Bouwkundige / civieltechnische vacatures overheid


69 vacatures gevonden

Vakspecialist Hydrologie

Roermond - Waterschap Limburg

Vakspecialist Hydrologie (fs 11) Roermond, 36 uur per week Waterschap Limburg is het jongste waterschap van Nederland, maar onze uitdagingen zijn groots! Dijkversterkingen, klimaatverandering, innovatie en duurzaamheid vormen de basis voor ons werk. Geen ander waterschap heeft een afwisselender gebied dan het onze: van de zandgronden in het noorden tot het zuidelijke heuvelland. Van steden tot agrarische gronden en natuurgebieden. Ga jij met ons de uitdaging aan om Limburg mooier en waterklaar te maken voor de toekomst? Ben jij flexibel, vernieuwend, omgevingsgericht? Duik dan in een toekomst bij Waterschap Limburg en reageer op onze vacature. Word jij onze nieuwe Vakspecialist Hydrologie? Als Vakspecialist Hydrologie volg je de bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van hydrologie en klimaatadaptatie en sta je in nauwe verbinding met de praktijk in het veld. Op basis hiervan ontwikkel je beleid voor deze taakvelden en implementeer je nieuwe ontwikkelingen in onze organisatie. Samen met je collega’s, onze bestuurders en onze waterpartners (zoals gemeenten, Provincie en Waterschapsbedrijf Limburg) en andere stakeholders, zet je je in voor een klimaatbestendig en robuust watersysteem (conform de landelijke Deltaprogramma’s Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie). Het waterschap beheert een watersysteem dat deels vrij afstroomt en deels onder peilbeheer staat. Ook wordt het water via kanalen naar de juiste plek gebracht. Tenslotte is er veel interactie tussen het water in de beken en het grondwater in de provincie. Weten hoe het water boven en onder de grond functioneert in afgelopen, huidige en toekomstige situaties is cruciaal voor het goed beheren door het waterschap. Dit vraagt om inzicht om met behulp van de juiste modellen de juiste analyse te kunnen maken. Je staat aan de voorkant van het werkproces rond het thema kwantitatief waterbeheer: jouw adviezen leiden tot het beeld van de opgave die het waterschap de komende jaren heeft. Dit vraagt een doordacht en afgestemd advies en het implementeren ervan. De werkzaamheden omvatten onder andere: Formuleren en doen uitvoeren van beleid op het gebied van peilbeheer. Strategisch adviseren binnen de crisisorganisatie en ten tijde van droogte over peilbeheer. Adviseren in en richting geven aan strategische vraagstukken rond peilbeheer en verdrogingsbestrijding. Formuleren en doen uitvoeren van (intern) beleid op het gebied van hydrologische modelontwikkeling alsmede advisering hierover. Opzetten en begeleiden en/of leiden hydrologisch model- en veldonderzoek. Vertegenwoordigen van WL in externe werkgroepen op het gebied van waterbeleid en hydrologisch onderzoek. Een rol in de crisisorganisatie kan onderdeel uitmaken van de functie. Belangrijk is dat je… Op het gebied van het kwantitatief waterbeheer nauw samenwerkt met een aantal collega’s in de keten (o.a. tactisch peilbeheerder, droogte coördinator, hydrologen). Voor het bestuur de sparringpartner bent over de keuzes die we maken als waterschap. Vanuit je ervaring gesprekspartner bent voor collega-hydrologen over toepassing van modellen in de bijbehorende vraagstukken. In nauwe verbinding staat met relevante partners als de markt- en de kennisinstituten, weet welke kennis er beschikbaar is en deze voor het waterschap weet aan te boren. In staat bent om een netwerk in stand te houden met andere waterschappen en deelneemt aan relevante kennis/werkgroepen (STOWA, Unie van waterschappen, NHI). Goed kunt plannen en organiseren en complexe zaken op eenvoudige en overtuigende wijze weet over te brengen.

5 Oktober 2020 - lees meer ...

Bouwkundig opzichter

Hilversum - Gemeente Hilversum

Ben jij een bouwkundig opzichter met affiniteit voor (maatschappelijk) vastgoed? Dan zijn wij op zoek naar jou! Je werkt klantgericht en hebt ervaring met onderhoud van (maatschappelijk) vastgoed en vind je het leuk om probleemoplossend te werken. Geen dag is hetzelfde. Kom je ook nog uit de regio Hilversum, dan heb je een extra plusje achter je naam. Spreekt dit je aan? Dan is dit jouw baan! Bouwkundig opzichter De functie Als bouwkundig opzichter ben je verantwoordelijk voor het afhandelen van onderhoudsklachten in de gemeentelijke vastgoedportefeuille en opdrachtverlening voor kleine onderhoudswerken. Je houdt toezicht op onderhoudswerk, (bouwkundig en installatietechnisch) en controleert het gebruikersonderhoud. Daarnaast lever je input voor de meerjarenonderhoudsplanning en zorg je voor het onderhoud bij huurderswisselingen en oplevering van gemeentelijke vastgoed. Ook licht administratief werk behoort tot jouw werkzaamheden zoals meterstanden doorgeven en werkvoorbereiding. Daarnaast behoort het toezicht houden op en het (laten) uitvoeren van voorgeschreven keuringen voor installaties, legionella, brandpreventie enzovoorts. Wij zoeken een bouwkundig opzichter met een proactieve houding en met een zakelijke en klantgerichte instelling. Je vindt het belangrijk dat je gebouwen er netjes bij staan en goed beheerd worden en je vindt het leuk om problemen zo snel mogelijk goed op te lossen. Je stelt je collegiaal en samenwerkingsgericht op, maar kunt ook prima zelfstandig werken. Ook het plannen van werkzaamheden gaat je goed af. Geen dag is het zelfde; je bent de vliegende keeper van het vastgoedteam. Bij calamiteiten ben je, in afstemming met je collega’s, buiten werktijd beschikbaar.

Vandaag - lees meer ...

Adviseur openbare ruimte

Leeuwarden - Matchd

Startdatum: 01-11-2020 Einddatum: 18-01-2021  Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 23-10-2020 om 12:00 uur Ben jij de adviseur die er bij ons voor zorgt dat de projecten integraal op elkaar worden afgestemd en  duurzaamheid goed in de projecten tot uiting komt? Als accounthouder vertegenwoordig je het Bedrijfsbureau en ben je daarmee het eerste inspreekpunt. Je zorgt voor afstemming en dient de belangen voor doelmatig beheer & onderhoud in diverse projecten en projectteams. Wat ga je doen? Als accounthouder werk je binnen het Bedrijfsbureau aan het opzetten van een Integraal Meerjaren Onderhoudsprogramma. Je behartigt de belangen van het Bedrijfsbureau in Projecten en Programma’s en ziet er op toe dat klimaat-, duurzaamheidsdoelen en doelmatig beheer & onderhoud goed tot uiting komen in de planuitwerking. Gaande de uitvoering van projecten ben jij degene die op de hoogte wordt gehouden en vanuit het projectteam mee adviseert in scope wijzigingen. Ook zorg je er voor dat de overdracht naar beheer & onderhoud goed verloopt en areaalwijzigingen in beeld zijn gebracht. - Je ziet er op toe dat projecten en programma’s conform opdracht worden uitgevoerd; - Je signaleert en adviseert binnen de projectgroepen over thema’s die wij als gemeente moeten inpassen; - Je behartigt de belangen van team Bedrijfsbureau in diverse contracten; - Je informeert de beheerders over de vorderingen in projecten en de aangepaste afspraken die er worden gemaakt n.a.v. scopewijzigingen. Waar ga je werken? Wij zijn het team Bedrijfsbureau en zijn de regisseurs van de Openbare Ruimte. Wij zijn verantwoordelijk voor het tactisch en strategische beheer van onze assets, alles in het kader van het creëren van Publiekswaarde. Ons team bestaat uit circa 35 medewerkers, bestaande uit senior adviseurs, beheerders en gegevensbeheerders. We werken nauw met andere teams samen, waaronder ontwerpers, beleidsadviseurs, bestekschrijvers en buitendienst, om Leeuwarden telkens weer wat mooier te maken. Kom je ons daarbij helpen?

Vandaag - lees meer ...

Planoloog stedelijk en landelijk gebied

Barneveld - Matchd

Startdatum: 01-12-2020 Einddatum: 06-04-2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 29-10-2020 om 17:30 uur   Wat ga je doen - Je gaat, in een team van 15 planologen, ruimtelijke plannen opstellen en procedureel begeleiden. Denk hierbij aan bestemmingsplannen en afwijkingsprocedures, zowel in stedelijk als in landelijk gebied. - Je behandelt vooronderzoeken om af te wijken van het bestemmingsplan. - Je stelt ruimtelijke onderbouwingen en (juridische) adviezen op. - Je coördineert en bereidt ruimtelijke initiatieven voor. Gemeente Barneveld Er bestaan vooroordelen over Barneveld, maar als je verder kijkt dan ‘kippen en kerken’, word je meegenomen in een zinderende energie van dynamiek en diversiteit. We maken niet voor niets een schaalsprong naar 70.000 inwoners in 2040 die onze gemeente kiezen om prettig te wonen, werken en ontspannen. Thuiswerken of werken vanuit huis i.v.m. het coronavirus is in overleg mogelijk. Hierover moeten later afspraken gemaakt worden.

Vandaag - lees meer ...

Adviseur Scheepvaart en Vaarwegen

Amsterdam - Matchd

Startdatum: 16-11-2020 Einddatum: 31-01-2023 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 32 Sluitingsdatum: 23-10-2020 om 17:00 uur Als adviseur scheepvaart en vaarwegen behartig jij de belangen van Rijkswaterstaat in het hoofdvaarwegensysteem. Zo volg je de landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van scheepvaart en vaarwegen op de voet, waarbij je risico’s en kansen voor het hoofdvaarwegensysteem signaleert en analyseert. Ook geef je aan wat de gewenste functionaliteit is van de netwerkschakels, zoals bruggen, sluizen en de vaarwegbak. Daarnaast heb je een duidelijke en inhoudelijke visie op de bewaking van de veiligheid van het waterverkeer, die je naar concrete adviezen en oplossingen vertaalt en soms ook uitvoert. Dit doe je onder meer voor de Staande Mast Route en de Amsterdamse wateren. Zo min mogelijk overlast voor de gebruikers: dat is jouw doel. Jouw takenpakket is heel gevarieerd; van het afhandelen van een publieksvraag tot het adviseren van de directeur. Binnen het organisatieonderdeel West-Nederland Noord spelen er de komende jaren een groot aantal vervangings- en renovatietrajecten. Hierin speel jij een belangrijke rol. Zo adviseer je over scheepvaartontwikkelingen op het gebied van nautische veiligheid, duurzaamheid, de bediening van vaarwegobjecten en informatievoorziening. Deze adviezen en de voorbereiding van bestuurlijke overleggen lever je aan bij het districtshoofd en het directieteam. Je werkt nauw samen met je twee directe collega adviseurs die binnen hetzelfde vakgebied actief zijn. Daarnaast heb je intensief contact met de andere adviseurs binnen het district, maar ook met collega’s van Netwerkontwikkeling en Visie, Handhaving en Vergunningverlening en de dienst Verkeer en Watermanagement. Werk je bijvoorbeeld aan projecten op het gebied van zee toegang? Dan zoek je regelmatig contact met het Havenbedrijf Amsterdam. Tot slot heb je ook regelmatig contact met de assetmanagers binnen jouw district en met de beleidsafdeling die zorgt voor de langetermijnvisie en de kaders ten aanzien van de vaarwegen. Je hebt kennis van de toekomstige ontwikkelingen op gebied van klimaat en neemt dit mee in je adviezen. Je bent een inhoudelijk gedreven en initiatiefrijke adviseur met oog voor de organisatiebelangen en gevoel gevoel voor de bestuurlijke verhoudingen. Je gaat je concreet bezig houden met advies voor vergunning verlening, advies en het voorschrijven van klanteisen voor projecten/initiatieven derde partijen, ontwikkeling van werkafspraken en het cyclisch afstemmen met nautisch uitvoerende organisaties, zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat, ad hoc vragen van collega’s en vragen vanuit onze diverse interne projecten zoals b.v. de nieuwe Zeesluis. Ook kan je ingezet worden op taken op het gebied van nautische veiligheid, route overleggen, ligplaatsen beleid en droogte beheersing op het aspect van scheepvaart, overeenkomsten e.d. Locatie: Amsterdam, Haarlem, IJmuiden

Vandaag - lees meer ...

Bodemadviseur

's-Hertogenbosch - Matchd

Startdatum: 16-11-2020 Einddatum: 31-12-2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 28 - 32 Sluitingsdatum: 20-10-2020 om 09:00 uur De afdeling Leefomgeving is één van de en van de zeven (product)afdelingen van de sector Stadsontwikkeling. De afdelingen zijn zelfstandige, resultaatgerichte organisatie-eenheden die in een hoge mate integraal werken. De afdeling is verantwoordelijk voor de beleidsadvisering, uitvoering van beleid en het ontwerpen van plannen op het gebied van openbare ruimte, verkeer en vervoer, natuur en landschap. De afdeling bestaat uit ruim 40 enthousiaste, actieve mensen met hart voor de stad en gevoel voor kwaliteit van de openbare ruimte en milieu, verdeeld over vijf teams. De adviseur bodem maakt deel uit van het team Bodem. De bodemtaken betreffen onder andere het uitvoeren van bodemonderzoek- en bodemsaneringsprojecten, deels via het gemeentelijke ISV-bodemprogramma, en het uitvoeren van de Wet Bodembescherming. Binnen de afdeling zijn we op zoek naar een ervaren adviseur bodem(onderzoek) met inhoudelijke kennis en aantoonbare ervaring. Taken: - Het (laten) uitvoeren van bodemonderzoeks- en saneringsprojecten. -  Adviseren over bodemaspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen (bestemmingsplannen, bouwprojecten). - Advisering over bodemaspecten bij vergunning- en meldingsprocedures (bouwen, milieu, grondwater, grondstromen, WKO). - Afhandelen van beschikkingen en meldingen in het kader van de Wet Bodembescherming. - Uitvoeren van projecten/activiteiten betreffende duurzaam gebruik van de ondergrond in samenhang met andere relevante beleidsterreinen (met name water, energie). - Verstrekken van bodeminformatie voor diverse doeleinden (grondtransacties, civiele werken).

Vandaag - lees meer ...

Beheerder / Vakspecialist Civiele techniek

Gouda - Kracht Recruitment

- Vanuit de disciplines wegen, kabels & leidingen en openbare verlichting adviseren over onderhoud/projecten/leefbaarheidsinitiatieven, inclusief het opstellen van programma's van eisen; - Uitzetten en begeleiden van inspecties en onderzoeken, inclusief het beoordelen van rapportages; - Toetsen van ontwerpen en overdrachtsdossiers (van Realisatie naar Beheer) en revisiegegevens; - Coördinator K&L en inhoudelijk adviseren voor instemmingsbesluiten kabels en leidingen (MOOR); - Opstellen van integrale uitvoeringsplannen en planningen; - Actualiseren en beheren van het Handboek Inrichting en Beheer Openbare Ruimte (HIBOR); - Behandelen van de aanvragen voor het gebruik van de openbare ruimte, grondverkopen en adviseren voor vergunningen.

16 Oktober 2020 - lees meer ...

Projectleider ruimtelijke initiatieven

Gennep - Matchd

Startdatum: 04-11-2020 Einddatum: 02-05-2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 20 Sluitingsdatum: 22-10-2020 om 17:00 uur Wij vragen: Een ervaren projectleider die met de gevraagde competenties en kwaliteiten het management kan ondersteunen en faciliteren, een medewerker met passie en ervaring, die in staat is om naast de grote lijnen ook projectdetails niet uit het oog te verliezen. Daarnaast bezit je als projectleider de vaardigheden om schijnbare tegenstrijdige randvoorwaarden, eisen en belangen samen met de medewerkers voor dat ene project te verenigen en te verbinden tot het gewenste resultaat. Je zult als opdrachtnemer actief aan de slag gaan met het realiseren van het projectresultaat binnen de vooraf bepaalde kaders en uitgangspunten en je geeft sturing aan het projectteam, bestaande uit medewerkers (uit mogelijk meerdere clusters en afdelingen) die jouw leiderschap als projectleider erkennen. Taken: - Het voeren van het dagelijks management over projecten; - Het opstellen van projectopdrachten, projectplannen en voortgangsrapportages; - Het plannen, verdelen en bewaken van alle noodzakelijke activiteiten uit het projectplan; - Het aansturen van de projectdeelnemers op het realiseren van de projectresultaten; - De verantwoordelijkheid dragen voor de projectplanning, de fasering en de projectbeheersing; - Het doen van alternatieve en/of corrigerende voorstelen wanneer de projectresultaten niet gehaald dreigen te worden; - Het afleggen van verantwoording aan de opdrachtgever; - Het opstellen van eindrapportages en evaluaties over het doorlopen proces; Opdrachtomschrijving De samenleving verandert steeds en de overheid beweegt mee. Dat geldt ook voor de gemeente Gennep. We denken meer van buiten naar binnen. We verminderen waar mogelijk regels en werken mee aan initiatieven van onze inwoners. Dit doen we met een organisatie waar de verantwoordelijkheden  zo laag mogelijk liggen. Bij de gemeente Gennep werken ongeveer 130 medewerkers. Wij werken op een pragmatische manier en hebben korte lijnen naar het management en naar het bestuur. We doen dit op een informele manier. De organisatie bestaat uit drie afdelingen: Omgeving, Inwoners en Bedrijfsvoering. De projectleider valt onder de afdeling omgeving, team ontwikkeling. Team ontwikkeling is verantwoordelijke voor het ruimtelijk beleid en de grotere projecten. Ons kantoor is onlangs verbouwd tot een modern kantoor waarin tijd- en plaats onafhankelijk gewerkt worden. Onder de huidige omstandigheden werken we thuis en komen we alleen naar kantoor als het moet. De projectleider die we zoeken gaat zich vooral bezig houden met ruimtelijke initiatieven waarin wij als gemeente als kartrekker fungeren. Dit kunnen woningbouwprojecten zijn, maar ook andere projecten in de openbare ruimte of duurzaamheidsprojecten.   

15 Oktober 2020 - lees meer ...

Werkvoorbereider

Leiden - Gemeente Leiden

Werkvoorbereider WIJ bieden een uitdagende baan in een team van 30 enthousiaste collega’s waar afwisseling dagelijkse praktijk is en kwaliteit de norm. Een baan waar jij je talent, je samenwerkingsgerichte kwaliteiten, je resultaatgerichtheid en technisch kennis goed kan inzetten. Een functie die door verantwoordelijkheid, afwisseling en complexiteit veel kansen biedt voor jouw persoonlijke ontwikkeling. We hebben veel ambitie en tegelijkertijd nog niet alles op de rit. Genoeg te doen voor een organisator die wel houdt van een uitdaging. We zijn als team in ontwikkeling en doen dit met elkaar. Samen klaren we de klus, dat is ons uitgangspunt en daar werk je zichtbaar aan mee. Vanwege de toenemende werkzaamheden binnen onze regio zoeken wij een nieuwe collega die alles onder controle heeft. Die projecten efficiënt en effectief plant en voorbereidt. Ben jij die werkvoorbereider die wij zoeken? Wat ga je doen? ONS TEAM stellen we graag voor: MARK D.: Ik ben sinds 2018 werkzaam bij de gemeente Leiden als civiel technisch medewerker. Het leuke aan het werken bij Stadsingenieurs is om vanaf het begin tot het einde betrokken te zijn bij een project. De diversiteit aan projecten is ook erg leuk, zoals het herinrichten van een stadspark of het reconstrueren van een kruising naar een rotonde. Wido: Het mooie is dat ik vanaf het begin betrokken bent bij het project. Ik denk en praat mee met de ontwerpers. Als er een DO is, ligt de verantwoordelijkheid van het aanvragen van de nodige onderzoeken en vergunningen bij mij. Ik maak de tekeningen en schrijft het bestek en hebt een groot aantal deskundige collega’s waar ik altijd op terug kan vallen. Na de aanbesteding van het project kijk ik mee in de uitvoering zodat ik hier ook weer van kan leren. TEAM STADSINGENIEURS is onderdeel van het Leids Projectbureau. Als Stadsingenieurs zorgen wij voor de inrichting en realisatie van de infrastructuur en de openbare ruimte. Dat loopt uiteen van het voorbereiden en aanleggen van o.a. bruggen, wegen, tunnels, waterbergingen en riolering tot de Openbare Verlichting. Maar ook bijvoorbeeld complete stadsparken, ondergrondse parkeergarages en sportaccommodaties. Zo zorgen wij dat Leiden een prachtige stad blijft om te werken, studeren en wonen! We hebben aan civiele technici veelzijdiger werk te bieden dan de meeste andere gelijksoortige bedrijven doordat je vanaf het initiatief tot en met de realisatie betrokken bent en dat zie je terug in je directe werkomgeving. Wil je meer weten over onze projecten in Leiden en ons team, kijk dan op de site van de gemeente.

15 Oktober 2020 - lees meer ...

Teamleider openbare ruimte

Oisterwijk - Gemeente Oisterwijk

Werk waar je blij van wordt! We zijn binnen de afdeling Ruimte op zoek naar een: Teamleider openbare ruimte Oisterwijk, 32 uur per week Er komt binnen de afdeling Ruimte een team bij, dit komt door de groei van de afdeling. Jij gaat daar leiding aan geven. Het team zal bestaan uit ca. 14 medewerkers die werkzaam zijn in de vakgebieden: verkeer, geo-informatie, groen, wegen, openbare verlichting, riolering en water. Dit team voert werkzaamheden uit op het gebied van beleid, beheer en de uitvoering. Je zorgt voor een prettige verbinding onderling en voor verbinding met andere afdelingen/teams. Je ontwikkelt het team door processen te verbeteren en de kwaliteiten van medewerkers zo optimaal mogelijk te benutten. Samen met het afdelingshoofd, de teamleider buitendienst en de coördinator Ruimtelijke Ordening werk je aan een leuke, dynamische afdeling om Oisterwijk te laten stralen. Je bent op je best als je bezig bent met: Het leidinggeven aan medewerkers met een uitvoerend, adviserend en beleidsbepalend takenpakket. Jij kan schakelen op de verschillende niveaus en weet de helicopterview vast te houden. Zo houd je overzicht en richt je je op de ontwikkelpunten van het team. De personele zaken op de afdeling, zoals begeleiding bij ziektetrajecten of de ontwikkeling van medewerkers. Zo maak je resultaatsafspraken met medewerkers, bewaak en stuur je de prestaties en coach je de medewerkers in hun ontwikkeling. Hiermee komen zij in hun kracht te staan en verbetert de dienstverlening. De integrale afstemming tussen jouw team en andere afdelingen/teams, zodat afspraken en verwachtingen helder zijn. Het zorgen voor het opstellen en bewaken van de werkprocessen, zodat voor iedereen duidelijk is wie, wanneer wat doet. Het zorgen voor de aanlevering van gegevens voor de planning- en control cyclus. Daarbij ben je ook budgethouder voor de budgetten van jouw team. Het overleggen met collega’s, wethouders, inwoners of bedrijven om jouw team goed te laten presteren.

15 Oktober 2020 - lees meer ...

Toezichthouder Infra (gemeente)

Amsterdam - bouwhuysch

De toezichthouder is breed inzetbaar op diverse projecten binnen de gemeente. Je zal vooral buiten op de verschillende bouwplaatsen aanwezig zijn. Je werkt binnen de disciplines maaiveld, infrastructuur en kabels en leidingen in een stedelijke omgeving. Je houdt toezicht op het werk van de aannemer en je kent het bestek of ander contract tot in de details. Je hebt inzicht in de risicovolle activiteiten binnen het project en daar richt je je aandacht op. Je neemt als toezichthouder een groot deel van de administratieve kant van het werk op je. Je beheert de stukken, maakt verslagen van bouwvergaderingen en zorgt dat het dossier goed bijgehouden wordt. Je werkt nauw samen met de directievoerder. Je kan ook ingezet worden voor monitoringactiviteiten tijdens uitvoering van een project. Dit alles onder aansturing van de directievoerder. De complexiteit van het werk zit in de techniek, de drukke omgeving en in de belangen van betrokken partijen.

15 Oktober 2020 - lees meer ...

Directievoerder civiele techniek (gemeente)

Hoofddorp - bouwhuysch

De directievoerder is verantwoordelijk voor de directievoering van de integrale civieltechnische uitvoeringsfase van werken in de openbare buitenruimte. Denk hierbij ook aan disciplines als groen, cultuurtechnisch en openbare verlichting/VRI. In de projecten lever je vakinhoudelijke de expertise. Je fungeert als rechterhand van de technisch projectleider in de uitvoeringsfase. Je bent de voorzitter van de bouw- en Nutsvergaderingen. Je verricht de bestek administratie en beoordeelt het meer- en minderwerk. Je bewaakt de uitvoeringsplanning, rapporteert aan de technisch projectleider en stuurt de toezichthouders functioneel aan. Je toetst de bestekken op technische uitvoerbaarheidsaspecten. Ook stem je plannen af met andere disciplines binnen de gemeente en met bewoners en gebruikers. De werkzaamheden worden uitgevoerd in projectteamverband.

15 Oktober 2020 - lees meer ...

Toezichthouder GWW

Rotterdam - Kracht Recruitment

- Als toezichthouder houd je toezicht op complexe en multidisciplinaire projecten, zoals een herinrichting in stedelijk gebied op het gebied van wegen, openbare verlichting en riolering; - Je verricht dagelijkse inspecties van het openbaar gebied op grond van contractafspraken (toetsingscriteria) en legt de uitkomsten (digitaal) vast in rapportages; - Je coacht inhoudelijk je collega-toezichthouders en je zorgt voor een doorontwikkeling van het vak van toezichthouder binnen de organisatie; - Je hebt veel contact met andere stakeholders, waarbij kwaliteit, veiligheid en de voortgang voorop staan.

15 Oktober 2020 - lees meer ...

Adviseur Stedelijk Water

Nijmegen - Kracht Recruitment

- Je bent de interne adviseur naar het management op het gebied van stedelijk water; - Je kijkt kritisch naar nieuwe aanvragen voor projecten en brengt hierop je advies; - Je bent sparringpartner en inhoudelijk specialist bij de verdere ontwikkeling van het Programma Stedelijk Water; - Je bent sparringpartner en adviseur vanuit Stedelijk Water voor de implementatie van klimaatadaptatie in de openbare ruimte; - Je bent overlegpartner van de waterschappen en andere water-gerelateerde organisaties.

15 Oktober 2020 - lees meer ...

Beheerder Riolering en Stedelijk Water

Arnhem - Kracht Recruitment

Deze gemeente staat door de grote groene kwaliteiten op de grens van Veluwe en Betuwe. De uitzonderlijke ligging, in het noorden heuvelachtig en in het zuiden vlak met verschillende ondergronden stelt hoge eisen aan het rioleringsstelsel. De steeds extremere weersomstandigheden versterken dit alleen maar. Dat vraagt verstandige keuzes in het beheer en bij projecten. Voor de vakgroep Stedelijk waterbeheer zijn we op zoek naar een ervaren beheerder die gespecialiseerd is in het beheer van gemalen en persleidingen. Als beheerder stedelijk waterbeheer ben je verantwoordelijk voor het beheer van de gemalen en persleidingen, de fonteinen en infiltratievoorzieningen. Je houdt je bezig met het opstellen en actualiseren van het beheerplan en het opstellen en (laten) uitvoeren van het inspectieplan. Je bent intern opdrachtgever voor het beheer en (dagelijks) onderhoud. Vanuit jouw deskundigheid lever je bijdragen aan andere plannen zoals het BRP. Je adviseert bij ruimtelijke projecten en je bent het aanspreekpunt voor niet-gerioleerde panden.

15 Oktober 2020 - lees meer ...

Projectleider Beheer en Onderhoud

Dordrecht - Servicecentrum Drechtsteden

Projectleider Beheer en Onderhoud 36 uur | Dordrecht Ben jij dé spil en aanjager die het beheer en onderhoud van het vastgoed van de Drechtstedengemeenten op een projectmatige manier naar een hoger niveau kan tillen? Word jij blij van een grote diversiteit aan maatschappelijk vastgoed? Dan ben jij op je plaats bij ons Wat ga je doen? Als projectleider ben jij de professionele samenwerkingspartner voor advies en projectbegeleiding van het vastgoedbeheer en onderhoud. Onder het beheer vallen gebouwen zoals het Dordrechts Museum, het Energiehuis en schouwburg Kunstmin. De projectleider staat in contact met zowel aannemers, beleidsmakers en vastgoedadviseurs. Je voert de directie en je bent verantwoordelijk voor het opstellen van werkbeschrijvingen en kostenramingen. Je coördineert en begeleidt projecten, zoals de renovatie van een zwembad of een aanbesteding van schilderwerken voor de vastgoedportefeuille van Dordrecht. Jij zorgt ervoor dat de oplossingen passend zijn bij de wensen van de opdrachtgevers. Daarnaast voer je de regie over onderhoudscontracten en werk je aan een duurzame vastgoedportefeuille. Als team zijn wij ons aan het ontwikkelen richting assetmanagement. Wij zijn daarbij nieuwsgierig naar je ideeën en ervaringen binnen het maatschappelijk vastgoed.

14 Oktober 2020 - lees meer ...

Proces engineer afvalwater

Ridderkerk - Matchd

Startdatum: 02-11-2020 Einddatum: 02-11-2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 21-10-2020 om 10:00 uur Bij Waterschap Hollandse Delta ben jij hét aanspreekpunt voor de primaire processen binnen het programma Waterketen. Jij vertaalt de strategische doelen én van toepassing zijnde wet- en regelgeving naar concepten voor operationeel beheer en gebruik. Je stelt procesontwerpen op voor te (ver)bouwen assets welke voldoen aan de beleidskaders kosten, prestatie en risico. Je stelt hiertoe werkprocessen voor het beheer op en implementeert deze. Tevens monitor je hoofdprestaties van de rioolwaterzuiveringen, lever je advies t.a.v. het ten uitvoer brengen van het beheerbeleid en formuleer jij de hiervoor vereiste beleidskaders. Je bent hierin een volwaardige gesprekspartner en je kent de business door en door. Jij bent de expert die hierover adviseert. Als Proces Engineer bij WSHD ben jij in staat het volgende neer te zetten: - Je vertaalt de strategische doelstellingen in operationele kaders (prestatie indicatoren, meerjarenprogrammering en begroting) en laat deze bekrachtigen door de Assetmanager; - Je stelt werkprocessen voor het gebruik en beheer van assets op en implementeert deze; - Je bewaakt en rapporteert over de operationele kaders in relatie tot de gestelde doelstellingen en adviseert bij afwijkingen van gestelde doelstellingen en/of kaders naar de organisatie; - Je draagt zorg voor naleefbare vergunningseisen voor nieuwe en bestaande assets binnen de waterketen (gemalen en rioolwaterzuiveringen) en vertaalt deze door naar noodzakelijke werkzaamheden binnen het operationele beheer; - Je verzorgt wettelijke rapportages naar bevoegd gezag en hebt een accountrol naar dit bevoegd gezag; - Je bent troubleshooter, adviseert bij calamiteiten en doet optimalisatiestudies voor bestaande assets; - Je stuurt bij (binnen de kaders) bij afwijking van de doelrealisatie en je geeft (on)gevraagd advies; - Je hebt de regie naar de adviserende en operationele afdelingen in de waterketen; - Je weet wat er speelt aan ontwikkelingen in de afvalwaterwereld en kan deze op waarde  schatten; - Je bent in staat een netwerk te onderhouden met waterschappen, gemeenten, onderzoek/kennisinstellingen, en het bedrijfsleven; - Je denkt vooruit over kansen die maatschappelijke ontwikkelingen zoals energietransitie, klimaatverandering en de circulaire economie bieden voor de afvalwaterketen. De afdeling Regie & Assetmanagement werkt vanuit de assetmanagement filosofie en stuurt op de prestaties van de assets van ons waterschap en zorgt dat deze ook in de toekomst goed blijven functioneren. Je gaat onderdeel uitmaken van een multidisciplinair assetteam onder aansturing van de assetmanager. De taak van de afdeling Regie & Assetmanagement (RA) is om alle werkzaamheden ten behoeve van het duurzaam in stand houden (onderhoud, procesvoeren, verlenging technische levensduur, etc.) van de assets Watersystemen, Waterketen/Waterzuivering en Waterkering & Wegen en het bereiken van de doelen vastgesteld in het Water- en Wegenbeheerprogramma, deze uit te werken en te programmeren. Via meerjaren investerings-, onderhouds- en beheerplannen worden onderhoudsconcepten en werkpakket en investeringsopgaves (projecten) verstrekt aan de uitvoerende afdelingen, zoals Projecten & Uitvoeringen (PU), Beheer & Operatie (BO) en Zuiveren & Onderhoud (ZO). 

14 Oktober 2020 - lees meer ...

Toezichthouder Civiele Techniek

Arnhem - Kracht Recruitment

Als toezichthouder ga jij je bezig houden met civieltechnische reconstructie- en nieuwbouw projecten in de openbare ruimte van deze gemeente. Als toezichthouder ben je de oren en ogen van de afdeling in de projecten die in uitvoering zijn. Jij bent, samen met de projectleider en eventueel de directievoerder, de schakel tussen buiten en binnen en tussen opdrachtgever en de uitvoerende partij. Je bent dan ook een belangrijke sparringpartner voor de aannemer en het projectteam. Jij zorgt ervoor dat fouten in de kiem gesmoord worden en iedereen altijd overal van op de hoogte is. Ook volg je de ontwikkelingen van het vakgebied, projectmatig werken is jou niet onbekend en je draagt inhoudelijk je steentje bij in diverse projecten en vergaderingen.

14 Oktober 2020 - lees meer ...

Directievoerder en beheerder groen en water

Gouda - Matchd

Startdatum: 01-04-2021 Einddatum: 31-12-2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 20 - 24 Sluitingsdatum: 09-11-2020 om 09:00 uur Product Groen en Water Binnen het bureau dagelijks beheer bestaat het team Groen en Water uit vier functies: een productbeheerder, assistent beheerder, directievoerder en toezichthouder. Dit team is gezamenlijk verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en onderhoud van dit product. Daarnaast is er een databeheerder en een beleidsmedewerker actief op dit taakveld. Profiel assistent beheerder - het in kaart brengen van vraagstukken in de openbare ruimte. - zelfstandig uitvoeren kleinschalige projecten (minder dan €50.000) - het voorbereiden van (deel)opdrachten; - het signaleren en rapporteren over uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de uitvoering; - het signaleren en vroegtijdig bijsturen als de gevraagde (technische) kwaliteit niet geleverd wordt / kan worden; - het communiceren met burger(s) of andere belanghebbenden over de uitvoering; - het (laten) analyseren en oplossen van meldingen en klachten van burgers over groen en water; - het adviseren over beheerknelpunten aan de productbeheerder Groen en Water; - het voorbereiden van overleggen en eventuele verslaglegging (actiepuntenlijst); - het toetsen en adviseren diverse (in- en extern) groenplannen; - het signaleren van knelpunten functioneren van de assets  (oog- en oorfunctie). Profiel directievoerder - het voeren van directie UAV over de groencontracten; - het verzorgen (IBIS)-besteksadministratie; - het vertegenwoordigen van de gemeente als opdrachtgever, zowel intern als extern; - aansturing van de toezichthouder; - fungeren als eerste aanspreekpunt voor de opdrachtnemer en derden tijdens uitvoering; - communiceren met burger(s) of andere belanghebbenden over de uitvoering; - afhandelen van vragen en/of klachten over de uitvoeringswerkzaamheden. - rapporteren aan de opdrachtgever over de voortgang, meer en minderwerk en afwijkingen; - het houden van voortgangsoverleg/bouwvergaderingen inclusief  het (laten) maken van de verslaglegging hiervan; - het signaleren en rapporteren over uitvoeringsrisico’s en kansen tijdens de voorbereiding en uitvoering; - bewaken van de voortgang en planning. - het controleren of de opdrachtnemers het werk conform geldende wet- en regelgeving uitvoert; - het voorbereiden en geven van deelopdrachten; - het beoordelen van meer- minderwerk; - het opleveren van de deelopdrachten; - het beoordelen van termijnen en eindafrekeningen; - het signaleren van knelpunten functioneren van de assets  (oog- en oorfunctie). De organisatie Gemeente Gouda De gemeentelijke organisatie in Gouda bestaat uit gemotiveerde medewerkers die met een positieve blik voor en met de stad wer­ken en kenmerkt zich door een open en informele cultuur, veel ruimte voor eigen inbreng en korte lijnen. Gemiddeld waarderen medewerkers van de gemeente Gouda hun baan met een 7,6; een rapportcijfer om trots op te zijn! In totaal werken er zo'n 490 mensen bij de gemeente Gouda, verdeeld over diverse afdelingen en projecten. De ambtelijke aansturing gebeurt via een drietal directieleden  in samenwerking met alle afdelingshoofden. Samen werken zij aan een wendbare en lerende organisatie, die lenig inspeelt op wat er in de stad leeft en gebeurt en waar mogelijk samen met inwoners, bedrijven of instellingen plannen maakt en realiseert. Een blik naar buiten, een flexibele opstelling en telkens de vraag blijven stellen of de goede dingen gebeuren, zijn daarbij onmisbare ingrediënten. P.S. Op verzoek van de opdrachtgever wordt deze interim opdracht alleen aangeboden o.b.v. een (tijdelijk) loondienstverband. Factureren als ZZP'er is niet mogelijk aangezien er gevraagd wordt om de arbeid persoonlijk uit te voeren (geen vervangingsrecht) en er onder leiding en toezicht zal worden gewerkt. ZZP'ers dienen daarom tijdelijk (bij ons) op de payroll te komen.

13 Oktober 2020 - lees meer ...

Beleidsadviseur Maatschappelijk Vastgoed

Baarn - Matchd

Startdatum: 01-11-2020 Einddatum: 01-11-2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 20-10-2020 om 09:00 uur   Functie - Je adviseert de wethouder met betrekking Maatschappelijk Vastgoed beleid en vastgoedplannen. - Je begeleidt diverse vastgoedprojecten. - Je coördineert het integraal vastgoed overleg. - Je geeft advies over het verduurzamen van het Maatschappelijk Vastgoed. - Je bent aanspreekpunt voor maatschappelijke organisaties m.b.t. huisvesting. - Je bent aanspreekpunt en coördineert het leegstandsbeheer. - Je werkt nauw samen met collega’s van beheer, ruimtelijke ontwikkeling, onderwijshuisvesting en eigendommen. De gemeente Baarn heeft een maatschappelijk vastgoed portefeuille van ruim 35 objecten. Op jaarbasis maken ongeveer 30 maatschappelijke organisaties, instellingen en verenigingen gebruik van het maatschappelijk vastgoed. De portefeuille is zeer divers en bevat onder meer de bibliotheek, theater, sportcomplex, zwembad, welzijnsgebouwen, verzamelgebouwen etc. Bij de gemeente Baarn zijn ruim 150 medewerkers in dienst. Om onze ambities verder te verwezenlijken hebben we enthousiaste mensen nodig die bijdragen aan een transparante gemeente en die hun nek durven uit te steken voor inwoner en organisatie. Onze organisatie is groot genoeg voor uitdagend werk en klein genoeg voor korte lijnen met gemeentebestuur en het management. Elke dag is anders met collega’s die graag voor elkaar klaar staan. Wij werken steeds meer in verbinding met de inwoners en ook intern met onze collega’s van verschillende vakgebieden. Een baan bij ons betekent veel eigen verantwoordelijkheid en ruimte om zaken zelf te regelen. De organisatie is flink in beweging. De focus van de gemeente Baarn is gericht op het centraal stellen van de klant en het verder ontwikkelen van de organisatie en de dienstverlening. Regelmatig zijn wij op zoek naar enthousiaste en talentvolle medewerkers die zich herkennen in onze kernwaarden: lef, samenwerken, klantgericht, transparant, betrouwbaar en flexibel. De organisatie van de gemeente Baarn bestaat uit vier domeinen: Dienstverlening, Sociaal Domein, Fysiek Domein en Ondersteunend domein. Het programma duurzaamheid valt functioneel onder het fysieke domein. Thuiswerken of werken vanuit huis i.v.m. het coronavirus is in overleg mogelijk. Hierover moeten later afspraken gemaakt worden.

13 Oktober 2020 - lees meer ...

Werkvoorbereider Civiele Techniek

TIEL - Kracht Recruitment

Als werkvoorbereider civiele techniek houd jij je bezig met civiel- en cultuurtechnische ontwerpvraagstukken. Jij weet wat nodig is om een idee zo efficiënt mogelijk tot leven te brengen en kan dit nauwkeurig vastleggen in tekeningen en bestekken. - Je verzorgt voor de kleinere (deel)projecten o.a. het tekenwerk, offerteaanvragen, bestekken en verzorgt vergunningstrajecten; - Voor de complexere projecten ondersteun je de civieltechnisch projectleider met het beoordelen van de aangeleverde documenten (bestekken, kostenramingen, etc) van marktpartijen; - Je verzorgt de faserings- en omleidingstekeningen en input voor de uitvoeringsvoorwaarden; - Je rapporteert aan de civieltechnisch projectleider over de inhoud en voortgang van je werkzaamheden en de totstandkoming van de producten.

13 Oktober 2020 - lees meer ...

Planoloog

Herten - Voort

Heb je enkele jaren ervaring en wil je graag je horizon verbreden, dan nemen we je graag op in ons team van planologen. Je houdt je bezig met het opstellen van bestemmingsplannen en het coördineren van de bijbehorende onderzoeken. Ook werk je mee aan diverse andere planologische vraagstukken. Het kan gaan om een haalbaarheidsonderzoek, maar ook om het opstellen van bijvoorbeeld een visie. Je werkt aan zeer diverse uitdagende integrale ruimtelijke projecten en bent betrokken vanaf het eerste initiatief tot en met de realisatiefase. Kragten heeft een gevarieerde opdrachtenportefeuille en werkt voor diverse soorten opdrachtgevers: van particulier tot Rijksoverheid. Dit zorgt voor een afwisselende, uitdagende werkomgeving.

9 Oktober 2020 - lees meer ...

Specialist Beheer Verhardingen M/V

Hoofddorp - Gemeente Haarlemmermeer

Ben jij een expert in verhardingen? Zoek jij een functie waarmee je bijdraagt aan een prettige en veilige leefomgeving voor meer dan 150.000 inwoners van Haarlemmermeer en haar bezoekers? Lees dan vooral verder. Gemeente Haarlemmermeer heeft voor haar locatie in Hoofddorp een vacature voor een Specialist Beheer Verhardingen M/V Salaris van € 3.225, - tot max. € 5.260, - incl. IKB - tijdelijk met uitzicht op vast contract 36 uur per week Jouw rol als specialist verhardingen: Als vakspecialist verhardingen ben je de spin in het web voor het beheer van de openbare ruimte. Binnen het driekoppige team verhardingen wordt bepaald waar onderhoud of vervanging nodig is, welke maatregelen daarvoor nodig zijn en hoe dit gaat worden aangepakt. Tevens stem je dit af met collega’s van andere disciplines en zorg je voor heldere opdrachten richting ons interne Ingenieursbureau of andere opdrachtnemers. Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de projecten treed je op als opdrachtgever. Jouw werkzaamheden bestaan uit • Het toetsen of ontwerpen voldoen aan de eisen (van beheer); • Contact houden met het ingenieursbureau of de projecten nog lopen zoals afgesproken, of er nog bijzonderheden zijn waardoor moet worden bijgestuurd; • Beantwoorden van vragen van collega’s of derden; • Projectaanvragen beoordelen; • Beoordelen aanvragen uitzonderlijk vervoer; • Opstellen/Bijdragen aan Meerjarenplanning; • Afstemmen projecten met andere vakdisciplines; • Opstellen projectopdrachten; • Budgetverantwoording naar bestuur. Je bent goed in je vak en kijkt verder dan vandaag. Een technische achtergrond betekent voor jou niet dat je jezelf in de details verliest. Je weet jouw keuzes goed te beargumenteren en houdt daarbij rekening met de politieke context. Op een professionele wijze vertegenwoordig je de gemeente naar in- en externe partijen. Je staat bekend als een organisator met een proactieve opstelling die het overzicht weet te behouden. Waar ga je werken: Het team Vakdisciplines openbare ruimte van cluster Beheer & Onderhoud is verantwoordelijk voor het onderhoud en de vervangingen binnen de fysieke leefomgeving. Het team bestaat uit specialisten met aandachtsgebieden in de openbare ruimte, zoals verhardingen, riolering, openbare verlichting, groen, civieltechnische kunstwerken, verkeer, bodem e.a. Het hoofddoel van het team is het veilig en leefbaar houden van de openbare ruimte door het bestaande areaal op het gekozen kwaliteitsniveau te houden. We hebben oog voor nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied die de positieve beleving van de gebruikers kunnen versterken en/of de kosten kunnen reduceren.

8 Oktober 2020 - lees meer ...

(Senior) Toezichthouder Bodem

Den Bosch - Omgevingsdienst Brabant Noord (odbn)

(Senior) Toezichthouder Bodem ‘s-Hertogenbosch, 32-36 uur per week Weet jij alles over bodem en bouwstoffen en vind je het leuk om samen met je collega’s voor onze partners het toezicht uit te voeren? Ben jij je bewust van de milieunormen en de risico’s voor omwonenden? Wacht dan niet en solliciteer. Wat ga je doen als (Senior) Toezichthouder Bodem? Als (Senior) Toezichthouder Bodem houd je voornamelijk toezicht op het Besluit bodemkwaliteit, Besluit mobiel breken en de Wet bodembescherming. Dit doe je voor onze deelnemende gemeenten. Als na toezicht blijkt dat handhaving moet plaatsvinden is dat ook een taak die jij uitvoert, vaak in samenwerking met je vakcollega’s of collega’s van andere disciplines zoals juristen. Je assisteert ook in grotere projecten de senior-toezichthouder. Deze projecten bestaan uit onderzoek in samenwerking met een specialist bodem en onze handhavingspartners zoals waterschap en IL&T van de gehele keten van bodem en bouwstoffen van A tot Z. Afhankelijk van je ervaring kan je ook ingezet worden als senior toezichthouder Bodem. De taken die je dan extra hebt zijn: Waar nodig onderzoek je in samenwerking met een specialist bodem en onze handhavingspartners zoals waterschap en IL&T de gehele keten van bodem en bouwstoffen van A tot Z. Afhankelijk van je kennis en ervaring initieer je ketenprojecten op het gebied van bodem en bouwstoffen en ondersteun je de integrale toezichthouders bij bedrijfscontroles en natuurlijk je vakgenoten binnen het cluster bodem. Tot slot neem je deel aan projectteams zoals branchegericht toezicht. In welk team kom je terecht? Je komt terecht in een informeel en enthousiast team van ongeveer 30 mensen. Het cluster bodem bestaat nu uit 8 personen die graag een steentje bijdragen aan een beter milieu. Het belang van een gezonde en vitale bodem is steeds belangrijker voor de grote maatschappelijke opgaven in Nederland en in het bijzonder de regio Noordoost-Brabant. Hierbij wordt dan uiteraard gedacht aan de energietransitie, klimaatverandering en voedselvoorziening, invoering van de Omgevingswet en behoud van natuur. Als cluster zijn wij ons bewust van de huidige en toekomstige opgave. We bezitten als cluster bodem veel kennis en ervaring en delen deze actief met andere omgevingsdiensten. Je toekomstige team bestaat uit (agrarisch en industriële) vergunningverleners en toezichthouders, waarbinnen het cluster bodem als zelfstandige groep functioneert voor het hele ODBN-gebied. Je bodemcollega’s hebben verschillende achtergronden en zijn afkomstig van gemeenten, milieudiensten/omgevingsdiensten en adviesbureaus.

7 Oktober 2020 - lees meer ...

Medior projectvoorbereider

Rotterdam - Voort

Maken van tekeningen/3D-modellen (Autocad, Civil3D) op basis van de geformuleerde opdrachtomschrijving.Uitwerken van ontwerpschetsen in ontwerptekeningen/3D-modellen.Uitwerken van ontwerptekeningen tot bestektekeningen.Maken van overzichtstekeningen en detailtekeningen op basis van bestek en conform de vigerende normen en eisen/richtlijnen van Stadsontwikkeling.Maken van tekeningen ten behoeve van vergunningen.Maken van bestekken (RAW-systematiek) en kostenramingen (GWW-calc).

7 Oktober 2020 - lees meer ...

Casemanager Complexe Vergunningsaanvragen

Zaandam - Gemeente Zaanstad

Casemanager Complexe Vergunningsaanvragen Organisatie Als je werkt bij de gemeente Zaanstad maak je deel uit van dynamische organisatie. Ondernemen en pionieren zit in het Zaanse DNA. Zaanstad is niet voor niets de geboortegrond van een aantal succesvolle, grote, Nederlandse ondernemingen. De karakteristieke groene, Zaanse huizen staan hier zij aan zij met moderne architectuur en industrie. Om de stad heen liggen mooie, kleinere plaatsen met een dorps karakter. Die combinaties maken onze gemeente uniek en authentiek. We streven ernaar om iedere dag een beetje beter worden en leggen de lat hoog. We hebben grote ambities voor de groei van de stad, het functioneren van onze organisatie, het welzijn van onze inwoners en het milieu. Zaanstad is een lerende organisatie. We staan stil bij onze successen, maar ook bij onze verbeterpunten. We staan daarbij open voor innovatieve initiatieven en een slimme, slagvaardige, praktische aanpak. De afdeling en het team Het Vergunningencentrum bestaat uit twee afdelingen: Op de afdeling Advies & Toezicht werken ervaren, professionals in diverse functies (o.a. constructeurs, bouwinspecteurs, toezichthouders, administratief medewerkers, adviseurs en juristen) nauw samen. Zij geven advies op administratief, juridisch, technisch, planologisch en welstandelijk gebied binnen het vergunningencentrum én aan adviseurs, die verantwoordelijk zijn voor de processen en ondersteuning van de bedrijfsvoering. Bij de afdeling Vergunningen werken elf ervaren, gedreven casemanagers, die vergunningstrajecten van A tot Z efficiënt, kwalitatief en tijdig afhandelen. Het vergunningencentrum kent een prettige, open sfeer, gericht op een goede onderlinge samenwerking en respect voor elkaar. Naast hard werken is er ook ruimte voor humor en gezelligheid. Dienstverlening staat hoog in het vaandel. Er is veel ruimte voor eigen inbreng. Functiebeschrijving Als Casemanager Complexe Vergunningaanvragen fungeer je echt als ‘eigenaar' van complexe vergunningaanvragen. Jij voert de regie op het gehele proces en voer je delen daarvan zelf uit. Je onderzoekt, herkent en begrijpt de dwarsverbanden van complexe vergunningsaanvragen die een directe relatie hebben met de beoordeling op diverse vergunningstelsels en wet- en regelgeving. Het betreffen voornamelijk aanvragen met betrekking op bouwprojecten. Voor alle mogelijke onderwerpen win je adviezen in. Je bekijkt de mogelijkheden. Is het plan mogelijk binnen alle wettelijke kaders? Wat kan wel, wat kan niet? Krijg je alle adviezen op tijd? Uiteindelijk kom jij tot een goed besluit. Jij bent van A tot Z verantwoordelijk voor het vergunningenproces. Daarnaast: • Onderhoud je contact met de aanvrager over de voortgang. • Is, gezien de aard van de aanvragen (complexiteit, politieke/maatschappelijke impact en risico's), afstemming met interne en/of externe vakspecialisten en/of relevante partijen meer regel dan uitzondering • Beoordeel je complexe vergunningaanvragen op ontvankelijkheid • Toets je aanvragen aan relevante wetten, beleidskaders en regelingen. • Weeg je verschillende adviezen ten behoeve van het besluit • Stel je een uiteindelijke beschikking (verlening of weigering van de vergunning) op • Heb je een coördinerende rol bij bezwaar- en beroepzaken, die verband houden met je eigen dossier

1 Oktober 2020 - lees meer ...

Het meest actuele en complete overzicht van bouwkundige en civieltechnische vacatures bij de overheid vindt u hier, op Bouwjobs.nl. Voor banen bij zowel gemeenten, provincies of de landelijke overheid in uw eigen regio. U de perfecte job gemakkelijk via de geavanceerde zoekfunctie.

U heeft een goede opleiding (bijvoorbeeld bouwkunde of civiele techniek) en u wilt liever dat potentiële werkgevers u benaderen in plaats van andersom? Plaats dan uw CV in de CV-databank van Bouwjobs.nl. Dit kan ook anoniem. Klik hier om te starten.

Aangezien Bouwjobs.nl de enige jobboard is die zich puur en alleen richt op kaderfuncties binnen de bouwbranche, is de kans erg groot dat u hier de perfecte baan gaat vinden. U kunt hiervoor gebruik maken van de zoekfunctie, maar u kunt uzelf ook inschrijven voor de Jobagent. U krijgt dan dagelijks de nieuwste jobs per mail binnen die geselecteerd zijn aan de hand van uw profiel.

Ook voor overheidsinstellingen die op zoek zijn naar bouwkundige of civieltechnische invulling van hun vacatures is Bouwjobs.nl een ideale ontmoetingsplek. Klik hier voor meer informatie.

Filteren