Vacatures bouw consultancy


46 vacatures gevonden

Verbindende Adviseur Afvalwaterketen

's-Hertogenbosch - Waterschap Aa en Maas

Verbindende Adviseur Afvalwaterketen (36 uur per week, standplaats ’s-Hertogenbosch) Werken met water doet er toe. En hoe! In het oosten van Brabant zorgt waterschap Aa en Maas voor veilig, voldoende en schoon water in een fraaie leefomgeving. Ons werk gaat hand in hand met maatschappelijke belangen en ontwikkelingen ín het beheergebied, regionaal, nationaal en op Europese schaal. Om een goede gesprekspartner te zijn is het belangrijk binnen het team te beschikken over meer technische kennis van het afvalwatersysteem. Voor onze afdeling Advies Zuiveren, het expertisecentrum in spé voor de afvalwaterketen, zoeken wij een enthousiaste Adviseur met verbindende competenties en technische affiniteit. Wat ga je doen? Op onze afdeling Advies Zuiveren draait het om strategie, planvorming en advies op het gebied van afvalwater. Dit komt dagelijks terug in je werk: Advisering: Je adviseert en ondersteunt bij de exploitatie van de rioolwaterzuiveringen van waterschap Aa en Maas. De focus ligt op met onze waterpartners optimaliseren van het rioleringssysteem, het stedelijke watersysteem en het transport van het te zuiveren afvalwater. Samenwerken met onze omgeving: Vanuit jouw rol verken je samenwerkingskansen met de buitenwereld (landelijk, afvalwaterteams gemeenten en provincie. Actuele vraagstukken: meten en monitoren, data-analyse en integrale modellering van riolering en transportsysteem. Meten & monitoren: Je levert een belangrijke bijdrage aan vorm geven van meten en monitoren in het gehele stelsel van aangesloten gemeenten en Aa en Maas. Dit doe je samen met gemeenten en collega’s uit ons team. Je verkent kansen van investeren in real-time-control. Vernieuwing & innovatie: Samen met collega’s en waterpartners initieer je en participeer je in nieuwe projecten zoals innovatieve renovaties en nieuwbouw van ons transportstelsel. Met verve adviseer je collega’s over technische zaken op het grensvlak van riolering, watersysteem en waterketen. Dagelijks zuivert Aa en Maas het afvalwater voor 745.000 inwoners en bedrijven in Oost-Brabant. Dit gebeurt op 7 zuiveringen in ons werkgebied. Op de afdeling Advies Zuiveren zijn 23 mensen werkzaam. Behalve het zuiveren van afvalwater winnen we op een aantal zuiveringen ook nog grondstoffen terug zoals fosfaat, cellulose en energie.

26 Juli 2017 - lees meer ...

EMVI Schrijver Civiele Techniek voor middelgrote wegenbouwer

Utrecht - bouwhuysch

Als EMVI schrijver ben je verantwoordelijk voor het achterhalen en doorgronden van de ware klantvraag en deze door te vertalen naar de juiste commercielle aanbieding. Tevens coordineer je de uitwerking van het kwalitatieve deel van de inschrijving en de tender doelstellingen. Je gaat op zoek naar de meest actuele kennis die past bij een bepaalt EMVI onderdeel doormideel van het houden van interviews, brainstormsessies etc.. In een teamverband is het zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat gemaakte afspraken nageleefd worden, vooral waneer het betrekking heeft op de EMVI criteria is dit belangrijk. Binnen het team zorg je zowel tijdens de tenderfase als na gunning voor bewustwording betreffende de EMVI.

Vandaag - lees meer ...

Onderhoudsadviseur

's-Hertogenbosch - Linked Professionals

Als onderhoudsadviseur B, E en W breng je gebouwen en de installaties in beeld en geeft een optimaal advies aan opdrachtgevers. Belangrijke vragen hierbij zijn: Welke zaken vragen om aanpak met oog op optimale exploitatie? Welke investering vraagt dit en wat levert het op voor de eigenaar en gebruiker? Wat is er nodig om de installaties in de gewenste conditie te brengen en te houden? Takenpakket o.a.; - Uitvoeren (zelfstandig en/of in teamverband) van adviesprojecten. - Contacten onderhouden met opdrachtgevers. - Adviezen uitbrengen over duurzaamheidmaatregelen, exploitatie en onderhoud van gebouwen. - Opstellen meerjarenonderhoudsplanningen, begrotingen en rapportages. Je bent een specialist op het gebied van werktuigbouwkundige installaties en elektrotechniek en bent gecertificeerd om volgens de NEN 2767 te inspecteren.

26 Juli 2017 - lees meer ...

Woningadviseur

omgeving Haarlem - Voort

Als woningadviseur fungeer jij bij verschillende projecten als eerste aanspreekpunt voor de kopers. Hierbij vertaal jij de woonwensen van de koper naar de uitvoering en zorg je er voor dat de kopers optimaal worden geadviseerd en geïnformeerd op het gebied van de woonwensen. Onder je taken en verantwoordelijkheden vallen onder andere het samenstellen van verkoopmappen, het voeren van begeleidings- en inventarisatiegesprekken, het samenstellen van een woonwensenoverzicht met inspirerende tekeningen en het organiseren van verkoopmanifestaties. 

23 Juli 2017 - lees meer ...

Junior adviseur dijken

Heerhugowaard - Voort

Verzamelen, controleren, interpreteren en beoordelen van schademeldingen en inspectiegegevens;Indien nodig zelfstandig nader onderzoek uitvoeren op locatie;Opstellen planning en bewaken van de voortgang van de afhandeling;Ondersteunen bij het opstellen van de planning voor klein onderhoud;Zorgen voor rapportages en afhandeling van meldingen in geautomatiseerde systemen;Projectopdrachten over dijk- en kadeverbeteringen voorbereiden;Fungeren als opdrachtgever voor de uitwerking en uitvoering van onderhoudswerkzaamheden. Contact onderhouden met beheerder van de waterkeringen, vergunningsverleners en onderhoudsmedewerkers

22 Juli 2017 - lees meer ...

Adviseur waterveiligheid

Heerhugowaard - Voort

Als Adviseur Waterveiligheid zal je praktische verbindingen maken tussen de wettelijke beoordeling (WBI), dijkversterkingen, beleidsvertalingen en benodigde gegevens. Je gaat aan de vertaling van nieuwe landelijke beleidskaders naar uitgangspunten verwerken. Daarnaast de technische randvoorwaarden en eisen die toegepast kunnen worden in dijkversterkingen. Verder geef je een professioneel oordeel over de resultaten en uitvoering van de beoordeling van de primaire waterkeringen.  De werkzaamheden zijn afwisselend;Je stelt leggers op, verder werk je in multidisciplinaire teams, ook wel scrumteams genoemd, aan de digitalisering van het regulier beheer en onderhoud of het opstellen van een visie voor meerlaagse veiligheid.Er wordt een belangrijke rol gespeeld in het beheer, de verzameling en ontsluiting van de gegevens en informatiestromen zodat broninformatie actueel, compleet en goed vastgelegd blijft.

22 Juli 2017 - lees meer ...

Consultant Arbeidsbemiddeling

Zuid-Holland - Propylon

Als consultant ben je verantwoordelijk voor de acquisitie naar en het beheer van relaties met bedrijven in de aannemerij B&U. Je bent continu actief op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Daarnaast werf & selecteer je kandidaten en verbindt deze aan jouw relaties. Je begeleidt de geselecteerde kandidaten en de relaties tijdens het gehele wervingstraject, maar ook na het wervingstraject hou je binding met jouw kandidaten en relaties middels bedrijfs- en projectbezoeken. Je bent een ondernemer binnen een onderneming. Samen met jouw toekomstige collega’s bouw je Propylon uit tot een kwaliteitsspeler op de bouwkundige personeelsmarkt.

21 Juli 2017 - lees meer ...

Consultant Arbeidsbemiddeling

Noord-Holland - Propylon

Als consultant ben je verantwoordelijk voor de acquisitie naar en het beheer van relaties met bedrijven in de aannemerij B&U. Je bent continu actief op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Daarnaast werf & selecteer je kandidaten en verbindt deze aan jouw relaties. Je begeleidt de geselecteerde kandidaten en de relaties tijdens het gehele wervingstraject, maar ook na het wervingstraject hou je binding met jouw kandidaten en relaties middels bedrijfs- en projectbezoeken. Je bent een ondernemer binnen een onderneming. Samen met jouw toekomstige collega’s bouw je Propylon uit tot een kwaliteitsspeler op de bouwkundige personeelsmarkt.

21 Juli 2017 - lees meer ...

Consultant Arbeidsbemiddeling

Gelderland - Propylon

Als consultant ben je verantwoordelijk voor de acquisitie naar en het beheer van relaties met bedrijven in de aannemerij B&U. Je bent continu actief op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Daarnaast werf & selecteer je kandidaten en verbindt deze aan jouw relaties. Je begeleidt de geselecteerde kandidaten en de relaties tijdens het gehele wervingstraject, maar ook na het wervingstraject hou je binding met jouw kandidaten en relaties middels bedrijfs- en projectbezoeken. Je bent een ondernemer binnen een onderneming. Samen met jouw toekomstige collega’s bouw je Propylon uit tot een kwaliteitsspeler op de bouwkundige personeelsmarkt.

21 Juli 2017 - lees meer ...

Consultant Arbeidsbemiddeling

Noord-Brabant - Propylon

Als consultant ben je verantwoordelijk voor de acquisitie naar en het beheer van relaties met bedrijven in de aannemerij B&U. Je bent continu actief op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Daarnaast werf & selecteer je kandidaten en verbindt deze aan jouw relaties. Je begeleidt de geselecteerde kandidaten en de relaties tijdens het gehele wervingstraject, maar ook na het wervingstraject hou je binding met jouw kandidaten en relaties middels bedrijfs- en projectbezoeken. Je bent een ondernemer binnen een onderneming. Samen met jouw toekomstige collega’s bouw je Propylon uit tot een kwaliteitsspeler op de bouwkundige personeelsmarkt.

21 Juli 2017 - lees meer ...

Consultant Arbeidsbemiddeling

Utrecht - Propylon

Als consultant ben je verantwoordelijk voor de acquisitie naar en het beheer van relaties met bedrijven in de aannemerij B&U. Je bent continu actief op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Daarnaast werf & selecteer je kandidaten en verbindt deze aan jouw relaties. Je begeleidt de geselecteerde kandidaten en de relaties tijdens het gehele wervingstraject, maar ook na het wervingstraject hou je binding met jouw kandidaten en relaties middels bedrijfs- en projectbezoeken. Je bent een ondernemer binnen een onderneming. Samen met jouw toekomstige collega’s bouw je Propylon uit tot een kwaliteitsspeler op de bouwkundige personeelsmarkt.

21 Juli 2017 - lees meer ...

Adviseur locatieontwikkeling infra en milieu

Eindhoven - Kracht Recruitment

In de functie van Adviseur infra en milieu begeef jij je op het brede speelveld van milieuadvies binnen de locatieontwikkeling. Jij bent voor de opdrachtgever het aanspreekpunt voor de verschillende milieuvraagstukken, zoals bodem, geluid, externe veiligheid, duurzaamheid als ook voor de civieltechnische mogelijkheden. Vanuit je expertise en ervaring speel je een leidende rol tijdens de planvorming tot vergunningentraject, de voorbereiding en uitvoering van het transitieproces. Voor milieu en aanverwante civiele vraagstukken fungeer je als aanspreekpunt voor de opdrachtgever, de overheid en uitvoerende partijen. Je stuurt het project zelfstandig aan en je bent je van nature in staat om het project verder uit te rollen.

19 Juli 2017 - lees meer ...

Aankomend Adviseur Bouwprojectmanagement Utrecht

Utrecht - Kracht Recruitment

Als aankomend adviseur bouwprojectmanagement wordt je binnen deze organisatie de rechterhand van de Projectmanager. Deze bouwmanager biedt over het gehele bouwproces haar dienstverlening aan, van initiatie tot nazorg, wat betekent dat jouw takenpakket uiterst divers is. Vooraan in het proces denk je mee met het opstellen van het PvE, maken van planningen en budgetten en het opstellen van documentatie. Vervolgens blijf je actief betrokken gedurende de ontwerpfase tot en met realisatie en nazorg. Tot jouw taken horen:Het nauwkeurig vertalen van de klantvraag naar helder gedefinieerde deelprojecten; Het voorbereiden en ondersteunen van interne en externe vergaderingen;Faciliteren van contact tussen architect, constructeur en installateur;Kostenbewaking gedurende de realisatiefase.

19 Juli 2017 - lees meer ...

Aankomend Adviseur Bouwprojectmanagement Deventer

Deventer - Kracht Recruitment

Als aankomend adviseur bouwprojectmanagement wordt je binnen deze organisatie de rechterhand van de Projectmanager. Deze bouwmanager biedt over het gehele bouwproces haar dienstverlening aan, van initiatie tot nazorg, wat betekent dat jouw takenpakket uiterst divers is. Vooraan in het proces denk je mee met het opstellen van het PvE, maken van planningen en budgetten en het opstellen van documentatie. Vervolgens blijf je actief betrokken gedurende de ontwerpfase tot en met realisatie en nazorg. Tot jouw taken horen:Het nauwkeurig vertalen van de klantvraag naar helder gedefinieerde deelprojecten; Het voorbereiden en ondersteunen van interne en externe vergaderingen;Faciliteren van contact tussen architect, constructeur en installateur;Kostenbewaking gedurende de realisatiefase.

19 Juli 2017 - lees meer ...

Aankomend Adviseur Bouwprojectmanagement Arnhem

Arnhem - Kracht Recruitment

Als aankomend adviseur bouwprojectmanagement wordt je binnen deze organisatie de rechterhand van de Projectmanager. Deze bouwmanager biedt over het gehele bouwproces haar dienstverlening aan, van initiatie tot nazorg, wat betekent dat jouw takenpakket uiterst divers is. Vooraan in het proces denk je mee met het opstellen van het PvE, maken van planningen en budgetten en het opstellen van documentatie. Vervolgens blijf je actief betrokken gedurende de ontwerpfase tot en met realisatie en nazorg. Tot jouw taken horen:Het nauwkeurig vertalen van de klantvraag naar helder gedefinieerde deelprojecten; Het voorbereiden en ondersteunen van interne en externe vergaderingen;Faciliteren van contact tussen architect, constructeur en installateur;Kostenbewaking gedurende de realisatiefase.

19 Juli 2017 - lees meer ...

Ondernemende Recruiter Bouw en Infra Arnhem

Arnhem - Kracht Recruitment

Kracht Recruitment is meer dan alleen een bemiddelingsbureau, wij willen ons richting opdrachtgevers nog sterker onderscheiden. We zien dat bij onze opdrachtgevers de kwaliteit en het rendement van de recruitment activiteiten verbeterd kan worden. Een recruiter is verantwoordelijk voor het identificeren, selecteren en aantrekken van de best gekwalificeerde en beschikbare kandidaat (van binnen of buiten de organisatie) voor een tijdelijke of vaste vacature. Om de kwaliteit van de resultaten te verhogen is het van belang dat de recruiter ruime kennis en ervaring heeft van de markt, wensen van opdrachtgever kan vertalen in een zoekprofiel, continu op de hoogte is van vraag- en aanbodzijde op de arbeidsmarkt, een ruim netwerk- en diverse recruitmentmiddelen tot zijn/haar beschikking heeft. De verantwoordelijke binnen een onderneming moet dus specialist zijn in de technische arbeidsmarkt. Om het rendement te verbeteren is het van belang de recruitment werkzaamheden zeer pro actief aan te pakken. Het succes wordt mede bepaald door een hoge productiviteit, een out of de box houding en een commerciële attitude. Als Recruiter speel je niet alleen een belangrijke rol bij de klant, je bent ook een belangrijke pion voor het verder uitbouwen van de Recruitment Service afdeling bij Kracht Recruitment. Deze mogelijkheid willen wij dan ook invullen met een Recruiter Bouw en Infra.Als Recruiter Bouw en Infra verricht je dus de volgende taken:- Acquireren van recruitment opdrachten- Recruitment proces en result analyse bij opdrachtgever;- Vertalen van analyse resultaten naar recruitment plannen;- Uitrollen van recruitment activiteiten;- Selecteren van kandidaten;- Interviewen van kandidaten;- Begeleiden van de sollicitatieprocedures;- Contracteren van de kandidaten;- Onderhouden en uitbreiden van kennis en ervaring van de technische arbeidsmarkt;- Onderhouden en uitbreiden van het netwerk in de bouw, infra en techniek.

19 Juli 2017 - lees meer ...

Consultant Zorg Vastgoed Arnhem

Arnhem - Kracht Recruitment

Binnen deze betreffende vacature als consultant zorg vastgoed ben je actief in projectteams bij verschillende complexe projecten in de “care” zorg zoals zorginstellingen, waarbij de klant centraal staat. Als rol van adviseur adviseer je de klant over financiële zaken, contractuele zaken, onderhoudsmanagement en huisvestingsvraagstukken. Als consultant zorg vastgoed ben je de schakel tussen de opdrachtgever en de klant en breng je door middel van analyses de risico’s versus kansen in kaart en zorgt uiteindelijk voor de juiste totaaloplossing voor zorgvastgoed. Je maakt daarbij regelmatig deel uit van de multidisciplinaire projectteams waarbij wordt samengewerkt met verschillende specialisten. Als gedreven vastgoedstrateeg krijg je daarmee de kans je breed te ontwikkelen op het gebied van financieel, asset management en business strategie in de zorg. Daarnaast zal je bijdragen aan de groeiambities van de opdrachtgever.Binnen deze vacature als consultant zorg vastgoed verricht je dus de volgende taken:- Verantwoordelijk voor acquisitie- Adviseren van raden van bestuur en vastgoedmanagers in de zorg- Je voert research uit voor het PvE en de contract-, en ontwerpfase;- Maakt analyses (technisch, functioneel en financieel);- Stelt rapportages op;- Stelt programma van eisen op;- Stelt huisvestigingsplannen en businessplannen op;- Maakt presentaties;- Contractmanagement;- Uitschrijven van Tenders en/of aanbestedingen;- Begeleiden van het bouwproces van ontwerp, engineering tot uitvoering en oplevering.

19 Juli 2017 - lees meer ...

Civiele starter voor teken/ontwerp functie klein ingenieursbureau

Regio Zaandam - Bouwhuysch

Als civiel startende tekenaar werk je nauw samen met ontwerpers en de bestekschrijvers. Jij zorgt er voor dat de technische oplossingen goed op papier komen en de opdrachtgevers tevreden zijn. Je bent als tekenaar/ontwerper verantwoordelijk voor het opstellen van civieltechnische tekeningen en bent of wilt uitgroeien tot de deskundige op het gebied van ontwerp. Naarmate je meer bedreven bent in het tekenen/ontwerper bestaat de mogelijk je te verbreden met bestekswerkzaamheden. Dit gaat gepaard met cursussen. Kortom: een functie met goede begeleiding en goede doorgroeimogelijkheden.

19 Juli 2017 - lees meer ...

Facilitair Engineer

Vaassen - Vaassen Flexible Packaging

Organisatie Vaassen Flexible Packaging (VFP) is niet alleen de grootste Europese producent van binnenwikkels (innerliner) voor de tabaksindustrie met het meest complete aanbod, maar heeft zich daarnaast al meer dan 30 jaar gespecialiseerd in de productie en levering van afdekkingen voor kunststofflessen die in de zuivel- en voedingsmiddelenindustrie worden gebruikt. VFP is een dochter van de Clondalkin Flexible Packaging Group, een internationale producent van hoogwaardige verpakkingsproducten met 8 productiefaciliteiten in Europa en een jaaromzet van meer dan €350 miljoen. Het bedrijf kent een nuchtere no-nonsense cultuur en er werken ruim 250 mensen die hart voor de zaak hebben. Vaassen Flexible Packaging heeft een vacature voor een fulltime: Facilitair EngineerFulltime | Vaassen In deze functie ben je verantwoordelijk voor het beheren, onderhouden, vernieuwen en uitbreiden van de facilitaire voorzieningen. Dit betreft de gebouwen en terreinen, groenvoorziening, milieu, energiesystemen en intern transport. De werkzaamheden bestaan uit het initiëren, plannen en organiseren van onderhoud en reparatie en het adviseren over investeringen bijhouden en bijwerken van documentatie, schema’s en tekeningen het maken en onderhouden van een gedetailleerde projectplanning en begroting het opstellen en bewaken van het onderhoudsbudget bepalen, selecteren en coördineren van werkzaamheden voor eigen medewerkers, externe medewerkers en aannemers leiden van projecten binnen het vakgebied maken van afspraken en planning met externe firma’s en zorgen voor contracten.   Wij zoeken een medewerker met een afgeronde technische HBO opleiding, bij voorkeur installatietechniek of bouw met kennis van energievoorzieningen (elektra, gas, water, perslucht) die kennis heeft van bouwkundige voorzieningen en hijs- en hefwerktuigen met kennis en ervaring van onderhoudssystemen en computersoftware (m.n. Excel) met kennis van milieu en ARBO wet- en regelgeving, alsmede BRC/HACCP met uitstekende communicatieve vaardigheden in zowel Nederlands als Engels.   Wij bieden een verantwoordelijke functie met ruimte voor eigen initiatief een eigentijds pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden uitgebreide opleidingsmogelijkheden een plezierige en informele werksfeer goede toekomstmogelijkheden in een innovatieve en winstgevende organisatie.   Ben je geïnteresseerd?Mail dan een reactie, voorzien van een Curriculum Vitae naar Astrid Schumacher, Personeel en Organisatie, via de sollicitatiebutton. Meer informatie over deze vacature kun je inwinnen bij Martin Bastiani (Hoofd TD), tel. 088-3355051.  Acquisitie wordt niet op prijs gesteld. Trefwoorden; facilitair engineer vacature, Vaassen vacature, Gelderland, HBO, Bouw, Engineer, Installatietechneut, Techniek, Technisch medewerker  

18 Juli 2017 - lees meer ...

Traineeship voor civiele starters ingenieursbureau

Den Haag - Bouwhuysch

bouwhuysch heeft exclusief van onze opdachtgever de vraag gekregen voor het werven, selecteren en begeleiden van ambiteuze civieltechnische starters voor het traineeship. Elk traineeship wordt individueel opgesteld op basis van de huidige marktontwikkelingen, jouw wensen en persoonljkheid. Door persoonlijke coaching (via het Insighs Model) creeeren we voor een starter het ideale maatwerktraject. Voor de één is dat een generalistisch traject met veel projectmanagement binnen de infra, voor de ander kan juist een specialistisch traject zjin met veel ontwerp op civieltechnische projecten. Onze opdrachtgever de mogelijkheid biedt om zowel bij het ingenieursbureau als de aannemer actief te zijn. Daarnaast heeft ze meerdere vestigingen. Afhankelijk van jouw woonplaats wordt gekeken naar de werklocatie. 

18 Juli 2017 - lees meer ...

Adviseur bodem

Zwolle - Voort

Als adviseur heb je een eigen verantwoordelijkheid vanuit het kennisgebied bodem binnen verschillende teams. Je onderhoudt contacten met opdrachtgevers, je stelt een plan van aanpak of onderzoeksstrategie op en werkt nauw samen met collega's. Daarnaast krijg je een goede begeleiding om je vaardigheden binnen je functie verder te kunnen ontwikkelen, zodat je het maximale uit jezelf kunt halen.   

18 Juli 2017 - lees meer ...

Adviseur sloop

Amsterdam - Gemeente Amsterdam

Heb jij affiniteit met de sloopwereld? Bezit jij overtuigingskracht? En heb jij een oog voor detail? Misschien ben jij wel de perfecte persoon, waar wij op zoek naar zijn! Reageer nu! Gemeente Amsterdam heeft een vacature voor een Adviseur sloop Vaste baan, voor 36 uur Vacaturenummer: 17060165 De functie De adviseur sloop is de accounthouder voor sloopopdrachten. Wat ga je doen als Adviseur Sloop? • Jij beheert het (interne) netwerk van opdrachtgevers om te kunnen sturen op opdrachten en aanpak van de sloopprojecten; • Jij bent bij de initiatief-fase van sloopprojecten de eerste adviseur en weegt af op risico en maatschappelijk effect; • Jij stelt de strategische planning op en vertaalt de werkvoorraad naar beschikbare capaciteit; • Jij adviseert op met name de procesmatige aspecten van sloop (omgevingsmanagement, vergunningen, inkoopstrategie en milieu hygiënische aspecten). Wat ga je nog meer doen? • Proactief kennis nemen van de toekomstige circulaire civiele en cultuurtechnische projecten en proactief plannen bespreken die potentiële opdrachtgever met een locatie heeft; • Advies geven (eventueel op basis van een risicoanalyse) over sloop en recycling, schade, methoden en mogelijkheden voor hergebruik van bouwstoffen. • Vanuit gebruiksaspecten en omgeving van het gebouw/ object / project vroegtijdig sturen op efficiënt, beheerst en veilig sloopproces, binnen de gestelde eisen en randvoorwaarden; • opstellen van een risico- en inkoopstrategie voor het te slopen object; • Mede vormgeven aan doorontwikkeling domein sloop binnen het IB en gemeente Amsterdam.

14 Juli 2017 - lees meer ...

Junior adviseur cultuurtechniek

Apeldoorn - Voort

Samen met je collega’s werk je aan (innovatieve) contracten en strategische plannen voor gemeenten en andere overheden. Je bent sturend in het proces en de visievorming. Je wilt daarbij in elk project vernieuwen, en enthousiasmeert en overtuigt daarbij zowel de klant als onze organisatie. Tevens creëer je nieuwe verbindingen tussen het groene vakgebied, de politiek en de maatschappij. Tot jouw takenpakket behoort ook het verzorgen van bijeenkomsten.

12 Juli 2017 - lees meer ...

Rekenkundige/geotechnisch adviseur

Breda - Voort

Binnen de randvoorwaarden van goede kwaliteit, het budget en de overeengekomen planning ben jij verantwoordelijk voor het tot stand komen van een goed eindproduct. Daarin verlies je niet de wensen en behoeften van de klant. Als Rekenkundige/geotechnisch Adviseur werk je aan civiele projecten en voeg je met jouw inbreng aan kwaliteit, inventiviteit en kennis van reken- en uitvoeringsmethodieken onderscheidende waarde toe. Je voert complexe analyses en berekeningen uit in de volledige breedte van het grond mechanische vakgebied.

12 Juli 2017 - lees meer ...

Senior adviseur Bouw en Brandveiligheid

Dordrecht - Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid

Ben jij nauwkeurig en bouw jij snel een netwerk van interne en externe contacten en weet je dat optimaal in te zetten? Beschik jij over ruime ervaring met het bedenken van uitvoeringsbeleid, en het optimaliseren van werkprocessen en heb je daarnaast affiniteit met de omgevingsdienst? Dan voegen we jou graag toe aan ons team! Senior adviseur Bouw en Brandveiligheid(0,7 Fte) | Dordrecht Je plek in de organisatieDe Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) bestaat sinds 1 januari 2011 en is “een verzameling van uitgeplaatste afdelingen van 17 gemeenten en provincie". De Omgevingsdienst ZHZ verleent namens haar opdrachtgevers vergunningen, houdt toezicht op en handhaaft de naleving van het omgevingsrecht en adviseert op diverse milieuthema's. Daarbij past een proactieve, oplossingsgerichte houding, dienstverlenend naar burgers en bedrijven. De omgevingsdienst werkt integraal, zowel in aanpak als in haar producten en streeft voortdurend naar een doelmatige en effectieve taakuitvoering. De functie Senior Adviseur is daarbij onmisbaar. Je vervuld deze functie vanuit de Unit Regulering Bouw en Brandveiligheid. In deze unit worden de taken op het gebied van vergunningverlening en meldingen voor bouwen en brandveiligheid en constructies samengebracht. Wie zijn wij?De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bestaat per 1 april 2017 uit 11 units, deze units voeren in mandaat taken uit voor de provincie Zuid-Holland en de gemeenten in Zuid-Holland Zuid op het gebied van milieu, bouwen en wonen, brandveiligheid en APV. OZHZ verleent vergunningen, houdt daar toezicht op, treedt zo nodig handhavend op en handelt klachten af. Ook houdt OZHZ toezicht op natuurgebieden in de provincie. Daarnaast levert OZHZ de milieuexpertise voor (duurzaam) ruimtelijk beheer en –ontwikkeling. OZHZ creëert, tezamen met de gemeenten en de provincie Zuid-Holland, een veilige, gezonde, duurzame en economisch vitale leefomgeving voor inwoners en bedrijven. OZHZ doet dit op een transparante, oplossingsgerichte, efficiënte wijze, met kennis van het gebied. Wij streven naar een outcome gerichte werkwijze. Integraal werken, een oplossingsgerichte houding en de klant centraal stellen, staat hoog in ons vaandel. Je werkzaamhedenBinnen de unit Regulering Bouw en Brandveiligheid draag je bij aan het opstellen van de gemeentelijke jaarwerkplannen, dit in overleg met de relatiebeheerder. Als senior adviseur zet jij je brede en verrijkende blik in voor de gehele organisatie en voor de unit specifiek. Je analyseert aankomende ontwikkelingen in samenhang met de huidige situatie en anticipeert hier in een vroeg stadium op waarbij je de juiste personen betrekt. Hierbij weet jij als geen ander welke taken en projecten met de nieuwe ontwikkeling verweven zijn en benut je kansen optimaal. De consequenties voor de unit breng jij zowel mondeling als schriftelijk helder in kaart, samen met jouw advies. Uitgangspunten kun jij vertalen naar een gedegen plan van aanpak of een projectplan en bij de uitvoering bewaak jij deze. Daarmee stuur jij inhoudelijk de medewerkers binnen een project aan. Omdat jij kwaliteit als vanzelfsprekend vindt evalueer jij het gevoerde uitvoeringsbeleid. De kerntaken van de senior adviseur zijn:  In een vroeg stadium signaleren en vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen en trends, ontwikkelt een scherpe visie en vertaalt deze richting in een programma/thema; Levert een bijdrage aan het opstellen van de jaarwerkprogramma's en monitort de voortgang; Je draagt bij aan de bevordering van samenwerking tussen verschillende units; Levert een bijdrage aan de realisatie van uitvoeringsbeleid met bijbehorende werkafspraken en -processen, creëert daartoe draagvlak; Anticiperen op in- en externe partners. Is senior gesprekspartner in een ambtelijke en bestuurlijke omgeving; Is aanspreekpunt voor management, medewerkers en externe partijen ten behoeve van alle taken die de unit Regulering Bouw en Brandveiligheid uitvoert; Adviseert gevraagd en ongevraagd de organisatie en externe partijen over consequenties van ontwikkelingen op het gebied van betreffende overheidstaken en relevante wet- en regelgeving.   Je profiel Je beschikt over HBO werk- en denkniveau; Je hebt kennis en ervaring met wet- en regelgeving op het gebied van bouw en brandveiligheid; en bent op de hoogte van de aankomende omgevingswet; daarnaast is affiniteit met milieuwetgeving een pre; Je bent een netwerker waarbij je in- en externe partijen uitstekend kunt bedienen; Je hebt ervaring met projectmanagement en kan uitstekend plannen en organiseren; Je beschikt over analytisch vermogen en ziet kansen en weet deze optimaal te benutten; Je bent toegankelijk, weet organisaties te doorgronden en de juiste gesprekpartners te spreken.   Je bent niet alleen in staat om de organisatie verder te ontwikkelen maar ook jezelf. Hiertoe heb je kennis van je eigen kwaliteiten en valkuilen en werk je aan je eigen ontwikkeling. Je hebt uitstekende adviesvaardigheden, schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden, en zelfstandig werken past bij jou. Je hebt de vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen en ervaring in het optreden in overlegsituaties en het daarin toelichten en verdedigen van het standpunt van OZHZ. Je bent omgevingsbewust, organisatiesensitief en hebt onderhandelingsvaardigheden. Je beschikt van nature over onze kerncompetentie vertrouwen en verantwoordelijkheid nemen en geven. Ons aanbodWij bieden je een aanstelling in een uitdagende functie in een dynamische organisatie. De salarisindicatie bedraagt in schaal 11 maximaal € 4.740,- op basis van een 36-urige werkweek. Wij zijn een moderne werkgever. Wij kennen uitstekende arbeidsvoorwaarden op het gebied van reiskosten, flexibele werktijden, verlofregelingen en studiefaciliteiten. Daarnaast beschik je als medewerker over een Individueel Keuze Budget van 16,3% van je bruto jaarsalaris. Je beheert dit budget zelf en je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit (of een deel hiervan) te laten uitbetalen of er vakantie uren van te kopen. Belangstelling?Je kunt direct en alleen online solliciteren tot 7 augustus 2017 o.v.v. vacaturenummer 41861 via de sollicitatiebutton. Informatie over de functie en de procedure kun je opvragen bij Guido van der Waal, Unitmanager Unit Regulering Bouw en Brandveiligheid, bereikbaar op telefoonnummer 078 - 770 3281 of  06 - 40 71 85 04.  Trefwoorden; senior adviseur bouw en brandveiligheid vacature, Dordrecht vacature, Zuid-Holland, gemeentebaan, overheid, HBO, milieuwetgeving, projectmanager        

11 Juli 2017 - lees meer ...

Sterke verkeerskundig adviseurs voor groeiende aannemer

Oss - bouwhuysch

bouwhuysch zoekt exclusief in opdracht van onze opdrachtgever meerdere verkeerskundigen die samen met zijn collega’s de verkeerskundige adviesdiensten, vakkundig weet in te vullen. Je gaat succesvol worden in deze rol als je de vertaalslag van theoretische verkeerskunde naar praktische uitvoerbaarheid weet te maken. Jouw verkeerskundige achtergrond helpt bij het bieden van adviezen binnen de verschillende stadia van aanbesteding tot uitvoering. Je bent proactief en durft je mening te geven voor een optimaal resultaat. Enkele werkzaamheden: - Contact opbouwen en onderhouden met opdrachtgever en klantrelaties - Opstellen van alle voorkomende verkeerskundige adviezen (verkeersmanagementplan, alternatieve faseringen, doorstromingsadviezen) binnen infra, bouw en evenementen - Adviseren over creatieve oplossingen voor de uitvoering van werkzaamheden, projectbreed, ook buiten het gebied van doorstroming - Advies verlenen in de (voor) calculatiefase aan opdrachtgevers - Onderzoeken van alternatieven met betrekking tot uitvoeringsmethodieken - Verkeerssituaties beoordelen - Begeleiden uitwerking van tijdelijke en permanente verkeersmaatregelen op tekening - Opstellen van bestekken, inclusief adviseren rondom EMVI criteria - Kennisoverdracht binnen de afdeling

11 Juli 2017 - lees meer ...

Filteren