Vacature Woningbouwregisseur | 24 uur | Veghel

Direct solliciteren Vacature opslaan

  • Eindhoven
  • Maandag
  • 6 September 2019
  • 9282199-BWJ-NL-060911

Profiel opdrachtgever

- Maandag® biedt jou de gelegenheid om trainingen volgen die jou verder helpen te ontwikkelen
- Een groot netwerk met veel verschillende opdrachten
- Een marktconform salaris volgens het CAR UWO CAO
- Reiskostenvergoeding van €0,19 per kilometer

Enthousiast geworden? Klaar om te starten? Of heb je nog vragen? Reageer dan voor 14/9!

T: 0682135211
M: [email protected]

Functie inhoud

- Je draagt zorg voor het vervolg op herijking van het woningbouwprogramma en borgt dit in de organisatie, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Je stemt daarbij intern af met Werkateliers Gebiedsontwikkeling en Planologie, Projectbureau, Grondzaken, Verkeer, Onderwijs (scholenplanning) en Vergunningverlening en uitvoering;
- Je voert de regie en geeft sturing aan de gemeentelijke ambities op het gebied van woningbouw; je vertaalt daarbij het beleid op het gebied van woningbouw naar de praktijk;
- Je draagt zorg voor gemeentelijke kwantitatieve en kwalitatieve woningbouw-afspraken en de vormgeving van samenwerking met externe partijen;
- Je hebt aandacht voor integraal werken m.b.t. het woningbouwprogramma;
- Je draagt zorg voor de stand van zaken (monitoring) van de woningbouwprogrammering;
- Je toetst de onderbouwing voor ruimtelijke plannen en bestemmingsplannen op het onderdeel wonen onderbouwing woningbehoefte, mede i.r.t. ladder duurzame verstedelijking;
- Je bent een aanspreekpunt en sparringpartner voor bestuurders en externen (makelaars, ontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers e.a.);
- Je zorgt voor afstemming en samenhang ten aanzien van beleid en uitvoering op het gebied van woningbouw;
- Je stemt af met bestuurlijke en maatschappelijke doelgroepen waarbij mogelijk sprake is van tegenstrijdige belangen;
- Je ontwikkelt beleid met name op het terrein van aansturing woningbouw;
- Je stemt af met ontwikkelingen in verwante beleidsterreinen, bijvoorbeeld wonen en zorg (veranderende woningbehoeften), leefbaarheid en gebiedsontwikkeling;
- Je voert bestuurlijke overleggen.

Functie eisen

- Je hebt minimaal een HBO niveau
- Je hebt meer dan 5 jaar ervaring in het vakgebied.
- Je bent een verbinder & netwerker en hebt een stevige persoonlijkheid.
- Je bent besluitvaardig
- Je beschikt over strategisch inzicht, je bent een diplomaat
- Je bent een teamspeler zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie
- Je bent communicatiegericht en beschikt over goede onderhandelingsvaardigheden
- Je weet wanneer je moet schakelen met specialisten, leidinggevenden, directie en bestuurders
- Je zorgt, in verband met de voortgang van de werkzaamheden, voor deskundige achtervang.

Je hebt kennis van ruimtelijke en projectontwikkeling vanuit gemeentelijk perspectief;
Je hebt brede kennis op hoofdlijnen van gemeentelijke besluitvormingsprocessen en woningbouwontwikkeling (RO, (grond)exploitatie, juridisch) met gevoel voor essentiële details;
Je hebt bijpassende vakinhoudelijke kennis van en werkervaring bij/met de gemeente Meierijstad, dit ivm een snelle doorstart na de Herijking Woningbouwprogrammering.

Overig

Ben je geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan direct door op de button te klikken, of neem voor meer informatie contact op met Maandag®: +31 (0) 682 135 211