Vacature Beleidsmedewerker Natuur (0,8 fte)

Direct solliciteren Vacature opslaan

  • Maastricht
  • Provincie Limburg
  • 2 Juli 2021
  • 2021NW02

Functie inhoud

Beleidsmedewerker natuur (0,8 fte) bij Provincie Limburg

Als beleidsmedewerker natuur zorg je vanuit jouw coördinerende rol dat er fauna-, flora- en vegetatieonderzoek wordt uitgevoerd. Daarnaast rapporteer je de voortgang van de uitvoering van natuurherstelmaatregelen en zorg je dat habitat- en leefgebiedenkaarten worden geactualiseerd. Je bent een spin in het web van de natuurmonitoring. Je stemt intern af om de data te genereren en neemt deel aan landelijke overleggroepen zoals het IAWM (Landelijk Meetnet Flora), de AACVP werkgroep monitoring en het NEM (netwerk ecologische monitoring). Je zorgt voor de jaarlijkse rapportages aan nationale databanken en levert bijdragen aan de landelijke rapportages voor de Europese Commissie. Jij pakt een inhoudelijke rol in de natuurmonitoring. Dit alles doe je vanuit een resultaatgerichte, daadkrachtige en flexibele werkhouding, waarbij je data omzet naar beleidsinformatie.

In deze functie ben je onderdeel van het cluster Natuur en Water:
Dit cluster is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuur- en wateropgaven in Limburg. Richtlijnen hiervoor zijn landelijk vastgelegd in het decentralisatieakkoord, het bestuursakkoord water, het Natuurpact en het Programma Natuur. Ook zijn Europese richtlijnen zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn,de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Drinkwaterwet aan de orde en de beleidsmatige invulling van de Wet natuurbescherming en de Waterwet.

‘Het cluster Natuur en Water werkt met passie aan de ontwikkeling van het provinciaal water- en natuurbeleid in Limburg’ aldus Cecile Salomons-Raven, clustermanager.

Dit doet een beleidsmedewerker natuur:
Je coördineert de uitvoering van de monitoring van natuur in Limburg, vertaalt daarbij de informatiebehoefte in het natuurbeleid naar een concreet monitoringsprogramma, en schrijft voorstellen om de bestuurlijke besluitvorming die nodig is om dit programma vorm te geven.
Je overlegt regelmatig met de Terrein beherende organisaties (TBO), die in hun terreinen een deel van de monitoring uitvoeren. Je verstrekt de opdrachten voor de jaarlijkse flora- en vegetatiemonitoring van het deel van Natuurnetwerk Nederland (NNN) in Limburg dat door de provincie wordt uitgevoerd. De door de TBO en de in opdracht van de provincie verzamelde natuurdata worden aan BIJ12 gerapporteerd en in Nationale Databank Flora en Fauna en de Nationale Databank Vegetatie en Habitat (NDVH) opgenomen. Je werkt planmatig. Om de rapportages over de voortgang van de herstelmaatregelen en de actualisaties van habitat- en leefgebiedenkaarten te verzorgen geef je duidelijke opdrachten met instructies en formats als (deel)projectleider aan interne collega’s. Zelf neem je ook deel aan het interne kernteamoverleg natuurdata met het cluster O&I. Naast het verzamelen van monitoringsdata werk je aan het analyseren van gegevens en de presentatie hiervan in informatieproducten die worden gebruikt om te rapporteren over de voortgang van het Limburgse natuurbeleid.

Je onderhoudt je netwerk en ontwikkelt je kennis op het vlak van natuurmonitoring en denkt oplossingsgericht mee vanuit de Limburgse belangenbehartiging. Relevante ontwikkelingen op dit vlak weet je te vertalen naar beleidsadviezen voor bestuurders. In de functie van beleidsmedewerker natuur heb je veel contacten met partijen zoals natuurorganisaties, terreinbeheerders, landelijke werkgroepen en BIJ 12 en het ministerie van LNV.

Om dit goed te doen is ecologische- en GIS kennis noodzakelijk.

Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders:
Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie. De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

Functie eisen

Wij vragen:

 Een afgeronde relevante opleiding en academisch werk- en denkniveau;
 Affiniteit met landbouw en natuurbeheer, ecologische kennis is noodzakelijk;
 Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
 De vaardigheid om met verschillende belangen om te gaan en ook het hebben van oog voor de belangen en positie van het bestuur en de provinciale organisatie;
 Samenwerken vanuit een intrinsieke motivatie om met betrokken partijen het gezamenlijke belang te realiseren;
 In staat zijn om maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar oplossingsrichtingen en beleidsadviezen voor bestuurders.

Geboden wordt

Wij bieden jou:

 Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal
€ 3.506,28 en maximaal € 5.008,99 in schaal 11 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring);
 Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%).
Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 Persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar;

Overig

Solliciteer naar de vacature beleidsmedewerker natuur:
Wij zien jouw sollicitatie graag vóór 23 juli 2021 tegemoet. Je kunt deze mailen naar [email protected] aan het college van Gedeputeerde Staten, Personeel en Organisatie onder vermelding van vacaturenummer 2021NW02.

Wil je eerst meer weten over de vacature? Neem vrijblijvend contact op met Cecile Salomons-Raven, clustermanager van Natuur en Water, via telefoonnummer +31 (0)6 21 83 60 63 of Joep Geenen, adjunct-clustermanager van Natuur en Water, via het telefoonnummer +31 (0)6 52 08 62 81.

Overige informatie:
De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Over Provincie Limburg

Provincie Limburg