Bouwkundige / civieltechnische vacatures overheid


57 vacatures gevonden

WABO Vergunningverlener

Gorinchem - Gemeente Gorinchem

De gemeentelijke organisatie van Gorinchem bestaat uit vijf afdelingen, een tweetal stafeenheden en een tweehoofdige directie. Eén van de afdelingen is de afdeling Publiekszaken. Het team Vergunningen is op zoek naar een WABO Vergunningverlener (m/v) Voor 36 uur per week Het team Vergunningen: Het team Vergunningen bestaat uit circa tien professionals. Een deel hiervan houdt zich bezig met het afhandelen van aanvragen voor Omgevingsvergunningen en het toezicht houden op de bouwkundige kwaliteit van woningen/gebouwen. Een ander deel daarvan (2 personen) houdt zich bezig met het afhandelen van vergunningen die vallen onder de Algemeen Plaatselijke Verordening (o.a. vergunningen met betrekking tot reclames en evenementen) en bijzondere wetten (o.a. Drank- en Horecawet en Wet op de Kansspelen). De functie: De functie vergunningverlener (officiële benaming inspecteur) bestaat uit de volgende taken • Het toetsen van aanvragen omgevingsvergunningen aan o.a. de bestemmingsplannen, het bouwbesluit en de bouwverordening • Het behandelen van meldingen i.h.k.v. het Bouwbesluit (o.a. sloopmeldingen) • Het verrichten van overige voorkomende werkzaamheden • Het verstrekken van informatie aan burgers en bedrijven

9 Juli 2018 - lees meer ...

Contractdeskundige geïntegreerde contracten

Assen - Voort

Als contractdeskundige lever je een bijdrage aan de realisatie van civieltechnische projecten binnen een projectteam van vakspecialisten en adviseurs. Binnen jouw functie adviseer je over de contractkeuze en de aanbestedingsprocedures. Daarnaast houd je, je bezig met het opstellen van beheersen van de uav-gc contracten.  Zowel zelfstandig als in teamverband ga je projectmatig aan te werk en speel je in op de technische eisen en omgevingsfactoren. Hierbij geef je ook advies richting de projectleider. 

20 Juli 2018 - lees meer ...

Senior Vergunningenverlener Omgevingsvergunningen

Amsterdam - Maandag

Voor een opdrachtgever in de regio van Noord-Holland ben ik op zoek naar een vergunningverlener voor 24-36 uur voor een opdracht van 1 jaar De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de vergunningverlener: - Je bent verantwoordelijk voor een goed verloop van de vergunningenprocessen; - Je initieert procesoptimalisatie; - Je biedt juridische ondersteuning en coacht trajectbegeleiders; - Je coördineert en behandelt (complexe) aanvragen; - Je draagt bij aan de ontwikkeling van het beleid op het gebied van de vergunningen; - Je initieert en implementeert vernieuwingen op het gebied van de dienstverlening en nieuwe wetgeving; - Je vertegenwoordigt de gemeente bij bezwaar- en beroepszaken; - Je adviseert het bestuur over vergunning vraagstukken en het uitvoerend beleid.

17 Juli 2018 - lees meer ...

Omgevingsmanager

Regio Eindhoven - Voort

Bij een mooie opdrachtgever in regio Eindhoven kun jij als communicatieve, enthousiast en ondernemende omgevingsmanager aan de slag. Met jouw passie om mensen te verbinden ga jij vol energie aan de slag met: De samenwerking met verschillende stakeholders bevorderen. Dit doe je door rekening te houden met de uiteenlopende belangenMondeling en schriftelijk op een duidelijke manier communiceren met de stakeholders. Denk hierbij aan beheerders, provincie, gemeente, omwonenden en belanghebbendenHet actief benaderen, betrekken, onderzoeken en regisseren van de projectomgeving. Het doel hiervan is om de realisatie van het project te versoepelen Je initieert, organiseert en coördineert taken binnen het project op het gebied van communicatie, vergunningen, kabels en leidingen, flora en fauna, archeologie, NGE en bodem/milieuTijdens de ontwerp- en uitvoeringsfase van het project is het jouw taak om de omgevingsfactoren en conditioneringszaken hierin te integrerenJe communicatieve skills inzetten om je contacten met externe partijen onderhoudenVanuit jouw expertise op het gebied van omgevingsmanagement, lever je hiernaast ook input voor EMVI plannen  

17 Juli 2018 - lees meer ...

Werkvoorbereider gww/cultuurtechniek

Groningen - Bouwselect

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en breed georiënteerde werkvoorbereider. Een ervaren kwaliteit- en kostendeskundige in het dagelijks verzorgende onderhoud van o.a. groen, buitensportaccommodaties, wegen, waterlopen, straatmeubilair en bouwkundige constructies. Een proactieve collega in een team met o.a. rayonbeheerders, werkvoorbereiders, adviseurs en de planner/beheerder van de uitvoerende collega’s. Het werk bestaat uit het: verzamelen, ordenen en verwerken van de benodigde basisgegevens plannen en uitwerken van maatregelen in praktijkgerichte uitvoeringsplannen opstellen van prognoses en calculaties bij de inzet van mensen, materieel en materiaal op onderdelen opstellen van een VGM-plan (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) opstellen van een kwaliteitsplan in hoofdlijnen voor toezicht op de onderhoudswerkzaamheden verstrekken van informatie/ instructies m.b.t. de uitvoering aan de teamleden

17 Juli 2018 - lees meer ...

Calculator Civiele Techniek

Hoofddorp - Gemeente Haarlemmermeer

Gemeente Haarlemmermeer heeft voor haar locatie in Hoofddorp een vacature voor een Calculator Civiele Techniek 36 uur Heb jij altijd een totaaloverzicht van de kosten en weet jij tijdig alle partijen hierover te informeren? Het Ingenieursbureau van gemeente Haarlemmermeer te Hoofddorp is op zoek naar een (junior/medior/senior) calculator civiele techniek die gevraagd én ongevraagd adviezen geeft. Hierbij nodigen wij zowel starters als ruim ervaren calculators uit om te reageren. Jouw rol als calculator/ kostendeskundige civiele techniek De functie betreft een zelfstandige kostendeskundige openbare ruimte, civiele en cultuurtechniek. Je werkt nauw samen met diverse projectteams waarbij je als kostendeskundige een belangrijke adviserende rol hebt. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en beoordelen van kostenramingen en het maken van SSK ramingen voor aanleg en herinrichting van de openbare ruimte. Je levert adviezen om plannen betaalbaar, uitvoerbaar en beheersbaar te maken. Bij het opstellen van de ramingen achterhaal je fouten en risico’s in ontwerpen, bestekken en werkomschrijvingen. Je inspireert tot het maken van innovaties. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een zelfsturend team waarbij de teamleden samen verantwoordelijk zijn voor het goede eindresultaat binnen de vooraf afgesproken kaders. Als projectteamlid zorg ook jij voor een samenhang binnen en buiten het zelfsturend team. Hierbij is het team verantwoordelijk voor het eigen werkplezier. Je hebt dan ook een positieve instelling. Het team werkt aan onderling vertrouwen en het structureel verbeteren van resultaten en processen. Dit wordt vormgegeven door elkaar op te zoeken, feedback te geven en elkaar te helpen. Je hebt oog voor de speerpunten van het college zoals duurzaamheid, kennis, innovatie en participatie. Je werkzaamheden bestaan o.a. uit: • Maken van SO, VO, DO en bestek ramingen; • Maken van beheerslastenramingen; • Beoordelen inschrijfstaten, meerwerkopgaven en offertes externe partijen (ingenieursbureaus, leveranciers, aannemers) en het geven van een gunningsadvies; • Actualiseren prijzenboek; • Registreert en analyseert ramingen; • Deelnemen aan interne- en- externe overleggen; • Opstellen eigen werkplanning en werkverdeling.

16 Juli 2018 - lees meer ...

Docent Infra (GWW)

Nijmegen - VONQ

Wil jij onze studenten helpen succesvol te zijn in het leven? Weet jij je kennis van infra op een bevlogen manier over te brengen op jongeren en jong-volwassenen? ROC Nijmegen zoekt voor het team Bouw Infra een enthousiaste docent Infra (GWW). • Voor 0,4-0,6 fte (combinatie met een baan in het bedrijfsleven is mogelijk) • Waardering: marktconform salaris volgens de cao mbo • Per 1 november 2018 • Tijdelijke aanstelling tot 1 augustus 2019 met uitzicht op verlenging • Locatie: Heyendaalseweg 98 te Nijmegen Over ROC Nijmegen ROC Nijmegen is een Regionaal Opleidingen Centrum met meer dan 100 beroepsopleidingen in Nijmegen en Boxmeer. We bieden onze studenten de kans om volop mee te doen. Nu en later. We bereiden ze voor op het beroep van hun keuze. Ze maken intensief kennis met het bedrijfsleven. En ze ontdekken hun grenzen en hun kansen in het leven. “Enter the school of life.” Wat ga je doen? Als docent infra (GWW) verzorg je het onderwijsleerproces voor de opleiding middenkader bouw en infra op mbo-niveau 4, met als aandachtspunten lessen theorie, BPV-begeleiding en examinering. Binnen het domein infra kan het onder andere gaan om lessen wegenbouw, waterbouw, CAD en/of 3D-tekenen, betontechniek en (technische) bedrijfskunde. Vanuit je vakgebied lever je een waardevolle bijdrage aan het ontwikkelen en begeleiden van opdrachten en projecten, waarbij je iedere student in zijn/haar leerbedrijf bezoekt. Je legt contacten met (leer)bedrijven in de branche en weet deze uitstekend te onderhouden. Bovendien speel je een belangrijke rol in de ontwikkeling en vernieuwing van ons onderwijs en lever je je bijdrage aan de activiteiten van de opleiding.

13 Juli 2018 - lees meer ...

Wabo-vergunningverlener

Groningen - Bouwselect

-Als vergunningverlener zul je vergunningaanvragen van bouw- en sloopprojecten toetsen aan de hand van de Wabo, ook zul bouwvoorschriften,  bouwverordeningen en bouwbesluiten toetsen. Ook adviseer je hierbij je collega’s en het college.  -Je assisteert af en toe de toezichthouder fysieke leefomgeving -Ook fungeer je als vraagbalk op het gebied van de Wabo en verstrek je hier informatie over -Daarnaast behandel je ook klachten en meldingen op het gebied van Wabo -Tot slot doe je ook een gedeelte van de administratie die voorkomt uit de verschillende inspecties  .

10 Juli 2018 - lees meer ...

Revit tekenaar woningbouw

Overijssel - Bouwselect

In overleg met het hoofd van de tekenafdeling en/of de verkopers ga je aan de slag met het uitwerken van ontwerpschetsen tot bouwkundige tekeningen van te vervaardigen woningen (altijd unieke ontwerpen). Verder maak je bouwbesluitberekeningen en verwerk je, in overleg met (potentiele) klanten en gemeente, de wijzigingen en/of aanvullingen op tekeningen. 

10 Juli 2018 - lees meer ...

Adviseur bodem

Oosterhout - Voort

Als junior adviseur Bodem voer je op projectbasis opdrachten uit voor onze klanten (bedrijfsleven en overheid). Je biedt in eerste instantie ondersteuning aan onze adviseurs werkzaam op het vlak van bodemonderzoek en -sanering. Je werk bestaat hoofdzakelijk uit het zelfstandig uitvoeren van bodemonderzoeken. De aansturing van het veldwerk maakt hier onderdeel van uit. Ook het organiseren van vergunningen en meldingen en het voorbereiden en begeleiden van bodemsaneringen behoren tot het werkveld. Kwaliteit staat bij deze functie hoog in het vaandel. Jij bent er (mede) verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden naar de maatstaven van de Antea Group en binnen de grenzen van de relevante beoordelingsrichtlijnen plaatsvinden. Hoewel je werkzaam bent in een grote organisatie, vinden de dagelijkse werkzaamheden plaats in een klein projectteam. Binnen dit team ben je verantwoordelijk voor meerdere deelprojecten waaraan je een organisatorische en inhoudelijke bijdrage levert. Standplaats voor deze vacature is Oosterhout

8 Juli 2018 - lees meer ...

Werkvoorbereider elektrotechniek

Zuid-Holland - Prostruct

Onze opdrachtgever is de expert op landelijk niveau in openbare verlichting, verkeerssystemen en camerabewaking. De organisatie voorziet hun klanten van advies, legt aan en verzorgt het beheer en onderhoud.   Voor de regio Rotterdam zoeken we een Werkvoorbereider Elektrotechniek.   Functie-inhoud   Als werkvoorbereider werk je nauw samen met een uitvoerder en ben je in hoofdzaak verantwoordelijk voor het voorbereiden en bewaken van de technische uitvoering van de aan jouw toegewezen projecten bij verschillende gemeenten. In nauwe samenwerking met de uitvoerder stel je de planningen van projecten op en zorg je voor een goede overdracht en opvolging van de uitvoering. Je stelt de uitvoeringsdocumenten op en beheert deze. Je signaleert risico's en rapporteert meerwerk bij de klanten, draagt zorg voor de bestelling van materialen en bewaakt de leverdatum. Ook verricht je revisiewerk en draag je - zowel intern als extern - zorg voor de oplevering daarvan.   We zoeken een zelfstandige collega die snel ingewerkt is en beschikt over een grote mate van verantwoordelijkheid. Deze baan vraagt om flexibiliteit en creativiteit; verwacht daarom geen 9 tot 5 cultuur. Samenwerken en pro-activiteit hebben we hoog in het vaandel staan. Door het maken van duidelijke doelstellingsafspraken tussen medewerkers en leidinggevenden alsook de inzet van opleiding en coaching stellen we ons ten doel de werkvoorbereiding op een hoger plan te krijgen. Ook voor jou liggen hier voldoende uitdaging en ontwikkelmogelijkheden!  

6 Juli 2018 - lees meer ...

Senior-adviseur kabels en leidingen

Tiel - Waterschap Rivierenland

Senior-adviseur kabels en leidingen Tiel, 36 uur, Onbepaalde tijd Vacaturenummer T-PMO- 106610-104420 Weet jij de organisatiebelangen en de belangen van derden op een soepele manier bij elkaar te brengen? Afdeling en team waarin je komt te werken Voor de afdeling Weg- en waterbouw zoeken wij een initiatiefrijke en deskundige collega om mee te draaien met de grote dijkversterkingsprojecten die de komende jaren op stapel staan. De ruimtelijke projecten die we als afdeling oppakken zijn naast de dijk- en kadeversterkingen, reconstructie en onderhoud van wegen en fietspaden, het voorbereiden en uitvoeren van baggerwerkzaamheden en het vergraven en aanleggen van watergangen en andere wateropgaven. De afdeling bestaat uit ruim 70 eigen medewerkers verdeeld over 4 teams plus daar bovenop een flexibele schil aan inhuur van een 20 á 30 medewerkers. Je komt te werken in het team Projectmanagement en Ondersteuning met een 19-tal collega’s, waarvan er vier toegewijd zijn aan de kabels en leidingen. Functieomschrijving In ons rivierengebied liggen duizenden kilometers aan kabels en leidingen onder de grond, graven in de Nederlandse grond kan dus niet zomaar. Het werkveld conditionering betreft alle processen die aan het bouwen voorafgaan. Het gaat hierbij om zaken als kabels en leidingen, ecologie, milieu, omgevingsmanagement en geotechniek. Een tijdrovende klus is het inventariseren van kabels en leidingen in het beheersgebied van het waterschap, het inpassen ervan in plannen, het overleg met netbeheerders en het contractueel en financieel regelen van verleggingsplannen; er liggen onder andere gasleidingen, waterleidingen en elektriciteitskabels, maar ook telefoonkabels en kabels voor televisie en internet. Het is bij conditionering de kunst om zo goed mogelijk te laveren tussen de beschikbare middelen/gestelde randvoorwaarden en de wensen en eisen van het waterschap en van stakeholders. Wij zoeken iemand met de juiste instelling en persoonlijkheid om ons team kabels & leidingen te versterken, maar voor al iemand met een ruime ervaring en kennis van dit onderwerp in relatie met waterkeringen. Je adviseert de projectteams in een vroeg stadium van het project en ontzorgt hen in alle fasen. In deze functie heb je dagelijks contact met allerlei grote partijen. Je stelt knelpunten vast tussen kabels en leidingen en de te realiseren infrastructuur. Je bent het aanspreekpunt richting kabel- en leidingeigenaren voor alle verleggingen binnen het projectgebied en realiseert oplossingen in samenwerking met kabel- en leidingbeheerders. Je functie is heel breed en loopt uiteen van het opstellen van adviezen, het toetsen/doorberekenen van kabel- en leidingentrajecten en het coördineren van de afstemming met alle partijen. Daar hoort veel verantwoordelijkheid bij, waarbij je dagelijks in contact staat met diverse stakeholders zoals de kabel- en leidingeigenaren, adviesbureaus e.d. Daarom zoeken wij iemand met een proactieve houding die vooruitdenkt, consequenties overziet en die niet bang is om vragen te stellen!

3 Juli 2018 - lees meer ...

Senior- Bouwinspecteur

Leiden - Gemeente Leiden

Team Bouwtoezicht, Juridische Handhaving en Veiligheid heeft een vacature voor een Senior- Bouwinspecteur 36 uur | Leiden Wat zijn de werkzaamheden? Jouw werkterrein wordt de binnenstad van Leiden, je bent meer in de stad te vinden dan achter je bureau. Als senior-bouwinspecteur hou je toezicht op de uitvoering van verleende omgevingsvergunningen. Je doet onderzoek naar gebruik van gebouwen en inspecteert of bestaande gebouwen voldoen aan de regelgeving. Je handelt klachten zelfstandig af met betrekking tot het gebruik en/of (ver)bouwen van gebouwen. Bij overtredingen in procedures of uitvoering van wet- en regelgeving op het gebied van bouwen en wonen, probeer je in goed overleg met de overtreder de overtreding ongedaan te maken. Waar nodig treed je direct handhavend op in samenwerking met de handhavingsjuristen.Een belangrijk onderdeel van je werkvoorraad, is het toezicht houden op de verbouw van monumentale panden. In deze rol stem je af met de adviseurs van Erfgoed Leiden.

2 Juli 2018 - lees meer ...

Medewerker Buitendienst

Mierlo - Gemeente Geldrop-Mierlo

Voor het cluster Buitendienst van de afdeling Ruimte zoeken wij voor 36 uur per week, schaal 5, een Medewerker Buitendienst Taken • Je houdt je bezig met het dagelijks beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Denk hierbij aan het beheer en onderhoud van, rioleringen, pompgemalen, verhardingen, verkeer (bebording), verlichting en VRI’s, parkeerautomaten. • Je handelt binnenkomende meldingen openbare ruimte af. Je doet dit voornamelijk digitaal en je hebt contact met de melder waar nodig. Verder ben je in staat om alle voorkomende werkzaamheden in de openbare ruimte uit te voeren. • Je verricht technisch uitvoerende werkzaamheden op het gebied van civiel & electrotechniek en het oplossen van storingen, uitvoeren van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden o.a. aan riool en pompgemalen. • Je neemt deel aan piketdienst en gladheidsbestrijding. Onze wensen Van kandidaten voor deze functie verwachten wij een MBO-werk- en denkniveau. Affiniteit met elektrotechnische installaties en je bent flexibel inzetbaar. Het bezit van een rijbewijs BE is een eis. Indien je in het bezit bent van rijbewijs C en code 95 is dit een pré. Competenties Organisatiebreed zijn de kerncompetenties: doelen bereiken, klantgericht handelen en gedrevenheid tonen. Voor deze functie zijn de volgende competenties geselecteerd: Technisch vakkundig handelen en instructies opvolgen. Ons aanbod Je komt te werken in een positief ingestelde organisatie met korte lijnen en een hoog ambitieniveau. De sfeer is informeel en collegiaal, maar ook resultaatgericht: je werkzaamheden worden op tijd afgeleverd. Je bent verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling en de richting waarin je je ontplooit. Voor deze functie geldt schaal 5 als functieschaal (maximum schaalbedrag € 2.599,-- bij een volledige betrekking). Schaal 6 is de uitloopschaal voor deze functie. Meer informatie Wil je meer weten over onze organisatie of over de functie? Neem dan contact op met Rik van de Sande (hoofd buitendienst) via telefoonnummer 14 040. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met Patty Hompes (P&O adviseur) via 088 163 1329. Samenwerkingsverband Dienst Dommelvallei ondersteunt de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel op het gebied van financiën, personeel & organisatie, informatievoorziening en dienstverlening. Het cluster P&O van de afdeling Personeel & Organisatie en Informatievoorziening ondersteunt deze gemeenten onder andere bij wervings- en selectieprocedures. Reageren op de vacature Medewerker Buitendienst Als je belangstelling hebt voor deze vacature, laat dan je sollicitatiebrief met cv uiterlijk 29 juli 2018 achter via onze sollicitatiepagina. De kennismakingsgesprekken zijn gepland op dinsdag 8 augustus van 9.00 uur tot 14.00 uur. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. Trefwoorden: Medewerker elektrotechniek, vacature technisch medewerker, vacature Noord-Brabant, vacature gemeente Geldrop, MBO Elektrotechniek

2 Juli 2018 - lees meer ...

Projectleider bouwmanagement

Hengelo - Voort

Als Projectleider ben je verantwoordelijk voor meerdere omhanden panden in samenwerking met o.a. corporaties, zorginstellingen en onderwijs. Je werkzaamheden bestaan uit het verrichten van onderhoudsinspecties aan gebouwen en adviseren van opdrachtgevers. Tevens controleer je offertes en stuur je de adviseur aan bij de controle van derden. Ook stel je MJOP's op en bewaak je de kwaliteitseisen van projecten. De kwaliteit van deze projecten staat bij jou voorop.

29 Juni 2018 - lees meer ...

Toezichthouder bouw

Groningen - Bouwselect

Als toezichthouder bouw houdt je o.a. toezicht op de volgende activiteiten: – Je houdt toezicht op de aan de hand van vergunningstekeningen en vooraarden – Wanneer er een gebouw wordt bijgebouwd bij een bestaand bouwwerk ga jij toezicht houden op aangebouwde deel – Je houdt toezicht op sloopwerkzaamheden – Je gaat bezig met de naleving van het bouwbesluit  – Je zorgt voor handhaving bij geconstateerde overtredingen Bovenstaande is een kleine opsomming van de taken die voor jou klaarliggen, je gaat je vooral bezig houden met het toezicht in de gebouwde omgeving.

29 Juni 2018 - lees meer ...

Toezichthouder bodem

Noord Nederland - Prostruct

Voor een overheid in het noorden van het land zijn wij op zoek naar een Toezichthouder Bodem. Jouw uitdaging! Toetsen van opgestelde pIannen en de uitvoering daarvan; Toetsen van door bedrijven opgestelde rapportages; Beoordelen van verslagen; Opzetten van projectmatige toezichtacties; Maken van risicoanalyses en indien nodig vertalen naar specifiek toezichtsplan met risico’s, beoordelingspunten en bijbehorende toezichtmethode en frequentie; Analyseren van de wijze waarop registratie van de in- en uitgaande grondstromen plaatsvindt, onderzoeken van boekhoudkundige/financiële en organisatorische gegevens en het nagaan waar de stoffen uiteindelijk worden verwerkt; Voorbereiden en uitvoeren van controles ter plaatse op basis van vergunningvoorschriften, rechtstreekse verboden, meldingen en/of de eisen uit het Activiteitenbesluit (of de gelijkwaardige voorzieningen); Bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondiging maken. Opstellen bezoekverslag/brief; Handhaven bij (opnieuw) geconstateerde overtredingen conform sanctiestrategie. Behandelen ongewone voorvallen 24 uur per dag, klachten, meldingen en verzoeken tot handhaven; Tijdig signaleren welke specialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld en hun bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang beoordelen; Maken van een risicoanalyse en indien nodig vertalen naar locatie specifiek toezichtsplan met risico’s, beoordelingspunten en bijbehorende toezichtmethode en frequentie; Voorbereiden op basis van openbare en locatie specifieke bronnen en uitvoeren van controles ter plaatse; Bevindingen rapporteren, overtredingen melden, optreden en ambtelijke vooraankondiging maken. Opstellen bezoekverslag/brief; Handhaven bij (opnieuw) geconstateerde overtredingen conform sanctiestrategie; Behandelen ongewone voorvallen 24 uur per dag, klachten, meldingen en verzoeken tot handhaven; Tijdig signaleren welke specialisten en/of juristen moeten worden ingeschakeld en hun bijdragen op relevantie, toepasbaarheid en benodigde diepgang beoordelen. Wat verwachten wij van jou? Ervaring met werken bij een overheid/gemeentelijke organisatie. Tenminste 5 jaar relevante werkervaring in de bij de functie behorende activiteiten Relevante HBO-opleiding en aantoonbare kennis van relevante wet-en regelgeving. Basiskennis Wm, Omgevingsrecht, EV, Bevi, Revi, PGS, Wbb, Bbk, Awb, Waterwet NER, Lucht, afval, energie, afvalwater en geluid Diepgaande kennis handhaving milieuwetgeving, Bodem, NRB, Bodemsanering, Normbladen, Ketentoezicht en Milieumanagement. Bekend met Powerbrowser Bestuurlijk sensitief Open en dienstverlenend Betrouwbaar Betrokken Op samenwerking gericht Deskundig Goede communicatieve vaardigheden Oplossingsgericht ​Stressbestendig Werken bij ProStruct. Bij ProStruct geloven we dat jouw toegevoegde waarde het grootst is als je met plezier naar je werk gaat. Inhoudelijke uitdaging en ruimte om jezelf te ontwikkelen vinden we daarom belangrijk. Interesse? Laat ons voor 10 juli in een motivatie en cv weten wat je te bieden hebt, wat je ambities zijn en welke ervaring je hebt.

28 Juni 2018 - lees meer ...

Junior projectvoorbereider

Rotterdam - Voort

Voor de voorbereiding van een aantal wijken zijn wij op zoek naar een junior projectvoorbereider van wegenbouw en riolering. Werkzaamheden: - Het doen van autoCAD tekenwerk - Het voorbereiden van bestekken - Het maken van kostenramingen - Het regelen en afstemmen van de verschillende projectonderdelen

28 Juni 2018 - lees meer ...

Junior projectvoorbereider

Rotterdam - Voort

Voor de voorbereiding van een aantal wijken zijn wij op zoek naar een junior projectvoorbereider van wegenbouw en riolering. Werkzaamheden: - Het doen van autoCAD tekenwerk - Het voorbereiden van bestekken - Het maken van kostenramingen - Het regelen en afstemmen van de verschillende projectonderdelen

28 Juni 2018 - lees meer ...

Junior projectvoorbereider

Rotterdam - Voort

Voor de voorbereiding van een aantal wijken zijn wij op zoek naar een junior projectvoorbereider van wegenbouw en riolering. Werkzaamheden: - Het doen van autoCAD tekenwerk - Het voorbereiden van bestekken - Het maken van kostenramingen - Het regelen en afstemmen van de verschillende projectonderdelen

28 Juni 2018 - lees meer ...

Junior projectvoorbereider

Rotterdam - Voort

Voor de voorbereiding van een aantal wijken zijn wij op zoek naar een junior projectvoorbereider van wegenbouw en riolering. Werkzaamheden: - Het doen van autoCAD tekenwerk - Het voorbereiden van bestekken - Het maken van kostenramingen - Het regelen en afstemmen van de verschillende projectonderdelen

28 Juni 2018 - lees meer ...

Junior projectvoorbereider

Rotterdam - Voort

Voor de voorbereiding van een aantal wijken zijn wij op zoek naar een junior projectvoorbereider van wegenbouw en riolering. Werkzaamheden: - Het doen van autoCAD tekenwerk - Het voorbereiden van bestekken - Het maken van kostenramingen - Het regelen en afstemmen van de verschillende projectonderdelen

28 Juni 2018 - lees meer ...

Junior projectvoorbereider

Rotterdam - Voort

Voor de voorbereiding van een aantal wijken zijn wij op zoek naar een junior projectvoorbereider van wegenbouw en riolering. Werkzaamheden: - Het doen van autoCAD tekenwerk - Het voorbereiden van bestekken - Het maken van kostenramingen - Het regelen en afstemmen van de verschillende projectonderdelen

28 Juni 2018 - lees meer ...

Werkvoorbereider bouw en techniek sportvoorzieningen

Den Haag - Gemeente Den Haag

Werkvoorbereider Bouw en Techniek Sportvoorzieningen Ga jij als werkvoorbereider aan de slag voor de binnen- en buitensportprojecten in Den Haag? HBO, MBO | Tussen €2591 en €3805 | Schaal 9 t/m 9 | Regulier | Vast | 36 uur Wat ga je doen? De werkvoorbereiding vormt een belangrijke schakel in het proces van voorbereiden, uitvoeren en beheer van onze sport accommodaties en projecten. Dit zijn zowel binnen- als buitensportprojecten. Als werkvoorbereider stel jij voor verschillende werkzaamheden en projecten een werkomschrijving met strakke werkplanning en kostenraming op.Jouw prioriteit is om ervoor te zorgen dat alles goed geregeld is voor je collega’s en de projectleiders zodat zij in één keer goed aan de slag kunnen. Daarbij ben jij de schakel tussen de collega’s die binnen en buiten werken. Naast dat je zorgt dat alles soepel loopt, denk je mee hoe wij het als team steeds beter kunnen doen voor onze klanten. In jouw werk zie je veel en dit kan helpen in deze optimalisatie van de installatie of het gebouw. Je rapporteert direct aan de projectleider of afdelingsmanager. Andere werkzaamheden zijn onder meer: communicatie met en aansturing van verschillende uitvoerende partijen. opstellen en controleren van planningen opstellen van een programma van eisen en/of bestekken uittrekken en bestellen van materiaal en controleren op uitlevering aanvragen en beoordelen van offertes voorbereiden van en eventueel deelnemen aan overleggen of bouwvergaderingen toezicht op het uitvoerende werk bijhouden van de projectadministratie In dit werk is geen dag hetzelfde. Het komt regelmatig voor dat je ‘s morgens niet precies weet hoe je dag eruit ziet. Dat maakt voor ons het werk zo leuk! Het team De afdeling Bouw & Techniek verzorgt de ontwikkeling, het beheer en onderhoud van de sportvoorzieningen. De afdeling draagt daarbij zorg voor projectmanagement, marktverkenningen, het opstellen van begrotingen en meerjaren onderhoudsplannen, contractvoorbereiding, aanbesteding, directievoering, toezicht en controles op realisaties. Via de meerjaren onderhoudsplanning zorgt de afdeling daarbij voor het gewenste kwaliteits- en veiligheidsniveau van de Haagse sportvoorzieningen. De afdeling Bouw en Techniek (onderdeel van afdeling Bouw Onderhoud en Techniek (BOT) draagt zorg voor al het preventieve, correctieve en calamiteiten onderhoud van de Haagse zwembaden, sporthallen en sportparken. Afdeling BOT bouwt op de talenten van de medewerkers. Wij moedigen medewerkers aan zichzelf te zijn, zichzelf te ontwikkelen en anders te denken. Alleen zo kan BOT dé partner zijn voor onze interne- en externe collega’s en klanten. En ervoor zorgen dat onze schitterende buiten- en binnensportaccommodaties optimaal functioneren voor de Haagse burgers. Duurzaamheid, innovatie, uitstraling, continuïteit en veiligheid zijn hierbij enkele sleutelwoorden waarbij we gebruik maken van vernieuwende oplossingen en ontwikkelingen. De afdeling Bouw en Techniek bestaat uit 24 collega’s.

27 Juni 2018 - lees meer ...

Bouwplantoetser

Groningen - Bouwselect

In deze functie ben je verantwoordelijk voor de behandeling en afhandeling van omgevingsvergunningen m.b.t. bouw en ruimtelijke ordening. Daarnaast ga je aanvragen toetsen aan de hand van het Bouwbesluit. Het behandelen van sloopmeldingen behoort ook tot jouw eigen takenpakket. 

26 Juni 2018 - lees meer ...

Boulevardmanager/ strandbeheerder

Den Haag - Gemeente Den Haag

Boulevardmanager/ strandbeheerder stadsdeel Scheveningen Werken aan en op het strand, van Scheveningen tussen het Noordelijk Havenhoofd en Wassenaar. Dat kan! Word onze nieuwe boulevardmanager/ strandbeheerder. Wat ga je doen? Het strand en de boulevard van Scheveningen is een uniek stukje buitenruimte van Den Haag en is sinds jaar en dag belangrijk voor de economie van de stad. De badplaatsen Scheveningen en Kijkduin zijn toeristische trekpleisters met grote aantrekkingskracht op bewoners én bezoekers. Het strand en de boulevard van Scheveningen worden dan ook druk bezocht. Daarbij moet het strand aantrekkelijk blijven, ook in de toekomst. Het gebruik van het strand verandert door de jaren naarmate de wensen en behoeften van bezoekers veranderen. Om het ondernemersklimaat te stimuleren zijn er minder regels voor het gebruik van het strand en de regels die er zijn moeten stringent gehandhaafd worden. Ondanks de toename van de activiteiten op het strand dient het fysieke beheer op het hoge niveau te blijven. Om deze hoge kwaliteit nu en in de toekomst te waarborgen is het noodzakelijk dat het gebied, ingevolge het nieuwe strandbeleid, op een slagvaardige en integrale manier beheerd wordt. Samen met de huidige boulevardmanager/strandbeheerder ben jij verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de complete boulevard (inclusief het strand) van Scheveningen tussen het Noordelijk Havenhoofd en Wassenaar. Daarnaast geef je uitvoering aan het nieuwe strandbeleid en het daar uit voortvloeiend uitvoeringsprogramma. Daartoe coördineer je alle activiteiten omtrent op- en afbouw op het strand en ben je hét aanspreekpunt tijdens het seizoen, zowel voor de ondernemers op het strand als voor de handhavingsorganisatie. Je coördineert gedurende het seizoen, namens het stadsdeel de handhavingsafspraken op het strand & boulevard. Ook ben je verantwoordelijk voor het integrale afstemmingsoverleg t.a.v. het handhaven op het strand voor- en na het seizoen. Tijdens de jaarwisseling ben je namens stadsdeel Scheveningen hét aanspreekpunt en coördineer je de werkzaamheden waar wij als stadsdeel verantwoordelijk voor zijn. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het evenementenbeheer en zorgt zowel op het strand, als binnen de gemeentelijke organisatie voor de afstemming. Je monitort de grote- en kleine evenementen en draagt zorg voor een evenredige spreiding van de evenementen over het jaar en over de diverse strandonderdelen. Ook organiseer je jaarlijks de themabijeenkomst ‘Evenementen op het strand’. Onder meer ten behoeve van ‘De Kust Gezond’ beoordeel en adviseer je op beheerplannen en ben je verantwoordelijk voor het huidige en toekomst technisch beheer. Verder monitor je de schoonmaakacties op het strand en de klachten, meldingen en vragen die daaruit voortkomen. Je hebt daarbij nauw contact met de betreffende partners op het strand en binnen de gemeentelijke organisatie. Het team De dienst Publiekszaken (DPZ) vormt hét contactcentrum van de gemeente Den Haag voor alle belanghebbenden en belangstellenden en is daarmee voor de burger het gezicht in de dienstverlening. Kortom: DPZ is het visitekaartje van de gemeente Den Haag en bedient ieder excellent en met Haagse hoffelijkheid. DPZ heeft vijf sectoren: Klantcontactcentrum, Belastingzaken, de Haagse Bibliotheek, het Haags Gemeentearchief en Stadsdelen & Wijken. Zij wordt ondersteund door Bedrijfsvoering en Juridische Zaken. De sector Stadsdelen & Wijken houdt zich bezig met ‘collectieve dienstverlening’: het werk in en voor de wijk. Verdeeld over acht stadsdelen werken collega's aan de verbetering van welzijn en leefbaarheid in de verschillende wijken. Ze doen dat aan de hand van een wijkprogramma dat eens in de vier jaar samen met de buurt wordt gemaakt. Elk jaar worden de wijkprogramma’s vertaald in concrete acties, die in uitvoeringsplannen worden opgenomen. Zo kunnen bewoners van een stadsdeel bijvoorbeeld in het wijkprogramma aangeven dat ze graag meer speeltuinen willen. In de uitvoeringsplannen staat welke speeltuinen worden opgeknapt. Elk stadsdeel heeft een eigen budget voor het realiseren van ideeën uit de buurt. Centraal in al dit werk staat participatie (deelname) van bewoners. Alles wat we doen is erop gericht om samen met bewoners, organisaties en bedrijven de sociale en fysieke leefbaarheid in de wijken te versterken. Dit doen wij vanuit de overtuiging dat dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid is. Wat vragen wij? Je kunt zelfstandig werken in een complexe werkomgeving en hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je kunt op operationeel, tactisch én strategisch niveau communiceren (mondeling en schriftelijk) en mensen in beweging krijgen. Complexe informatie kun je ordenen en analyseren en vertalen in voor iedereen toegankelijke en transparante werkprocessen. Bij tegengestelde belangen hou je het doel voor ogen en weet je op een effectieve en slagvaardige manier oplossingen te generen. Je bent in staat de communicatie en de samenwerking tussen partijen te verbeteren en (indien nodig) nieuwe samenwerkingsverbanden te organiseren. Je bent oplossingsgericht, kan je op alle niveaus bewegen en inleven in behoeftes van diverse partijen. Je weet goed de grenzen van je bevoegdheden te bewaken en bent in staat om beleid om te zetten in praktische plannen. Verder beschik je over: • een universitaire werk • en denkniveau met een civiel technische achtergrond (minimaal HBO diploma) • ben je vaardig in het lezen en schrijven van (delen) van RAW-bestekken • ruime ervaring met beheer • en onderhoud in de openbare ruimte (met name op het vlak van water en strand) op zowel operationeel, tactisch en strategisch niveau • ervaring met planmatig onderhoud en opdrachtgeverschap Competenties netwerkvaardigheid, bestuurlijk sensitiviteit, klantgerichtheid, teamplayer, integriteit, resultaatgerichtheid. Wat bieden wij? Je krijgt de kans om jouw volle potentieel aan kennis en ervaring in te zetten om een bijdrage te leveren aan ‘Hofstadkwaliteit’ voor het strand en de boulevard van Scheveningen. Je kunt echt verschil maken! Verder bieden wij; • een aanstelling voor een jaar, waar wij bij goed functioneren, graag een vaste aanstelling van maken; • salarisschaal 11, met een minimaal salaris van € 3.348 maximaal salaris van € 4.859 bruto (op basis van een 36-urige werkweek); • een 36-urige werkweek; • uitstekende opleidings- en ontwikkelmogelijkheden; • een goed pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals opname in het ABP-pensioenfonds, een maandelijkse bijdrage in de ziektekostenverzekering; • de mogelijkheid om je secundaire arbeidsvoorwaarden te bepalen via een Individueel Keuzebudget (IKB). Meer weten? Voor meer inhoudelijke informatie over deze functie kun je contact opnemen met Eite Levinga (boulevardmanager), tel. 06-21556730.Voor informatie over de sollicitatieprocedure kun je contact opnemen met Karin Wilthagen (teammanager stadsdeel Scheveningen), telefoonnummer 06-54714845 Solliciteren kan direct via de 'Solliciteer' button. Extra informatie • ben jij geïnteresseerd in deze gave functie, wacht dan niet met solliciteren! Wekelijks worden er sollicitatiegesprekken ingepland • een assessment kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure • afhankelijk van je opleiding en werkervaring kun je in de aanloopschaal geplaatst worden • let wel: je krijgt in eerste instantie een tijdelijke aanstelling op proef van 12 maanden aangeboden. Bij goed functioneren is er een mogelijkheid op verlenging of vast dienstverband Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

25 Juni 2018 - lees meer ...

Het meest actuele en complete overzicht van bouwkundige en civieltechnische vacatures bij de overheid vindt u hier, op Bouwjobs.nl. Voor banen bij zowel gemeenten, provincies of de landelijke overheid in uw eigen regio. U de perfecte job gemakkelijk via de geavanceerde zoekfunctie.

U heeft een goede opleiding (bijvoorbeeld bouwkunde of civiele techniek) en u wilt liever dat potentiële werkgevers u benaderen in plaats van andersom? Plaats dan uw CV in de CV-databank van Bouwjobs.nl. Dit kan ook anoniem. Klik hier om te starten.

Aangezien Bouwjobs.nl de enige jobboard is die zich puur en alleen richt op kaderfuncties binnen de bouwbranche, is de kans erg groot dat u hier de perfecte baan gaat vinden. U kunt hiervoor gebruik maken van de zoekfunctie, maar u kunt uzelf ook inschrijven voor de Jobagent. U krijgt dan dagelijks de nieuwste jobs per mail binnen die geselecteerd zijn aan de hand van uw profiel.

Ook voor overheidsinstellingen die op zoek zijn naar bouwkundige of civieltechnische invulling van hun vacatures is Bouwjobs.nl een ideale ontmoetingsplek. Klik hier voor meer informatie.

Filteren