4231 vacatures gevonden

Bouwkundig calculator/werkvoorbereider onderhoud en renovatie provincie groningen

Groningen - Bouwselect

In het projectteam ben jij verantwoordelijk voor de calculatie en werkvoorbereiding in het voortraject van grote opdrachten. Daarnaast zal je fungeren als aanspreekpunt voor leveranciers en de planning in de gaten houden. Ook ben jij één van de bouwkundige experts in het bedrijf. Kennis van de laatste ontwikkelingen en de toepassing daarvan is erg belangrijk. Het is een afwisselende functie waarbij elke dag anders is en je genoeg ruimte hebt om jezelf te blijven ontwikkelen.

Gisteren - lees meer ...

Bouwkundig calculator/werkvoorbereider onderhoud en renovatie provincie groningen

Groningen - Bouwselect

In het projectteam ben jij verantwoordelijk voor de calculatie en werkvoorbereiding in het voortraject van grote opdrachten. Daarnaast zal je fungeren als aanspreekpunt voor leveranciers en de planning in de gaten houden. Ook ben jij één van de bouwkundige experts in het bedrijf. Kennis van de laatste ontwikkelingen en de toepassing daarvan is erg belangrijk. Het is een afwisselende functie waarbij elke dag anders is en je genoeg ruimte hebt om jezelf te blijven ontwikkelen.

Gisteren - lees meer ...

Bouwkundig calculator/werkvoorbereider onderhoud en renovatie provincie groningen

Groningen - Bouwselect

In het projectteam ben jij verantwoordelijk voor de calculatie en werkvoorbereiding in het voortraject van grote opdrachten. Daarnaast zal je fungeren als aanspreekpunt voor leveranciers en de planning in de gaten houden. Ook ben jij één van de bouwkundige experts in het bedrijf. Kennis van de laatste ontwikkelingen en de toepassing daarvan is erg belangrijk. Het is een afwisselende functie waarbij elke dag anders is en je genoeg ruimte hebt om jezelf te blijven ontwikkelen.

Gisteren - lees meer ...

Hoofd Bedrijfsbureau

Huizen - Kracht Recruitment

Als Hoofd bedrijfsbureau werk je nauw samen met co-makers om projecten succesvol tot stand te brengen. Jij bent eindverantwoordelijk voor de strategisch inkoop en calculatie. Jouw functie is uitdagend, omdat je vanaf de planoptimalisatie tot en met de werkvoorbereiding leiding geeft aan een gedreven team van werkvoorbereiders, calculators en inkopers. Naast leiden van het team werk je ook operationeel mee aan grote nieuwbouw projecten. Door jouw assertieve houding en goede contactuele skills weten jij en je team alle betrokken partijen succesvol te verbinden en qua onderhandelingen het onderste uit de kan te halen. Je bent vanaf de initiatieffase betrokken bij strategische inkoop, prijsvorming van projecten en een gestructureerde voorbereiding. Kijkend naar het takenpakket verzorg je in de functie van Hoofd Bedrijfsbureau de volgende taken: - Als Hoofd Bedrijfsbureau stel jij de beste technisch-, en kostentechnisch haalbare bouwmethodieken voor; - Jij geeft advies over eventuele risico’s en stelt alternatieven voor; - Jij bent verantwoordelijk voor de strategische inkoop en inkoop tot op detailniveau; - Jij contracteert strategische partners en bouwparticipanten; - Jij beoordeelt de financiële stand van het project stuurt bij waar nodig is; - Het opstellen en bijsturen van planningen; - Jij onderhoudt uitstekend contact met alle betrokken partijen; - Jij wordt als volwaardig lid gezien van het MT en hebt daar een belangrijke bijdrage in.

Gisteren - lees meer ...

Adviseur Gebouwen

Rotterdam - Kracht Recruitment

Na het invullen van de vacature Adviseur Gebouwen in de omgeving Rotterdam of Breda ga je direct aan de slag om onze klanten te adviseren. Je gebruikt daarbij je kennis over de techniek en houdt rekening met diverse contractvormen en wet- en regelgeving. Daarnaast werk je adviezen uit in een implementeerbaar plan en zie je er op toe dat deze wordt uitgevoerd. Waarbij je zorgt voor het ontwerp, het opstellen van contracten en de uiteindelijke realisatie. Verder heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden: - Je adviseert klanten op het gebied van techniek, contracten en wet- en regelgeving; - Bedenkt oplossingen op basis van behoeftes, wensen, eisen en mogelijkheden; - Werkt adviezen en oplossingen uit in een uitvoerbaar plan; - Stelt contracten op; - Ziet toe op de implementatie en uitvoering; - Onderhoud contact met opdrachtgevers, klanten en collega’s; - Genereert commerciële mogelijkheden en kansen.

Gisteren - lees meer ...

Toezichthouder WABO

Utrecht - Centerpoint Utrecht

Je voert als toezichthouder WABO controles uit in het kader van de WABO op naleving van wet- en regelgeving. Je bent bezig met het opsporen van illegale sloop, bouwactiviteiten in afwijking van de verleende omgevingsvergunning en overtredingen van bestemmingsplanregeling. Bij geconstateerde overtredingen geeft je aanwijzingen en adviezen en leg je eventueel de werkzaamheden stil.  Je geeft adviezen over technische aspecten van handhavingszaken en je rapporteert hierover. Je behandeld klachten en meldingen die zijn binnengekomen op de helpdeskafdeling.  

Gisteren - lees meer ...

Bouwplantoetser

Utrecht - Centerpoint Utrecht

Als bouwplantoetser ben jij verantwoordelijk voor het behandelen van vooronderzoeken en aanvragen voor omgevingsvergunningen, je toetst en beoordeeld de aanvragen. Je draagt zorg voor de afhandeling van de formele besluitvorming en stel je de beschikkingen op. Je schrijft rapportages en je verzorgt de benodigde correspondentie.

Gisteren - lees meer ...

Kostendeskundige

Regio Eindhoven - Centerpoint Den Bosch

Als dé expert op het gebied van prijsvorming zorg je voor een betrouwbare, objectieve en concurrerende kostenindicatie. Met name vroegtijdig in het proces vanaf schetsontwerp op basis van ramingen en/of elementen-begrotingen. Als duidelijk is wat de vraag van de klant is, zorg jij ervoor dat het projectbudget wordt opgesteld en geef je advies. Samen met een team van andere professionals breng je jouw specifieke bouw- en kostenkennis in tijdens de ontwikkelfase van het project. 

Gisteren - lees meer ...

Bouwkundig Projectengineer

Utrecht - Centerpoint Utrecht

Als projectengineer Bouwkunde ga je nauw samenwerken met projectleiders, opzichters, architecten en adviseurs en samen realiseren jullie bouwprojecten en inrichtingsvraagstukken van de verschillende gebouwen.  Je werkt aan complexe verbouwingen van afdelingen of aan gemeenschappelijke ruimtes of onderzoeksruimtes. Binnen deze organisatie vervul je een spin in het web functie waarbij je met verschillende interne gebruikers te maken hebt en overleg hebt over de wensen. Je maakt op basis van de wensen een nieuw ontwerp en bij goedkeuring zorg jij dat alles probleemloos verloopt. Alle projecten worden in een operationele omgeving uitgevoerd. 

Gisteren - lees meer ...

Procesbegeleider verkenning Afvalwaterzuiveringsinstallatie

Delft - Matchd

Startdatum: 23-11-2020 Einddatum: 30-06-2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 8 Sluitingsdatum: 09-11-2020 om 09:00 uur De AWZI De Groote Lucht (AWZI DGL) in Vlaardingen is één van deze installaties. Deze AWZI is aan het eind van zijn levensduur en moet voor 2028 worden gerenoveerd of vervangen voor een nieuwe zuivering waar Delfland weer 30 jaar mee vooruit kan. Delfland staat voor de keuze: gaan we grootschalig renoveren óf een nieuwe zuivering bouwen? En op welke plek? Naast de technische aspecten van het zuiveren van afvalwater is ook de ligging van de zuivering in de omgeving van belang. Wat zijn de effecten van bijvoorbeeld geluid, geur en bereikbaarheid voor de bewoners, bedrijven en andere belangen in de omgeving van de nieuwe AWZI en wat betekent dit voor hen? Delfland staat aan de start van het verkenningsproces om tot een keuze te komen voor renovatie of een nieuwe zuivering en voor de locatie. Daarmee start ook het participatieproces met de omgeving. Delfland zoekt daarvoor ondersteuning en een sparringpartner bij het organiseren van bijeenkomsten met belangenpartijen. Na de verkenning gaat het proces verder met een planuitwerking/ontwerpfase, daarna de daadwerkelijke realisatie en uiteindelijk de exploitatie van de zuivering. Beschrijving van Delfland In een van de meest laaggelegen en – met 1,2 miljoen inwoners en 40.000 bedrijven op 41.000 hectare – meest dichtbebouwde delen van de Randstad zorgt Delfland voor droge voeten en schoon en gezond water. Wij werken met inwoners, bedrijven aan een klimaatbestendige en prettige leefomgeving. In de afgelopen jaren heeft Delfland flinke stappen gemaakt in het voorkomen van wateroverlast, het groener maken van de leefomgeving in en om het water en het verbeteren van de waterkwaliteit. Nederland is gevormd door water en menskracht. Door de eeuwen heen is ons land zo aangepast, dat het bestand is tegen de grillen van het water. Dijken aanleggen gebeurde in gezamenlijkheid en werd gekenmerkt door consultatie, consensus en compromis met gebiedspartners en bewoners. Delfland benut deze historische kracht optimaal bij het uitoefenen van zijn zorg voor de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Daartoe staat het waterschap midden in de maatschappij en blijft het zoeken naar een optimaal maatschappelijk effect. Om het oppervlaktewater in het gebied schoon en gezond te houden zuivert Delfland het afvalwater van huishoudens en bedrijven. Dat gebeurt in de afvalwaterzuiveringsinstallaties (AWZI’s) Omschrijving werkzaamheden De kandidaat: - Is in staat om participatieproces voor complexe projecten en omgeving met veel belanghebbenden te begeleiden en te faciliteren; - Is creatief in het bedenken van werkvormen voor brainstormbijeenkomsten met diverse belangenpartijen met spanning in belangentegenstellingen; - Kan met een frisse blik naar het proces kijken, niet gehinderd door (technische) kennis van het onderwerp; - Is een enthousiaste en sprankelende persoonlijkheid die mensen in beweging kan brengen. Delfland vraagt: - Mee te kijken en sparringpartner te zijn bij het opzetten en uitvoeren van het participatieproces; - Te helpen bepalen van geschikte werkvormen voor (twee (2) a drie (3)) bijeenkomsten met belangenpartijen; - Onafhankelijk voorzitter te zijn voor de bijeenkomsten.

Gisteren - lees meer ...

Uitvoerder (vaste functie)

Regio Tilburg - Centerpoint Den Bosch

Als uitvoerder ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken voor de uitvoering van één of meerder complexe woningbouw- en utiliteitprojecten, rekening houdend met bestek en tijdschema. Als uitvoerder ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en begeleiding van het project. Je bent mede verantwoordelijk voor voorgestelde doelstellingen. Je maakt deel uit van het projectteam.   

Gisteren - lees meer ...

Werkvoorbereider

Regio Tilburg - Centerpoint Den Bosch

Als ervaren werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en het begeleiden van het project. Je bent medeverantwoordelijk voor het behalen van de voorgestelde doelstellingen. Als deelnemer aan het projectteam werk je nauw samen met de projectleiding, projectcoördinator, projectplanning en inkoop ten behoeve van woning- en utiliteitprojecten.  

Gisteren - lees meer ...

Bouwkundig Inspecteur RgdBoei

Utrecht - Centerpoint Utrecht

Je gaat zelfstandig conditiemetingen en inspecties doen aan de gebouwen van de klanten om vervolgens alle gegevens uit te werken in het software omgeving. Uit alle gegevens komt een totaal advies voor de klant en heeft de klant een transparant rapport over de conditie van het gebouw en inzage in het onderhoud van het gebouw voor de komende jaren. 

Gisteren - lees meer ...

Projectmanager Integrale Bouwprojecten Junior

Almere - Kracht Recruitment

Als Projectmanager Junior ben je verantwoordelijk voor de realisatie van volledige projecten vanaf de contractvorming. Enkele taken waar je verantwoordelijk voor bent zijn: - Relatiebeheer en klantencontact - Opstarten en beheren bouwproces - Contact met opdrachtgever en betrokken partijen - Bewaken en sturen op budget - Managen van aanbesteding - Ontwerpmanagement - Opzetten van lokale projectteams - Procesmatig begeleiden van bouwprojecten in uitvoering

Gisteren - lees meer ...

Projectopzichter Planmatig Onderhoud en Nieuwbouw

Den Helder - Centerpoint Amsterdam

Jij draagt zorg voor een tijdige oplevering van de afgesproken projecten, binnen de afgesproken kwaliteitsnorm, binnen het vooraf afgesproken financiële resultaat en met tevreden bewoners. Je controleert de aangeleverde bestekken en tekeningen op juistheid in samenwerking met de projectleider. Tijdens de uitvoering houd je toezicht en onderhoud je contact met alle betrokken partijen. je belegt vergaderingen, informeert bewoners en overigen en je verzorgt de verslaglegging.

Gisteren - lees meer ...

Adviseur Civiele Kunstwerken

Schipluiden - Werken in Haaglanden i.o.v. Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland heeft een vacature voor een Adviseur Civiele Kunstwerken Omschrijving Als specialist civiele kunstwerken bij de gemeente Midden-Delfland ben jij de adviseur op het gebied van beheer en onderhoud van bruggen en andere civiele kunstwerken in de gemeente. Je adviseert in- en extern en bent aanspreekpunt voor civiele kunstwerken in plannen en projecten. Het pakket is divers, want je hebt te maken met verschillende materialen, beweegbare (hydraulische) bruggen en de bijbehorende installaties. Naast het dagelijks onderhoud werk je aan plannen, adviezen en beleid voor de langere termijn. Wat je gaat doen als Adviseur Civiele Kunstwerken • Je maakt de meerjarenplanning, beheerplannen en een meerjarenraming. • Je coördineert inspecties en reparatiewerkzaamheden. • Je maakt en beoordeelt tekeningen, bestekken en kostenramingen. • Je verzorgt programma’s van eisen, aanbestedingen en gunningsadviezen. • Je onderhoudt contact met collega’s van de buitendienst, aannemers en bewoners over werkzaamheden. • Je verzorgt projectadministratie, planning en budgetbewaking. • Je adviseert het college, collega’s en externen vanuit jouw specialisme. • Je vraagt subsidies aan en zorgt voor de verantwoording daarvan.

Gisteren - lees meer ...

Project Engineer Utiliteitsbouw

Amersfoort - Centerpoint Amsterdam

In deze functie ben je betrokken bij de nieuwbouw van een school te Amsterdam onder UAV contract. Als senior project engineer draag je zorg voor de gehele werkvoorbereiding vanaf bestek en tekeningen. Je werkt in een team van 3 andere project engineers maar van jou wordt een kartrekkers rol verwacht. In eerste instantie werk je vanaf kantoor Amersfoort maar uiteindelijk zullen de werkzaamheden vanaf de bouwplaats gedaan worden. Je rapporteert aan de projectmanager.

Gisteren - lees meer ...

Projectleider Kleinbouw

Amsterdam - Centerpoint Amsterdam

Naast de reguliere projecten komen er steeds meer aanvragen voor de kleinbouw. Momenteel worden deze projecten deels door de directeur opgepakt. De bedoeling is dat er een nieuwe afdeling kleinbouw wordt opgezet. Jij krijgt de kans om dit te doen, je mag ondernemen. In eerste instantie ben je verantwoordelijk voor de projecten vanaf opname tot en met oplevering. Zodra het aantal projecten toeneemt zal je ondersteunt worden door een calculator en werkvoorbereider. De projecten worden in en rondom Amsterdam gerealiseerd en de projectgrootte kan oplopen tot enkele tonnen.

Gisteren - lees meer ...

Senior Calculator Renovatie + Transformatie

Amsterdam - Centerpoint Amsterdam

Naast 2 collega's calculatoren ben je geheel verantwoordelijk voor de projecten die je worden toegewezen. Projecten worden verkregen vanuit de markt maar ook één op één vanuit bestaande relaties. Vanaf bestek en tekeningen verzorg jij het afnormen en het afprijzen van de projecten. Je bent ook verantwoordelijk voor de ABK. In samenspraak met de directie stelje de inschrijvingsprijs vast. De projectgrootte loopt uiteen van € 75,- tot en met 5 miljoen.

Gisteren - lees meer ...

Beleidsadviseur ruimtelijke ordening

Wijhe - Matchd

Startdatum: 01-12-2020 Einddatum: 01-12-2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 06-11-2020 om 09:00 uur   Wat ga je doen? Creatieve oplossingen vinden voor planologische vraagstukken. In deze functie buig je je over maatschappelijk complexe kwesties. Hoe combineren we bijvoorbeeld een prettige leefomgeving met de kansen en de uitdagingen van een kleine plattelandsgemeente? Als gemeente vinden wij het belangrijk dat we inwoners en bedrijven actief betrekken bij onze besluiten. Je bent vindingrijk in het betrekken van de doelgroepen en je bewaakt de planning van je proces en de beoogde resultaten.  Naast bovenstaande uitdagingen heb jij de volgende verantwoordelijkheden: - Je behandelt complexe aanvragen voor plannen die afwijken van het bestemmingsplan, adviseert hierover aan het bestuur en begeleidt de planologische procedure;  - Je adviseert de projectleiders van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en je ondersteunt collega’s bij juridische vraagstukken;  - Je werkt mee aan de invoering van de Omgevingswet en de bijbehorende instrumenten en werkwijzen, zoals het omgevingsplan en de omgevingstafel, het ruimtelijk afwegingskader (RAK) en de Omgevingsvisie 2.0; - Je begeleidt de totstandkoming van bestemmingsplannen en ander kaderstellend beleid. Je toetst deze aan wet- en regelgeving en houdt belanghebbenden en collega’s aangesloten. Waarom werken in onze organisatie? Twee keer prachtig! Interessante werkomgeving, de gemeente Olst-Wijhe ligt aan de IJssel, de mooiste rivier van Nederland. En dan ook nog eens tussen de Hanzesteden Zwolle en Deventer in. Een prachtige  omgeving om voor te werken. Ook onze organisatie durven wij prachtig te noemen. We werken voor en samen met onze inwoners, instellingen en bedrijven aan diverse vraagstukken. De verantwoordelijkheden liggen bij ons laag in de organisatie, je treft korte lijnen aan, ontwikkeling staat centraal, medewerkers zijn taakvolwassen, krijgen veel ruimte én we doen het samen. Je werkt volgens de bedoeling, kijkt en denkt integraal en gaat analytisch te werk. Je durft beslissingen te nemen als de oplossing om maatwerk vraagt.  Thuiswerken of werken vanuit huis i.v.m. het coronavirus is in overleg mogelijk. Hierover moeten later afspraken gemaakt worden. P.S. Op verzoek van de opdrachtgever wordt deze interim opdracht alleen aangeboden obv een (tijdelijk) loondienstverband. Factureren als ZZP'er is niet mogelijk aangezien er gevraagd wordt om de arbeid persoonlijk uit te voeren (geen vervangingsrecht) en er onder leiding en toezicht zal worden gewerkt. ZZP'ers dienen daarom tijdelijk (bij ons) op de payroll te komen.

Gisteren - lees meer ...

Adviseur Bouwregelgeving en Bouwfysica

Utrecht - Centerpoint Utrecht

Als adviseur beoordeel jij de bouwplannen aan de hand van het bouwbesluit en maak je bouwfysische berekeningen. Je bedenkt praktische oplossingen om bouwplannen aan het bouwbesluit te voldoen en informeer je de klant over oplossingen. Door jouw advies draag je bij aan een duurzaam, veilig en aansprekende gebouwen in Nederland.  

Gisteren - lees meer ...

Hoofd Uitvoering Bouw

's-Hertogenbosch - Kracht Recruitment

Als Hoofd uitvoering ben je de operationele kartrekker van de uitvoeringsfase van een of meer bouwprojecten. Je bent eindverantwoordelijke voor de kwantiteit en kwaliteit van de uitvoering van de werken. Je voert hiertoe onder andere de volgende taken voor uit: - Eindverantwoordelijkheid voor het uitvoeringsresultaat van alle bouwprojecten van de onderneming - Opstellen van overall planningen van alle bouwprojecten van de onderneming - Leidinggeven aan het uitvoeringsteam bestaande uit 4 uitvoerders - Optimaliseren van de uitvoeringsorganisatie zodat faalkosten teruggedrongen worden - Werving -en selectie van nieuwe medewerkers t.b.v. uitvoering  - MT-lid van de onderneming 

Gisteren - lees meer ...

Projectmanager Integrale Projecten

Amstelveen - Kracht Recruitment

Je bent als Projectmanager integrale contracten infra een ondernemende, vernieuwende projectmanager die weet wat procesmatig werken inhoudt. Je staat stevig in je schoenen. Projectbeheersing, planning, risicomanagement, kostenbeheersing en resultaatgericht werken zitten in je bloed. Door je ervaring ben je makkelijk in staat om grenzen aan te geven en weten anderen wat van hen wordt verwacht. Hard op de feiten en zacht op de relatie. Op de juiste momenten weet je de opdrachtgever en je (project)organisatie te verrassen, waarmee je ervoor zorgt een stap voor te zijn op anderen. Taken die je als Projectmanager integrale contracten infra onder andere voor je rekening neemt: - Ontwikkelen en bijsturen van een heldere visie; - Het nemen van belangrijke beslissingen; - Je zorgt ervoor dat opdrachtgevers graag met je werken dit realiseer je door je te richten op samenwerken.

Gisteren - lees meer ...

Junior Calculator | Renovatie, Transformatie & Restauratie

Rijssen - Building Heroes

Als Junior Calculator ben jij dé kostenexpert. Cijfers kennen geen geheimen voor jou. Je bent verantwoordelijk voor calculaties van diverse projecten op het gebied van wonen, werken en winkelen. Jij draait je hand niet om voor kwalitatief hoogstaande projecten in transformaties, renovaties en restauraties. In jouw rol als Junior Calculator ben je vanaf het begin van het project betrokken bij de plannen. Je denkt erover na hoe iets gebouwd kan worden en weet dit uitstekend te vertalen naar een goede begroting. Je geeft kostenadvies aan de voorzijde van het bouwproject en denkt in rendement voor alle betrokken partijen. Je adviseert in ontwerp, materiaalkeuze, uitvoeringsmethodieken en planning.Dit doe je in een hecht en professioneel team van calculators. Daarnaast werk je nauw samen met diverse andere collega’s van inkoop, projectleiding en directie. Ook tijdens de bouw blijf je volop betrokken bij het project. Het gehele project bewaak jij de kosten en houd je je bezig met meer- en minderwerk.Rol je net uit de schoolbanken met enorm veel kennis? Super! Deze functie is ook zeker voor starters die net de eerste stappen in hun carrière zetten.

Gisteren - lees meer ...

Ontwikkelingsmanager | Ontwikkelende aannemer

Omgeving Amsterdam - Building Heroes

Als ontwikkelingsmanager ben je voor de regio Amsterdam verantwoordelijk voor het acquireren van nieuwe projecten. Je draagt zorg voor winnende concepten, voor de aankoop van ontwikkellocaties en de verkoop aan beleggers. Je legt de basis voor de projectontwikkelaars zodat zij kunnen uitontwikkelen. Je werkt zelfstandig met veel verantwoordelijkheid en bevoegdheid. De lijnen zijn kort waardoor je je kan focussen op je taak.Je werkt met meerdere bouwstroomteams op projecten in de Randstad. Je werkt nauw samen met collega’s uit verschillende disciplines waaronder projectmanagers, projectleiders maar ook architecten en ontwerpers. Jij bent expert in jouw vak binnen dit bouwstroom team. Samen met jouw bouwstroom team zorg je ervoor dat projecten van A tot Z worden ontwikkeld en uitgevoerd en behaal je resultaten. Daarnaast werk je op de afdeling nauw samen met een creatief team collega ontwikkelaars wat bestaat uit een mix van ervaren ontwikkelaars en jong talent.

Gisteren - lees meer ...

Filteren