Vacatures bouw Doetinchem


11 vacatures gevonden

Uitvoerder

Doetinchem - Kracht Recruitment

Als Uitvoerder bouw bent u verantwoordelijk voor de aansturing en de logistieke organisatie rondom grote werken. Organiseren van personeel en materieel en bewaken van het transport. De Uitvoerder bouw toetst en bewaakt of werk voldoet aan alle gestelde bedrijfsprocedures en rapporteert hierover aan leidinggevende. De Uitvoerder bouw heeft de dagelijkse leiding en zorgt dat het project tot een goede afronding komt. Hiervoor voert u onder andere onderstaande taken dagelijks uit: - Opstellen van planningen; - Inrichting van de bouwplaatsorganisatie; - Operationeel leidinggeven en leiden van bouwvergaderingen; - Beheren van materiaal en materieel; - Afwijkingen signaleren en rapporteren; - Bewaken van kwaliteits- en veiligheidseisen.

Vandaag - lees meer ...

Kostendeskundige Bouw

Doetinchem - Kracht Recruitment

Binnen deze functie als Kostendeskundige Bouw, maak je na een leerperiode zelfstandig kostencalculaties en zorg je voor werk- en kwaliteitsinstructies voor medewerkers. Je zorgt voor terugkoppeling op je calculaties. Taken die onder meer bij de functie van Kostendeskundige Bouw behoren zijn: - Maken kostenramingen in alle projectstadia - Deelnemen in bouwteams - Opstellen van haalbaarheidsonderzoeken en exploitatieoverzichten - Meedenken in projectvoorbereiding en projectplanning - Projecten toetsen op financiële, technische en functionele haalbaarheid - Afhandelen van project gerelateerde administratie

Vandaag - lees meer ...

Bouwkundig Calculator

Doetinchem - Kracht Recruitment

Als Calculator bij Witteveen zorg jij samen met je collega's in een vroeg stadium van het project voor een goede inventarisatie waardoor je met voldoende én juiste informatie begrotingen en ramingen kan maken. Aan de hand van de overzichten bespreek je de mogelijkheden en alternatieven hoe het project kan worden vormgegeven. Jij bent de onderscheidende factor in het tenderteam en zorgt voor kwalitatief sterke calculaties. Kortom: als Senior Calculator ben jij vroeg in het proces betrokken en wordt jij ook gezien als een betrouwbare kostenkenner. Verder behoren tot jouw taken: - Het maken van begrotingen en ramingen; - Het opvragen en vergelijken van offertes; - Het uittrekken van materialen en hoeveelheden; - Het adviseren van opdrachtgevers; - Het calculeren tot in detail.

Vandaag - lees meer ...

Werkvoorbereider Bouw

Doetinchem - Kracht Recruitment

Als Werkvoorbereider verzorg je de werkvoorbereiding en begeleiding tijdens de ontwerpfase en/of de uitvoeringsfase van diverse projecten. Taken van de Werkvoorbereider zijn voornamelijk:  - Aandragen van alternatieven in te hanteren bouwmethodieken, materialen en materieel; - Maken van de werkbegroting inclusief uittrekken van de hoeveelheden; - Opvragen van offertes bij leveranciers en onderaannemers en een vergelijkingsstaat opstellen; - Verzorgen en begeleiden van de (projectmatige) inkoop; - Verzorgen en begeleiden van koperskeuze ten behoeve van woningbouw; - Maken van planningen, detailschema's en afroepschema's voor uitvoering, onderaannemers en leveranciers.

15 Oktober 2021 - lees meer ...

BIM Modelleur

Doetinchem - Kracht Recruitment

Als ervaren modelleur werk je met o.a. Revit  aan de hoofdlijnen tot details samen met alle bouwparticipanten. door de diversiteit van projecten is elke dag is anders en daarom blijf je makkelijk gemotiveerd. Je bent als BIM Modelleur ook vaak op projecten in uitvoering te vinden, je zit dus niet alleen te modelleren want je leert ook hoe een bouwproject in de praktijk tot stand komt. In de functie van modelleur verricht je o.a. de volgende taken: - Modelleren vanaf SO t/m werktekeningen; - Vervaardigen bouwkundige detailleringen; - Communicatie met meerdere stakeholders; - Toetsen bouwbesluit; - Vergunningaanvraag verzorgen; - Bijhouden en updaten van de bibliotheek en actueel houden van families.

14 Oktober 2021 - lees meer ...

Projectleider Senior Bouw

Doetinchem - Kracht Recruitment

Je bent een Senior projectleider bouw met zowel technische als organisatorische kennis en ervaring op het gebied van bouw techniek. Als Senior projectleider bouw draagt de verantwoordelijkheid voor het rendement van de projecten vanaf de calculatiefase tot en met de nazorg. De Senior projectleider bouw is budgetverantwoordelijk, geeft leiding aan verschillende projectteams en onderhoudt de contacten met de opdrachtgever, onderaannemers en leveranciers. Daarnaast behoren onderstaande werkzaamheden tot het takenpakket van Senior projectleider bouw: - Het initiëren en voorbereiden van bouw structurele projecten - Begeleiden van de aanbesteding en voortgang van de uitvoering - Verantwoordelijk zijn voor diverse nieuwbouwprojecten - Meedenken met de projectontwikkelaar over de uitvoering van projecten - U houdt toezicht op de uitvoering van alle organisatorische, kostentechnische, technische en kwaliteitsactiviteiten betreffende de lopende en nieuwe projecten.

13 Oktober 2021 - lees meer ...

BIM Modelleur Junior

Doetinchem - Kracht Recruitment

Deze functie van Junior BIM Modelleur is zeer uitdagend en er wordt bijzonder veel geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling. Als Junior BIM Modelleur ben je verantwoordelijk voor de nauwkeurige uitwerking van projecten. Van belang is dat je op vakinhoudelijk gebied communicatief sterk en gedreven bent om tekeningen binnen deadlines te realiseren. Taken die je uitvoert zijn onder andere: - Het in teamverband onderzoeken en analyseren van technische vraagstukken en dit vertalen naar een technische aanpak / oplossing; - 3D modelleren van het bouwkundig ontwerp; - Participeren in BIM-trajecten; - Technisch coördineren en verwerken van de door derden verstrekte gegevens in het bouwkundig ontwerp in elke fase; - Aanleveren en controleren van (deel)bestekstukken en tekeningen van derden; - Overleg met externe partijen (architectenbureau, gemeente, andere adviseurs).

13 Oktober 2021 - lees meer ...

Specialist hoogwaterbescherming

Doetinchem - Waterschap Rijn en IJssel

Werken bij het Waterschap Rijn en IJssel is dynamisch, uitdagend en maatschappelijk nuttig. Onze organisatie staat nooit stil. De zorg voor waterveiligheid en vaarwegbeheer gaat continu door. Onze medewerkers zetten zich daarvoor met veel enthousiasme in, ieder vanuit een eigen specialisme. Dat doen zij in een inspirerende werkomgeving met een open en collegiale sfeer. Wij stimuleren persoonlijke ontwikkeling en we hechten aan het nemen van verantwoordelijkheid. De unit Waterkeringen en Vaarwegbeheer zoekt een: Specialist hoogwaterbescherming Ben jij organisatorisch sterk en in staat snel en adaptief te handelen? Geef jij daarnaast graag je persoonlijke inbreng aan verschillende onderwerpen die spelen binnen het team? Dan gaan we voor deze vacature van specialist hoogwaterbescherming graag in gesprek met jou! De unit Waterkeringen en Vaarwegbeheer van ons waterschap zorgt voor de instandhouding van de dijken die ons beheergebied tegen hoog rivierwater beschermen. We beoordelen periodiek of de primaire en regionale waterkeringen voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. Waar dat niet zo is starten we dijkversterkingsprojecten. Als waterkeringbeheerder denken we mee en stellen we eisen aan dijkversterkingsprojecten, zodat we de dijk goed kunnen beheren. We zorgen ook voor een vlotte en veilige doorvaart op de Oude IJssel. In het dagelijks beheer van onze waterkeringen en de vaarweg onderhouden we contacten met honderden belanghebbenden. Als netwerkorganisatie zoeken we steeds naar een maatschappelijk optimum bij initiatieven van derden die onze infrastructuur raken. Om ons werk goed te kunnen doen zijn gebiedskennis en technisch inhoudelijke kennis essentieel. Wat ga je doen? Je ondersteunt ons bestuur en management met adviezen. Je draagt bij aan de planning en control van de unit. Je draagt bij aan adequate kennisopbouw over hoogwaterbescherming. Je formuleert en begeleidt opdrachten aan adviesbureaus. Je adviseert in dijkversterkingsprojecten en bij complexe vergunningen. Je neemt deel aan regionale en landelijke overleggen op je vakgebied. Je neemt deel aan onze calamiteitenorganisatie bij hoogwater.

23 Juli 2021 - lees meer ...

Specialist Geotechniek

Doetinchem - Waterschap Rijn en IJssel

De unit Waterkeringen en Vaarwegbeheer van het Waterschap Rijn en IJssel zoekt een: Specialist Geotechniek Doetinchem Ben jij organisatorisch sterk en raak je niet van slag als er op het laatste moment nog snel iets in gang moet worden gezet? Geef jij daarnaast graag je persoonlijke inbreng aan verschillende onderwerpen die spelen binnen het team? Dan gaan we voor deze vacature van specialist Geotechniek graag in gesprek met jou! De unit Waterkeringen en Vaarwegbeheer van ons waterschap zorgt voor de instandhouding van de dijken die ons beheergebied tegen hoog rivierwater beschermen. Daartoe beoordelen we de primaire en regionale waterkeringen periodiek op basis van landelijke veiligheidsnormen en waar nodig starten we dijkversterkingsprojecten. Ook voeren we het dagelijks beheer (de zogenaamde zorgplicht) over onze waterkeringen. Bij initiatieven van derden die invloed hebben op onze keringen wordt in een vroeg stadium aansluiting gezocht voor een goede samenwerking. Om ons werk goed te kunnen doen zijn gebiedskennis en technisch-inhoudelijke kennis van waterkeringen essentieel. Om ons team aan te vullen in verband met het vertrek van een collega, zijn we op zoek naar een specialist Geotechniek. Wat ga je doen? Je voert hoogte- en stabiliteitsberekeningen uit. Je volgt de ontwikkeling van kennis van waterkeringen. Je formuleert en begeleidt opdrachten aan adviesbureaus. Je levert een bijdrage bij het opstellen van ontwerp- en contractspecificaties. Je adviseert in dijkverbeteringsprojecten. Je neemt deel aan regionale en landelijke overleggen op je vakgebied. Je neemt deel aan onze calamiteitenorganisatie bij hoogwater.

20 Juli 2021 - lees meer ...

Specialist hydrologie

Doetinchem - Waterschap Rijn en IJssel

Werken bij Waterschap Rijn en IJssel is dynamisch, uitdagend en maatschappelijk nuttig. Onze organisatie staat nooit stil. De zorg voor waterveiligheid, -kwaliteit en -kwantiteit gaat continu door. Iedere medewerker zet zich daarvoor vanuit zijn eigen functie en specialisme in. Dat doen zij vanuit een inspirerende werkomgeving met een open en collegiale sfeer. Waterschap Rijn en IJssel is op zoek naar een: Specialist hydrologie Doetinchem, 36 uur per week Je gaat vanuit een gedegen hydrologische basis en kennis van de nieuwste technieken mede vormgeven aan een toekomstbestendig watersysteem in de regio Achterhoek en Liemers. Met jouw flexibele instelling en onderzoekende en ontwikkelingsgerichte houding is dit voor jou geen probleem. De functie valt onder de Unit Advies en Strategie. Droge voeten voor burgers en bedrijven en een toekomstbestendig watersysteem. We rekenen op jou! Wat ga je doen? De komende jaren wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van beslissingsondersteunende modellen op het gebied van oppervlaktewater, overstromingen en grondwater. Jij wordt onze specialist op het gebied van oppervlaktewater- en overstromingsmodellen en werkt veelal in teamverband. Daarin ben je als specialist hydrologie verantwoordelijk voor: Het gezamenlijk ontwikkelen, beheren en toepassen van de beslissingsondersteunende systemen (in FEWS) en overstromingsmodellen (in D-Hydro en Tygron). Je begeleidt de inzet van adviesbureaus hierbij. Op termijn komt hier mogelijk ook het grondwatermodel bij (Modflow). Het toepassen van de modelinstrumenten tijdens calamiteiten. Je zorgt ervoor dat modelinstrumenten op orde zijn en adviseert aan het calamiteitenteam. Het modelmatig genereren van watersysteeminzichten om te komen tot een robuust watersysteem. Op basis van hydrologische kennis en ervaring denk je actief mee bij de ontwikkeling van (water)systeemkennis en beleid. Het ontwikkelen van relevante waterinformatie voor het dagelijkse waterbeheer op basis van modelinstrumenten en monitoringsgegevens en maakt hierbij gebruik van innovatieve technieken. Hierin vervul je de rol van projectleider. Tot slot hou jij je bezig in deze vacature met het begeleiden van junior hydrologen in het hydrologisch adviseren en het toepassen van hydrologische instrumenten. Daarnaast draag je bij aan de innovatie van het hydrologisch vakgebied binnen Waterschap Rijn en IJssel. De komende jaren staan in het teken van grote technologische vernieuwingen op het gebied van informatievoorziening en informatietechnologie. Jij draagt ook nadrukkelijk bij aan deze nieuwe ontwikkelingen door te werken aan modelontwikkeling en nieuwe visualisatietechnieken.

7 Juli 2021 - lees meer ...

Strategisch adviseur schoon en gezond water

Doetinchem - Waterschap Rijn en IJssel

Werken bij Waterschap Rijn en IJssel is dynamisch, uitdagend en maatschappelijk nuttig. Onze organisatie staat nooit stil. De zorg voor waterveiligheid, -kwaliteit en -kwantiteit gaat continu door. Iedere medewerker zet zich daarvoor vanuit zijn eigen functie en specialisme in. Dat doen zij vanuit een inspirerende werkomgeving met een open en collegiale sfeer. Waterschap Rijn en IJssel is op zoek naar een: Strategisch adviseur schoon en gezond water Doetinchem, 36 uur per week Met jouw bijdrage aan schoon en gezond water draag je bij aan de natuur, het woongenot, landbouw en bedrijfsleven in ons mooie beheersgebied. Schoon en gezond water kunnen we niet alleen voor elkaar krijgen, daarom werken we samen met burgerinitiatiefnemers, boeren en het bedrijfsleven. Ben jij de richtinggevende en verbindende strategisch adviseur die wij zoeken? De komende jaren staat het waterschap Rijn en IJssel voor grote uitdagingen. Om de KRW doelen voor 2027 te halen moet er een schep bovenop voor diffuse bronnen als N en P, medicijnresten en andere nieuwe stoffen. Daarnaast is er veel samenhang tussen het bereiken van de ecologische en chemische doelen met de stikstof aanpak, doelen voor biodiversiteit en de transitie in de landbouw. Ook de klimaatverandering zet aan tot nog meer anticiperen en integraal werken. Handel jij vanuit een goed gevoel voor de omgeving? Ben jij daarnaast bekend met bestuurlijk samenspel? Heb jij richtinggevende kwaliteiten en stevig adviseurschap die jou helpen vorm te geven aan het realiseren van een schoon, gezond en robuust waterwatersysteem in de regio? Dan zijn wij voor deze vacature op zoek naar jou! Wat ga je doen? Deze functie valt onder de unit Advies en Strategie. Je zet als strategisch (beleids-)adviseur de koers uit, voert regie en gaat adviseren om de lange termijn doelen op het gebied van Schoon en Gezond Water van waterschap Rijn en IJssel te gaan realiseren. Concreet betekent dit: Samen met bestuur en de organisatie actueel houden en uitwerken van de schoon en gezond water strategie voor het waterschap Rijn en IJssel en haar partners. In deze opgaven ben je de leider die het bestuur, directie en de vele andere adviseurs die voor ecologische en waterkwaliteitsvraagstukken verantwoordelijk zijn, weet te verbinden en optimaal laat samenwerken. De organisatie van ons waterschap is in ontwikkeling. Je takenpakket kan daarom worden uitgebreid met een coördinerende rol binnen het team Schoon en Gezond. Je treedt in overleg met vele gebiedspartners, collega’s van andere waterschappen, provincies, en het rijk om tot een gezamenlijke gedragen aanpak voor de schoon water doelen te komen. Je bent een belangrijk aanspreekpunt voor ons bestuur als het gaat om Schoon en Gezond. Adviseren binnen integrale gebiedsprojecten over hoe de schoon en gezond water doelen het best in samenhang met andere doelen in een gebied kunnen worden gerealiseerd. De komende jaren zal de focus sterk liggen op het samen met provincie, het rijk (LNV) en de agrarische sector vinden van een duurzame integrale gezamenlijke aanpak van de klimaat, waterkwaliteit, stikstof, en biodiversiteit problematiek.

29 Juni 2021 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm