Vacatures bouw Almere


12 vacatures gevonden

Sterke Projectleider Asfalt

Almere - Bouwhuysch

Als projectleider ben je vanaf de tenderfase t/m uitvoering betrokken bij diverse infraprojecten. Je leest de contractstukken vakinhoudelijk door, vormt een beeld van de scope, de wijze waarop deze het meest efficiënt gerealiseerd kan worden en werkt nauw samen met de calculatie en het ontwerpteam. In de uitvoeringsfase ben je een klankbord voor de (hoofd)uitvoerders en met het bewaken van de voortgang en de kosten en lever je verbetervoorstellen aan.

18 September 2017 - lees meer ...

Calculator / Werkvoorbereider Infra

Almere - bouwhuysch

Als calculator / werkvoorbereider Infra vind je het fantastisch om met een gedreven team mooie gww projecten voor te bereiden. De variërende grootte van werken zorgen ervoor dat je soms één groot project draait en soms diverse kleinere tegelijkertijd. Soms houd je je bezig met bouw- en woonrijp maken, soms met reconstructies van wegen en rioleringen maar ook met het verharden van asfalt en onderhouden van wegen. De samenwerking tussen het bedrijfsbureau en de uitvoering is nauw afgestemd zodat iedereen hetzelfde doel heeft, nl mooie werken realiseren en een goede verstandig met de opdrachtgever en andere belanghebbenden.

10 September 2017 - lees meer ...

Constructeur Bouw 8858

Almere - Centerpoint

U maakt ontwerp- en dimensioneringsberekeningen en u overlegt over constructieve zaken met de projectteamleden. U draagt definitieve constructieve schetsen over aan de tekenaars, adviseert met name tekenaars en bestekschrijvers over constructietechnische zaken c.q. bestekken. Daarnaast maakt u detailberekeningen, controleert tekenwerk van derden en u vervaardigt verschillende planningen ten behoeve van de uitvoeringsfase.

8 September 2017 - lees meer ...

Calculator/Werkvoorbereider Renovatie 8868

Almere - Centerpoint

In deze functie bent u verantwoordelijk voor zowel de calculatie als de werkvoorbereiding. Het gaar hier om grootschalige renovatieprojecten in de woningbouw. De meeste opdrachten worden vanuit een co-makership gerealiseerd. De nadruk voor deze functie ligt op de werkvoorbereiding. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor het maken van een keuringsplan, VGM-plan en het projectdossier.

8 September 2017 - lees meer ...

Bouwkundig Projectleider 8651

Midden Nederland - Centerpoint

In deze functie draagt u zorg voor een optimale samenwerking binnen het projectteam. Bij tenders adviseert u het tenderteam op basis van de haalbaarheid. Wat voor onze opdrachtgever erg belangrijk is, is dat u een verbindende factor bent tussen het projectteam en haar zusterondernemingen.

8 September 2017 - lees meer ...

Allround Werkvoorbereider BIM 8837

Almere - Centerpoint

Samen met de uitvoerder en projectleider bent u verantwoordelijk voor de aan u toegewezen projecten. U draagt zorg voor de voorbereiding en planning van de diverse projecten. U stelt de uitvoeringsplanning op en neemt deel aan diverse overlegstructuren, waaronder bouwvergaderingen. Daarnaast onderhoudt u contacten met externe opdrachtgevers. Tot uw werkzaamheden behoren ook de inkoop van materialen en het opstellen van meer- en minderwerk lijsten.

8 September 2017 - lees meer ...

Assistent uitzetter/tekenaar

Flevoland - Bouwselect

Als junior assistent uitzetter/tekenaar ben je dagelijks zelfstandig werkzaam op infrastructurele werken waarbij je je bezighoudt met het uitzetten en meten van werken. Hierbij krijg je uiteraard ondersteuning van de senior uitzetter. Daarnaast zal je deze uitgezette werken in Autocad bijhouden en aanvullen.          

29 Augustus 2017 - lees meer ...

Project Support Officer/Document Controller bij Ventolines in Emmeloord/Almere

Emmeloord - YER

Bij Ventolines is er wegens groei behoefte aan een Project Support Officer/Document Controller die projecten van het begin af aan ondersteunt. Elke nieuwe fase dat het project in gaat wordt het werk intensiever: via contractering en financiering naar bouw en uiteindelijk schaalt het sterk af naar de beheersfase. Tijdens de intensieve contractering- en bouwfases ben je tevens de rechterhand van de Project Director Delivery i.s.m. de Project Controls Manager en support je het multidisciplinaire team waarbij de voertaal Engels is. Op dit moment werkt Ventolines hard aan Windpark Fryslân, een van de grootste bouwprojecten van ons land de komende jaren. In deze functie ben je primair verantwoordelijk voor het ontvangen, ordenen en verspreiden van documentatie die gegenereerd wordt door het projectteam, contractors en leveranciers. Je bent een zichtbare spin in ’t web en biedt kwalitatief hoogstaande ondersteuning. Je coördineert en organiseert document reviews, richt datarooms in en zet ze klaar voor bijvoorbeeld tenders, de uitvraag van PPA’s of Due Dilligence trajecten rondom financieringstrajecten. Tijdens de uitvoeringsfase van projecten beheer je de inkomende en uitgaande documentenstroom zoals bijv. “method statements” en “As built files” op aanwijzing van de Project Controls Manager. Je verricht reguliere werkzaamheden met betrekking tot document control, zoals het aanmaken van transmittal sheets voor uitgaande projectdocumenten, registratie van in- en uitgaande documenten en uploaden/downloaden van projectdocumenten. Je bent dusdanig flexibel dat de verschillende projectonderdelen waaraan je tegelijkertijd werkt allemaal op rolletjes lopen. Je ondersteunt de Project Director Delivery met agendabeheer waarbij je vergaderingen en bijeenkomsten voor het projectteam voorbereidt, plant en notuleert inclusief het najagen van acties. Werkzaamheden: Managen en beheren van informatiestromen met betrekking tot projecten en Ventolines breed Zorgdragen voor beheer, registratie en up-to-date houden van documenten en informatie in een Document Management Systeem Zorgdragen voor uitwisseling van documenten en informatie tussen en met marktpartijen en overheden in het kader van tenders, audits e.d. Faciliteren van het onder controle houden van de projecten mailbox waarop alle formele communicatie van de grote projecten binnenkomt Coördineren/organiseren van document reviews inclusief terugkoppeling Datarooms inrichten en klaarzetten voor tenders t.b.v. PPA’s, Financial Closes Eerste aanspreekpunt voor alle Document Management vragen, zowel in- als extern Knelpunten signaleren en verbetervoorstellen doen Inrichten en beheren van projectarchief (digitaal en fysiek) en de beeldbank Coördinator van het (tijdig) opstellen van rapportages t.b.v. externe partijen Assisteren bij het opstellen van offertes, zowel in- als verkoop Meedenken over het inrichten van het DMS-systeem (DigiOffice) Inplannen, coördineren en soms complex notuleren van vergaderingen en bijeenkomsten Opstellen van vergaderstukken (zoals agenda, actie- en besluitenlijsten en presentaties) en het najagen van acties

15 Augustus 2017 - lees meer ...

Projectmanager Civiele Techniek

Almere - Gemeente Almere

Projectmanager Civiele Techniek Almere | 36 uur De functieVoor de groep Projectmanagement, gebiedsadvies en projectondersteuning (PGO) zoeken wij een energieke, innovatieve en verbindende Projectmanager die met veel enthousiasme leiding gaat geven aan projecten, veelal van civiele aard. Je hebt de functie van gedelegeerd opdrachtgever. In deze rol weet je de regie te pakken en te houden over het project en de betrokken partijen. Daarnaast vertegenwoordig je de Gemeente in externe besluitvormingsprocessen gericht op voortgang, dan wel in de overdracht van het projectresultaat. Je adviseert de beheermanager/opdrachtgever en derden over onder meer te hanteren werkmethoden en procedures. Daarbij zoek je de verbinding met de uitvoeringscoördinator, de coördinerende projectmanager in het gebied en de coördinatoren van de verschillende groepen. Ook is er een belangrijke rol weggelegd in deze functie om gevraagd en ongevraagd feedback te geven aan de projectteamleden, met als hoofddoel de resultaten te behalen en de gewenste kwaliteit naar een hoger niveau te tillen. De werkomgevingStadsbeheer bestaat uit de afdelingen Stadsreiniging, Vergunning Toezicht en Handhaving, Advies- en Ingenieursbureau (AIB), Gebouwen en Gegevensmanagement en de stafafdeling Bedrijfsvoering. Samen maken zij zich sterk voor een schoon, heel en veilig Almere. Stadsbeheer kenmerkt zich door een meer programmatische en projectmatige wijze van werken, waarbinnen flexibiliteit, omgevingsgerichtheid, persoonlijke resultaatgerichtheid en samenwerken de belangrijkste sleutelwoorden zijn. De Groep PGOBinnen het onderdeel projectmanagement vindt de voorbereiding en uitvoering van projecten plaats. De opdrachten voor deze projecten komen van de beheermanager Gebieden en vanuit derden (veelal de dienst Stedelijke Ontwikkeling). Daarnaast vindt op uitvoeringsniveau de aansturing van het dagelijks beheer en onderhoud in de gebieden plaats.

3 Augustus 2017 - lees meer ...

Bouwkundig Calculator 8884

Almere - Centerpoint

In de functie van calculator bent u verantwoordelijk voor het afprijzen en afnormen van de projecten. De directie zal de definitieve kostprijs bepalen. U calculeert niet alleen vanaf bestek en tekeningen. Ook in bestaande situaties bent u in staat om een raming te maken.

2 Augustus 2017 - lees meer ...

Projectleider Ontwerp GWW

Vianen - VolkerInfra

Wil jij sturing geven aan het ontwerpproces van toonaangevende projecten als de A28/A1 Knooppunt Hoevelaken, A1/A6 Diemen/Almere of de Afsluitdijk? Jouw uitdaging Als Projectleider Ontwerp GWW bij VolkerInfra stuur je het ontwerpproces van de discipline Grond en Wegen op onze projecten aan. Je bent verantwoordelijk voor zowel de inhoudelijke als procesmatige aansturing van het ontwerp. Voor de uitwerking van het ontwerp geef je leiding aan hoofdontwerpers, 3D ontwerpers, tekenaars, specialisten geotechniek, waterhuishouding en externe partijen. Je werkt in integrale projectteams, hierbij neem je het voortouw in het integraal afstemmen van de raakvlakken met de overige ontwerpdisciplines. Samen met je collega’s realiseer je slimme en kosten effectieve ontwerpen die passen binnen de randvoorwaarden en eisen van het project. Je fungeert als aanspreekpunt voor alle ontwerpvragen en werkzaamheden. Je maakt de verbinding tussen ontwerp en realisatie. Je bent communicatief sterk en je staat stevig in je schoenen. Als Projectleider Ontwerp GWW ben je creatief in het bedenken van optimalisaties en het beheersen van risico’s in het GWW ontwerp. Je bent kostenbewust en je hebt gevoel voor de uitvoeringsmogelijkheden binnen een project. Je bent accuraat en je kunt goed onder druk werken zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen. Je plek binnen VolkerInfra is in de vakgroep Wegontwerp. Samen met je collega’s lever je een actieve bijdrage levert aan de kennisontwikkeling binnen het GWW ontwerp. Wij vinden het belangrijk om met elkaar en van elkaar te leren. Je werkt op projectlocaties in Nederland. Je bent flexibel en pragmatisch ingesteld.

5 Juli 2017 - lees meer ...

Bouwkundig commercieel-technisch adviseur M-Nederland

Woonachtig in Midden Nederland - Van Leeuwen P&O

Als commercieel-technisch adviseur bouw en applicatie bent u (mede) verantwoordelijk voor het adviseren, beheren en verder uitbouwen van het klantenbestand. In deze afwisselende job bent u voor ongeveer 80% buiten kantoor en voor 20% binnen. Het gaat m.n. om afdichtingssystemen voor de bouwkundige schil in Nederland. U onderhoudt contacten met afnemers en verwerkers binnen het eigen klantenbestand, zowel telefonisch als persoonlijk. U beantwoordt technische vragen m.b.t. de producten, u geeft presentaties, schrijft werkvoorschriften en geeft vervolgens garanties af, u geeft imput om bestaande producten te verbeteren, u ontwikkelt in overleg met de SalesManager het omzetplan, u ondersteunt projectontwikkelingen rondom 'luchtdicht' bouwen, etc. Daarnaast bent u ook actief naar de applicateurs toe die zorg te dragen voor een correcte verwerking van de afdichtingssystemen. Ook verbreding van het netwerk binnen de aannemerij en corporatiewereld behoort tot uw takenpakket.

6 Juni 2017 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm