Vacature Projectmanager gebiedsontwikkeling Europalaan

Direct solliciteren Vacature opslaan

  • Utrecht
  • Matchd
  • 15 September 2020
  • MASN26982

Functie inhoud

Startdatum: 01-10-2020

Einddatum: 01-08-2021

Optie op verlenging: Ja

Aantal uur per week: 20

Sluitingsdatum: 25-09-2020 om 09:00 uur

Het project Europalaan Noord heeft een meerledig doel, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen (sub)doelen op gebiedsniveau en netwerkniveau.

Op gebiedsniveau

Voor de ontwikkeling van de Merwedekanaalzone is onder meer een herinrichting van de Europalaan Noord nodig om te voldoen aan de MER (milieu effect rapportage), aanbevelingen en wettelijke verplichtingen op het gebied van geluid en lucht. Daarnaast is de ontsluiting van de wijk met goed openbaar vervoer van belang om de nieuwe mobiliteitsdoelstellingen te halen. Ook moet de barrière tussen park Transwijk en de woningbouw locatie geslecht worden.

Op netwerkniveau

De wegen rondom de Merwedekanaalzone zijn onderdeel van het netwerk van stedelijke verbindingswegen. Zo ook de Europalaan Noord. Dynamisch verkeersmanagement moet de instroom van autoverkeer vanaf de ring aan de rand van de stad afstemmen op de leefbaarheid en de doorstroming in de stad zelf. De Europalaan is onderdeel van het kernnet OV. Het kernnet vormt de ruggengraat van het regionale openbaar vervoer en bestaat uit drukke bus- en tramverbindingen in-, van- en naar het stedelijk gebied met veel reizigersvraag. De belangrijkste kwaliteitsaspecten van het kernnet zijn snel, frequent en betrouwbaar. Op de Europalaan is het van belang om zowel de kwaliteit te verbeteren voor het huidige grote aantal reizigers, als het opvangen van de groei. Met een herinrichting van de Europalaan Noord sorteren we voor op een toekomstige vergroting van de capaciteit door een schaalsprong in het OV. Zo maken we het mogelijk om door te groeien naar een systeem met meer capaciteit, zoals bijvoorbeeld een tram.

Resultaat na realisatie

De herinrichting van de Europalaan Noord met inpassing van een vrij liggende openbaar vervoerbaan, goede oversteekkwaliteit en groen. De Europalaan Noord sluit aan op de Wilhelminalaan, het Anne Frankplein en het Europaplein. Bij de herinrichting van de Europalaan Noord dient, qua ruimtereservering, rekening gehouden te worden met een toekomstige vergroting van de capaciteit door een schaalsprong in het OV.

Je taken zijn:

- Aansturing ontwerp/projectteam

- Voorbereiden en faciliteren van stakeholdersbijeenkomsten en bestuurlijke overleggen/besluitvorming

- Omgevingsmanagement

- Adviseren bestuur over resultaten

Functie eisen

- HBO opleiding afgerond;

- Minimaal 5 jaar, maar bij voorkeur 10 jaar ervaring als projectmanager;

- Kennis en ervaring van mobiliteitsvraagstukken in relatie tot gebiedsontwikkeling;

- Kennis en ervaring met het leiden van complexe projecten in een stedelijke omgeving met interne en externe stakeholders;

- Ervaring met het werken in een gemeentelijke organisatie en bij voorkeur van de gemeente Utrecht.

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.