Bouwkundige / civieltechnische vacatures overheid


60 vacatures gevonden

Onderhoudsmedewerker Rioolgemalen

Middelburg - Waterschap Scheldestromen

Onderhoudsmedewerker Rioolgemalen Middelburg, 36 uur per week Bij waterschap Scheldestromen werken zo’n 500 medewerkers dag en nacht aan sterke dijken, veilige plattelandswegen, zuiveren van rioolwater en schoon en voldoende water in de sloot. Door heel Zeeland. Jij binnenkort ook? Het werk bij het waterschap is niet alleen leuk maar ook maatschappelijk relevant! Gemeentelijke rioolgemalen Middelburg Deze functie, het onderhoud en beheer aan gemeentelijke pompinstallaties is relatief nieuw bij het waterschap. Overheden binnen Zeeland werken onder de vlag van SAZ+ samen aan verschillende taken in de afvalwaterketen, om de kwetsbaarheid te beperken, kosten te besparen en kwaliteit van het beheer te verbeteren. De functieomschrijving Taak van de medewerker beheer en onderhoud wordt het onderhoud van de gemeentelijke pompinstallaties. Deze installaties staan vaak in de openbare ruimte, langs wegen, maar ook op particuliere percelen. Het onderhoud is vaak in kantooruren, maar kan ook buiten kantooruren nodig zijn. Daarvoor gaat de medewerker beheer en onderhoud meedraaien in een storingsdienst. Het werkgebied wordt vooral de gemeente Middelburg, maar mogelijk wordt het werk in de toekomst uitgebreid naar andere Zeeuwse gemeenten. Wat zijn jouw werkzaamheden? Het uitvoeren van dagelijks onderhoud aan gemeentelijke pompinstallaties. Het onderhoud bestaat vooral uit werktuigbouwkundige werkzaamheden, naast operator werk en eenvoudig elektrotechnisch werk. Is bereid deel te nemen aan de consignatiedienst. Het uitvoeren van eenvoudige reparaties en verbeteringen aan pompinstallaties. Het verwerken van gegevens van onderhoud en installaties in digitale beheersystemen. Inschakelen van collega’s bij het waterschap, ingehuurde bedrijven of gemeente voor specifieke andere (elektromechanische, civieltechnische of verkeerskundige) werkzaamheden die voor onderhoud en beheer nodig zijn.

20 Januari 2022 - lees meer ...

Junior Werkvoorbereider

Hoofddorp - Building Heroes

Jij gaat je bezig houden met offertetrajecten, calculatie en het voorbereiden van projecten. Als Werkvoorbereider inventariseer jij de wens van de klant en zoek je naar technische oplossingen. Jij bent het direct aanspreekpunt voor de werkvoorbereiding en uitvoering, zowel intern als extern.Dit doe je voor groot onderhoudsprojecten voor o.a. de gemeente Den Haag of bijvoorbeeld ontwikkelingsprojecten in het Westland. Je bent commercieel, wat wil zeggen dat je kansen signaleert. Jij weet de afdeling project coördinatie naar een hoger plan te tillen door praktisch te denken, jouw ambitie en je wil om met een team verder te komen. Je onderhoudt de goede relatie met je klanten in het gebied en werkt aan diverse projecten tegelijk.

22 Januari 2022 - lees meer ...

Civieltechnisch Medewerker

Horst aan de Maas - Gemeente Horst aan de Maas

Ben jij iemand met passie voor de natuur, landschappen, aanleg en beheer van de leefomgeving? Kom jij ons team Openbare Werken versterken met jouw expertise op het gebied van civiele techniek in de openbare ruimte? Dan zijn wij op zoek naar jou! Wij zijn op zoek naar een Civieltechnisch medewerker 36 uur per week Wie ben jij? Met jouw deskundigheid werk je mee aan grote projecten in ons Team Openbare Werken. Samen met 60 enthousiaste collega’s zorgen jullie voor het dagelijkse bekeer en onderhoud van de openbare ruimte in Horst aan de Maas. Je houdt je bezig met uitdagende projecten gericht op de (her)inrichting van de leefomgeving en het buitengebied. Maar ook voor hedendaagse uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie en duurzaamheid draai jij je hand niet om. Wat ga je doen? Als civieltechnisch medewerker krijg jij de verantwoordelijkheid voor diverse projecten in de openbare ruimte o.a. bij reconstructies en woningbouwplannen. Je maakt deze plannen concreet met de vertaling in civieltechnische tekeningen en stelt daarbij bestekken of werkomschrijvingen op. Ook verzorg je de begeleiding van de bijhorende aanbestedingsprocedure. Concrete taken zijn onder andere: • Je stelt civieltechnische tekeningen met het programma Autocad. • Je stelt bestekken of werkomschrijvingen op. • Je vertegenwoordigt de gemeente in overlegsituaties. • Je begeleidt in het opstellen en aanbesteden van diverse tekeningen en bestekken. • Je vraagt de benodigde onderzoeken op en vraagt mogelijk vergunningen aan. • Je bent een gesprekspartner in het projectteam en denkt hierbij in kansen en mogelijkheden. • Soms voer je werkzaamheden uit voor aangrenzende vakgebieden.

20 Januari 2022 - lees meer ...

Procesmanager vastgoedbeheer

Nunspeet - Kracht Recruitment

Als procesmanager vastgoedbeheer ben je verantwoordelijk voor veiligheid (legionellabeheer, brandveiligheid en BHV), groot onderhoud en facilitaire processen. Je beschikt over de nodige kennis en ervaring en hebt een proactieve houding naar de teams en leveranciers bij de uitvoering. Je belangrijkste drijfveer is het zorgen voor een veilige en aangename woon- en werkomgeving voor cliënten en medewerkers Daarnaast voer je de volgende werkzaamheden uit: - Je vertaald klantwensen naar oplossingen en houdt iedereen op de hoogte - Je bewaakt de voortgangsplanningen - Je stuurt een team van opzichters aan - Volgen van ontwikkelingen in de wet- en regelgeving van je vakgebied en vertaal je de gevolgen naar de praktijk - Je onderhoudt contact met leveranciers, aannemers en installateurs - Controleert en beheert alle MJOP's - Je verbeterd de processen rondom het vastgoedbeheer - Ondersteund collega's met andere vraagstukken

19 Januari 2022 - lees meer ...

Bouwkundig Adviseur & Vergunningverlener

Nijmegen - Kracht Recruitment

Met de komst van de Wabo is het eenvoudiger geworden om een vergunning aan te vragen op het gebied van bouwen, ruimte en milieu. Eén aanvraag is voldoende voor deze verschillende activiteiten maar dat kom soms een ingewikkeld proces zijn. Jij als bouwkundig adviseur / vergunningverlener gaat hiervoor het volgende doen: - Jij zorgt voor een adequate beoordeling van aanvragen en meldingen op het gebied van bouw, slopen en brandveiligheid - Jij zorgt voor een zorgvuldige afhandeling van de aanvragen op het gebied van bouw, slopen en brandveiligheid - Jij voert gesprekken met burgers en ondernemers - Jij bepaalt en toets de exacte vraagstelling - Jij zorgt voor een snelle besluitvorming - Jij begeleid externe adviseur op jouw werkterrein - Jij voert overleg met de welstandscommissie en adviseert jouw collega's daarin

19 Januari 2022 - lees meer ...

Vastgoedbeheerder Zorgorganisatie

Amersfoort - Kracht Recruitment

Als procesmanager vastgoedbeheer/vastgoedbeheerder ben je verantwoordelijk voor veiligheid (legionellabeheer, brandveiligheid en BHV), groot onderhoud en facilitaire processen van het vastgoed van deze corporatie. Je beschikt over de nodige kennis en ervaring en hebt een proactieve houding naar de teams en leveranciers bij de uitvoering. Je stelt onderhoudsschema's op, voert prijsonderhandelingen met uitvoerende partijen en begeleidt de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden en verbouwprojecten. Verder doe jij: - Je vertaald klantwensen naar oplossingen en houdt iedereen op de hoogte - Je bewaakt de voortgangsplanningen - Je stuurt een team van opzichters aan - Volgen van ontwikkelingen in de wet- en regelgeving van je vakgebied en vertaal je de gevolgen naar de praktijd - Je onderhoudt contact met leveranciers, aannemers en installateurs - Controleert en beheert alle MJOP's - Je verbeterd de processen rondom het vastgoedbeheer - Ondersteund collega's met andere vraagstukken

19 Januari 2022 - lees meer ...

Projectmanager Bouwmanagement

Tilburg - Kracht Recruitment

In jouw rol van (medior) Projectmanager manage je kleine tot middelgrootte projecten en/of ondersteun je een ervaren projectmanager tijdens grotere complexe projecten. Je takenpakket bestaat o.a. uit het volgende: - Het controleren van contract, bestek en tekeningen op de bouwplaats - Het (mede) schrijven van startdocumenten en programma van eisen - Het aansturen en bewaken van de planning, kwaliteit en kosten van je projecten - Financiële projectadministratie - Voorzitten en notuleren van ontwerp- en bouwvergaderingen

19 Januari 2022 - lees meer ...

Directievoerder

Hilversum - Gemeente Hilversum

De Gemeente Hilversum is op zoek naar een Directievoerder Hilversum is en blijft volop in beweging! Wil jij je bezig houden met uitdagende projecten zoals onder andere het vervangen van de kanaalbrug en de beschoeiingen langs het kanaal, herinrichting van het stationsgebied maar ook groot onderhoudsprojecten zoals nieuwe verhardingen en riolering? Dan zit je bij ons goed! Ben je ervaren in het aansturen van civiel technische bouwprocessen? Wacht dan niet langer en reageer! Wat houdt je functie in? Je bent verantwoordelijk voor de directievoering van de integrale civieltechnische uitvoeringsfase van werken in de grond- weg- en waterbouw, waarbij ook milieu, groen, kunstwerken, beschoeiing en openbare verlichting/VRI aspecten aan de orde zijn. Het melden en aansturen van milieukundige werkzaamheden hoort ook bij je functie. Tevens ben je voor de onderdelen riolering en verharding toezichthouder. Dit maakt dat deze functie breder is dan alleen directievoerder. Jij bent buiten de spin in het web voor de uitvoering. Wat ga je concreet doen? • Je vertegenwoordigt de opdrachtgever en stuurt het uitvoerende bouwproces aan en de mensen die het uitvoeren; • Je ziet toe op de naleving van het bestek/ contract en regelt technisch uitvoerende zaken, de financiële afwikkeling en juridische zaken; • Je begeleidt de (bouw)vergaderingen met de betrokken partijen en treedt op als troubleshooter die helpt om vakinhoudelijke problemen slim op te lossen. Je bent dus ook degene die naar alle betrokkenen communiceert over de voortgang; • Je coördineert de uitvoering van alle bij het uitvoeringsproces betrokken partijen (nutsbedrijven, coördinator bereikbaarheid, etc.) om de uitvoering volgens planning te laten verlopen; • Je toetsen plannen en contracten op kwaliteit, haalbaarheid en beheeraspecten; • Ook toets je ontwerpen, tekeningen, bestek en werkomschrijvingen op juistheid, volledigheid en uitvoerbaarheid; • Je beoordeelt de opgave van meerwerk en bestekwijzigingen van de aannemer en bewaakt de invulling van aanwezige stelposten; • Je handelt vragen en klachten af van bewoners en bedrijven tijdens de uitvoeringsfase; • Je zorgt voor een tijdige rapportage aan de coördinator over de voortgang en verrekening van meer- en minderwerk; • Uiteindelijk verzorg je de overdrachten aan team Beheer en Onderhoud. Een greep uit de projecten • Vervangen van de kanaalbrug en de beschoeiingen langs het Hilversums kanaal; • HOV in ’t Gooi, een busverbinding in samenwerking met gemeenten Hilversum, Blaricum, Laren, Eemnes, Huizen en de Provincie Noord-Holland. Ook ProRail, Het Goois Natuurreservaat en Rijkswaterstaat; • De herinrichting van het Stationsgebied is net begonnen, een groot project waar uiteraard straks ook de infrastructuur aangelegd moet worden; Anna’s Hoeve een wijk die volop in ontwikkeling is de komende jaren worden hier nog huur- en koopwoningen gebouwd. Uiteraard is dit een kleine greep uit de vele projecten die lopen en nog op stapel staan. Oftewel voldoende uitdaging in Hilversum!

18 Januari 2022 - lees meer ...

Bouwkundig Projectleider Huisvesting

Eindhoven - Kracht Recruitment

Als projectleider huisvesting ga jij grootschalige vastgoedvernieuwing-, renovatie- en onderhoudsprojecten naar de finish brengen. En dit alles zonder dat er onderweg stakeholders afhaken. Dit is een uitdagende verantwoordelijkheid, want de impact op bewoners en betrokkenen van de zorginstellingen is uiteraard fors. In deze rol ben je eindverantwoordelijke voor de operationele aansturing, budgetten en de kwaliteit van de projecten. Letterlijk vanaf het eerste initiatief tot en met de feitelijke oplevering en ingebruikname. Verder zal jouw takenpakket er zo uitzien: - Je dient een groot stakeholdersveld te managen - Je selecteert de aannemers voor de projecten - Het opstellen van projectplannen en kostenramingen - Je bent verantwoordelijk voor het contractmanagement - Je bewaakt de GOTIK aspecten - Voorzitten van bouwvergaderingen - Je bent verantwoordelijk voor de tussentijdse- en definitieve oplevering

18 Januari 2022 - lees meer ...

Traineeship Infra | post-hbo

Eindhoven - Construction University

Jouw startpunt begint hier! Maak in 3 jaar tijd kennis met verschillende bedrijven binnen de infra én behaal jouw post-hbo certificaat. Start jij in dit programma? Dan heet jij vanaf nu Building Talent. Jij bent een gedreven professional met 0 tot 3 jaar werkervaring en staat klaar om de wereld van civiele techniek te veroveren. In het multi-company traineeship ga je rouleren binnen de kernrollen bij aannemers in de infrawereld en werk je in de realisatiefase. Denk aan werkvoorbereiding, uitvoering en calculatie. Dat terwijl je intensief wordt begeleid door een leading professional. Daarbij kom je maandelijks samen met de andere trainees (Building Talents) van het programma. Naast de begeleiding van de leading professionals en opleiders word je óók nog eens begeleid door zowel een persoonlijke als een vakinhoudelijke coach om het maximale uit jouw ontwikkeling te halen. Er wordt ingezet op soft skills en vakmanschap waarbij je zelf de keuze maakt wat wel en wat niet interessant is voor jou. Je behoudt dus zelf de regie over je eigen groei. Samen met jou stellen we jouw ontwikkel- en groeipad samen. Ben jij klaar om het verschil te maken als Building Talent?

18 Januari 2022 - lees meer ...

Junior Projectleider

Driebergen-Rijsenburg - Building Heroes

Als Junior Projectleider Maatschappelijk Vastgoed ben jij de spin in het web tijdens de realisatie van maatschappelijk vastgoed. Jij maakt onderdeel uit van een duo dat werkt in een enthousiast team vol professionals. Samen met een projectmanager lever je inhoudelijk en aansturend advies over het proces. Wat kan je verwachten? Als Junior Projectleider Maatschappelijk Vastgoed denk je samen met de klant mee over concepten, onderzoek je de haalbaarheid van een project, stel je een plan van eisen op, stuur je het projectteam aan én je organiseert het gehele proces. Van ontwerp- en bouwproces tot oplevering en ingebruikname. Spannend? Gelukkig sta je er nooit alleen voor. Jouw duo vormt een team dat elkaar blijft uitdagen én elkaar opvangt wanneer de werkdruk te hoog is. Ook vormt het team van collega’s een grote rol in jouw persoonlijke groei. Jezelf continue professionaliseren staat als Junior Projectleider Maatschappelijk Vastgoed centraal.

14 Januari 2022 - lees meer ...

Trainee Bouwinspecteur | Construction University

Amsterdam - Building Heroes

Als Trainee Bouwinspecteur bij de Vakmeester doorloop je het traineeship aan de Construction University. Binnen de Construction University werk je voor de Vakmeester, leer je intensief van de beste opleiders en leading professionals uit het vak en word je gedurende het gehele maatwerk programma begeleid door jouw persoonlijke én vakinhoudelijke coach. Jouw groei in kennis en persoonlijke ontwikkeling staat centraal. Zo krijg jij de kans om jouw ambities te realiseren en uit te groeien tot echte bouwheld.Als Trainee Bouwinspecteur draag je elke dag bij aan indrukwekkende bouwprojecten. Je bent bezig met toezichtwerkzaamheden op het gebied van omgevingsvergunningen voor het aspect bouwen, slopen en ruimtelijke ordening. Binnen de rol van Trainee Bouwinspecteur werk je in het verlengde van verleende vergunningen en werk je nauw samen met vergunning- en handhavingsjuristen. Als Trainee Bouwinspecteur geef je advies op het gebied van juiste toepassing van regels voor bouwplannen. Samen met je collega’s ga je op zoek naar een passende oplossing voor knelpunten in het project. Je bent tijdens jouw werkzaamheden continu risico’s aan het inventariseren, rapporteer je over oplossingen en draag je de verantwoordelijkheid voor het toezicht in een bepaald werkgebied en/of voor bepaalde projecten.Als Trainee Bouwinspecteur krijg jij een ervaren mentor toegewezen die je meeneemt in het gehele proces dat de bouwinspecteur/ kwaliteitsborger doorloopt. Je leert zelfstandig werken en wordt zijn rechterhand. We zorgen voor verdieping en investeren graag tijd in jou, want jouw bijdrage is belangrijk voor de toekomst! Naast deze begeleiding word je óók nog begeleid door zowel een persoonlijke als vakinhoudelijk coach om het maximale uit jouw ontwikkeling te halen. Er wordt ingezet op soft-skills en vakmanschap waarbij je zelf de keuze maakt wat wel en niet interessant is voor jou. Je behoudt dus zelf de regie over je eigen groei. Heb jij een proactieve houding, is het jouw ambitie om bij te dragen aan de borging van uitstekende kwaliteit in de bouw én heb je een gezonde dosis humor? Leuk! We voegen je graag toe aan ons team en kijken uit naar een duurzame samenwerking!

13 Januari 2022 - lees meer ...

Projectcoördinator medior bestaande bouw

Rotterdam - Building Heroes

Als Medior Projectcoördinator bestaande bouw heb je een belangrijke rol in het realisatieproces van verschillende projecten. Binnen deze rol van Medior Projectcoördinator bestaande bouw ben je verantwoordelijk voor het bewaken van het budget en de planning. Hierbij houd je ook rekening met de inrichting van de bouwplaats, de werktekeningen die gecontroleerd moeten worden en natuurlijk de inkoopcontracten. Als Medior Projectcoördinator bestaande bouw heb je een verbindende rol en ben je continu in contact met verschillende betrokkenen zoals de gemeente, de architect, de constructeur en natuurlijk je directe collega's. Samen met de projectleider regel je alles op zowel technisch en financieel gebied en zorg je voor een soepel verloop. 

12 Januari 2022 - lees meer ...

Toezichthouder/beheerder civiele infrastructuur

Utrecht - Rijksoverheid

Toezichthouder/beheerder civiele infrastructuur Rijksvastgoedbedrijf (RVB) Functieomschrijving De aanleg van een weg op een defensieterrein, de ontstopping van de riolering bij een rechtbank of de bouw van een buitensportaccommodatie bij een gevangenis. Als toezichthouder bij het Rijksvastgoedbedrijf lever je een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit en het beheer van de civiele infrastructuur van ons vastgoed. En dat bij projecten op bijzondere locaties. Dit ga jij doen Ga je aan de slag vanuit standplaats Utrecht, dan heb je meerdere projecten en onderhoudscontracten tegelijk onder je hoede in Noord- en Zuid-Holland. Vanuit standplaats Assen richt je je op projecten en contracten in Friesland, Groningen en Drenthe Noord. Welk gebied je ook bedient, je gaat soortgelijke uitdagingen aan. Komt er bijvoorbeeld een aanvraag binnen van Defensie voor het asfalteren van een grindpad of van de Dienst Justitiële Inrichtingen voor een panduitbreiding? Dan beoordeel jij de situatie op locatie. Je verzamelt gegevens en maakt foto’s. En vanuit technisch oogpunt en het kostenperspectief ondersteun je onze experts bij de aanbestedingsprocedure en de selectie van aannemers. Vervolgens zit je met de projectleider om tafel en neem je met de aannemer de projectplanning en werkzaamheden door. Soms spelen er tegengestelde belangen. Daar weet je als stevige gesprekspartner goed mee om te gaan. Regelmatig check je de voortgang van de lopende onderhouds- en nieuwbouwprojecten. Je controleert de staat van het werk, of de planning gehaald wordt en of er meer- of minderwerk is. Daarover schakel je ter plaatse met de projectleiders en aannemers. Monitoren of er doelmatig gebruikt wordt gemaakt van de civiele infrastructuur is ook een van jouw taken. Zijn er verstoringen of knelpunten? Dan kom je met verbetervoorstellen. Ook draag je bij aan het opstellen van het meerjarenonderhoudsplan voor jouw regio. En samen met collega’s breng je in beeld wat er nodig is om de civiele infrastructuur op de lange termijn in goede staat te houden. Zo word je deel van de vakgroep Als nieuwe collega maken we je uiteraard meteen wegwijs in onze organisatie. Zo maak je enerzijds kennis met je teamleden, en bezoek je anderzijds alvast enkele locaties die onderdeel zijn van je werkveld. En wil je op bepaalde aspecten verdieping? Dan gebruik je de ruime ontwikkelmogelijkheden die je tot je beschikking hebt. Daarnaast is het goed te weten dat wij balans tussen spanning en ontspanning, dus tussen werk en privé, belangrijk vinden. Jij bepaalt zelf waar die balans ligt. Zo kun je veertig uur werken en extra dagen opbouwen voor een lange vakantie. Of je kiest ervoor om vier dagen te werken, zodat je tijd hebt voor je gezin of hobby. Tel hier het individueel keuzebudget — dat je naast je salaris ontvangt in de vorm van tijd en geld — en allerlei andere voorwaarden bij op en je voelt je direct thuis bij het Rijksvastgoedbedrijf.

10 Januari 2022 - lees meer ...

Teamleider Bouw / Civiel

Rotterdam - Evides

Teamleider Bouw / Civiel Projects & Operation Support (P&OS) is hét expertisecentrum voor het realiseren van productie-installaties binnen Evides Waterbedrijf. Dit zijn installaties voor de levering van drinkwater, maar ook installaties voor de levering van industriewater en de behandeling van afvalwater. Het Bedrijfsbureau ondersteunt de leidinggevenden en projectleiders bij het behalen van de beoogde resultaten van de multidisciplinaire projecten. Ze adviseert en optimaliseert, bewaakt en rapporteert en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de professionele groei en versteviging van de afdeling. Het gaat daarbij om nieuwbouw, uitbreiding, aanpassing en groot onderhoud. Kenmerkend is de projectmatige aanpak die geborgd is in het kwaliteitssysteem van de afdeling. De afdeling is VCA** en ISO 9001 gecertificeerd. Binnen de afdeling P&OS is er een vacature ontstaan voor een Teamleider Bouw / Civiel. Wat jij gaat doen • Je geeft leiding aan het team Bouw binnen P&OS, bestaande uit bouwkunde/civiele techniek, tekenaars/constructeurs en vergunningen & grondzaken. Deze groep bestaat totaal uit 15 medewerkers; • Je hebt overzicht over de realisatie van projecten op gebied van drinkwaterproductie, industrie- en afvalwater; • Je coördineert werkzaamheden, stelt begro­tingen vast en draagt zorg voor optimale kwaliteit, kwantiteit en kosten/baten verhouding van de output; • Je bent verantwoordelijk voor de inzet van medewerkers op nieuwe en lopende projecten waarbij je taak- en sociaalgericht leiding geeft; • Je coacht en ontwikkelt de medewerkers van je team; • Je borgt bekendheid binnen je afdeling van de actuele richtlijnen en procedures op het gebied van veiligheid, vergunningen en bouw alsmede de naleving daarvan; • Je formuleert de activiteitenplannen voor het team; • Je adviseert over de realisatie en eventuele bijstellingen van doelstellingen van je team; • Je stelt de financiële-, afdeling- en projectverantwoordingrapportages op; • Je bent in staat om de projectleiding van projecten op je te nemen.

5 Januari 2022 - lees meer ...

Projectleider aanbesteden Grond, Weg & Waterbouw

Utrecht - Rijksoverheid

Projectleider aanbesteden Grond, Weg & Waterbouw Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Functie¬omschrijving PIANOo is op zoek naar een nieuwe projectleider aanbesteden voor binnen het domein Grond, Weg & Waterbouw (GWW). De taken voor deze functie zijn divers, maar de nadruk ligt op het secretarisschap van de GWW Buyer Groups binnen het Buyer Group programma. De nieuwe groepen richten zich op duurzaam baggeren en het realiseren van houten fietsbruggen. De vorige groepen waren gericht op de toepassing van polymeren bij waterzuivering en circulaire bebording en bewegwijzering. Je ondersteunt daarnaast ook de PIANOo vakgroep GWW en Bouw en onderhoudt het webdossier GWW op de PIANOo website. Als secretaris van de GWW Buyer Groups ben je in de eerste plaats community manager. Dankzij jou ontstaan coalities waarin de deelnemers samenwerken aan een gedeelde ambitie in de toepassing van duurzame oplossingen. Je ambitie definieer je in een marktvisie en inkoopstrategie. Ook ondersteun je deelnemers bij de toepassing van de marktvisie bij hun inkopen. Geleerde lessen vat je samen en uitkomsten, inzichten en ervaringen deel je in Nederland. De deelnemers zijn werkzaam in de publieke sector in verschillende rollen als inkoopadviseur, duurzaamheidsadviseur, technisch adviseur of projectleider. Ook vanuit de markt zullen er partijen betrokken zijn. Per Buyer Group rapporteer je voortgang en impact, ben je verantwoordelijk voor de informatievoorziening en kennisverspreiding binnen de groep. Daarnaast zorg je ervoor dat onafhankelijke expertise en het bedrijfsleven wordt betrokken bij de Buyer Group. Naast jouw inspanningen zal ook van deze deelnemers een aanzienlijke inspanning worden verwacht. Jij motiveert hen deze te leveren en stuurt de groep vanuit jouw rol aan. Vanuit jouw rol als projectleider doe je het vooral dus niet alleen maar draag je wel de verantwoordelijkheid om de groep aan te begeleiden en hen zo goed mogelijk tot resultaten te laten komen. Binnen het Buyer Group programma werk je samen met de communicatie adviseur, programmamanager en andere secretarissen van de Buyer Groups. Voor de andere werkzaamheden werk je binnen PIANOo met de aanbestedingsexperts (juridisch en inkooptechnisch) en de webredacteuren. Toelichting Buyer Group In een Buyer Group trekken opdrachtgevers gezamenlijk op in de ontwikkeling van een gedeelde marktvisie en -strategie met hierin duurzaamheidseisen en een uitgewerkte inkoopstrategie welke door de deelnemers van de Buyer Group ook voor daadwerkelijke inkooptrajecten wordt toegepast. Op deze wijze geeft de Buyer Group gezamenlijk een helder signaal af aan de markt over welke oplossingen er in de toekomst gewenst zijn. Deelnemers zijn opdrachtgevers met concrete opdrachten in het voorruitzicht (vertrekpunt is maximaal 2 jaar na start). Binnen de Buyer Group voeren de deelnemers gezamenlijk een marktverkenning en -dialoog uit, leren ze van elkaars ervaringen en trekken samen op in het ontwikkelen van specificaties en gunningscriteria. In de aanpak en werkwijze zijn de Buyer Groups vrij, echter levert elke Buyer Group wel ten minste de volgende producten op: 1. Plan van aanpak met ambitie, groepssamenstelling, inkooptrajecten en werkwijze 2. Marktvisie en inkoopstrategie 3. Inschatting van de impact in termen van CO2-reductie en efficiënter grondstoffengebruik 4. Lessons learnt document van ervaringen met het inkopen volgens de marktvisie en inkoopstrategie Meer informatie: https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen/buyer-groups-duurzaamheid

5 Januari 2022 - lees meer ...

Design Manager UK. Vaste baan!

Tilburg - Centerpoint Den Bosch

Als design manager heb je echt invloed op de ontwikkeling en planning van je projecten. Je bent vanaf het voorlopig ontwerp tot en met oplevering verantwoordelijk voor het ontwerp. Je bent de spil van het ontwerpteam en stuurt de architect, constructeurs en de ontwerpende partners aan. Je bent de sparringpartner van de projectleider en zorgt met het team op locatie voor de bouwtechnische begeleiding van het project. Vanuit het hoofdkantoor in Nederland en van uit de bouwlocaties in Engeland coördineer jij het ontwerpproces van zwembaden en sportcentra.

5 Januari 2022 - lees meer ...

Projectleider aanbesteden Duurzame Bouw

Utrecht - Rijksoverheid

Projectleider aanbesteden Duurzame Bouw Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Functie¬omschrijving PIANOo is op zoek naar een nieuwe projectleider aanbesteden voor binnen het domein Duurzame Bouw. De taken voor deze functie zijn divers, maar de nadruk ligt op het secretarisschap van de Bouw Buyer Groups binnen het Buyer Group programma. De nieuwe groepen gaan over het realiseren van circulaire gymzalen en het toepassen van biobased en circulaire isolatiematerialen. Je ondersteunt daarnaast de PIANOo activiteiten op het gebied van maatschappelijk vastgoed en onderhoudt het webdossier "vastgoed" op de PIANOo website. Als secretaris van de Bouw Buyer Groups ben je in de eerste plaats community manager. Dankzij jou ontstaan coalities waarin de deelnemers samenwerken aan een gedeelde ambitie in de toepassing van duurzame oplossingen. Je ambitie definieer je in een marktvisie en inkoopstrategie. Ook ondersteun je deelnemers bij de toepassing van de marktvisie bij hun inkopen. Geleerde lessen vat je samen en uitkomsten, inzichten en ervaringen deel je in Nederland. De deelnemers zijn werkzaam in de publieke sector in verschillende rollen als inkoopadviseur, duurzaamheidsadviseur, technisch adviseur of projectleider. Ook vanuit de markt zullen er partijen betrokken zijn. Per Buyer Group rapporteer je voortgang en impact, ben je verantwoordelijk voor de informatievoorziening en kennisverspreiding binnen de groep. Daarnaast zorg je ervoor dat onafhankelijke expertise en het bedrijfsleven wordt betrokken bij de Buyer Group. Naast jouw inspanningen zal ook van deze deelnemers een aanzienlijke inspanning worden verwacht. Jij motiveert hen deze te leveren en stuurt de groep vanuit jouw rol aan. Vanuit jouw rol als projectleider doe je het vooral dus niet alleen maar draag je wel de verantwoordelijkheid om de groep aan te begeleiden en hen zo goed mogelijk tot resultaten te laten komen. Binnen het Buyer Group programma werk je samen met de communicatie adviseur, programmamanager en andere secretarissen van de Buyer Groups. Voor de andere werkzaamheden werk je binnen PIANOo met de aanbestedingsexperts (juridisch en inkooptechnisch) en de webredacteuren. Toelichting Buyer Group In een Buyer Group trekken opdrachtgevers gezamenlijk op in de ontwikkeling van een gedeelde marktvisie en -strategie met hierin duurzaamheidseisen en een uitgewerkte inkoopstrategie welke door de deelnemers van de Buyer Group ook voor daadwerkelijke inkooptrajecten wordt toegepast. Op deze wijze geeft de Buyer Group gezamenlijk een helder signaal af aan de markt over welke oplossingen er in de toekomst gewenst zijn. Deelnemers zijn opdrachtgevers met concrete opdrachten in het voorruitzicht (vertrekpunt is maximaal 2 jaar na start). Binnen de Buyer Group voeren de deelnemers gezamenlijk een marktverkenning en -dialoog uit, leren ze van elkaars ervaringen en trekken samen op in het ontwikkelen van specificaties en gunningscriteria. In de aanpak en werkwijze zijn de Buyer Groups vrij, echter levert elke Buyer Group wel ten minste de volgende producten op: 1. Plan van aanpak met ambitie, groepssamenstelling, inkooptrajecten en werkwijze 2. Marktvisie en inkoopstrategie 3. Inschatting van de impact in termen van CO2-reductie en efficiënter grondstoffengebruik 4. Lessons learnt document van ervaringen met het inkopen volgens de marktvisie en inkoopstrategie Meer informatie: https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen/buyer-groups-duurzaamheid

31 December 2021 - lees meer ...

Medior/senior adviseur beveiliging rijksvastgoed

Arnhem - Rijksoverheid

Medior/senior adviseur beveiliging rijksvastgoed Rijksvastgoedbedrijf (RVB) Functie¬omschrijving Penitentiaire inrichtingen, paleizen, musea, het Binnenhof, militaire kazernes, rijkskantoren. Het zijn enkele voorbeelden uit de unieke portefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf? Stuk voor stuk projecten waarin het Rijkvastgoedbedrijf jouw deskundigheid nodig heeft. Een verantwoordelijke job waarin je betrokken bent bij onze nieuwbouw- en renovatieprojecten. En waarin je samen met het projectteam tot adviezen komt rondom beveiligingsmaatregelen, -producten en -materialen. Gaat het om de security van ons vastgoed, dan ben jij de specialist die ervoor zorgt dat de panden veilig zijn om te bezoeken én om in te werken. Voor het projectteam ben jij op dit gebied onmisbaar. Je hebt een grondige kennis van diverse risico-analyse methodieken, en actuele ervaring met bouwkundige en elektronische beveiligingsmaatregelen. Dit betekent niet dat je bij ons achter de tekentafel ontwerpt, of systemen installeert. Wel dat je zelfstandig gebruikerseisen en marktinnovaties kunt vertalen in een functionele uitvraag naar de markt, diverse ontwerpen kunt beoordelen, en gerealiseerde beveiligingsmaatregelen kunt toetsen. Denk bijvoorbeeld aan het integreren van camera- en toegangscontrolesystemen en securitymanagementsystemen. Samen met het projectteam doe je aanbevelingen rondom producten en materialen. Ook denk je vanuit je expertise én inlevingsvermogen mee over de gevolgen die voorgestelde oplossingen kunnen hebben voor andere betrokken vakgebieden, zoals bouwkunde of elektrotechniek. Creatief zijn in een technische omgeving: dat laten we met een gerust hart aan jou over. Je bent betrokken bij alle projectfases. Ervaring met projectmatig werken, bijvoorbeeld het Integraal Project Managementmodel, of Prince2, etc, en het kunnen toepassen van (op diverse internationale normen gebaseerde) kaders is een pré. In de initiatiefase communiceer je met de klant om de vraag helder te krijgen. Het is belangrijk dat je de Te Beschermen Belangen (TBB’s) van onze gebruikers weet te analyseren. Je kunt deze op waarde beoordelen en omzetten naar effectieve en efficiënte beveiligingsmaatregelen. In de ontwerp- en realisatiefase begeleid je opdrachtnemers om de kwaliteit te borgen. Je verbindende kwaliteiten zet je in om een goede balans te realiseren in organisatorische, bouwkundige, elektronische en IT-beveiligingsmaatregelen. Je blijft continu in gesprek met onze gebruikers en collega’s om een vinger aan de pols te houden. Wat is de context van de beveiligingsvraag? Welke maatregelen passen daar het beste bij? En zijn en blijven we in control? Je vraagt door en stuurt vanuit je klantgerichte en (positief) kritische houding bij als dat nodig is. Veruit de meeste tijd vertegenwoordig je de discipline Beveiliging binnen onze uitdagende nieuwbouw- en renovatieprojecten en binnen het adviesteam onder aanvoering van een technisch manager. In voorkomend geval ben je ook zelf technisch manager binnen het project. Je werkt integraal samen met andere collega's vanuit bijvoorbeeld architectuur, werktuigbouwkunde, elektronica, ICT, duurzaamheid en brandveiligheid. Naast jouw zelfstandige deelname in het projectteam, besteed je jouw tijd ook aan het actief delen van jouw ervaringen, (digitale) ontwikkelingen en leasons-learned binnen het eigen team van beveiligingsadviseurs. Je coacht en ondersteunt waar nodig jouw collega’s, levert een bijdrage aan de jaarplanning, en werkt waar nodig aan het actueel houden van normkaders en werkwijzen m.b.t. beveiliging. Tot slot richt je jouw blik ook op de toekomst. De toenemende rol van ICT in ons vastgoed vereist intensieve samenwerking met andere vakgebieden. Binnen de huisvestingssector zijn digitale en ‘zelfdenkende’ gebouwbeheersystemen een hot topic. De digitalisering gaat razendsnel en heeft ingrijpende consequenties voor gebouwinstallaties en de beveiligingsaanpak. Jij buigt je zorgvuldig en vol toewijding over de vraag hoe we hierop het beste kunnen anticiperen. Benieuwd naar je toekomstige baan? Bekijk hier de video!

29 December 2021 - lees meer ...

Adviseur bouwfysica

Den Haag - Rijksoverheid

Adviseur bouwfysica Rijksvastgoedbedrijf (RVB) Functie¬omschrijving Wat hebben musea, rijkskantoren en kazernes met elkaar gemeen? Juist: het comfort voor de gebruikers van deze gebouwen moet optimaal zijn. Dat is precies waar jij je als adviseur bouwfysica en duurzaamheid op richt. Door jouw bouwfysische adviezen in de nieuwbouw- en renovatieprojecten van het Rijksvastgoedbedrijf draag je bij aan gebouwen waar mensen zich prettig, comfortabel en gezond voelen. Is er voldoende daglicht en uitzicht in een kantoorpand? Hoe zit het met de luchtkwaliteit en het thermisch comfort? Wat kunnen we doen om een situatie zonder geluidsoverlast te creëren? Het zijn voorbeelden van bouwfysische vraagstukken waarmee jij aan de slag gaat. Voor de meest bijzondere panden: van rechtbanken tot paleizen en gevangenissen. Je maakt deel uit van een adviesteam met collega’s die zich richten op andere disciplines, zoals duurzaamheid. Altijd ben je met meerdere projecten tegelijk bezig. Zo achterhaal je in de initiatieffase van een project wat de klantvraag is door in gesprek te gaan met gebruikers van een pand, bijvoorbeeld over hoe rechtbank- of defensiepersoneel een gebouw gebruikt. Op basis hiervan stel je het bouwfysische deel van een technisch programma van eisen op. Het andere moment toets je de onderzoeken die externe adviseurs hebben opgeleverd. Ook komt het regelmatig voor dat je controleert of het werk van een aannemer aan de bouwfysische eisen voldoet. Je werkt nauw samen met collega’s van de andere technische disciplines binnen het Rijksvastgoedbedrijf. Hierbij zorg jij ervoor dat er volop aandacht is én blijft voor bouwfysica binnen projecten.

29 December 2021 - lees meer ...

Vergunningverlener bouw

Kampen - Gemeente Kampen

Zoek jij graag het overleg en de samenwerking met inwoners en bedrijven? En zie jij een uitdaging in het zoeken naar mogelijkheden binnen de geldende kaders voor bouwen en wonen? Dan gaan we graag met jou in gesprek voor de functie van: Vergunningverlener Bouw voor 36 uur per week Heb jij ervaring met omgevingsvergunningen? In deze veelzijdige functie sta je rechtstreeks in contact met de samenleving. Je bent in gesprek met inwoners en organisaties over hun plannen en aanvragen. Je toetst de omgevingsvergunningaanvragen aan de omgevingsplannen en zoekt in samenwerking met de collega’s de ruimte om plannen mogelijk te maken. We hanteren in ons werk de uitgangspunten van integraal en omgevingsbewust werken en het “ja-mits” principe. Algemene informatie De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Fysieke leefomgeving. De mensen binnen deze afdeling houden zich bezig met het beleid en advies op de verschillende terreinen van de fysieke leefomgeving (zoals ruimtelijke ordening, wonen, milieu, monumenten, economie en bedrijven). Ook houdt de afdeling zich bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving en cultuur. Het onderdeel Vergunningen behandelt allerlei soorten vergunningenaanvragen op het gebied van bouwen en wonen, monumenten, brandpreventie, de Algemene Plaatselijke Verordening (o.a. evenementen, standplaatsen) en Bijzondere Wetten (horeca). Wat wordt er van je verwacht? • Je behandelt aanvragen voor omgevingsvergunningen voor onder andere bouw, monumenten en strijdig gebruik met het bestemmingsplan. • Je behandelt principeverzoeken en legalisatie-onderzoeken voor team Toezicht en Handhaving. Daarbij werk je nauw samen met adviseurs op het gebied van ruimtelijke ordening, brandveiligheid en milieu (Omgevingsdienst). • Je vervult de rol van vergunningcoördinator. In die rol ben je het eerste aanspreekpunt voor aanvragers en andere belanghebbenden. Je initieert (voor)overleg, betrekt op tijd de verschillende vakspecialisten en je bewaakt termijnen en kwaliteit. • Ook ben je vraagbaak voor ondernemers, burgers en collega’s. • Je biedt vakinhoudelijke ondersteuning bij bezwaar- en beroepschriften.

27 December 2021 - lees meer ...

Bouwkundige - Eindhoven

Eindhoven - NS

Bouwkundige Regio Eindhoven (36 uur) Daarom wil je als bouwkundige bij NS Stations werken • Van het vervangen van een hekwerk tot aan renovatie van een stationsgebouw, jij draagt zorg voor het totale bouwkundige onderhoudsproces van a-z. • Jij bent de bouwkundig instandhoudingsadviseur van bijzondere stations: van hypermodern tot monumentaal. • De prachtige stationsgebouwen zijn ons visitekaartje, en jij geeft ze nét iets meer charme. Loes; “De afdeling NS Stations brengt stationsgebieden tot leven. Wij zorgen dat de stations aangename, levendige en duurzame plekken zijn, waar reizigers en passanten prettig kunnen verblijven, werken en reizen.” Dit ga je doen als bouwkundige Vanuit NS Stations houden wij prachtige en unieke vastgoedobjecten in stand. En daar komen steeds meer bijzondere stationsgebouwen bij, van oude monumentale panden tot splinternieuwe en innovatieve stations. Hiernaast hebben we ook nog ander bijzonder vastgoed als kantoren en bedrijfspanden tot emblassements terreinen en oude loodsen in onze portefeuille. Voor regio Zuid breng jij in kaart wat de bouwkundige en technische onderhoudsbehoefte is. Je voert zelf de bouwkundige inspecties uit waarbij praktische bouwkundige kennis jouw vertrekpunt is, terwijl je ook verder denkt hoe je onze stations nog mooier kunt maken. Je adviseert vanuit je beheerdeskundigheid en locatiekennis bij nieuw- en verbouwprojecten. Mede dankzij jouw bouwkundige en technische expertise en flinke dosis ambitie ben jij van onschatbare waarde bij het: • Vaststellen van de onderhoudsbehoefte en meedenken met het verbeteren en verduurzamen van onze stationsgebouwen. • Opstellen van meerjarige onderhoudsplannen en begrotingen. • Uitvoeren van het goedgekeurde onderhoudsjaarplan met alles wat daarbij hoort, zoals het aanbesteden, toezicht houden en financieel afhandelen. • Adviseren van collega’s en opdrachtgevers over technisch beheer en onderhoud en toekomstige beheerbaarheid van stationsgebouwen in Zuid-Nederland. • Adviseren en helpen van de eerstelijns storingsorganisatie bij calamiteiten. • Calamiteiten door storm, vorst of extreme wateroverlast houden zich niet aan dienstregelingen of werkroosters. Natuurlijk spring jij bij, als dit soort situaties zich voordoen. Want jij voelt je verantwoordelijk voor de stations en bent betrokken bij je team. Ben je benieuwd naar hoe jouw werk er uit kan zien als bouwkundige? Wij hebben dit filmpje gemaakt om jou een beeld te geven; https://werkenbijns.nl/vacatures/bouwkundige-regio-randstad-zuid-836224/. Hier ga je werken Jij werkt als bouwkundige vanuit Eindhoven en op dit moment vooral ook vanuit huis, maar je bent actief in de regio Zuid. Samen met je team van 17 collega’s initieer, verbeter en onderzoek je de kwaliteit op stations uit naam van al haar gebruikers en huurders. Buiten jouw team onderhoud je ook interne relaties met onder andere de stationsmanagers en de collega’s stationsvastgoed projectmanagement, assetmanagement en de storingsdienst en met extern partijen als Prorail, bouwkundig aannemers, schilders, dakdekkers en groen aannemers. Jij ziet veel verschillende collega’s, want de werktijden zijn flexibel. Bovendien ben je regelmatig op pad om stationsgebouwen onder de loep te nemen. Ondanks dat je elkaar niet elke dag ziet, kom je wel terecht in een hecht team, dat samen de schouders er onder zet en gaat voor de technische uitdagingen op de mooiste stations.

26 December 2021 - lees meer ...

Projectmedewerker

Meppel - Or-Quest

Wat ga jij doen als Projectmedewerker? Als projectmedewerker werk je iedere dag aan uitdagende inrichtings- en beheerprojecten op het gebied van openbare ruimte. Je houdt je dagelijks bezig met het uitwerken van civiel- en cultuurtechnische ontwerpvraagstukken. Denk aan vraagstukken omtrent riolering, verlichting, verhardingen, groen en sport. Om je een indruk te geven wat je gaat doen als projectmedewerker schetsen we een dag uit je werkweek. Vandaag ben je bezig met het ontwerp van een herinrichting van een woonwijk voor een gemeente. Je bent verantwoordelijk voor de werkvoorbereiding van dit project. De terreininventarisatie van vorige week heb je uitgewerkt en naar gelang het project, werk je deze uit tot inrichtingsschetsen, bestekstekeningen en uitvoeringsontwerpen. Vervolgens maak je bestekken volgens de RAW-systematiek inclusief de benodigde bijlagen. Je verzorgt ook diverse ramingen, van ontwerpraming tot en met directiebegroting. Je begint de dag op kantoor alwaar je een laatste check doet op jouw bestek. Na de lunch stap jij de auto in voor een bezoek aan de opdrachtgever om het bestek inhoudelijk te bespreken. Je geeft de klant de juiste toelichting van het werk wat je hebt gedaan voor zijn project. De klant is blij met jouw kritische blik en waardeert jouw transparante en eerlijke communicatie over het project. Je sluit de dag af op kantoor met jouw collega’s. Samen hebben jullie een brainstormsessie over de aanpak van een project bij een nieuwe klant. Jij brengt creativiteit en enthousiasme in de groep waardoor er een originele aanpak ontstaat om jullie volgende project ook succesvol te laten zijn! Wat bieden wij jou als Projectmedewerker? Een fulltime dienstverband van 40 uur; Aansprekend salaris tussen de € 2.400 en € 3.500 (o.b.v. 40u/p.m.), dit afhankelijk van jouw opleiding en ervaring; Goede interne- en externe ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden via de Or-Quest Academy; De mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen bij een groeiende organisatie; De mogelijkheid om mee te denken binnen de organisatie. Wat vragen wij van jou als Projectmedewerker? Een afgeronde hbo opleiding richting Civiele Techniek of Cultuur Techniek; Kennis van RAW-systematiek; Ervaring met Autocad; Een flexibele instelling waardoor je zowel zelfstandig als in projectteams goed kunt functioneren

24 December 2021 - lees meer ...

Adviseur Bodem en Bouwstoffen

's-Hertogenbosch - Omgevingsdienst Brabant Noord (odbn)

Adviseur Bodem en Bouwstoffen Thuis of op ons kantoor in ’s-Hertogenbosch en op locatie 32-36 uur per week Draag jij graag je steentje bij aan een schone en veilige leefomgeving in Brabant Noord? Ben je een stevige persoonlijkheid die makkelijk contact legt? Heeft de bodem geen geheimen voor jou? Wil je je inzetten voor de leefomgeving in Noordoost-Brabant, solliciteer dan nu! Wat ga je bij ons doen? Als Adviseur Bodem en Bouwstoffen doe je alles op dit gebied in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Je beoordeelt bodemonderzoeken of maatwerkvoorschriften in het kader van de Wet milieubeheer. Ook saneringsplannen en evaluatierapporten belanden op je bureau. Je doorziet meldingen Besluit bodemkwaliteit en keuringsrapporten. Als het nodig is, onderzoek je in samenwerking met een toezichthouder de bodem- en bouwstoffenketen. Gemeenten vragen regelmatig om je expertise in het kader van bouwen en RO-procedures. Je weet welke ontwikkelingen er zijn op je vakgebied, en je kunt dit ook vertalen in je dagelijkse werk. Team Als vakgroep zijn wij ons bewust van de huidige en toekomstige opgave. We bezitten veel kennis en ervaring en delen deze actief met andere omgevingsdiensten. Jouw toekomstige team bestaat uit (agrarisch en industriële) vergunningverleners en toezichthouders, waarbinnen de vakgroep bodem als zelfstandige groep functioneert voor het hele ODBN-gebied. Je komt terecht in een informeel en enthousiast team van ongeveer 30 mensen. De vakgroep bodem bestaat nu uit 8 personen die graag hun steentje bijdragen aan een beter milieu.

23 December 2021 - lees meer ...

Expert energietransitie gebouwde omgeving

Den Haag - Rijksoverheid

Expert energietransitie gebouwde omgeving Rijksvastgoedbedrijf (RVB) Functie¬omschrijving Ga je als expert energietransitie bij het Rijksvastgoedbedrijf in Den Haag aan de slag, dan kan het zomaar zijn dat jouw adviezen landelijk gebruikt worden als norm voor duurzaam vastgoed. Want je bent niet alleen betrokken bij grote, complexe projecten in het hele land. Je oefent ook invloed uit op portefeuille- én beleidsniveau. Zo draag je eraan bij dat duurzaamheid onderdeel wordt van het Rijksvastgoed-DNA. Met jouw technische kennis en jouw inzicht op het gebied van energiebesparing en duurzame energieopwekking in gebouwen adviseer je bij bouw- en verbouwingsprojecten van onder meer ministeries, kazernes en rechtbanken. Die adviezen verwerk je in functionele eisen voor een uitvraag. Je spart met de technisch manager en experts van verschillende disciplines in het interne technisch adviesteam. En je neemt deel aan gesprekken met opdrachtnemers. Ook begeleid je projecten inhoudelijk tijdens de uitvoering. Het gaat dan bijvoorbeeld om het toepassen van (energie)vraagsturing met slimme technieken, warmte-koude-opslag en duurzame energieopwekking met geothermie voor CO2-reductie. Vanuit een breder perspectief adviseer je over duurzaamheidseisen die gelden voor de hele vastgoedportefeuille waaronder het project valt. Daarbij let je erop of duurzame toepassingen op een positieve manier bijdragen in tijd, kosten en duurzaam rendement. Zo zorg je voor het beste resultaat op portefeuille- en projectniveau. Ook lever je een belangrijke bijdrage aan de implementatie van het thema energie en de uitvoering van oplossingen in het portefeuillemanagement en de strategie van de directie Portefeuillestrategie & Portefeuillemanagement. Je ziet en benoemt de verbanden tussen strategische energiedoelen en de praktische uitvoering ervan in projecten. Denk aan de ontwikkeling van portefeuille-routekaarten: welke impact hebben de eisen voor duurzame energie en de voorgestelde maatregelen voor een project? Innovaties spelen ook een belangrijke rol bij het behalen van deze portefeuille-eisen. Om te beoordelen of innovaties toepasbaar zijn, maak je ook gebruik van de mogelijkheden van het programma Groene Innovaties. In dit programma voeren we pilotprojecten uit, bijvoorbeeld met slimme zelflerende tools voor gebouwbeheersystemen en verschillende vormen van energieopslag. Omdat je vakgebied sterk in ontwikkeling is, zorg je in- en extern mede voor het bijhouden van de ontwikkelingen van technische standaarden en normen op het gebied van energie en gebouwgebonden installaties. De kennis die je opdoet, pas je vervolgens toe in je adviezen voor onze projecten en strategie. Regelmatig heb je de rol van duurzaamheidsexpert bij complexe projecten die in grootte vergelijkbaar zijn met bijvoorbeeld de verbouwing van de Tweede Kamer. Of de datacenters Belastingdienst Apeldoorn, een grote energie gebruiker van het Rijk. Sommige teams vinden duurzaamheid logisch; anderen zien het als een sluitpost. Je krijgt volop kansen om in te zetten op jouw ideeën. En met de invloed die je op de verschillende niveaus kunt uitoefenen, maak je echt het verschil op weg naar duurzaam vastgoed bij het Rijksvastgoedbedrijf én in Nederland.

23 December 2021 - lees meer ...

BIM Modelleur. Vaste Baan

Nieuwkuijk - Centerpoint Den Bosch

Als BIM modelleur creëer je modellen in de verschillende fases van het Design & Build traject in Revit. Je creëert  BIM-modellen vanuit je bouwkundige kennis en hierbij hou je rekening met diverse aspecten. Denk bijvoorbeeld aan BREEAM-onderdelen, voorschriften uit het Bouwbesluit, eisen van de brandweer of gemeente, input van de co-makers, etc. Samen met je collega's zorg je er voor dat de modellen en projecten goed verlopen. Je hebt rechtstreeks contact met de diverse opdrachtgevers, adviseurs en overige betrokkenen.

20 December 2021 - lees meer ...

Het meest actuele en complete overzicht van bouwkundige en civieltechnische vacatures bij de overheid vindt u hier, op Bouwjobs.nl. Voor banen bij zowel gemeenten, provincies of de landelijke overheid in uw eigen regio. U de perfecte job gemakkelijk via de geavanceerde zoekfunctie.

U heeft een goede opleiding (bijvoorbeeld bouwkunde of civiele techniek) en u wilt liever dat potentiële werkgevers u benaderen in plaats van andersom? Plaats dan uw CV in de CV-databank van Bouwjobs.nl. Dit kan ook anoniem. Klik hier om te starten.

Aangezien Bouwjobs.nl de enige jobboard is die zich puur en alleen richt op kaderfuncties binnen de bouwbranche, is de kans erg groot dat u hier de perfecte baan gaat vinden. U kunt hiervoor gebruik maken van de zoekfunctie, maar u kunt uzelf ook inschrijven voor de Jobagent. U krijgt dan dagelijks de nieuwste jobs per mail binnen die geselecteerd zijn aan de hand van uw profiel.

Ook voor overheidsinstellingen die op zoek zijn naar bouwkundige of civieltechnische invulling van hun vacatures is Bouwjobs.nl een ideale ontmoetingsplek. Klik hier voor meer informatie.

Filteren