Vacature Teammanager Toezicht Openbare Ruimte

Direct solliciteren Vacature opslaan

  • Zwolle
  • Matchd
  • 20 November 2020
  • MAH27642

Functie inhoud

Startdatum: 07-12-2020

Einddatum: 30-11-2021

Optie op verlenging: Ja

Aantal uur per week: 32 - 36

Sluitingsdatum: 27-11-2020 om 09:00 uur

 
De opdracht is het leidinggeven aan het team en de doorontwikkeling van het team en van de medewerkers. Je analyseert en maakt helder wat de opgave is en wat de prioriteiten zijn. Je bent duidelijk in wat je verwacht en stuurt hierop, waarbij je een appel doet op de professionaliteit van de medewerkers.

Je bent in staat om de visie Toezicht in de Openbare Ruimte 2025 te vertalen naar de dagelijkse werkpraktijk. Het gezamenlijke doel weet je op inspirerende wijze over te brengen op anderen en te vertalen in een goede procesaanpak. Je adviseert bestuurders, directie en andere sleutelspelers op een proactieve manier.

We gaan uit van een opdracht voor een jaar, waarbij na ca. drie maanden een plan van aanpak voor de doorontwikkeling wordt opgeleverd. Aandachtspunten zijn:

- de inhoudelijke ontwikkeling van het werk, de gezamenlijke professionele basis;

- de ontwikkeling tot een solide team, in aansluiting op de visie;

- de ontwikkeling van de individuele teamleden;

- de werkwijze in relatie tot partners en in het netwerk: o.a. de samenwerking met partners en in de wijk en de informatiepositie;

- inzicht in voorwaarden voor het realiseren van de visie.

- Vervolgens ga je, op basis van het plan van aanpak, aan de slag met het team met de implementatie.

In Zwolle geloven we dat het leven beter wordt als we met elkaar optrekken. Wij zetten daarom met kracht in op verbinding. Een goed samenspel met onze 128.000 inwoners, partners in de stad, het college, de raad en collega’s. Afdelingen en teams zijn thuishavens, maar we werken door de afdelingen heen en zoeken elkaar makkelijk op. Samen tillen we bijzondere projecten van de grond. De stad staat voor grote opgaven om onze leefwereld duurzaam vorm te geven, zoals klimaatadaptatie, energietransitie en de ontwikkeling van een circulaire economie. Al die kleine en grote opgaven zijn leidend voor onze vernieuwende manier van samenwerken. We vinden elkaar in voor- en tegenspoed, acteren als professionele partners, denken in mogelijkheden en stimuleren initiatieven uit de organisatie en de stad. Een stad in een regio die hard op weg is om de vierde economische topregio van Nederland te worden met innovatieve bedrijven die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven. Een stad waar mensen centraal staan. We zorgen voor elkaar en zijn er voor elkaar. Iedereen doet mee en iedereen doet ertoe. Zó doen we dat in Zwolle.

Toezicht en handhaving ontwikkelen

“Toezicht in de openbare ruimte sluit aan bij de groei van de stad en de ontwikkelingen van de wet- en regelgeving en is toekomstbestendig. Dit betekent dat we preventief aanwezig zijn in de wijken. De vraag en dynamiek van de wijken bepaalt de inzet. We geven invulling aan de rol van gastheer/vrouw en zijn aanspreekpunt voor inwoners en partners in de stad. We zijn dagelijks aanwezig op tijden dat de stad er om vraagt en zijn flexibel inzetbaar. Hierdoor kunnen we inzetten op overlast gevende situaties en leefbaarheidsvraagstukken zoals verkeersonveilige situaties, fietsen in het voetgangersgebied, loslopende honden en hondenpoep en jeugdoverlast. We zijn zichtbaar, hebben een goede informatiepositie en kunnen daardoor vroegtijdig vraagstukken zoals bijvoorbeeld overlast en (ondermijnende) criminaliteit signaleren en aanpakken”.

Dit is samengevat de visie die de raad van Zwolle begin 2020 heeft vastgesteld voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte en voor de ontwikkeling van het huidige team Toezicht Openbare Ruimte. Duidelijk is dat deze stip een investering vraagt om te zorgen dat het vak van toezicht en handhaving in Zwolle gaat aansluiten op de landelijke ontwikkeling van toezicht en de handhaving in de openbare ruimte en op de behoefte in Zwolle: meer toezicht, ander toezicht, beter toegerust toezicht en meer verbinding met andere opgaven en beleidsdoelen, zijn nodig.

Het gemeentelijke team bestaat uit 11 medewerkers (plus 4 medewerkers per 2021). Daarnaast huren wij 11 BOA gecertificeerde handhavers van Handhaving Support in, die voornamelijk zorgdragen voor  parkeerhandhaving en toezicht en handhaving APV, openbare ruimte en drank- en horecawet.

Het team is onderdeel van de afdeling Fysieke leefomgeving (één van de drie secties), onder leiding van een afdelingshoofd. Het opdrachtgeverschap voor de doorontwikkeling en de manager a.i. wordt op directieniveau belegd.

P.S. Op verzoek van de opdrachtgever wordt deze interim opdracht alleen aangeboden obv een (tijdelijk) loondienstverband.

Factureren als ZZP'er is niet mogelijk aangezien er gevraagd wordt om de arbeid persoonlijk uit te voeren (geen vervangingsrecht) en er onder leiding en toezicht zal worden gewerkt. ZZP'ers dienen daarom tijdelijk (bij ons) op de payroll te komen. Thuiswerken of werken vanuit huis i.v.m. het coronavirus is in overleg mogelijk. Hierover moeten later afspraken gemaakt worden.

Functie eisen

- Minimaal een WO-diploma;

- Tenminste 5 jaar ervaring als manager in het publieke domein in de afgelopen 15;

- Tenminste 4 jaar ervaring als manager binnen het werkveld toezicht en handhaving;

- Ervaring in ontwikkel- en verandermanagement bij teams toezicht en handhaving.

Over Matchd

Matchd bemiddelt professionals voor tijdelijke en vaste vacatures. Wij werken samen met Freelancers en kandidaten die open staan voor een tijdelijk loondienstverband op basis van gewerkte uren via onze payroll organisatie.

U krijgt van ons altijd een terugkoppeling. Na de hierboven vermelde sluitingsdatum beoordelen wij elke sollicitatie en geven u een terugkoppeling. Als wij uw CV selecteren vragen wij altijd om meer informatie, vaak ook om referenties. Zorg ervoor dat u altijd 1 of 2 referenties gereed hebt.

Reacties ontvangen wij graag voorzien van een CV in word-formaat en een korte motivatie. Als u geselecteerd wordt vragen wij u altijd om een aanvullende, zeer specifieke, motivatie te schrijven om de kans op succes zo groot mogelijk te maken.