Vacature Beleidsmedewerker Water (1,0 fte)

Direct solliciteren Vacature opslaan

  • Maastricht
  • Provincie Limburg
  • 2 Juli 2021
  • 2021NW03

Functie inhoud

Beleidsmedewerker water (1,0 fte) bij Provincie Limburg

Als beleidsmedewerker water ben je breed inzetbaar, je bent in staat om het strategisch beleid te vertalen naar meer tactisch en operationeel beleid. Je interpreteert uitkomsten van hydrologische modellen en vertaalt deze naar adviezen over (hydrologische) systeemmaatregelen voor het behoud en herstel van N2000 gebieden. Je kunt omgaan met belangentegenstellingen en zorgt voor draagvlak voor het beleid en de systeemmaatregelen en formuleert beleidsadviezen voor bestuurders.

In deze functie ben je onderdeel van het cluster Natuur en Water:
Dit cluster is verantwoordelijk voor het realiseren van de natuur- en wateropgaven in Limburg. Richtlijnen hiervoor zijn landelijk vastgelegd in het decentralisatieakkoord Nederland, het bestuursakkoord water, in het Natuurpact en in het Programma Natuur. Ook zijn Europese richtlijnen zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn, Drinkwaterrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water (KRW) aan de orde en de beleidsmatige invulling van de Wet natuurbescherming en de Waterwet.

‘Het cluster Natuur en Water werkt met passie aan de ontwikkeling van het provinciaal water- en natuurbeleid in Limburg’ aldus Cecile Salomons-Raven, clustermanager.

Dit doet een beleidsmedewerker water:
Je draagt zorgt voor het opstellen van een subsidieverordening c.q. een subsidieregeling waarmee Europese middelen worden ingezet om waterdoelen te bereiken zoals POP 3/GLB regelingen en DHZ-subsidieregelingen. Je levert adviezen over hydrologische systeemmaatregelen, onder meer in het kader van N2000 beheerplannen en zorgt voor het initiëren, begeleiden en monitoren van pilots en projecten die bijdragen aan het behalen van de (Kaderrichtlijn) water- en natuur doelstellingen en verduurzaming van de landbouw. Het gaat dan bijvoorbeeld om projecten op het vlak van praktijktoepassing van landbouwmaatregelen, Slim Bemesten, Levende Bodem en natte natuurparels. Hiervoor onderhoud je externe contacten met de LLTB, Waterschap, WML en terreinbeherende organisaties. Je werkt samen met interne collega’s van het cluster Natuur en Water en de clusters Subsidies, Economie (landbouw) en Plattelandsontwikkeling.
Het coördineren van het grondwater monitoringssysteem behoort ook tot je takenpakket, je gaat na welke monitoring nu al plaatsvindt en bepaalt of er aanvullende monitoring nodig is.

Werken bij de Provincie Limburg is verrassend anders:
Wie werkt bij de Provincie Limburg, werkt voor het welzijn en de welvaart van Limburg en de Limburgers. Resultaten boeken met impact is hierbij onze gezamenlijke missie. De Provincie Limburg groeit naar een open, lerende overheidsorganisatie, waar ruimte is voor professionals om innovaties na te streven samen met relevante partners. Dit vraagt eigen verantwoordelijkheid van medewerkers voor hun eigen ontwikkeling. De Provincie Limburg ondersteunt krachtig persoonlijke ontwikkeling en verwacht daarbij ook initiatief en inspanningen van haar medewerkers.

Functie eisen

Wij vragen:

 Een afgeronde opleiding en academisch werk- en denkniveau;
 Hydrologische/Civieltechnische, of Cultuurtechnische kennis is een pré
 Goede schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
 De vaardigheid om met verschillende belangen om te gaan en ook het hebben van oog voor de belangen en positie van het bestuur en de provinciale organisatie;
 Samenwerken vanuit een intrinsieke motivatie om met betrokken partijen het gezamenlijke belang te realiseren;
 In staat zijn om maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar oplossingsrichtingen en beleidsadviezen voor bestuurders.

Geboden wordt

Wij bieden jou:

 Een bruto maandsalaris op basis van een 36-urige werkweek, van minimaal
€ 3.506,28 en maximaal € 5.008,99 in schaal 11 (afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring);
 Individuele Keuze Budget (IKB) van ca. 22%, incl. vakantiegeld (8%) en een structurele eindejaarsuitkering (8,3%).
Dit budget komt bovenop je vaste salaris en kun je laten uitbetalen wanneer jij hier behoefte aan hebt. Of je kunt het inzetten voor de aankoop van bv. een fiets, sportabonnement of extra verlof;
 Persoonlijk opleidingsbudget van € 5.000,- voor de looptijd van 5 jaar;

Overig

Solliciteer naar de vacature beleidsmedewerker Water:
Wij zien jouw sollicitatie graag vóór 23 juli 2021 tegemoet. Je kunt deze mailen naar [email protected] aan het college van Gedeputeerde Staten, Personeel en Organisatie onder vermelding van vacaturenummer 2021NW03.

Wil je eerst meer weten over de vacature? Neem vrijblijvend contact op met Cecile Salomons-Raven, clustermanager van Natuur en Water, via telefoonnummer +31 (0)6 21 83 60 63 of Joep Geenen, adjunct-clustermanager van Natuur en Water, via het telefoonnummer +31 (0)6 52 08 62 81.

Overige informatie:
De geselecteerde kandidaat zal aan het einde van de selectieprocedure van ons het verzoek krijgen om een VOG aan te vragen bij de gemeente en na goedkeuring van Justis aan ons te overleggen.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Over Provincie Limburg

Provincie Limburg