Vacatures woningcorporaties


26 vacatures gevonden

Ervaren Projectleider Verduurzaming en Renovatie

Rijen - Leystromen

Wil jij meebouwen aan een beter en duurzaam thuis voor onze bewoners? En krijg je energie van uitdagende projecten? Ga dan aan de slag als: Ervaren Projectleider Verduurzaming en Renovatie 36 uur per week Leystromen Leystromen is een woningcorporatie: we bieden een thuis aan mensen met een laag- of middeninkomen, die niet terecht kunnen op de koop- of vrije huurmarkt. Leystromen bezit ongeveer 10.000 woningen in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk. We staan voor een grote verbeteropgave van ons bezit en zoeken daarom een goede projectleider. Klantparticipatie en intensief samenwerken met partners vinden we belangrijk. Thema’s als betaalbaarheid, kwaliteit van woningen, dienstverlening, leefbaarheid en duurzaamheid staan centraal. Zo werken we aan de toekomst van buurten en leefbare wijken. Onze organisatie zit volop in een veranderingsproces. Collega’s spelen daarbij een belangrijke rol. Sleutelwoorden zijn verbinden en ondernemen. Wij hechten groot belang aan communicatie en samenwerking. Dat doen we samen met ongeveer 130 enthousiaste collega’s. Wat ga je doen? Als projectleider verduurzaming en renovatie ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van verduurzamings- en renovatieprojecten. Je voert de regie over meerdere projecten tegelijk. Gedurende het jaar ben je betrokken bij verschillende projectfases. Tijdens de uitvoerende fase van een project ben jij eindverantwoordelijk voor het project. Samen met het projectteam, dat bestaat uit een medewerker bewonerszaken en een medewerker toezicht voeren jullie het project binnen de vastgestelde kaders uit. Je werkt regelmatig samen met externe partners zoals aannemers, onderhoudsbedrijven, diverse leveranciers en gemeentes. Gedurende het project houd je toezicht op de planning en het budget. Ook zorg je voor de facturatie en financiële afronding van het project. De projecten komen voort uit de jaarlijks goedgekeurde jaarbegroting, waarin wordt opgenomen wat jullie komend jaar gaan verwezenlijken. Voordat je de plannen tot uitvoer brengt en een projectteam om je heen vormt, overleg je met andere collega’s, waaronder de collega's van assetmanagement en de collega's van het Bedrijfsbureau, over de realisatie van jouw plannen en zorg je voor de correcte besluitvorming Je maakt onderdeel uit van het team bedrijfsbureau. Het team staat voor forse, maar mooie uitdagingen: zorgen voor kostenefficiënt onderhoud van een toenemend aantal woningen, het waarmaken van onze flinke verduurzamingsambitie en het maken van maatschappelijk verantwoordde investeringsbeslissingen. Het team is volop in beweging. Dat maakt het werk afwisselend en boeiend.

12 April 2024 - lees meer ...

Projectleider Planmatig Onderhoud

Oosterhout - Building Heroes

Als Projectleider ben jij verantwoordelijk voor de coördinatie van grote planmatige onderhoudsprojecten. Je geeft leiding aan onze vakmensen en zorgt ervoor dat projecten van A tot Z goed verlopen. Samen met jouw collega's maak je goede afspraken, zodat het project verloopt volgens de verwachting van de opdrachtgever. Daarnaast onderhoud je regelmatig contact met opdrachtgevers, los je problemen op en bouw je aan duurzame klantrelaties. Je neemt ook de verantwoordelijkheid voor de (financiële) voortgang van projecten en zorgt voor een juiste projectadministratie.

18 April 2024 - lees meer ...

Projectmanager Amsterdamse woningcorporatie

Amsterdam - Building Heroes

Jij gaat je inzetten voor het nijpende woningtekort in de omgeving Amsterdam! Met jouw rugzak als projectmanager, projectontwikkelaar of commercieel manager zie jij kansen in plaats van uitdagingen. Jij gaat er namelijk voor zorgen dat er op korte termijn veel nieuwe woningen bij kunnen komen. Hoe je dit gaat doen, dat bepaal jij. Je kan bijvoorbeeld denken aan tijdelijke huisvesting middels containers of door (prefab) circulaire bouw wat je op een tijdelijke plek realiseert en later weer afbreekt en hergebruikt.Jouw werkzaamheden zijn duidelijk. Als Projectmanager houd jij je bezig met de projectvoorbereiding en de realisatie ervan. Jij vertaalt de klantbehoefte naar het integrale projectteam en realiseert een passend technisch product. Ook projectmanagement valt onder jouw verantwoordelijkheid. Jij managet projecten op technisch, financieel en kwalitatief vlak en realiseert het product binnen afgesproken financiële (kosten) en projectkaders. Daarbij stuur je ook het projectteam aan. Ook de selectie en contractvorming neem jij voor je rekening: (Voor)selecteren van co-makers en co-actoren. Project specifieke opgaven vertalen naar contract afspraken. Contracteren van co-makers en co-actoren. Net zoals de kennisdeling en -ontwikkeling: van delen van best practices tot het coachen en begeleiden op het vlak van projectrealisatie. Last but not least houd jij je bezig met vernieuwing/innovatie: Je draagt zorg voor de benodigde innovaties op het vlak van productontwikkeling en voor procesverbetering.

18 April 2024 - lees meer ...

Projectleider Onderhoud Installaties

's-Gravenhage - Kracht Recruitment

Als Projectleider planmatig onderhoud installaties ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en coördineren van een planmatig onderhoudssysteem voor verschillende installaties. De Projectleider is verantwoordelijk voor het verzamelen en beoordelen van technische informatie, het minimaliseren van technische risico's en het onderhouden van communicatie met zowel klanten als de organisatie. Jouw taken zijn onder andere: - Ontwikkelen, implementeren en coördineren van een planmatig onderhoudssysteem voor installaties; - Beoordelen van technische informatie en het minimaliseren van technische risico's bij het onderhoud van installaties; - Onderhouden en ontwikkelen van goede relaties met klanten en belanghebbenden; - Beheren en toezien op het uitvoeren van het planmatig onderhoud; - Formuleren van procedures voor het regelmatig onderhoud en het tijdig uitvoeren hiervan; - Management van projecten die betrekking hebben op het onderhoud en de verbetering van installaties; - Eventuele extra taken zoals het opstellen van budgetten, plannen en verslagen.

16 April 2024 - lees meer ...

Junior Projectmanager Woningcorporatie

Amsterdam - Building Heroes

Heb je enige ervaring op het gebied van volkshuisvesting, woningbouw of projectmanagement en ben jij ambitieus? Gaat jouw hart sneller kloppen van het werken aan interessante nieuwbouw of renovatieprojecten in de metropool regio Amsterdam? Dan maken wij graag kennis met je! Als Junior Projectmanager bestaan je werkzaamheden uit:Het zelfstandig werken (afhankelijk van de grootte en complexiteit van het project) of samen met een ervaren projectmanager aan een aantal projecten (zowel nieuwbouw als renovatie) voor het proces vanaf haalbaarheidsfase tot en met de oplevering;Je bent verantwoordelijk voor het managen van projecten op technisch, financieel en kwalitatief vlak. Realiseren van het product binnen afgesproken kosten en projectkaders;Aansturen projectteam; Je speelt daarbij in op de wens van de klant en de belangen van diverse stakeholders. Je vertaalt de van klantbehoefte naar een passend technisch product.

15 April 2024 - lees meer ...

Projectleider Woningcorporatie

Dordrecht - Kracht Recruitment

Als projectleider binnen een woningcorporatie ben jij verantwoordelijk voor de operationele aansturing van projecten. Het gaat om projecten die betrekken hebben op verduurzaming van het woningbezit van onze opdrachtgever. Verder zal jij de volgende taken uitvoeren: - Je werkt in een bouwteam verband gelijktijdig aan meerdere projecten; - Je coördineert in het gehele interne en externe proces; - Je zorgt ervoor dat er sprake is van transparante procesgang; - Je draagt zorgt voor de samenwerking met externe partijen en interne afdelingen; - Je bent verantwoordelijk voor de snelle besluitvorming; - Je zorgt samen met de bewonersbegeleider voor instemming van de bewoners.

13 April 2024 - lees meer ...

Junior inspecteur

Grave - Kracht Recruitment

Als junior inspecteur werk je samen met ervaren collega's en leer je de fijne kneepjes van het vak. Verder kan je het volgende verwachten: - Je bent flexibel en communicatief vaardig - Je bent verantwoordelijk voor het realiseren en het in stand houden van kwaliteitsniveau van alle objecten in de portefeuille van het bedrijf - Als inspecteur houd je binnen jouw regio toezicht op de uitvoering van het dagelijks- en contractonderhoud - Je voert inspecties uit als gevolg van verzoeken

13 April 2024 - lees meer ...

Vastgoedconsulent

Arnhem - Kracht Recruitment

Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren van technische inspecties, het formuleren van regie voeren op opdrachten voor keten- en/of servicepartners. Je hanteert de door onze opdrachtgever gestelde kwaliteitseisen ten aanzien van verrichte werkzaamheden aan de woningen door kerenpartner en/of huurder. Verder zul jij de volgende taken uitvoeren: - Je beoordeelt of de woningen voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en technische bepalingen uit het huurcontract - Binnen de gestelde kaders besluit je welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd - Je bent eindverantwoordelijk voor het verhuur gereed maken van woningen en het aanspreekpunt - Je zorgt voor handhaving van het beleid van zelf aangebrachte voorzieningen - Je zorgt dat huurder voldoend aan de gestelde voorwaarden - Je coördineert de nodige interne en externe acties bij vastgoed gerelateerde incidenten - Je verzorgt en onderhoudt contacten en communicaties - Je signaleert sociaal onwenselijke situaties in en om de woning en informeert de directie Klant - Je handelt klachten af conform het klachtenproces en je vertegenwoordigt - Je vertegenwoordigt de directie Vastgoedregie bij huur- en klachtencommissie-zaken

13 April 2024 - lees meer ...

Projectleider Vastgoed

Harderwijk - Kracht Recruitment

Jij als projectleider vastgoed binnen deze corporatie kent de complexe opgaven verduurzamen, renovatie & nieuwbouw, de wachttijden verkorten en veel meer. Je werkt aan nieuwbouwprojecten, ingrijpende renovaties en planmatig onderhoud. Verder zal jouw takenpakket er als volgt uitzien: - Je bent verantwoordelijk vanaf de start van de realisatiefase tot aan de oplevering; - In de eerdere fasen heb jij een adviserende rol; - Je denkt mee in het bedenken van bouwmethodieken; - Je bewaakt in grote lijnen de GOTIK aspecten; - Je bent ook een van de denkers rond innovatie in de bouw en het beheer; - Je werkt veel samen met collega's van o.a. verhuur en vastgoed; - Je werkt veel samen met externe partners bijvoorbeeld, aannemers, gemeenten en andere belanghouders; - Je verbindt partijen om zo samen het beste resultaat neer te zetten; - Het voorzitten van bouwvergaderingen; - Aanwezig bij de tussentijdse- en eind oplevering.

13 April 2024 - lees meer ...

Projectmanager Verduurzamen Woningbouwcorporatie

Utrecht - Kracht Recruitment

Voor het Vastgoedonderhoud is onze goede relatie opzoek naar een projectmanager die warm loopt voor verduurzamingsopgave van het bestaand bezit. Jij vindt vanuit nature de balans tussen klantgerichtheid en zakelijkheid. Jij bent de sparringpartner voor de samenwerkingspartners en hebt ieder moment van de dag over- en inzicht in de uitdagende portefeuille. Verder zal jouw dag er als volgt uitzien: - Bewaken van planning, budgetten en kwaliteit van de projecten - Het realiseren van verduurzamingsprojecten - Het opstellen van besluitvormingsstukken en inkoop strategie - Het bewaken van de interne administratie - Het aansturen van projectteams intern als extern - Het adviseren van collega's met het maken van projectplan/PvE - Evalueren van projecten en verbeterpotentieel benoemen - Verantwoordelijk voor het opleveren van projecten met derden partijen

13 April 2024 - lees meer ...

Projectleider Woningcorporatie

Utrecht - Kracht Recruitment

Als Bouwkundig Projectleider in een Woningcorporatie ben je contractueel, technisch en financieel verantwoordelijk voor een diversiteit aan projecten. Jij bepaalt met je projectteam de uitgangspunten van het project en vertaalt dit naar een PvE. Daarna zorg je dat de juiste bouwparticipanten worden geselecteerd die onder jouw leiding het PvE op de juiste wijze naar een ontwerp en de best passende contractvorm vertalen. Na gunning wordt het project op hoofdlijnen begeleid waarin je alle bouwparticipanten laat doen waar hun kracht ligt. Jij hebt als projectregisseur de touwtjes in handen. Het einddoel is dat alle project uitgangspunten aantoonbaar worden gerealiseerd. Op basis van projectvoorraad, organisatiedoelstellingen en jouw kwaliteiten en interesses, ontferm jij je over nieuwbouw, renovatie, onderhoudsprojecten. In deze projecten speelt verduurzaming en de energieprestatie een zeer belangrijke rol. Jouw communicatie en houding is toegespitst op de doelgroep, of dat nu een bewonersgroep of een aannemer is. - Uitwerken Programma van Eisen of het opstellen projectuitgangspunten - Haalbaarheidsonderzoek - Contract op projectcriteria afstemmen - Selecteren van bouwparticipanten - Begeleiden van tendertrajecten - Coördineren van de ontwerp- en engineersfase van bouwprojecten - Regisseren van bouwprojecten in uitvoering

13 April 2024 - lees meer ...

Projectleider Duurzaamheid

Hilversum - Kracht Recruitment

Als projectleider duurzaamheid binnen een woningcorporatie ben jij verantwoordelijk voor de operationele aansturing van projecten. Het gaat om projecten die betrekken hebben op verduurzaming van het woningbezit van onze opdrachtgever. Verder zal jij de volgende taken uitvoeren: - Je werkt in een bouwteamverband gelijktijdig aan meerdere projecten - Je coördineert in het gehele interne en externe proces - Je zorgt ervoor dat er sprake is van transparante procesgang - Je draagt zorgt voor de samenwerking met externe partijen en interne afdelingen - Je bent verantwoordelijk voor de snelle besluitvorming - Je zorgt samen met de bewonersbegeleider voor instemming van de bewoners

13 April 2024 - lees meer ...

Projectmanager woningcorporatie

Tilburg - Kracht Recruitment

Jij als projectmanager bent verantwoordelijk voor de sturing van meerdere projecten zoals in het programma van eisen afgesproken. Verder hou je nog bezig met het volgende: - Jij bent in het voortraject al nauw betrokken bij het project door jou technische kennis en ervaring - Het gaat om projecten als appartementen, eengezinswoningen of woningen voor bijzondere doelgroepen - Daarnaast zorg je voor het sturen en begeleiden van bouwvergaderingen; dat planning, budget en kwaliteit is gewaarborgd - Je werkt veel samen met externe partners als aannemers en gemeente - Je legt voortgang vast

13 April 2024 - lees meer ...

Senior Projectmanager Woningcorporatie

Grave - Kracht Recruitment

Geen werkdag is hetzelfde en daarom ben je regelmatig creatief bezig met het bedenken van oplossing voor je team en lopende projecten. Verder hou je met het volgende bezig: - Jij bent in het voortraject al nauw betrokken bij het project door jou technische kennis en ervaring - Jouw kennis en ervaring over de bouw, techniek en samenwerking complementeren het projectteam - Daarnaast zorg je voor het sturen en begeleiden van bouwvergaderingen; dat planning, budget en kwaliteit is gewaarborgd

13 April 2024 - lees meer ...

Directievoerder Woningbouwvereniging

Tiel - Kracht Recruitment

Als Directievoerder van duurzaamheidsprojecten bij een woningcorporatie in de regio Tiel, heb je een coördinerende rol. Deze rol is in de realisatiefase van bouwprojecten en jij stuurt de opzichters op de verschillende projecten, in nauwe samenwerking met de projectleider, aan. Verder zal jij de volgende taken uitvoeren: - Je ziet toe op de uitvoering van werkzaamheden aan de hand van geldende protocollen zoals gemeentelijke voorschriften, contractstukken, beleid etc. - Je coördineert de afstemming tussen de betrokken interne en externe partijen waarvoor jij tevens aanspreekpunt bent. - Je maakt in geval van eventueel meer- of minder werk een weloverwogen beslissing vanuit de afgesproken kaders - Je neemt besluiten over eventuele bijsturing in het realisatieproces en rapporteer dit aan de projectontwikkelaar/projectleider - Je rapporteer ook over o.a. de voortgang, kwaliteit en budgetten - Je zorgt voor een overzichtelijke projectadministratie en bewaakt de administratieve afhandeling van opgeleverde werken

13 April 2024 - lees meer ...

Mutatie opzichter

Zwolle - Kracht Recruitment

Als mutatieopzichter ben jij verantwoordelijk voor het mutatieproces van de woningen in portefeuille van de corporatie. Dit betekent dat jij er voor zorgt dat woningen in goede staat worden overgedragen aan de nieuwe bewoners. Voor een goede uitvoering ga jij het volgende doen: - Inspecties uitvoeren en het maken van inspectierapporten; - Beoordelen van de uit te voeren reparaties voor het opleveren van een woning; - Beoordelen in hoeverre de huurder verantwoordelijk is voor de aanpassingen; - Onderhouden van contact met de aannemer op uitvoeringsniveau; - Afstemmen met de directievoerder of projectleider omtrent de vorderingen van het bouwproces; - Deelnemen aan bouw-, werk- en coördinatievergaderingen; - Afstemmen van de werkuitvoering met de uitvoerende partijen; - Registreren van eventueel meer- of minderwerk.

13 April 2024 - lees meer ...

Bouwkundig Projectleider Corporatie

Arnhem - Kracht Recruitment

Als Bouwkundig Projectleider ben je contractueel, technisch en financieel verantwoordelijk voor een diversiteit aan projecten. Jij bepaalt met je projectteam de uitgangspunten van het project en vertaalt dit naar een PvE. Daarna zorg je dat de juiste bouwparticipanten worden geselecteerd die onder jouw leiding het PvE op de juiste wijze naar een ontwerp en de best passende contractvorm vertalen. Na gunning wordt het project op hoofdlijnen begeleid waarin je alle bouwparticipanten laat doen waar hun kracht ligt. Jij hebt als projectregisseur de touwtjes in handen. Het einddoel is dat alle project uitgangspunten aantoonbaar worden gerealiseerd. Op basis van projectvoorraad, organisatiedoelstellingen en jouw kwaliteiten en interesses, ontferm jij je over nieuwbouw, renovatie, onderhoudsprojecten. In deze projecten speelt verduurzaming en de energieprestatie een zeer belangrijke rol. Jouw communicatie en houding is toegespitst op de doelgroep, of dat nu een bewonersgroep of een aannemer is. Als Projectleider bij deze woningbouwvereniging verricht jij het volgende takenpakket: - Uitwerken Programma van Eisen of het opstellen projectuitgangspunten - Haalbaarheidsonderzoeken - Contract op projectcriteria afstemmen - Selecteren van bouwparticipanten - Begeleiden van tendertrajecten - Coördineren van de ontwerp- en engineersfase van bouwprojecten - Regisseren van bouwprojecten in uitvoering - Projectbeheersing op basis van GOTIK criteria (incl. Contract en risicomanagement)

13 April 2024 - lees meer ...

Projectleider Woningcorporatie

Nijmegen - Kracht Recruitment

Als Projectleider bij een woningcorporatie ben jij financieel, technisch, contractueel verantwoordelijk van verschillende projecten. Jij managet woningbouwprojecten vanaf acquisitie tot en met de nazorg. Als Projectleider ben jij erg uitdagend en op verschillende vlakken inzetbaar. Dit maakt het werk bij een woningbouwcorporatie erg divers. Als Projectleider bij een woningbouwcorporatie verricht je verder nog de volgende taken: - Samenstellen en aansturen van het projectteam. - De vooruitgang en kwaliteit van het lopende project bewaken. - Veel contact met verschillende personen in andere functies. - Daadkrachtig taken verrichten in commerciële tak. - Het bijwonen van bouwteamvergaderingen. - Het periodiek overleg met het technisch beheer. - Stuurgroep vergaderingen, projectteamvergaderingen en voorbereidingsvergaderingen. - Het verhuurproces voorbereiden. - Nazorg leveren aan de nieuwe bewoners.

13 April 2024 - lees meer ...

Medior projectmanager corporatie

Kaatsheuvel - Kracht Recruitment

Als medior projectmanager werk je samen ben je verantwoordelijk voor de voortgang van het project. Verder kan je het volgende verwachten: - Jij bent het aanspreekpunt van een project - Je organiseert en leidt diverse bouwvergaderingen - Je brengt duidelijke rapportages uit over je werk aan de directie - Je levert een proactieve bijdrage aan het continu verbeteren van de processen

13 April 2024 - lees meer ...

Opzichter Woningbouwcorporatie

Nijmegen - Kracht Recruitment

Jij als Opzichter bent verantwoordelijk voor het controleren of een project wordt gerealiseerd zoals vooraf afgesproken. Verder heb jij nog de volgende functies als Opzichter: - Je bent flexibel en communicatief vaardig - Je bent verantwoordelijk voor het realiseren en het in stand houden van kwaliteitsniveau van alle objecten in de portefeuille van het bedrijf - Als Opzichter houd je binnen jouw regio toezicht op de uitvoering van het dagelijks- en contractonderhoud (door vakmannen en derden) en zorg je ervoor dat dit onderhoud binnen planning, kwaliteitsnormen, Arbowetgeving, vastgoedbeleid en budget wordt uitgevoerd - Jij bent het aanspreekpunt van een project - Je voert inspecties uit als gevolg van verzoeken - Je brengt duidelijke rapportages uit over je werk aan de stakeholders - Je levert een proactieve bijdrage aan het continu verbeteren van de processen

13 April 2024 - lees meer ...

Projectleider planmatig onderhoud

Utrecht - Building Heroes

In de rol van Projectleider draag jij de verantwoordelijkheid voor de coördinatie van omvangrijke planmatige onderhoudsprojecten. Je leidt een team van vakmensen en zorgt ervoor dat de projecten van begin tot eind soepel verlopen. In samenwerking met je collega's maak je duidelijke afspraken om ervoor te zorgen dat het project voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever. Regelmatig onderhoud je contact met opdrachtgevers, los je eventuele problemen op en bouw je aan duurzame klantrelaties. Naast deze taken neem je ook de verantwoordelijkheid voor de (financiële) voortgang van de projecten en zorg je voor een nauwkeurige projectadministratie.

7 April 2024 - lees meer ...

Werkvoorbereider / Calculator Onderhoud

Hengelo / Hardenberg - Kracht Recruitment

Als Werkvoorbereider / Calculator ben je een onmisbare schakel in het projectteam. Je ondersteunt de projectleider voor, tijdens en na de uitvoering van projecten. Je draagt mede verantwoordelijkheid voor de technische voorbereiding en planning van onderhouds-, renovatie- en transformatieprojecten. In dit enthousiaste Bedrijfsbureau-team, met vestigingen in Hengelo en Hardenberg, ligt de nadruk op de vestiging Hengelo, waar je werkt in een compact en gedreven team. Je takenpakket omvat: - Voorbereiden van de geplande werkzaamheden; - Opmaken van offertes voor projecten; - Onderhouden van relaties met partners en opdrachtgevers; - Zorgen voor een doeltreffende projectplanning; - Aandragen van ideeën ter verbetering van de werkprocessen; - Monitoren en eventueel aanpassen van de planning; - Bestellen van benodigde materialen en apparatuur; - Controleren van de financiële voortgang van projecten; - Verlenen van ondersteuning aan de projectleider.

6 Maart 2024 - lees meer ...

Tactisch inkoper

amsterdam - CAJA

Onderhandelen, controleren en contacten met ketenpartners. Allemaal bewoordingen die passen bij de functie van tactisch inkoper. Voor een grote organisatie die veelal werkzaam is in omgeving Amsterdam ben ik op zoek naar een tactisch inkoper. Er wordt gestreefd naar een duurzame relatie met de ketenpartners. Met jouw kennis en ervaring in de keten draag je bij aan procesverbeteringen. Het draait hier om relaties en mensenwerk. Je bent de verbinder tussen ketenpartners en collega’s, die voornamelijk contact hebben met de klanten (woningcorporaties). Je gaat:Monitoren, bewaken en rapporteren van leveranciersprestaties, contractdoelstellingen en KPI’sOnderhandelen en contracteren van samenwerkings- en raamovereenkomsten met ketenpartnersBevorderen van innovaties waardoor er in kosten en kwaliteit verbeterd wordtBegeleiden van nieuwe inkoopprojecten met een strategische leverancierskeuzeGemaakte afspraken nakomen en met de ketenpartners bijsturen 

28 Februari 2024 - lees meer ...

Projectleider vastgoed

flevoland - CAJA

Samen met het team werk je aan een up to date vastgoedportefeuille, waarbij je focus ligt op duurzaamheid. Je richt je op groot planmatig onderhoud en de verduurzaming hiervan. Je maakt beleid op onderhoud en duurzaamheid. Tevens ben je communicatief sterk richting de huurders en andere partijen. Je richt je op de voorbereiding, haalbaarheidsonderzoeken, opnames van het bezit, een goede communicatie naar alle belanghebbenden.

23 Februari 2024 - lees meer ...

Bouwkundig opzichter

Naaldwijk - Arcade

Bouwkundig opzichter Naaldwijk Een zelfstandige functie waarbij je het grootste deel van de dag op pad bent. Spreekt dat jou aan? Word bouwkundig opzichter bij onze organisatie. Samen met collega’s en aannemers zorg je niet alleen voor een goede staat van ons woningbezit, maar ook voor een heldere communicatie met onze huurders. Wat je doet Vaste prik in jouw werk is het dagelijkse telefonisch spreekuur, waarbij je huurders te woord staat die problemen ervaren of verbeteringen wensen in hun huis. Van lekkages tot keuken- en badkamerrenovaties; allerhande technische complexe uitdagingen komen voorbij. Geen spreekuur? Dan trek jij er meestal op uit. Bijvoorbeeld om een mutatiewoning te inspecteren, even te kijken hoe de voortgang gaat bij een aannemer die aan het werk is of bij een huurder te checken of de vochtproblemen inmiddels zijn verholpen. Ja, contact met huurders is een essentieel onderdeel van jouw functie. Want niet alleen technisch goed werk, maar ook een duidelijke informatievoorziening draagt bij aan de klanttevredenheid. En daar ga jij natuurlijk voor. Dat betekent onder andere dat je huurders tussentijds informeert over de voortgang en afhandeling van hun melding, zodat ze weten waar ze aan toe zijn. Daarnaast ben je aanspreekpunt voor de aannemers die het onderhoud verrichten. Je monitort contractafspraken, verstrekt opdrachten en overlegt maandelijks met de aannemers. Ondertussen houd je alle administratie up-to-date. Zie je binnen Arcade mogelijkheden om werkprocessen te optimaliseren? We horen jouw ideeën graag. Samen met je collega’s voorzie je onze huurders van de beste dienstverlening.

22 Februari 2024 - lees meer ...

Technisch Wijkbeheerder

Nieuwleusen - Woonstichting VechtHorst

Omdat de uitdagingen ook voor onze woningstichting steeds groter en diverser worden, willen we ons team uitbreiden met een open en sociale Technisch Wijkbeheerder 32-36 uur | Nieuwleusen Als technisch wijkbeheerder zorg je voor de kwaliteit van ons woningbezit. Je bent er verantwoordelijk voor dat de aannemers het mutatie- en dagelijks onderhoud uitgevoeren volgens de gemaakte afspraken. Je zorgt ervoor dat technische klachten van huurders goed en snel worden opgelost en houdt toezicht op groen-, onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden. Je bent zichtbaar voor onze bewoners en voor hen een aanspreekpunt als het gaat om het uitvoeren van mutatie- en dagelijks onderhoud door derden. Ook signaleer en meld je calamiteiten, ongewenste veranderingen, onderhuur en andere ongewenste situaties. Zelf draag je actief bij aan het stimuleren van het schoon, bewoonbaar en veilig houden van onze woningen en directe omgeving. Daarnaast: • lever je input aan de (meer)jaren- en de jaarlijkse onderhoudsbegroting; • zorg je voor de opdrachtverstrekking voor mutatieonderhoud en voor de afwikkeling van schadeclaims en ingebrekestellingen van onderhoudspartijen; • denk je mee bij het opstellen van het mutatiebeleid en de uitvoering ervan; • neem je deel aan VvE’s; • voer je administratieve werkzaamheden uit in ons primaire systeem; • houd je de digitale dossiers bij die in behandeling zijn.

14 Februari 2024 - lees meer ...

Op Bouwjobs.nl vindt u een groot aanbod van vacatures bij woningcorporaties. Aangezien Bouwjobs.nl richt op kaderfuncties in de bouw, gaat het wel alleen om bouwkundige of civieltechnische banen. De zoektocht naar de perfecte job begint hier.

Er is geen andere banensite waar je zo snel de juiste bouwvacature kunt vinden. Klik hier om via onze zoekpagina ook op zoek te gaan naar uw perfecte baan. Selecteer de eisen waar uw vacature aan moet voldoen en klik op zoeken. U krijgt dan een duidelijk overzicht te zien met alle vacatures die in uw eisen voldoen. U kunt er ook voor kiezen om u via onze jobagent op de hoogte te laten houden van de laatste vacatures bij woningcorporaties. U krijgt dan maximaal één keer per dag een e-mail met daarin de nieuwste vacatures. Voor mensen die liever zelf benaderd worden door werkgevers is er de mogelijkheid om hun curriculum vitae achter te laten in onze CV-databank. Klik hier om u hiervoor aan te melden.

Bouwjobs.nl is er niet alleen voor de werkzoekende, maar ook voor de werkgevers. Zo zijn er verschillende mogelijkheden waarop een werkgever via Bouwjobs.nl op zoek kan gaan naar nieuwe medewerkers. Klik hier als u van een woningcorporatie bent en op zoek bent naar invulling van de vacatures.

Filteren