Vacatures beheer vastgoed


10 vacatures gevonden

Civiele starter

Amsterdam - Maandag

Ben jij onlangs afgestudeerd voor jouw opleiding in de civiele techniek? Wij hebben een opdracht voor jou klaarliggen! Ooit een carrière overwogen als bijvoorbeeld een werkvoorbereider of een vergunningverlener WABO? Maandag® kan jou helpen met een bliksemstart van jouw carrière. Maandag® detacheert professionals in de publieke sector. Wij bij Maandag® weten wat voor mensen daarvoor nodig zijn. Mensen met frisse energie, die van aanpakken weten. 

19 Juli 2018 - lees meer ...

Senior Vergunningenverlener Omgevingsvergunningen

Amsterdam - Maandag

Voor een opdrachtgever in de regio van Noord-Holland ben ik op zoek naar een vergunningverlener voor 24-36 uur voor een opdracht van 1 jaar De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de vergunningverlener: - Je bent verantwoordelijk voor een goed verloop van de vergunningenprocessen; - Je initieert procesoptimalisatie; - Je biedt juridische ondersteuning en coacht trajectbegeleiders; - Je coördineert en behandelt (complexe) aanvragen; - Je draagt bij aan de ontwikkeling van het beleid op het gebied van de vergunningen; - Je initieert en implementeert vernieuwingen op het gebied van de dienstverlening en nieuwe wetgeving; - Je vertegenwoordigt de gemeente bij bezwaar- en beroepszaken; - Je adviseert het bestuur over vergunning vraagstukken en het uitvoerend beleid.

17 Juli 2018 - lees meer ...

Traineeship bouwtechnische bedrijfskunde

Zwolle - Maandag

Meewerken in diverse rollen bij diverse opdrachtgevers, een optimale start van je carriére om jezelf te ontwikkelen! Welkom in ons "Startklaar Traineeship". In alle functies komen diverse werkzaamheden voor, waarbij we in een 1e gesprek samen met jou kijken waar je wensen liggen qua functies, trainingen en eventuele opleidingen. Welke opdrachtgevers kun je aan denken? Aannemers, ingenieursbureau's en de overheid. Mogelijkheden genoeg om jezelf te ontwikkelen, graag bespreek ik de mogelijkheden binnen Maandag met je!

17 Juli 2018 - lees meer ...

Medewerker Toezicht en Handhaving

Maastricht - Maandag

Bij een gemeente in Limburg zijn ze op zoek naar een Medewerker Toezicht en Handhaving voor 36 uur per week. Als Medewerker Toezicht en Handhaving hou je toezicht op de verleende bouwvergunningen vanuit de gemeente. Je controleert en handhaaft naar aanleiding van je constateringen. Op kantoor rapporteer je je bevindingen en voer je overleg over de mogelijke vervolgstappen. Het gesprek aangaan met de burger is iets waar je energie van krijgt en waar jij sterk genoeg voor in je schoenen staat! Een mooie mix tussen buiten- en binnenwerk.

17 Juli 2018 - lees meer ...

Inventariscoördinator Huisvesting & Gebouwtechniek

Uden - Bernhoven

De patiënt in het middelpunt van onze aandacht, dat is de focus van Bernhoven. Betere zorg door zinnige zorg. Om de zorg zo in te richten betrekken we onze patiënten bij de beslissingen over hun zorgtraject. Werken we intensief samen met de huisartsen en andere zorgverleners uit de regio. En hebben we waardevolle afspraken met zorgverzekeraars gemaakt zodat onze zorg toekomstbestendig is. Om dit te realiseren is de organisatie in transitie. Een transitie van productiegerichte zorg naar patiëntgerichte zorg, waarbij we integraal het patiëntenproces gaan volgen. Ziekenhuis Bernhoven heeft binnen Facilitaire Services, team Huisvesting & Gebouwtechniek, per direct een vacature voor een Inventariscoördinator Huisvesting & Gebouwtechniek 24 uren per week (deeltijd 66,67%) Over de functie van Inventariscoördinator Huisvesting & Gebouwtechniek De afdeling Huisvesting & Gebouwtechniek is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de terreinen, gebouwen, gebouwgebonden installaties en algemene en medische inventaris. Als inventariscoördinator maak je onderdeel uit van dit team. In deze functie ben je een spin in het web tussen de (eind)gebruiker, inkoop, de industrie en de medewerkers van het team. Een greep uit je dagelijkse werkzaamheden: • Je beheert het totale inventarispakket van de afdeling H> • je stelt meerjaren investeringsplannen op; • je bewaakt het assortiment; • je coördineert de recall- en klachtenprocedure; • je hebt als taak te zorgen voor harmonisatie, standaardisatie, rationalisering en stroomlijning van de inventaris voor Bernhoven.; • je voert hiervoor o.a. projecten uit waarbij alle projectfase kunnen passeren: definitie, ontwerp, implementatie en evaluatie, als ook het opstellen van beheersplannen; • jouw inzet leidt tot zicht op de ontwikkelingen in de verhouding tussen kosten en kwaliteit bij innovatie van het zorgproduct.

17 Juli 2018 - lees meer ...

Toezicht en Handhaving

Enschede - Maandag

Je houdt toezicht op de uitvoering van bouw- en sloopactiviteiten bij bedrijven of particulier. Je toetst of er aan de vergunning en de wet- en regelgeving voldaan wordt. Je adviseert over passende oplossingen en legt wanneer nodig sancties op. Via signaaltoezicht of klachten controleren van illegale bouw, illegaal gebruik en de verslaglegging daarvan. Tevens geef je invulling aan integraal toezicht samen met je team en externen en beschik je over kennis van andere relevante regelgeving voor de fysieke leefomgeving. 

2 Juli 2018 - lees meer ...

Vergunningverlener Wabo

Enschede - Maandag

Je beoordeelt aanvragen op het gebied van bouw- en woningtoezicht. Van interne en externe partners verzamel je adviezen om tot een vergunning te komen. Je fungeert als contactpersoon en aanspreekpunt en werkt zelfstandig aan principeverzoeken en meldingen. Daarnaast behandel en coördineer je complexe vergunningaanvragen en bewaak je de met de burger gemaakte afspraken over kwaliteit en doorlooptijden. Op proactieve wijze krijg jij de vraagstelling helder en adviseert de klant op basis van inhoudelijke kennis.

2 Juli 2018 - lees meer ...

Junior Bouwtechnisch Medewerker Vastgoedbeheer

Amsterdam - Solid People

Namens een gerenommeerde vastgoedorganisatie gevestigd in Amsterdam Zuid zijn wij actief met de werving van een Junior Bouwtechnisch Medewerker. In deze functie assisteer je de Technische Dienst bij het in optimale staat houden van de in beheer zijnde vastgoedportefeuille bestaande uit woningen, winkels en kantoren. Werkzaamheden: - Onderhouden van contacten met aannemers en installateurs. - Ondersteunen van de afdeling c.q. de opzichters. - Behandelen van storingen / klachten en reparatieverzoeken. - Verzenden van opdrachtbonnen naar aannemers en installateurs. - Bewaken van de voortgang van uitstaande opdrachtenbonnen en ontvangst van offertes. - Uitwerken, bewaken en bespreken van onderhoudsbegrotingen en meerjarenplanningen ism de bouwkundig opzichters. - Controleren, verwerken en afwikkelen van facturen. - Behandelt klachten over huurverhogingen op technisch gebied. - Bijhouden van dossiers en verzorgen van rapportages.

31 Mei 2018 - lees meer ...

Beheerder Hard Services (Facility Management & Vastgoed) (16501)

Honselerdijk - Royal FloraHolland

Beheerder Hard Services (Facility Management & Vastgoed) (16501) ONDERTITEL Ben jij de aangewezen persoon die verantwoordelijkheid draagt voor het bouwkundige/civiele deel van de hard services dienstverlening, waaronder de totstandkoming en uitvoering van het aan hem/haar toegewezen MeerJarenOnderhoudsProgramma en in staat om mee te denken over de samenwerking met de toekomstige hard services leverancier en hier vorm aan te geven ? Dan moet je nu solliciteren! AFDELINGS INFORMATIE Je bent werkzaam binnen de afdeling Beheer. De afdeling opereert op tactisch niveau en vertaalt strategische kaders naar middellange termijn plannen, concepten, kaders, oplossingen en contracten. De afdeling ontwikkelt zich in de richting van een volwaardig onderdeel van de regieorganisatie van Real Estate en Facility Management. Over Royal FloraHolland Flowering the World Together, Planting Seeds of Opportunity for our Members. Royal FloraHolland is de verbinder in de sierteeltsector en ondersteunt de groei van onze leden en hun klanten. We zijn een wereld vol fascinerende combinaties; van kleuren, geuren en emoties tot razendsnelle logistiek en rationele processen. Met meer dan 100 jaar ervaring zorgen we voor de energie, ideeën en kennis om de sierteelt te laten bloeien. Met een veilingomzet van ruim 4,5 miljard euro, circa 2.500 medewerkers, jaarlijkse investeringen van tientallen miljoenen euro’s, een serieuze portefeuille bedrijfsmatig Vastgoed en een forse veranderingsagenda zijn wij een organisatie die financieel en strategisch interessant is.’ Kwantitatieve gegevens • Aalsmeer, Naaldwijk en Rijnsburg hebben een grondoppervlak van respectievelijk 1.750.000 m2, 1.500.000 m2 en 450.000 m2 • Gebouwoppervlakte respectievelijk 1.527.674 m2, 943.000 m2 en 467.700 m2 • Huisvesting voor ca. 3.500 medewerk(st)ers en ongeveer 1.000 vaste huurders. • Vervangingsinvesteringsniveau gemiddeld € 15 miljoen. • Energiekosten meer dan € 9 mln./jaar • 33.000 assets FUNCTIE OMSCHRIJVING • Anticipeert op ontwikkelingen in de markt en bij Royal FloraHolland in het bijzonder • Ontwikkelt concepten en kaders op het functionele gebied waarvoor hij/zij verantwoordelijk is; • Is verantwoordelijk voor Royal FloraHolland breed Asset Management; • Toetst en initieert beleid en dienstverlening op basis van vigerende wet- en regelgeving, ontwikkelingen (extern en intern) en visie/beleid Royal FloraHolland. • Bewaakt of het service-, kwaliteit- en kostenniveau van de dienstverlening conform contract wordt uitgevoerd; • Adviseert klanten en collega’s over de dienstverlening ten aanzien efficiëntie en effectiviteit; • Is verantwoordelijk voor de totstandkoming en uitvoering van MeerJarenOnderhoudsProgramma. Hiermee wordt de instandhouding van de gebouwen, installaties en terreinen op lange termijn geborgd. • Is mede verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van de relaties met de verschillende stakeholders • Eindverantwoordelijk voor het (financiële) resultaat van het toegewezen aandachtsgebied. •Is verantwoordelijk voor de efficiënte uitvoering van de werkprocessen ten behoeve van het aan hem/haar toegewezen verantwoordelijkheid, zodanig dat financiële, operationele en relationele doelstellingen worden behaald.

4 Mei 2018 - lees meer ...

Bouwplantoetser / Adviseur WABO

Utrecht - Omgevingsdienst regio Utrecht

De zorg voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving wordt telkens belangrijker en complexer. We zijn met steeds meer mensen. Zo voeren we de druk op het milieu, onze omgeving en elkaar continu verder op. De overheid moet keuzes maken hoe wij de openbare ruimte optimaal gebruiken. Tegelijkertijd wil zij ervoor zorgen dat onze kinderen in een gezonde omgeving opgroeien. Om lokale overheden hierbij te ondersteunen is een goede omgevingsdienst onmisbaar. Voel jij je betrokken bij onderwerpen die het milieu, veiligheid en duurzaamheid raken? Dan is werken bij Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) iets voor jou. Omgevingsdienst Regio Utrecht heeft een vacatures voor de functie van: Bouwplantoetser / Adviseur WABO 36 uur Jouw uitdaging als Bouwplantoetser/Adviseur WABO Als Bouwplantoetser / Adviseur Wabo werk je binnen het cluster Bouwen, monumenten en Wabo coördinatie. Je toetst zelfstandig ingediende aanvragen omgevingsvergunning aan de geldende wet- en regelgeving. Je adviseert en verstrekt informatie over regelgeving en procedures bij omgevingsvergunningen. Je overlegt met zowel externe partijen als met collega’s van verschillende afdelingen over in te dienen aanvragen en adviezen. Je stelt zelfstandig een omgevingsvergunning op en bewaakt het proces van vergunningverlening. Je hebt oog voor detail en signaleert eventuele risico’s van de aangevraagde bouwplannen. Ook draag je actief bij aan het oplossen van gesignaleerde problemen. Het cluster bouwen is volop in ontwikkeling. Je draagt samen met de coördinator proactief bij aan een uniforme taakinvulling en teamontwikkeling door het delen van kennis en werkwijzen. Als zelfstandige medewerker zie je kansen, ben je nieuwsgierig, heb je lef en ga je creatief om met (nieuwe) situaties. Je ziet het als een uitdaging om samen met de collega’s uit jouw cluster de functie Bouwplantoetser/Casemanager Wabo professioneel verder vorm te geven.

20 April 2018 - lees meer ...

Filteren