Vacature Teammanager Techniek West

Direct solliciteren Vacature opslaan

  • Breda
  • Waterschap Brabantse Delta
  • 26 Juni 2020

Functie inhoud

Teammanager Techniek West
Breda, 36 uur per week 

Wie zijn wij?
Waterschap Brabantse Delta is een modern waterschap in Midden- en West-Brabant. We staan voor onze waterschapstaken: de zorg voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit en veiligheid tegen overstroming. Deze taken voeren we op een betrouwbare manier uit. Met ervaring en gebiedskennis uit het verleden en met vakmanschap, passie en talent van deze tijd!

Als waterschap dragen wij bij aan een mooiere en betere leefomgeving. Zo kan iedereen rondom water veilig wonen, werken en genieten. Nu en in de toekomst. Om de toekomst bij te houden, pakken wij grote uitdagingen aan. Hoe we dat doen? Buitengewoon goed en samen met al onze partners.
Team/proces
Het proces Onderhouden bestaat uit zes gelijkwaardige decentraal gevestigde teams en een centraal strategisch team (in totaal +/- 150 fte). Samen met de andere teams werk je aan het doorontwikkelen van de organisatie in de lijn van organisatievisie ‘Buiten Gewoon Doen’. De zes teams zijn ingedeeld in disciplines en geografische eenheden en zijn verantwoordelijk voor het gebied-dekkend uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. We zoeken een teammanager voor team West (Bath en Heerle).
De functie
Je bent als teammanager verantwoordelijk voor de instandhouding en het draaiend houden van technische installaties. Voorbeelden van technische objecten zijn: Rioolgemalen, slibfabrieken, rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi), (historische) sluizen, stuwen, (visvriendelijke) poldergemalen en beweegbare bruggen. Vanuit team West worden onder jouw leiding en verantwoordelijkheid de installaties onderhouden door een specialistisch team van monteurs en technici met een elektrotechnische en werktuigbouwkundige achtergrond. (+/- 13 personen). Er wordt preventief en correctief onderhoud uitgevoerd. Met periodieke inspecties wordt de toestand van de installaties gevolgd en vertaald naar benodigde maatregelen en aangepast onderhoud. Dit onderhoud wordt gestuurd en geregistreerd vanuit een onderhoudsbeheersysteem (OBS; Infor).
Daarbij hoort ook de samenwerking met alle betrokken interne en externe spelers en specialisten én de doelmatige inzet van het exploitatiebudget voor de instandhouding van de technische objecten.
Met het verbeteren van het werkproces stuur je aan op samenhang en samenwerking binnen alle teams in het proces Onderhouden én daarbuiten. De medewerkers in jouw team hebben tijdens hun werk directe contacten met burgers, bedrijven, verenigingen, aannemers en partners en vervullen daarmee een rol als ambassadeur voor het waterschap. Daarom zijn klantgerichtheid en participatie belangrijke waarden en vervullen we vanuit de toetsings-, advies- en instandhoudingstaken een belangrijke rol.
Je legt verantwoording af aan de manager Onderhouden en adviseert hem over het uitvoeren van het (deel)proces en de strategie voor Onderhouden. Je zoekt verbinding met relevante stakeholders en andere processen binnen het waterschap. De komende jaren ligt de focus naast de onderhoudstaken, bij het op orde krijgen van de basis(gegevens) en het sluiten van de PDCA-cyclus in het Onderhoudsproces.
De medewerkers in jouw team hebben als standplaats Heerle en Bath. De adviseurs binnen het proces hebben als standplaats Bouvigne, Breda. In deze functie zul je dus op flexibel en op verschillende locaties werken.
Tot slot ben je verantwoordelijk voor de operationele calamiteitenbestrijding binnen het proces Onderhouden. Je neemt zelf ook deel aan de wachtdienst; in de gesprekken zal dit nader worden toegelicht.

Functie eisen

Wat zoeken we?
Wij zoeken een teammanager met een stevige persoonlijkheid, die toegankelijk en besluitvaardig is en heldere feedback geeft. Samenwerken is voor jou vanzelfsprekend. Daarnaast beschik je over een heldere visie op en bij voorkeur kennis van, maar minstens affiniteit met het vakgebied. Je maakt makkelijk verbinding en je bent continu op zoek naar vernieuwing. Je delegeert goed naar je team, bent procesgericht en omgevingsbewust. Je weet hoe het is om in een bestuurlijke omgeving te werken. Je weet (on)bewust altijd scherp aan welk doel je bijdraagt en neemt initiatief als dat doel niet concreet genoeg is. Je kan een brug slaan tussen beleid, planvorming, onderzoek en uitvoering. Je werkt nauw samen met de adviseurs uit het strategisch team. Adviezen en inzicht in het (deel)proces helpen je om snel het team te ondersteunen als een coachende leidinggevende die snapt waar het over gaat. Je weet het beste uit je team te halen en draagt bij aan de ontwikkeling van je teamleden.
Wat vragen we?
Een proactieve, zelfsturende houding en een hoge mate van betrokkenheid en flexibiliteit. Werken bij het proces Onderhouden vereist een planmatige werkhouding, geeft veel verantwoordelijkheid en is een prima speelveld om je persoonlijk te ontwikkelen. Voor deze functie vragen wij iemand met een afgeronde hbo-opleiding (diploma). Je hebt ervaring in het aansturen van teams en bij voorkeur met de inhoudelijke kant van het vakgebied.  Verder moet je een natuurlijk gevoel hebben voor bestuurlijke verhoudingen en ben je in staat draagvlak te creëren en te overtuigen.
Voor de veiligheid van waterschap Brabantse Delta, vragen wij alle nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te leveren. Tijdens de selectieprocedure zal dit verder besproken worden.

Geboden wordt

Wat bieden we?
Binnen ons waterschap sta je zelf aan het roer van jouw loopbaanontwikkeling. Persoonlijk leiderschap en groei zijn hier belangrijk. Als je wilt werken aan je professionele en persoonlijke ambities zijn er veel verschillende mogelijkheden. Daarnaast vinden we een goede balans tussen werk en privé belangrijk. We werken resultaatgericht en de verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie. Je krijgt een passend salaris dat wordt afgestemd op je achtergrond. Het jaarsalaris bedraagt, inclusief 20% IKB (individueel keuzebudget) minimaal €3.635,00 en maximaal € 5.095,00 (schaal 11). In het IKB is onder meer vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijk verlof opgenomen. Je kunt dit budget vrij besteden: geheel of gedeeltelijk laten uitbetalen (per maand, per jaar of een paar keer per jaar) en/of je kunt er extra verlofdagen van kopen.
Je ontvangt een jaarcontract. Bij goed functioneren en gelijkblijvende omstandigheden behoort na dat jaar een vast contract tot de mogelijkheden.

Overig

Reageren?
Kom jij bij ons buitengewone dingen doen? We nodigen je van harte uit om je belangstelling te tonen. Reageren kan tot en met 6 juli, via het online sollicitatieformulier. De eerste ronde van de selectiegesprekken staat gepland op 14 juli. Tweede ronde van de selectiegesprekken staat gepland op 21 juli.
Bij vragen over de functie kan je contact opnemen met Jack Rombouts, manager Onderhouden (076 - 564 1871). Voor vragen over je sollicitatie of de procedure kun je contact opnemen met Angela Timmers of Tessie Horn via 076- 564 10 00. Of kijk voor meer informatie over de organisatie op www.brabantsedelta.nl/werken-bij-ons.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Over Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta is een modern waterschap in Midden- en West-Brabant. We staan voor onze waterschapstaken: de zorg voor voldoende oppervlaktewater van goede kwaliteit en veiligheid tegen overstroming. Deze taken voeren we op een betrouwbare manier uit. Met ervaring en gebiedskennis uit het verleden en met vakmanschap, passie en talent van deze tijd!

Als waterschap dragen wij bij aan een mooiere en betere leefomgeving. Zo kan iedereen rondom water veilig wonen, werken en genieten. Nu en in de toekomst. Om de toekomst bij te houden, pakken wij grote uitdagingen aan. Hoe we dat doen? Buitengewoon goed en samen met al onze partners.