Vacature Asset Manager

Direct solliciteren Vacature opslaan

  • Groningen
  • GrijsGroen
  • 10 Juni 2019

Functie inhoud

Binnen woningcorporatie Nijestee zoeken wij een kwartiermaker. Iemand die goed kan luisteren, analytisch sterk is, in groepsverbanden kan werken en ook daadkrachtig kan zijn als dat gevraagd wordt. Je hebt kennis van en liefde voor vastgoed en kunt ‘denken als een belegger’. Je kunt een gehele vastgoedportefeuille tactisch overzien. Je begrijpt dat één project nooit los gezien kan worden van anderen. Tactisch ga jij ons dus adviseren. Tegelijkertijd ben jij ook tactisch in empathische zin, terwijl je wel durft kritisch te zijn naar jouw omgeving. Veranderingen doorvoeren geeft jou energie evenals het leggen van verbindingen in de organisatie.

Conform de Insights methodiek zoeken we een Blauw Rood profiel waarin Groen een belangrijke 3e kleur vertegenwoordigd.

Werkzaamheden
We hebben recent een nieuwe manier van vastgoedsturing vastgelegd waarbij we werken en besluiten nemen op strategisch- tactisch- en operationeel niveau (iteratief proces). De assetmanager heeft op alle niveaus (proces)verantwoordelijkheden:

Strategisch
Op strategisch niveau willen we met stakeholders uit de stad (Gemeente, Participatie Raad, Corporaties etc.) in gesprek om het integrale beeld en de opgave met betrekking tot vastgoed op stedelijk niveau te schetsen en vervolgens te destilleren welke rol en verantwoordelijkheid Nijestee hier in kan pakken. Deze drie jaarlijkse sessie in debat- of spelvorm wordt door de assetmanager voorbereid en begeleid. Voor de basis van het gesprek kan worden gedacht aan de stedelijke visie, eigen beleid etc. De assetmanager is dus verantwoordelijk voor de procesbegeleiding, de portfoliomanager (zie interne stakeholders) is verantwoordelijk voor de inhoud. Uitkomst is een strategisch vastgoedkader.

Tactisch
Het strategisch kader wordt vervolgens in een 2-jaarlijkse cyclus uitgewerkt naar wijkplannen. De assetmanager bereidt per wijk een sessie voor waarin het gesprek wordt aangegaan met direct betrokkenen uit de wijk (denk aan ontwikkelaars, projectleiders onderhoud, wijkcoördinatoren etc.). Uitgangspunt voor het gesprek is, naast het strategisch kader, analyse van duurzaamheid, leefbaarheid, veiligheid, vastgoedwaarde, rendement (financieel en maatschappelijk) etc. Door deze feitelijke informatie te ‘clashen’ met het beeld van betrokken collega’s uit de wijk komen we tot een realistisch beeld en formulering van de opgave voor de wijk: het wijkplan.

Operationeel
De wijkplannen (die naast vastgoed ook focussen op leefbaarheid) vormen de basis voor het programmeren van concrete maatregelen op complexniveau. Samen met bijvoorbeeld het bedrijfsbureau kan worden gekeken welke effecten de uitspraken op tactisch niveau hebben voor complexen in de wijk. Per complex kan worden vastgesteld welke aanpak we voor ogen hebben (consolideren, sloop/nieuwbouw, verbeteren, verkoop). De assetmanager neemt het initiatief en is verantwoordelijk voor een jaarlijkse update van dit vastgoedprogramma.

Het vastgoedprogramma wordt ook jaarlijks uitgewerkt tot een (meerjarige)projectenlijst. Die dient als opdracht naar de uitvoerende processen binnen Vastgoed, de ‘Do’ in de PDCA cyclus.

Evaluatie en feedback
De genomen besluiten en uitgevoerde werkzaamheden worden continu gemonitord en geanalyseerd door de Vastgoed controller. Hier wordt steeds vaker nieuw technologie voor ingezet als Big Data, Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) en misschien in de toekomst BlockChain of nieuw te ontwikkelen technologie. Alleen op die manier krijgen we de PDCA goed rond. Dit vraagt om een hele goede samenwerking tussen de Assetmanager en de Vastgoedcontroller en een gezamenlijke interesse in deze technologische ontwikkelingen

Functie eisen

Jouw profiel
• Een HBO/WO-werk- en denkniveau en een relevante afgeronde vastgoed opleiding;
• Minimaal 5 jaar relevante werkervaring;
• Ervaring met project- en procesmatig werken en organiseren;
• Nieuwsgierig, ondernemend, verbindend, communicatief en innovatief zijn belangrijke competenties
• bovengemiddelde interesse in de inzet van nieuwe technologieën om het eindresultaat steeds te verbeteren. Daarbij valt te denken aan de eerder genoemde zaken als Big Data, AI, IoT
• Maatschappelijke betrokkenheid is natuurlijk van groot belang.
• Skills om op verschillende niveaus processen te kunnen managen, deelnemers aan elkaar te verbinden en tot een gezamenlijk gedragen eindproduct te komen. De assetmanager brengt daarbij zelf kennis in over vastgoedwaarde en –rendement

Geboden wordt

Wat bieden wij jou?
• Een heel uitdagende functie binnen een stevig en goed presterende woningcorporatie
• Een prominente adviserende en verbindende rol in directe verbinding met directie
• een uitstekend salaris of een goed uurtarief bij ZZP
• 32 tot 36-urige werkweek
• een aantrekkelijke verlofregeling
• een vitaliteitsprogramma indien je met OV reist: CS ligt op 15 minuten lopen.
• Een geweldige stad. Heel het bezit van Nijestee valt binnen Groningen. Ruim 13.500 eenheden.
• Werken binnen een ontwikkelportefeuille van 60 miljoen euro.

Overig

Het bedrijf
We werken als Nijestee altijd met het oog op de toekomst. De beweging die we als organisatie willen maken is weergegeven in drie shifts:
1. Van Traditie naar Toegevoegde waarde.
2. Van Hiërarchie naar Wendbaarheid.
3. Van Plicht naar Passie.

Deze shifts gelden als kader voor alle acties die we ondernemen. We stellen ons daarbij steeds de vraag of de acties bijdragen aan de gewenste vooruitgang naar toegevoegde waarde, wendbaarheid en passie. Voor vastgoed hebben we die drie uitgangspunten vertaald in ‘ons verhaal’:
Wij zijn de professionals op het gebied van vastgoed. We geloven in de ongedeelde stad, een plek waar iedereen met elkaar kan samenleven in gemengde wijken. Door onze passie voor mensen en vastgoed weten we complexe processen te begeleiden en goede duurzame producten te realiseren. Dit doen we op basis van creatief ondernemerschap en zorgzaamheid. We kunnen dit niet alleen en investeren daarom in duurzame relaties door partijen met elkaar te verbinden. Samen met partners werken we aan onze doelstelling: voldoende betaalbare woonruimte in alle delen van de stad. We zijn trots dat we daaraan bijdragen

Interne stakeholders
Binnen Nijestee werken mensen op verschillende niveaus aan vastgoed- en wijkontwikkeling. Als assetmanager schakel je, naast de externe stakeholders, dus ook met veel interne partners (niet limitatief):
1. De portfoliomanager is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van strategie en beleid, ook op het gebied van vastgoed en portfoliomanagement. Het uitgangspunt van de strategische kaders is het beleid dat door de portfoliomanager is opgesteld.
2. De portfoliowerkgroep bestaat uit een aantal managers uit de organisatie. Onder aanvoering van de portfoliomanager komt deze groep regelmatig bij elkaar om de vertaling van het geformuleerde beleid naar tastbare resultaten te bespreken.
3. Vastgoedontwikkelaars zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van gebieden en projecten en hebben veel kennis over die gebieden. Ze zijn belangrijke partners op tactisch niveau.
4. Wijkcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van leefbaarheid en veiligheid op gebiedsniveau (wijk). Ze zijn belangrijke partners op tactisch niveau.
5. Het bedrijfsbureau verzorgd de onderhoudsplanning. Deze afdeling is een belangrijke gesprekspartner op operationeel niveau.

Hoe solliciteer je?
Deze vacature is exclusief in handen van GrijsGroen. Solliciteren doe je middels een email naar [email protected] of een belletje op 06-49935463. De sollicitatieprocedure eindigt per 1 juli of zoveel eerder als wij de geschikte kandidaat hebben gevonden.

Over GrijsGroen

De titel van het beleidsplan van GrijsGroen. Wij geloven er heilig in dat mensen die gelukkig zijn hun omgeving mooier maken. Gelukkig worden of zijn heeft veel te maken met wat je doet. Wat jij doet moet in lijn zijn met wie jij bent. Loesje verwoordt het mooi: ‘Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen.’ Als jij jezelf kunt zijn en bezig kunt zijn met werkzaamheden die er voor jou toe doen, dan zal je met een glimlach opstaan en met een glimlach huiswaarts keren na een dag werken. Wij zijn erop gefocust om van onze mensen te achterhalen wie zij zijn en wat er voor hen toe doet, zodat wij vervolgens kunnen zorgen dat zij op een stoel plaatsnemen waar zij gelukkig worden. GrijsGroen kent een bedrijfscultuur waar medewerkersgeluk, passie en compassie centraal staan. Wij geven om elkaar en proberen de wereld een klein stukje mooier te maken dan dat hij is. hoe? Door te zorgen dat onze mensen met veel plezier werken. Plezier werkt aanstekelijk, wie vrolijk thuis komt zorgt over het algemeen voor een aanstekelijke sfeer voor de mensen om zich heen. Een vrolijkere wereld is mooier.

JONG BEDRIJF MET ERVAREN HERSENEN
Oprichter Tjeerd van der Schee werkte 8 jaar bij projectdetacheerder & ingenieursbureau Wepro. De eerste 1,5 jaar in de rol van projectcoordinator bouwkunde & civiele techniek, erna 6,5 jaar in de rol van vestigingsdirecteur. Bij Wepro zette hij meer dan 150 hoogopgeleide medewerkers in op projecten bij opdrachtgevers. Toen hij gevraagd werd directeur te worden van Copijn ging hij de rol aan ‘de andere kant van de tafel’ vervullen. Tjeerd had nu zelf goed opgeleid (Larenstein/Wageningen) personeel nodig. Bureaus die hierin konden voorzien dienden zich in 3,5 jaar niet aan. Daarnaast werd hij bij Copijn wel gevraagd toezichthouders en directievoerders in te zetten bij opdrachtgevers, hetgeen hij 3,5 jaar met succes deed. Copijn is echter geen detacheerbureau, dus werd het tijd om een nieuwe organisatie op te richten die deze leemte gaat vullen.

Toen werd geluk heel gewoon. Als je doet wat je leuk vindt hoef je nooit meer te werken.

Direct solliciteren


Adres
Gageldijk 4F
3566 ME Utrecht

Contact
Tjeerd van der Schee
T: 06-49935463
[email protected]