang d.m.v. kosten en kpi's - Uitvoeren van risicoanalyses - Communicatie met klanten, onderaannemers en overige stakeholders

27 November 2020 - lees meer ...

Allround kleine klussen monteur Installatietechniek

YSSELSTEYN LB - Xelvin

Als allround kleine klussen monteur voer je zelfstandig installaties-, reparaties, en onderhoudswerkzaamheden uit aan alle installaties welke voortkomen uit servicewerkzaamheden. Samen met de projectleider stem je de werkzaamheden af. Gedurende de werkzaamheden streef je naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau, een tevreden klant en een positief financieel resultaat. Het juiste materiaal en gereedschap wordt verzorgd zodat je optimaal kunt werken.

26 November 2020 - lees meer ...

Eerste Monteur Veldmontage

'S-HEERENBERG - Xelvin

Als Eerste Monteur Veldmontage ben je bezig met de volgende werkzaamheden: - Je hebt de leiding over een project van een externe relatie. - Je bent verandwoordelijk voor het aansluiten van industriële producten en systemen. - Hierbij heb je de leiding over hulpmonteurs. - Je maakt de planning van het project. - Je zorgt ervoor dat de inkopen voor het project tijdig worden gedaan. - Het kan zijn dat een project in het buitenland plaatsvindt.

24 November 2020 - lees meer ...

Projectbegeleider onderhoud

's-Hertogenbosch - Centerpoint Den Bosch

Systematisch onderhoud geeft invulling aan de planmatige onderhoudsvraag. De klanten bevinden zich in de domeinen wonen, werken, leren en recreëren. Je werkt samen met de projectleider aan het planmatig onderhoud van opdrachtgevers, het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen/-begrotingen, het uitvoeren van nulmetingen en het inplannen van de werkzaamheden vanuit een MJOP. Je houdt zich niet enkel bezig met de voorkant van het proces, maar je bent ook verantwoordelijk voor de uitvoering en de geleverde kwaliteit. Je bent in contact met de klant om de daadwerkelijke klantvraag te achterhalen. Je bent proceseigenaar van alle werkzaamheden.

20 November 2020 - lees meer ...

projectbegeleider dagelijks onderhoud

Utrecht - Centerpoint Utrecht

Als projectbegeleider dagelijks onderhoud ben je dagelijks actief in het oplossen van reparaties, mutaties en onderhoud van de woningen. Je voert inspecties uit en komt met aanbevelingen om de kwaliteit en leefbaarheid op een hoogniveau te houden.  Je werkt nauw samen met afdeling verhuur en interne techneuten en zorgt voor een duidelijke opdracht van de werkzaamheden.

19 November 2020 - lees meer ...

Meewerkend Voorman - Dak- en Gevelbeplating - Breda

OOSTERHOUT - Xelvin

Als Meewerkend Voorman in de Dak- en Gevelbeplating werk je in teamverband mee aan toonaangevende bouwkundige projecten. We werken met de nieuwste middelen en technieken. Jij en je team monteren alle mogelijke gevelsystemen en voeren diverse werkzaamheden uit. De opdrachtgever is een dynamisch bedrijf welke sinds 1999 actief is in de wereld van de Dak- en Gevelbeplating. In deze afwisselende functie van Meewerkend Voorman ben je verantwoordelijk voor de dagelijks coördinatie, aansturing en begeleiding van het uitvoerend personeel en materieel op de projectlocaties. Je toekomstige werkzaamheden: - Het aansturen van de medewerkers op de projecten; - Het bewaken van de projectplanningen; - Het voeren van overleg met de uitvoerder en projectleider; - Het rapporteren naar de uitvoerder over de dagelijkse voortgang; - Het controleren op kwaliteit met inachtneming van de afgesproken eisen; - Het bijspringen in de werkzaamheden waar nodig.

19 November 2020 - lees meer ...

bouwkundig projectcoördinator.

Utrecht - Centerpoint Utrecht

Als bouwkundig projectplanner heb je een dynamische baan en werk je nauw samen met opzichters en vaklieden aan dagelijks onderhoudsprojecten. Je verzorgt de projectvoorbereiding en de planning van de onderhoudswerkzaamheden en controleer je de voortgang van het project. Naast het technische aspect controleer je het budget en de binnengekomen facturen. Verder zorg je voor een goede communicatie naar de bewoners omtrent de planning en uitvoering van de werken. Naast de dagelijkse werkzaamheden heb je ook een signalerende functie en betrek je de partijen bij diverse onderwerpen zoals asbest, storm, brand of waterschade.     

18 November 2020 - lees meer ...

Technisch Beheerder Installatietechniek

Amsterdam - Centerpoint Amsterdam

Wij zijn op zoek naar een technisch beheerder Installatietechniek. De portefeuille betreft kantoren, winkels en woningen verspreidt over de Randstad. Je maakt deel uit van een team van 14 technisch beheerders. Naast de bouwkundige zaken bij jij specifiek verantwoordelijk boor het beheer en onderhoud van de installaties. Te denken valt aan de brandbeveiliging, sprinklers, luchtbehandeling en WKO opslag. Jij draagt zorg voor: - Het technisch beheer van de portefeuille - Het beheer van de onderhoudscontracten - Het aansturen en controleren van de verbouwingen - Het dagelijks onderhoud - Het aanvragen en vergelijken van offertes - Het opleveren van de verbouwprojecten

16 November 2020 - lees meer ...

Register taxateur

Bergschenhoek - Centerpoint Rotterdam

Je gaat je voor 95% bezig houden met het maken van taxaties en het adviseren van de klant. Hierbij moet je denken aan het opnemen van woningen, het maken en uitwerken van taxaties, het adviseren van de klanten en uiteraard het onderhouden van de relatie met de klant. De agenda wordt voor jou bepaald zodat jij je volledig kan focussen op de taxaties. 

12 November 2020 - lees meer ...

Meewerkend Voorman

Steenwijk - Or-Quest

Waarom wil jij als Meewerkend Voorman aan het werk? Als Meewerkend Voorman krijg jij een zeer dynamische rol. Naast de werkzaamheden als machine-operator, krijg jij namelijk een leidinggevende rol. Dit betekent dat jij in staat moet zijn om het doorloopproces van orders door de fabriek moet kunnen overzien. Hierbij zie jij direct waar de bottlenecks kunnen ontstaan en weet hierop te anticiperen. In deze uitdagende functie ga je aan de slag bij een producent van slimme elektrotechnische toepassingen voor het beschermen, meten en verbinden van elektrische energie. Wat ga jij doen als Meewerkend Voormand? Opstellen van de machines n.a.v. orderformulieren; Bedienen en onderhouden van machines en installaties; Vervangen van boren, frezen, tappen en zagen; Controle op de werking van machines, signaleren van afwijkingen en storingen; Visuele controle op de producten en maatvoering. Naast bovenstaande uitvoerende werkzaamheden krijg jij als Meewerkend Voorman de verantwoordelijkheid over de aansturing van de operators binnen de fabriek. Dit betekent dat je erop toeziet en stuurt op een efficiënte en veilige uitvoering van het werk. Daarbij ben jij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de output van de lijn en afdeling. Vanuit een motiverende leiderschapsstijl zorgt jij voor een prettige werkomgeving. Wat bieden wij jou als Meewerkend Voorman Een fulltime dienstverband van 40 uur per week; Een aansprekend salaris tussen de € 2.200 en € 3.000 (o.b.v 40u/pw.), dit afhankelijk van jouw opleiding en ervaring; Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder 25 vakantiedagen en 13 atv dagen; Mogelijkheid tot het volgen van zowel interne- als externe scholing en goede interne doorgroeimogelijkheden; Een collegiaal en energiek team met een prettige werksfeer. Wat vragen we van jou? Minimaal mbo-niveau 4 diploma richting Werktuigbouwkunde; Twee of meer jaar relevante werkervaring in een soortgelijke functie; Ervaring met het aansturen van teams binnen een productieomgeving is een pré; Ervaring met halffabricaten of spuitgiet is een pré; Goede communicatieve en sociale vaardigheden.

8 November 2020 - lees meer ...

Ondernemende VVE Beheerder.

Rotterdam - Centerpoint Rotterdam

Je bent verantwoordelijk voor het beheer van je eigen portefeuille van Vereniging van Eigenaren. Hierdoor ben je het eerste aanspreekpunt voor de besturen van VVE's, je verzorgt vergaderingen en geeft advies aan het bestuur en algemene ledenvergadering over technisch, financieel en administratief beheer. Daarnaast zorg je voor de uitvoering van de besluiten die genomen zijn en coördineer je de administratieve en financiële beheer van de VVE's.

4 November 2020 - lees meer ...

Facilitair Coördinator met aandachtsgebied technische zaken

Meppel - Zorggroep Noorderboog

Ben jij die kundige en enthousiaste facilitair coördinator die we zoeken? Ben jij diegene die van aanpakken weet? En durf jij de verantwoordelijkheid te nemen om de dienstverlening op het gebied van techniek binnen onze organisatie op je te nemen? Dan ben je van harte welkom om ons team als facilitair coördinator te versterken! Waar kom je te werken? Zorggroep Noorderboog biedt verpleging, verzorging, behandeling en thuiszorg. De kracht van Noorderboog is het besef dat samenwerking de sleutel is tot succes. Noorderboog wil mensen met een intensieve zorgvraag ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Je maakt deel uit van de afdeling Dienstverlening van de organisatie die bestaat uit vakbekwame mensen. Met elkaar zijn jullie verantwoordelijk voor het onderhouden van het vastgoed en alle techniek. Hiermee zorgen jullie ervoor dat de organisatie de ruimte heeft om cliënten van de juiste zorg te voorzien, waardoor wordt bijgedragen aan het welbevinden van de cliënt. Hierdoor behouden cliënten zoveel mogelijk zelf de regie over hun eigen leven. Je geeft functionele aansturing aan de medewerkers van de Technische Dienst. Zelf ontvang je leiding van de manager Dienstverlening. Wat ga je precies doen? Je geeft functionele aansturing aan de medewerkers van de technische dienst en je coördineert en borgt de uitvoering van de technische werkzaamheden, zodat er kwalitatief goede dienstverlening wordt geleverd. Om deze verder te verbeteren lever je een bijdrage aan de ontwikkeling van en implementeer je het operationeel beleid. Je zorgt ervoor dat jaarlijks onderhoud actueel blijft en wordt uitgevoerd, zodat het vastgoed en alle bijbehorende techniek en installaties in goede staat (blijven) verkeren. Je werkt mee aan het tot stand komen en actueel houden van het meerjarenonderhoudsplan. Je adviseert het management op het gebied van de aanschaf en vervanging van technische installaties en apparatuur. Daarnaast fungeer je als contactpersoon voor externe partijen op het gebied van onderhoud en reparatiewerkzaamheden en coördineert hier de uitvoering van. Je beheert het afdelingsbudget met betrekking tot personele inzet, investeringen en onderhoud en je rapporteert hierover aan de manager. Je leidt technische en bouwkundige projecten voortkomend uit het jaarlijkse onderhoud. Je stelt daartoe projectplannen op, bewaakt de voortgang, budgetten en realisatie van doelstellingen en je stuurt zo nodig bij.

3 November 2020 - lees meer ...

Projectcoördinator Service en Onderhoud.

Rotterdam - Centerpoint Rotterdam

Je gaat je bezighouden met de werkorganisatie van niet planmatig onderhoud. Je neemt het werk op, vervaardigt calculaties, je bereidt het werk voor,  je verzorgt de inkoop en je ziet toe op de uitvoering. Daarnaast werk je nauw samen met je collega werkorganisatoren. Je werkt voor vaste opdrachtgevers waarmee je de relatie onderhoudt. Gemiddeld ben je 50% van je tijd op kantoor en 50% bij de opdrachtgevers. Kortom een veelzijdige functie waarin geen dag hetzelfde is.

2 November 2020 - lees meer ...

Verhuur medewerker met passie!

Rotterdam - Centerpoint Rotterdam

Je gaat je bezig houden met de verhuur en huur van woningen en bent eindverantwoordelijke voor de uitvoering van het volledige verhuurproces. Je hebt overleg met de huurder over het opleveringsniveau en zorgt voor de technische inspectie. Je werft snel en effectief nieuwe huurder voor de betreffende opdrachtgevers en zorgt voor een optimale presentatie van de woning. Door analytisch inzicht signaleer je kansrijke oplossingen en weet deze aan te dragen.

30 Oktober 2020 - lees meer ...

specialist gevels en daken

Utrecht - Centerpoint Utrecht

Als specialist gevels en daken heb je een leuke binnen en buiten functie, je doet onderzoek op locatie waar je de nodige metingen verricht en uitwerkt op kantoor. Je komt tot praktische adviezen voor de klant en je adviseert de klant bij elk vraagstuk op het gebied van veilige, duurzame gevels en daken.  

29 Oktober 2020 - lees meer ...

Young Professionals

Rotterdam - Centerpoint Rotterdam

Tijdens een oriënterend gesprek willen we weten waar je nu staat, waar je heen wil en vooral wat je wil bereiken. Dat je wil groeien in kennis, ervaring en professionaliteit spreekt voor zich. Daarom gaan we met name dieper in op het, door jou vooraf (online) opgestelde, competentieprofiel. We meten welke competenties en persoonlijke eigenschappen extra aandacht nodig hebben en welke aanvullende scholing daarvoor nodig is. We bespreken ook je talenten en hoe we die het beste kunnen inzetten. Vervolgens gaan we samen vaststellen op welke manier Centerpoint jouw ambities kan helpen verwezenlijken.

26 Oktober 2020 - lees meer ...

Wervoorbereider nieuwbouw

Deventer - Centerpoint Utrecht

Deze functie is een echte allround werkvoorbereiders functie want je bent bezig met alle disciplines binnen het BIM model, de bouwkunde, constructie en installaties. Jij coördineert het hele bouwproces van het project en je onderhoud met alle betrokken partijen de contacten. Je bent actief met de planning, werktekening en de inkoop.  Naast de coördinerende functie die je hebt verbind je actief alle partijen en zo hou jij grip op het hele bouwproces en deadlines.    

22 Oktober 2020 - lees meer ...

Specialist Beheer Verhardingen M/V

Hoofddorp - Gemeente Haarlemmermeer

Ben jij een expert in verhardingen? Zoek jij een functie waarmee je bijdraagt aan een prettige en veilige leefomgeving voor meer dan 150.000 inwoners van Haarlemmermeer en haar bezoekers? Lees dan vooral verder. Gemeente Haarlemmermeer heeft voor haar locatie in Hoofddorp een vacature voor een Specialist Beheer Verhardingen M/V Salaris van € 3.225, - tot max. € 5.260, - incl. IKB - tijdelijk met uitzicht op vast contract 36 uur per week Jouw rol als specialist verhardingen: Als vakspecialist verhardingen ben je de spin in het web voor het beheer van de openbare ruimte. Binnen het driekoppige team verhardingen wordt bepaald waar onderhoud of vervanging nodig is, welke maatregelen daarvoor nodig zijn en hoe dit gaat worden aangepakt. Tevens stem je dit af met collega’s van andere disciplines en zorg je voor heldere opdrachten richting ons interne Ingenieursbureau of andere opdrachtnemers. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de projecten treed je op als opdrachtgever. Jouw werkzaamheden bestaan uit • Het toetsen of ontwerpen voldoen aan de eisen (van beheer); • Contact houden met het ingenieursbureau of de projecten nog lopen zoals afgesproken, of er nog bijzonderheden zijn waardoor moet worden bijgestuurd; • Beantwoorden van vragen van collega’s of derden; • Projectaanvragen beoordelen; • Beoordelen aanvragen uitzonderlijk vervoer; • Opstellen/Bijdragen aan Meerjarenplanning; • Afstemmen projecten met andere vakdisciplines; • Opstellen projectopdrachten; • Budgetverantwoording naar bestuur. Je bent goed in je vak en kijkt verder dan vandaag. Een technische achtergrond betekent voor jou niet dat je jezelf in de details verliest. Je weet jouw keuzes goed te beargumenteren en houdt daarbij rekening met de politieke context. Op een professionele wijze vertegenwoordig je de gemeente naar in- en externe partijen. Je staat bekend als een organisator met een proactieve opstelling die het overzicht weet te behouden. Waar ga je werken: Het team Vakdisciplines openbare ruimte van cluster Beheer & Onderhoud is verantwoordelijk voor het onderhoud en de vervangingen binnen de fysieke leefomgeving. Het team bestaat uit specialisten met aandachtsgebieden in de openbare ruimte, zoals verhardingen, riolering, openbare verlichting, groen, civieltechnische kunstwerken, verkeer, bodem e.a. Het hoofddoel van het team is het veilig en leefbaar houden van de openbare ruimte door het bestaande areaal op het gekozen kwaliteitsniveau te houden. We hebben oog voor nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied die de positieve beleving van de gebruikers kunnen versterken en/of de kosten kunnen reduceren.

8 Oktober 2020 - lees meer ...

Filteren