Vacatures ingenieursbureaus en adviesbureaus


396 vacatures gevonden

Projectmanager-(Awesum test)

Arnhem - Kracht Recruitment

Als projectmanager opereer je zelfstandig en draag je de verantwoordelijkheid voor uiteenlopende projecten vanaf de conceptfase tot aan de uitvoering. Dit omvat zowel projecten op het niveau van haalbaarheidsstudies, als projecten waarbij de gekozen strategie wordt geïmplementeerd en via aanbestedingen aan de markt wordt gepresenteerd. Samenwerking met jouw toegewijde team is hierbij essentieel. Je interacteert niet alleen met collega's voor overleg, maar onderhoudt ook regelmatig contact met klanten en andere belanghebbenden. Dit stelt je in staat om op de hoogte te blijven van marktvragen en kansen. Jouw hoofddoel is het succesvol leiden van projecten. Je verantwoordelijkheden omvatten onder andere: - Coördinatie en sturing van diverse projecten, van start tot finish - Het waarborgen van een efficiënte samenwerking binnen het projectteam en met diverse externe belanghebbenden - Voeren van intakegesprekken en het onderhouden van communicatie met klanten - Het ontwikkelen en opstellen van gedetailleerde werkplannen in offerteaanvragen - Bewaking van financiële budgetten, naleving van deadlines, bevordering van kwaliteit en het adequaat beheren van risico's.

Vandaag - lees meer ...

(Junior) Constructeur

Rijssen - Kracht Recruitment

In deze rol als (Junior) Constructeur heb je de mogelijkheid om betrokken te zijn bij boeiende constructieprojecten in verschillende sectoren, waaronder woningbouw, utiliteitsbouw en industrie. Je werkt nauw samen met ervaren constructeurs en ingenieurs aan de volgende taken: - Het uitvoeren van constructieve berekeningen en analyses voor diverse bouwprojecten - Het ontwerpen en optimaliseren van constructies met behulp van geavanceerde software en tools - Het opstellen van gedetailleerde constructietekeningen en rapporten - Het bijdragen aan multidisciplinaire projectteams en effectief communiceren met collega's, klanten en andere belanghebbenden - Actief deelnemen aan overleggen en vergaderingen om technische oplossingen te bespreken en te presenteren

Vandaag - lees meer ...

Lead Cost Engineer

Arnhem - Kracht Recruitment

In de rol van Lead Cost Engineer vervul je een essentiële adviserende en ondersteunende positie binnen het brede werkterrein van de Cost & Data Management adviesgroep. Je neemt deel aan omvangrijke industriële projecten en maakt deel uit van een geïntegreerde samenwerking tussen ontwerp, klantenteams, tender- en contractbeheer. Jouw focus ligt op uiterst complexe, integrale (inter)nationale projecten gedurende de fasen van initiatie, engineering, contractering en realisatie. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van datacenters, giga-fabrieken en productielocaties binnen de voedsel- en life sciences sector. Jij fungeert als het verbindende element en hebt de verantwoordelijkheid over de projectbudgetten. Hierbij is het jouw taak om te verifiëren of ontwerpen binnen het budget vallen, inkoop binnen het budget blijft, en om eventuele extra werkzaamheden van verschillende aannemers en leveranciers te beoordelen en af te handelen.

Vandaag - lees meer ...

Bouwkundig/NTA 8800 Inspecteur (junior-medior)

Zwolle - Kracht Recruitment

Als Bouwkundig/NTA 8800 Inspecteur ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van bouwkundige inspecties. Je inspecteert de onderhoudssituatie van woningen of gebouwen volgens de conditiemeting NEN2767 en energieprestatieberekeningen volgens de NTA 8800 methodiek. Je werkt aan diverse projecten, variërend van woningen tot utiliteitsgebouwen. Je beoordeelt de energieprestaties van gebouwen, identificeert mogelijkheden voor energiebesparing en adviseert klanten over duurzame oplossingen. De opdrachtgever geeft jou de kans om door te groeien naar een adviseursrol. Daarnaast voer je de volgende taken ook uit - Uitvoeren van bouwkundige inspecties van gebouwen om relevante gegevens te verzamelen voor energieprestatieberekeningen - Toepassen van de NTA 8800 methodiek om de energie-index en duurzaamheidsklasse van gebouwen vast te stellen - Analyseren van gegevens en opstellen van rapporten met gedetailleerde bevindingen en aanbevelingen - Adviseren van klanten over mogelijke energiebesparende maatregelen en duurzame bouwoplossingen - Samenwerken met collega's en externe partijen, zoals architecten en ingenieurs, om duurzaamheidsdoelen te bereiken - Op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van bouwkunde en energieprestatieberekeningen

Vandaag - lees meer ...

(Junior) Projectcoördinator Huisvesting

Assen - Kracht Recruitment

Als Junior Projectcoördinator bied je ondersteuning aan de (senior)projectmanager, die eindverantwoordelijk is voor meerdere projecten. Je werkt nauw samen met de (senior)projectmanager binnen deze projecten, zodat je de essentiële aspecten van het vak kunt leren. Het uiteindelijke doel is om zelfstandig projecten te kunnen leiden. Daarnaast vraagt de opdrachtgever het volgende:  - Het begeleiden van ontwerp- en uitvoeringstrajecten (inclusief documentatie); - Het opstellen van programma's van eisen; - De ondersteuning van aanbestedingsprocessen; - Het opstellen en bewaken van planningen; - Het monitoren van openstaande acties. - Het opstellen van budgetrapportages en het bewaken van het budget.

Vandaag - lees meer ...

Adviseur Werktuigbouwkunde Installaties

Rotterdam - Kracht Recruitment

In de rol van Adviseur Werktuigbouwkundige Installaties ga je aan de slag met uitdagende vraagstukken in diverse toonaangevende gebouwen. Je zorgt voor maatwerkoplossingen en draagt bij aan integrale projecten, waarbij je grenzen verlegt en innovatieve ideeën toepast. Je stuurt stagiaires en junior collega's aan en ontwikkelt integrale installatieontwerpen die aansluiten op de ambities van de opdrachtgever. Daarnaast deel je jouw kennis binnen de MEP-Community en draag je bij aan grote integrale tenders door offertes te schrijven en input te leveren.

Vandaag - lees meer ...

Adviseur Bouwfysica & Akoestiek

's-Gravenhage - Kracht Recruitment

Als Adviseur Bouwfysica & Akoestiek ben je betrokken bij ontwerpopdrachten, met name complexe en grotere opgaven, en zet je proactief kennis en ervaring in bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van bouwfysica en akoestiek. Je ontwikkeling wordt hiermee enorm gestimuleerd. Hetgeen hier uitkomt, is een strategisch, maar pragmatisch advies van hoogwaardige kwaliteit, hiermee is de klant echt geholpen!  Jouw taken en verantwoordelijkheden bestaan uit het volgende: - Uitdiepen van klantvragen en opstellen van plan van aanpak; - Coachen en vormen van geschikte ontwerpteams en bewaken van planning, financiën en kwaliteit van project; - Deelnemen aan ontwerpteam overleggen, bezoeken van bouwplaats en ondersteunen van collega's; - Bijdragen aan inhoudelijke ontwikkeling van het team; 

Vandaag - lees meer ...

BIM-Modelleur innovatieve bouw

Eindhoven - Kracht Recruitment

Als BIM-Modelleur beschik je over een solide technische achtergrond en ben je dagelijks intensief bezig met het gebruik van Revit. Jouw voornaamste verantwoordelijkheid is het waarborgen van een gestroomlijnde informatiestroom. Gedurende alle fases van het bouwproces speel je een integrale rol, waarbij je ervoor zorgt dat alle betrokkenen exact op de hoogte zijn van hun taken en deadlines. Jouw inzet en expertise zijn cruciaal voor het succesvol coördineren en beheren van de technische aspecten van bouwprojecten. Je draagt bij aan een vlotte uitvoering en een efficiënte samenwerking tussen alle betrokken partijen. De voornaamste taken die je in deze functie zult vervullen, omvatten: - In teamverband onderzoek verrichten en technische vraagstukken analyseren, om deze vervolgens te vertalen naar technische benaderingen en oplossingen; - Het creëren van 3-D modellen van het bouwkundig ontwerp in Revit; - Actieve participatie in BIM-trajecten; - Technische coördinatie en verwerking van gegevens die door derden worden verstrekt in het bouwkundig ontwerp gedurende alle fasen van het project; - Het opstellen en controleren van bestekstukken en tekeningen van derden; - Onderhouden van communicatie en overleg met externe partijen.

Vandaag - lees meer ...

Adviseur Assetmanagement

Rotterdam - Kracht Recruitment

Als Adviseur Assetmanagement ben je jouw expertise aan het inzetten om, met name grotere, opdrachtgevers te helpen bij het beheren van vastgoed en vastgoedportefeuilles. Je voert projecten zelfstandig uit, maar kan dit ook in teamverband oppakken. Zowel in team Assetmanagement, maar ook in combinatie met bijvoorbeeld de afdeling Duurzaamheid.  Jouw taken bestaan uit het volgende: - Uitvoeren van conditiemetingen (NEN2767); - Opstellen van meer jaren onderhoudsplannen; - Opstellen van verduurzamingsadviezen; - Uitvoeren van inspecties; - Opstellen van rapportages, op tactisch en strategisch niveau; 

Vandaag - lees meer ...

Adviseur Stedelijk Water en Klimaatadaptatie

Utrecht - Kracht Recruitment

Als Adviseur Stedelijk Water en Klimaatadaptie werk je met je projectteam aan tal van uitdagende en spraakmakende projecten binnen een breed spectrum van het Stedelijk Water. Je houdt je bezig met integraal waterbeheer waarbij je verantwoordelijk bent voor het ontwerp van riolering, het maken van grondwaterberekeningen en adviseert over klimaat adaptieve maatregelen. Verder houd jij je onder andere bezig met: - Het opstellen van waterhuishoudkundige adviezen en plannen voor de omgang met en afvoer van grond-, regen,- en afvalwater; - Het maken van technische ontwerpen van riool- en watersystemen; - Het beoordelen van inrichtingsplannen; - Inhoudelijk bijdragen in integrale projecten; - Begeleiden van vergunningprocedures; - Opstellen van BRP/SSW.

Gisteren - lees meer ...

Projectvoorbereider Ingenieursbureau

's-Hertogenbosch - Kracht Recruitment

Als Projectvoorbereider werk jij binnen deze organisatie niet bij de aannemer, maar ben je binnen een ingenieursbureau al vroeg betrokken in het proces. Wat je daaraan merkt, is dat je niet alleen maar in de realisatiefase betrokken bent. Integendeel, in deze rol ben jij juist de schakel tussen de klantvraag en een realistisch ontwerp. Belangrijk is het dus dat jij in deze rol je verdiept in de opdrachtgever, de vraag en eventuele ontwerpen die er al liggen. Daarbij stel je sterke en soms ook kritische verdiepende vragen. Als Projectvoorbereider heb je dus een brede betrokkenheid. Wat jij verder op een werkdag doet is: - Het vertalen van de klantvraag naar een bestek; - Het vertalen van de klantvraag naar ontwerpen en tekeningen; - Het maken van ramingen en begrotingen; - Het adviseren van je Opdrachtgever voor een andere of betere inrichting van de openbare ruimte; - Het bezoeken van opdrachtgevers maar ook projectlocaties! - Het begeleiden van minder ervaren collega's; - Het bijwonen en voorzitten van vergaderingen.

Gisteren - lees meer ...

Adviseur Ruimtelijke Ordening en Planologie

Utrecht e.o. - Kracht Recruitment

Als adviseur ruimtelijke ordening en vergunningen adviseer je opdrachtgevers over planologische procedures en benodigde vergunningen om projecten mogelijk te maken. Je zorgt voor het snel en effectief doorlopen van procedures en coördineert onderzoeken naar milieu- en omgevingsthema's zoals natuur, archeologie, bodembescherming, geluid en luchtkwaliteit. Je bent in staat om in een multidisciplinair team de vertaling te maken van milieu- en omgevingsthema's naar risico's en kansen voor de planvorming en hebt onderlinge raakvlakken scherp. Je stelt de benodigde plandocumenten op zoals bestemmingsplannen, vergunningaanvragen, Projectplannen Waterwet en m.e.r.-beoordelingen of je coördineert het opstellen hiervan. Afhankelijk van jouw ervaring treed je op als projectleider voor kleinere of grotere projecten. Je kunt snel schakelen en bent creatief in het binnen de kaders van regelgeving en klantwensen zoeken naar oplossingen voor knelpunten die zich in projecten voordoen. Naast deze werkzaamheden vervul je een rol in de begeleiding en opleiding van startende adviseurs. Tevens bouw je je bestaande netwerk uit en ben je in staat om vanuit dat netwerk opdrachten te verwerven.

Gisteren - lees meer ...

Duurzame planontwikkelaar

Utrecht - Kracht Recruitment

Als planontwikkelaar vastgoedverduurzaming ga je aan de slag om jouw verduurzamingskennis van gebouwen in te zetten bij het uitwerken van diverse verduurzamingsscenario's. Je adviseert en stimuleert de klant om energiebesparende maatregelen te nemen en je zoekt hierin ook aansluiting bij eventuele subsidie kansen. Samen met een team vlieg je deze trajecten aan en adviseer je de klant. Je basistaken bestaan uit: - Het inzichtelijk maken van de huidige energieprestaties van een complex - Het opstellen van een energieadvies met de door jouw bedachte maatregelen - Het goed voorbereiden van de uitvoering van het project - Het inspecteren van een complex en het in kaart brengen van de bouwkundige schil - Contact onderhouden met opdrachtgever en andere partijen.

Gisteren - lees meer ...

Kostendeskundige

Amsterdam - Kracht Recruitment

Jij gaat als kostendeskundige aan de slag voor een advies- en ingenieursbureau in de Metropoolregio Amsterdam. In deze rol werk je voor verschillende opdrachtgevers aan diverse projecten in zowel verkenning als realisatie. Opdrachtgevers kunnen aannemers, maar bijvoorbeeld ook gemeenten, waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat. De ene keer ben je de strategisch adviseur tijdens de verkenning, daarna keer wordt je ingeschakeld voor een second opinion bij een tender en een andere keer heb je de leiding over een kostenmanagement team vanuit de projectbeheersing in de uitvoering. Jij raamt de kosten op basis van een uitgewerkt ontwerp en draagt je raming over aan de projectmanager. In andere gevallen ben je echt onderdeel van het projectteam en werk je aan meer complexe opdrachten. Daarin verandert nogal eens wat en dat heeft effect op de inhoud, de planning én daarmee ook op het financiële plaatje. De resterende tijd besteed je aan het ontwikkelen en op peil houden van de kennis van het team.

Gisteren - lees meer ...

Innovatieve Ontwerp- / Projectleider Civiele Constructies

Omgeving Deventer - Kracht Recruitment

Als Innovatieve Ontwerp- / Projectleider Civiele constructies werk jij mee aan diverse multidisciplinaire projecten. Jij werkt nauw samen met de projectmanager, constructeurs en modelleurs. Hierin krijg jij de ruimte voor jou eigen ideeën en input. Jouw team houdt zich voornamelijk bezig met het berekenen en modelleren van behuizingen, vloeren en fundaties binnen deze multidisciplinaire projecten. Hiernaast houd jij je bezig met: - Het vertalen van klantvragen naar concrete werkzaamheden voor jouw team; - Het bewaken van gemaakte afspraken en doorlooptijden; - Het adviseren van jouw collega's en helpen waar nodig.

Gisteren - lees meer ...

Mechanical Engineer Machinebouw

Enschede - Kracht Recruitment

Als Mechanical Engineer ben jij verantwoordelijk voor het bedenken en het ontwerpen van technische oplossingen. Jouw takenpakket bestaat hierbij onder andere uit: - Onderhouden van klantcontact om de vraag en/of wens van de klant goed duidelijk te krijgen; - Bedenken van creatieve, functionele en haalbare technische oplossingen zonder hierbij het kostenplaatje uit het oog te verliezen; - Contact onderhouden met diverse interne afdelingen en met fabrikanten en leveranciers om de juiste onderdelen samen te stellen; - Ontwerpen van de technische oplossingen die je hebt bedacht; - Junior Mechanical Engineers die meewerken aan jouw ontwerp aansturen en begeleiden.

Gisteren - lees meer ...

Kostendeskundige Bouw

Enschede - Kracht Recruitment

Als kostendeskundige zorg jij samen met je collega dat haalbaarheidsstudies, kostenramingen en kostprijsbegrotingen worden gemaakt. Je bespreekt de wensen en behoeften samen met de opdrachtgever, zodat resultaten nauwkeurig worden uitgevoerd. Jij bent flexibel en neemt de ene keer deel aan interne projectteams waarbij je een ondersteunende rol hebt, maar de andere keer de regierol op je neemt. Daarnaast vraagt de opdrachtgever het volgende: - Het signaleren van risico's en bezuinigingen - Het toelichten en onderbouwen van kosten en begrotingen - Het aandragen van mogelijke alternatieven  - Het opstellen van een economisch verantwoorde prijsvorming en projectuitvoering - Kosten tot in detail berekenen - Aan de hand van de berekeningen een begroting maken

Gisteren - lees meer ...

Electrical Engineer

Delft - Kracht Recruitment

Als Electrical Engineer ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen van op maat gemaakte besturingssystemen, powerdistributie en IO-interfaces voor sensoren en actuatoren. Deze worden gecombineerd met beschikbare industriële hardware en aangepaste interconnecties om complete oplossingen te bieden aan klanten. Onze expertise omvat gebieden zoals motion control, data-acquisitie, sensortechnologie, machine- en productveiligheid, connectiviteit (aangepaste kabeloplossingen), evenals toepassingen geschikt voor vacuüm- en cleanroomomgevingen. In de rol van Electrical Engineer ontwikkel je concepten, werk je aan gedetailleerde uitwerkingen en ondersteun je bij het maken van prototypes. Uiteraard houd je rekening met het uiteindelijke product en de integratie ervan met elektronica bij het nemen van beslissingen. Gedurende de implementatiefase ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van de montage, het uitvoeren van tests, en ten slotte het in bedrijf stellen en verifiëren van het systeem. - Als Electrical Engineer ontwerp je op maat gemaakte besturingssystemen, powerdistributie en IO-interfaces voor sensoren en actuatoren; - Je combineert deze ontwerpen met industriële hardware en aangepaste interconnecties om complete klantoplossingen te creëren; - Onze expertise omvat motion control, data-acquisitie, sensortechnologie, machine- en productveiligheid, en connectiviteit, inclusief aangepaste kabeloplossingen; - Je ontwikkelt concepten, werkt ze uit en ondersteunt bij het maken van prototypes, met focus op integratie met elektronica en het eindproduct;

Gisteren - lees meer ...

Projectmanager Maatschappelijk Vastgoed

Utrecht - Kracht Recruitment

Als Projectmanager ben je gedurende het hele project partner van jouw opdrachtgever. Je bent verantwoordelijk voor advies en ontwikkeling van projecten op het gebied van maatschappelijk vastgoed. Verder zien jouw taken en verantwoordelijkheden er als volgt uit: - Samen met opdrachtgever en eindgebruiker bedenken van concepten; - Het uitvoeren van haalbaarheids- en scenariostudies; - Opstellen Programma van Eisen; - Selecteren en aansturen ontwerpteams (bijvoorbeeld architect, constructeur, aannemer); - Sturen op kwaliteit, planning en budget;

Gisteren - lees meer ...

Senior Constructeur Waterbouw

Utrecht - Kracht Recruitment

Binnen een team van startende junioren, groeiende medioren en ervaren senioren werk je samen aan eenvoudige en complexe waterbouwkundige constructies. Hier krijg je de mogelijkheid om, vanuit je ervaring en ambitie jezelf verder te ontwikkelen. De sfeer binnen het team is informeel en collegiaal. Ze zetten zich samen in om elke dag steeds beter te worden. Samen met collega's en opdrachtgevers creëer je de meest toonaangevende waterbouwkundige constructies in Nederland en daarbuiten! Er word bijvoorbeeld gewerkt aan projecten als de renovatie van de Vizierstuwen in de Nederrijn en Lek, de grootste polder- en boezemgemalen van Nederland, de nieuwe zeesluizen in IJmuiden en Terneuzen, de Maasdeltatunnel en de Fehmarn Belt Tunnel tussen Denemarken en Duitsland. Voor dit soort projecten verzorg jij zelfstandig de constructieve berekeningen en stel je de bijbehorende adviesrapportages op. Daarnaast ontwikkel je je in de constructieve kennisvelden, om in de toekomst ook de meest complexe opgaven te beheersen. Als ervaren constructeur behoort het coachen en begeleiden van junioren uiteraard ook tot je taken.

Gisteren - lees meer ...

Medior bouwkundig Projectmanager

Eindhoven - Kracht Recruitment

Vind jij het een uitdaging om alles en iedereen op de juiste manier te faciliteren? Dan is deze functie voor jou weggelegd. Als projectmanager ben jij met jouw aanpassingsvermogen, oplossingsgerichtheid, aanpassingsvermogen en communicatieve vaardigheden de spil in het projectteam. Je bent verantwoordelijk voor het eindproces, de interne en externe communicatie, planning en kostenbeheersing. Je bent de strateeg, brengt creativiteit en coacht het team om er voor alle partijen het beste uit te halen. Doordat je snel tot de kern komt en een goed analytisch vermogen ben jij van nature thuis in deze rol.

Gisteren - lees meer ...

Senior Bestekschrijver

Harderwijk - Kracht Recruitment

Als Senior Bestekschrijver ben je verantwoordelijk voor het opstellen van gedetailleerde technische bestekken voor diverse projecten binnen de civiele techniek. Je speelt een cruciale rol in het succesvol realiseren van onze projecten door ervoor te zorgen dat alle technische specificaties en vereisten duidelijk en accuraat worden vastgelegd. Je taken omvatten onder andere: - Het opstellen van technische bestekken en contractdocumenten voor infrastructurele projecten; - Samenwerken met multidisciplinaire teams om technische informatie te verzamelen en te verwerken; - Het uitvoeren van kwaliteitscontroles om ervoor te zorgen dat bestekken voldoen aan geldende normen en voorschriften; - Adviseren van projectmanagers en ingenieurs over technische vraagstukken met betrekking tot bestekken; - Het bijhouden van ontwikkelingen binnen de sector en het integreren van innovatieve oplossingen in bestekken.

Gisteren - lees meer ...

Projectleider Gebouwen

Deventer - Kracht Recruitment

Als projectleider gebouwen draag je de verantwoordelijkheid over het projectteam en de succesvolle uitvoering van omvangrijke bouwprojecten voor diverse opdrachtgevers. Je bent de organisator, coördinator en aanstuurder van projecten om ervoor te zorgen dat ze tijdig en met uitstekende kwaliteit worden opgeleverd, zowel intern als op de locatie van de opdrachtgever. Daarnaast onderhoudt je sterke klantrelaties en streef je naar het vervullen van de wensen van de klant. Projecten zijn onder andere: de nieuwbouw van een terminal, kantoor en hotel op een internationaal vliegveld, een verbouwing van een onderzoekslocatie met laboratorium en kantoren op een campus en renovaties van Rijksmonumenten. Ook biedt de organisatie doorgroeimogelijkheden binnen je functie Daarnaast bevat de functie als projectleider de volgende taken:  - Verantwoordelijk voor organisatorische, technische, juridische en financiële aspecten van projecten; - Betrokken bij het opstellen van offertes en strategische denkprocessen voor het winnen van projecten; - Werkt samen met specialisten uit diverse vakgebieden in multidisciplinaire teams; - Betreft projecten met een breed maatschappelijk belang.

Gisteren - lees meer ...

Calculator/Kostendeskundige - Woningbouw

Eindhoven - Building Heroes

Als Calculator/Kostendeskundige Woningbouw bijt jij je vast in gave utiliteitsbouw en woningbouwprojecten in regio Zuid- en West Nederland. Vanwege jouw jarenlange ervaring (minimaal 6 jaar) als calculator kent een begroting voor jou geen geheimen.Tevens weet jij hierdoor dan ook meteen waar de kansen en gevaren zitten in een project. Je kunt vertellen waar de besparingsmogelijkheden liggen en draagt zorg voor het aanvragen en beoordelen van offertes.Verder ben jij bent als Calculator onderdeel van het bedrijfsbureau. Je bent verantwoordelijk voor de totstandkoming van kostprijsbegrotingen en voor het calculeren van meer- en minderwerk. Vanwege de saamhorigheid binnen de organisatie wordt er veel in bouwteams gewerkt waar jij kostenraming in verschillende stadia van het ontwerp opstelt waar je een adviserende rol hebt, om daar waar mogelijk, kostenbesparende wijzigingen door te voeren.In de praktijk betekent dit dat jij je bezighoudt met de volgende verantwoordelijkheden:Aanvragen en beoordelen van offertes;Vaststellen van kostprijsbegrotingen;Calculeren meer- en minderwerk;Opstellen begrotingsoverzichten t.b.v. projectoverdrachten.

Gisteren - lees meer ...

Constructeur/Projectleider

Hengelo - Kracht Recruitment

Als Constructeur/Projectleider geef je leiding aan een team van constructeurs en modelleurs en ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig berekenen van complexe staal-, beton- en houtconstructies. Je behandeld complexe technische vraagstukken van opdrachtgevers uit in samenwerking met collega's en derden en bent de communicatiespil tussen al deze projectparticipanten. Je bewaakt het budget, de planning en de kwaliteit van projecten en draagt de verantwoordelijkheid voor het onderhouden van contacten met de klant.

4 December 2023 - lees meer ...

Bent u op zoek naar vacatures bij ingenieursbureaus en adviesbureaus die aansluiten bij uw vaardigheden en interesses? Dan bent u bij Bouwjobs.nl op het juiste adres. Met enkele duizenden bouwkundige en civieltechnische jobs, zit er gegarandeerd een passende baan voor u tussen.

U kunt zelf actief op zoek gaan naar een passende vacature door gebruik te maken van onze zoekfunctionaliteit. Wanneer u liever zelf door werkgevers benaderd wordt met interessante jobs, dan kunt u uw CV in onze CV-databank plaatsen. Dit kan eventueel anoniem. Een groot aantal gerenommeerde werkgevers uit de bouwkunde en civiele techniek hebben toegang tot deze databank en kunnen u direct benaderen. Wanneer u liever dagelijks de nieuwste banen bij adviesbureaus en ingenieursbureaus per mail ontvangen, kunt u uzelf hier inschrijven voor onze jobagent. U ontvangt dan dagelijks de nieuwste vacatures die zijn afgestemd op uw profiel.

Ook voor werkgevers is Bouwjobs.nl de perfecte plek om hun personeel te werven. Plaats uw vacature of banner op de site of neem een abonnement op de CV-databank. Zowel voor werkgever als voor werkzoekende is Bouwjobs.nl de ideale plek voor vacatures bij ingenieursbureaus of bouwkundige/civieltechnische adviesbureaus.

Filteren