Vacatures bouw Venlo


9 vacatures gevonden

Projectvoorbereider BIM

Venlo - Kracht Recruitment

Als Projectvoorbereider BIM verzorg je de coördinatie van de werkvoorbereiding en begeleiding tijdens de ontwerpfase en/of de uitvoeringsfase van voornamelijk onderhoud en renovatie projecten die zij afgestemd op de specifieke situatie, prioriteiten en klantbelangen binnen het project. Taken van de Werkvoorbereider zijn voornamelijk:  - Aandragen van alternatieven in te hanteren bouwmethodieken, materialen en materieel - Maken van de werkbegroting inclusief uittrekken van de hoeveelheden - Opvragen van offertes bij leveranciers en onderaannemers en een vergelijkingsstaat opstellen - Verzorgen en begeleiden van de (projectmatige) inkoop - Verzorgen en begeleiden van koperskeuze ten behoeve van woningbouw

3 Juli 2020 - lees meer ...

Werkvoorbereider Junior

Venlo - Kracht Recruitment

Als Werkvoorbereider Junior wordt je verantwoordelijk voor het voorbereiden van verschillende projecten. Het werken met BIM speelt een belangrijke rol binnen jouw functie. Je voert onder andere de volgende functies uit zonder de wensen en behoeften van de opdrachtgever uit het oog te verliezen: - Op een kostenbewuste manier inzicht creëren in de behoefte van materialen; - Het bestellen van de materialen en het opstellen van het inkoopoverzicht; - Het adviseren van projectleiders omtrent de mogelijke leveranciers/ onderaannemers; - Bouwplannen werk je uit tot gedetailleerde werkschema’s; - Afstemmen van de planning met het bouwteam, onder andere in de bouwvergadering; - Beoordelen van de tekeningen op maatvoering en realiseerbaarheid; - Uitwerken van de waarbij je oog houdt voor veiligheid, gezondheid en kwaliteitskeuringen; - Het proactief signaleren van verbeteringsmogelijkheden; - Zorg dragen voor een actueel en compleet projectdossier.

2 Juli 2020 - lees meer ...

Calculator Transformatie & Renovatie

Rosmalen - Kracht Recruitment

Als Calculator bij deze organisatie hou je van snel schakelen en ad-hoc inspringen op klantaanvragen. De omloopsnelheid van deze projecten is hoog en het soort projecten divers. De ene keer renoveer je 200 woningen en de andere keer transformeer je een kantoorpand tot een appartementencomplex. Het verbouwen van bestaande bouw is een vak apart en dat begrijp jij als geen ander! Je komt situaties tegen bij bestaande bouw die je vooraf niet had gedacht en dat maakt het calculeren soms erg lastig. Daarnaast heb je vaak opdrachtgevers die tijdens de werkzaamheden wensen dat de bewoners blijven wonen of de organisatie door moet kunnen blijven draaien. Kortom, een dynamische rol voor een vak volwassen Kostendeskundige / Calculator Transformatie en Renovatie.

2 Juli 2020 - lees meer ...

Communicatieadviseur

Venlo - Continu

Door de uitbraak van het coronavirus wordt Veiligheidsregio Limburg-Noord op dit moment geconfronteerd met een onderbezetting bij team communicatie. De veiligheidsregio zoekt een communicatieadviseur die de organisatie adviseert, begeleidt en ondersteunt op met name het gebied van (crisis)communicatie. Van inschrijvers wordt verwacht dat ze zelfstandig kunnen adviseren en uitvoering geven aan alle benodigde communicatiewerkzaamheden. De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen: - Het monitoren van actuele ontwikkelingen in samenleving, politiek/bestuur en media; - Het adviseren over in te zetten communicatiestrategie; - Het vertalen van strategie naar begrijpelijke communicatieboodschappen voor de diverse stakeholders; - Produceren en inzetten van teksten voor website(s) en social media, - Afstemmen  met partners, zoals GGD/GHOR Nederland, Rijksoverheid, witte ketenpartners, veiligheidsregio’s; - Afhandelen van mediavragen en perswoordvoering; - Maken van nieuwsbrieven.

1 Juli 2020 - lees meer ...

Handhavingsjurist

Venlo - Continu

Als handhavingsjurist ben je verantwoordelijk voor het behandelen, juridisch toetsen en afhandeling van (complexe) handhavingszaken (alsook intrekken van vergunningen) op het gebied van met name het Omgevingsrecht, maar kunt ook ingezet worden voor handhavingszaken op het terrein van de Drank – en horecawet, evenementen en de APV. Je adviseert het bevoegd gezag over handhavingsdossiers en vertegenwoordigt de gemeente bij rechterlijke instanties. Je voert gesprekken met overtreders en verzoekers om handhaving en stelt zelfstandig stukken op zoals (voor)aanschrijvingen, besluiten en verweerschriften. Als handhavingsjurist zoek je integraal afstemming binnen en buiten de gemeentelijke organisatie ten aanzien van handhavingsacties en –projecten. Nadrukkelijk draag je bij aan een goede samenwerking in de keten van beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving. Je bent adviseur voor beleidsterreinen die sterk raken aan het Omgevingsrecht. Je draagt zorg voor communicatie en voorlichting met betrekking tot de aandachtsgebieden van jouw werkterrein.  Een deel van de functie kan ook bestaan uit het implementeren en/of coördineren van nieuwe wet- en regelgeving, alsmede het evalueren, ontwikkelen, aanpassen en toepassen van beleidsregels en verordeningen voor de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Daarnaast ben je mede verantwoordelijk voor goed werken in/van nieuwe softwareapplicaties, zaakgericht en digitaal werken en overige voorkomende werkzaamheden.

1 Juli 2020 - lees meer ...

Servicecoördinator Janssen de Jong OnderhoudPlus

Venlo - Kracht Recruitment

Als Service Coördinator ben jij verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van een woningcorporatie in de regio Venlo. Je bent dé schakel tussen de klant en de buitendienst. Jij plant en regelt alle werkzaamheden voor het niet planmatig onderhoud voor de corporatie. Je bent direct leidinggevende voor de onderhoudsmedewerkers en zorgt ervoor dat de onderhoudsmedewerkers goed en op tijd ingezet worden om reparaties, onderhoud en andere werkzaamheden bij de klant op te pakken. Je takenpakket ziet er als volgt uit: - het opnemen van verbeteringen in woningen (badkamer, keuken en toilet); - voorbereiding van de uit te voeren werkzaamheden; - inplannen onderhoudsmedewerkers; - het bestellen van materieel of materiaal; - aanmaken en verwerken van orders; - bewaken van de voortgang van de orders; - beoordelen en goedkeuren van inkoopfacturen; - samen met je collega’s het houden van toolboxmeetings; - uitvoeren van werkplekinspecties. Kortom, een uitdagende functie binnen een leuk team van 2 directe collega’s. Binnen de rol heb je tevens veel vrijheid en eigen verantwoordelijkheid.

30 Juni 2020 - lees meer ...

Constructeur

Venlo - Kracht Recruitment

Jij als constructeur zult veel bezig zijn met het toetsen en berekenen van het ontwerp van de bouwconstructie. Natuurlijk zullen jouw bevindingen ook gedeeld worden met diverse interne en externe partijen. Enkele andere taken waar jij verantwoordelijk voor bent zijn: - Vervaardigen van berekeningen in voornamelijk beton en staal - Het opzetten van voorlopige modellen voor de klant - Berekenen en toetsen van constructieve berekeningen - Maken van onderzoek rapportages - Deelname aan Lean vergaderingen en participeren in BIM teams

17 Juni 2020 - lees meer ...

Adviseur Bodem

Venlo - Gemeente Venlo

Het Team Bouwen en Milieu is op zoek naar een: Adviseur Bodem Venlo, fulltime Vacaturenummer BM-20-01 De organisatie De gemeente Venlo is een moderne, ambitieuze organisatie die volop in ontwikkeling is en bouwt aan de ontwikkeling van de stad en het verbeteren van de dienstverlening aan de inwoners. De ontwikkeling is gericht op verbetering van de bestuurlijke en ambtelijke aansturing, klantgerichter opereren, meer integraal werken en meer ruimte en verantwoordelijkheid aan de medewerkers te geven. De organisatie is afgestapt van haar oude hiërarchie en laat projecten zoveel mogelijk bottom up ontstaan en groeien. De organisatie is plat georganiseerd, er is een Directie, bestaande uit de gemeentesecretaris en drie directieleden. Er zijn in totaal 27 teams, waarbij elke directeur een aantal teamleiders aanstuurt. Team Bouwen en Milieu Het team Bouwen en Milieu bestaat uit ruim 50 medewerkers en is verdeeld over vier clusters. De twee hoofddoelstellingen van het team Bouwen en Milieu zijn: Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving creëren voor huidige en toekomstige inwoners. De kwaliteit van de leefomgeving (aspecten bodem, lucht, geluid, externe veiligheid) in stand houden en waar mogelijk verbeteren. Samen met de inwoners en bedrijven van gemeente Venlo werkt het team Bouwen en Milieu aan een mooier, veiliger en duurzamer Venlo. Dit doen zij vanuit de rol van dienstverlener door: te luisteren naar de behoefte van de klanten en over de voortgang van het proces en de gemaakte afwegingen te communiceren; rekening te houden met de gewenste kwaliteit van de leefomgeving met specifieke aandacht voor fysieke veiligheid, ruimtelijke kwaliteit, milieukwaliteit en gezondheid; meer ruimte te bieden waar het kan en duidelijk regels te stellen waar het moet; de verschillende belangen integraal af te wegen bij (omgevings)vergunning-aanvragen, meldingen en ruimtelijke plannen; het tijdig afhandelen van vergunningaanvragen, meldingen en verzoeken conform de wettelijke termijnen. Het team verzorgt o.a. de coördinatie en afhandeling van reguliere en complexe vergunningaanvragen. Daarnaast is het team verantwoordelijk voor de ruimtelijke vergunningverlening. In het team is inhoudelijke expertise op het vlak van ruimtelijke ordening en bouw- en milieuregelgeving ondergebracht. De Adviseur Bodem: adviseert zelfstandig over bodemverontreiniging en -sanering bij ruimtelijke fysieke ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij de uitvoering van gemeentelijke projecten zoals de herinrichting van de openbare ruimte of in het kader van vergunningsprocedures (WABO en/of Wbb); voert over voorgaande intern en extern overleg; neemt deel aan interne en externe overleg- en projectgroepen en levert een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van de uitvoering en de werkprocessen; participeert in het bijhouden en binnen de gemeente implementeren van nieuw (uitvoerings-)beleid; participeert in het binnen de gemeente implementeren van de bodemtaken onder de Omgevingswet; bereidt voor, stelt prioriteiten, controleert en ziet toe op de voortgang van zijn/haar werkzaamheden en stemt dit af met de coördinator van het cluster.

3 Juni 2020 - lees meer ...

Medewerker Bedrijfsbureau M/V

Rijen - Leystromen

Leystromen heeft voor haar locatie in Rijen een vacature voor een Medewerker Bedrijfsbureau M/V 36 uur per week Leystromen is een woningcorporatie en beheert ongeveer 9.600 woningen in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Daarmee zijn we een stevige corporatie in de regio en een bovenlokale partner die ertoe doet. We werken aan goede huisvesting voor iedereen, maar in het bijzonder voor mensen met een kleine portemonnee. Dat doen we samen met ongeveer 90 enthousiaste collega’s. Dagelijks zetten wij ons in voor het woongenot van onze huurders. Leystromen staat midden in de samenleving en wij voelen ons verbonden met de streek en de mensen. We hebben een luisterend oor voor onze samenwerkingspartners en huurders. We betrekken ze actief bij onze plannen en werken samen met hen aan vitale kernen en leefbare wijken. Toekomstgericht Meer dan ooit moeten corporaties hun bestaansrecht bewijzen: doen zij wat ze moeten doen, en doen ze dat op de goede manier? Leystromen bevindt zich dan ook volop in een veranderingsproces. Door klantparticipatie en intensieve samenwerking met belanghouders werken wij aan onze maatschappelijke legitimatie en een toekomstgericht Leystromen. Dat betekent ook dat we op een andere manier werken: effectief, efficiënt en eenvoudig, zodat er meer financiële middelen beschikbaar zijn voor maatschappelijke doeleinden. Wij werken in multidisciplinaire, resultaatverantwoordelijke teams. De verantwoordelijkheid ligt laag in de organisatie. Sleutelwoorden zijn vernieuwen, verbinden en ondernemen. Wij hechten groot belang aan communicatie en samenwerking. Team Bedrijfsbureau Je maakt deel uit van het team bedrijfsbureau dat uit 9 personen bestaat. Samen met het servicebureau, technisch toezicht, bewonerszaken en de servicedienst vormt het team bedrijfsbureau het cluster onderhoud.   Wat ga je doen als Medewerker Bedrijfsbureau? Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden, ondersteunen en (laten) uitvoeren van diverse technische onderhoudsprocessen, inclusief verduurzaming. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van het inkoopbeleid- en aanbestedingsbeleid en contractbeheer. Belangrijke taken daarbinnen zijn het bewaken en onderhouden van het contractenbestand, uitvoeren van leveranciersselecties, opstellen procedures ten aanzien van inkoop, aanbesteding, e.d. en het begeleiden van inkooptrajecten. We verwachten dat je ons contractenbestand actualiseert met kwalitatieve en financiële resultaten als uitkomst. Je bent verantwoordelijk voor het coördineren van contracten gericht op ons vastgoed. Denk hierbij aan cv/mv, liften, deurautomatiseringen, groenvoorziening, schoonmaak etc. Hierbij bewaak je de kosten, kwaliteit, risico’s, KPI’s, SLA’s en leveranciersrelaties. Uitgangspunt is dat de prestaties verbeterd worden. Dit doe je samen met je collega’s en de klanten. Je bent in staat om deze informatie in duurzame oplossingen en/of verbetervoorstellen zowel op technisch vlak als ook procesmatig. Het sturen op KPI’s / SLA’s is voor jou bekend terrein. Je stelt managementrapportages op binnen je eigen aandachtsgebied en bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de data. Je levert bijdrages aan de meerjarenonderhoudsbegroting, (technische) woningcartotheek. Je draagt in algemeen zin bij aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen en het optimaliseren van integrale processen. Vervangt en ondersteunt collega’s en signaleert verbeterpunten. Je bent hiermee een belangrijke schakel en vervult daarmee een spilfunctie binnen onze organisatie.

17 April 2020 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm