Vacatures vastgoed / projectontwikkelaars


13 vacatures gevonden

Uitvoerder

Alkmaar - GP Groot Groep

Pak jij je verantwoordelijkheid en werk je graag in een team? Dan zoeken wij jou! Als uitvoerder bij GP Groot infra ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van projecten volgens bestek, tekeningen en vastgesteld projectplan. Je houdt je bezig met de aanleg van rioleringen en ondergrondse containers maar doet ook projecten in de wegenbouw en grondverzet. Jij zorgt ervoor dat onze klanten datgene krijgen wat ze van ons verwachten: Een slimme aanpak en kwaliteit! Je maakt een efficiënte planning voor de inzet van medewerkers en materieel. Je geeft operationeel leiding aan vaklieden, machinisten, chauffeurs, onderaannemers en rapporteert aan de projectleider. Je ben dagelijks in contact met onderaannemers, klanten en leveranciers. Kortom een veelzijdige functie met diverse uitdagingen.

13 Juni 2022 - lees meer ...

Planontwikkelaar bouw

Huizen - Kracht Recruitment

Als planontwikkelaar is het jouw taak om een project bij een ontwikkelende aannemer vanuit een schetsontwerp tot een technisch en financieel haalbaar en realiseerbaar project te transformeren. Samen met het team dat je aanstuurt dien je een plan uit te werken waarmee het uitvoerend personeel aan de slag kan. Andere werkzaamheden op een dag als planontwikkelaar zijn: - Opstellen van realiseerbare vergunningsaanvragen; - Overdragen van plannen naar realisatieteam; - Opstellen van begrotingen en financiële rapportages; - Maken van haalbaarheidsstudies; - Aansturen projectteam; - Procesbewaking.

22 Juni 2022 - lees meer ...

Planontwikkelaar bestaande bouw

Zoetermeer - Kracht Recruitment

Als Planontwikkelaar bestaande bouw werk je samen met diverse co-makers om projecten succesvol tot stand te brengen. Jij bent als verbinder verantwoordelijk dat alle wensen en behoeften van de opdrachtgever, de bewoners, de adviseur en de gemeente in kaart worden gebracht. Jij weet deze belangen samen te brengen om zo de afgesproken doelstelling te behalen. Je doet dit met een ondernemende houding. Als Plantontwikkelaar bestaande bouw ben je vanaf de initiatieffase bij het ontwikkeltraject betrokken, daarnaast ben je ook: - Verantwoordelijk voor de voortgang van het proces; - Jij presenteert de plannen op een heldere manier aan de opdrachtgever; - Jij bent verantwoordelijk voor de haalbaarheid van projecten, zowel technisch, commercieel als financieel. - Je bent betrokken bij de vergunningsverstrekking; - Je inventariseert omgevingsfactoren, eventueel in samenwerking met adviseurs; - Je bent betrokken bij constructie- en materiaalkeuzes.

22 Juni 2022 - lees meer ...

Projectontwikkelaar

Apeldoorn - Kracht Recruitment

Als Projectontwikkelaar ben jij eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en afzet van diverse projecten. Je werkt in teamverband van planfase tot aan de oplevering en nazorg. Hierbij verlies je vooraf opgestelde uitgangspunten nooit uit het oog. Daarnaast zul je je bezig houden met de volgende taken: - Als ontwikkelaar ben je commercieel en financieel verantwoordelijk voor jouw projecten - Je zorgt voor de bewaking van tijdsplanningen en gestelde budgetten - Je vertaalt visie, randvoorwaarden, wensen en omgevingseisen naar een marktconform PvE - Je kunt je verplaatsen in het consumentengedrag om zodoende een goed functionerend gebouw te ontwikkelen - Je bent voldoende technisch onderlegd om adviseurs, constructeurs, architecten aan te sturen

21 Juni 2022 - lees meer ...

Senior Ontwikkelmanager

's-Hertogenbosch - Kracht Recruitment

Als Senior Ontwikkelmanager heb jij je strepen verdiend in de projectontwikkeling in het Zuiden van Nederland. Je beschikt over een groot netwerk en bent naast het uit ontwikkelen van locaties ook goed in de acquisitie. Naast je rol als Senior Ontwikkelmanager draag je ook actief bij aan het coachen en verder opleiden van 2-junior / medior ontwikkelaars. Niet in hiërarchische zin, maar als volwaardig sparringpartner. Je bent een ontwikkelaar die buiten gebaande paden durft te denken en oprecht meedenkt met de eindgebruiker. Want naast een rendabel plan is de toegevoegde waarde voor de omgeving minstens zo belangrijk.

21 Juni 2022 - lees meer ...

Projectontwikkelaar Trainee

Zwolle - Kracht Recruitment

Dit betreft een vacature waarbij je invloed hebt op alle aspecten van het project met een zeer afwisselend takenpakket. Als Trainee Projectontwikkelaar verricht je de volgende taken: - het beoordelen van (verworven) projecten door middel van marktonderzoek - van de eerste schetsontwerpen tot en met de oplevering van een woning zorg dragen voor het ontwikkelproces   - opstellen en bewaken van projectplanningen, kosten-batenanalyses en budgetten  - Inzicht in ruimtelijke procedures en juridische en fiscale aspecten - Op (laten) stellen van stedenbouwkundigplan, beeldkwaliteitsplan, bestemmingsplan en inrichtingsplan - Continue afweging van corporatie- en wijkbelang, stadsbelang, financieel belang en gewenst risicoprofiel

20 Juni 2022 - lees meer ...

Medior Projectontwikkelaar

Eindhoven - Kracht Recruitment

Als projectontwikkelaar bij deze onderneming ben je verantwoordelijk voor de technische en financiële haalbaarheid van ontwikkelprojecten. Samen met 10 collega ontwikkelaars en 3 senior ontwikkelmanagers en de directeur ben jij de motor van de organisatie. Je taken en verantwoordelijkheden zijn onder andere: - Zowel intern -als extern aansturen van het ontwikkeling- en realisatieproces; - Opstellen van haalbaarheidsonderzoeken; - Opstellen van PvE e.a. technische omschrijvingen; - Opstellen van investering- en exploitatiebegrotingen; - Overleg met stakeholders waaronder: architect, makelaar, gemeenten, stedenbouwkundigen, aannemer(s).

20 Juni 2022 - lees meer ...

Senior Projectontwikkelaar

Den Bosch - Kracht Recruitment

Als Senior Projectontwikkelaar bij dit innovatief ontwikkelend bouwbedrijf krijg jij de ruimte en middelen om de meest complexe projecten naar eigen inzicht op te pakken. Denk hierbij aan binnenstedelijke (her)ontwikkelingen in zowel woning -als utiliteitsbouw. Je werkt daarbij nauw samen met de Directeur Projectontwikkeling. Naast de verantwoordelijkheid voor je eigen projecten ben je ook nauw betrokken bij nieuwe acquisities en de meerjarige groeistrategie op gebied van projectontwikkeling van de onderneming. Vanuit jouw helikopterview stuur jij projecten tot een succesvol eind. Taken en verantwoordelijkheden die bij deze functie horen zijn de volgende: - Acquireren van grondposities; - Verwerven en aankopen van de bouwgrond; - Overleggen en onderhandelen met bevoegd gezag en stakeholders; - Bepalen en vertegenwoordigen van een ontwikkelingsstrategie; - Ontwikkelen van een stedenbouwkundige visie; - Opstellen van locatie studies; - Opstellen en bewaken van ambitieuze exploitaties; - Omgevingsmanagement; - Verzorgen van complexe vergunningentrajecten; - Begeleiden van het ontwikkelproces met rendement en voortgang als uitgangspunt.

18 Juni 2022 - lees meer ...

Planontwikkelaar duurzame bedrijfsruimte

Oosterhout - Kracht Recruitment

Als planontwikkelaar duurzame bedrijfsruimte zorg je ervoor dat het bouwproject binnen budget en volgens de wensen en eisen van de opdrachtgever wordt ontwikkeld en uitgewerkt. Als echte specialist zorg jij ervoor dat alle betrokken partijen de benodigde informatie tijdig aanleveren en de samenwerking met de klant soepel verloopt. Door jouw sterke communicatieve vaardigheden weet jij de verwachtingen te managen en ontstaan er geen misverstanden. Daarnaast: - Stel je programma's van eisen op; - Bundel je informatie ter behoeven van ontwerp met bijbehorende prijsvorming; - Overzie je het volledige bouwproces en begeleid je deze; - Beoordeel je vanuit een kostentechnisch aspect de calculaties en begrotingen.

18 Juni 2022 - lees meer ...

Werkvoorbereider Kust & Zeehavens

Papendrecht - Boskalis

Hoe jij het verschil kunt maken Je wordt binnen Boskalis Nederland onderdeel van de businessline Kust & Zeehavens. Deze Business Line concentreert zich op een breed palet aan werkzaamheden. Door onze kust te onderhouden en suppleties uit te voeren beschermen we ons land tegen overstromingen Door het uitvoeren van onderhoudsbaggerwerkzaamheden op de vaargeulen houden we de havens bereikbaar. We doen landwinningsprojecten, het aanleggen, uitdiepen en op diepte houden van havens en het beschermen van zeedijken, stranden en vooroevers. Dat doen we met indrukwekkende materieelstukken, van klein tot groot. Bezoek onze website om meer beeld te krijgen van de uitdagende projecten. Wij bieden jou de mogelijkheid om persoonlijk en professioneel alles uit je carrière te halen door samen een nieuwe horizon te creëren. Je maakt het verschil door mee te werken aan unieke en complexe werken in Nederland die te maken hebben met ontwerp, bouw en onderhoud van waterwegen en waterkeringen. Met onze ervaring in waterbescherming houden we vaarwegen op diepte en verbreden we rivieren zodat het water vrij kan blijven stromen. Wij werken altijd met zorg voor de natuur. Als Project Engineer bij Boskalis Nederland kun je deel uitmaken van zo’n project. Mooie voorbeelden van onze projecten zijn de aanleg van Maasvlakte 2, de Demping van de Rijnhaven, de suppletie op de Roggenplaat, Strand- en vooroeversuppleties langs de Nederlandse kust en het op diepte houden van de haven van Rotterdam en IJmuiden. Wat je gaat doen als Werkvoorbereider Kust & Zeehavens Wat je gaat doen als Werkvoorbereider bij Boskalis Nederland: Coördineren van de werkvoorbereiding, werkplanning en veiligheidsaspecten. Het beoordelen van eisen van opdrachtgevers en vergelijken van werkmethodes, zodat we tenders en projecten conform de eisen uitvoeren. Het opvolgen en rapporteren van producties, voortgang en MKI uitstoot. Reviewen van een deel van een ontwerp, toetsen op maakbaarheid, en het maken en presenteren van een trade-off matrix. Specificaties en werkmethodes opstellen. Je kunt hierbij denken aan grondstromenplannen, uitvoerings- en kwaliteitsplannen. Offertes bij leveranciers en onderaannemer opvragen en beoordelen. Voortgangs-, CO2- en MKI- rapportages. Adviseren en assisteren bij de uitvoering van projecten, in sommige gevallen op locatie en het signaleren van risico’s en kansen ten aanzien van de voortgang van het project.

13 Juni 2022 - lees meer ...

Bouwinspecteur

Hilversum - Gemeente Hilversum

Je gaat je bezig houden met het verrichten van inspecties en onderzoeken. Je signaleert afwijkingen en overtredingen in procedures en/of uitvoering van wet- en regelgeving op het terrein van bouwen en wonen. Je bent verantwoordelijk voor de bouw gerelateerde vergunningen en klachten in jouw wijk. Je treedt adviserend, controlerend en handhavend op bij verleende vergunningen, drank- en horeca aanvragen, asbest- en sloopmeldingen en bij klachten- en meldingen in de wijk. Ook bij opsporing- en handhaving van illegale bouw en woning vervuiling heb jij een belangrijke rol. Je corrigeert en adviseert over de toepassing van bestuursdwang, je inventariseert risico’s en rapporteert over oplossingen. Verder hou je, je bezig met prioritering en afhandeling van aanvragen en adviseer je over technische aspecten. Je geeft zo nodig voorlichting, verstrekt informatie en aanwijzingen aan publiek en belanghebbenden. Ook adviseer je over handhavingsaspecten en maatregelen, adviezen, procedures en richtlijnen die bijdragen aan het realiseren van het beleids- of handhavingsterrein. Je levert een bijdrage aan de monitorfunctie van de organisatie en rapporteert over handhaving, toezicht en klachtenbehandeling.

18 Mei 2022 - lees meer ...

Monteur bouw

Vlaardingen - BINCX B.V.

Voor onze locaties in Vlaardingen en Kootwijkerbroek hebben wij meerdere vacatures voor de functie van: Monteur bouw Beton- of staalbouw Een werkdag bij BINCX ‘s Ochtends begint de dag vroeg. Na je eerste koffie rijd je met je collega’s naar de locatie waar met het team wordt gewerkt aan weer een mooi project. Als team hebben jullie hetzelfde doel, optimale kwaliteit afleveren voor onze klanten. Goed teamwerk, waardering voor elkaar en elkaars capaciteiten vinden wij belangrijk. Jij staat dan ook iedere dag vol energie paraat om met jouw technische vaardigheden, betrokkenheid en passie aan de slag te gaan. Jouw verantwoordelijkheden en uitdagingen zijn het, op de meest optimale manier monteren van staalconstructies, prefab betonwanden, kanaalplaatvloeren, gevelbeplating en panelen op een stalen romp (bijvoorbeeld voor stallen, hallen en distributie centra). Wij bouwen hoogwaardige projecten met behulp van de meest moderne machines en materieel. Zowel voor de agrarische sector als de utiliteitsbouw. Wij werken niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland.

30 Maart 2022 - lees meer ...

Kostendeskundige

Utrecht - Mitros

Wil jij een belangrijke rol spelen bij de (technische) beleidsontwikkeling, de advisering van het beleid en de uitvoering daarvan? Wil jij het management en de directie op tactisch niveau op je eigen vakgebied adviseren? Dan zoeken we jou! Mitros te Utrecht is ter versterking op zoek naar een Kostendeskundige Fulltime · Utrecht Over Mitros: Mitros is met ruim 28.000 woningen de grootste woningcorporatie in Utrecht en Nieuwegein. Eén op de zes mensen in Utrecht en Nieuwegein woont in een huis van Mitros. Als maatschappelijk ondernemer werkt Mitros voortvarend aan de verbetering van het wonen in de stad. Wij willen behoren tot een van de best gewaardeerde corporaties van Nederland. Onze 370 medewerkers doen hun werk met oog voor de klant en collega’s. Mitros verwacht van haar medewerkers een resultaatgerichte houding en een vernieuwende blik. We hebben een informele organisatiecultuur met korte lijntjes en veel ruimte voor eigen initiatief. Wat ga je doen? Als Kostendeskundige heb je een belangrijke rol bij de (technische) beleidsontwikkeling, de advisering van het beleid en de uitvoering daarvan van ons Vastgoed. Je adviseert het management en de directie op tactisch niveau op je eigen vakgebied. Bij de inkoop en het voeren van onderhandelingen adviseer en ondersteun je. Verder zorg je voor een goede aansluiting van de betrokken afdelingen bij de inrichting van processen. Je verricht marktonderzoek en je verzamelt gegevens die je vervolgens vertaalt naar bruikbare beleidsvoorstellen voor de afdeling Vastgoed. Hierdoor draag je bij aan de beleidsontwikkeling op het eigen vakgebied en vertaal je vastgesteld beleid in bruikbare instrumenten. Je adviseert het management gevraagd en ongevraagd bij de uitvoering en implementatie van beleid. Bij offertes, aanbestedingen en prijsonderhandelingen heb je als Kostendeskundige een adviserende en ondersteunende rol en dit doe je conform het inkoopbeleid van Mitros. Je bent sparringpartner en adviseur bij projecten van de afdeling Vastgoed. Daarnaast beoordeel je voorstellen en controleer je de offertes van de projecten. Om deze functie goed te kunnen invullen houd je actief de ontwikkelingen in de markt bij. Je verzorgt, beheert en actualiseert op basis van deze ontwikkelingen de diverse prijs-takenboeken voor dagelijks, mutatie- en planmatig onderhoud, nieuwbouw en renovatie.

22 Maart 2022 - lees meer ...

Bouwjobs.nl is een ontmoetingsplek voor werknemers en werkgevers in de bouwkunde en civiele techniek. Zo ook in de vastgoedsector. Op Bouwjobs.nl vindt u een groot en actueel aanbod van vacatures in de vastgoed en bij projectontwikkelaars.

De banen op deze site zijn overzichtelijk geordend. Via de geavanceerde zoekpagina (klik hier) of via onderstaand overzicht heeft u direct een goed zicht op de beschikbare functies in uw regio. U kunt via onze jobagent ook dagelijks op de hoogte gehouden worden van de nieuwste vacatures in de vastgoed. Klik hier om uzelf aan te melden.

U wilt liever zelf benaderd worden door potenti&emul;le werkgevers? Ook dat kan. Plaats uw CV (eventueel anoniem) in de CV-databank van Bouwjobs.nl en binnen 24 uur ontvangt u al de eerste reacties van bijvoorbeeld projectontwikkelaars. U kunt dan zelf bepalen met wie u verder gaat en welke jobs interessant voor u kunnen zijn.

Kortom: voor bouwkundige of civieltechnische vacatures in de vastgoedbranche of bij een projectontwikkelaar bent u bij Bouwjobs.nl aan het juiste adres. Ook voor werkgevers. Klik hier voor meer informatie over adverteren op Bouwjobs.nl.

Filteren