Vacatures bouw Maarssen


1 vacature gevonden

Projectleider snelfietsroute

Utrecht - Matchd

Startdatum: 01-11-2020 Einddatum: 01-11-2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16 Sluitingsdatum: 23-10-2020 om 17:00 uur Rijkswaterstaat is sinds 2017 in gesprek met de regio Utrecht/Noord Holland om de mogelijkheden van een verbeterde fietsroute tussen Amsterdam en Utrecht langs het Amsterdam Rijnkanaal te onderzoeken. De gesprekken vinden plaats op ambtenarenniveau. We hebben onder andere met gemeenten Stichtse Vecht, Ronde Venen, Utrecht, Wijdemeren, Vervoersregio Amsterdam, provincie Utrecht, Industriekring Lage Weide, RWS collega’s WNN, Fietsersbond, Prorail, NS, Waterschap en Strukton gesprekken gevoerd over mogelijke maatregelen. Leerlingen van het technasium Nifterlake college Maarssen hebben meegedacht en denken begin 2020 weer mee. Movares en Goudappel Coffeng hebben twee onderzoeken uitgevoerd. De eerste om de potentie voor extra fietsers te voorspellen en de tweede om de benodigde maatregelen te bepalen en de te verwachte kosten om de snelfietsroute te realiseren. De vervolgstap is dat Rijkswaterstaat samen met de gebiedspartijen tot een nadere uitwerking van de Dom-Dam snelfietsroute komt. Het is belangrijk om nu met partners bestuurlijke afspraken te maken voor de realisatie. Hiervoor is een proces uitgelijnd van intentieovereenkomst, onderzoek tot uitvoeringsovereenkomst. Rijkwaterstaat wil hierin een trekkersrol vervullen. We zoeken nu een projectleider die in het komend jaar dit proces gaat trekken. Zodat we half 2021 een intentieovereenkomst en een uitvoeringsovereenkomst tussen de hierboven genoemde partijen kunnen sluiten. Het gaat om een tijdelijke inhuuropdracht. De projectleider doet dit traject samen met de omgevingsmanager van RWS. We werken volgens de IPM rollen. Je treedt op namens Rijkswaterstaat. Maar in samenwerking met gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht. Als projectleider leg je verantwoording af aan Rijkswaterstaat en ben je verantwoordelijk voor alle uit te voeren en in uitvoering zijnde stappen die nodig zijn om tot de intentieovereenkomst en de uitvoeringsovereenkomst te komen. In de intentieovereenkomst leggen we – naast eerder genoemde onderdelen, verder vast dat: - De gemeenten ambtelijke inzet leveren om informatie ten behoeve van de onderzoeken te leveren, de onderzoeken te begeleiden, de resultaten in samenwerking met de provincie te toetsen en een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de op te stellen uitvoeringsovereenkomst. - Per gemeente wordt een ambtelijke vertegenwoordiger in de projectgroep aangewezen. De ambtelijke kosten worden door de eigen organisaties gedragen. De rolverdeling in de realisatie (aanbesteding, contractmanagement uitvoering, overdracht) zal nader worden vastgelegd de uitvoeringsovereenkomst. Inhoudelijk wordt gevraagd dat je voldoende senioriteit bezit om dit bestuurlijke proces vorm te geven met beoogde eerder genoemde resultaten. En affiniteit hebt met het proces rondom het tot stand brengen van snelfietsroutes met meerdere wegbeheerders. Dankzij jouw veelzijdige kwaliteiten ben je een spin in het web in dit proces. Je weet de afstemming waar nodig te vinden met relevante stakeholders binnen en buiten de organisatie. Samen met de omgevingsmanager vorm je een team. Je bouwt actief aan het netwerk en onderhoudt de contacten met de samenwerkingspartners en wegbeheerders. Je kunt gebruik maken de eerder gemaakte ontwerpen en onderzoeksresultaten van Goudappel/Coffeng/Movares. Het kan zijn dat er meer onderzoek nodig is voor dit traject. In samenspraak met het begeleidend team kan een opdracht bij een ingenieursbureau worden uitgezet. De werkzaamheden van deze uitbesteding begeleid jij dan ook.

15 Oktober 2020 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm