Bouwkundige / civieltechnische vacatures overheid


67 vacatures gevonden

Innovatieve Technoloog

Doetinchem - Waterschap Rijn en IJssel

Wij zoeken een: Innovatieve Technoloog Verbind jij techniek met innovatie? Ben je in staat om technologische vraagstukken vanuit een verrassende invalshoek aan te vliegen, en deze samen met partners te ontwikkelen richting een circulaire toekomst? Dan is deze functie iets voor jou. Waarde creëren in de keten De afvalwaterketen is sterk in beweging. Met een sterk team beheren en optimaliseren wij onze zuiveringstechnische installaties. Tegelijkertijd werken we aan de opgaven van de toekomst Waarde van de Waterketen in 2050. Zo willen we waarde creëren door water op maat te produceren, willen we circulaire oplossingen realiseren en de impact van de keten op het milieu en klimaat omzetten in een positieve bijdrage. Innovaties zijn nodig om deze ambities in te vullen. Deze realiseren we samen met andere overheden, bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen. Zo sluiten we (regionale) kringlopen en werken we aan grondstofinnovaties met partners (zoals Kaumera). Deze netwerken zijn voor ons essentieel om te kunnen innoveren.

16 Maart 2020 - lees meer ...

Directievoerder Infra (gemeente)

Amsterdam - bouwhuysch

Het team directievoering van de afdeling infra is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de openbare ruimte. De directievoerder voert volgens de UAV directie op (RAW) contracten. De directievoerder is verantwoordelijk voor de uitoefening van de contractverplichtingen van de aannemers. Daarnaast signaleert zij of hij kansen en risico's en legt deze neer bij het team. De directievoerder overlegt met beheerders van verschillende disciplines om tot oplossingen te komen bij de uitvoering van projecten en adviseert hierover aan het projectteam. De directievoerder heeft een adviserende rol ten aanzien van uitvoering gerelateerde vraagstukken voor projecten.

Gisteren - lees meer ...

Toezichthouder bouw in de provincie groningen en drenthe

Groningen 9743 Groningen - Bouwselect

Je gaat inspecties doen op bouwplaatsen, terreinen en complexe gebieden in de gebouwde omgeving. Je toetst het gebruik ervan én kijkt of alle regels worden nageleeft. Je gaat aan de slag met overlastmeldingen en behandeld deze ook. Daarnaast los je problemen op en staat stakeholders te woord over de geldende wet- en regelgeving daarnaast stel je rapportages op naar aanleiding van de inspecties die je hebt uitgevoerd.  Ook doe je verbetervoorstellen bij diverse zaken m.b.t… bezwaar en beroep. 

Gisteren - lees meer ...

Aankomend constructeur uit friesland

Leeuwarden 8939 Friesland - Bouwselect

Bij dit bedrijf is een informele sfeer aanwezig, waarbij je prettig je werk kan doen. Je kan altijd vragen stellen aan collega’s, er heerst een open cultuur. Het bedrijf heeft de ambitie om verder te groeien met jou! Wil jij ook met hun groeien en jezelf verder ontwikkelen en de doorgroeimogelijkheden pakken? Hier is alle ruimte voor door middel van; opleidingen, cursussen, traineeships alles is mogelijk.

Gisteren - lees meer ...

WABO Vergunningverlener

Middelburg - Maandag

Ben jij een (ervaren) WABO Vergunningverlener en wil jij projectmatig werken zodat jij diverse gemeenten uit de brand kan helpen? Dit alles met de zekerheid van een vast contract? Klik dan hier! Ter uitbereiding van ons team Bouw & Civiel zijn wij bij Maandag® Middelburg op zoek naar een WABO Vergunningverlener. Jouw taak als WABO Vergunningverlener is het toetsen van bouwplannen aan de hand van de omgevingswet en het bouwbesluit. Naast de wet & regelgeving houd je als WABO Vergunningverlener rekening met zaken als brandveiligheid, politieke consequenties en ondergrondse infrastructuur. Wanneer een bouwplan niet voldoet aan de eisen, stel jij een advies op. Hierin geef je aan hoe het plan aangepast kan worden. Hierbij houd jij rekening met onder andere haalbaarheid en veiligheid. Als WABO vergunningverlener heb je dus te maken met veel verschillende belanghebbende. Deze belangen op elkaar afstemmen binnen complexe vraagstukken, daar krijg jij energie van! Bij Maandag® werken betekent flexibele zekerheid, dit houdt in dat je bij diverse opdrachtgevers en op verschillende projecten in gezet kan worden. Samen met jou zoeken wij een project en opdrachtgever die goed bij jou past. Dit alles wordt gefaciliteerd door een dienstverband bij Maandag®, waardoor je zeker bent van een inkomen. Past deze beschrijving bij jou? Neem dan contact met mij op! T: 06 51 02 93 17 M: [email protected]

27 Maart 2020 - lees meer ...

Bouwplantoetser

Arnhem - Maandag

Voor diverse overheidsinstellingen in de regio Gelderland ben ik op zoek naar een Bouwplantoetser. Als Bouwplantoetser beoordeel en toets je de bouwplannen aan de hand van de WABO. Je bent het eerste aanspreekpunt voor klanten bij grote bouwinitiatieven. Jij begeleidt het proces: van het maken en laten vaststellen van bestemmingsplannen tot het geven van inhoudelijk advies. Tot slot houd je het overzicht over alle toebedeelde dossiers.

27 Maart 2020 - lees meer ...

Civieltechnisch werkvoorbereider

Arnhem - Maandag

Voor de regio Gelderland ben ik op zoek naar werkvoorbereider(s). Als Civieltechnisch werkvoorbereider is geen dag hetzelfde voor jou! Jij bent verantwoordelijk voor de coördinatie van project(en). Het werk van een werkvoorbereider is afwisselend. Jij bent de schakel tussen calculatie, projectleiding en uitvoering. Er is voor jou voldoende technische uitdaging en je hebt veel overleg met de uitvoering. Tevens beheer je de projectadministratie en onderhoud je contact met de projectleider over de voortgang van de werkzaamheden.

27 Maart 2020 - lees meer ...

Projectleider Civiel

Arnhem - Maandag

Als projectleider zet jij de lijnen uit, waarbij je verantwoordelijk bent voor het project van begin tot eind. Hiervoor heb jij een groot verantwoordelijkheidsgevoel, maar je haalt er ook je energie uit. Herken jij dit en heb jij werkervaring als projectleider civiele techniek bij de gemeente? Dan ben ik op zoek naar jou. In deze functie ben je verantwoordelijk voor het verzorgen van de werkvoorbereiding tot aan realisatie van het project. Jouw verantwoordelijkheid ligt binnen de kwalitatieve en kwantitatieve voortgang van de planning en de budgetbewaking. Verder is het jouw taak om multidisciplinaire projectteams aan te sturen, die zich bezighouden met projecten gericht op de civiele techniek. Binnen het team bevinden zich diverse achtergronden. Dit betekent dat je voor senioren een sparringpartner zult zijn en een coachende rol zal aannemen ten opzichte van junioren. Je bewaakt het project zowel procesmatig, inhoudelijk als commercieel.

27 Maart 2020 - lees meer ...

Medewerker civiele techniek

Baarn - Gemeente Baarn

Zet jij je graag in voor een duurzame, prettige leefomgeving in de openbare ruimte? Kom jij het verschil maken in de aanleg, het beheer en onderhoud van wegen, riolering, straatverlichting en andere civiele aspecten in de gemeente Baarn? Dan zoeken we waarschijnlijk naar jou! Medewerker civiele techniek Voor 36 uur per week Wat ga je bij ons doen Je verricht uiteenlopende werkzaamheden op het gebied van civiele techniek. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoeringsfase van civieltechnische projecten in de openbare buitenruimte. Je bent het eerste aanspreekpunt voor onze inwoners, bedrijven en instellingen. Je bewaakt de voortgang, kwaliteit, kosten en veiligheid van de uitvoering. Het begeleiden van voorlichtingsbijeenkomsten en inspraakprocedures behoort ook tot jouw werkzaamheden. De nadruk van de werkzaamheden ligt binnen de vakgebieden wegen en riolering. Wat vragen wij van je • Het verrichten van diverse werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het verzorgen van rioolaansluitingen, overleg met nuts partijen, zaken (laten) inmeten / onderzoeken en het laten verhelpen van storingen aan de openbare verlichting. • Het voorbereiden, aanbesteden en laten uitvoeren/coördineren van civieltechnische werken. • Tijdens de uitvoeringsfase van een project, in de rol van projectleider / toezichthouder, te sturen op kwaliteiten zoals vastgelegd in het contract. Je hebt ervaring in het houden toezicht en/of het uitvoeren van werken. Je documenteert tot en met de oplevering van het project over de voortgang. Je leidt bouwvergaderingen en waakt over de planning, kwaliteit, het budget en de veiligheid. • Het verzorgen van voorlichting en informatieverstrekking op het vakgebied. Inclusief het beantwoorden van vragen van burgers. • Het up-to-date houden van de areaalgegevens en verwerken van revisies in het beheerpakket. • Het afhandelen van de meldingen openbare ruimte die jouw vakgebied / projecten betreffen. Hierbij de vraag van de inwoner helder te krijgen en voor antwoorden en oplossingen te zorgen. Indien nodig maak je zelf meldingen aan in het Zaaksysteem.

26 Maart 2020 - lees meer ...

Senior Adviseur Bouwkunde Rijksvastgoed (Utrecht)

Utrecht - Rijksoverheid

Senior Adviseur Bouwkunde Rijksvastgoed (Utrecht) Rijksvastgoedbedrijf (RVB) Functieomschrijving De grootste vastgoedportefeuille van Nederland, met de meest bijzondere objecten. Die wordt beheerd door het Rijksvastgoedbedrijf. Als senior bouwkundige werk je aan complexe verbouw- en onderhoudsprojecten. Jij zorgt ervoor dat klussen geklaard worden volgens de geldende wet- en regelgeving. Zo waak je over de kwaliteit van onze portefeuille. De realisatie van een nieuwe entreepui in een rijkskantoor. Een advies over de renovatie van het archief van de rechtbank. Of de bouw of verbouwing van een vliegtuighangar voor de F35. Voorbeelden van kortlopende werkzaamheden of langere projecten waarvoor jij verantwoordelijk bent en die voortkomen uit de klantwensen en het dagelijks onderhoud. Altijd heb je meerdere opdrachten onder je hoede. Aan jou de taak om die tot een goed einde te brengen. Jij begrijpt: een goede voorbereiding is het halve werk. Allereerst bekijk je of we projecten kunnen bundelen. Daarna beoordeel je hoe we de voorbereiding het beste kunnen aanpakken; je maakt de afweging ‘make or buy’. Is ‘buy’ de beste optie, dan selecteer je de juiste marktpartij door middel van een uitvraag die je zelf opstelt. Doe je de voorbereiding zelf, dan ga je aan de slag met projecten waarbij de randvoorwaarden complex kunnen zijn. Je adviseert over verduurzaming door bijvoorbeeld isolatietoepassingen en het hergebruiken van materialen. Daarnaast zorg je voor de technische afstemming van ontwerpbijdragen van disciplines als elektrotechniek en werktuigbouwkunde. Ook waak je ervoor dat de voorbereiding binnen de voorwaarden van tijd en geld verloopt en signaleer je eventuele afwijkingen. Je bent een vraagbaak voor je collega’s van het cluster Bouwkunde, adviseert hen over de aanpak van projecten en maakt evaluaties. Daarnaast ben je het eerste aanspreekpunt voor het clusterhoofd, die jij ondersteunt bij het beleggen van werk en het bewaken van de kwaliteit van te leveren producten. Ook neem je deel aan landelijke kennisgroepen over bijvoorbeeld asbest, veiligheid en gezondheid of gebouwinformatie. Zo draag je bij aan de verdere ontwikkeling van de discipline bouwkunde.

26 Maart 2020 - lees meer ...

Senior Bouwkundige Rijksvastgoed

Utrecht - Rijksoverheid

Senior Bouwkundige Rijksvastgoed Rijksvastgoedbedrijf (RVB) Functieomschrijving Het schilderwerk in een penitentiaire inrichting, gevelisolatie bij een kantoorgebouw van de Belastingdienst of onderhoud aan de schietbanen van een kazerne. Je werkt als senior bouwkundige vastgoed bij het Rijksvastgoedbedrijf aan diverse verbouw- en onderhoudsprojecten. Zo zorg je ervoor dat het rijksvastgoed ook in de toekomst zorgeloos gebruikt kan blijven worden. Je geeft bouwkundig advies met oog voor verduurzaming. Kunnen we bij een onderhoudsklus bijvoorbeeld meteen gevelisolatie toepassen? Of welke materialen kunnen we hergebruiken bij een verbouwing? Als een project start, geef je input voor het projectinitiatiedocument. Denk aan de hoogte van het budget en jouw inschatting van de projectduur. Daarna neem je deel aan het startoverleg en inspecteer je de projectlocatie. Ook ga je na of er aanvullende onderzoeken nodig zijn naar bijvoorbeeld de bodemgesteldheid of asbest. Daarvoor lever je gegevens aan bij de externe deskundige. Bij al je werkzaamheden let je op de normen en kwaliteitseisen. Is het project multidisciplinair? Dan verzorg jij de coördinatie tussen bouw, elektra, werktuigbouwkunde en buitenruimte. Als je alle informatie compleet hebt, schrijf je een werkomschrijving of bestek en maak je een kostenraming en eventueel de bijbehorende tekeningen. Ook zorg je voor een risico-inventarisatie en evaluatieplan (RI&E) en een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G). Op basis van dat hele pakket dient de aannemer een offerte in. Is die akkoord? Dan volgt de opdracht en start de uitvoering. Tijdens de duur van het project beantwoord je bouwkundige vragen en geef je advies aan projectleiders en collega’s. Eventueel ben je toezichthouder op een aantal projecten die je in dat geval ook regelmatig bezoekt. Je neemt deel aan bouwvergaderingen, controleert of alles volgens de planning verloopt en bewaakt de kwaliteit. Als een project afgerond is, zorg je dat alle stukken in de vastgoedinformatie bewaard worden. Het gaat dan onder meer om vergunningen en revisietekeningen. Verder neem je deel aan landelijke kennisgroepen over bijvoorbeeld asbest, veiligheid en gezondheid of gebouwinformatie.

26 Maart 2020 - lees meer ...

Senior Adviseur Vastgoed

Alkmaar - Maandag

Met een ondernemende instelling behartig je, als Senior Adviseur Vastgoed, de belangen van de gemeente als vastgoedeigenaar van circa 275 panden en gronden. Samen met jouw collega's bouw je aan een vastgoedportefeuille, die bijdraagt aan het realiseren van onze maatschappelijke en strategische doelstellingen. Als Senior Adviseur Vastgoed ben jij een stevig maar een fair onderhandelaar, waardoor je precies weet waar je het onderste uit de kan weet te halen en op welke manier. Jij adviseert over en organiseert op voortvarende en verantwoorde wijze de verkoop, aankoop, huur en verhuur van objecten en gronden. Daarbij treed je namens de gemeente op als onderhandelaar. In jouw rol als Senior Adviseur Vastgoed ben jij: - De regisseur bij verduurzamings- en technische vraagstukken van gemeentelijk vastgoed; - Verantwoordelijk voor het doen van een voorstel voor de invoering van een systeem van kostprijs dekkende huur per object; - De persoon die zorgt voor voortdurende afstemming met het College van B&W en met collega's binnen en buiten het team. Ook stel jij business cases op en projectplannen op voor de wijzigingen, die je in de vastgoedportefeuille nodig acht. Daarbij hou jij de organisatie en jezelf scherp op de beleids- en marktonwikkelingen op het gebied van huisvesting en vastgoed en doet voorstellen voor actualisatie. 

26 Maart 2020 - lees meer ...

Projectleider Infrastructuur Voorbereidingsfase

Utrecht - Provincie Utrecht

Projectleider Infrastructuur Voorbereidingsfase Utrecht, 2 fte Voorbereiden van infrastructurele uitvoeringsprojecten. Wie zijn wij Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur, de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Opgavegericht werken, focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes. Domein Mobiliteit Binnen Mobiliteit spelen interessante en urgente vraagstukken: (emissievrij) openbaar vervoer, snelfietsroutes, verlagen maximumsnelheden, bereikbaarheid, maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels. Er spelen ingrijpende ontwikkelingen en het gaat om grote sommen geld. Waar kom je te werken In een team waarin professionals wegen, bruggen en tunnels (laten) aanleggen en onderhouden. Waar specialisten werken op het gebied van het ontwerpen, reconstrueren, realiseren en onderhouden van bestaande en nieuwe fysieke (water)wegen. Jaarlijks voert het team (ca 30 m/v) circa 50 (deel)projecten uit met een totale waarde van ongeveer € 30 miljoen. Verder werken in dit team ook Projectleiders Verkenning / studiefase die voorlopige ontwerpen, ramingen en onderzoeken uitvoeren; Projectleiders Realisatie die inhoudelijke contractmanagers en directievoerders zijn; Verkeerstechnische ontwerpers die vanaf het begin van een probleemverkenning betrokken zijn en toezichthouders die de Provincie in het veld vertegenwoordigen tijdens de realisatie van provinciale projecten. Bij een aantal complexe projecten werken wij volgens het IPM-model. Wat ga je doen Je gaat je bezighouden met de voorbereiding van infrastructurele uitvoeringsprojecten. Je doet dit in nauwe samenwerking met de projectleider verkenning/studiefase en de projectleider realisatie. Je zorgt voor het tot stand komen van voorlopige en definitieve ontwerpen. Je bent verantwoordelijk voor de RO-procedures inclusief de vergunningen. Uiteindelijk draag je het project over aan de projectleider Realisatie die de verdere contractering, aanbesteding en realisatie verzorgt. Je speelt de rol van opdrachtgever richting de ingenieursbureaus en bent het eerste aanspreekpunt voor de voorbereiding van projecten. In de rol van projectleider van infrastructuurprojecten stel je in een projectgroep een plan van aanpak en een inkoopplan op. Je bent projectresultaat verantwoordelijk. Je zorgt voor de nodige rapportages richting de opdrachtgever, je beoordeelt en optimaliseert ontwerpen, je toetst ontwerpen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid, je adviseert over de haalbaarheid van uitvoering van projecten op het gebied van planning, ruimtelijke procedures, vergunningen, grondverwerving en samenstelling projectgroep. Ook adviseer je over het omgaan met en beheersen van mogelijke risico’s.

24 Maart 2020 - lees meer ...

Bouwplantoetser

Zuid-Holland - Maandag

Ga jij aan de slag als bouwplantoetser via Maandag®? Als bouwplantoetser werk jij in samenspel met inwoners, verenigingen, organisaties, overheid en ondernemers. Jij bent in deze rol verantwoordelijk voor het behandelen van de omgevingsvergunningen op het gebied van bouw. Jij behandelt aanvragen voor WABO- en andere bouw gerelateerde vergunningen en toetst reguliere en complexe zaken. De bouwplannen die je gaat toetsen worden getoetst op wet- en regelgeving, het bestemmingsplan, het bouwbesluit en overige relevante wetgeving. Je adviseert klanten en bent daarnaast een aanspreekpunt voor burgers, collega's, leiding en bestuur.  Daarbij adviseer je over prioritering, toekenning en afhandeling van aanvragen en verzoeken. Je verzamelt adviezen van zowel interne als externe partners. Je initieert, adviseert en zorgt voor afhandeling van de formele besluitvorming richting het college van burgemeester en wethouders. Je stelt beschikkingen, (advies)-rapportages en correspondentie op. Verder begeleid je in samenspraak met de medewerkers omgevingszaken de afwijkprocedures.

23 Maart 2020 - lees meer ...

Vergunningverlener Integraal – Bouwen/RO

MAASTRICHT - Maandag

Vergunningverlener Integraal – Bouwen/RO gezocht! Voor een samenwerkingsverband tussen verschillende kleinere gemeenten in Midden Limburg ben ik op zoek naar een Vergunningverlener Integraal – Bouwen/RO. Je taakveld richt zich op het volledige spectrum van de Wabo. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bouwen, uitvoeren van een werk en ruimtelijke ordening. Werkzaamheden zijn bijvoorbeeld: - Het toetsen en beoordelen van (complexe) omgevingsaanvragen deelactiviteit(en) bouw, uitvoeren van werk, planologisch afwijken, enz. voor 3 verschillende gemeenten; - Het toetsen aan relevante wet- en regelgeving; - Adviseren van burgers en bedrijven bij hun bouwinitiatieven; - Op verzoek verlenen van technische, dan wel juridische ondersteuning betreffende legalisatieonderzoeken; - Het leveren van inhoudelijke input voor vooroverleg, overleg met in- en externe adviseurs; - Het beoordelen van aanvragen en opstellen van concept besluiten, op basis van integrale afweging van (eventuele) bijdragen van juristen en specialisten; - Het behandelen en beheren van jouw eigen werkvoorraad voor zowel hoofd als deelzaken. Dus, wat denk je ervan… Wil je meer weten? Ik vertel het je graag! 06 83 02 45 08 | [email protected]

23 Maart 2020 - lees meer ...

Medewerker beleid r/o bij een gemeente in de prov groningen

Groningen 9743 Groningen - Bouwselect

Als Beleidsmedewerker Ruimtelijke ordening kom je binnen de sectie Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) te werken en wordt je hier breed ingezet als adviseur en/of regisseur. De taken zullen variëren tussen adviseren, coördineren en uitvoeren van ruimtelijke aanvragen en RO-beleid. Daarnaast komt ook het verzorgen van juridische procedures op RO-gebied, het afhandelen van planschadeverzoeken en het behandelen van bezwaar- en beroepsschriften aan bod.  

21 Maart 2020 - lees meer ...

Tekenaar bij een overheidsinstantie in groningen

Groningen Groningen - Bouwselect

Je houdt je bezig met het tekenen van beschikbaarheidskaarten van objecten in de regio, in samenwerking met je collega’s. Daarnaast onderhoud je contact met collega’s van verschillende teams binnen de organisatie over de verschillende projecten en objecten. Je onderhoud op een correcte wijze klantcontacten met beheerders van de te tekenen objecten. Tot slot laat je de gemaakte kaarten beoordelen aan je team van tekenaars die direct feedback geven. Daarnaast geef jij ook jouw oordeel over hun werk zodat je gezamenlijk steeds mooiere en betere resultaten boekt.

20 Maart 2020 - lees meer ...

Senior Bouwplantoetser

Alkmaar - Maandag

Voor één van onze gemeentes in de regio Noord-Holland zijn we op zoek naar een Senior Bouwplantoetser. Jij bent in deze functie grotendeels verantwoordelijk voor het juridische gedeelte, maar houd je ook deels bezig met het technische gedeelte. Jij behandelt aanvragen voor WABO- en andere bouw gerelateerde vergunningen en toetst reguliere en complexe zaken. De bouwplannen die je gaat toetsen, worden getoetst op wet- en regelgeving, het bestemmingsplan, het bouwbesluit en overige relevante wetgeving. In deze senior rol ben jij het aanspreekpunt voor burgers, collega's, leiding en bestuur. 

19 Maart 2020 - lees meer ...

WABO Casemanager

Alkmaar - Maandag

In jouw rol als WABO Casemanager sta jij centraal in het proces rondom de bouwplannen. Als WABO Casemanager ben jij verantwoordelijk voor het gehele proces en de inhoud van de verschillende omgevingsverzoeken die binnenkomen bij de gemeente. Door jouw deskundigheid en oog voor detail ga jij dit niet uit de weg, maar pak je deze verzoeken juist met beide handen aan. Als WABO Casemanager ben jij; - Het eerste aanspreekpunt voor onze opdrachtgevers; - De beoordelaar en toetser van de bouwplannen aan de hand van de WABO; - De coördinator van het volledige vergunningsproces binnen de geldende termijnen; - In een adviserende rol richting klanten; - Een aanspreekpunt voor burgers, collega's, leiding en bestuur. Jij werkt intensief samen met onder andere planologen en bestemmingsplantoetsers. In het juridisch en technisch toetsen van het bouwbesluit zie jij uitdaging. Daarbij raak jij niet snel in paniek, deadlines hou je van. Diversiteit is jou op het lijf geschreven: grote of kleine aanvragen pak jij met beide handen aan. 

18 Maart 2020 - lees meer ...

Toezichthouder Civiele Infrastructuur

Tilburg - Rijksoverheid

Toezichthouder Civiele Infrastructuur Rijksvastgoedbedrijf (RVB) Functieomschrijving Ooit een F-16 of Joint Strike Fighter zien opstijgen en landen? Als je bedenkt hoe snel dat gaat en welke krachten hierbij vrijkomen, begrijp je hoe cruciaal de verhardingen van start- en landingsbanen zijn. Piloten van straaljagers, helikopters en transportvliegtuigen en medewerkers van militaire vliegvelden moeten erop kunnen vertrouwen dat de 257 hectare aan vliegveldverhardingen – inclusief de markeringen – er altijd tiptop bij liggen. Hier ligt voor jou een belangrijke taak. Jij houdt toezicht op de uitvoering van onderhoud- en nieuwbouwprojecten, voert samen met collega’s inspecties uit aan verhardingen en geeft adviezen over het uit te voeren onderhoud. Heb jij een passie voor civiele techniek? Vind je vliegvelden en de luchtmacht boeiend? En wil je je specialiseren in een vak dat maar weinig mensen in Nederland uitoefenen? Dan moet je bij het team Start- en rolbanen van ons Expertisecentrum Techniek (ECT) zijn. De 257 hectare aan vliegveldverhardingen moeten worden onderhouden. Daarom zorg jij voor de inspectie van de verhardingen van de 4 militaire vliegvelden in Woensdrecht, Gilze-Rijen, Eindhoven en Volkel. Is er onderhoud nodig aan de verhardingen of markeringen op een vliegveld? Dan ga jij erop af om de situatie te inspecteren en te beoordelen. Daarvoor volg je de ontwikkelingen en trends in je vakgebied. Dit doe je onder andere door het bezoeken van vakbeurzen en het onderhouden van contacten met toonaangevende marktpartijen, waarvoor je in je werk de tijd krijgt. Het bewaken van de veiligheid- en gezondheid tijdens de uitvoering van projecten is tevens een belangrijke verantwoordelijkheid van jou. Wijzigingen gedaan aan de infrastructuur moeten worden verwerkt in het vastgoedinformatiesysteem en hier draag jij een steentje aan bij. Bij de voorbereiding van projecten voor het in stand houden van de start- en rolbaaninfrastructuur adviseer jij over technische en omgevingsaangelegenheden. Denk hierbij onder meer aan het inbrengen van jouw locatiekennis over vliegbewegingen en specifieke klantenwensen in een landelijk platform waar de projectvoorbereiding gedaan wordt. Ook heb je een ondersteunende en adviserende rol bij de selectie van aannemers, in aanbestedingsprocedures en bij het opstellen van (meerjaren onderhouds)contracten. Zo zie je dat je niet alleen bijdraagt aan de operationele instandhouding van deze vliegvelden, maar ook aan een goed opererende Koninklijke Luchtmacht, in het belang van Nederland.

18 Maart 2020 - lees meer ...

Bouwplantoetser

Zwolle - Maandag

Voor een kleinere gemeente op de Veluwe zoek ik een Bouwplantoetser. In de rol van Bouwplantoetser verleen je omgevingsvergunningen en werk je (zelfstandig) al dan niet onder het ambtelijk mandaat aan vergunningen. Deze brede functie, enerzijds technisch afwegend en anderzijds dienstverlenend naar de burger vraagt om extra inzet door de vele vergunningen die worden aangevraagd en door uitval van een collega. Ook vooruitlopend uit de komst van de Omgevingswet vragen deze werkzaamheden om een extra Bouwplantoetser die de gemeente gaat versterken. Je gaat als Bouwplantoetser werken bij een kleinere gemeente die een goede woon, werk en leefomgeving hoog in het vaandel heeft staan. Medewerkers van de gemeente kunnen snel inspelen op veranderingen en kennen korte lijnen tussen het gemeentebestuur en de organisatie. Er hangt een informele sfeer waarbij gedacht wordt in oplossingen. Wat houdt de functie in? - Beoordelen van aanvragen voor vergunningen en meldingen in het kader van de WABO; - Verzamelen van de adviezen van zowel interne als externe partners om zo tot een vergunning te komen; - Verstrekken van in‐ en externe informatie over procedures, regelgeving en beleid aan burgers, andere afdelingen en eventueel het college; - De aanvrager op weg helpen in een vooroverleg; - Verrichten van administratieve handelingen welke noodzakelijk zijn in de behandeling van de aanvraag. Afhandeling van de werkzaamheden gebeurt in een zaaksysteem. Herken jij jezelf in dit profiel en ben jij enthousiast? Dan bespreek ik graag een (vast-)dienstverband bij Maandag® met jou!

18 Maart 2020 - lees meer ...

Trainee civiele techniek bij de overheid gezocht in diverse provincies

Groningen 9712 Groningen - Bouwselect

Een voorbeeld zoals jouw functie eruit kan komen te zien: Als trainee zorg jij voor de technische voorbereiding van diverse infrastructurele projecten uiteenlopend van kleine onderhoudsprojecten tot grootschalige nieuwbouwopgaven. Je bent onderdeel van het ontwerpteam en doet veel kennis op van het ontwerp en de techniek. Hierbij is ook ruimte voor jouw eigen inbreng. Samen met je team bepaal je het beste ontwerp en herken je infrastructurele knelpunten. Je toetst het ontwerp en tekenwerk wat is aangeleverd door derden. Naast bovenstaand adviseer je ook samen met je collega’s de projectleiders over de technische aspecten en de verschillende oplossingsrichtingen. Je vertaalt ontwerpuitgangspunten naar systeemeisen en toetst/adviseert over de technische delen van geïntegreerde contracten.  Je initieert 3D-ontwerpen en vertaalt deze richting werkprocessen.

18 Maart 2020 - lees meer ...

Civieltechnisch beheerder Openbaar Ruimte

Utrecht - bouwhuysch

In de rol van sr. civieltechnisch beheerder ben je op strategisch en operationeel niveau verantwoordelijk voor de mooie ambities van de gemeente. Een belangrijke taak van de gemeente is om de openbare ruimte bruikbaar, bereikbaar en aantrekkelijk te houden. Dit gebeurd d.m.v. nieuw te realiseren gww-projecten, maar ook door het beheer -en onderhoud van wegen en de civieltechnische bouwwerken. Als civiel technisch beheerder openbare ruimte ligt er voor jou in samenspraak met beleidsmedewerkers, verkeerskundige en adviseurs een unieke uitdaging. Draag jij, met jouw kennis en ervaring -en het team, er zorg voor dat in deze bedrijvige stad civieltechnisch onderhouden wordt volgens het vastgesteld beleid en beschikbaar gesteld budget? Hoe ga jij de komende jaren om de aannemers die werkzaam zullen zijn in jouw areaal? Jij gaat niet simpelweg aan de slag, maar op basis van beleid-, beheer- en onderhoudsplannen. Vanuit strategisch oogpunt neem jij bij ruimtelijke ontwikkelingen een adviserende rol op het gebied van de inpassing van civieltechnische onderdelen in het ontwerp, de bestekken en de samenhang met andere beheeronderdelen (groen, water en verkeer). Een mooie uitdaging toch?

16 Maart 2020 - lees meer ...

Senior Projectvoorbereider Civiel bij gemeente

Delft - bouwhuysch

Bij projecten op civiele werken in de openbare ruimte zorg jij voor de vaktechnische voorbereiding. Je bent binnen de projectteams verantwoordelijk voor de ontwerpen, contracten en conditionering. Daarnaast verzorg je de aansturing van externe ingenieursbureaus. De uitvraag, beoordeling van offertes, bewaking van de voortgang en het toetsen van de kwaliteit vallen hier bijvoorbeeld onder. Toch heb je nog meer rollen. Die van adviseur bijvoorbeeld, als het gaat om de aanpak, planning en de kosten van het project. Die van sparringpartner en vraagbaak voor jouw collega-projectvoorbereiders. De projecten zijn zichtbare aanpassingen in de openbare ruimte (o.a. projectmatig onderhoud), gebiedsontwikkeling, investeringsopgaven en initiatieven uit de stad.

16 Maart 2020 - lees meer ...

Technical Project Manager

The Hague - EPO

Job group: 5 Grade: G7 to G9 (net (basic) monthly salary* for this vacancy: EUR 5 891,56 to 7 435,96, depending on experience) Duration of appointment: Five years Career path: Technical  Location: The Hague  Application deadline: 04.04.2020 You will be part of the Technical Services The Hague team and report direct to the head of department. The department, which is responsible for providing technical services to all internal customers located in The Hague, will have two project managers on site to deal with all building-related projects in the existing building. You will mainly be responsible for managing and contributing to projects in an existing building portfolio in The Hague. While focused chiefly on technical installations, you will also be able to manage end-to-end turnkey projects, from the conceptual/design phase till the go-live date. You will be capable of drafting tender documents for engineering services independently. You will work in a project-management environment where you will report on quality, time, cost and risk. Your main responsibilities - Managing, co-ordinating and steering multidisciplinary projects in parallel o Overseeing the overall execution of projects in terms of methodology, quality, cost and timeline, including early feasibility studies, final completion and handover with the mandatory documentation mainly in the field of electrical (high & low voltage) and mechanical installations o Ensuring continuous reporting in the TPG project management tool on MS Project and SharePoint o Running tenders including writing tender specifications for engineering services and provider companies o Managing all external and internal stakeholders to ensure achievement of project goals o Managing allocated resources for the duration of the project o Ensuring compliance with statutory regulations as well with the EPO project methodology o Approving and checking invoices o Accepting service delivered o Gathering documentation for handover to operations - General support in Directorate 4.4.1 o Developing and delivering presentations to internal and external stakeholders o Supporting the continuous improvement of EPO project management methodology o Clarifying requirements/wishes with internal users o Performing budget planning for upcoming projects o Pro-actively supporting Central Procurement in running procurement activities o Developing framework contracts o Managing the project portfolio for the site in The Hague What we expect from you - Bachelor's degree in electrical/mechanical engineering or technical facility management - Five to ten years of experience in technical disciplines and managing turnkey projects - Ability to draft tender documents for design services, including for small works - Knowledge of Dutch building codes would be an advantage - Knowledge of the Dutch language would be an advantage - Diploma of certification as Project Manager would be an advantage - Experience in technical maintenance would be an advantage - Experience of working in the BIM environment would be an advantage - Pro-active support for the EPO's work to digitise its buildings Your qualifications - Diploma of completed university studies at bachelor's level or – in exceptional cases – equivalent professional experience - Working knowledge of two of the EPO's official languages - Citizenship of one of the member states of the European Patent Organisation Interested in this position? We are happy to get in touch with you! You can send your application by using the "Apply" button. Time frame It is intended to hold the interviews in the 2nd trimester 2020, in The Hague. * after deduction of EPO internal tax and before deduction of staff contributions to the social-security and pension schemes. The salary range depends on experience.

16 Maart 2020 - lees meer ...

Electricity contract management Specialist

The Hague - EPO

Specialist, electricity contract management (10460) Job group: 6 Grade: G2 to G5 (net (basic) monthly salary* for this vacancy: EUR 3 440,02 to 4 864,28, depending on experience) Duration of appointment: Five years Career path: Technical Location: The Hague Application deadline: 04.04.2020 You will be part of the Technical Services team in The Hague and report direct to the manager of the technical maintenance contract. The unit ensures a reliable, safe, healthy and sustainable working environment for all EPO staff. You will check the services provided by the main contractor in line with the EPO-internal corporate contract process to ensure quality from work preparation to execution, including documentation and invoicing. You will be the technical expert in the field of electrical installations and need to ensure compliance with defined processes and procedures. Your main responsibilities - Managing the external contractor for preventive and corrective maintenance of all electrical installations on the EPO's premises in The Hague: o Ensuring the contractor's services are in line with the law, guidelines and defined standards (processes, methods and work instructions) o Systematically performing random checks and contributing to the service provider's continual improvement o Applying the contract management methodology (tool-based) o Contributing to the approval of the annual maintenance plan o Managing small-scale work performed by contractors o Creating equipment ratings in line with internal regulations and Dutch codes o Co-ordinating and internally communicating service request o Checking and approving quotations, bidding forms, goods delivered, deliverables, invoices and reports o Ensuring compliant and comprehensive technical documentation o Supporting measures to ensure harmonisation and standardisation between the EPO's sites in Munich and The Hague o Co-ordinating troubleshooting together with external service providers and internal experts o Using the CAFM preventive maintenance tool and on-demand ticket system, which will be the main tools you use in your daily work - Supporting projects: o Working with internal and external project managers to develop, execute and finalise work packages o Participating in Technical Services The Hague's internal on-call service What we expect from you - Five or more years of experience in the field of technical maintenance Sound knowledge of CAFM software (Archibus) Good understanding of building management systems Ability to work according to defined processes and workflows - Knowledge of Dutch law Knowledge of the Dutch language is an advantage Excellent knowledge of maintenance tools and documentation Proactive support for the EPO's work to digitise its buildings Your qualifications Completed secondary education or – in exceptional cases – equivalent professional experience Working knowledge of two of the EPO's official languages Citizenship of one of the member states of the European Patent Organisation Interested in this position? We are happy to get in touch with you! You can send your application by using the "Apply" button. Time frame It is intended to hold the interviews in the 2nd trimester 2020, in The Hague. * after deduction of EPO internal tax and before deduction of staff contributions to the social-security and pension schemes. The salary range depends on experience.

16 Maart 2020 - lees meer ...

Het meest actuele en complete overzicht van bouwkundige en civieltechnische vacatures bij de overheid vindt u hier, op Bouwjobs.nl. Voor banen bij zowel gemeenten, provincies of de landelijke overheid in uw eigen regio. U de perfecte job gemakkelijk via de geavanceerde zoekfunctie.

U heeft een goede opleiding (bijvoorbeeld bouwkunde of civiele techniek) en u wilt liever dat potentiële werkgevers u benaderen in plaats van andersom? Plaats dan uw CV in de CV-databank van Bouwjobs.nl. Dit kan ook anoniem. Klik hier om te starten.

Aangezien Bouwjobs.nl de enige jobboard is die zich puur en alleen richt op kaderfuncties binnen de bouwbranche, is de kans erg groot dat u hier de perfecte baan gaat vinden. U kunt hiervoor gebruik maken van de zoekfunctie, maar u kunt uzelf ook inschrijven voor de Jobagent. U krijgt dan dagelijks de nieuwste jobs per mail binnen die geselecteerd zijn aan de hand van uw profiel.

Ook voor overheidsinstellingen die op zoek zijn naar bouwkundige of civieltechnische invulling van hun vacatures is Bouwjobs.nl een ideale ontmoetingsplek. Klik hier voor meer informatie.

Filteren