Vacatures beton- en waterbouw


14 vacatures gevonden

Technisch Manager / Ontwerpleider Waterveiligheid

Utrecht / Breda - Kracht Recruitment

Als Technisch Manager / Ontwerpleider stuur jij je technische team aan. Dit team, bestaande uit specialisten op het gebied van geotechniek, oppervlaktewater, grondwatermodellering en GIS, zet zich in voor de engineering van met name dijkversterkingsprojecten. Voor diverse dijkversterkingen vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is onze opdrachtgever verantwoordelijk voor (een deel van) het ontwerp. Je ben intern verantwoordelijk voor het aansturen van het ontwerpteam en het opleveren van kwaliteitsproducten. Jij stuurt aan op het proces, inhoud en kwaliteit. Daarnaast lever je een bijdrage aan innovaties en het verwezenlijken van de ambities op het gebied van digitalisering. Je hebt een integrale blik voor de integrale projecten waar het advies- en ingenieursbureau op actief is. Extern ben jij het aanspreekpunt voor opdrachtgevers als Waterschappen en Rijkswaterstaat. Je bent dan ook sterk in de communicatie en werkt oplossingsgericht. Een mooie afwisselende baan met een prettige afwisseling tussen leiding geven, klantcontact en met de techniek bezig zijn.

Gisteren - lees meer ...

Manager Vastgoedontwikkeling

Rotterdam - Kracht Recruitment

Wat ga jij doen?  - Je stuurt een team aan met oog voor diversiteit en kwaliteit, en zorgt hierbij voor verbinding; - Je bent verantwoordelijk voor de begroting, het jaarplan en managementrapportages; - Je bent verantwoordelijk voor het (ontwikkel) rendement door financieel, commercieel en maatschappelijk haalbare projecten te ontwikkelen; - Je zorgt voor duurzame relaties met interne en externe partijen; - Je adviseert directie en bestuur bij het nemen van investeringsbeslissingen.

25 November 2023 - lees meer ...

Medior Projectmanager Woningen

Eindhoven - Kracht Recruitment

Als Medior projectmanager ben je volledig verantwoordelijk voor je eigen projecten. Bij complexe vraagstukken kan je hulp van ervaren collega's verwachten. - Je bent altijd opzoek naar verbetering in de werkprocessen en de uitgaande communicatie - je brengt de planning en vakinhoudelijke kennis van de teams bij elkaar en houdt het gezamenlijk doel in de gaten - Je werkt veel samen met externe partners als aannemers en gemeente - Stuurt uitvoering op gemaakte afspraken - In deze functie zoekt deze woningcorporatie een collega die communicatief sterk is, zowel schriftelijk als mondeling.

25 November 2023 - lees meer ...

Opzichter Langdurig Onderhoud

Apeldoorn - Kracht Recruitment

Als Opzichter Langdurig Onderhoud coördineer je veelomvattende projecten bij een woningcorporatie in de regio van Apeldoorn/Arnhem. Je bent het aanspreekpunt voor de aannemers en controleert het werk op kwaliteit. Deze kwaliteit weet jij te waarborgen met je kennis en ervaring op het gebied van bouwkunde. Verder ziet jouw dag er zo uit: - Je bent het aanspreekpunt voor huurders en ontzorgt ze zoveel mogelijk; - Je bent verantwoordelijk voor de technische voorbereiding, begeleiding en uitvoering; - Je houdt toezicht op planmatig en groot onderhoud; - Je zorgt voor een goede projectadministratie; - Controleren van afspraken en tekeningen; - Je levert input voor het opstellen van onze meerjaren onderhoudsbegroting; - Je streeft naar verduurzaming van het vastgoed.

25 November 2023 - lees meer ...

Sr. Projectleider Vastgoedbeheer

GRONINGEN - Kracht Recruitment

Jij bent verantwoordelijk voor het realiseren van projecten rondom het planmatig onderhoud. De taken die onder deze functie vallen zijn: - Actualiseren (meerjaren) onderhoudsplanning en –begroting; - Leveren van een bijdrage aan het opstellen van haalbaarheidsonderzoeken door sector Strategie & Beleid; - Leveren van een bijdrage aan de initiatief- en definitiefase van projecten; - Uitwerken van de ontwerpfase, voorbereidingsfase, uitvoeringsfase en nazorgfase van projecten; - Realiseren van projecten binnen budget, kwaliteit en planning; - Verstrekken van opdrachten aan derden ; - Signaleren van dreigende problemen en zorgen voor de afhandeling daarvan; - Betrekken en informeren van bewoners bij het uitwerken van plannen, samen met gebiedscoördinatoren; - Optreden als proceseigenaar voor bepaalde processen; - Optreden als vraagbaak voor bepaalde beleidsonderdelen; - Voorbereiden, uitwerken en implementeren van verbeteringsprocessen met een technische invalshoek.

25 November 2023 - lees meer ...

Projectleider Woningbouwcoöperatie

Roermond - Kracht Recruitment

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het bouwproject in alle fases. Dit doe je natuurlijk niet alleen, je verzamelt een team van professionals om je heen. Verder zal je met het volgende bezig zijn: - In samenwerking met de projectmanager stel je een lange termijn plan op - Je verzorgt de aanbestedingsprocedures en maakt o.a. een aannemers selectie - Je begeleid aanbesteding traject en selecteert diverse aannemers en onderaannemers - Jij coördineert het bouwproces en zorgt dat alles PVE loopt

25 November 2023 - lees meer ...

Calculator GWW

Nijkerk - Kracht Recruitment

Als Calculator GWW ben je verantwoordelijk voor het calculeren van projecten binnen de GWW. Je werkt nauw samen met collega's, opdrachtgevers en leveranciers om accurate en betrouwbare kostencalculaties op te stellen. Je takenpakket omvat onder andere: - Het maken van kostencalculaties en begrotingen voor diverse GWW-projecten; - Het analyseren van bestekken, tekeningen en andere relevante documenten; - Het opstellen van technische en financiële adviezen; - Het bijhouden van ontwikkelingen in de markt en het toepassen van actuele prijsinformatie.

24 November 2023 - lees meer ...

Technisch manager

Limburg - Waterschap Limburg

Word jij onze nieuwe Technisch manager? Wist jij dat het Hoogwaterbeschermingsprogramma in Limburg op 16 locaties dijkversterkingsopgaven heeft? Veel waterkeringen in Limburg zijn te laag of niet sterk genoeg om in de toekomst de mensen en bedrijven erachter te beschermen. Ook zijn ze niet berekend op de grotere hoeveelheden water die de Maas moet gaan afvoeren. Wij werken aan deze opgaven in het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) met het Integraal Projectmanagement Model. Als energieke Technisch manager versterk jij het HWBP door de technische kant in deze opgaven voor je rekening te nemen. Stephan Muijres, Technisch Manager: “Het toepassen van innovatieve technieken in dijkversterkingen is van cruciaal belang om op een effectieve wijze duurzaam en toekomstbestendig te bouwen. Ik ben blij dat ik een bijdrage kan leveren om onze omgeving veilig en mooier te maken! Jouw werk Jij gaat fungeren als Technisch manager voor één van de IPM-projectteams binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Jij bent verantwoordelijk voor het aansturen en vormgeven van het technisch management voor een aantal dijktrajecten, waarvoor jouw IPM-projectteam binnen de kaders van het programma verantwoordelijk is. Jij draagt de verantwoordelijkheid voor de technische en inhoudelijke inbreng in de projectopgaven. Jij draagt zorg voor het beheersen van de technische risico’s en brengt de organisatorische consequenties hiervan in beeld en stemt deze af met je collega IPM-rolhouders. Jij staat voor het veilig en duurzaam bouwen en het behalen van een hoog kwaliteitsniveau. Jouw taak is dit te borgen in het bouwproces. Jij voert reviews uit op de door jouw IPM-projectteam opgeleverde producten, vult deze aan of verbetert deze vanuit het perspectief op technische maakbaarheid. Jij adviseert over technische oplossingen en het naadloos aansluiten op de bestaande fysieke situaties door af te stemmen met de projectpartners (beheerders, ondernemers, inwoners, vakspecialisten, adviseurs, aannemers, vergunningverleners, etc.). Tevens heb jij een trekkersrol voor thema’s binnen het technisch management op programma en organisatieniveau, zoals bouwplaats en omgevingsveiligheid, duurzaamheid, waterveiligheid, dijkontwerp en je draagt hiermee bij aan het vakberaad Technisch management. Je gaat werken in een groot programma met complexe opgaven waar ruim honderd collega’s actief zijn. Je werkt samen met hen aan opgaven die veelal gebiedsontwikkelingen zijn met publieke of private partijen. Hierdoor ben je dagelijks in contact met de externe partners. Je stemt af met de collega’s van ons Waterschap zoals assetmanagers, areaalbeheerders, hydrologen, ecologen, etc. Kortom je bent goed in het houden van overzicht, organiseren en coördineren op de technische aspecten van de dijkversterkingen. Binnen het Waterschap is het gebruikelijk dat iedereen een thuishaven heeft in de lijnorganisatie. De Technisch manager heeft als thuishaven het team Programma’s van cluster Projecten en Inkoop en vandaaruit word je gekoppeld aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

23 November 2023 - lees meer ...

Zuiveringstechnicus 2

Doetinchem - Waterschap Rijn en IJssel

Functiebeschrijving Bij de unit Zuiveringsbeheer en Riolering werken ruim 50 collega’s. We werken samen met overheden, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en andere organisaties om schoon en gezond water te realiseren en een bijdrage te leveren aan lokale kringlopen. In deze functie word je (verder) opgeleid als zuiveringstechnicus bij de locaties van de waterketen. Dit zijn zuiveringsinstallaties, rioolgemalen, persleidingen, gistingen en een grondstoffenfabriek binnen het beheergebied. Ben je digitaal vaardig, energiek en heb je zin om samen met ons de installaties goed te beheren en heb je al wat gevoel voor onlinemetingen en sensoren dan is dit mooi meegenomen. Wat ga je doen? In deze vacature en rol als zuiveringstechnicus 2 ben je onder andere verantwoordelijk voor: Met het team van zuiveringstechnici van het hele beheer gebied zorg te dragen voor de prestaties van de assets en werk je samen aan beheer en ontwikkeling. Het dagelijks onderhoud en controleert het functioneren van de mechanische en elektrotechnische installatie. Je krijgt hiervoor een interne opleiding. Signaleren van storingen en afwijkingen en lost deze op. Je bent geïnteresseerd om te zoeken naar nieuwe methodes als het gaat om metingen en digitale ontwikkeling. Je loopt voorop in de digitale transformatie en innovatie binnen het zuiveringsbeheer en zorgt voor de online-metingen, sensoren en monsternamekasten om de processen zo goed mogelijk te laten lopen. Je zorgt voor een optimaal rendement van het zuiverings- en slibverwerkingsproces. Dit doe je door het zuiveringsproces te monitoren, procesgegevens te registreren door zelf water- en slibmonsters te nemen en te analyseren. Je regelt de afvoer van slib, roostergoed, zand en vet en bestelt chemicaliën. Je treft voorbereidingen, begeleidt en controleert werkzaamheden zodat de units Projecten en Technische Ondersteuning hun werk goed kunnen uitvoeren. Je loopt wachtdienst conform rooster.

2 November 2023 - lees meer ...

Junior Calculator Civiele Techniek

Steenwijk - Voort

Als Calculator Civiele Techniek ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van gedetailleerde kostencalculaties voor diverse projecten binnen de grond-, weg- en waterbouw. Houdt jij van financiële zaken en wil je hier beter in worden? Dan is dit een mooie kans voor jou! Je bent geinteresseerd in diverse calculatiesoftware en kunt deze tools optimaal benutten om tot betrouwbare berekeningen te komen. Bovendien wil je graag bijdragen aan het verbeteren van het calculatieproces door je (upcoming) expertise en innovatieve ideeën te delen. Verder bevatten je werkzaamheden: Het actief deelnemen aan multidisciplinaire projectteams om gezamenlijk gedegen en realistische begrotingen te ontwikkelen.Het leren werken met contractvormen, zoals RAW en UAV-GC, om nauwkeurige kostenramingen op te stellen en daarmee effectieve besluitvorming te ondersteunen.

27 Oktober 2023 - lees meer ...

Junior Calculator Civiele Techniek

Groningen - Voort

Als Calculator Civiele Techniek ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van gedetailleerde kostencalculaties voor diverse projecten binnen de grond-, weg- en waterbouw. Houdt jij van financiële zaken en wil je hier beter in worden? Dan is dit een mooie kans voor jou! Je bent geinteresseerd in diverse calculatiesoftware en kunt deze tools optimaal benutten om tot betrouwbare berekeningen te komen. Bovendien wil je graag bijdragen aan het verbeteren van het calculatieproces door je (upcoming) expertise en innovatieve ideeën te delen. Verder bevatten je werkzaamheden: Het actief deelnemen aan multidisciplinaire projectteams om gezamenlijk gedegen en realistische begrotingen te ontwikkelen.Het leren werken met contractvormen, zoals RAW en UAV-GC, om nauwkeurige kostenramingen op te stellen en daarmee effectieve besluitvorming te ondersteunen.

27 Oktober 2023 - lees meer ...

Junior Calculator Civiele Techniek

Heerenveen - Voort

Als Calculator Civiele Techniek ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van gedetailleerde kostencalculaties voor diverse projecten binnen de grond-, weg- en waterbouw. Houdt jij van financiële zaken en wil je hier beter in worden? Dan is dit een mooie kans voor jou! Je bent geinteresseerd in diverse calculatiesoftware en kunt deze tools optimaal benutten om tot betrouwbare berekeningen te komen. Bovendien wil je graag bijdragen aan het verbeteren van het calculatieproces door je (upcoming) expertise en innovatieve ideeën te delen. Verder bevatten je werkzaamheden: Het actief deelnemen aan multidisciplinaire projectteams om gezamenlijk gedegen en realistische begrotingen te ontwikkelen.Het leren werken met contractvormen, zoals RAW en UAV-GC, om nauwkeurige kostenramingen op te stellen en daarmee effectieve besluitvorming te ondersteunen.

27 Oktober 2023 - lees meer ...

Uitvoerder beton- en waterbouw

Wieringerwerf - Oosterhof Holman

Uitvoerder beton- en waterbouw Wieringerwerf, fulltime Vanwege aantrekkende werkzaamheden in Noord-Holland zijn wij op korte termijn op zoek naar een ervaren uitvoerder beton- en waterbouw die ons team komt versterken. Als uitvoerder ben je een echte ‘regelneef’ en verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van- en de dagelijkse leiding op één of meerdere beton- en waterbouwkundige projecten. Je takenpakket bestaat o.a. uit: Dagelijkse leiding op de toegewezen projecten. Invullen van projectorganisatie- en planning en opstellen van materiële en personele planning. Toezicht houden op een juiste uitvoering van werkzaamheden en hierover rapporteren. Meer- minderwerk signaleren in overeenstemming met de opdrachtgever. Het bewaken van de kosten, de kwaliteit en de voortgang van de werkzaamheden. Onderhouden van contacten met opdrachtgevers, onderaannemers en leveranciers. Werken volgens instructies en veiligheidsprotocol VCA**.

10 Oktober 2023 - lees meer ...

Kwaliteitscontroleur/coördinator

Alphen aan den Rijn - MBS Groep

Werken bij de MBS Groep betekent kansen, groei en ambitie. MBS biedt jou de kans om je vakkennis te vergroten! Jij kunt ons helpen om nog verder te groeien! MBS Groep is dé partner in de prefab betonbouw. Met acht vestigingen bieden we vele toepassingsmogelijkheden van prefabbeton, en daar zijn we trots op. Innovatief denken, samenwerking en respect voor elkaar vinden we belangrijk bij MBS. Even voorstellen Als MBS Groep leveren we prefab betonoplossingen en zijn we een belangrijke speler in de Nederlandse bouwwereld. Van origine zijn we een familiebedrijf en terwijl we enorm zijn gegroeid sinds de oprichting in 2000, is de echte familiesfeer altijd overeind gebleven. Voor een van onze zes werkmaatschappijen, de productielocatie MBS Alphen aan den Rijn, zoeken we een Kwaliteitscontroleur/coördinator. Omschrijving functie Als kwaliteitscontroleur/coördinator zorg jij ervoor dat de prefabbetonelementen voldoen aan de gestelde eisen. Je bent het sluitstuk van het productieproces en zorgt voor een goede start van het bouwproces ‘buiten’. Jouw taken • Afgeronde opleiding op minimaal MBO-4 niveau in de richting Bouwkunde of Civiele techniek • Minimaal 2 jaar ervaring in de prefabbetonbouw, bij voorkeur in een productieomgeving • Kennis van geautomatiseerde systemen en Microsoft Office (Outlook, Excel, Word) • Sterke communicatieve vaardigheden • Competenties: zelfstandig, nauwkeurig, objectief, analytisch

13 September 2023 - lees meer ...

Filteren