Vacatures bouw consultancy


91 vacatures gevonden

Senior Adviseur Integrale Veiligheid

Haarlem - Provincie Noord-Holland

Senior Adviseur Integrale Veiligheid 32 - 36 uur | Haarlem Staat veiligheid bij jou voorop? Heb jij al ver van tevoren zicht op alle risico’s en speel je daar goed op in? Ga dan bij de provincie Noord-Holland aan de slag als adviseur integrale veiligheid. Samen met collega’s denk je mee over het veilig bouwen en beheren van onze infrastructuur. Adviseer projectteams over de vernieuwing van de Cruquiusbrug of het grote onderhoud aan de wegen N246 en N244. Je bent bijvoorbeeld betrokken bij de aanleg van bruggen, afslagen en fietsoversteekplaatsen en zorgt ervoor dat alles zo veilig mogelijk verloopt! Jouw baan Veiligheid speelt binnen de provincie op veel terreinen een belangrijke rol, zoals arboveiligheid, verkeersveiligheid en externe veiligheid. Het is jouw taak als veiligheidskundige om de risico’s bij deze domeinen al in een vroeg stadium te herkennen. Vervolgens speel je op de risico’s in om ze zodoende te kunnen beheersen. Hierbij moet je rekening houden met de wettelijke verplichtingen waar wij als provincie mee te maken hebben. Tegelijkertijd heb je oog voor duurzaamheid en het welzijn van onze inwoners. Je houdt je bezig met risico-inventarisaties, zet veiligheidsdossiers op en meldt, registreert en analyseert incidenten. Als veiligheidskundige neem je mede het programma Integrale veiligheid op je, met nadruk op veiligheid en gezondheid in projecten en onderhoudscontracten. Je bent een initiatiefrijk persoon die samen met een team van collega’s veiligheid op de kaart zet en vertaalt in een concrete aanpak in bouw en beheer van infrastructuur. Je ondersteunt projectteams bij het integreren van veiligheid in projecten, vanaf de planfase tot en met uitvoering en beheer. Dit doe je niet alleen. Samen met collega-experts van binnen en buiten de organisatie maak jij een plan van aanpak. Ook signaleer en analyseer je ontwikkelingen in je vakgebied, zodat je deze kan toepassen in je advieswerk. Daarbij kan ervaring in een soortgelijke functie belangrijk zijn, maar ook als je juist meer ervaring hebt in de uitvoerende sector, kan deze stap een boeiende nieuwe uitdaging zijn.

9 September 2020 - lees meer ...

Huisvestingsadviseur Nieuwbouw Stadhuis

Amersfoort - Matchd

Startdatum: 26-10-2020 Einddatum: 31-12-2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 16 Sluitingsdatum: 02-10-2020 om 09:00 uur We zoeken een Huisvestingsadviseur voor de Nieuwbouw Stadhuis in Amersfoort voor 16 uur. Amersfoort (ruim 155.000 inwoners) is een stad met een historisch hart en een bruisend centrum. Een stad die zich in hoge snelheid ontwikkelt, vol innovaties en initiatieven. Gemeente Amersfoort gaat aan de slag met een nieuw stadhuis. Een dedicated programmateam is eind 2019 gestart met de ontwikkeling daarvan. Met als doel: in 2025 een nieuw stadhuis waar zowel inwoners van Amersfoort als medewerkers van de gemeente blij mee zijn. Het Programmateam Toekomst Stadhuis bestaat uit een slagvaardig en enthousiast team en is onderverdeeld in het Programma-management en de drie sporen: Bouw, Communicatie & Leren en Huisvesting & Services. Als lid van het programmateam zoeken wij een senior huisvestings- en aanbestedingsadviseur met ervaring in grote en complexe nieuwbouwprojecten voor overheden; een adviseur die de organisatiebehoefte kan vertalen naar aanbestedingsdocumenten, die kan adviseren in en deelnemen aan diverse soorten aanbestedingsprocedures en die de gemeente na contractering van marktpartijen kan helpen bij het realiseren van de beoogde kwaliteit door middel van verificatie- en validatiemanagement. Voor de procesbegeleiding van de aanbesteding(en) is reeds een adviseur gecontracteerd. Het ambitiedocument is in de maak. De huisvestings- en aanbestedingsadviseur helpt allereerst bij de uitwerking en afronding van het ambitiedocument en stelt in nauwe afstemming met het programmateam en de achterban een programma van eisen of vraagspecificatie op. De aanbestedingsstrategie zal binnen afzienbare tijd worden vastgesteld. Omdat de aanbestedingsstrategie en de aanbestedingsscope thans nog niet volledig zijn uitgekristalliseerd, zoeken we een adviseur die ervaring heeft met verschillende contract- en bouworganisatievormen (aanbesteding van zowel diensten als werken, traditioneel, UAV, UAV-GC, Bouwteam) en met verschillende aanbestedingsprocedures (Nationaal en Europees, concurrentiegerichte dialoog, meervoudige niet-openbare procedure). Het team werkt vanuit de afdeling Programma's en Projecten. Dat is de gemeente brede afdeling voor procesmanagement, in het bijzonder programma- en projectmanagement. Bovendien vervullen we gemeente brede vastgoedbeheertaken en verrichten we allerhande vastgoed-gerelateerde zaken. Er werken zo'n 100 mensen, vast en ingehuurd. Je werkt vanuit deze afdeling en onder verantwoordelijkheid van de overall manager voor het Programmateam Toekomst Stadhuis. Wat ga je doen ? Ten aanzien van de huisvesting: - Je bent de huisvestings- en aanbestedingsadviseur binnen het programmateam en je denkt en werkt mee vanuit je expertise aan het programma;  - Je vertaalt de organisatiebehoefte naar uitgangspunten en eisen voor het gebouw; - Je stelt mede het ambitiedocument voor de nieuwbouw op; - Je stelt het programma van eisen/ de vraagspecificatie voor de nieuwbouw op; - Je draagt verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de inhoudelijke uitvraag, incl. de organisatie van gebruikersreviews; - Je neemt deel aan gemeentelijke project- en werkgroepen en zit waar nodig werkgroepen voor; - Je helpt de beoogde kwaliteit na contractering te realiseren, daartoe verifieer je de plannen en oplossingen van marktpartijen aan de gestelde eisen, stel je toetsrapportages samen en valideer je samen met de achterban de mate waarin oplossingen aansluiten bij het beoogde gebruik. - Je treed op als gesprekspartner voor het ontwerpteam t.a.v. het programma van eisen/ de vraagspecificatie.  Ten aanzien van de aanbesteding(en): - Je zorgt ervoor dat de inhoudelijke uitvraag nauw aansluit bij de gekozen contractvorm en aanbestedingsprocedure; - Je adviseert over de juiste selectie- en gunningscriteria voor de aanbesteding(en), specifiek i.r.t. de inhoudelijke uitvraag; - Je beantwoordt programmatische vragen van marktpartijen ten behoeve van Nota’s van Inlichtingen; - Je beoordeelt aanmeldingen en inschrijvingen en neemt deel aan de beraadslagingen van de beoordelingscommissie(s);

18 September 2020 - lees meer ...

Junior Kostenadviseur

Harderwijk - Kracht Recruitment

Als Kostenadviseur Junior zorg jij voor de financiële verslaglegging en beheersing van de kosten van een bouwproject. Deze werkzaamheden zijn erg divers, te denken valt aan advies op het gebied van bouwkosten tijdens de ontwerpfase van projecten. Binnen de functie stel je integrale ramingen en kostprijsbegrotingen om vanuit hier een economisch verantwoorde aanbieding op te kunnen stellen. Je rapporteert aan de manager van het desbetreffende project. Taken van een Kostendeskundige Junior zijn onder andere: - Maken van kostenramingen in de SO, VO en DO fase - Opstellen van calculaties voor diverse projecten - Ontwerpen reconstructies - Beoordelen van ontwerpen en bestekken - Risicoanalyses en kansberekeningen - Verdedigen van begrotingen en investeringsvoorstellen

18 September 2020 - lees meer ...

Tenderadviseur

's-Hertogenbosch - Kracht Recruitment

Jij maakt deel uit van het team Marketing en Communicatie met als standplaats ‘s-Hertogenbosch, maar je bent betrokken bij alle tenders in de regio Zuid. Je bent daarom ook regelmatig te vinden op de andere vestigingen van het bedrijf. In deze functie achterhaal jij de echte klantwens en implementeert deze in de aanbieding. Jij slaat de brug tussen de behoefte van de klant en de (technische) oplossing die onze opdrachtgever biedt. Verder zal jij de volgende taken uitvoeren: - Je bewaakt de termijn van inschrijving - Je weet moeiteloos de echte klantvraag boven tafel te krijgen - Je organiseert en leidt de sessies voor het EMVI-plan; - je overlegt o.a. met kostendeskundige en tendermanager over inhoud van het EMVI-plan - Je bent verantwoordelijk voor het nauwkeurig uitvragen van wensen en eisen bij de klanten - Je verzamelt zowel intern als extern informatie om tot een goed aanbiedingsdocument te komen - Je zorgt er moeiteloos voor met jouw overtuigingskracht, dat alle neuzen dezelfde richting op staan

18 September 2020 - lees meer ...

teamleider klantadviseur bouwkunde

Amersfoort - Centerpoint Utrecht

Als Teamleider geef je dagelijks leiding aan 8 bouwkundige klantadviseurs en maak je onderdeel uit van het managementteam informatie en adviescentrum. Als teamleider werk je ook mee in de uitvoering en geef je advies bij de bouwkundige vragen van de klant.  Tevens ben je verantwoordelijk voor het behalen van verschillende kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen. Dit doe je door je team te coachen en te motiveren. Verder hou je bezig met het kennismanagementsysteem en heb je een signalerende functie omtrent ontwikkeling van behoefte en zorg je voor de juiste content. Alle activiteiten die jij doet is gericht op het behandelen van zoveel mogelijk bouwkundige vragen tegen een zo kort mogelijke respons.  Je bent actief met de teamleden in de weer over wat actuele vragen zijn en je zorgt dat ze de juiste informatie en kennis hebben om de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn.   Daarnaast verzorg je de personele planning, controleer je de uitgevoerde werkzaamheden binnen jouw afdeling aan maak je de wekelijkse rapportages.     

17 September 2020 - lees meer ...

Adviseur Brandveiligheidsinstallaties.

Utrecht - Centerpoint Utrecht

Tijdens het project ben jij de specialist en gesprekspartner die met alle betrokken partijen gevraagd en ongevraagd advies geeft over brandveiligheid en geef je inhoudelijk informatie over technische haalbaarheid en mogelijkheden conform de huidige wet en regelgeving. Je adviseert het ontwerpteam en controleert tijdens de uitvoering en oplevering van de werkzaamheden. Projecten betreft nieuwbouw, transformatie projecten en in bestaande gebouwen aanleg van nieuwe moderne brandveiligheid installaties.  

17 September 2020 - lees meer ...

Bouwkostenadviseur

Den Haag - Kracht Recruitment

Als bouwkostenadviseur begrijp je dat elke opdrachtgever maatwerk verdient, dit is voor jou juist een motivatie! Je hebt kennis van de eisen en houdt goed in de gaten of het ontwerp binnen het budget te realiseren is. Hierin adviseur en fungeer je als sparringpartner: zowel intern en als extern. Het beheersen van de bouwkosten zie je als een van de belangrijkste succesfactoren: jij hebt dus persoonlijk veel invloed op het project en de uitkomsten. Je kent de wensen en eisen van de klant en adviseert hierin. Ook heb je intern een verantwoordelijkheid: het opleiden of begeleiden van junioren hoort deels bij je takenpakket. 

17 September 2020 - lees meer ...

Adviseur Stedelijk Water

Nijmegen - Kracht Recruitment

- Je bent de interne adviseur naar het management op het gebied van stedelijk water; - Je kijkt kritisch naar nieuwe aanvragen voor projecten en brengt hierop je advies; - Je bent sparringpartner en inhoudelijk specialist bij de verdere ontwikkeling van het Programma Stedelijk Water; - Je bent sparringpartner en adviseur vanuit Stedelijk Water voor de implementatie van klimaatadaptatie in de openbare ruimte; - Je bent overlegpartner van de waterschappen en andere water-gerelateerde organisaties.

17 September 2020 - lees meer ...

Kostenadviseur Bouwadvies

Rotterdam - Kracht Recruitment

Wil jij werken aan gebouwen van de toekomst? Wij zijn opzoek naar een kostendeskundige die wil gaan werken in een uitdagende, maar zeer inspirerende omgeving. Je komt te werken in een zeer hecht team met een grote mate van vrijheid en ruimte voor eigen ontwikkeling. Je gaat vanzelfsprekend de taken van een kostendeskundige vervullen: kostprijsberekeningen maken en ramingen opstellen, het beoordelen van ontwerpen en het toetsen van de technische en financiële haalbaarheid van projecten.

17 September 2020 - lees meer ...

Energie adviseurs in de noordelijke provincies gezocht

Groningen - Bouwselect

Je houdt je bezig met het verrichten van inspecties in de woningbouw, hierbij onderzoek je wat de meest efficiënte energiebesparende oplossingen zijn. Ook ga je rekenen waardoor je huizen een energie label geeft. Deze inspecties doe je bij de mensen thuis. Je gaat je als adviseur bezig houden met het uitvoeren, voorbereiden en verweken van inspecties en opnames. Het is belangrijk dat je mensenkennis hebt omdat het bedrijf veel verschillende soorten klanten heeft waarbij je een advies op maat geeft om klanten zo goed mogelijk te helpen. Daarnaast biedt het bedrijf een legio kansen aan om jezelf beter te ontwikkelen, heb je affiniteit met ICT? of wil je altijd al graag wat kunnen betekenen richting klantgesprekken? Ook dan ben je bij de deze functie aan het juiste adres.

16 September 2020 - lees meer ...

Beleidsadviseur RO

Wijchen - Matchd

Startdatum: 12-10-2020 Einddatum: 08-01-2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 25-09-2020 om 17:00   Als beleidsadviseur met aandachtsgebied Ruimtelijke Ordening geef je advies over, geef je vorm aan en verricht je onderzoek ten behoeve van het beleid op het terrein van ruimtelijke ordening. Je signaleert, analyseert en adviseert over de consequenties van landelijke en provinciale ontwikkelingen voor het gemeentelijke beleid en draag je zorg voor regionale afstemming. Je ondersteunt bij ruimtelijke projecten of je bent zelf de projectleider. Het coördineren en begeleiden van de ontwikkeling van bestemmingsplannen (in- en extern) is een onderdeel van je functie. Je beoordeelt principeverzoeken en begeleidt verschillende ruimtelijke procedures (inspraakprocedures, omgevingsvergunning-procedures, procedures uit de Wro). Kennis van wet en regelegeving in verband met de aanleg van zonnevelden is een pré.  Je levert een bijdrage aan voorlichtingsbijeenkomsten over ruimtelijke plannen en tevens adviseer je over bezwaar- en beroepschriften. Hierin vertegenwoordig je de gemeente zo nodig in rechte. Onze werkorganisatie bestaat uit domeinen en zelforganiserende teams. Onze medewerkers dagen elkaar uit zelf verantwoordelijkheid te nemen. Verder stimuleren zij elkaar bij het ontwikkelen van hun talenten. Als organisatie stimuleren wij onze inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) instellingen actief mee te denken en zelf plannen te ontwikkelen. Want samen zorgen wij voor een fijne samenleving. Het team Gebiedsontwikkeling valt onder het domein Fysieke Leefomgeving. Dit team is verantwoordelijk voor het beleid, ontwerp en voorbereiding van de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving op de thema’s wonen, ruimte en economie. Het team Gebiedsontwikkeling bestaat in totaal uit zo’n 20 collega’s. Samen met 12 andere RO collega’s ben je verantwoordelijk voor het taakveld ruimte. Thuiswerken of werken vanuit huis i.v.m. het coronavirus is in overleg mogelijk. Hierover moeten later afspraken gemaakt worden.

15 September 2020 - lees meer ...

Beleidsadviseur Ruimtelijke Ordening

Bergen op Zoom - Matchd

Startdatum: 01-10-2020 Einddatum: 31-03-2021 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 36 Sluitingsdatum: 23-09-2020 om 16:30 uur   De Gemeente Bergen op Zoom kent een actieve en dienstverlenende organisatie. Betrouwbaarheid staat bij ons hoog in het vaandel. Onze missie is: de vraag van de burger centraal, doen wat we beloven en de bestuurlijke opdrachten met focus realiseren. Samen zetten we resultaten neer waar de Bergenaren trots op zijn. Vanuit onze kernwaarden Betrouwbaar, Betrokken, Vooruit en Voor elkaar zorgen wij ervoor dat wij toegevoegde waarde leveren aan maatschappelijke vraagstukken. Daarbij werken wij samen met partners en zetten wij in op het effectief en efficiënt organiseren van ons werk.   De vakgroep Ruimtelijke Ordening van het cluster Wonen en Leven draagt bij aan de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente Bergen op Zoom. Een belangrijke taak is de begeleiding en toetsing van ruimtelijke (beleids)plannen, zoals bestemmingsplannen en aanvragen voor een omgevingsvergunning. Daarnaast is het team nauw betrokken bij de implementatie van de Omgevingswet.   Jouw Profiel - Een ervaren en enthousiaste adviseur ruimtelijke ordening die zijn/haar handen uit de mouwen wil steken om te bouwen aan Bergen op Zoom. Samen met de collega’s van het team oefen je de volgende taken uit: - Ruimtelijke initiatieven mogelijk maken door het begeleiden van ruimtelijke procedures van aanvraag tot beschikking. - Toetsen van ruimtelijke initiatieven aan gemeentelijk beleid en beleid van andere overheden en initiatiefnemers helpen met een heldere, richtinggevende reactie (antwoord op principeverzoek). - Opstellen van ruimtelijke onderbouwingen en ruimtelijke plannen. - Voeren en/of begeleiden van juridische procedures bij Rechtbank en Raad van State. - Daarnaast werk je met een omgevingsbewuste, professionele, oplossings- en resultaatgerichte houding samen met de andere collega’s van de gemeente. Bij deze samenwerking staat niet het beleid centraal, maar het initiatief en/of de opgave.  Thuiswerken of werken vanuit huis i.v.m. het coronavirus is in overleg mogelijk. Hierover moeten later afspraken gemaakt worden.

15 September 2020 - lees meer ...

Adviseur Bodem

Holten, Nederland - Voort

het bodemonderzoek uitvoeren voor circuit zandvoort? Projecten als Stadsblokken Meinerswijk en Bodemsanering Renkums Beekdal. Het zijn slechts een paar voorbeelden van projecten waar jij je mee bezig kan houden. Als ervaren adviseur bodem ben jij toe aan nieuwe projecten en die hebben wij hier voor je. onze opdrachtgever is een toonaangevende naam en is opzoek naar een ervaren adviseur bodem. Je bent hierbij verantwoordelijk voor het uitvoeren van milieutechnisch bodemonderzoek. De werkzaamheden zijn onder meer: Je stelt zelfstandig offertes op en bereidt de uitvoering van bodemonderzoeken voor;Je volgt de markt en ontwikkelingen in regels en normen;Je hebt nauw overleg met onze monsternemers;Je zet analyses in en verwerkt de resultaten in een rapportage;Je adviseert opdrachtgevers en collega’s;Je communiceert met alle betrokken partijen maar natuurlijk vooral ook met je teamleden.

15 September 2020 - lees meer ...

Technisch adviseur OVL pompen en gemalen

Rotterdam - Matchd

Startdatum: 01-11-2020 Einddatum: 31-12-2022 Optie op verlenging: Ja Aantal uur per week: 24 Sluitingsdatum: 23-09-2020 om 17:00 uur Binnen WNZ A-Wegen is er behoefte aan een technisch adviseur EM die zowel kennis heeft van OVL / P&G als System Engineering (SE). De inhuurkracht zal worden ingezet ten behoeve van: - Het opstellen van een Vraagspecificatie Eisen (VSE) / uitvragen op basis van diverse bronnen; - Het beantwoorden van technisch-inhoudelijke vragen op het gebied van OVL / P&G; - Het technisch-inhoudelijk toetsen van verschillende producten (toestandsrapportages, storingsrapportages, ontwerpen, kostenopgave, uitvoeringsplannen, af- en opleverdossiers, etc.); - Waarnemingen en toetsen. Gevraagde expertise - Beoordelen van aanbiedingen, verbetervoorstellen, verlichtingsplannen; - Advisering binnen projectteam; - Kennis hebben van Best Value projecten; - Intensieve samenwerking met beheerder; - Aantoonbare ervaring hebben met C yber Security plannen; - Advisering binnen projectteam; - Praktisch inzicht bij aanpassingen van het areaal t.a.v. verlichting (denk aan doorlooptijden, planning, kosten, risico’s, randvoorwaarden, uitvoeringsprocessen en uitvoeringsmethodes) - Normen kennis van de NEN-EN 50110, NEN 3140, NEN 1010 en NEN 2767; - Kennis van nieuwe verlichtingstechnieken (Dynamische openbare verlichting, LED, etc); - Afstemming en inpassen met het civiel ontwerp, verkeer, beheer, kabel tracé, etc; - Kennis van uitvoering ‘buiten’; - Kennis van (het kader) Integrale Veiligheid; - Communicatief sterk, netwerker; - Goede schrijfvaardigheid; - Resultaatgericht; - Stressbestendig.

15 September 2020 - lees meer ...

Adviseur Geotechniek dijkverbeteringen, infrawerken en utiliteitsbouw.

Arnhem - Centerpoint Utrecht

Je gaat werken aan verschillende infra en waterbouwkundige projecten waarvoor jij de geotechnische ontwerpberekeningen maakt en advies verstrekt naar de opdrachtgever. Binnen het team ben jij als geotechnisch adviseur verantwoordelijk voor het maken van complexe berekeningen en ontwerp jij betaalbare projecten.  Als geotechnisch adviseur ben jij verantwoordelijk voor de coördinatie en aansturing van de geotechnische onderwerpen en stel jij alle risico's vroegtijdig vast, door jouw aanpak zorg je voor passende beheersmaatregelen.  Je onderzoekt alle verschillende processen zoals bodemonderzoek, ondergronds bouwen en analyseer je alle meetgegevens die door jou worden gedaan. In het gehele proces ben jij het aanspreekpunt voor andere disciplines en help je waar nodig is om tot een juist ontwerp te komen voor de realisatie van het project. 

14 September 2020 - lees meer ...

Junior Bouwkostenadviseur

Nijmegen - Kracht Recruitment

Als Kostendeskundige stel je integrale ramingen en kostprijsbegrotingen op, zodanig dat op basis hiervan een economisch verantwoorde aanbieding mogelijk is. Dit geldt zowel voor de realisatie van een object als voor het onderhoud ervan. Andere belangrijke activiteiten zijn het toetsen van de haalbaarheid van de klantvraag evenals het toetsen van de technische maakbaarheid van het project. Taken die onder andere ook bij de functie van Junior Bouwkostenadviseur behoren zijn: - Het geven van advies rondom kosten en keuzes tijdens huisvestingsvraagstukken - Het opstellen van Kostenramingen in alle fases van het bouwproces - Aandragen van alternatieven en slimme bouwmethodieken - Ontwikkelen van kostennormen en kengetallen - Verdedigen van begrotingen en investeringsvoorstellen

14 September 2020 - lees meer ...

Huisvestingsadviseur

Ede - Kracht Recruitment

Ben jij die energieke Huisvestingsadviseur die op strategisch niveau meedenkt, adviseert en op projectniveau de processen effectief kan managen? Dan ben jij de huisvestingsadviseur die wij zoeken! Ben jij nog niet zo ervaren maar wel energiek, bevlogen en kundig? Geen probleem, ze helpen jou graag op weg om snel je eigen projecten te draaien en laten je zeker niet 'zwemmen op open zee'. In dit hechte team met informele omgangsvormen vind jij als professional makkelijk je weg als je leergierig bent en vraagt waar nodig. Tevens wordt er verwacht dat je zelfkritisch bent maar ook kritische vragen durft te stellen aan collega's, opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Je denkt van nature integraal en ziet weinig over het hoofd, daarnaast stuur jij de projecten op hoofdlijnen en verzand je niet in details. Het schakelen tussen projecten, niveaus en verschillende fases van het bouwproces geeft jouw energie. Eenmaal bekent bij de klant bouw je makkelijk een band op en heb je gevoel voor commercie. Je haalt op den duur zelf ook opdrachten binnen.  

14 September 2020 - lees meer ...

Kostenadviseur Junior

Nijmegen - Kracht Recruitment

Je voert onder andere de volgende taken uit: - Je coördineert de kostprijsbepaling en bent hier verantwoordelijk voor - Calculeert de grote projecten binnen de verschillende afdelingen - Je coördineert de calculatiewerkzaamheden van bouwprojecten - Je stelt ramingen en elementbegrotingen op of laat deze opstellen - Je neemt calculaties door met hoofd calculatie, de directie of externe partijen - Je laat offertevergelijkingen maken - Je begeleid meerdere calculators of stagiaires

11 September 2020 - lees meer ...

Beleidsadviseur riolering en klimaatadaptatie

Huizen - Gemeente Huizen

Bij de afdeling Openbare werken, team Beheer openbare ruimte, is per direct de volgende functie vacant: Beleidsadviseur riolering en klimaatadaptatie voor 36 uur per week Wat ga je doen? Je adviseert over het beleid met betrekking tot rioleringszorgtaken en een duurzame, klimaatbestendige leefomgeving. Je organiseert en begeleidt het noodzakelijke onderzoek hiervoor, in de vorm van inspecties, analyses en metingen en je zorgt voor planvorming in de vorm van een gemeentelijk riolerings- en waterplan. Je coördineert projecten en je stelt hiervoor het projectplan op, je bewaakt de voortgang en legt verantwoording af over de resultaten. Verder organiseer en begeleidt je de werkvoorbereiding, de realisatie, de voorbereiding van de besluitvorming en de communicatie over de planontwikkeling op je werkterrein. Tenslotte rapporteer je over het beheer en onderhoud en neem je deel aan de regionale samenwerking op jouw beleidsterrein.

10 September 2020 - lees meer ...

Senior technisch adviseur werktuigbouwkundige installaties

Amsterdam - Gemeente Amsterdam

Gemeente Amsterdam heeft een vacature voor een Senior technisch adviseur werktuigbouwkundige installaties In Amsterdam beheren we meer dan 35 sluizen en 1.600 bruggen. Deze vormen de ruggengraat van Amsterdam. Veel objecten hebben werktuigbouwkundige onderdelen die optimaal moet functioneren om de stad in beweging te houden. Daarom zorg jij als senior technisch adviseur dat de installaties in topvorm komen en blijven. Zo draag je bij aan een stad waarin het goed en veilig wonen, werken en verblijven is. Daarnaast sta je als senior in een team adviseurs, waarbinnen jij de werkverdeling bepaalt en je hard maakt voor veiligheid, team-cultuur en kwaliteit. Dit ga je doen Als senior technisch adviseur lever je vakinhoudelijke input voor o.a. inspecties en nadere onderzoeken. Hierbij ben je medebepaler van prioriteiten, inhoud van de inspecties en onderzoeken en neem je kennis en kunde mee van de wettelijke kaders en vanuit richtlijnen (deze zijn namelijk niet wettelijk maar geven wel richting). Je beoordeelt monitoring, inspecties en onderzoeks -rapportages en stelt met je teamleden adviesrapporten op. Samen met de programmeur bepaal je wat wanneer en hoe moet worden uitgevoerd. Hiermee bepaal je onderhoudsmaatregelen, levensduur verlengend onderhoud en vervangingsopgaven, dit alles in de situatie met alle betreffende belanghebbenden en binnen beleidsmatige kaders. Hierbij kun je een instandhoudingsbeeld vormen voor de korte en lange termijn om hiermee het areaal van de stad op het juiste niveau te brengen en te behouden.

10 September 2020 - lees meer ...

Adviseur wegen

Noord Nederland - Prostruct

Onze klant is een landelijk opererend adviesbureau. Wegens toenemende werkzaamheden zijn wij voor deze klant op zoek naar een Adviseur Wegen uit het noorden van het land. Dit is jouw uitdaging De vraag naar onze expertise groeit en daarom zoeken we een adviseur die onze opdrachtgevers kan ondersteunen. Het beheer en onderhoud van wegen is hierbij een belangrijke pijler. Als adviseur ben je betrokken bij diverse wegbeheerprojecten. Je denkt mee en zoekt oplossingen om het beheer van wegen zo efficiënt en doelmatig mogelijk uit te voeren. Je ondersteunt klanten bij het opstellen van nieuw beleid, het maken van planningen en begrotingen en het uitvoeren van weginspecties. Je voert je werk uit in projectteams van wisselende samenstelling. Je bent hierbij als geen ander in staat om betrokkenen te verbinden en voor een soepele samenwerking te zorgen. Je onderhoudt goede banden met klanten en relaties. Jij weet wat er speelt in de markt, komt met nieuwe ideeën en vertaalt klantvragen naar slimme oplossingen. Binnen ons team draag je bij aan het initiëren van nieuwe producten en diensten. Ook ben je vraagbaak voor je collega-adviseurs. Beheersystemen, waaronder ons softwaresysteem GBI, vormen een belangrijke bron voor jouw adviezen. Wat vragen we van jou? In een wereld die snel verandert zijn we op zoek naar mensen met ambitie en passie voor hun werk. Professionals die vakkennis combineren met de wil om het beste uit zichzelf en anderen te halen. Om voor deze functie in aanmerking te komen, beschik je over: een afgeronde hbo- of wo-opleiding op het gebied van civiele techniek, of vergelijkbaar; minimaal 3 - 5 jaar relevante werkervaring; kennis op het gebied van wegbeheer; kennis en ervaring van integraal beheer van de openbare ruimte is een pré; affiniteit met beheersystemen en bewustzijn van de noodzaak van goede en betrouwbare data; ondernemerschap: je bent initiatiefrijk, creatief, innovatief en het oog voor de markt. Wat mag je van ons verwachten? Een marktconform salaris; Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden CAO Bouw & Infra; Uitzicht op een structureel dienstverband; Werken in een dynamisch team; Werken aan een prestigieus projecten met de nieuwste technieken. Interesse? Zie jij jezelf in deze uitdagende functie? Stuur ons dan je C.V. met motivatie of neem contact met ons op voor meer informatie.  

10 September 2020 - lees meer ...

EPA-W(U) adviseur

Rotterdam - Centerpoint Rotterdam

Als EPA-W(U) adviseur stel je energielabels op voor de opdrachtgever. Dit doe je door middel van een (technische) opname ter plaatse of op basis van bouwtekeningen en bestekken. Daarnaast stel je adviezen op m.b.t. energetische verbeteringen van het object.

10 September 2020 - lees meer ...

Ontwerper/adviseur ruimtelijke kwaliteit in friesland

Onbekend - Bouwselect

Je draagt in de breedste zin van het woord bij aan de advisering op het gebied van ruimtelijke kwaliteit. Dit kan zowel op groot niveau als klein niveau zijn, hierbij maak je natuurlijk ook de ontwerpen. Je gaat zelfstandig of tezamen met een team aan een project werken voor de fysieke leefomgeving, zoals beeldkwaliteitsplannen, adviezen ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit in stedelijk en landelijk gebied, bestemmingsplannen en ontwerpopgaven.

9 September 2020 - lees meer ...

Adviseur Assetmanagement

Amersfoort - Kracht Recruitment

Als adviseur Assetmanagement ben je binnen het team van +/- 35 man ben je actief voor diverse opdrachtgevers. Je vervult hier de rol van assetmanager. Daarbij houdt je je bezig met: - Het opstellen van beheer- en beleidsplannen; - Adviseren over Asset Management op basis van de ISO 55000; - De coördinatie kwalitatieve inspecties van assets; - Adviseren over onderhoud- en informatiemanagement tot aan ontzorging op gebied van contractvorming, aanbesteding en inkoop; - Het aanboren van nieuwe opdrachtgevers en beheren van huidige relaties, op basis van jouw netwerk. Projecten waar je mogelijk mee bezig gaat: - Groot onderhoudsadvisering van snelwegen, provinciale wegen en gemeentelijke wegen, waarbij je een weg onderzoek organiseert en laat uitvoeren, de data op een slimme manier verzameld en rapportages opstelt; - Prestatiecontracten t.b.v. onderhoud uitvoeren, op gebied van weg, terrein, constructies en rail, waarbij je de programmering van het onderhoud opzet, data en informatie verwerkt en contractmanagement uitvoert; - Consultancy en technisch advies voor opdrachtgeverszijde, maar zeker ook havens, luchthavens en industrie, waarbij je helpt de asset meer waarde te geven.

8 September 2020 - lees meer ...

Adviseur Gebouwen

Rotterdam - Kracht Recruitment

Na het invullen van de vacature Adviseur Gebouwen in de omgeving Rotterdam of Breda ga je direct aan de slag om onze klanten te adviseren. Je gebruikt daarbij je kennis over de techniek en houdt rekening met diverse contractvormen en wet- en regelgeving. Daarnaast werk je adviezen uit in een implementeerbaar plan en zie je er op toe dat deze wordt uitgevoerd. Waarbij je zorgt voor het ontwerp, het opstellen van contracten en de uiteindelijke realisatie. Verder heb je de volgende taken en verantwoordelijkheden: - Je adviseert klanten op het gebied van techniek, contracten en wet- en regelgeving; - Bedenkt oplossingen op basis van behoeftes, wensen, eisen en mogelijkheden; - Werkt adviezen en oplossingen uit in een uitvoerbaar plan; - Stelt contracten op; - Ziet toe op de implementatie en uitvoering; - Onderhoud contact met opdrachtgevers, klanten en collega’s; - Genereert commerciële mogelijkheden en kansen.

4 September 2020 - lees meer ...

Junior Kostenadviseur

Arnhem - Kracht Recruitment

Als Kostenadviseur Junior zorg jij voor de financiële verslaglegging en beheersing van de kosten van een bouwproject. Deze werkzaamheden zijn erg divers, te denken valt aan advies op het gebied van bouwkosten tijdens de ontwerpfase van projecten. Binnen de functie stel je integrale ramingen en kostprijsbegrotingen om vanuit hier een economisch verantwoorde aanbieding op te kunnen stellen. Je rapporteert aan de manager van het desbetreffende project. Taken van een Kostendeskundige Junior zijn onder andere: - Maken van kostenramingen in de SO, VO en DO fase - Opstellen van calculaties voor diverse projecten - Ontwerpen reconstructies - Beoordelen van ontwerpen en bestekken - Risicoanalyses en kansberekeningen - Verdedigen van begrotingen en investeringsvoorstellen

2 September 2020 - lees meer ...

Filteren