Vacatures woningcorporaties


13 vacatures gevonden

projectleider nieuwbouw

Groningen - Or-Quest

Voor een opdrachtgever zijn wij op zoek naar een projectleider. In deze functie heb je een veelzijdige rol. Je bent verantwoordelijk voor de realisatie van de projecten. Je bent in staat om de behoefte van de opdrachtgevers en de werkgever te vertalen. Daarnaast vertaal je trends en ontwikkelingen in het eigen vakgebied en ben je verantwoordelijk voor de veiligheid, kwaliteit, geld en tijd.

13 Juli 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider woningbouw

Apeldoorn - Voort

Als werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor particuliere woningbouw en service & onderhoudsprojecten. Je kunt hierbij denken aan keuken-, douche- en toiletrenovaties. Voornamelijk logistiek is dit een echte uitdaging om dit goed te plannen. Naast de werkvoorbereider, pak je hier en daar wat calculatiewerk op. Een afwisselende rol dus!

7 Juli 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider Planmatig Onderhoud

Vlissingen - Solid People

Namens een ambitieuze woningcorporatie zijn wij actief met de werving van een Werkvoorbereider Planmatig Onderhoud. Je bent verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering van onderhoud en projecten. Je bent zowel technisch als commercieel vaardig. Je hebt ruime ervaring met het opstellen van meerjaren onderhoudsplanning en de begroting. Werkzaamheden: - Opstellen van meerjaren onderhoudsplanning. - Voorbereiding en aanbesteding planmatig onderhoud. - Administratieve controle onderhoud. - Je zorgt voor de juiste overdracht en nazorg van onderhoud en projecten. - Verzorgen van (project)administraties. - Rapportage en verantwoording.

27 Juni 2017 - lees meer ...

Calculator / Werkvoorbereider Bonnenwerk 8848

Castricum - Centerpoint

In de functie van calculator/werkvoorbereider bent u verantwoordelijk voor de renovatie- en onderhoudsprojecten. U moet hier denken aan bonnenwerk in opdracht van de woningcorporaties. U neemt het werk op, u calculeert, u bereidt de werken voor, u maakt de planning voor het personeel en u levert het werk op. Nadat u zich deze werkzaamheden geheel eigen hebt gemaakt kunt u ook bij andere, nieuwbouwprojecten, betrokken worden.

26 Juni 2017 - lees meer ...

Projectmanager Nieuwbouw (medior)

Amsterdam - Eigen Haard

Eigen Haard in Amsterdam heeft een vacature: Projectmanager Nieuwbouw (medior) Ondersteunend in de ontwerpfase / Verantwoordelijk voor de realisatie De divisie Ontwikkeling De divisie Ontwikkeling is binnen Eigen Haard verantwoordelijk voor alle gebieds- en nieuwbouwontwikkelingen. Deze ontwikkelingen worden gevoed door de strategische doelen van Eigen Haard, in het bijzonder vanuit het strategisch voorraadbeleid en de wijkvisies. Binnen de divisie valt de functie van Projectmanager Nieuwbouw onder de manager Ontwerp en Realisatie. Functieomschrijving Projectmanager Nieuwbouw De Ontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor het gehele project vanaf initiatieffase t/m nazorg. Als Projectmanager Nieuwbouw stroom je het proces in tijdens het ontwerpfase en ben je verantwoordelijk voor de technische kwaliteit van de nieuwbouw, de begeleiding van de sloop en de realisatie en nazorg tijdens het ontwikkelproces. Je bent daarbij verantwoordelijk voor realisatie van het project binnen het afgesproken bouwbudget (vanaf afgifte omgevingsvergunning). Daarnaast ben je adviserend en ondersteunend voor de Ontwikkelaar tijdens de ontwikkeling van projecten inzake de technische uitvoering. Je stuurt de interne en externe personen die hiervoor nodig zijn aan.

15 Juni 2017 - lees meer ...

Projectleider Renovatie & Onderhoud

Zuid-Holland - Seven Oaks

Als Projectleider Renovatie & Onderhoud ben je werkzaam in Zuid-Holland. Als Projectleider Renovatie & Onderhoud ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van diverse projecten. De Projectleider Renovatie & Onderhoud heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: verantwoordelijk voor grootschalige onderhoud- en renovatie projecten voor woningcorporaties, vanaf de opdrachtfase tot en met de nazorgfase; de bewaking van tijd, kosten en kwaliteit binnen de voorafgestelde grenzen; de bewaking van de voortgang op basis van de projectdocumenten; operationeel leidinggeven aan een of meerdere projecten en teams; naleven van de wettelijke voorschriften ten behoeve van de veiligheid, gezondheid en het milieu; samenwerken en het onderhouden van contacten met de opdrachtgever.

8 Juni 2017 - lees meer ...

Projectleider Herstructurering & Innovatie

Tiel - SCW

Herstructureren, verduurzamen, asset management, nieuwbouw, en meer. Na je opleiding HBO bouwkunde heb je enkele jaren ervaring opgedaan in (een van) deze thema’s. En je eerste baan is mooi, maar er is meer! Je bent toe aan een volgende stap, misschien wel aan ‘opdrachtgeverszijde’. Wellicht is deze vacature dan de vacature die jij zoekt! Want SCW in Tiel heeft een vacature voor een Projectleider herstructurering en innovatie Innovatief | vol passie voor bewoners & het vak | resultaatgericht De uitdaging Je kent de opgave voor corporaties: verduurzamen, Lean werken, toekomst bestendig bouwen en beheren. Met deze kennis werk je aan grote en complexe projecten rond renovatie, groot onderhoud en nieuwbouw. Je werkt aan projecten tussen de 2 ton en 11 miljoen aan investeringen. Daarvoor: • Selecteer je bijvoorbeeld de partijen die een groot complex 2050-proof maken. De investeringen daarvoor zijn ca 11 miljoen euro. • Inspireer je partners innovaties toe te passen en zoek je - met hen - naar nieuwe manieren van energetisch en circulaire verduurzamen. • Leid je deze projecten van initiatief tot oplevering aan bewoners. • Zet je bijvoorbeeld asset management binnenkort nog meer op de kaart in onze organisatie. We hebben ons vastgoedportefeuillebeleid sinds jaar en dag goed in beeld. Het vertalen van strategie naar projecten kan echter nog integraler worden aangepakt. • Denk en werk je mee aan ons afdelingsplan 2018, dat gebaseerd is op onze nieuwe strategische visie tot 2020. En aan onze routekaart 2050 waarin we schetsen hoe we onze woningen transformeren naar energieneutraal (100%), CO2-neutraal (ca 60-80%) en circulair beheren/bouwen (ca. 60-80%). Jij bent een van de denkers rond innovatie in de bouw en het beheer. Dus je wordt enthousiast van vraagstukken als: • Hoe transformeren we onze woningen zodat ze 2050-bestendig zijn? • Hoe realiseren we een aardgasloze toekomst voor onze woningen? • Wie selecteren we voor de transitie van een groot complex? • Hoe transformeren we onze rode èn groene labels naar een duurzame toekomst? Deze vraagstukken zijn van belang omdat we als organisatie en sector concrete toezeggingen doen aan de maatschappij over huisvesting en verduurzaming. Deze toezeggingen lees je – bijvoorbeeld - terug in de prestatieafspraken van SCW met gemeente Tiel en ook in het Gelderse Energieakkoord en het Aedes convenant Energiebesparing. Je werkt veel samen met interne collega’s als woonconsulenten en externe partners als ontwikkelaars, aannemers, gemeenten en andere belangenhouders. De afdeling Vastgoed heeft nog vijf andere collega’s en een flexibele schil van ca 2 fte. Je leidinggevende is de manager Vastgoed. Jouw profiel • Je bent de beste op je vakgebied en hebt – uiteraard – minimaal een afgeronde bouwkunde-opleiding op Hbo-niveau. • Je durft te dromen en kan kritisch je mening geven. • Je werkt met grote investeringen, maar begrijpt dat € 5,-- huurverhoging een fors bedrag is voor onze huurders omdat dit bedrag de keuze kan betekenen tussen een verjaardagsfeestje of een schoolreisje. • Je kan het verhaal achter je plannen goed overbrengen op onze huurders op een bewonersavond. • Je hebt meerdere jaren ervaring (> 4 jaar) bij bijvoorbeeld een projectontwikkelaar, een aannemer, een adviesbureau of een corporatie. We bieden We vragen veel van onze mensen, zowel op het gebied van inzet, kennis als persoonlijkheid. Jij kunt rekenen op een zelfstandige functie in een enthousiast team binnen een ambitieuze en inspirerende werkomgeving. Er is ruimte voor opleiding en ontwikkeling. De werktijden kunnen we in overleg met elkaar afstemmen. We starten bij onze organisatie altijd met een jaarcontract Vervolg Je reactie, in de vorm van een brief & curriculum vitae, is welkom bij Astrid Bouman, HRM-adviseur, via de 'Solliciteer' button. Indien je vragen hebt, kan je contact opnemen met Astrid via telefoonnummer 06-51767030 of met John van der Staak, manager Vastgoed. Hij is bereikbaar op (0344) 61 4106. De eerste gesprekken vinden plaats op 22 en 29 juni 2017. SCW Tiel verhuurt ruim 3500 woningen in Tiel en in de dorpen Wadenoyen en Kapel-Avezaath. Naast huurwoningen bouwen wij ook koopwoningen in het goedkopere en betaalbare segment. Met ons brede woningaanbod bedienen wij op maat onze diverse doelgroepen binnen de gemeente Tiel. Bij de SCW werken ruim 30 collega’s in de drie afdelingen Wonen, Vastgoed en Financiën & informatisering. Het is een hecht team. Onze mensen vinden het prettig om bij een professionele, maatschappelijke organisatie te werken die een belangrijke rol speelt in de stad Tiel. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Trefwoorden: Vacature, Fulltime, Tiel, Projectmanager, Bouwkundige.

7 Juni 2017 - lees meer ...

Projectleider Asbest

Nijmegen - Talis

Voor het team Planmatig Onderhoud zijn we op zoek naar een: Projectleider Asbest (36 uur per week) Wie zijn wij? Talis is één van de grotere woningverhuurders van Gelderland. Naast de verhuur van bijna 10.000 woningen in Nijmegen en ruim 4.000 in Wijchen is Talis actief op het gebied van projectontwikkeling, de verkoop van woningen en het investeren in bestaand bezit om haar woningvoorraad te vitaliseren. Daarnaast zet Talis zich in voor de kwaliteit van de woonomgeving, de leefbaarheid in wijk en straat, de individuele wensen van de klant en het leveren van maatwerk op het gebied van wonen en zorg. De dynamiek binnen en aandacht voor de corporatiesector is groot. Meer dan ooit heeft Talis oog voor kostenbeheersing, betere resultaten en efficiency. Team Planmatig Onderhoud Het team Planmatig Onderhoud en het team Dagelijks- en Mutatieonderhoud bevinden zich in een leerproces naar ketenintegratie en resultaatgericht werken (RGS). Om grip te houden op de onderhoudslasten is RGS geïntroduceerd als nieuwe vorm van opdrachtgeverschap: van directief opdrachtgever naar een open houding waarbij gezamenlijk met de betrokken aannemers scenario’s worden opgesteld voor het op orde houden van onze complexen voor langere tijd. Meteen vanaf de planvorming van onderhoudsprojecten worden ook bewoners betrokken over de aanpak. RGS vraagt een andere cultuur en een andere manier van werken, zowel binnen Talis als bij de aannemers. Talis realiseert nog nieuwbouw, maar focust zich met name op groot onderhoud van de deels verouderde woningen. Elke twee jaar laat Talis haar asbestbeleid en de uitvoering ervan door experts doorlichten. Talis zoekt voor het onderwerp 'asbestsanering' continue naar evenwicht tussen veiligheid, urgentie, budget en de wensen van de huurders; een evenwicht tussen de ratio en de emotie. Wat ga je bij ons doen? Vanuit de strategie 'evenwicht in de ratio en de emotie' zorg je als projectleider Asbest voor onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in ons vastgoed en adviseer je jouw collega-projectmanagers en projectleiders over de te volgen saneringsstrategie. Je bent zowel verantwoordelijk voor de uitvoering en vastlegging van relevante asbestdata als voor de begroting en de aanwending van de beschikbare asbestbudgetten. Ondersteuning krijg je vanuit het Talis asbestteam. Tevens word je als projectleider naar behoefte ingezet op de in omvang kleinere onderhoudsprojecten.

2 Juni 2017 - lees meer ...

Senior Werkvoorbereider bij Woningcorporatie

Zeeland - Solid People

Namens een ambitieuze woningcorporatie zijn wij actief met de werving van een Senior Werkvoorbereider Onderhoud. Je bent verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding, aanbesteding en uitvoering van onderhoud en projecten. Je bent zowel technisch als commercieel vaardig. Je hebt ruime ervaring met het opstellen van meerjaren onderhoudsplanning en de begroting. Bij onderhandelingen weet je de juiste balans te vinden en ben je een echte commerciële professional. Werkzaamheden: - Je bent verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding en uitvoering van onderhoud en projecten. - Opstellen van meerjaren onderhoudsplanning. - Begeleiden van onderhoudstrajecten. - Voorbereiding en aanbesteding planmatig onderhoud. - Administratieve controle onderhoud. - Je zorgt voor de juiste overdracht en nazorg van onderhoud en projecten. - Verzorgen van (project)administraties. - Rapportage en verantwoording. - Verantwoordelijk voor het Technisch informatiebeheer. - Initiëren, uitwerken en implementeren van (projectmatige) optimalisaties.

31 Mei 2017 - lees meer ...

Medewerker toezicht bij Woningcorporatie

Zeeland - Solid People

Namens een ambitieuze woningcorporatie zijn wij actief met de werving van een Medewerker Toezicht. Je bent verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de uitvoering en kwaliteit van de werkzaamheden in het dagelijks onderhoud. Tevens heb je de verantwoording voor het beheer van de woonomgeving. Werkzaamheden: Je houdt toezicht op de kwaliteit en uitvoering conform afspraken. - Signaleren van meer- en minderwerk. - Contact met uitvoerders omtrent het niet nakomen van afspraken en eventuele onvolkomenheden. - Bewoners informeren omtrent voortgang en uitvoering. - Het uitvoeren van eindinspecties. - Verslaglegging in de systemen. Beheer woonomgeving: - Inspecteren van het woningbezit. - Overlastsituaties signaleren. - Communicatie met bewoners over diverse situaties. - Registreren en beantwoorden van klantvragen.

31 Mei 2017 - lees meer ...

Projectleider Renovatie & Onderhoud

Midden-Nederland, Utrecht - Seven Oaks

Als Projectleider Renovatie & Onderhoud ben je werkzaam in Midden-Nederland. Als Projectleider Renovatie & Onderhoud ben je verantwoordelijk voor de begeleiding van diverse projecten. De Projectleider Renovatie & Onderhoud heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: verantwoordelijk voor onderhoud- en renovatie projecten voor woningcorporaties, vanaf de opdrachtfase tot en met de nazorgfase; de bewaking van tijd, kosten en kwaliteit binnen de voorafgestelde grenzen; de bewaking van de voortgang op basis van de projectdocumenten; operationeel leidinggeven aan een of meerdere projecten; naleven van de wettelijke voorschriften ten behoeve van de veiligheid, milieu en gezondheid van de projecten; het onderhouden van contacten met de opdrachtgever.

25 Mei 2017 - lees meer ...

Bouwkundig Inspecteur

Landelijk - Inspectrum BV

U houdt zich bezig met: * Inspecties, inventarisaties en het inmeten van vastgoed; * Conditiemetingen; * Kwaliteitscontroles van opgeleverd werk; * Opstellen van werkinstructies; * Opleiden van nieuwe medewerkers; * Bijhouden van ontwikkelingen op uw vakgebied; * Organiseren van vakgroepbijeenkomsten. Deze functie kan uitgebreid worden met de operationele aansturing van het projectteam bij grote projecten. Het betreft een functie voor onbepaald tijd (vaste baan).

5 April 2017 - lees meer ...

EPA-W adviseur met bouwkundige achtergrond

Midden-Nederland - Inspectrum BV

Je bent verantwoordelijk voor het inspecteren van vastgoed voor een grote woningbouwcorporatie in de regio Gelderland / Overijssel. Je houdt je bezig met het actualiseren en verrichten van EPA-W inspecties en advies, daarnaast de opname van sanitair en keuken en het inschatten van het bouwjaar van de woning. Je werkt met een I-pad; alle data wordt digitaal verwerkt.

5 April 2017 - lees meer ...

Op Bouwjobs.nl vindt u een groot aanbod van vacatures bij woningcorporaties. Aangezien Bouwjobs.nl richt op kaderfuncties in de bouw, gaat het wel alleen om bouwkundige of civieltechnische banen. De zoektocht naar de perfecte job begint hier.

Er is geen andere banensite waar je zo snel de juiste bouwvacature kunt vinden. Klik hier om via onze zoekpagina ook op zoek te gaan naar uw perfecte baan. Selecteer de eisen waar uw vacature aan moet voldoen en klik op zoeken. U krijgt dan een duidelijk overzicht te zien met alle vacatures die in uw eisen voldoen. U kunt er ook voor kiezen om u via onze jobagent op de hoogte te laten houden van de laatste vacatures bij woningcorporaties. U krijgt dan maximaal één keer per dag een e-mail met daarin de nieuwste vacatures. Voor mensen die liever zelf benaderd worden door werkgevers is er de mogelijkheid om hun curriculum vitae achter te laten in onze CV-databank. Klik hier om u hiervoor aan te melden.

Bouwjobs.nl is er niet alleen voor de werkzoekende, maar ook voor de werkgevers. Zo zijn er verschillende mogelijkheden waarop een werkgever via Bouwjobs.nl op zoek kan gaan naar nieuwe medewerkers. Klik hier als u van een woningcorporatie bent en op zoek bent naar invulling van de vacatures.

Filteren