Vacatures bouw consultancy


56 vacatures gevonden

Adviseur bodem

Oosterhout - Voort

Als junior adviseur Bodem voer je op projectbasis opdrachten uit voor onze klanten (bedrijfsleven en overheid). Je biedt in eerste instantie ondersteuning aan onze adviseurs werkzaam op het vlak van bodemonderzoek en -sanering. Je werk bestaat hoofdzakelijk uit het zelfstandig uitvoeren van bodemonderzoeken. De aansturing van het veldwerk maakt hier onderdeel van uit. Ook het organiseren van vergunningen en meldingen en het voorbereiden en begeleiden van bodemsaneringen behoren tot het werkveld. Kwaliteit staat bij deze functie hoog in het vaandel. Jij bent er (mede) verantwoordelijk voor dat de werkzaamheden naar de maatstaven van de Antea Group en binnen de grenzen van de relevante beoordelingsrichtlijnen plaatsvinden. Hoewel je werkzaam bent in een grote organisatie, vinden de dagelijkse werkzaamheden plaats in een klein projectteam. Binnen dit team ben je verantwoordelijk voor meerdere deelprojecten waaraan je een organisatorische en inhoudelijke bijdrage levert. Standplaats voor deze vacature is Oosterhout

Gisteren - lees meer ...

Traineeship voor civiele starters ingenieursbureau

Den Haag - Bouwhuysch

bouwhuysch heeft exclusief van onze opdachtgever de vraag gekregen voor het werven, selecteren en begeleiden van ambiteuze civieltechnische starters voor het traineeship. Elk traineeship wordt individueel opgesteld op basis van de huidige marktontwikkelingen, jouw wensen en persoonljkheid. Door persoonlijke coaching (via het Insighs Model) creeeren we voor een starter het ideale maatwerktraject. Voor de één is dat een generalistisch traject met veel projectmanagement binnen de infra, voor de ander kan juist een specialistisch traject zjin met veel ontwerp op civieltechnische projecten. Onze opdrachtgever de mogelijkheid biedt om zowel bij het ingenieursbureau als de aannemer actief te zijn. Daarnaast heeft ze meerdere vestigingen. Afhankelijk van jouw woonplaats wordt gekeken naar de werklocatie. 

15 November 2017 - lees meer ...

Adviseur ruimtelijke ordening

Regio Amersfoort - Voort

Als adviseur RO houd jij je bezig met de voorbereiding van de projecten binnen het ruimtelijke ordening van de gemeente. Binnen deze functie zul je je zowel verantwoordelijk zijn als adviseur. Hierbij ben je verantwoordelijk voor de volgende taken: Je zorgt ervoor dat bestemmingsplannen voor gemeentelijke opgaven worden voorbereid en in procedure worden gebrachtJij zorgt ervoor dat iedereen (zowel intern als extern) zijn eigen rol goed kan uitvoeren en hun verantwoordelijkheden neemtJe werkt aan verschillen soorten plannen, bijvoorbeeld om het cultureel erfgoed te beschermen tegen sloopJe faciliteert de ontwikkeling van (kleinere) woonlocaties. Niet alleen tijdens de voorbereiding, maar ook tijdens de contractvorming en de ontwikkeling van het openbaar gebied.  Het maken van bestemmingsplannen wordt uitbesteed of wordt door de initiatiefnemers aangeleverd. Het werkgebied is breed. In principe kunnen alle soorten plannen (woningbouw, bedrijvigheid, transformaties) in verschillende soorten gebieden (bebouwd en onbebouwd) bij je terecht komen. 

15 November 2017 - lees meer ...

WMO Consulent

Eindhoven - Maandag

‘Zelfregie', ‘Eigen Kracht', ‘Zelfredzaamheid', ‘Participatie' & ‘Eigen verantwoordelijkheid'. Word jij enthousiast van deze begrippen? Dan ben jij dé geschikte WMO consulent die ik zoek. In jouw rol als WMO Consulent is geen dag hetzelfde. Jij bent verantwoordelijk voor het beoordelen en indiceren van hulpvragen voor mensen met een zorgvraag. Van vervoer, woonbegeleiding, hulp in de huishouding tot de aanvraag van een traplift. Je gaat op huisbezoek bij de burger. Hier kijk je samen met de burger naar de mogelijkheden, krachten en ondersteuningsbehoeften. Het eigen netwerk van de burger wordt indien mogelijk nauw betrokken. Door jouw duidelijke vraagstelling en objectieve houding kom je tot een duidelijke probleemanalyse. Aan de hand van deze analyse en een zelfredzaamheidsmatrix, stel jij een indicatie en een uiteindelijke beschikking op. Bij bijzondere casussen overleg je met collega's -en/of zorgaanbieders. Jij houdt de regie over jouw caseload, je bent vraagbaak voor jouw cliënten én sparringpartner voor je collega's. Jouw netwerk zorgt ervoor dat je snel kunt schakelen met de juiste zorgaanbieders.

15 November 2017 - lees meer ...

Adviseur procesmanagement civiele techniek

Amsterdam - bouwhuysch

Niets is prettiger dan te werken in een omgeving die zich constant aanpast aan jouw wensen. Jarenlang dezelfde functie bij één werkgever kan de groei van je carrière vertragen. Wat doe je als uitgerekend jouw werkgever niet de werken binnenhaalt doet die je graag zou willen? En wat doe je als er al langere tijd (door)groei beloofd is die maar niet komt? bouwhuysch doet dit anders. bouwhuysch levert geen banen maar loopbanen. Als adviseur bij bouwhuysch ben je niet gebonden aan één opdrachtgever of één project binnen het civieltechnische werkveld maar kan je werken waar je wilt op welk project je wilt. Wij spelen in op de actuele vraag binnen de civiele techniek. Infraprojecten worden namelijk groter en meer integraal. Iedere fase van het bouwproces vraagt om specifieke kennis en kunde. Dit geldt zowel aan de opdrachtgevers als opdrachtnemerszijde. Wij hebben een fijnmazig netwerk van civieltechnische opdrachtgevers als overheden, ingenieursbureaus, aannemers en grote projecten. Wij weten wat er speelt. Door de wensen van onze adviseurs constant in kaart te brengen en dit op een persoonljike manier te klankborden met onze opdrachtgever ontstaat telkens een werkomgeving die wél aansluit bij je wensen. Het is met recht mensenwerk! Het is wel zaak carrièrestappen te zetten op een ondernemende en onderbouwde manier. Daar hoort een vast arbeidscontract bij en intensieve begeleiding op technisch als persoonlijk vlak. Iedere adviseur wordt begeleid met het ontwikkelprogramma van Insights Discovery. bouwhuysch is opzoek naar een een adviseur die actief wil zijn binnen het procesmanagement van infrastructurele projecten. De exacte invulling van de functie wordt bepaalt door jouw wensen te klankborden met onze opdrachtgevers. Neem contact met Kees Dekker op 0624355679 om persoonlijk kennis te maken.

14 November 2017 - lees meer ...

Junior adviseur bodem

Deventer - Voort

Als junior bodemadviseur ondersteun je de projectleider en heb je een coördinerende én adviserende rol richting de klant. Je begrijpt als geen ander de vragen (en wensen) van de klant. Daarom willen zij jóu als contactpersoon, want jij geeft (of zorgt voor) het beste advies en houdt hem/haar proactief op de hoogte van de projectvoorgang. In projecten zorg je naast een goede offerte voor de begeleiding van het veldwerk dat door onze eigen medewerkers wordt uitgevoerd. Na afronding van het veldwerk zorg je voor het inzetten van monsters bij het laboratorium en ben je verantwoordelijk voor het opstellen van de rapportage en het advies.

14 November 2017 - lees meer ...

Adviseur bodemspecialismen heijmans

Apeldoorn - Voort

Bodemspecialismen legt zich toe op grondverzet, saneringen, opsporing conventionele explosieven, grondstofwinningen en -handel in het hele land. Dit bedrijfsonderdeel van Heijmans Infra fungeert als een operationele gespecialiseerde business unit waar projecten worden verworven, voorbereid en uitgevoerd. De Adviseur Bodemspecialismen speelt daarin een centrale rol. Als Adviseur ben je de technisch specialist Saneringstechnieken die verantwoordelijk is voor het adviseren, maken van ontwerpen en uitwerken van de saneringstechnieken voor zowel de werkverwervings-ontwerp- als de uitvoeringsfase. Je draagt hierbij verantwoordelijkheid voor de complexere projecten en fungeert als rechterhand van de bedrijfsleider. Je bewaakt de kwaliteit en je coördineert de engineering binnen de projecten van Bodemspecialismen.

14 November 2017 - lees meer ...

Adviseur Stedelijk Water

Deventer - Kracht Recruitment

Als adviseur Stedelijk Water ondersteun/adviseer je het bedrijf bij hun vraagstukken wat betreft stedelijk waterbeheer. Je stelt beleidsplannen en visies op en coördineert het tot stand komen van het GRP (Gemeentelijk Rioleringsplan). Hierbij staat telkens de vraag van de klant centraal staat. Om deze te beantwoorden voer je oppervlaktewaterstudies uit en stel je begrijpelijke rapporten op, waarbij je tot concrete adviezen komt. Binnen deze functie heb je veel en zelfstandig contact met klanten en stakeholders, zowel om tot je advies te komen als de toelichting ervan.Als Adviseur Stedelijk Water voer je onder andere de volgende taken uit: - Op de projecten geef je zelfstandig advies in de tender, voorbereidingsfase, planfase en bij de realisatie van projecten, met de focus op watersystemen, (druk)rioleringsstelsels, infiltratievoorzieningen en pompkelders - Op de projecten geef je adviezen op basis van de gevraagde functionele eisen en biedt inzicht in alternatieven en bijbehorende kansen- en risico’s. Hiermee lever je een bijdrage om zo te komen tot een succesvolle inschrijving - Daarnaast stel je kostenramingen op voor de door jou uit te voeren ontwerpwerkzaamheden die benodigd zijn voor waterhuishouding en voert de kostenbewaking hierop uit.

13 November 2017 - lees meer ...

Adviseur Stedelijk Water

Holten - Kracht Recruitment

De Adviseur Stedelijk Water werkt binnen een projectteam aan tal van uitdagende en spraakmakende projecten binnen een breed spectrum van het Stedelijk Water. De opdrachtgevers bestaan voornamelijk uit overheden zoals Rijkswaterstaat en gemeenten en ontwikkelaars. Je houdt je bezig met integraal waterbeheer waarbij je verantwoordelijk bent voor de modellering en het ontwerp van riolering. Je houdt je onder andere bezig met: - VGRP’s en BRP’s opstellen; - Uitvoeren watertoets; - Uitvoeren watersysteemberekeningen; - Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van opgeleverde producten; - Je bent verantwoordelijk voor de tevredenheid van je klanten.

13 November 2017 - lees meer ...

Adviseur Stedelijk Water

Utrecht - Kracht Recruitment

De Adviseur Stedelijk Water werkt binnen een projectteam aan tal van uitdagende en spraakmakende projecten binnen een breed spectrum van het Stedelijk Water. De opdrachtgevers bestaan voornamelijk uit overheden zoals Rijkswaterstaat en gemeenten en ontwikkelaars. Je houdt je bezig met integraal waterbeheer waarbij je verantwoordelijk bent voor de modellering en het ontwerp van riolering. Je houdt je onder andere bezig met: - VGRP’s en BRP’s opstellen; - Uitvoeren watertoets; - Uitvoeren watersysteemberekeningen; - Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van opgeleverde producten; - Je bent verantwoordelijk voor de tevredenheid van je klanten

13 November 2017 - lees meer ...

Systems Engineer Civiele Techniek

's-Hertogenbosch - bouwhuysch

Als System Engineers in de Civiele Techniek is meer dan alleen maar dan het invullen van het WBS. Door de veranderingen van de markt en uitdagingendere projecten is het steeds belangrijker dat informatie juist en goed wordt overgedragen. Als Systems Engineer ben jij de belangrijke spil in het team. Jij bent de eindverantwoordelijke die de raakvlakken en projectstructuren definieert. Je zal worden ingezet op complexe projecten en weet de kansen te benutten.

13 November 2017 - lees meer ...

Klantadviseur Jeugd

Eindhoven - Maandag

Participeren, zelfredzaamheid, samenredzaamheid, systeemgericht- en oplossingsgericht werken, zijn deze begrippen jou welbekend? Weet jij ze te vertalen in praktijk om jongeren bij te staan in hun deelname aan de maatschappij? Dan hebben wij een leuke vacature, dus reageer snel! Als Klantadviseur jeugd ga je aan de slag voor een wijkteam in een gemeente in het oosten van Noord-Brabant. De Klantadviseur jeugd is een vraagbaak voor jonge burgers en hun ouders over maatschappelijke deelname. Jouw doel is om jongeren zelfredzaam te maken op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Dit doe je door het aangaan van enkele gesprekken gericht om een indicatie vast te kunnen stellen. Vervolgens breng je adviezen uit naar aanleiding van jouw bevindingen. Indien langdurige zorg nodig is verwijs je de jongeren door naar zorg in de tweede lijn. Van deze gesprekken maak jij rapportages met inzet van het ondersteuningsplan. Voor deze functie zijn we op zoek naar iemand die oordeelkundig handelt, oplossingen genereert, overtuigt en klantgericht werkt.

13 November 2017 - lees meer ...

Civiele starter voor teken/ontwerp functie klein ingenieursbureau

Regio Zaandam - Bouwhuysch

Als civiel startende tekenaar werk je nauw samen met ontwerpers en de bestekschrijvers. Jij zorgt er voor dat de technische oplossingen goed op papier komen en de opdrachtgevers tevreden zijn. Je bent als tekenaar/ontwerper verantwoordelijk voor het opstellen van civieltechnische tekeningen en bent of wilt uitgroeien tot de deskundige op het gebied van ontwerp. Naarmate je meer bedreven bent in het tekenen/ontwerper bestaat de mogelijk je te verbreden met bestekswerkzaamheden. Dit gaat gepaard met cursussen. Kortom: een functie met goede begeleiding en goede doorgroeimogelijkheden.

12 November 2017 - lees meer ...

Aankomend Adviseur Beheer & Onderhoud (HBO)

Regio Tilburg - Van Leeuwen P&O

Wij zijn op zoek naar een medewerker/ster die op termijn een veelzijdige spil kan worden tussen enerzijds de opdrachtgever en anderzijds de (onder-)aannemers. Dan adviseer je beide partijen gevraagd en ongevraagd inzake onderhoudsplanning, uitvoeringsbegeleiding, huisvesting en projectmanagement. Hierin heb je vanuit een bouwtechnische achtergrond een coördinerende, bewakende, begeleidende, voorbereidende en/of toezichthoudende rol. Je onderhoudt hiertoe de kontakten, behartigt de belangen van jouw opdrachtgevers en bent sparringspartner op diverse managementniveaus. Je bent initiërend, daadkrachtig, oplossingsgericht en dienstverlenend in jouw optreden. Bovendien durf je een standpunt in te nemen en "door te pakken" indien de situatie dit vereist. In aanvang zul je de rechterhand zijn van een ervaren adviseur die je zal coachen en de noodzakelijke kennis en vaardigheden zal aanleren.

10 November 2017 - lees meer ...

Consultant bij Centerpoint 9015

Utrecht/Arnhem - Centerpoint Amsterdam

Als consultant onderhoudt u goede contacten met alle stakeholders die van belang zijn voor het realiseren van uw doelstellingen. Een belangrijk deel van uw werk bestaat uit het werven en selecteren van bouwprofessionals. U bedenkt daartoe wervingscampagnes, voert intakegesprekken, trekt referenties na, meet competenties en persoonlijke eigenschappen en analyseert of de gevraagde en geboden competenties matchen. U stelt gedegen resumés op voor uw opdrachtgevers en wisselt met hen regelmatig van gedachten over verantwoorde flexibiliteit.

10 November 2017 - lees meer ...

Inspecteur/adviseur kunstwerken

Apeldoorn - Voort

Als adviseur/inspecteur kunstwerken werk jij grotendeels zelfstandig aan je projecten. Een greep uit je dagelijkse werkzaamheden: - Het (zelfstandig) uitvoeren van beheer en onderhoud projecten. - Het uitvoeren en verwerken van inspecties en materiaalmetingen. - Het controleren van gegevens in de beheersystemen. - Het opstellen van diverse documenten en rapportages. - Het voeren van overleg met de opdrachtgever over de planning en uitvoering van het werk.

10 November 2017 - lees meer ...

Junior adviseur cultuurtechniek

Apeldoorn - Voort

Samen met je collega’s werk je aan (innovatieve) contracten en strategische plannen voor gemeenten en andere overheden. Je bent sturend in het proces en de visievorming. Je wilt daarbij in elk project vernieuwen, en enthousiasmeert en overtuigt daarbij zowel de klant als onze organisatie. Tevens creëer je nieuwe verbindingen tussen het groene vakgebied, de politiek en de maatschappij. Tot jouw takenpakket behoort ook het verzorgen van bijeenkomsten.

10 November 2017 - lees meer ...

Startende adviseur bodem en milieu

Arnhem - Voort

Duurzaam gebruik van onze leefomgeving en ondergrond wordt steeds belangrijker. Het benutten van kansen en doorontwikkelen van de mogelijkheden en opties staan hierin centraal. Wil jij graag een een goede start maken door een bijdrage te leveren aan deze groeiende ontwikkeling? Wegens uitbreiding van de  werkzaamheden is onze opdrachtgever op zoek naar een startende adviseur bodem. Als adviseur bodem verricht je een diversiteit aan werkzaamheden. Een indruk van je takenpakket: - Het voorbereiden van en ondersteunen bij veldwerkzaamheden voor milieukundig en bodemkundig onderzoek. Ook cultuurtechnisch of geohydrologisch onderzoek kan onderdeel hiervan zijn. - Je voert analyses uit van bodemdata en visualiseert dit met behulp van o.a. GIS. - Je assisteert bij het opstellen van rapportages van o.a. bodemkundig onderzoek, saneringsplan of evaluatierapport - Je verzameld informatie (historisch) over de projectlocatie.  - Opstellen van onderzoeksstrategieën en boorplannen.  

10 November 2017 - lees meer ...

Bouwkundig adviseur bij een landelijke adviseur

Capelle aan den IJssel - Voort

Ben jij een bouwkundig adviseur en wil je werken bij een landelijke adviseur gericht op renovatie, onderhoud en nieuwbouw? Dan zoeken wij jou! Als bouwkundig adviseur kom je te werken in de regio Rotterdam. Vanuit hier werk je grotendeels regionaal maar indien nodig ook landelijk. Je bent vanaf offerte fase tot en met oplevering verantwoordelijk. In de voorfase stuur je een team aan in en extern. Vanaf uitvoering stuur je op geld en kwaliteit en bewaak je dit proces. Je bent inhoudelijk sterk op bouwkundig vlak om dit in te zetten in de juiste adviezen. Je bent deels op kantoor en deels op locatie van de klant/ project. Je probeert bij je huidige klanten weer meer werk binnen te halen voor toekomstige projecten. Je gaat werken met UAV GC contracten.

9 November 2017 - lees meer ...

Aankomend adviseur gebouwgebonden installaties

Zwolle - Maandag

Jij wordt enthousiast van het beoordelen van de veiligheid, de energiezuinigheid en onderhoud technische staat van gebouwen. Onze opdrachtgever streeft er naar om werk- en woonomgevingen zo veilig, duurzaam en comfortabel mogelijk te maken. Dit alles in opdracht van woningcorporaties en zorginstellingen. Servicegerichtheid richting de klant is hiervoor erg belangrijk. In de functie voer je conditiemetingen uit aan gebouwgebonden installaties volgens de NEN 2767 methodiek. Je adviseert je klanten over legionellapreventie en energiebesparingen (en geeft hierover energiebesparingsadviezen). Ook begeleid je installateurs en aannemers bij het uitvoeren van de geadviseerde oplossingen. Als persoon ben je servicegericht en communicatief sterk.

8 November 2017 - lees meer ...

Adviseur Informatiemanagement

Zwolle - Maandag

“Survival of the fittest” In de wereld van informatievoorziening is het momenteel lastig laveren: de ontwikkelingen gaan snel en alleen de mensen die zich voldoende weten aan te passen zullen ‘overleven'. Dat is jou wel toevertrouwd: je kent de ontwikkelingen en weet deze ook te vertalen naar de praktijk. Praktijkervaring op het gebied van DIV/DIM is voor deze functie trouwens een welkom voordeel, net zoals het feit dat je het prima vindt eerst via Maandag bemiddeld te worden en vervolgens in dienst te treden bij onze opdrachtgever: een gemeente in de regio Zwolle. We verwachten daarbij heel wat van jou: ondernemerschap, politieke sensitiviteit, een grote mate van kennis van de documentaire- en informatiewereld en een sterk verbinden vermogen. Dit vermogen pas je toe binnen het team, maar zeker ook tussen het team en de rest van de organisatie. Daarnaast ben je bereid om als ‘meewerkend voorman' in het team werkzaamheden uit te voeren. Bovendien ben je in staat als projectleider op te treden voor projecten die het informatiedomein raken, bijvoorbeeld door jouw kennis van zaakgericht werken en digitalisering. Dit houdt in, dat je goed kunt communiceren en coördineren. Voor jouw inzet in deze veelzijdige functie krijg je uiteraard ook heel wat terug: een prima arbeidsvoorwaardenpakket, mooie kansen om het team en informatievoorziening op een goede manier op de kaart te zetten in de organisatie. Daarbij krijg je veel vrijheid om zaakgericht werken en digitalisering in de organisatie te laten landen en krijg je mogelijkheden om adviezen te schrijven die informatievoorziening en processen efficiënter laten verlopen.

8 November 2017 - lees meer ...

Bodemadviseur

ROTTERDAM - Maandag

Ben jij een ervaren adviseur op het gebied van bodemonderzoek en bodemsanering? Voor een gemeente in de regio Zuid-Holland zijn wij momenteel op zoek naar een ervaren Bodemadviseur. Als bodemadviseur verstrek jij adviezen ter bevordering van de ontwikkeling en uitvoering van bodemonderzoek en bodemsanering. In de komende jaren dienen de verschillende reeds voorbereide saneringen van de desbetreffende gemeente te worden herzien volgens de actuele wet- en regelgeving. De bodem zal opnieuw worden onderzocht en eventueel gesaneerd vanwege een strengere loodnorm.

7 November 2017 - lees meer ...

Adviseur Planning en Control

Alkmaar - Maandag

Vind je het leuk om systematisch problemen te ontleden, ben je dé sparringpartner voor het management en houdt jij je graag bezig met de planning & control cyclus binnen een organisatie? Dan is de functie adviseur Planning & Control iets voor jou! Voor een overheidsinstelling in Noord-Holland zijn wij op zoek naar een adviseur Planning & Control. Als adviseur van de planning & control cyclus houd jij je bezig met de inhoudelijke coördinatie van alle P&C producten. Je stelt (strategische) kaders op voor de kwaliteit, planning en tijdigheid van deze producten en je toetst de opvolging daarvan. Je adviseert over beleidsontwikkelingen met financiële gevolgen en je bent aanspreekpunt voor fiscale aangelegenheden. Je maakt financiële analyses en kan deze helder toelichten. Binnen deze overheidsinstelling heerst een open cultuur, waar veel gebeurt. Het is dus belangrijk dat je energiek/ondernemend bent, beschikt over voldoende overtuigingskracht en jezelf bewust bent van jouw omgeving.

6 November 2017 - lees meer ...

Kostendeskundige Bouw 508

Regio Den Bosch - Meinselect

Als (beginnend) kostprijsdeskundige in de woningbouw en utiliteitsbouw stel je kostprijsbegrotingen op en adviseer je op prijstechnisch gebied. Je coördineert het prijsvormingsproces en denkt mee met het projectteam om een zo volledig, realistisch en haalbaar mogelijk voorstel te doen binnen de wensen en verwachtingen van de klant. Je bent verantwoordelijk voor de behandeling van prijsaanvragen en het aanvragen van offertes, maakt begrotingen ten behoeve van meer- en minderwerk en je neemt deel aan aanbestedingsprocedures. Tevens ben je de vakinhoudelijke vraagbaak als kostendeskundige van de afdeling bedrijfsbureau en heb je een coördinerende rol richting het team van calculatoren en kostprijsdeskundigen. Is werken onder tijdsdruk en deadlines halen voor jou geen enkel probleem? Geef jij de huidige kostendeskundige het gevoel dat hij met een gerust hart van zijn pensioen kan genieten? Neem dan vandaag nog contact op voor meer informatie!

6 November 2017 - lees meer ...

Consultant ov/vri

Noord-Holland - Prostruct

Onze opdrachtgever is de expert op landelijk niveau in openbare verlichting, verkeerssystemen en camerabewaking. De organisatie voorziet hun klanten van advies, legt aan en verzorgt het beheer en onderhoud.   Voor de centrale adviesafdeling van de organisatie zijn wij op zoek naar een Consultant OV/VRI.   Functie-inhoud   In deze veelzijdige advies rol ben je verantwoordelijk voor advisering, uitvoering, ontwikkeling, kennisdeling en acquisitie. De adviesafdeling is een centrale afdeling binnen de organisatie met een enthousiast en competent team. In samenwerking met de vestigingen, voert deze afdeling adviesopdrachten uit voor bestaande en nieuwe klanten. Gespecialiseerde professionals bedenken oplossingen voor onalledaagse klussen. Het werk kan heel concreet en uitvoeringsgericht zijn, zoals een NEN 3140 kastinspectie, de ontwikkeling van een led-retrofit armatuur of een energiescan voor een gemeente. Ook abstracter werk, zoals een beleids- en beheerplan openbare verlichting, een plan van aanpak voor een aanbesteding, of onderzoek en implementatie van nieuwe concepten kunnen tot je werkzaamheden behoren.   Als Consultant werk je zelfstandig aan adviesopdrachten voor de klanten van één van onze vestigingen. Dit zijn uiteenlopende trajecten bij gemeenten en andere overheden op het gebied van bijvoorbeeld: beleidsplannen openbare verlichting of verkeersregelinstallaties, energie en CO2 emissie reductie (vanuit vakgebied openbare verlichting),advies over reductie van lichthinder, projectmanagement, tender advisering en acquisitie van nieuwe klanten en opdrachten.  

4 November 2017 - lees meer ...

Filteren