Vacatures bouw Meierijstad


1 vacature gevonden

Integraal Toezichthouder WABO (A)

Veghel - Gemeente Meierijstad

Kom jij de gemeente Meierijstad versterken met jouw talenten? “Wij investeren in de kracht van de samenleving en hebben oog voor de menselijke maat.” De professional van Meierijstad De medewerker van Meierijstad staat nooit op zichzelf. Als medewerker voel jij je aandeelhouder van Meierijstad en ben je een professional die verantwoordelijkheid draagt voor je deskundigheid en resultaten. Dit doe je niet alleen, maar samen met je collega’s in Meierijstad. Je kent je kwaliteiten én beperkingen en stelt jezelf continu de vraag: waar en hoe kan ik van toegevoegde waarde zijn? Werkateliers De professional werkt in een werkatelier. Een of meerdere werkateliers werken samen aan een programma. Een werkatelier is zelf organiserend, werkt professioneel en autonoom, maar nooit los van de bestuurlijke opgave of van de organisatie. Werkateliers werken programmagericht. Professionals werken per definitie samen, ze verstaan hun vak en ze kennen hun beperkingen. Werkatelier Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (VTH) Het werkatelier Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) is verantwoordelijk voor vergunningverlening, toezicht en handhaving op het terrein van bouwen, ruimte en milieu (Wabo) alsmede voor APV en Drank- en Horecawet. Je maakt onderdeel uit van een mooi werkatelier, dat op weg is naar zelforganisatie. Je gedijt goed in een jonge organisatie waarbij rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen de werkateliers gaandeweg worden ingevuld. Voor dit werkatelier zijn wij op zoek naar: Integraal Toezichthouder WABO (A) (Medewerker handhaving I) Voor 36 uur per week Functieomschrijving Als Toezichthouder WABO A voer je (integrale) controles uit en houd je toezicht op bouwactiviteiten, illegale planologische strijdigheden (RO) en ondermijning. Je bent klantgericht en werkt met de kracht van argumenten. Je adviseert over prioriteiten, beleid en procedures. Je bent doelgericht en daadkrachtig bij geconstateerde overtredingen en adviseert bij de uitvoering van bestuursdwang. Wat ga je doen als Integraal Toezichthouder? • je adviseert over de handhavingsaspecten in hoofdzaak op het gebied van bouwen/ruimtelijke ordening; • je ziet toe op naleving va wet- en regelgeving en planologische strijdigheden; • je treedt in voorkomende gevallen handhavend op; • je handelt klachten en meldingen af en treft maatregelen in overleg met belanghebbenden; • monitoren en sturen om te voldoen aan het beleid en het gewenste niveau Je handelt meldingen, toezicht- en handhavingszaken administratief af en je legt je bevindingen en rapportages vast in Squit.

13 Februari 2019 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm