Vacature Strategisch Adviseur Waalsprong

Direct solliciteren Vacature opslaan

  • Nijmegen
  • Matchd
  • 9 Oktober 2020
  • MASN27192

Functie inhoud

Startdatum: 01-11-2020

Einddatum: 31-10-2021

Optie op verlenging: Ja

Aantal uur per week: 16

Sluitingsdatum: 23-10-2020 om 09:00 uur

Nijmegen is volop bezig zich verder te ontwikkelen op onder andere het gebied van wonen, werken, recreatie en voorzieningen. De Waalsprong heeft zich de afgelopen jaren flink ontwikkeld. De verdere transformatie naar een nieuw stadsdeel met ca. 12.000 woningen, werkgebieden en voorzieningen zal ook komende jaren gaan plaatsvinden. Om de ontwikkelingen op het gewenste tempo en kwaliteit te houden is (specifieke) ondersteuning gewenst.

Verantwoordelijkheden

Ter versterking van het ambtelijke team dat werk aan de verdere ontwikkeling van de Waalsprong zoeken wij een Commercieel Manager/Strategisch Adviseur Waalsprong voor de volgende werkzaamheden:

- Stelt de marktstrategie en uitgiftestrategie op en bewaakt deze in samenspraak met de gemeentelijk projectontwikkelaars/gebiedsmanager Waalsprong;

- Is algemeen aanspreekpunt voor commerciële contractpartners en woningcorporaties;

- Is aanspreekpunt voor en stimuleert nieuwe commerciële initiatieven;

- Spart met en coacht de ontwikkelaars van deelgebieden op markttechnische aspecten, aanbestedingen, dealmaking, contractvorming;

- Coördineert het grondprijsbeleid en specifieke residuele grondwaardeanalyses;

- Treedt als onderhandelaar op in complexe projecten;

- Zorgt voor prognoses van de opbrengsten;

- Brengt risico’s m.b.t. gronduitgifte en grondopbrengst in beeld en stuurt hierop;

- Adviseert en rapporteert aan de ambtelijke organisatie en het bestuur over commerciële en markttechnische afwegingen;

- Draagt bij aan het risicomanagement Waalsprong;

Functie eisen

- Een afgeronde academische opleiding;

- Minimaal 10 jaar actuele ervaring (sinds 2008) in grootschalige gebiedsontwikkeling (>5000 woningen);

- Minimaal 5 jaar actuele ervaring (sinds 2013) als manager of projectmanager van een team dat verantwoordelijk is voor een grootschalige gebiedsontwikkeling;

- 5 jaar actuele ervaring (sinds 2013) met werken in een grote gemeente (>100.000 + inwoners) waarbij vergelijkbare werkzaamheden in de grootschalige gebiedsontwikkeling zijn uitgevoerd;

- 10 jaar ervaring (sinds 2008) in het managen van dealmakingstrajecten  in grootschalige gebiedsontwikkeling.

- Recente (sinds 2017) kennis m.b.t. vastgoedrekenen en residuele grondprijsanalyses en het zelf uitvoeren hiervan;

- Meerdere jaren actuele ervaring (sinds 2015) in coaching/opleiding op het gebied van vastgoed & gebiedsontwikkeling

- Meerdere jaren actuele ervaring (sinds 2015) met risicomanagement in grootschalige ontwikkelingsprojecten

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.