Bouwkundige / civieltechnische vacatures overheid


37 vacatures gevonden

Projectregisseur

Dordrecht - Ingenieursbureau Drechtsteden

Van visie naar resultaat! Wij ontwikkelen, realiseren en onderhouden de omgeving van morgen! Lever jij daar graag een bijdrage aan? Dan zijn wij op zoek naar jou! Projectregisseur Dordrecht | 36 uur Je plek in de organisatie Het Ingenieursbureau Drechtsteden is hèt regionale ingenieursbureau voor (semi)-overheidsinstellingen in de Drechtsteden. Wij zijn een publiek ingenieursbureau dat staat voor het publieke belang op de complexe markt van de civiele techniek. De medewerkers van het Ingenieursbureau Drechtsteden kennen de regio. Zij zetten hun kennis en ervaring in bij het ontwerp, de technische voorbereiding en de uitvoering van projecten. Het bureau bestaat uit drie vakafdelingen met elk hun eigen deskundigheid. Die afdelingen zijn: • Projecten; • Civiele techniek (ontwerp, werkvoorbereiding, contactvorming); • Specialismen (met de onderdelen: advies, projectondersteuning en uitvoering). Het IBD wordt ondersteund door een eigen bedrijfsbureau. Je geeft sturing en maakt uit van één of meerder projectteams. De rollen en verantwoordelijkheden van alle projectteamleden zijn vastgesteld. Je legt verantwoording af aan de directeur. Je werkzaamheden Als projectregisseur ben je verantwoordelijk voor het succesvol verwerven en tot stand brengen van projecten. Binnen de gegeven kaders en randvoorwaarden bewaak je de voortgang van het project. Je stemt af op de wensen van de opdrachtgever en zoekt daarin naar het meest passende resultaat. Wij staan garant voor de beste oplossing, de slimste weg en de duurzaamste technieken. Je geeft leiding aan een projectteam van 15 fte. Dit vraagt van jou een optimale inzet van mensen en middelen. Je creëert een klimaat waarin projectleden met plezier hun werk doen. Ze worden ingezet op hun kwaliteit. Waar nodig treedt je informerend, motiverend en/of coachend op. Het kennen van onze partners is nét zo belangrijk als het kennen van de nieuwste technieken. Je volgt ontwikkelingen in de branche dan ook op de voet. Je legt de verbinding tussen stakeholders en processen. Je spreekt de taal van de leidinggevende en de (project)medewerker, maar ook van de bestuurder. Zo weet je aan te sluiten op de markt en het klantennetwerk verder uit te breiden. Je kennis en kunde zet je tevens in om onze dienstverlening nog verder te professionaliseren.

Gisteren - lees meer ...

Beheerder Wegen en Straatmeubilair

Amsterdam - Gemeente Amsterdam

Stadsdeel Centrum is op zoek naar een Beheerder Wegen en Straatmeubilair! Beheerder Wegen en StraatmeubilairTijdelijke baan, voor 32-36 uur De functieDe taken van de Beheerder Wegen en Straatmeubilair zijn: Onderzoek (laten) verrichten naar de kwaliteit van het beheer; Verzamelen en anlayseren gegevens en opstellen van kwalititeitskaders, uitgangspunten en randvoorwaarden; Zorg dragen en borgen van de instrumentenontewikkeling met betrekiing tot het integraal beheer; Advisering management over de noodzakelijke middelen; Opstellen beheer- en onderhoudsplannen voor de lange en korte termijn; Ontwikkelen en beheren norm-, ken- en stuurgetallen met betrekking tot het integraal beheer; Signeren ontwikkelingen en de vertalen naar de openbare ruimte van de stad; Organiseren en realiseren van het proces van de aanbesteding, gunning en opdrachtverlening, aanbesteding en het contractbeheer; Invullen formeel opdrachtgeverschap naar de interne organisatie zoals rayon- en vakopzichters en naar de externe opdrachtnemers; Fungeren als eerste aanspreekpunt voor het toegewezen beheerareaal; Beheren budgetten en opstellen verantwoordingsrapportages; Verzorgen inbreng beheersdiscipline bij planontwikkeling en projecten in de openbare ruimte.  

Vandaag - lees meer ...

Planner/ werkvoorbereider

Utrecht - Voort

Voor een gemeente in het midden van het land zijn wij per direct op zoek naar een planner/ werkvoorbereider. Als planner/ werkvoorbereider zorg je voor de dagelijkse planning en de roostering van het werk. Je plant mensen en materieel in waarbij accenten liggen op één basis planning per gebied. Ook verricht je ondersteunende werkzaamheden ten behoeve van gebiedsprojecten.Je vormt samen met de medewerker bedrijfsbureau de backoffice van het gebiedsteam en je verricht in die rol werkzaamheden ten behoeve van de bedrijfsvoering. Concreet houdt dit in dat jij:  Je stelt periodiek managementinformatie op voor de gebiedsmanagers. Je verzorgt de financiële administratie van het gebied, bewaakt budgetten voor inhuur, stelt kostencalculaties op, signaleert over- of onderbestedingen, informeert en adviseert de opzichter hieromtrent. Je fungeert als beheerder van het wagenpark van de wijkpost Je fungeert binnen het team als 1e lijns aanspreekpunt (key user) voor ICT ontwikkelingen.

Vandaag - lees meer ...

Contractmanager Vechtdalverbinding

Zwolle - Provincie Overijssel

Help jij de Vechtdalverbinding vooruit? Ben jij een bevlogen contractmanager en pak je deze kans om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de verkeersveiligheid, de doorstroming en de leefbaarheid in Overijssel? Contractmanager VechtdalverbindingZwolle | Fulltime Voor het grootste infrastructurele project van de Provincie Overijssel, de Vechtdal Verbinding (de N340/N48 en N377) zoeken wij een contractmanager die een prominente rol wil spelen en de aannemersmarkt optimaal gaat benutten met oog voor de omgeving en de Marktvisie (www.marktvisie.nu). Met andere woorden iemand die het spanningsveld tussen de zekerheden voor de stakeholders en ruimte voor marktpartijen goed snapt en hier graag de beste weg in zoekt! We zoeken een collega voor 32-36 uur per week voor de duur van het project (tot 2023). Wat ga je doen?Het project de Vechtdal Verbinding bevindt zich in de afronding van de planvorming en maakt de stap naar de (voorbereiding van) de realisatie. Als contractmanager zorg je, samen met het team, voor een gedegen contract, waarmee het werk effectief in de markt gezet kan worden. Je hebt de regie op de aanbestedingsfase en bent tijdens de realisatie het eerste aanspreekpunt voor de hoofdaannemer. Je hebt daarnaast vanuit het project een coördinerende rol richting ProRail, in verband met de aan te leggen spoorkruisingen, en het ingenieursbureau dat (een deel van) de voorbereidende werkzaamheden verricht. Je werkt nauw samen met de andere IPM-rolhouders en andere collega’s van het projectteam Vechtdal Verbinding. Daarbij onderhoud je een nauwe relatie met de collega’s van inkoop en werk je mee aan een goede verankering van het project binnen de organisatie. Naast je rol in het project wordt ook verwacht dat je een initiërende en sturende rol pakt bij de ontwikkeling van het contractmanagement binnen de organisatie.

Gisteren - lees meer ...

Verbindende Adviseur Afvalwaterketen

's-Hertogenbosch - Waterschap Aa en Maas

Verbindende Adviseur Afvalwaterketen (36 uur per week, standplaats ’s-Hertogenbosch) Werken met water doet er toe. En hoe! In het oosten van Brabant zorgt waterschap Aa en Maas voor veilig, voldoende en schoon water in een fraaie leefomgeving. Ons werk gaat hand in hand met maatschappelijke belangen en ontwikkelingen ín het beheergebied, regionaal, nationaal en op Europese schaal. Om een goede gesprekspartner te zijn is het belangrijk binnen het team te beschikken over meer technische kennis van het afvalwatersysteem. Voor onze afdeling Advies Zuiveren, het expertisecentrum in spé voor de afvalwaterketen, zoeken wij een enthousiaste Adviseur met verbindende competenties en technische affiniteit. Wat ga je doen? Op onze afdeling Advies Zuiveren draait het om strategie, planvorming en advies op het gebied van afvalwater. Dit komt dagelijks terug in je werk: Advisering: Je adviseert en ondersteunt bij de exploitatie van de rioolwaterzuiveringen van waterschap Aa en Maas. De focus ligt op met onze waterpartners optimaliseren van het rioleringssysteem, het stedelijke watersysteem en het transport van het te zuiveren afvalwater. Samenwerken met onze omgeving: Vanuit jouw rol verken je samenwerkingskansen met de buitenwereld (landelijk, afvalwaterteams gemeenten en provincie. Actuele vraagstukken: meten en monitoren, data-analyse en integrale modellering van riolering en transportsysteem. Meten & monitoren: Je levert een belangrijke bijdrage aan vorm geven van meten en monitoren in het gehele stelsel van aangesloten gemeenten en Aa en Maas. Dit doe je samen met gemeenten en collega’s uit ons team. Je verkent kansen van investeren in real-time-control. Vernieuwing & innovatie: Samen met collega’s en waterpartners initieer je en participeer je in nieuwe projecten zoals innovatieve renovaties en nieuwbouw van ons transportstelsel. Met verve adviseer je collega’s over technische zaken op het grensvlak van riolering, watersysteem en waterketen. Dagelijks zuivert Aa en Maas het afvalwater voor 745.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Dit gebeurt op 7 zuiveringen in ons werkgebied. Op de afdeling Advies Zuiveren zijn 23 mensen werkzaam. Behalve het zuiveren van afvalwater winnen we op een aantal zuiveringen ook nog grondstoffen terug zoals fosfaat, cellulose en energie.

26 Juli 2017 - lees meer ...

Projectleider GWW 8988

Nieuw Vennep - Centerpoint

In de functie vormt u samen met de uitvoerder en werkvoorbereider het projectteam. U draagt zorg voor de eindverantwoordelijkheid van de onderhanden projecten. Gemiddeld stuurt u 10 projecten aan waarbij de projectgrootte kan oplopen tot 3 miljoen euro. U bent verantwoordelijk voor de projecten op basis van kwaliteit, planning en budget.

24 Juli 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider GWW 8987

Nieuw Vennep - Centerpoint

In de functie vormt u samen met de uitvoerder en projectleider het projectteam. Bij gunning van een project verzorgt u de gehele werkvoorbereiding, zowel de technische als organisatorische. De overall en 6-weekse planning maakt u zelfstandig. De 3-weekse planning in overleg met de uitvoerder.

24 Juli 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider Bouw-Infra

Vleuten - Goodijk Personeel

- Het perfect laten verlopen van infraprojecten - Assisteren bij de berekening van de doorlooptijd van het project - Het opstellen van offertes en de bewaking van de projectvoortgang met name bij onderhoudsprojecten - Zowel technische kennis als financieel/administratieve en organisatorische kennis kun je volop benutten - Samen met je collega's bewaak je de (forse!) budgetten, verzorg je heldere projectevaluaties en voortgangsrapportages en houd je de projectadministratie helemaal up-to-date - Het zelfstandig voorbereiden van bouwkundige werken, maken van planningen en het kunnen opstellen van bouwkundige rapportages zijn voor jou geen probleem.

24 Juli 2017 - lees meer ...

Civieltechnische projectleider

Haarlemmermeer - Voort

Het gaat over de functie van projectleider binnen een gemeente omgeving Haarlem. De nadruk van de functie ligt op de procesmatige en organisatorische kant. Iemand met ruime ervaring minimaal 7 jaar ervaring in de projectleiding en die een teamspeler is. In eerste instantie voor een half jaar, maar met grote kans op verlenging voor 10 maal.   

22 Juli 2017 - lees meer ...

Bouwplantoetser / Vergunningverlener

Hendrik-Ido-Ambacht - Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Hendrik-Ido-Ambacht groeit, ontwikkelt en is in beweging. Ben jij een ervaren allround Bouwplantoetser / Vergunningverlener die hier een bijdrage aan wil leveren, solliciteer dan bij ons! Bouwplantoetser / Vergunningverlener Hendrik-Ido-Ambacht | 36 uur Je plek in de organisatie Hendrik-Ido-Ambacht is een dynamische gemeente. Ruim 100 medewerkers zetten zich voortdurend in voor onze inwoners, ondernemers en instanties. Met de verdere realisatie van de uitbreidingslocatie De Volgerlanden hebben we inmiddels ruim 30.000 inwoners. Met behoud van onze eigen identiteit werken wij intensief samen in Drechtstedenverband. De organisatie bestaat uit de afdelingen Bestuurszaken, Beheer Openbare Ruimte, Beleid en Ontwikkeling en projectbureau De Volgerlanden. Binnen de afdeling Beheer Openbare Ruimte is het team Vergunningverlening & Handhaving verantwoordelijk voor het hebben en voeren van regie op alle vergunningen bouw, ontheffingen en APV. Daarnaast hebben ze handhaving en toezicht op het bouwdomein, en verzorgen het eigen (uitvoerings)beleid op de fysieke leefomgeving. Je werkzaamheden In de ontwikkelingen rond publieke dienstverlening, heeft de gemeente in het algemeen en de afdeling in het bijzonder, een initiërende en (bege)leidende rol. Naast de kerntaken als Bouwplantoetser / Vergunningverlener, wordt van je verwacht dat je ook relevante bijdragen zal gaan leveren aan onder andere de ontwikkelingen rond de invoering van de Omgevingswet. Je bent in staat om te kunnen schakelen tussen nieuwe en huidige wet- en regelgeving. Je adviseert over beleidsuitvoering aan bestuur en management en voert het vergunningenbeleid uit. Je stelt jaarverslagen en jaarplannen op voor de verschillende beleidsterreinen van de afdeling en ondersteunt het afdelingshoofd in de P&C-cyclus vanuit je werkveld. Je toetst plannen aan het bestemmingsplan en de bouwregelgeving, daarbij rekening houdend met wensen, randvoorwaarden, mogelijkheden en het gegeven kader. Je handelt verzoeken en aanvragen af in het kader van wet- en regelgeving. Je bent casemanager voor complexe vergunningaanvragen en fungeert als projectleider voor projecten. Je bent een teamspeler en in voorkomende gevallen ben je een vraagbaak. Je verdedigt standpunten en behartigt de belangen van de gemeente en/of vertegenwoordigt de gemeente in bezwaar- en beroepszaken.

18 Juli 2017 - lees meer ...

Adviseur sloop

Amsterdam - Gemeente Amsterdam

Heb jij affiniteit met de sloopwereld? Bezit jij overtuigingskracht? En heb jij een oog voor detail? Misschien ben jij wel de perfecte persoon, waar wij op zoek naar zijn! Reageer nu! Gemeente Amsterdam heeft een vacature voor een Adviseur sloop Vaste baan, voor 36 uur Vacaturenummer: 17060165 De functie De adviseur sloop is de accounthouder voor sloopopdrachten. Wat ga je doen als Adviseur Sloop? • Jij beheert het (interne) netwerk van opdrachtgevers om te kunnen sturen op opdrachten en aanpak van de sloopprojecten; • Jij bent bij de initiatief-fase van sloopprojecten de eerste adviseur en weegt af op risico en maatschappelijk effect; • Jij stelt de strategische planning op en vertaalt de werkvoorraad naar beschikbare capaciteit; • Jij adviseert op met name de procesmatige aspecten van sloop (omgevingsmanagement, vergunningen, inkoopstrategie en milieu hygiënische aspecten). Wat ga je nog meer doen? • Proactief kennis nemen van de toekomstige circulaire civiele en cultuurtechnische projecten en proactief plannen bespreken die potentiële opdrachtgever met een locatie heeft; • Advies geven (eventueel op basis van een risicoanalyse) over sloop en recycling, schade, methoden en mogelijkheden voor hergebruik van bouwstoffen. • Vanuit gebruiksaspecten en omgeving van het gebouw/ object / project vroegtijdig sturen op efficiënt, beheerst en veilig sloopproces, binnen de gestelde eisen en randvoorwaarden; • opstellen van een risico- en inkoopstrategie voor het te slopen object; • Mede vormgeven aan doorontwikkeling domein sloop binnen het IB en gemeente Amsterdam.

14 Juli 2017 - lees meer ...

Ondersteunend beleidsmedewerker/assistent projectleider

Apeldoorn - Voort

Voor een gemeente centraal/ in het oosten van het land ) zijn wij op zoek naar een starter ROP voor de dynamische functie als assistent projectleider en ondersteunend beleidsmedewerker. De helft van de tijd zul je de rechterhand van de projectleider RO zijn. Daarnaast ben jij de ondersteunende factor op de afdeling RO. Je bent verantwoordelijk voor het bewaken van de processen en zult bestemmingsplannen beoordelen. Alle projecten zijn op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling.  Taken en verantwoordelijkheden in deze functie:  Verantwoordelijk voor de bestemmingsprocedures en het doorgeven van eventuele wijzigingenHet invoeren van bestemmingsplannenHet indienen van publicatiesHet uitzetten van onderzoekHet beoordelen van principeverzoekenHet schrijven van collegevoorstellen en brievenHet aanvragen en invoeren van offertesMeehelpen in het opstellen van projectplannen

13 Juli 2017 - lees meer ...

Junior adviseur cultuurtechniek

Apeldoorn - Voort

Samen met je collega’s werk je aan (innovatieve) contracten en strategische plannen voor gemeenten en andere overheden. Je bent sturend in het proces en de visievorming. Je wilt daarbij in elk project vernieuwen, en enthousiasmeert en overtuigt daarbij zowel de klant als onze organisatie. Tevens creëer je nieuwe verbindingen tussen het groene vakgebied, de politiek en de maatschappij. Tot jouw takenpakket behoort ook het verzorgen van bijeenkomsten.

12 Juli 2017 - lees meer ...

Senior adviseur Bouw en Brandveiligheid

Dordrecht - Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid

Ben jij nauwkeurig en bouw jij snel een netwerk van interne en externe contacten en weet je dat optimaal in te zetten? Beschik jij over ruime ervaring met het bedenken van uitvoeringsbeleid, en het optimaliseren van werkprocessen en heb je daarnaast affiniteit met de omgevingsdienst? Dan voegen we jou graag toe aan ons team! Senior adviseur Bouw en Brandveiligheid(0,7 Fte) | Dordrecht Je plek in de organisatieDe Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) bestaat sinds 1 januari 2011 en is “een verzameling van uitgeplaatste afdelingen van 17 gemeenten en provincie". De Omgevingsdienst ZHZ verleent namens haar opdrachtgevers vergunningen, houdt toezicht op en handhaaft de naleving van het omgevingsrecht en adviseert op diverse milieuthema's. Daarbij past een proactieve, oplossingsgerichte houding, dienstverlenend naar burgers en bedrijven. De omgevingsdienst werkt integraal, zowel in aanpak als in haar producten en streeft voortdurend naar een doelmatige en effectieve taakuitvoering. De functie Senior Adviseur is daarbij onmisbaar. Je vervuld deze functie vanuit de Unit Regulering Bouw en Brandveiligheid. In deze unit worden de taken op het gebied van vergunningverlening en meldingen voor bouwen en brandveiligheid en constructies samengebracht. Wie zijn wij?De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bestaat per 1 april 2017 uit 11 units, deze units voeren in mandaat taken uit voor de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in Zuid-Holland Zuid op het gebied van milieu, bouwen en wonen, brandveiligheid en APV. OZHZ verleent vergunningen, houdt daar toezicht op, treedt zo nodig handhavend op en handelt klachten af. Ook houdt OZHZ toezicht op natuurgebieden in de provincie. Daarnaast levert OZHZ de milieuexpertise voor (duurzaam) ruimtelijk beheer en –ontwikkeling. OZHZ creëert, tezamen met de gemeenten en de provincie Zuid-Holland, een veilige, gezonde, duurzame en economisch vitale leefomgeving voor inwoners en bedrijven. OZHZ doet dit op een transparante, oplossingsgerichte, efficiënte wijze, met kennis van het gebied. Wij streven naar een outcome gerichte werkwijze. Integraal werken, een oplossingsgerichte houding en de klant centraal stellen, staat hoog in ons vaandel. Je werkzaamhedenBinnen de unit Regulering Bouw en Brandveiligheid draag je bij aan het opstellen van de gemeentelijke jaarwerkplannen, dit in overleg met de relatiebeheerder. Als senior adviseur zet jij je brede en verrijkende blik in voor de gehele organisatie en voor de unit specifiek. Je analyseert aankomende ontwikkelingen in samenhang met de huidige situatie en anticipeert hier in een vroeg stadium op waarbij je de juiste personen betrekt. Hierbij weet jij als geen ander welke taken en projecten met de nieuwe ontwikkeling verweven zijn en benut je kansen optimaal. De consequenties voor de unit breng jij zowel mondeling als schriftelijk helder in kaart, samen met jouw advies. Uitgangspunten kun jij vertalen naar een gedegen plan van aanpak of een projectplan en bij de uitvoering bewaak jij deze. Daarmee stuur jij inhoudelijk de medewerkers binnen een project aan. Omdat jij kwaliteit als vanzelfsprekend vindt evalueer jij het gevoerde uitvoeringsbeleid. De kerntaken van de senior adviseur zijn:  In een vroeg stadium signaleren en vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen en trends, ontwikkelt een scherpe visie en vertaalt deze richting in een programma/thema; Levert een bijdrage aan het opstellen van de jaarwerkprogramma's en monitort de voortgang; Je draagt bij aan de bevordering van samenwerking tussen verschillende units; Levert een bijdrage aan de realisatie van uitvoeringsbeleid met bijbehorende werkafspraken en -processen, creëert daartoe draagvlak; Anticiperen op in- en externe partners. Is senior gesprekspartner in een ambtelijke en bestuurlijke omgeving; Is aanspreekpunt voor management, medewerkers en externe partijen ten behoeve van alle taken die de unit Regulering Bouw en Brandveiligheid uitvoert; Adviseert gevraagd en ongevraagd de organisatie en externe partijen over consequenties van ontwikkelingen op het gebied van betreffende overheidstaken en relevante wet- en regelgeving.   Je profiel Je beschikt over HBO werk- en denkniveau; Je hebt kennis en ervaring met wet- en regelgeving op het gebied van bouw en brandveiligheid; en bent op de hoogte van de aankomende omgevingswet; daarnaast is affiniteit met milieuwetgeving een pre; Je bent een netwerker waarbij je in- en externe partijen uitstekend kunt bedienen; Je hebt ervaring met projectmanagement en kan uitstekend plannen en organiseren; Je beschikt over analytisch vermogen en ziet kansen en weet deze optimaal te benutten; Je bent toegankelijk, weet organisaties te doorgronden en de juiste gesprekpartners te spreken.   Je bent niet alleen in staat om de organisatie verder te ontwikkelen maar ook jezelf. Hiertoe heb je kennis van je eigen kwaliteiten en valkuilen en werk je aan je eigen ontwikkeling. Je hebt uitstekende adviesvaardigheden, schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden, en zelfstandig werken past bij jou. Je hebt de vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en ervaring in het optreden in overlegsituaties en het daarin toelichten en verdedigen van het standpunt van OZHZ. Je bent omgevingsbewust, organisatiesensitief en hebt onderhandelingsvaardigheden. Je beschikt van nature over onze kerncompetentie vertrouwen en verantwoordelijkheid nemen en geven. Ons aanbodWij bieden je een aanstelling in een uitdagende functie in een dynamische organisatie. De salarisindicatie bedraagt in schaal 11 maximaal € 4.740,- op basis van een 36-urige werkweek. Wij zijn een moderne werkgever. Wij kennen uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van reiskosten, flexibele werktijden, verlofregelingen en studiefaciliteiten. Daarnaast beschik je als medewerker over een Individueel Keuze Budget van 16,3% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen. Belangstelling?Je kunt direct en alleen online solliciteren tot 7 augustus 2017 o.v.v. vacaturenummer 41861 via de sollicitatiebutton. Informatie over de functie en de procedure kun je opvragen bij Guido van der Waal, Unitmanager Unit Regulering Bouw en Brandveiligheid, bereikbaar op telefoonnummer 078 - 770 3281 of  06 - 40 71 85 04.  Trefwoorden; senior adviseur bouw en brandveiligheid vacature, Dordrecht vacature, Zuid-Holland, gemeentebaan, overheid, HBO, milieuwetgeving, projectmanager        

11 Juli 2017 - lees meer ...

Toezichthouder Brandveiligheid

Emmeloord - Gemeente Noordoostpolder

Vergunningen, Toezicht en HandhavingHet cluster VTH bestaat uit twee teams: het team Vergunningen en het team Toezicht en Handhaving. Binnen het team Vergunningen wordt in hoofdzaak het proces vergunningen uitgevoerd. Binnen het team Toezicht en Handhaving vinden de processen toezicht en handhaving plaats.  Het aandachtsgebied van het cluster is hoofdzakelijk de werkzaamheden die voortvloeien uit de Wabo, bijzondere wetten en de Algemene Plaatselijke Verordening. Binnen het cluster zijn ongeveer 30 personen werkzaam. Bij het cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) zijn wij voor het team Handhaving op zoek naar een Toezichthouder Brandveiligheid (0,8 fte) | Emmeloord  Wat ga je doen Als toezichthouder controleer je zelfstandig, aan de hand van een werkprogramma en toezichtstrategie, verleende omgevingsvergunningen brandveilig gebruik én gebruiksmeldingen van diverse inrichtingen. Je bezoekt locaties, rapporteert de bevindingen en legt ze vast in een geautomatiseerd systeem. Je bent verantwoordelijk voor de correspondentie inclusief eerste bestuursrechtelijke aanschrijvingen (in overleg met de juridische medewerkers). Het uitvoeren van her controles om te kijken of de gewenste voorzieningen/maatregelen zijn uitgevoerd en in acht genomen, behoort tot de taken. Tijdens de controlebezoeken kun je de gebruikers de regels goed uitleggen. Wat breng je mee Je bent een professional met ruime kennis van de actuele en relevante wet- en regelgeving. Je beschikt over een afgeronde HBO-opleiding in een relevante richting (bijv. Bouwkunde) óf over een afgeronde MBO-opleiding aangevuld met relevante opleidingen als Specialist brandpreventie en/of Specialist Risico’s en Veiligheid. Je werkt zelfstandig en bent daadkrachtig in je communicatie en advisering over geconstateerde overtredingen, geldende wet- en regelgeving en de handhavingsprocedures. Je hebt minimaal 2 jaar ervaring, opgedaan in de afgelopen 5 jaar, als Toezichthouder Brandveiligheid. Kennis van en/of werkervaring met Squit XO is een pré. Je kunt goed samenwerken en toont lef en verantwoordelijkheid. Je beschikt over een rijbewijs en een auto. Wat bieden wij jou Een functie van 28,8 uur (0,8 fte) per week. Een interessante functie vol uitdagingen Een organisatie én cluster die volop in ontwikkeling is en waar oog is voor persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers. Een salaris (afhankelijk van opleiding en ervaring) van maximaal € 3.293,- bruto per maand (functieschaal 8) bij een 36-urige werkweek. Interesse?Nadere informatie over deze functie kan worden verkregen bij Olaf Storms (manager cluster VTH), tel. 0527-633911. Stuur je gemotiveerde brief met CV vóór 18 augustus 2017 via de sollicitatiebutton naar Marja Snel-Kroeze, assistent P&O, onder vermelding van vacaturenummer 13. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 28 augustus 2017. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Trefwoorden; Toezichthouder brandveiligheid vacature, gemeentebaan, vacature Emmeloord, Flevoland, HBO, bouwkunde, MBO, specialist brandpreventie, specialist risico’s en veiligheid, overheid, gemeente Noordoostpolder  

11 Juli 2017 - lees meer ...

Bouwplantoetser/ Bouwinspecteur

Utrecht - YER

Jouw ambitie is onze uitdaging! Ben jij de Bouwplantoetser/Bouwinspecteur die het verschil maakt bij onze opdrachtgevers? YER Public biedt je de kans jouw kennis en ervaring uit te breiden binnen de Ruimtelijke Ordening, Bouwkunde en Civiele Techniek bij gemeenten in heel Nederland. Wij zijn de sparringpartner op niveau die jouw carrière de juiste impuls kan geven! Controle op naleving van de relevantie wet- en regelgeving, vergunningen en beschikkingen (WABO) Inspecteren van de bouwkundige voorzieningen Inzetten van bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Opstellen van schriftelijke controle rapporten Geven van voorlichting aan burgers en betrokken partijen De aanvrager faciliteren m.b.t. een vooroverleg Zelfstandig behandelen van vooroverleggen/principeverzoeken, sloopmeldingen en eenvoudige APV, Wabo-(aan)vragen

6 Juli 2017 - lees meer ...

Consultant ov/vri

Noord-Holland - Prostruct

Onze opdrachtgever is de expert op landelijk niveau in openbare verlichting, verkeerssystemen en camerabewaking. De organisatie voorziet hun klanten van advies, legt aan en verzorgt het beheer en onderhoud.   Voor de centrale adviesafdeling van de organisatie zijn wij op zoek naar een Consultant OV/VRI.   Functie-inhoud   In deze veelzijdige advies rol ben je verantwoordelijk voor advisering, uitvoering, ontwikkeling, kennisdeling en acquisitie. De adviesafdeling is een centrale afdeling binnen de organisatie met een enthousiast en competent team. In samenwerking met de vestigingen, voert deze afdeling adviesopdrachten uit voor bestaande en nieuwe klanten. Gespecialiseerde professionals bedenken oplossingen voor onalledaagse klussen. Het werk kan heel concreet en uitvoeringsgericht zijn, zoals een NEN 3140 kastinspectie, de ontwikkeling van een led-retrofit armatuur of een energiescan voor een gemeente. Ook abstracter werk, zoals een beleids- en beheerplan openbare verlichting, een plan van aanpak voor een aanbesteding, of onderzoek en implementatie van nieuwe concepten kunnen tot je werkzaamheden behoren.   Als Consultant werk je zelfstandig aan adviesopdrachten voor de klanten van één van onze vestigingen. Dit zijn uiteenlopende trajecten bij gemeenten en andere overheden op het gebied van bijvoorbeeld: beleidsplannen openbare verlichting of verkeersregelinstallaties, energie en CO2 emissie reductie (vanuit vakgebied openbare verlichting),advies over reductie van lichthinder, projectmanagement, tender advisering en acquisitie van nieuwe klanten en opdrachten.  

3 Juli 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider elektrotechniek

Gelderland - Prostruct

Onze opdrachtgever is de expert op landelijk niveau in openbare verlichting, verkeerssystemen en camerabewaking. De organisatie voorziet hun klanten van advies, legt aan en verzorgt het beheer en onderhoud.   Voor de regio Nijmegen zoeken we een Werkvoorbereider Elektrotechniek.   Functie-inhoud   Als werkvoorbereider werk je nauw samen met een uitvoerder en ben je in hoofdzaak verantwoordelijk voor het voorbereiden en bewaken van de technische uitvoering van de aan jouw toegewezen projecten bij verschillende gemeenten. In nauwe samenwerking met de uitvoerder stel je de planningen van projecten op en zorg je voor een goede overdracht en opvolging van de uitvoering. Je stelt de uitvoeringsdocumenten op en beheert deze. Je signaleert risico's en rapporteert meerwerk bij de klanten, draagt zorg voor de bestelling van materialen en bewaakt de leverdatum. Ook verricht je revisiewerk en draag je - zowel intern als extern - zorg voor de oplevering daarvan.   We zoeken een zelfstandige collega die snel ingewerkt is en beschikt over een grote mate van verantwoordelijkheid. Deze baan vraagt om flexibiliteit en creativiteit; verwacht daarom geen 9 tot 5 cultuur. Samenwerken en pro-activiteit hebben we hoog in het vaandel staan. Door het maken van duidelijke doelstellingsafspraken tussen medewerkers en leidinggevenden alsook de inzet van opleiding en coaching stellen we ons ten doel de werkvoorbereiding op een hoger plan te krijgen. Ook voor jou liggen hier voldoende uitdaging en ontwikkelmogelijkheden!  

3 Juli 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider elektrotechniek

Zuid-Holland - Prostruct

Onze opdrachtgever is de expert op landelijk niveau in openbare verlichting, verkeerssystemen en camerabewaking. De organisatie voorziet hun klanten van advies, legt aan en verzorgt het beheer en onderhoud.   Voor de regio Rotterdam zoeken we een Werkvoorbereider Elektrotechniek.   Functie-inhoud   Als werkvoorbereider werk je nauw samen met een uitvoerder en ben je in hoofdzaak verantwoordelijk voor het voorbereiden en bewaken van de technische uitvoering van de aan jouw toegewezen projecten bij verschillende gemeenten. In nauwe samenwerking met de uitvoerder stel je de planningen van projecten op en zorg je voor een goede overdracht en opvolging van de uitvoering. Je stelt de uitvoeringsdocumenten op en beheert deze. Je signaleert risico's en rapporteert meerwerk bij de klanten, draagt zorg voor de bestelling van materialen en bewaakt de leverdatum. Ook verricht je revisiewerk en draag je - zowel intern als extern - zorg voor de oplevering daarvan.   We zoeken een zelfstandige collega die snel ingewerkt is en beschikt over een grote mate van verantwoordelijkheid. Deze baan vraagt om flexibiliteit en creativiteit; verwacht daarom geen 9 tot 5 cultuur. Samenwerken en pro-activiteit hebben we hoog in het vaandel staan. Door het maken van duidelijke doelstellingsafspraken tussen medewerkers en leidinggevenden alsook de inzet van opleiding en coaching stellen we ons ten doel de werkvoorbereiding op een hoger plan te krijgen. Ook voor jou liggen hier voldoende uitdaging en ontwikkelmogelijkheden!  

3 Juli 2017 - lees meer ...

Chauffeur

Heel Nederland - Ministerie van Defensie

Chauffeur bij Defensie Als chauffeur bij Defensie zit je nooit stil. Je brengt belangrijke goederen van A naar B, overal ter wereld. Zo kun je met je MBO-diploma Soldaat Militaire Bouwtechniek Chauffeur (Kiepauto) worden. In deze functie werk je bij het meest veelzijdige onderdeel van de Landmacht: de Genie. Dit is een militair bouw- en installatiebedrijf én weg- en waterbouwbedrijf in één. Een geniebataljon heeft meerdere taken. Zo kan het mijnen leggen en ruimen, bruggen, wegen en vliegvelden aanleggen en vernietigen, en schuilplaatsen, uitkijkposten en gevechtsopstellingen bouwen. Als chauffeur heb je hierbij een onmisbare rol. En wat dacht je van Soldaat Chauffeur Wissellaadsysteem? In deze uitdagende functie bij de Landmacht combineer je containervervoer met militaire oefeningen en trainingen. Je verzorgt hierbij zelf het onderhoud aan je voertuig en ander materieel. Als Soldaat Genie Chauffeur Wissellaadsysteem met Brugdelen vervoer en bedien je daarnaast brugdelen. Aan de hand van bouwtekeningen en werkbeschrijvingen verricht je daarnaast eenvoudige (constructie)werkzaamheden. Uiteraard geef je ook invulling aan andere militaire taken zoals het onderhoud van het materiaal en deelname aan camouflage en beveiliging.

30 Juni 2017 - lees meer ...

Bouwtechniek

Heel Nederland - Ministerie van Defensie

Bouwtechniek bij Defensie Wil je aan de slag bij een militair bouwbedrijf? Bij Defensie ben je verzekerd van een uitdagende baan. Zo kun je als soldaat je handen uit de mouwen steken en een grote bijdrage leveren aan onze bouwwerkzaamheden. Denk aan het opbouwen en onderhouden van kampementen, noodvoorzieningen en bruggen. Met je MBO 3- of HAVO-diploma kun je zelfs Onderofficier Bouwtechniek bij de Landmacht worden. In deze functie geef je leiding aan jouw groep 'militaire bouwvakkers' en maak je wegen, bruggen of zelfs een compleet militair kamp met alle voorzieningen.

30 Juni 2017 - lees meer ...

Bouwkundig projectmanager

Den Haag - Voort

Als Bouwkundig Projectmanager bij onze opdrachtgever ben je betrokken bij vooraanstaande projecten in Nederland en sta je nauw in contact met grote opdrachtgevers en investeerders. Voor deze functie zijn wij op zoek naar een Bouwkundig Projectmanager die zelfstandig projecten kan leiden vanaf het eerste contact met de opdrachtgever tot en met de ingebruikname van het gebouw. Gedurende het bouwproces wordt het contact met de opdrachtgever onderhouden, worden diens belangen behartigd en wordt er leiding gegeven aan ontwerpende en uitvoerende partijen.

27 Juni 2017 - lees meer ...

Werkvoorbereider Bonnenwerk en Renovatie 8815

Amstelveen - Centerpoint

In de functie van calculator/werkvoorbereider bent u verantwoordelijk voor de renovatie- en onderhoudsprojecten. U moet hier denken aan bonnenwerk, mutatieonderhoud, en groot renovatie. Deze opdrachten komen voort vanuit de woningcorporaties. U neemt het werk op, u calculeert, u bereidt de werken voor, u maakt de planning voor het personeel en u levert het werk op. Ook voor de kleinere particuliere opdrachten verricht u deze werkzaamheden. De kleinere werken rekent u zelf uit. Boven de 2 ton wordt het rekenwerk uitbesteed.  Naast deze projecten kunne ook grotere projecten vanuit de Gemeente u worden toegeschoven. Voor deze projecten voert u de gehele werkvoorbereiding uit.

26 Juni 2017 - lees meer ...

Uitvoerder/Werkvoorbereider Civiel 8898

Bloemendaal - Centerpoint

Wij zijn op zoek naar een allrounder in de civiele techniek. Als rechterhand van de bedrijfsleider zult u projecten voorbereiden, verzorgt u de inkoop en weet u de uitvoering aan te sturen. Daarnaast bent u verantwoordelijk voor de bewaking van de kwaliteit, draagt u zorg voor de projectadministratie en verwerkt u het meer- en minderwerk. Al met al een veelzijdige functie waar u van alle markten thuis moet zijn.

26 Juni 2017 - lees meer ...

Allround Werkvoorbereider BIM 8837

Almere - Centerpoint

Samen met de uitvoerder en projectleider bent u verantwoordelijk voor de aan u toegewezen projecten. U draagt zorg voor de voorbereiding en planning van de diverse projecten. U stelt de uitvoeringsplanning op en neemt deel aan diverse overlegstructuren, waaronder bouwvergaderingen. Daarnaast onderhoudt u contacten met externe opdrachtgevers. Tot uw werkzaamheden behoren ook de inkoop van materialen en het opstellen van meer- en minderwerk lijsten.

26 Juni 2017 - lees meer ...

Directievoerder civiel

Vlaardingen - Gemeente Vlaardingen

De afdeling Stedelijk Beheer heeft een vacature voor de functie van: Directievoerder civielTeam Voorbereiding & Realisatie36 uur per week | Vlaardingen Algemene informatieDe openbare ruimte doet er toe. De waarden van die openbare ruimte zijn: identiteit, gastvrij en bruikbaar, gezond en duurzaam. En daar willen wij (natuurlijk…) sámen aan werken! Door het team Voorbereiding & Realisatie van de afdeling Stedelijk Beheer worden binnen de gemeente Vlaardingen integrale projecten op het gebied van grond-, weg- en waterbouw uitgevoerd. Bij de totstandkoming van deze multidisciplinaire projecten wordt veel samengewerkt met andere teams binnen de ambtelijke organisatie, de Vlaardingse burgers en het bestuur. De functieOp een projectmatige wijze voer je met behulp van diverse contractvormen directie op civieltechnische werken. Als directievoerder zorg je er ervoor dat er praktijkkennis in het team aanwezig is. Je geeft bij de start van de voorbereiding aan waar eventuele risico’s liggen en je bent medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de contractdocumenten. Tijdens de uitvoering zorg je voor de financiële administratie van het contract en de leveranties. Tevens ben je het eerste aanspreekpunt voor burgers en bedrijven in de omgeving van het project. Indien zich problemen voordoen, denk je samen met de werkvoorbereider mee over de oplossing. Het takenpakket Directie voeren, managen van contracten en toezichthouden conform U.A.V. (GC) op civieltechnische werkzaamheden. Aansturen en coördineren van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het werk zoals bv. nutspartijen, vervoersbedrijven, hulpdiensten en leveranciers. Fungeren als contactpersoon voor de bewoners en bedrijven in de directe nabijheid van het project. Toetsen van ontwerpen, tekeningen en bestekken op financiële haalbaarheid, volledigheid en uitvoerbaarheid. Het profielDe directievoerder die wij zoeken heeft minimaal een afgeronde opleiding MBO civiele techniek, maar een door ervaring verkregen HBO werk- en denkniveau. Onze wens is minimaal 5 jaar ervaring in een soortgelijke functie. Ervaring met het werken bij een aannemer is een pré. Je hebt kennis van en ervaring met RAW bestekken, UAV-GC en D&C contracten. Je bent proactief, oplossings- en resultaatgericht en werkt samen en hebt goede communicatieve vaardigheden. Jouw werkterrein is de leefomgeving van de Vlaardingse burgers en bedrijven. Je hebt oog voor hun belangen en bent in staat om op een goede manier met je omgeving te communiceren. Ons aanbodAfhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring bieden wij een salaris van maximaal €3712,- bruto per maand (schaal9) bij een volledige werkweek (36 uur). Verder ontvang je naast je salaris ook een vrij besteedbaar budget via het Individueel Keuze Budget (IKB). Met het IKB beschik je over keuzevrijheid en eigen zeggenschap over deze financiële ruimte. Je kunt hiermee keuzes maken die passen bij jouw levensfase, persoonlijke wensen en doelen. Het IKB bedraagt 16,3% van je salaris. De hierboven genoemde functie is binnen het functiegebouw voorlopig ingepast in de functie familiemedewerker dienstverlening, bandbreedte B. Informatie en sollicitatieVoor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Peter de Block, teammanager Voorbereiding & Realisatie, telefoon (010) 248 4714. Word jij enthousiast van deze Vlaar-dingen? Solliciteer dan direct via de sollicitatiebutton. We ontvangen je sollicitatie graag voor 28 juni 2017. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. Trefwoorden; directievoerder civiel vacature, Vlaardingen, Zuid-Holland, civiele techniek, financiële administratie, projectleider, projectmanager,

19 Juni 2017 - lees meer ...

Het meest actuele en complete overzicht van bouwkundige en civieltechnische vacatures bij de overheid vindt u hier, op Bouwjobs.nl. Voor banen bij zowel gemeenten, provincies of de landelijke overheid in uw eigen regio. U de perfecte job gemakkelijk via de geavanceerde zoekfunctie.

U heeft een goede opleiding (bijvoorbeeld bouwkunde of civiele techniek) en u wilt liever dat potentiële werkgevers u benaderen in plaats van andersom? Plaats dan uw CV in de CV-databank van Bouwjobs.nl. Dit kan ook anoniem. Klik hier om te starten.

Aangezien Bouwjobs.nl de enige jobboard is die zich puur en alleen richt op kaderfuncties binnen de bouwbranche, is de kans erg groot dat u hier de perfecte baan gaat vinden. U kunt hiervoor gebruik maken van de zoekfunctie, maar u kunt uzelf ook inschrijven voor de Jobagent. U krijgt dan dagelijks de nieuwste jobs per mail binnen die geselecteerd zijn aan de hand van uw profiel.

Ook voor overheidsinstellingen die op zoek zijn naar bouwkundige of civieltechnische invulling van hun vacatures is Bouwjobs.nl een ideale ontmoetingsplek. Klik hier voor meer informatie.

Filteren