Bouwkundige / civieltechnische vacatures overheid


66 vacatures gevonden

Teamleider Onderhoud

Doetinchem - Waterschap Rijn en IJssel

Werken bij Waterschap Rijn en IJssel is dynamisch, uitdagend en maatschappelijk nuttig. Onze organisatie staat nooit stil. De zorg voor waterveiligheid, -kwaliteit en -kwantiteit gaat continu door. Iedere medewerker zet zich daarvoor vanuit zijn eigen functie en specialisme met veel enthousiasme in. Dat doen zij vanuit een inspirerende werkomgeving met een open en collegiale sfeer. Er heerst een grote mate van vrijheid, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. De unit Onderhoud van Waterschap Rijn en IJssel is op zoek naar een: Teamleider Onderhoud m/v Doetinchem, 36 uur per week De unit Onderhoud bestaat uit circa 70 medewerkers en is opgedeeld in een onderdeel planning en logistiek, waar de werkvoorbereiding plaatsvindt en een onderdeel uitvoering dat is belast met de feitelijke uitvoering van het onderhoud. Bij het onderdeel uitvoering werken circa 55 medewerkers. Zij vormen de “ogen en oren” in het veld. Deze buitendienst zorgt voor de dagelijkse uitvoering van het onderhoud aan het watersysteem en de waterkeringen. Zij onderhouden de watergangen, de waterkeringen, de vaarwegen, de kunstwerken, de beplantingen en de overige terreinen van het waterschap. Het waterschap bestaat uit vijf stroomgebieden. Twee van deze stroomgebieden ga jij als teamleider aansturen. Wij zoeken een teamleider die graag samen optrekt met zijn collega’s, zijn teams inspireert en kan laten groeien. Samen met je collega teamleider geef je leiding aan de uitvoerende teams van de unit onderhoud. Dit doe je met veel toewijding en werkplezier. Bekijk ook even dit filmpje voor meer informatie over de vacature: https://youtu.be/vFNrFJzN7BU. Wat ga je doen? Je bent verantwoordelijk voor- en geeft sturing van de buitendienst-medewerkers in het beheergebied. Je draagt zorg voor alle voorkomende HRM-taken en stuurt op de doelstellingen van de unit. Je bent continu met je medewerkers in gesprek en voert de continue dialoog. Je bent aanspreekpunt, ondersteunt vakinhoudelijk en coacht medewerkers. Je signaleert, analyseert en vertaalt relevante ontwikkelingen naar het vakgebied. Je levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op het vakgebied. Je stelt op basis van het unitplan de jaarlijkse teamactiviteiten / afgeleide doelstellingen op en bewaakt de uitvoering, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Je levert een bijdrage aan managementinformatie en rapporteert over de prestaties van het team. Je leidt of neemt deel aan projecten binnen de taakgebieden van het team. Je draagt zorg voor de naleving van en de optimalisatie van werkprocessen.

8 April 2021 - lees meer ...

Teammanager Ingenieursdienst bij Gemeente Zoetermeer

Zoetermeer - Gemeente Zoetermeer

Zie jij het als uitdaging om een Ingenieursdienst binnen de gemeente Zoetermeer te formeren en tot een succes te maken? Met jouw ervaring en met die van de professionals in de organisatie een team bouwen en daarmee bijdragen aan de opgaven waar Zoetermeer voor staat? We zien graag je sollicitatie tegemoet! Dit is de rol Zoetermeer groeit en er wordt nagedacht over Zoetermeer in 2040. De stad kent steeds meer vraagstukken in het economische, fysieke en sociale domein die met elkaar samenhangen. De stad staat voor grote opgaven met betrekking tot de vervanging van de openbare ruimte gepaard aan opgaven als energietransitie, klimaatadaptatie, verduurzaming en circulariteit. De inrichting en het werkgebied van het team is een geweldige uitdaging. Voor de komende jaren is het belangrijk om te verkennen wat de orderportefeuille zal zijn, dit gebeurt in nauw overleg met verschillende interne en externe opdrachtgevers en marktpartijen. Welke expertise en in welke omvang is er structureel binnen het team nodig en hoe groot moet de flexibele schil dan zijn. Om dit te realiseren zullen er samenwerkingen en overeenkomsten moeten worden gesloten met verschillende partijen. Als teammanager van de Ingenieursdienst geef je leiding aan het team van ontwerpers, engineers, contractmanagers, projectmanagers (uitvoering), directievoerders, toezichthouders en ingehuurde medewerkers en derden. Je vervult hierin een coachende en sturende rol, zodat er structuur komt en een cultuur ontstaat die past binnen de organisatie. Je weet de kennis en expertise van het team, van de stad en haar assets in de openbare ruimte, op waarde te schatten. Je werkt nauw samen met het Projectenbureau, je maakt realistische afspraken zowel over kwantiteit als kwaliteit op het gebied van processen en producten c.q. het uiteindelijke resultaat. Je initieert, ontwikkelt en voert als lid van het management van de afdeling mede het beleid van de afdeling uit en levert een belangrijke bijdrage aan de vakontwikkeling. Je weet van de Ingenieursdienst een team te formeren dat graag opgezocht en betrokken wordt, een team waar met veel plezier en enthousiasme wordt gewerkt om de plannen en ambities van Zoetermeer te realiseren.

Gisteren - lees meer ...

Adviseur Stedelijk Water

Nijmegen - Kracht Recruitment

- Je bent de interne adviseur naar het management op het gebied van stedelijk water; - Je kijkt kritisch naar nieuwe aanvragen voor projecten en brengt hierop je advies; - Je bent sparringpartner en inhoudelijk specialist bij de verdere ontwikkeling van het Programma Stedelijk Water; - Je bent sparringpartner en adviseur vanuit Stedelijk Water voor de implementatie van klimaatadaptatie in de openbare ruimte; - Je bent overlegpartner van de waterschappen en andere water-gerelateerde organisaties.

Gisteren - lees meer ...

Beheerder Riolering en Stedelijk Water

Arnhem - Kracht Recruitment

Deze gemeente staat door de grote groene kwaliteiten op de grens van Veluwe en Betuwe. De uitzonderlijke ligging, in het noorden heuvelachtig en in het zuiden vlak met verschillende ondergronden stelt hoge eisen aan het rioleringsstelsel. De steeds extremere weersomstandigheden versterken dit alleen maar. Dat vraagt verstandige keuzes in het beheer en bij projecten. Voor de vakgroep Stedelijk waterbeheer zijn we op zoek naar een ervaren beheerder die gespecialiseerd is in het beheer van gemalen en persleidingen. Als beheerder stedelijk waterbeheer ben je verantwoordelijk voor het beheer van de gemalen en persleidingen, de fonteinen en infiltratievoorzieningen. Je houdt je bezig met het opstellen en actualiseren van het beheerplan en het opstellen en (laten) uitvoeren van het inspectieplan. Je bent intern opdrachtgever voor het beheer en (dagelijks) onderhoud. Vanuit jouw deskundigheid lever je bijdragen aan andere plannen zoals het BRP. Je adviseert bij ruimtelijke projecten en je bent het aanspreekpunt voor niet-gerioleerde panden.

Gisteren - lees meer ...

Toezichthouder GWW

Rotterdam - Kracht Recruitment

- Als toezichthouder houd je toezicht op complexe en multidisciplinaire projecten, zoals een herinrichting in stedelijk gebied op het gebied van wegen, openbare verlichting en riolering; - Je verricht dagelijkse inspecties van het openbaar gebied op grond van contractafspraken (toetsingscriteria) en legt de uitkomsten (digitaal) vast in rapportages; - Je coacht inhoudelijk je collega-toezichthouders en je zorgt voor een doorontwikkeling van het vak van toezichthouder binnen de organisatie; - Je hebt veel contact met andere stakeholders, waarbij kwaliteit, veiligheid en de voortgang voorop staan.

Gisteren - lees meer ...

Toezichthouder Civiele Techniek

Arnhem - Kracht Recruitment

Als toezichthouder ga jij je bezig houden met civieltechnische reconstructie- en nieuwbouw projecten in de openbare ruimte van deze gemeente. Als toezichthouder ben je de oren en ogen van de afdeling in de projecten die in uitvoering zijn. Jij bent, samen met de projectleider en eventueel de directievoerder, de schakel tussen buiten en binnen en tussen opdrachtgever en de uitvoerende partij. Je bent dan ook een belangrijke sparringpartner voor de aannemer en het projectteam. Jij zorgt ervoor dat fouten in de kiem gesmoord worden en iedereen altijd overal van op de hoogte is. Ook volg je de ontwikkelingen van het vakgebied, projectmatig werken is jou niet onbekend en je draagt inhoudelijk je steentje bij in diverse projecten en vergaderingen.

21 April 2021 - lees meer ...

Procesmanager vastgoedbeheer

Nunspeet - Kracht Recruitment

Als procesmanager vastgoedbeheer ben je verantwoordelijk voor veiligheid (legionellabeheer, brandveiligheid en BHV), groot onderhoud en facilitaire processen. Je beschikt over de nodige kennis en ervaring en hebt een proactieve houding naar de teams en leveranciers bij de uitvoering. Je belangrijkste drijfveer is het zorgen voor een veilige en aangename woon- en werkomgeving voor cliënten en medewerkers Daarnaast voer je de volgende werkzaamheden uit: - Je vertaald klantwensen naar oplossingen en houdt iedereen op de hoogte - Je bewaakt de voortgangsplanningen - Je stuurt een team van opzichters aan - Volgen van ontwikkelingen in de wet- en regelgeving van je vakgebied en vertaal je de gevolgen naar de praktijk - Je onderhoudt contact met leveranciers, aannemers en installateurs - Controleert en beheert alle MJOP's - Je verbeterd de processen rondom het vastgoedbeheer - Ondersteund collega's met andere vraagstukken

21 April 2021 - lees meer ...

Vastgoedbeheerder Zorgorganisatie

Amersfoort - Kracht Recruitment

Als procesmanager vastgoedbeheer/vastgoedbeheerder ben je verantwoordelijk voor veiligheid (legionellabeheer, brandveiligheid en BHV), groot onderhoud en facilitaire processen van het vastgoed van deze corporatie. Je beschikt over de nodige kennis en ervaring en hebt een proactieve houding naar de teams en leveranciers bij de uitvoering. Je stelt onderhoudsschema's op, voert prijsonderhandelingen met uitvoerende partijen en begeleidt de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en verbouwprojecten. Verder doe jij: - Je vertaald klantwensen naar oplossingen en houdt iedereen op de hoogte - Je bewaakt de voortgangsplanningen - Je stuurt een team van opzichters aan - Volgen van ontwikkelingen in de wet- en regelgeving van je vakgebied en vertaal je de gevolgen naar de praktijd - Je onderhoudt contact met leveranciers, aannemers en installateurs - Controleert en beheert alle MJOP's - Je verbeterd de processen rondom het vastgoedbeheer - Ondersteund collega's met andere vraagstukken

21 April 2021 - lees meer ...

Projectmanager Bouwmanagement

Tilburg - Kracht Recruitment

In jouw rol van (medior) Projectmanager manage je kleine tot middelgrootte projecten en/of ondersteun je een ervaren projectmanager tijdens grotere complexe projecten. Je takenpakket bestaat o.a. uit het volgende: - Het controleren van contract, bestek en tekeningen op de bouwplaats - Het (mede) schrijven van startdocumenten en programma van eisen - Het aansturen en bewaken van de planning, kwaliteit en kosten van je projecten - Financiële projectadministratie - Voorzitten en notuleren van ontwerp- en bouwvergaderingen

21 April 2021 - lees meer ...

Technisch Adviseur Wegen

Almkerk - Gemeente Altena

Technisch Adviseur Wegen 36 uur | Almkerk Wij zijn op zoek naar gedreven collega’s die samen met ons de schouders willen zetten onder het opbouwen van de grootste gemeente van Noord-Brabant (maar liefst 226,6 km2!). Maak jij met jouw kennis en/of achtergrond in wegbeheer bij ons het verschil als technisch adviseur? Technisch adviseur wegen 36 uur per week Wat doe je als technisch adviseur wegen? Als technisch adviseur wegen ben je onderdeel van het team ruimtelijk beheer. Team ruimtelijk beheer bestaat uit 24 medewerkers en is primair verantwoordelijk voor een doeltreffend beheer van de buitenruimte. Samen met de collega beheerders, onze assetmanager en externe adviseurs sta jij aan de lat om te zorgen dat we in Altena trots mogen zijn op onze buitenruimte. Jij hebt een nadrukkelijke rol bij het goed opzetten van een professionele beheerorganisatie in de gemeente Altena en het gebruik maken van de beheeromgeving voor het wegbeheer. Voorts ben je verantwoordelijk voor het (laten) opstellen of herijken van (meerjarige) beheer- en onderhoudsplannen en uitvoeringsplannen. Je stelt tactisch en operationeel beleid op voor je vakgebied en je voert aanbestedingen uit. Naast wegen (circa 5.000.000 m2) behoren ook belijning en civieltechnische kunstwerken (circa 350 stuks) tot je takenpakket. • Je bent opdrachtgever voor de projecten die op basis van de beheer – en uitvoeringsplannen uitgevoerd worden. Je bent als opdrachtgever regisseur en stuurt op basis van contracten en overeenkomsten. • Je ziet toe op het actueel houden van beheerdata van wegen en kunstwerken en de daarvoor benodigde budgetten. Hiervoor haal je informatie van buiten naar binnen. • Je werkt nauw samen met je collega technisch medewerker wegen, de assetmanager binnen het team alsook de adviseurs groen, mobiliteit, riolering en water en de collega’s van de buitendienst. Je zoekt continu de afstemming met deze disciplines. • Je adviseert vanuit je vakkennis op vraagstukken in de fysieke ruimte (WABO-proces, vergunningen, bestemmingsplannen/omgevingswet). • Je bent verantwoordelijk voor het antwoord op wensen over het gebruik van de openbare ruimte. • Je zoekt naar oplossingen voor klachten en meldingen. Voor de uitvoering van je werk onderhoud je goede relaties. Zowel intern als extern. Deze goede relaties zijn de basis voor de dienstverlening die jij biedt.

20 April 2021 - lees meer ...

Bouwplantoetser

Utrecht - Centerpoint Utrecht

Als bouwplantoetser ben jij verantwoordelijk voor het behandelen van vooronderzoeken en aanvragen voor omgevingsvergunningen, je toetst en beoordeeld de aanvragen. Je draagt zorg voor de afhandeling van de formele besluitvorming en stel je de beschikkingen op. Je schrijft rapportages en je verzorgt de benodigde correspondentie.

20 April 2021 - lees meer ...

Toezichthouder WABO

Utrecht - Centerpoint Utrecht

Je voert als toezichthouder WABO controles uit in het kader van de WABO op naleving van wet- en regelgeving. Je bent bezig met het opsporen van illegale sloop, bouwactiviteiten in afwijking van de verleende omgevingsvergunning en overtredingen van bestemmingsplanregeling. Bij geconstateerde overtredingen geeft je aanwijzingen en adviezen en leg je eventueel de werkzaamheden stil.  Je geeft adviezen over technische aspecten van handhavingszaken en je rapporteert hierover. Je behandeld klachten en meldingen die zijn binnengekomen op de helpdeskafdeling.  

20 April 2021 - lees meer ...

Werkvoorbereider Civiele Techniek

TIEL - Kracht Recruitment

Als werkvoorbereider civiele techniek houd jij je bezig met civiel- en cultuurtechnische ontwerpvraagstukken. Jij weet wat nodig is om een idee zo efficiënt mogelijk tot leven te brengen en kan dit nauwkeurig vastleggen in tekeningen en bestekken. - Je verzorgt voor de kleinere (deel)projecten o.a. het tekenwerk, offerteaanvragen, bestekken en verzorgt vergunningstrajecten; - Voor de complexere projecten ondersteun je de civieltechnisch projectleider met het beoordelen van de aangeleverde documenten (bestekken, kostenramingen, etc) van marktpartijen; - Je verzorgt de faserings- en omleidingstekeningen en input voor de uitvoeringsvoorwaarden; - Je rapporteert aan de civieltechnisch projectleider over de inhoud en voortgang van je werkzaamheden en de totstandkoming van de producten.

20 April 2021 - lees meer ...

Bouwkundig Projectleider Huisvesting

Eindhoven - Kracht Recruitment

Als projectleider huisvesting ga jij grootschalige vastgoedvernieuwing-, renovatie- en onderhoudsprojecten naar de finish brengen. En dit alles zonder dat er onderweg stakeholders afhaken. Dit is een uitdagende verantwoordelijkheid, want de impact op bewoners en betrokkenen van de zorginstellingen is uiteraard fors. In deze rol ben je eindverantwoordelijke voor de operationele aansturing, budgetten en de kwaliteit van de projecten. Letterlijk vanaf het eerste initiatief tot en met de feitelijke oplevering en ingebruikname. Verder zal jouw takenpakket er zo uitzien: - Je dient een groot stakeholdersveld te managen - Je selecteert de aannemers voor de projecten - Het opstellen van projectplannen en kostenramingen - Je bent verantwoordelijk voor het contractmanagement - Je bewaakt de GOTIK aspecten - Voorzitten van bouwvergaderingen - Je bent verantwoordelijk voor de tussentijdse- en definitieve oplevering

20 April 2021 - lees meer ...

Opzichter/Operationeel Leidinggevende Buitendienst

Made - Gemeente Drimmelen

Opzichter/Operationeel Leidinggevende Buitendienst Made, 36 uur per uur Wat ga je doen? In deze functie ben je verantwoordelijk voor het aansturen van de medewerkers in de buitendienst. Je bent het eerste aanspreekpunt voor hen. Je werkt samen met de voormannen, die de teams verder aansturen op de werkvloer. Je legt verantwoording af aan de manager van de afdeling Openbare Werken. Hij is ook verantwoordelijk voor de P(ersoneels)-taken. Dit houdt in dat jij voornamelijk verantwoordelijk bent voor het verdelen van werk, aansturen, aanspreken van medewerkers en je houdt je bezig met de eerste signalen die bij jou binnenkomen van medewerkers, zoals verzuimmeldingen. Verder adviseer en informeer je de manager Openbare Werken over de buitendienst. We starten een ontwikkeling in de buitendienst en vragen hier van jou een nadrukkelijke bijdrage in. Je adviseert de manager over efficiënter werken/processen inrichten en denkt mee over verdere ontwikkeling van de buitendienst. Je weet hoe je medewerkers meeneemt in ontwikkeling en verandering en betrekt hen ook in het meedenken hierover. Je bent daarnaast gericht op wat er in de openbare ruimte gebeurt. Je ziet het werk en pakt dit direct op/stuurt aan. Naast de operationele werkzaamheden heb je ook een verantwoordelijkheid op het gebied van planning en control. De functie richt zich voornamelijk op de volgende competenties: Klantgericht: onderzoeken van wensen of behoeften van de klant en medewerkers. Afspraken maken en deze nakomen. Resultaatgericht: je werkt resultaat- en doelgericht, waarbij mogelijke interessante zijwegen ook worden benut. Je zorgt dat doelstellingen worden behaald en zaken opgeleverd worden. Samenwerken: je bent in staat met anderen opdrachten uit te voeren en hebt oog voor/draagt bij aan het gezamenlijke resultaat. Individueel leiderschap: je coacht en stimuleert medewerker in ontwikkeling van hun vaardigheden en talenten. Je zet hen aan tot nadenken over hun eigen gedrag en tot het zelf oplossen van problemen. Je geeft opdrachten die een beroep doen op hun capaciteiten en ontwikkeling. Je deelt verantwoordelijkheden op een duidelijke wijze toe aan medewerkers. Plannen en organiseren: je organiseert je eigen werk. Je bepaalt prioriteiten en acties om op een effectieve en gestructureerde wijze doelen te bereiken en maakt een planning van activiteiten om mensen, tijd en middelen optimaal te benutten. Waar kom je te werken? De gemeente Drimmelen De gemeente Drimmelen is een water- en bosrijke gemeente met een aantrekkelijk toeristisch-recreatief karakter. Als gemeentelijke organisatie leveren we een adequate dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven, toeristen en organisaties gericht op een prettig woon-, werk-, verblijf en leefklimaat. Drimmelen heeft een ambitierijke agenda op het gebied van duurzaamheid. De gemeente wordt gevormd door de dorpen Made, Lage Zwaluwe, Hooge Zwaluwe, Drimmelen, Wagenberg en Terheijden en heeft 27.000 inwoners. Als gemeentelijke organisatie leveren we een adequate dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven, toeristen en organisaties gericht op een prettig woon-, werk-, verblijf en leefklimaat. De afdeling Openbare Werken Openbare Werken is één van de vijf afdelingen van de gemeente. De afdeling is er voor de zorg en onderhoud van de openbare ruimte. Het werkterrein bestaat uit de aanleg, het beheer, onderhoud en herstel van wegen, groen en riolering. De afdeling heeft een Binnen- en Buitendienst. De medewerkers van de Binnendienst houden zich vooral bezig met het maken van beleid en plannen. De medewerkers van de Buitendienst verzorgen zelfstandig praktische werkzaamheden buiten. De buitendienst bestaat uit ongeveer 30 medewerkers. De Buitendienst houdt zich naast het onderhoud van de openbare ruimte bezig met het afhandelen en beoordelen van meldingen en klachten, bemenst de milieustraat en bestrijdt gladheid in de winterperiode.

19 April 2021 - lees meer ...

Projectleider Civiel

Sliedrecht - Gemeente Sliedrecht

Gemeente Sliedrecht is op zoek naar een Projectleider Civiel 36 uur Waarom zou je moeten kiezen voor de functie van projectleider Civiel bij de gemeente Sliedrecht? 1. Als je mee wilt helpen aan de grote ambities die de gemeente Sliedrecht heeft te realiseren. 2. Als je ruimte wilt om je te ontwikkelen op inhoudelijk gebied en op coördinerend gebied. Bij ons heb je volop de ruimte om hierin de volgende stap te maken. 3. Als je voldoening haalt uit communicatie en participatie met interne en externe stakeholders om te komen tot een mooi projectresultaat. Wat ga je doen als Projectleider Civiel? • Als Projectleider ben je verantwoordelijk voor integrale projecten op civieltechnisch vlak in zowel de plan-, voorbereidings- als uitvoeringsfase; • Je geeft leiding aan grote wijkgerichte vervangingsprojecten; • Binnen de projecten draag je zorg voor de voortgang, kwaliteit, communicatie en financiën. Je werkt hierin nauw samen met zowel interne als externe partners en krijgt daarbij de ruimte om zelf vorm te geven aan de projecten; • Je bent verantwoordelijk voor de advisering richting het bestuur; • Op termijn zouden we graag zien dat je een coördinerende rol krijgt bij de voortgangsrapportage beheerprojecten en de planning & control cyclus. Er is voldoende ruimte om jezelf hierin te ontwikkelen en we zullen je daarin volop ondersteunen.

19 April 2021 - lees meer ...

Senior bouwkundig medewerker Rijksvastgoed

Assen - Rijksoverheid

Senior bouwkundig medewerker Rijksvastgoed Rijksvastgoedbedrijf (RVB) Functieomschrijving Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de grootste en misschien wel uitdagendste vastgoedportefeuille van Nederland. Dat vraagt om deskundig onderhoud en beheer. Als senior bouwkundig medewerker met standplaats Assen bewaak jij de techniek en veiligheid van de bouwkundige elementen in en rondom de gebouwen, met name op vliegbasis Leeuwarden. Maar ook op defensielocaties in bijvoorbeeld Zoutkamp of Heerenveen. Zo zorg je ervoor dat het vastgoed zorgeloos gebruikt kan worden. In een multidisciplinair team van technische vakmensen werk je aan het dagelijks niet-planbaar onderhoud (storingen), servicecontracten en complexere aanpassingen en instandhoudingsprojecten. Je schakelt marktpartijen in volgens raamcontracten voor de uitvoering van keuringen, onderhoud en aanpassingen en het verhelpen van storingen. Als het nodig is, houd je toezicht op de uitvoering van projecten. Je kent de planning voor de werkzaamheden en zorgt dat de bedrijven op het afgesproken moment bij de gebouwen kunnen. Tijdens de werkzaamheden houd je de voortgang en de kwaliteit in de gaten. Na de afronding controleer je de uitgevoerde werkzaamheden of het keuringsrapport. De gekeurde bouwkundige elementen registreer je in de keuringsapplicatie. Zijn er gebreken die snel aangepakt moeten worden? Dan vraag je offertes aan en zet je het hersteltraject in gang. Je houdt ook het overzicht over vervangingen die bij een volgende onderhoudsbeurt meegenomen moeten worden. Samen met de uitvoerende partij bespreek je de planning van de werkzaamheden. Daarin neem je ook projecten mee die niet ver vooraf gepland kunnen worden, omdat ze bijvoorbeeld het gevolg zijn van een storing. De klant klopt ook bij jou aan voor complexere technische oplossingen. Je analyseert de vraag en schat risico’s in. Vervolgens maak je een ontwerp, vraag je offertes aan en contracteer je een bedrijf voor de uitvoering. Daarbij coördineer je ook de werkzaamheden met de andere technische disciplines binnen de sectie. Voor al deze werkzaamheden vervul je de rol van locatieverantwoordelijke en ben je het directe aanspreekpunt en de vraagbaak voor de klant op locatie. Je kent de locaties, weet wat er speelt, en voert regelmatig overleg met de klant, gebruikers en collega’s. Ook ben je het verlengstuk van de betrokken projectleiders die je gevraagd en ongevraagd adviseert.

19 April 2021 - lees meer ...

Medewerker BAG/BGT

Amsterdam - Gemeente Amsterdam

Ben jij op zoek naar een uitdagende, brede functie met ontwikkelmogelijkheden in een veranderende en sterk toenemende digitaliserende omgeving? Lees dan gauw verder en reageer! Gemeente Amsterdam is op zoek naar een Medewerker BAG/BGT 18-36 uur De functie In deze brede functie zal in eerste instantie de nadruk liggen op gegevensbeheer voor de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), maar in verband met de snelle, landelijke ontwikkelingen (de komst van de Samenhangende Objecten Registratie) en nieuwe eisen die aan de afdeling worden gesteld, zal de functie op termijn worden uitgebreid met overige registraties, waaronder de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). • Vanuit jouw expertise ben je verantwoordelijk voor het toetsen van allerhande brondocumenten op juistheid, volledigheid en tevens hun actualiteit, zoals bijvoorbeeld omgevingsvergunningen; • Je bent in de keten verantwoordelijk voor het opbouwen van constructieve relaties en adviseert teneinde deze registratieketen, waaronder aanlevering, inhoudelijke data en kwaliteit van de informatie, zo optimaal mogelijk helpen af te stemmen en/of in te richten. Dit alles om de tijdigheid, juistheid en de volledigheid van de data/gegevens te bevorderen; • Je bent daarbij in staat de belangen van de directie in het algemeen, en de afdeling Gegevensbeheer in het bijzonder, in verschillende periodieke overlegvormen uit te dragen en zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Dit alles met als doel de keten zo goed mogelijk in te richten; • Verder houd je je bezig met het op basis van jouw gedegen vakkennis interpreteren, registreren en uiteindelijk de vastlegging van aangeleverde brondocumenten voor de BAG en (op termijn) ook de BGT; • Binnen de afdeling ben je eveneens verantwoordelijk voor afstemming binnen de keten. Daarbij monitor je de lopende procedures en signaleer je knelpunten, waarover je het management tijdig en waar nodig proactief informeert en komt met verbetervoorstellen; • De organisatie en verdeling van het eigen werk, dat van directe collega’s en dat van de keten en vanuit het 4-ogen principe controleren van het werk van collega’s; • Van tijd tot tijd hou je je waar nodig ook bezig met technisch tekenen van pandgeometrie.

16 April 2021 - lees meer ...

Beheerder / Vakspecialist Civiele techniek

Gouda - Kracht Recruitment

- Vanuit de disciplines wegen, kabels & leidingen en openbare verlichting adviseren over onderhoud/projecten/leefbaarheidsinitiatieven, inclusief het opstellen van programma's van eisen; - Uitzetten en begeleiden van inspecties en onderzoeken, inclusief het beoordelen van rapportages; - Toetsen van ontwerpen en overdrachtsdossiers (van Realisatie naar Beheer) en revisiegegevens; - Coördinator K&L en inhoudelijk adviseren voor instemmingsbesluiten kabels en leidingen (MOOR); - Opstellen van integrale uitvoeringsplannen en planningen; - Actualiseren en beheren van het Handboek Inrichting en Beheer Openbare Ruimte (HIBOR); - Behandelen van de aanvragen voor het gebruik van de openbare ruimte, grondverkopen en adviseren voor vergunningen.

16 April 2021 - lees meer ...

Bouwinspecteur

Amsterdam - Building Heroes

Als Bouwinspecteur draag je elke dag bij aan indrukwekkende bouwprojecten. Je bent bezig met toezichtwerkzaamheden op het gebied van omgevingsvergunningen voor het aspect bouwen, slopen en ruimtelijke ordening. Binnen de rol van Bouwinspecteur werk je in het verlengde van verleende vergunningen en werk je nauw samen met vergunning- en handhavingsjuristen. Als Bouwinspecteur geef je advies op het gebied van juiste toepassing van regels voor bouwplannen. Samen met je collega’s ga je op zoek naar een passende oplossing voor knelpunten in het project. Je bent tijdens jouw werkzaamheden continu risico’s aan het inventariseren, rapporteer je over oplossingen en draag je de verantwoordelijkheid voor het toezicht in een bepaald werkgebied en/of voor bepaalde projecten.Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging waar jouw kennis van Bouwkunde, Wet- en regelgeving en pro actieve houding goed tot zijn recht komt? Wij zijn op zoek naar een ambitieuze Vakmeester, een hardwerkende collega, maar wel met een gezonde dosis humor.

15 April 2021 - lees meer ...

Werkvoorbereider Sportaccommodaties

Den Haag - Gemeente Den Haag

Ben jij gedreven, oplettend en zorgvuldig? Hou je van uitdagingen, persoonlijke ontwikkeling en durf je op de voorgrond te treden? Voel je je als een vis in het water binnen een technische afdeling met de nadruk op sport en bouw- en/of installatietechniek? Lees dan verder!   Werkvoorbereider Sportaccommodaties Als werkvoorbereider op de afdeling Bouw, Onderhoud en Techniek (B.O.T) van de productgroep Sportvoorzieningen draag je bij aan diverse uitdagende onderhouds- en investeringsprojecten voor de gemeentelijke zwembaden, sporthallen en sportparken. Je levert je bijdragen aan het ontwerp- t/m het uitvoeringsproces en coördineert de werkzaamheden op locatie.   Deze afdeling B.O.T verzorgt de ontwikkeling-, beheer- en onderhoud van de sportvoorzieningen. De sportvoorzieningen zijn sportparken (atletiek banen, Beach volleybalvelden, kunstgras- en natuurgrasvelden) en sportaccommodaties (zwembaden en sporthallen). De afdeling verzorgt het projectmanagement, werkvoorbereiding, directievoering en controle op de realisatie van het werk, draagt daarbij zorg voor o.a. marktverkenning, het opstellen van meerjaren onderhouds- en investeringsplannen, begrotingen, (Europese-) aanbestedingen, en veiligheid- en verduurzaming van gebouwen, beantwoording van politieke vraagstukken t.b.v. bouw, onderhoud en techniek van de sportvoorzieningen.   Hoe ziet ons team eruit? Ons team bestaat uit leuke en ervaren collega’s die voor elkaar klaar staan en elkaar helpen als dat nodig is. Er is een informele- open en prettige werksfeer. Onze ‘lijnen’ zijn kort. Dat wil zeggen dat we elkaar snel kunnen vinden voor vragen of andere zaken. We hebben in ons werk een duidelijke focus op werkplezier, groei en ontwikkeling: individueel, als team én als organisatie.   Wie zoeken wij? 1   Jouw enthousiasme en positieve mindset weet je over te brengen en in te zetten in je dagelijkse contact met collega’s binnen en buiten onze afdeling. Daarnaast zorg je ook voor: - de voorbereiding (ontwerp/aanbesteding) tot aan de uitvoering, oplevering en nazorg. Jij bent een belangrijke schakel (spin in het web) binnen het Beheer en Serviceteam van BOT. Je houdt toezicht en controle op de uitvoering van de werkzaamheden; - je verzorgt i.s.m. de projectleider de offerteaanvragen, facturatie, voorcalculaties, etc. en zorgt voor een correcte uitvoering van de projectadministratie en werkzaamheden op locatie; - voor de opdrachtgever, aannemer en andere bouwteampartners ben je een aanspreekpunt en ben je goed in staat om de productgroep Sportvoorzieningen te vertegenwoordigen tijdens de bouwvergaderingen; - je realiseert en onderhoudt een optimale werkrelatie met opdrachtgevers en bouwteampartners. Je weet dan ook exact hoe je helder, tijdig en volledig moet communiceren om de juiste verwachtingen te borgen.   2         Andere werkzaamheden binnen jouw functie zijn onder meer: - opstellen en controleren van planningen; - opstellen van een programma van eisen en/of werkbestekken; - producten en diensten controleren op uitlevering, uitvoering en oplevering; - inkopen, aanvragen en beoordelen van offertes; - voorbereiden van- en eventueel deelnemen aan overleggen of bouwvergaderingen; - Legionellabeheer en alle noodzakelijke activiteiten die hiervoor nodig zijn.   3         Afdeling gerelateerde taken Je draagt bij aan een verdere professionalisering van de organisatie (Beheer – en Serviceteam) en denkt graag creatief en proactief mee over nieuwe toepassingen en of ontwikkelingen. Het opstellen van rapportages, memo’s en meedenken bij de beantwoording van raadsvragen zijn enkele belangrijke bijtaken die je hebt. Je kunt goed en helder schrijven. Je doet actief mee aan de video-meetings, stand-ups en andere digitale bijeenkomsten.   Wat vragen wij? - je bent praktisch, positief en initiatiefrijk ingesteld en je realiseert je dat jouw werk heel belangrijk is voor onze afdeling maar ook voor andere afdelingen; - je bent creatief en durft met slimme oplossingen te komen om het werk leuker, makkelijker en efficiënter te maken voor jezelf en jouw collega’s; - je signaleert en beoordeelt afwijkingen en draagt oplossingen en verbetervoorstellen aan; - je treedt graag op de voorgrond en je hebt duidelijk veel plezier in je werk, waarbij je jouw enthousiasme niet onder stoelen of banken steekt maar je durft ook collega’s aan te spreken in de vorm van feedback en feedforward; - je denkt in kansen met een flinke dosis ‘ja dat kan-mentaliteit’ waarbij je uitstekend in staat bent om je in te leven in de behoefte van onze samenwerkingspartners; - je hebt kennis en ervaring opgedaan in de programma’s zoals Oracle en Planon. Daarnaast weet jij hoe Legionellabeheer in zijn werk gaat en rapporteer je jouw bevindingen op basis van interpretatie van gegevens, binnen de richtlijnen en normeringen.   Verder vragen wij: - hbo werk- en denkniveau, bijvoorbeeld een afgeronde opleiding bouwtechniek, werktuigbouwkunde en/of installatietechniek; - kennis en ervaring met Stabu-systematiek, ISO- en NEN normeringen, AutoCAD, Office en Planon; - je kunt binnen jouw vakgebied zelfstandig specialistische werkzaamheden (laten) uitvoeren om te komen tot oplossingen in de uitvoering; - je bent in staat om technische processen snel eigen te maken en je hebt affiniteit met administratieve en financiële werkzaamheden; - bereidheid om (aanvullende) opleidingen en trainingen te volgen op het gebied van bouwveiligheid, zwemwaterbehandeling, contractbeheer maar ook soft skills zoals feedback geven, assertiviteit, etc.; - minimaal 4 jaar ervaring met vergelijkbare werkzaamheden; - je actief meedenkt aan de verdere ontwikkeling van het team waarbij goede ideeën altijd welkom zijn; - je hebt inlevingsvermogen maar ook een goede dosis aanpassingsvermogen; - Rijbewijs B Competenties plannen en organiseren, zelfstandig, communicatief (schriftelijk- als mondeling), kwaliteitsbewust, hands-on en praktisch ingesteld, resultaatgericht, creatief en flexibel, humor.   Wat bieden wij? - een arbeidsovereenkomst voor één jaar (mogelijk met een proeftijd), bij goed functioneren is er een mogelijkheid tot verlenging of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd; - een maximaal salaris van €4.048 bruto per maand op basis van een volledige (36-urige) werkweek (schaal 9); - een moderne werkplek, een mobiele telefoon, laptop, fiscaal fietsplan en een bijdrage in de reiskosten woon- en werkverkeer; - ruimte om mee te denken aan de verdere professionalisering van de afdeling; - een buddy die jou helpt om de eerste maanden goed in te werken; - een 36-urige werkweek en de ruimte om compensatieverlof op te bouwen.   Ook kun je rekenen op een uitstekend arbeidsvoorwaardenpakket, zoals: - uitstekende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden; - doorgroeimogelijkheden (bij goed functioneren + functieruimte); - thuiswerkmogelijkheden; - opname in het ABP-pensioenfonds; - een maandelijkse bijdrage aan de ziektekostenverzekering; - een individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 17,05% bovenop jouw salaris wat je naar keuze kunt inzetten voor bijvoorbeeld: extra verlof, extra salaris of o.a. lidmaatschap van de sportschool gevestigd in het stadhuis.   Kortom Een afwisselende en verantwoordelijke baan in een leuk en jong team met enthousiaste collega’s, waar je met unieke gebouwen te maken krijgt, waar kansen liggen en wij binnen de gemeente Den Haag, jou graag welkom heten!   Wekt deze vacature jouw nieuwsgierigheid op? Solliciteer dan als Werkvoorbereider Sportaccommodatie!   Meer weten? Voor meer informatie over de functie van Service Techneut(e) sportaccommodaties en de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Arne Kagie, Teamhoofd Bouw & Techniek. Dat kan op telefoonnummer 06 50 18 13 07 of per mail: [email protected] Extra informatie? - wacht niet met solliciteren tot de sluitingsdatum, wanneer wij een match zien plannen wij direct een sollicitatiegesprek in; - het opvragen van referenties kan een onderdeel zijn van de procedure; - het aanleveren van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kan deel uitmaken van de procedure; - wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die binnen komen via de 'Solliciteer' button - meer over onze arbeidsvoorwaarden vind je op; www.werkenvoordenhaag.nl/arbeidsvoorwaarden - indien we niet fysiek met sollicitanten in gesprek kunnen i.v.m. de ontwikkelingen rond het Coronavirus, zullen de sollicitatiegesprekken online met de applicatie Microsoft Teams plaatsvinden. Onderaan de pagina is een bijlage toegevoegd met tips voor een online sollicitatiegesprek.

14 April 2021 - lees meer ...

Adviseur programma van eisen

Amsterdam - Gemeente Amsterdam

Adviseur programma van eisen Amsterdam, 32-36 uur per week In het kort Realiseren van een optimaal programma van eisen rondom onze bruggen, sluizen en kades waarin alle betrokkenen zich kunnen vinden. Aangeven wat de mogelijkheden én de grenzen zijn binnen de gemeente Amsterdam. Werken in een divers team met ongeveer 15 deskundige collega’s die samen de schouders zetten onder optimaal onderhoud aan de essentiële assets in onze stad. Zo draag je bij aan de gemeente Amsterdam Bruggen, kades en sluizen zijn kenmerkend voor Amsterdam. Mede dankzij jou blijven ze in optimale staat. Als procesbegeleider zorg je ervoor dat alle projecten, als input vanuit Stedelijk beheer, een optimaal en actueel programma van eisen (PvE) ontvangen. Zijn er wijzigingen, bijvoorbeeld vanuit het projectteam of de beleidsmakers? Dan haal jij input op bij collega’s en Stadswerken, begeleid je het wijzingenproces en kom je tot een aangepast PvE. Zo pas je het vastgestelde PvE-proces toe en bewaak je de functionaliteit van onze assets. Dit doe je op een gemiddelde werkdag Je duikt in de actuele wet- en regelgeving en praat je technische collega’s bij over de eventuele veranderingen. Je denkt mee over de juiste vertaalslag naar de civiele constructies in de stad. Je gaat om tafel met de technisch manager van het programma Bruggen en Kades en evalueert een recent afgerond PvE-project. Samen kijken jullie naar wat er de volgende keer beter kan rond het wijzigingenproces (changemanagement-proces) van het PvE. Je informeert bij ketenpartners, zoals de assetmanagers en het Ingenieursbureau, naar het afgelopen kwartaal. Wat is goed gegaan binnen het PvE-wijzigingenproces? En wat kan beter? Je bedenkt oplossingen voor de eventuele knelpunten en legt deze voor aan de collega die eindverantwoordelijk is voor de PvE-processen. Je hebt contact met je leidinggevende om samen de stand van zaken door te nemen en verantwoording af te leggen over jouw werkzaamheden. Je behandelt een e-mail van de regievoerders groot onderhoud. Zij denken dat een bepaald aspect van het PvE-proces beter kan. Je gaat te rade bij je technische collega’s en brengt een advies uit. Daar komt bij dat je verder kijkt dan alleen de assets bruggen, sluizen en kades. Zo bewaak je namelijk ook de kwaliteit van de PvE’s rondom onder meer geluidsschermen en steigers. Hierbij komen jouw brede inzicht in wat er in de stad speelt en de vele contacten die je hebt, goed van pas. Steeds heb je een duidelijk doel voor ogen: onze stad veilig en bereikbaar houden voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Dicht bij de Amsterdammers Werken voor Amsterdam betekent werken voor ruim 850.000 Amsterdammers. We zorgen ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Het team Civiele Constructies is betrokken bij elkaar, elkaars werk én de stad. De ongeveer 50 mensen weten wat er speelt in de stad en de wereld, net als jij. Samen sturen we integraal op een optimale instandhouding en maximale beschikbaarheid van de civiele constructies in Amsterdam. Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn de directie Stadswerken, de stadsdelen, het team van het programma Bruggen en Kades en diverse teams van Verkeer en Openbare Ruimte. Binnen Civiele Constructies werk je in een team van ongeveer 15 technisch adviseurs. Dit zijn stuk voor stuk vakinhoudelijke specialisten die samen iedere dag gaan voor het best mogelijke resultaat. Wil je nog meer weten? We laten graag onze medewerkers aan het woord: www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/werkenbij/medewerkers-aan-het-woord. Kijk ook op www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/werkenbij/ voor meer informatie over ons.

13 April 2021 - lees meer ...

Adviseur omgevingskwaliteit

Tilburg - Gemeente Tilburg

In het kort We zoeken een energieke adviseur omgevingskwaliteit en cultuurhistorie. Je werkt op het gebied van welstand en monumenten. Ben je positief ingesteld, ambitieus, heb je een brede interesse en neem je graag initiatief? Lijkt het jou daarnaast gaaf om te werken aan belangrijke maatschappelijke opgaven? Dan ontvangen we graag jouw reactie! Wat ga je doen? Tilburg is volop in ontwikkeling; dagelijks werken we met particulieren, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars, instellingen en bedrijven aan bouwplannen en gebiedsontwikkelingen. In deze functie heb je verschillende taken. Het is dus een erg afwisselende baan waarin je jezelf volop kan ontwikkelen. De taken die je uitvoert zijn: - Adviseren ook op het terrein van welstand en monumenten bij bouwplannen; - Voorbereiden van de vergaderingen van de Omgevingscommissie; - Optreden als plaatsvervangend secretaris van de Omgevingscommissie; - Begeleiden van restauratieprojecten en hierover adviseren, het toetsen van bouwhistorische en bouwtechnische rapporten; - Het toekennen van subsidies voor restauratie en gevelverbetering. Je werkt in een collegiale en informele omgeving en je krijgt goede begeleiding van je collega’s. Er is veel ruimte voor persoonlijke en professionele ontwikkeling waarbij je de nodige zelfkennis en praktische vaardigheden ontwikkelt (bijvoorbeeld door middel van gerichte trainingen, coaching en/of intervisie). Hoe ziet je dag eruit? Je begint deze dag thuis. Via MS Teams bespreek je met een architect een bouwplan. Daarna beoordeel je namens de Omgevingscommissie een groot aantal plannen waarvoor een welstandsadvies nodig is. Je overlegt hierover met collega’s en met leden van de Omgevingscommissie. Er zit ook een aantal monumenten tussen en hiervoor overleg je met de beleidsmedewerkers erfgoed en monumenten. Samen met je collega stel je de agenda voor de Omgevingscommissie op. Er staan deze week weer een aantal bijzondere projecten die er toe doen voor de stad op de agenda. Je zorgt dat alle stukken compleet zijn en je nodigt de architecten uit die gaan presenteren. Vervolgens stap je op de fiets en bezoek je twee monumenten waar een omvangrijke verbouwing gaat starten. Met de architect en de eigenaar bekijk je ter plaatse of de voorgestelde ingrepen passend zijn en de monumentale waarde niet aantasten. Daarna beoordeel je twee subsidieaanvragen voor een restauratie van een gemeentelijk monument. Aan het eind van de dag heb je een intervisiebijeenkomst in de LocHal samen met andere adviseurs van de gemeente en drink je nog wat met je collega’s. Wat breng je mee? - Een opleiding op het terrein van architectuur aan een Technische Universiteit of een Academie voor Bouwkunst of een vergelijkbare opleiding; - Bij voorkeur heb je al enige werkervaring als secretaris van een welstandscommissie en/of als (restauratie)architect; - Je kan snel afwegingen maken, tegenstrijdige belangen verbinden en je hebt oog voor zowel kwaliteit als de haalbaarheid; - Je kan bouwtekeningen en restauratieplannen analyseren en hebt kennis van het Wabo-vergunningsproces; - Je kan goed schrijven en helder presenteren; - Je bent enthousiast, ondernemend, resultaatgericht, flexibel, klantgericht en omgevingsbewust; - Je wil je inzetten voor de ambities van de gemeente en bent enthousiast over het werken voor een overheid; - Je bent 32 tot 36 uur per week inzetbaar. Wat krijg je ervoor terug? - Goede werk-privébalans; een fulltime dienstverband is maximaal 36 uur; - De functie is ingeschaald in salarisschaal 10 (aanloopschaal 9). Op basis van een fulltime dienstverband is dit minimaal € 2.756,- en maximaal € 4.494,-. Afhankelijk van jouw ervaring en huidige situatie doen we je een zo goed mogelijk voorstel binnen deze bandbreedte; - Een individueel keuzebudget van 17,05 % wat je maandelijks opbouwt. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je het budget besteedt; - Reis je met openbaar vervoer? Jouw reiskosten worden dan volledig vergoed (2e klas); - In eerste instantie krijg je een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar aangeboden. Afhankelijk van je functioneren en organisatieomstandigheden kan dat na een jaar worden omgezet in een vaste aanstelling; - Alle faciliteiten om goed te werken op kantoor en thuis, waaronder een laptop en een telefoon; - Keuze uit verschillende trainingen in het Tilburgs Leerhuis waarmee je elke dag beter kan worden; - Maatschappelijk relevant werk. Alles wat je doet heeft direct gevolg voor inwoners, medewerkers en partners van de gemeente Tilburg; - Werken bij één van de beste overheidsorganisaties van het land met veel ruimte om je verder te ontwikkelen. Contactinformatie Wil je eerst meer informatie over de functie? Neem dan contact op met Wim Sloot, teammanager stedelijke ontwikkeling, via tel nr. 013 5428760. Vragen over de sollicitatieprocedure kun je mailen naar [email protected] onder vermelding van vacaturenummer: RUI21-09e. Interesse? Solliciteer via de 'Solliciteer' button. Conform de huidige richtlijnen rondom het Corona virus worden sollicitatiegesprekken zoveel mogelijk digitaal en/of telefonisch gevoerd. Deze richtlijn kan aangepast worden afhankelijk van de ontwikkelingen en keuzes van de regering. De vacaturehouder bepaalt in overleg met de sollicitant hoe zij de sollicitatieprocedure vormgeven met inachtneming van de preventieve maatregelen.

7 April 2021 - lees meer ...

Beleidsmedewerker Grondwaterkwantiteit

Utrecht - Provincie Utrecht

Voor het Domein Leefomgeving, team Water en Bodem is de Provincie Utrecht op zoek naar een: Beleidsmedewerker Grondwaterkwantiteit 32-40 uur per week Functieschaal 11 Contract voor onbepaalde tijd Realiseer jij onze ambitie bij de realisatie van de drinkwaterstrategie, en zorg jij voor maatregelen ten behoeve van de droogtebestrijding bij natuurgebieden? Wie zijn wij: Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei. Vanuit het domein Landelijke Leefomgeving (LLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk, vitaal landelijk gebied en een schoon en robuust bodem- en grondwatersysteem. Onze kerntaken zijn natuur (inclusief groene vergunningverlening), landbouw, water en bodem(-sanering). Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een sterke verbinding tussen de natuur, de mensen en maatschappij, een duurzame landbouw en een robuust Natuurnetwerk. Zo zorgen we zorgen met onze teams samen met waterschappen en drinkwaterbedrijven voor waterveiligheid, aanpak droogtebestrijding en drinkwatervoorziening. We versterken de leefbaarheid van het landelijk gebied door uit te gaan van de kracht van een gebied, en lokale initiatieven te ondersteunen. En geven uitvoering aan programma’s zoals Klimaatadaptatie, Bodemdaling en Agenda Vitaal Platteland. Het team Water en Bodem zorgt mede met de uitvoering van haar taken op het gebied van water, grondwater en bodem voor een duurzame, aantrekkelijke en veilige provincie. Het team richt zich op de maatschappelijke opgaven uit de Omgevingsvisie in de provincie en voert wettelijke taken uit. Water en Bodem dragen bij aan de kerntaken van de provincie en de grote opgaven in de fysieke leefomgeving. Robuuste bodem- en watersystemen vormen de drager voor de gewenste ontwikkelingen. Het team houdt zich bezig met een aantal belangrijke maatschappelijke opgaven zoals waterveiligheid en wateroverlast, waterkwaliteit, voldoende schoon (drink)water, bodemkwaliteit en bodemdaling. We werken samen met onze partners, binnen en buiten de organisatie, met name de drie drinkwaterbedrijven en de vier Utrechtse waterschappen. We doen dat integraal, gebiedsgericht en projectmatig. Samenwerken is nodig omdat het dringen is in de ondergrond en veel opgaven gebruik maken van het bodem- en grondwatersysteem. Wat ga je doen Binnen het team Water en Bodem (WEB) werk je samen met collega’s vanuit een beleidsmatige invalshoek aan de ontwikkeling en uitvoering van het grondwaterbeleid. Het beleid van de fysieke leefomgeving (ruimte, bodem-water-milieu, mobiliteit en natuur) is in het kader van de Omgevingswet gebundeld in een nieuwe Omgevingsvisie, -verordening en programma’s, waaronder het bodem en waterprogramma. Het in ontwikkeling zijnde Bodem en Waterprogramma gaat de provinciale opgave bevatten voor grondwater en drinkwater. De ambitie van het beleid is het op orde houden van de goede kwantitatieve en kwalitatieve toestand van het grondwaterlichaam. Wij zorgen ervoor dat de beschikbare hoeveelheid grondwater voldoende is om grondwaterafhankelijke functies in stand te houden of te verbeteren. We doelen hiermee in het bijzonder op kwetsbare en vitale functies, zoals waardevolle natuur of winningen voor drinkwater. Je participeert in (gebieds)processen waarin het grondwatersysteem een belangrijke onderdeel is. Voorbeelden van processen zijn de realisatie van de drinkwaterstrategie, maatregelen ten behoeve van de droogtebestrijding bij natuurgebieden, energietransitie en gebiedsaanpak stikstof. Jouw werkzaamheden betreffen meer in het bijzonder: Je brengt kennis van het grondwatersysteem in bij verschillende (3-D) gebiedsprocessen. Je draagt bij aan de realisatie van de drinkwaterstrategie en de (toekomstige) openbare drinkwatervoorziening. Je werkt samen met waterschappen om het inzicht te vergroten in het grondwatersysteem. Je participeert in projecten rondom waterbesparing. Je bent daarnaast breder inzetbaar in het waterbeleid binnen het team Water en Bodem.

7 April 2021 - lees meer ...

Technisch adviseur beoordelen waterveiligheid

Middelburg - Waterschap Scheldestromen

Technisch adviseur beoordelen waterveiligheid Middelburg, 36 uur per week Bouw mee aan de basis van de Zeeuwse waterveiligheid. Woon jij onder of boven NAP? Veel mensen vinden het vanzelfsprekend dat we in Nederland voor een groot deel onder de zeespiegel leven. Gelukkig vinden wij dat niet. Dag en nacht werken onze 460 medewerkers aan sterke dijken, veilige plattelandswegen, zuiveren van rioolwater en schoon en voldoende water in de sloot. Jij binnenkort ook? Het werk bij Scheldestromen is niet alleen leuk maar ook maatschappelijk relevant! En waar kun je dat beter doen dan in Zeeland? Welkom bij Scheldestromen! De functieomschrijving Beoordelen van de waterkeringen (inclusief de kunstwerken) volgens het wettelijk beoordelingsinstrumentarium (WBI) op de nieuwe (veiligheids-)normering. Wat zijn jouw werkzaamheden? Je voert de wettelijke beoordeling van de waterkeringen uit volgens het wettelijk beoordelingsinstrumentarium (WBl) en het ontwerpinstrumentarium (Ol), handleidingen, achtergrondrapporten en programmatuur voor dijk-, duin- en kunstwerkberekeningen. Je levert input voor de Veiligheidsanalyses als voorbereiding van een HWBP-project. Je past het WBI en het Ol toe. Je werkt met programma’s als Riskeer, Hydra NL, Morphan en het SOS-ondergrondmodel. Je analyseert de stabiliteit van waterkeringen met D-Geo Stability en eventueel met meer specialistische tools zoals Plaxis (2D/3D) en grondwaterstromingsmodellen. Je werkt met probabilistische systematiek waarop het huidige beoordelen is gebaseerd. Je begeleidt geotechnisch onderzoek en analyseert de grondparameters die in het werkgebied van Scheldestromen voorkomen. Deze pas je toe in analyses van stabiliteit en piping. Je definieert scenario's om onzekerheden in ondergrond en grondparameters te verdisconteren. Je analyseert risico’s voor waterkeringen veroorzaakt door externe factoren, zoals windturbines en gebouwen. Je neemt deel aan overleggroepen met overheden en bedrijfsleven. Je adviseert over gespecialiseerde vaktechnische aspecten op het gebied van beleid, beheer en onderzoeksprojecten. Je levert input voor de (veiligheids-)rapportage zorgplicht. Je stelt notities en rapportages op.

6 April 2021 - lees meer ...

Gedreven Projectleider Infrastructurele projecten

Zwolle - Provincie Overijssel

Altijd al willen werken aan grootschalige projecten die van wezenlijke invloed zijn op de (natte en droge) infrastructuur binnen Overijssel? Gedreven Projectleider Infrastructurele projecten 32-36 uur | Zwolle Altijd al willen werken aan grootschalige projecten die van wezenlijke invloed zijn op de (natte en droge) infrastructuur binnen Overijssel? Voor verschillende infrastructurele projecten zoeken wij een projectleider. Wat ga je doen Als projectleider infrastructurele projecten word je met name ingezet op projecten in de voorbereidings- en de realisatiefase. Maar als projectleider ben je meer dan alleen iemand die de touwtjes in handen heeft. Jij bent eindverantwoordelijke voor het gehele proces. Het is jouw taak om niet alleen een infrastructureel hoogstandje tot een goed einde te brengen, je zorgt er ook voor dat de maatschappelijke opgaves (bijv. circulariteit) maximaal een plek krijgen binnen de projecten, dat er minimale risicos gelopen worden en alle stakeholders goed geïnformeerd zijn. Als projectleider infrastructurele projecten ben je niet alleen verantwoordelijk voor de technische scope van een project. Je bent in staat om ook de financiële, technische, omgevings- en bestuurlijke uitdagingen te overzien en hierop te anticiperen. Je zorgt ervoor dat jouw projecten in control zijn. Je maakt aan de hand van een projectopdracht een projectplan en gaat daarmee aan de slag. Je brengt de projectomgeving in kaart, start uitvragen naar ingenieursbureaus op, besteedt veel aandacht aan het omgevingsmanagement en als verbinder zorg jij voor een goede samenwerking tussen alle partijen. In de realisatiefase ben jij het aanspreekpunt voor de aannemer. En vervolgens zorg je na oplevering voor een goede overdracht naar de beheerorganisatie. En om wat voor projecten het dan gaat? Denk hierbij aan het vervangen van beschoeiingen, het vervangen/versterken van meerdere kunstwerken, de reconstructie van knooppunt Raalte bij de N35, maar ook een onderzoek naar de mogelijkheden van zonneopwek langs bepaalde wegen. Stuk voor stuk projecten met grote uitdagingen. We zoeken een collega voor 32- 36 uur per week.

2 April 2021 - lees meer ...

Het meest actuele en complete overzicht van bouwkundige en civieltechnische vacatures bij de overheid vindt u hier, op Bouwjobs.nl. Voor banen bij zowel gemeenten, provincies of de landelijke overheid in uw eigen regio. U de perfecte job gemakkelijk via de geavanceerde zoekfunctie.

U heeft een goede opleiding (bijvoorbeeld bouwkunde of civiele techniek) en u wilt liever dat potentiële werkgevers u benaderen in plaats van andersom? Plaats dan uw CV in de CV-databank van Bouwjobs.nl. Dit kan ook anoniem. Klik hier om te starten.

Aangezien Bouwjobs.nl de enige jobboard is die zich puur en alleen richt op kaderfuncties binnen de bouwbranche, is de kans erg groot dat u hier de perfecte baan gaat vinden. U kunt hiervoor gebruik maken van de zoekfunctie, maar u kunt uzelf ook inschrijven voor de Jobagent. U krijgt dan dagelijks de nieuwste jobs per mail binnen die geselecteerd zijn aan de hand van uw profiel.

Ook voor overheidsinstellingen die op zoek zijn naar bouwkundige of civieltechnische invulling van hun vacatures is Bouwjobs.nl een ideale ontmoetingsplek. Klik hier voor meer informatie.

Filteren