Vacatures woningcorporaties


23 vacatures gevonden

Regisseur Vastgoed

Hoofddorp - Kracht Recruitment

Jij werkt als zelfstandig professional op zowel operationeel als tactisch niveau, maar ook in nauwe verbinding met de wijkteams en je collega's van Vastgoedbeheer. Daarnaast heb je de regie over het besluiten en oplossen van proces overstijgende problemen. Je bewaakt de realisatie en opvolging van de door wijkteam geconstateerde pijn- en actiepunten. Tevens signaleer je knelpunten in het stuk klantcontact en -processen. Je doet verbetervoorstellen richting het MT of de directie.  Je bent ook verantwoordelijkheid voor de interne kennisoverdracht binnen het gehele proces Vastgoedbeheer en coördineert daarnaast de aanpak van proces overstijgende problemen. Als aanspreekpunt van deze afdeling zorg je voor de input van vastgoed gerelateerde zaken naar de wijkteams en bemiddelt indien nodig bij meer complexe klantvraagstukken en -contacten. 

Vandaag - lees meer ...

Projectmedewerker Vastgoed

Rotterdam - Kracht Recruitment

Als Projectmedewerker Vastgoed ga je aan de slag met het verzamelen, beheren en actueel houden van data omtrent vastgoed. Verder ga je: - Actief zoekend naar ontbrekend materiaal (plattegronden, tekeningen) van gebouwen; - Beoordelen bronmateriaal op bruikbaarheid en gestructureerd opleveren; - Je stemt planning af met externe modelleer bureaus; - Fungeer je als direct aanspreekpunt voor de modelleer bureaus; - Je verricht uiteenlopende ondersteunende werkzaamheden in overleg met de Adviseur Vastgoed.

Gisteren - lees meer ...

Vastgoedbeheerder

Utrecht - Kracht Recruitment

Als vastgoedbeheerder ben je verantwoordelijk voor veiligheid (legionellabeheer, brandveiligheid en BHV), groot onderhoud en facilitaire processen van het vastgoed van deze corporatie. Je beschikt over de nodige kennis en ervaring en hebt een proactieve houding naar de teams en leveranciers bij de uitvoering. Je stelt onderhoudsschema's op, voert prijsonderhandelingen met uitvoerende partijen en begeleidt de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en verbouwprojecten. Verder doe jij: - Volgen van ontwikkelingen in de wet- en regelgeving van je vakgebied en vertaal je de gevolgen naar de praktijk - Je onderhoudt contact met leveranciers, aannemers en installateurs - Controleert en beheert alle MJOP's - Je verbeterd de processen rondom het vastgoedbeheer - Ondersteund collega's met andere vraagstukken - Je vertaald klantwensen naar oplossingen en houdt iedereen op de hoogte - Je bewaakt de voortgangsplanningen - Je stuurt een team van opzichters aan

Gisteren - lees meer ...

Projectleider woningcorporatie

Zwolle - Kracht Recruitment

Als projectleider vastgoed binnen deze corporatie ken jij de complexe opgaven zoals verduurzamen, renovatie en nieuwbouw. Je werkt aan nieuwbouwprojecten, ingrijpende renovaties en planmatig onderhoud. Verder zal jouw takenpakket er als volgt uitzien: - Je bent verantwoordelijk vanaf de start van de realisatiefase tot aan de oplevering; - In de eerdere fasen heb jij een adviserende rol; - Je denkt mee in het bedenken van bouwmethodieken; - Je bewaakt in grote lijnen de GOTIK aspecten; - Je bent ook een van de denkers rond innovatie in de bouw en het beheer; - Je werkt veel samen met collega's van o.a. verhuur en vastgoed; - Je werkt veel samen met externe partners bijvoorbeeld, aannemers, gemeenten en andere belanghouders; - Je verbindt partijen om zo samen het beste resultaat neer te zetten; - Het voorzitten van bouwvergaderingen; - Aanwezig bij de tussentijdse- en eind oplevering.

Gisteren - lees meer ...

Projectleider Vastgoed

Harderwijk - Kracht Recruitment

Jij als projectleider vastgoed binnen deze corporatie kent de complexe opgaven verduurzamen, renovatie & nieuwbouw, de wachttijden verkorten en veel meer. Je werkt aan nieuwbouwprojecten, ingrijpende renovaties en planmatig onderhoud. Verder zal jouw takenpakket er als volgt uitzien: - Je bent verantwoordelijk vanaf de start van de realisatiefase tot aan de oplevering; - In de eerdere fasen heb jij een adviserende rol; - Je denkt mee in het bedenken van bouwmethodieken; - Je bewaakt in grote lijnen de GOTIK aspecten; - Je bent ook een van de denkers rond innovatie in de bouw en het beheer; - Je werkt veel samen met collega's van o.a. verhuur en vastgoed; - Je werkt veel samen met externe partners bijvoorbeeld, aannemers, gemeenten en andere belanghouders; - Je verbindt partijen om zo samen het beste resultaat neer te zetten; - Het voorzitten van bouwvergaderingen; - Aanwezig bij de tussentijdse- en eind oplevering.

Gisteren - lees meer ...

Projectleider Woningcorporatie

Utrecht - Kracht Recruitment

Als projectleider vastgoed binnen deze corporatie ken jij de complexe opgaven zoals verduurzamen, renovatie en nieuwbouw. Je werkt aan nieuwbouwprojecten, ingrijpende renovaties en planmatig onderhoud. Verder zal jouw takenpakket er als volgt uitzien: - Je bent verantwoordelijk vanaf de start van de realisatiefase tot aan de oplevering; - In de eerdere fasen heb jij een adviserende rol; - Je denkt mee in het bedenken van bouwmethodieken; - Je bewaakt in grote lijnen de GOTIK aspecten; - Je bent ook een van de denkers rond innovatie in de bouw en het beheer; - Je werkt veel samen met collega's van o.a. verhuur en vastgoed; - Je werkt veel samen met externe partners bijvoorbeeld, aannemers, gemeenten en andere belanghouders; - Je verbindt partijen om zo samen het beste resultaat neer te zetten; - Het voorzitten van bouwvergaderingen; - Aanwezig bij de tussentijdse- en eind oplevering.

Gisteren - lees meer ...

Mutatieopzichter Woningcorporatie

Lobith - Kracht Recruitment

Als mutatieopzichter ben jij verantwoordelijk voor het mutatieproces van de woningen van de woningcorporatie. Dit betekent dat jij er voor zorgt dat woningen in de juiste technische staat worden overgedragen. Je zal daarvoor het volgende moeten doen: - Je voert inspecties uit - Je beoordeelt welke reparaties nodig zijn om de woning in de juiste staat op te leveren - Je beoordeelt in hoeverre de door de vertrekkende huurder, aangebrachte voorzieningen in de woningen mogen blijven zitten - Je beoordeelt hoe deze reparaties moeten worden verricht - Je voert de reparaties zelf uit of je schakelt onderhoudsmedewerkers/aannemers in

Gisteren - lees meer ...

Projectleider Woningcorporatie

Nijmegen - Kracht Recruitment

Als Projectleider bij een woningcorporatie ben jij financieel, technisch, contractueel verantwoordelijk van verschillende projecten. Jij managet woningbouwprojecten vanaf acquisitie tot en met de nazorg. Als Projectleider ben jij erg uitdagend en op verschillende vlakken inzetbaar. Dit maakt het werk bij een woningbouwcorporatie erg divers. Als Projectleider bij een woningbouwcorporatie verricht je verder nog de volgende taken: - Samenstellen en aansturen van het projectteam. - De vooruitgang en kwaliteit van het lopende project bewaken. - Veel contact met verschillende personen in andere functies. - Daadkrachtig taken verrichten in commerciële tak. - Het bijwonen van bouwteamvergaderingen. - Het periodiek overleg met het technisch beheer. - Stuurgroep vergaderingen, projectteamvergaderingen en voorbereidingsvergaderingen. - Het verhuurproces voorbereiden. - Nazorg leveren aan de nieuwe bewoners.

Gisteren - lees meer ...

Directievoerder Woningbouwvereniging

Tiel - Kracht Recruitment

Als Directievoerder van duurzaamheidsprojecten bij een woningcorporatie in de regio Tiel, heb je een coördinerende rol. Deze rol is in de realisatiefase van bouwprojecten en jij stuurt de opzichters op de verschillende projecten, in nauwe samenwerking met de projectleider, aan. Verder zal jij de volgende taken uitvoeren: - Je ziet toe op de uitvoering van werkzaamheden aan de hand van geldende protocollen zoals gemeentelijke voorschriften, contractstukken, beleid etc. - Je coördineert de afstemming tussen de betrokken interne en externe partijen waarvoor jij tevens aanspreekpunt bent. - Je maakt in geval van eventueel meer- of minder werk een weloverwogen beslissing vanuit de afgesproken kaders - Je neemt besluiten over eventuele bijsturing in het realisatieproces en rapporteer dit aan de projectontwikkelaar/projectleider - Je rapporteer ook over o.a. de voortgang, kwaliteit en budgetten - Je zorgt voor een overzichtelijke projectadministratie en bewaakt de administratieve afhandeling van opgeleverde werken

Gisteren - lees meer ...

Projectleider Duurzaamheid

Hilversum - Kracht Recruitment

Als projectleider duurzaamheid binnen een woningcorporatie ben jij verantwoordelijk voor de operationele aansturing van projecten. Het gaat om projecten die betrekken hebben op verduurzaming van het woningbezit van onze opdrachtgever. Verder zal jij de volgende taken uitvoeren: - Je werkt in een bouwteamverband gelijktijdig aan meerdere projecten - Je coördineert in het gehele interne en externe proces - Je zorgt ervoor dat er sprake is van transparante procesgang - Je draagt zorgt voor de samenwerking met externe partijen en interne afdelingen - Je bent verantwoordelijk voor de snelle besluitvorming - Je zorgt samen met de bewonersbegeleider voor instemming van de bewoners

Gisteren - lees meer ...

Bouwkundig Projectleider Corporatie

Arnhem - Kracht Recruitment

Als Bouwkundig Projectleider ben je contractueel, technisch en financieel verantwoordelijk voor een diversiteit aan projecten. Jij bepaalt met je projectteam de uitgangspunten van het project en vertaalt dit naar een PvE. Daarna zorg je dat de juiste bouwparticipanten worden geselecteerd die onder jouw leiding het PvE op de juiste wijze naar een ontwerp en de best passende contractvorm vertalen. Na gunning wordt het project op hoofdlijnen begeleid waarin je alle bouwparticipanten laat doen waar hun kracht ligt. Jij hebt als projectregisseur de touwtjes in handen. Het einddoel is dat alle project uitgangspunten aantoonbaar worden gerealiseerd. Op basis van projectvoorraad, organisatiedoelstellingen en jouw kwaliteiten en interesses, ontferm jij je over nieuwbouw, renovatie, onderhoudsprojecten. In deze projecten speelt verduurzaming en de energieprestatie een zeer belangrijke rol. Jouw communicatie en houding is toegespitst op de doelgroep, of dat nu een bewonersgroep of een aannemer is. Als Projectleider bij deze woningbouwvereniging verricht jij het volgende takenpakket: - Uitwerken Programma van Eisen of het opstellen projectuitgangspunten - Haalbaarheidsonderzoeken - Contract op projectcriteria afstemmen - Selecteren van bouwparticipanten - Begeleiden van tendertrajecten - Coördineren van de ontwerp- en engineersfase van bouwprojecten - Regisseren van bouwprojecten in uitvoering - Projectbeheersing op basis van GOTIK criteria (incl. Contract en risicomanagement)

Gisteren - lees meer ...

Projectleider Woningcorporatie

Utrecht - Kracht Recruitment

Als Bouwkundig Projectleider in een Woningcorporatie ben je contractueel, technisch en financieel verantwoordelijk voor een diversiteit aan projecten. Jij bepaalt met je projectteam de uitgangspunten van het project en vertaalt dit naar een PvE. Daarna zorg je dat de juiste bouwparticipanten worden geselecteerd die onder jouw leiding het PvE op de juiste wijze naar een ontwerp en de best passende contractvorm vertalen. Na gunning wordt het project op hoofdlijnen begeleid waarin je alle bouwparticipanten laat doen waar hun kracht ligt. Jij hebt als projectregisseur de touwtjes in handen. Het einddoel is dat alle project uitgangspunten aantoonbaar worden gerealiseerd. Op basis van projectvoorraad, organisatiedoelstellingen en jouw kwaliteiten en interesses, ontferm jij je over nieuwbouw, renovatie, onderhoudsprojecten. In deze projecten speelt verduurzaming en de energieprestatie een zeer belangrijke rol. Jouw communicatie en houding is toegespitst op de doelgroep, of dat nu een bewonersgroep of een aannemer is. - Uitwerken Programma van Eisen of het opstellen projectuitgangspunten - Haalbaarheidsonderzoek - Contract op projectcriteria afstemmen - Selecteren van bouwparticipanten - Begeleiden van tendertrajecten - Coördineren van de ontwerp- en engineersfase van bouwprojecten - Regisseren van bouwprojecten in uitvoering

Gisteren - lees meer ...

Projectmanager Verduurzamen Woningbouwcorporatie

Utrecht - Kracht Recruitment

Voor het Vastgoedonderhoud is onze goede relatie opzoek naar een projectmanager die warm loopt voor verduurzamingsopgave van het bestaand bezit. Jij vindt vanuit nature de balans tussen klantgerichtheid en zakelijkheid. Jij bent de sparringpartner voor de samenwerkingspartners en hebt ieder moment van de dag over- en inzicht in de uitdagende portefeuille. Verder zal jouw dag er als volgt uitzien: - Bewaken van planning, budgetten en kwaliteit van de projecten - Het realiseren van verduurzamingsprojecten - Het opstellen van besluitvormingsstukken en inkoop strategie - Het bewaken van de interne administratie - Het aansturen van projectteams intern als extern - Het adviseren van collega's met het maken van projectplan/PvE - Evalueren van projecten en verbeterpotentieel benoemen - Verantwoordelijk voor het opleveren van projecten met derden partijen

Gisteren - lees meer ...

Senior Projectleider Woningbouwcorporatie

Barneveld - Kracht Recruitment

Als Senior projectleider ontwikkel je nieuwbouw-, renovatie- en/of verduurzamingsprojecten volgens goedgekeurde projectplannen en passend binnen het risicoprofiel. Jouw focus ligt met name op nieuwbouw. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het volgende: - Je bent projectverantwoordelijk voor het gehele proces van ontwerp tot en met de nazorg; - Samenwerking en informatie-uitwisseling met je naaste collega's, andere afdelingen en externen; - Je voert werkzaamheden zelfstandig uit binnen gemaakte afspraken, jaarplan en budget, beleidskaders en investeringsbesluiten; - Je adviseert over vernieuwen van ontwikkelprocessen en producten op vastgoedgebied, risicobeheersing van ontwikkelprojecten; - Signaleren innovaties en vernieuwingen in de markt; - Bijdrage leveren aan beleid en rapportages vanuit de afdeling Vastgoed.

27 Juli 2021 - lees meer ...

Mutatie opzichter

Zwolle - Kracht Recruitment

Als mutatieopzichter ben jij verantwoordelijk voor het mutatieproces van de woningen in portefeuille van de corporatie. Dit betekent dat jij er voor zorgt dat woningen in goede staat worden overgedragen aan de nieuwe bewoners. Voor een goede uitvoering ga jij het volgende doen: - Inspecties uitvoeren en het maken van inspectierapporten; - Beoordelen van de uit te voeren reparaties voor het opleveren van een woning; - Beoordelen in hoeverre de huurder verantwoordelijk is voor de aanpassingen; - Onderhouden van contact met de aannemer op uitvoeringsniveau; - Afstemmen met de directievoerder of projectleider omtrent de vorderingen van het bouwproces; - Deelnemen aan bouw-, werk- en coördinatievergaderingen; - Afstemmen van de werkuitvoering met de uitvoerende partijen; - Registreren van eventueel meer- of minderwerk.

27 Juli 2021 - lees meer ...

Bouwkundige Calculator

Ede - Kracht Recruitment

Binnen deze functie als Bouwkundige Calculator, maak je na een leerperiode zelfstandig kostencalculaties en zorg je voor werk- en kwaliteitsinstructies voor medewerkers en projecten. Je zorgt voor terugkoppeling op je calculaties. Taken die onder meer bij de functie van Bouwkundige Calculator behoren zijn: - Maken kostenramingen in alle projectstadia - Deelnemen in bouwteams - Opstellen van haalbaarheidsonderzoeken en exploitatieoverzichten - Meedenken in projectvoorbereiding en projectplanning - Projecten toetsen op financiële, technische en functionele haalbaarheid - Afhandelen van project gerelateerde administratie

23 Juli 2021 - lees meer ...

Projectleider Onderhoud (Vaste baan)

Rotterdam - Centerpoint Rotterdam

Je gaat proactief communiceren, onzekerheden wegnemen, draagvlak creëren en adequate begeleiding geven. Voor de bewoners ben je het eerste aanspreekpunt en daarbij is het belangrijk dat je zegt wat je doet en doet wat je zegt. Daarnaast werk je natuurlijk goed samen met de collega's van de gebiedsteams en de communicatieadviseur. Verder rapporteert je proactief aan het management van de regio over de voortgang.

22 Juli 2021 - lees meer ...

Senior Projectontwikkelaar

Haarlem - Building Heroes

Als Senior Projectontwikkelaar werk je binnen een zelfsturend team samen met andere ontwikkelaars, aan verschillende projecten. Als Senior Projectontwikkelaar ben je zelfstandig bezig met jouw toegewezen projecten. Binnen de functie van Senior Projectontwikkelaar ben je verantwoordelijk voor de gehele ontwikkeling en werk je nauw samen met opdrachtgevers, gemeenten en andere betrokkenen. Binnen de rol van Senior Projectontwikkelaar kun je jouw ervaring en kennis over gebiedsontwikkeling, bouwtechniek en de markt gebruiken om het project in goede banen te leiden en te ontwikkelen.

19 Juli 2021 - lees meer ...

Medior Projectleider Vastgoedonderhoud

Rotterdam - Building Heroes

Door de groeiende vraag vanuit de diverse opdrachtgevers, met name woningcorporaties, zijn wij op zoek naar een Medior Projectleider Vastgoedonderhoud. Een vereiste voor deze rol is heldere communicatie. Je bent account verantwoordelijk en zorgt dat de vraag van de klant wordt vertaald naar je interne organisatie, waar je ook schakelt met technische mensen. Het leuke aan deze rol is dat je veel aan de voorkant mag meedenken met je opdrachtgever om de projecten haalbaar te maken. Vervolgens zorg jij ervoor dat je de klantvraag vertaald naar de overige medewerkers in de organisatie. Zowel de werkvoorbereiders als naar de timmerman. Je moet op diverse niveaus kunnen schakelen. Naast deze vrije maar ook verantwoordelijke functie zorg jij ervoor dat je voortgang bewaakt en risico's voor de projecten in kaart brengt. Daarnaast heb je veel contact met de bedrijfsleider vastgoedonderhoud en de directie van de vestiging. 

15 Juli 2021 - lees meer ...

Technisch opzichter

Zwijndrecht e.o. - Woonkracht10

Jouw werkdag ’s Morgens rijd je in je Woonkracht10-auto richting Zwijndrecht. Na een rondje koffie met je collega opzichters, technisch administratief medewerker en onze vakman, start je je laptop op. Ondertussen beantwoord je vragen van de vakman die de vorige avond is opgeroepen voor een lekkage. In Outlook bekijk je je afspraken voor deze dag en je leest via ons klantvolgsysteem IRIS over de klanten die vandaag op je planning staan. Dat zijn er ongeveer acht per dag. Je checkt of ze een serviceabonnement hebben of lid zijn van ontstoppingsfonds, zodat je bij vragen kan inschatten welke kosten eventueel op de klant afkomen. Rond tien uur trek je jouw Woonkracht10-jas aan en rijd je naar de eerste klant. Je klant woont in jouw vaste werkgebied Zwijndrecht, Papendrecht of het gebied Alblasserdam/Hendrik Ido Ambacht. Je stelt je voor en schat in wie je tegenover je hebt. Moet je het ijs breken? Heeft deze klant extra aandacht nodig? Of is alles duidelijk en kun je meteen aan de slag? Je maakt foto’s van de situatie die je later in IRIS verwerkt. Zo kunnen collega’s alles terugvinden. Aan onze klant vertel je duidelijk welke stappen, wanneer genomen gaan worden. Na een aantal afspraken, kom je terug op ons kantoor in Zwijndrecht. Je eet je lunch gezellig in onze ontmoetingsruimte Woonkamer10 of je gaat fijn een blokje om. Als er geen spoedjes tussendoor zijn gekomen, ga je na je pauze naar je volgende afspraak. Vanaf half vier is je agenda meestal geblokt voor je administratie. Die doe je op kantoor of thuis. Daar heb je namelijk ook beschikking over een compleet ingerichte werkplek. Je verwerkt alles in IRIS, zet opdrachtbonnen uit of vraagt bij de vervanging van een keuken bij de aannemer, onze ketenpartner, een offerte op. Je houdt in de gaten dat deze op tijd binnenkomt, de opdracht definitief bevestigd wordt en de aannemer op tijd aan de slag gaat. Zo nodig haak je andere collega’s uit ons wijkteam of van de afdeling vastgoed aan om jouw bevindingen te delen. Na een afwisselende werkdag van 8 of 9 uur, sluit je af voor een welverdiend ontspannen avondje. Of je steekt je neus in de boeken voor je opleiding die je via Woonkracht10 volgt. Wat staat jou te wachten? In de functie van technisch opzichter staat dit jou te wachten: een afwisselende baan waarin geen één dag hetzelfde is. Waar een werkweek van 4 dagen van 9 uur en de combinatie tussen op kantoor en thuis werken mogelijk zijn. Alles volledig corona-proof! Wanneer je bij ons start, leer je onze organisatie, werkwijze en onze klant door middel van een introductieprogramma kennen. Je hebt een buddy die je hierin mee neemt en jouw vraagbaak is.

15 Juni 2021 - lees meer ...

Calculator Woningbouw

Leeuwarden - Or-Quest

Waarom wil jij als Calculator Woningbouw aan het werk? Als calculator woningbouw ben je verantwoordelijk voor de prijsvorming van diverse projecten. Je werkt nauw samen met het uitvoeringsteam en onze bewonersconsulentes, maar vooral ook met ketenpartners en co-makers. Resultaat Gericht Samenwerken (RGS) is een uitdagende basis voor je functie als calculator. Door actief te zijn in verschillende ketensamenwerkingen met woningcorporaties ben je een belangrijke adviseur in het voortraject. In deze functie kom je te werken voor een modern, vooruitstreven familiebedrijf. Inmiddels zijn ze uitgegroeid tot een van de grootste bouwers van Noord-Nederland. De organisatie telt inmiddels 250 medewerkers bij een gemiddelde jaaromzet van €100 miljoen. De projecten lopen uiteen van een kleine verbouwing voor de particulier tot complexe projecten voor de zakelijke markt. Wat ga jij doen als Calculator Woningbouw?  Een greep uit de werkzaamheden die bij deze functie horen: Je werkt nauw samen met het uitvoeringsteam en bewonersconsulentes, maar ook ketenpartners en co-makers; Bijhouden van prijsvorming, kansen- en risicodossiers; Uitwerken van verschillende scenario's en een zo'n goed mogelijk advies geven; Zowel procesmatig als product technisch ben je op zoek naar vernieuwing en verbetering. Je krijgt energie van de prestaties die je samen met het hele team levert. Wat bieden wij jou als Calculator Woningbouw? Naast een functie waarbij jij alle ruimte krijgt om je verder te verdiepen en ontwikkelen in je eigen vakgebied, bieden wij jou: Een fulltime dienstverband van 40 uur per week; Een aansprekend salaris tussen de € 3.200 en € 3.800 (o.b.v 40u/pw.), dit afhankelijk van jouw opleiding en ervaring; Goede secundaire arbeidsvoorwaarden conform Bouw & Infra CAO; Mogelijkheid tot het volgen van zowel interne- als externe scholing en goede interne doorgroeimogelijkheden; Een inspirerende en uitdagende werkomgeving. Wat vragen wij van jou als Calculator Woningbouw? Een afgeronde hbo opleiding richting Bouwkunde; Afgeronde opleiding Allround Calculator B&U of bereidheid om deze te volgen; Minimaal vier jaar ervaring als calculator; Ervaring met relevante applicaties en automatiseringspakketten. Daarnaast kun je goed plannen en organiseren. Ben je kostenbewust, commercieel en nauwkeurig.

21 Mei 2021 - lees meer ...

Senior Projectmanager (36 uur)

Koningin Julianaplein 2, Den Haag - Staedion

Letterlijk meebouwen aan Den Haag? Als senior projectmanager bij Staedion leid je complexe renovatie- en nieuwbouwtrajecten in goede banen. Je bent verantwoordelijk voor gebiedsontwikkelingen en je stuurt samenwerkende partijen aan. In overleg met vastgoedsturing en onze thuisteams stel je mede het programma van eisen op. Je bent in staat om onze grootste projecten op programmatisch, financieel en maatschappelijk vlak te optimaliseren. Zo draag je bij aan een stad waarin een eigen thuis voor iedereen bereikbaar is. Je baan in het kort Je bent dé senior als het aankomt op gebiedsontwikkeling. Je kunt een gebiedsvisie vormen, deze stedenbouwkundig uitwerken en daarbij het programma en financieel resultaat in onderlinge samenhang optimaliseren. Je specialisatie ligt bij grootschakelige renovatieprojecten. Je bent verbinder. Je stuurt samenwerkingsverbanden en/of entiteiten aan. Je bent ‘linking pin’ bij samenwerkingsverbanden zoals bij het project ‘Energiekwartier’ of aan Staedion gelieerde entiteiten zoals Energiek. Op basis van de bijdrage die jij levert aan de maand- en T-rapportages is de liquiditeitsprognose actueel en de tussenstand van de kpi’s op orde. Je levert een belangrijke bijdrage aan het afdelingsbeleid. Je bent samen met de manager nauw betrokken bij het opstellen van het jaarplan en de begroting. Je schrijft mee aan de visie op de portefeuillestrategie en het duurzaamheidsbeleid. Je maakt tijd vrij om (afdelings)werkprocessen te verbeteren op efficiëntie en kwaliteit. Je bent dé sparringpartner voor projectmanagers en projectleiders. Bij nieuwe collega’s zorg je voor een goede ‘on boarding’. Onze junior collega’s stuur je functioneel aan.

20 Mei 2021 - lees meer ...

Projectmanager (36 uur)

Den Haag - Staedion

Als teamlid van de afdeling Projecten realiseer je de planuitwerking en realisatie van een deel van de projectenportefeuille. Je doet dit samen met diverse collega’s zoals assetmanagers, projectleiders en bewonersconsulenten. Je bewaakt en verbetert daarbij de status van Staedion als professionele opdrachtgever. Je optimaliseert de projecten vanuit techniek en duurzaamheid (nieuwbouw en renovatie). Bij inkooptrajecten stuur je vooral op het ruimtelijke en technische Programma van Eisen. Je koopt bij voorkeur modern in, dat wil zeggen: turnkey, op basis van design en build. En met een scherpe focus op TCO, langetermijn-exploitatie en het belang van onze bewoners. Je gaat slim om met de spanning tussen commerciële kansen en budgettaire beperkingen. Je weet goed de weg in complexe procedures (bestemmingsplannen en ruimtelijke ordening). Groeiend in je rol, sta je voor je zaak en krijg je schurende belangen succesvol op een lijn. Een typische uitdaging We geven je een kijkje in drie projecten die je in goede banen mag leiden. Nummer één. In het hart van Den Haag (ver)bouwen we 250 woningen: 180 nieuw en 70 renovatie. Na de verkennende fase ga je aan de slag met het definitieve ontwikkelbesluit. Je stelt samen met de gemeente en andere partners een plan op dat past binnen de stedenbouwkundige randvoorwaarden. Nadat je de noodzakelijke wijzigingen in het bestemmingsplan hebt geregeld, selecteer je een ontwikkelende aannemer en kan de (ver)bouw beginnen. Een project waar een deel van je inzet naar toe gaat is Den Haag Zuidwest: in Dreven, Gaarden en Zichten is nog sprake van gedateerde woningen. De energieprestatie voldoet bijvoorbeeld niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Als projectmanager werk je intensief samen met o.a. de senior projectmanager, die verantwoordelijk is voor de realisatie van de totale gebiedsopgave van Staedion (ca. 2800 nieuwe woningen). Naast het verbeteren en vernieuwen van woningen moet er aandacht zijn voor het openbaar gebied, onderwijsvoorzieningen en een betere verbinding met de rest van de stad. Zodra de gebiedsvisie staat, pak jij een concreet project beet, zet je de lijnen uit en betrek je de projectleider. Een van je andere projecten betreft een grootschalige renovatie in een Haagse volkswijk. Een ingrijpend project met veel vertraging door onvoorziene tegenvallers. Doordat hele complexen worden gerenoveerd worden bewoners tijdelijk elders gehuisvest. Van je projectleider en opzichter hoor je dat het geduld van de bewoners wel op begint te raken, nu de oplevering een tweede keer wordt herzien. Hoewel je hun positie goed begrijpt, is je boodschap toch: volhouden. Alleen, hoe breng je die? En de partijen met wie je tot dusver prima samenwerkte, schuiven de schuld nu in jouw schoenen. Hier wordt het uiterste van je soft skills, ervaring en daadkracht gevraagd. Je wilt niet dat het eindigt zoals laatst in die andere grote stad: bij de rechter.

20 Mei 2021 - lees meer ...

Op Bouwjobs.nl vindt u een groot aanbod van vacatures bij woningcorporaties. Aangezien Bouwjobs.nl richt op kaderfuncties in de bouw, gaat het wel alleen om bouwkundige of civieltechnische banen. De zoektocht naar de perfecte job begint hier.

Er is geen andere banensite waar je zo snel de juiste bouwvacature kunt vinden. Klik hier om via onze zoekpagina ook op zoek te gaan naar uw perfecte baan. Selecteer de eisen waar uw vacature aan moet voldoen en klik op zoeken. U krijgt dan een duidelijk overzicht te zien met alle vacatures die in uw eisen voldoen. U kunt er ook voor kiezen om u via onze jobagent op de hoogte te laten houden van de laatste vacatures bij woningcorporaties. U krijgt dan maximaal één keer per dag een e-mail met daarin de nieuwste vacatures. Voor mensen die liever zelf benaderd worden door werkgevers is er de mogelijkheid om hun curriculum vitae achter te laten in onze CV-databank. Klik hier om u hiervoor aan te melden.

Bouwjobs.nl is er niet alleen voor de werkzoekende, maar ook voor de werkgevers. Zo zijn er verschillende mogelijkheden waarop een werkgever via Bouwjobs.nl op zoek kan gaan naar nieuwe medewerkers. Klik hier als u van een woningcorporatie bent en op zoek bent naar invulling van de vacatures.

Filteren