Vacatures bouw Middelburg


6 vacatures gevonden

Omgevingsmanager

Middelburg - Waterschap Scheldestromen

Omgevingsmanager Middelburg, 36 uur per week Jij bent de schakel tussen project en omgeving. Woon jij onder of boven NAP? Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat we in Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Gelukkig vinden wij dat niet. Dag en nacht werken onze 460 medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen, zuiveren van rioolwater en schoon en voldoende water in de sloot. Jij binnenkort ook? Het werk bij Scheldestromen is niet alleen leuk maar ook maatschappelijk relevant! En waar kun je dat beter doen dan in Zeeland? Welkom bij Scheldestromen! De functieomschrijving Je bent de schakel tussen het project en de omgeving in de breedste zin van het woord. Je zorgt voor actuele informatievoorziening naar alle belanghebbenden, hebt oog en oor voor meningen en klachten en zorgt -als dit nodig is- dat de planning of aanpak van een project wordt bijgesteld. Door goede communicatie en samenwerking kweek je draagvlak en zorg je dat het project soepel verloopt. Wat zijn jouw werkzaamheden? Je voert omgevingsanalyses uit om beeld te krijgen van de omgevingsbelangen die er spelen voor en tijdens de uitvoering van projecten. Je zorgt dat deze belangen in de scope en planning van het project zijn opgenomen. Je stuurt onderzoeken aan op het gebied van conditionering (kabels en leidingen, archeologie, natuur, NGE’s). Je stuurt hiervoor zo nodig specialistische adviseurs aan. Je zorgt voor het aanvragen en verkrijgen van alle benodigde vergunningen. Je voert overleg en maakt afspraken met overheden, belangenorganisaties en particulieren om te komen tot een effectieve samenwerking. Je beoordeelt alle procedures die relevant zijn voor de projecten en volgt de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Je informeert omwonenden en belanghebbenden en handelt vragen af. Je werkt hierbij nauw samen met de communicatieadviseur. Je bent alert op invloeden van buitenaf die invloed kunnen hebben op het verloop van het project.

21 April 2021 - lees meer ...

Werkvoorbereider

Middelburg - Centerpoint Rotterdam

Jij gaat als werkvoorbereider het complete bouwproces beheren waarbij je moet denken aan werken aannemen, coördineren, begeleiden en budget/kostenbeheersing d.m.v. inkoop. Ook de kostenbewaking van nieuwbouw en grote verbouwwerkzaamheden voor ontwikkelaars, bedrijven, woningcorporaties en particulieren vallen in je takenpakket. Je legt verantwoording af aan de directie d.m.v. het opzetten van maandrapportage en het verstrekken van voortgangsinformatie. Naast de kerntaken en targets is er ruimte voor ontwikkeling.

16 April 2021 - lees meer ...

Werkvoorbereider Woningbouw

Middelburg - Building Heroes

Binnen de rol van Werkvoorbereider Woningbouw ben jij verantwoordelijk voor één of meerdere bouwprojecten. Jij krijgt hier als Werkvoorbereider Woningbouw te maken met alle facetten van de bouw. Hiernaast ben jij vaak in overleg met de opdrachtgever, architect, constructeur, onderaannemers en alle andere betrokken leveranciers.Om ervoor te zorgen dat alles op rolletjes blijft lopen heb jij als Werkvoorbereider Woningbouw dagelijks contact met de uitvoerder(s) en projectleider(s). Het is aan jou om een optimale en tijdige projectuitvoering aan te leveren. Natuurlijk tegen minimale kosten.Uiteraard krijg jij als werkvoorbereider alle bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijken en alle ruimte om jezelf te blijven ontwikkelen. Het doorgroeien naar de functie van projectleider is bij deze opdrachtgever dan ook zeker mogelijk.  Kortom, je bereidt het werk voor zodat het proces op de bouw ongestoord kan plaatsvinden.

10 April 2021 - lees meer ...

Technisch adviseur beoordelen waterveiligheid

Middelburg - Waterschap Scheldestromen

Technisch adviseur beoordelen waterveiligheid Middelburg, 36 uur per week Bouw mee aan de basis van de Zeeuwse waterveiligheid. Woon jij onder of boven NAP? Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat we in Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Gelukkig vinden wij dat niet. Dag en nacht werken onze 460 medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen, zuiveren van rioolwater en schoon en voldoende water in de sloot. Jij binnenkort ook? Het werk bij Scheldestromen is niet alleen leuk maar ook maatschappelijk relevant! En waar kun je dat beter doen dan in Zeeland? Welkom bij Scheldestromen! De functieomschrijving Beoordelen van de waterkeringen (inclusief de kunstwerken) volgens het wettelijk beoordelingsinstrumentarium (WBI) op de nieuwe (veiligheids-)normering. Wat zijn jouw werkzaamheden? Je voert de wettelijke beoordeling van de waterkeringen uit volgens het wettelijk beoordelingsinstrumentarium (WBl) en het ontwerpinstrumentarium (Ol), handleidingen, achtergrondrapporten en programmatuur voor dijk-, duin- en kunstwerkberekeningen. Je levert input voor de Veiligheidsanalyses als voorbereiding van een HWBP-project. Je past het WBI en het Ol toe. Je werkt met programma’s als Riskeer, Hydra NL, Morphan en het SOS-ondergrondmodel. Je analyseert de stabiliteit van waterkeringen met D-Geo Stability en eventueel met meer specialistische tools zoals Plaxis (2D/3D) en grondwaterstromingsmodellen. Je werkt met probabilistische systematiek waarop het huidige beoordelen is gebaseerd. Je begeleidt geotechnisch onderzoek en analyseert de grondparameters die in het werkgebied van Scheldestromen voorkomen. Deze pas je toe in analyses van stabiliteit en piping. Je definieert scenario's om onzekerheden in ondergrond en grondparameters te verdisconteren. Je analyseert risico’s voor waterkeringen veroorzaakt door externe factoren, zoals windturbines en gebouwen. Je neemt deel aan overleggroepen met overheden en bedrijfsleven. Je adviseert over gespecialiseerde vaktechnische aspecten op het gebied van beleid, beheer en onderzoeksprojecten. Je levert input voor de (veiligheids-)rapportage zorgplicht. Je stelt notities en rapportages op.

6 April 2021 - lees meer ...

Medior Bouwkundig Projectleider

Middelburg - Building Heroes

Als Bouwkundig Projectleider ben je verantwoordelijk voor het plannen, organiseren en realiseren van meerdere projecten. Hierbij vorm je als Bouwkundig Projectleider een essentiële schakel tussen alle betrokken partijen binnen het project.Jij geeft in deze rol op een enthousiaste wijze leiding aan een team van uitvoerders, werkvoorbereiders en onderaannemers. Tijdens de uitvoeringsfase gebruik je de kennis uit het voortraject om de projecten tot een goed eindresultaat te brengen. Hiernaast bewaak jij jouw projecten op het gebied van planning, budget, kwaliteit en veiligheid.Jij gaat als Bouwkundig Projectleider voor het beste resultaat en weet daarbij jouw team goed te motiveren. Jouw collega's beschrijven jou dan ook als een echte teamplayer, met natuurlijke leiderschapskwaliteiten.

15 Maart 2021 - lees meer ...

Projectleider Service & Onderhoud

Middelburg - Building Heroes

Als Projectleider Service & Onderhoud werk je in een hecht team. Voor de aan jou toevertrouwde projecten ben je verantwoordelijk vanaf begin tot eind. Het is een erg belangrijke rol bij het succesvol tot stand brengen van projecten binnen de afdeling Service & Onderhoud. Het contact hebben en onderhouden met opdrachtgevers en het vervolgens vertalen naar de werkvloer is één van jouw meest belangrijke taken.Dit betekent dat jij als Projectleider Service & Onderhoud helder moet kunnen communiceren en goed moet kunnen luisteren. Hiernaast is ervaring binnen de onderhoud en renovatie een pré. Hiernaast verzorg jij (voor een gedeelte) de calculatie zelf, maar stuur je ook de werkvoorbereiding en uitvoering aan. Je zult een aantal ‘accounts’ onder je hoede krijgen die variëren in soort en grootte.Het is in ieder geval een dynamische functie met veel afwisseling en zelfstandigheid. Daarnaast ben je als Projectleider Service & Onderhoud het aanspreekpunt voor de klant. Samen met de Manager van de afdeling draag je er zorg voor dat jouw projecten optimaal kunnen verlopen en de klant meer dan tevreden is.

13 Maart 2021 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm