Vacatures constructief - constructeur


207 vacatures gevonden

Internationaal Field Service Engineer

BOXMEER - Kracht Recruitment

Als aInternationaal Field Service Engineer ben je verantwoordelijk voor het oplossen van storingen of het uitvoeren van onderhoud aan de diverse machines wereldwijd. Daarnaast voer je eventuele reparatiewerkzaamheden of aanpassingen uit op verzoek van collega's. Je bereidt voor zover mogelijk je eigen klussen voor en rapporteert na iedere klus over de ontwikkelingen aan de service coördinator. Je mag uitgaan van de volgende taken en verantwoordelijkheden: - Je reist internationaal naar diverse landen en projecten; - Oplossen en verhelpen van storingen; - Uitvoeren van onderhoud; - Voorbereiden van serviceopdrachten; - Verzorgen van rapportage (mondeling); - Klanten te woord staan op locatie.

4 December 2023 - lees meer ...

Allround onderhoudsmedewerker

Apeldoorn - Kracht Recruitment

Als Allround Onderhoudsmedewerker voer jij diverse onderhoudswerkzaamheden uit voor verschillende opdrachtgevers. Met jouw positieve werkhouding en communicatieve vaardigheden zorg je voor een goede samenwerking met opdrachtgevers, bewoners, collega's en onderaannemers. Verder zijn je taken- en verantwoordelijkheden:  - Uitvoeren van diverse onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen en woningen, zoals timmerwerk, metselwerk, stucwerk en tegelwerk; - Zorgen voor een efficiënte planning en organisatie van de werkzaamheden; - Beoordelen van de staat van onderhoud en het signaleren van eventuele knelpunten; - Samenwerken en communiceren met opdrachtgevers, bewoners, collega's en onderaannemers om het werk soepel te laten verlopen; - Oplossen van technische vraagstukken en het bieden van passende oplossingen; - Zorgdragen voor een goede afstemming en samenwerking tussen verschillende partijen bij grotere projecten; - Gebruik maken van het juiste gereedschap en materieel om de werkzaamheden uit te voeren; - Onderhouden van contacten met klanten en bewoners om te zorgen voor tevredenheid over het geleverde werk; - Registreren en rapporteren van uitgevoerde werkzaamheden en eventuele bijzonderheden; - Bijdragen aan een positieve werksfeer en een professionele uitstraling van het bouwbedrijf.

Vandaag - lees meer ...

Asset Engineer Installatietechniek

Veldhoven - Kracht Recruitment

Als Asset Engineer Maintenance ga je aan de slag met een breed scala aan taken. Je analyseert technische problemen en issues met betrekking tot de industriële installaties, zoals perslucht, behandeld water, gassen, stoom en andere installaties. Daarnaast doe je onderzoek naar de oorzaak van technische problemen en neem je preventieve maatregelen.  - Analyseren van technische problemen en issues met betrekking tot de installaties; - Onderzoek doen naar de oorzaak van technische problemen en preventieve maatregelen nemen; - Naleving van geldende wet- en regelgeving omtrent de diverse installaties; - Aandragen en uitvoeren van verbetervoorstellen; - Adviseren, zowel binnen als buiten de afdeling; - Inrichten en indien nodig aanpassen van benodigde onderhoudsactiviteiten; - Verzorgen van rapportages richting contractbeheer.

Vandaag - lees meer ...

Hoofd Engineering Bouw

Enschede - Kracht Recruitment

Als Hoofd Engineering heb jij een uitdagende positie in het hart van een vooraanstaand bouwbedrijf. Hier komen de volgende taken en werkzaamheden bij kijken:  - Sturen en leiden van het engineeringsproces volgens de GOTIK methode; - Opstellen en realiseren van afdelingsjaarplan, inclusief budgetbewaking; - Aansturing van verschillende vakdisciplines, waaronder bouwkosten, technisch planontwikkelaars, BIM modelleurs en bouwbureau; - Onderhouden van contacten met klanten, partners en stakeholders; - Bijsturen en optimaliseren van interne processen; - Toepassen en handhaven van veiligheidsrichtlijnen en bevordering van een veilige bedrijfscultuur.

Vandaag - lees meer ...

Proces Engineer Bouw

Enschede - Kracht Recruitment

Als Proces Engineer heb je een veelzijdige en uitdagende rol binnen het integrale projectteam. Je speelt een cruciale rol in het bewaken van het proces en draagt bij aan de kwaliteit van onze UAV-GC en bouwteam projecten. Concreet zijn je taken en verantwoordelijkheden: - Je denkt actief mee in de tenderfase en draagt bij aan het kansen- en risicodossier; - Je stelt de eisendatabase en het projectmanagementplan op en bewaakt deze zorgvuldig; - Je neemt een belangrijke rol in de engineering overleggen en zorgt voor een efficiënte planning in samenwerking met het team; - Je onderhoudt nauwe contacten met opdrachtgevers en adviseurs, in samenwerking met de teamleider; - Je houdt alle afwijkingen, wijzigingen en wensen binnen het project bij en verwerkt deze op een gestructureerde manier; - Je zorgt ervoor dat de werkwijze wordt nageleefd en draagt actief bij aan continue verbetering van deze werkwijze.

Vandaag - lees meer ...

Lead Engineer Installatietechniek

Horst - Kracht Recruitment

Als Lead Engineer Installatietechniek bij de nieuwe vestiging in Horst krijg je een veelzijdige en uitdagende baan. Je speelt een belangrijke rol in de tenderfase en denkt mee over (alternatieve) installatieconcepten, waarbij kostenberekeningen en doorrekenen van alternatieven aan bod komen. In de engineersfase leid je het technisch uitwerken van de installaties en denk je van grof naar fijn. Als technische vraagbaak ben je betrokken bij het gehele engineeringsproces en werk je nauw samen met collega's, inclusief BIM Coördinator, om modellen goed op elkaar af te stemmen. Je gaat dus onder andere aan de slag met: - Meedenken over installatieconcepten en alternatieven in samenwerking met het team; - Opstellen van kostenberekeningen in samenwerking met de kostendeskundige en doorrekenen van alternatieve concepten; - Leiden van het technisch uitwerken van installaties, van schetsontwerp of voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp; - Denken van grof naar fijn en samen met het team onder jouw technische aansturing het installatieconcept verder uitwerken tot een volledig installatiemodel; - Signaleren van risico's en denken in kansen en oplossingen om technische vraagstukken aan te pakken.

Vandaag - lees meer ...

(Junior) Constructeur

Rijssen - Kracht Recruitment

In deze rol als (Junior) Constructeur heb je de mogelijkheid om betrokken te zijn bij boeiende constructieprojecten in verschillende sectoren, waaronder woningbouw, utiliteitsbouw en industrie. Je werkt nauw samen met ervaren constructeurs en ingenieurs aan de volgende taken: - Het uitvoeren van constructieve berekeningen en analyses voor diverse bouwprojecten - Het ontwerpen en optimaliseren van constructies met behulp van geavanceerde software en tools - Het opstellen van gedetailleerde constructietekeningen en rapporten - Het bijdragen aan multidisciplinaire projectteams en effectief communiceren met collega's, klanten en andere belanghebbenden - Actief deelnemen aan overleggen en vergaderingen om technische oplossingen te bespreken en te presenteren

Vandaag - lees meer ...

Lead Cost Engineer

Arnhem - Kracht Recruitment

In de rol van Lead Cost Engineer vervul je een essentiële adviserende en ondersteunende positie binnen het brede werkterrein van de Cost & Data Management adviesgroep. Je neemt deel aan omvangrijke industriële projecten en maakt deel uit van een geïntegreerde samenwerking tussen ontwerp, klantenteams, tender- en contractbeheer. Jouw focus ligt op uiterst complexe, integrale (inter)nationale projecten gedurende de fasen van initiatie, engineering, contractering en realisatie. Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van datacenters, giga-fabrieken en productielocaties binnen de voedsel- en life sciences sector. Jij fungeert als het verbindende element en hebt de verantwoordelijkheid over de projectbudgetten. Hierbij is het jouw taak om te verifiëren of ontwerpen binnen het budget vallen, inkoop binnen het budget blijft, en om eventuele extra werkzaamheden van verschillende aannemers en leveranciers te beoordelen en af te handelen.

Vandaag - lees meer ...

Field Service Engineer

Zwolle - Kracht Recruitment

Als Field Service Engineer ben jij degene die machinelijnen assembleert, preventief onderhoudt, storingen verhelpt en klanten ondersteunt. Dit doe je niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Je bent vaak zelfstandig op pad, wel is er steun vanuit Nederland of vanuit jouw collega's die meegaan tijdens een grote klus. Jouw takenpakket bestaat onder andere uit: - Assemblage en montage van machines op locatie van de klanten; - Verhelpen van storingen; - Preventief onderhoud verrichten aan machines en productielijnen; - Bieden van technische ondersteuning; - Instructies geven aan de dagelijkse gebruikers; - Als je niet bij de klant bent, zijn er assemblagewerkzaamheden in de productiehal.

Vandaag - lees meer ...

(Junior) Projectcoördinator Huisvesting

Assen - Kracht Recruitment

Als Junior Projectcoördinator bied je ondersteuning aan de (senior)projectmanager, die eindverantwoordelijk is voor meerdere projecten. Je werkt nauw samen met de (senior)projectmanager binnen deze projecten, zodat je de essentiële aspecten van het vak kunt leren. Het uiteindelijke doel is om zelfstandig projecten te kunnen leiden. Daarnaast vraagt de opdrachtgever het volgende:  - Het begeleiden van ontwerp- en uitvoeringstrajecten (inclusief documentatie); - Het opstellen van programma's van eisen; - De ondersteuning van aanbestedingsprocessen; - Het opstellen en bewaken van planningen; - Het monitoren van openstaande acties. - Het opstellen van budgetrapportages en het bewaken van het budget.

Vandaag - lees meer ...

Field Service Engineer Werktuigbouwkunde

Enschede - Kracht Recruitment

Als Field Service Engineer ben jij degene die wordt opgeroepen bij onderhoud, reparatie of revisie van draaiende machineonderdelen. Door jouw kennis van draaiende onderdelen toe te passen, weet jij de storing te verhelpen, het juiste onderhoud te plegen of de onderdelen te vernieuwen. Je werkt op locatie bij klanten in Nederland, maar ook in het buitenland. Voor het grootste deel vinden de werkzaamheden plaats binnen Europa, maar het is mogelijk dat je sporadisch voor een project naar Azië of Amerika gaat. Als Field Service Engineer bestaat jouw takenpakket onder andere uit: - Uitvoering van inspecties om de staat van de machines te beoordelen; - Preventief en routinematig onderhoud uitvoeren om storingen en slijtage te voorkomen; - Defecte onderdelen en storingen opsporen en reparaties uitvoeren; - Revisies uitvoeren om de staat van machines en onderdelen te verbeteren.

Vandaag - lees meer ...

Teamleider Bouw

Enschede - Kracht Recruitment

Als Teamleider Bouw heb je een veelzijdige en uitdagende functie. Je bent verantwoordelijk voor het leiden van grote utiliteitsprojecten met een projectomvang tussen de tien en dertig miljoen euro. Je werkt met UAV-GC contracten en bouwteamopdrachten, waarbij je samen met een gedreven integraal projectteam werkt om de doelstellingen van het project te behalen (tijd, budget en kwaliteit).  Concreet zijn je taken en verantwoordelijkheden: - Motiveert en stimuleert het integrale projectteam; - Creëert overzicht en controle in het project; - Komt met creatieve oplossingen voor efficiëntere uitvoering; - Werkt samen met bedrijfscoaches voor naadloze samenwerking; - Onderhoudt langdurige relaties met partners en leveranciers; - Verantwoordelijk voor financiële bewaking en beheersing van het project; - Draagt actief bij aan het verhogen van de kwaliteit van processen en werkmethoden.

Vandaag - lees meer ...

Projectcoördinator Bouw

Hardenberg - Kracht Recruitment

Als Projectcoördinator ben je verantwoordelijk voor het optimaal en efficiënt coördineren van operationele zaken in bouwprojecten. Je ondersteunt de Projectmanager bij het aansturen van het projectteam en stuurt de werkvoorbereider(s) inhoudelijk aan. Van VO-fase tot aan de realisatiefase coördineer je onze uiteenlopende woningbouwprojecten voor diverse opdrachtgevers. Je houdt je daarnaast bezig met de volgende taken: - Aansturen van werkvoorbereider(s); - Overleg voeren met stakeholders; - Coördineren van alle operationele zaken binnen het projectteam; - Technisch inhoudelijk uitwerken van het plan; - Opstellen van risicoanalyses; - Coördineren van begrotingen per fase en opdrachtsombepaling; - Bespreken van koperswensen in samenspraak met kopersbegeleiding.

Vandaag - lees meer ...

Mechanical engineer machinebouw beverageindustrie

Deventer - Kracht Recruitment

Als Mechanical Engineer Machinebouw voor de beverage industrie ben je verantwoordelijk voor het ontwerp van de machine. Je voert voor diverse opdrachtgevers tegelijk projecten uit en denkt structureel mee over nieuwe toepassingen, oplossingen en procesoptimalisaties. De uitdaging zit hem dus niet zozeer in het complexiteit van het ontwerp per project maar de productverbeteringen en tijdswinst door middel van het optimaliseren van het ontwerp proces. Je zit al vroeg in het proces, samen met je verkopende collega, bij de klant aan tafel. Je vertaalt het ontwerp naar engineerings- en tekenwerk. Je stelt stuklijsten op en maakt werkpakketten wie naar de werkplaats kunnen voor assemblage en montage. Kort samengevat: - Bijwonen van klantgesprekken; - Aandragen van technische oplossingen en verbetervoorstellen; - Ontwerpen, engineeren en tekenen van machines; - Opstellen van stuklijsten en aansturen assemblage; - Bedenken & adviseren over procesoptimalisaties.

Gisteren - lees meer ...

Werkverantwoordelijke EV Rail

Rotterdam - Kracht Recruitment

Als Werkverantwoordelijke Elektrische Voertuigen Rail ben jij de schakel tussen Werkvoorbereiders, Uitvoerders, Monteurs en Ploegleiders. Jij stelt plannen op die de veiligheid vergroten en levert advies op verschillende niveaus in de organisatie. Hierin houd jij je onder ander bezig met de volgende taken: - Verantwoordelijk voor het opstellen, voorbereiden en implementeren van een veiligheidsplan met betrekking tot elektrocutiegevaar; - Het optimaliseren van de efficiëntie in het hele bedrijf; - Verschillende plannen vanuit jouw kennis opstellen, denk hier onder andere aan RI&E, aardplannen, schakelopdrachten en een V&G plan; - Het handhaven van genoemde plannen; - Het beschikbaar stellen van gereedschap, instructies, handleidingen en tekeningen; - Het minimaliseren van de risico's door veiligheidsmaatregelen op te stellen en uit te voeren.

Gisteren - lees meer ...

PLC Software Engineer Machinebouw

s-Graveland - Kracht Recruitment

Als PLC Engineer in deze rol ben je verantwoordelijk voor het programmeren en implementeren van besturingsoplossingen voor sorteermachines en bijbehorende apparatuur. Je betrokkenheid begint vroeg in het project, waarbij je de functionele en technische eisen van de klant analyseert. Deze specificaties worden bepaald tijdens projectvergaderingen waar collega's van verschillende afdelingen, zoals Electrical en Mechanical Engineering, bijeenkomen. Op basis van deze specificaties ga je aan de slag met het ontwikkelen van de benodigde software. Je voert tevens tests uit op de diverse besturingscomponenten en nieuwe technologieën voordat deze bij de klant worden geïmplementeerd. Deze tests variëren van kleine kantoortesten tot mogelijk reizen naar externe leveranciers. Nadat de software is ontwikkeld, ben je verantwoordelijk voor het ter plaatse in bedrijf stellen van de machines bij de klant. Dit houdt in dat je meerdere opeenvolgende dagen op locatie bij de klant aanwezig bent om de software te installeren en te testen. Je maakt deel uit van het Controls PLC-team, dat bestaat uit zeven andere PLC-programmeurs en wordt geleid door een teamleider. In het kort ga jij dus aan de slag met: - Het ontwikkelen en implementeren van besturingsoplossingen voor sorteermachines en randapparatuur; - Het vroegtijdje analyseren van de functionele en technische klantspecificaties in samenwerking met diverse afdelingen; - Het programmeren van software en uitvoeren van uitgebreide tests op besturingscomponenten en nieuwe technologieën; - Het ter plaatse installeren en testen van de software bij klanten, wat soms internationaal kan zijn; - Werk binnen het Controls PLC-team, onder leiding van een teamleider, samen met zeven andere PLC-programmeurs.

Gisteren - lees meer ...

Mechanical Engineer Machinebouw

Enschede - Kracht Recruitment

Als Mechanical Engineer ben jij verantwoordelijk voor het bedenken en het ontwerpen van technische oplossingen. Jouw takenpakket bestaat hierbij onder andere uit: - Onderhouden van klantcontact om de vraag en/of wens van de klant goed duidelijk te krijgen; - Bedenken van creatieve, functionele en haalbare technische oplossingen zonder hierbij het kostenplaatje uit het oog te verliezen; - Contact onderhouden met diverse interne afdelingen en met fabrikanten en leveranciers om de juiste onderdelen samen te stellen; - Ontwerpen van de technische oplossingen die je hebt bedacht; - Junior Mechanical Engineers die meewerken aan jouw ontwerp aansturen en begeleiden.

Gisteren - lees meer ...

Hardware Engineer Industriële Automatisering

Wijchen - Kracht Recruitment

Je gaat als Hardware Engineer Industriële Automatisering aan de slag met het bedenken, ontwerpen en uitdokteren van automatiseringsoplossingen. Je vertaalt de klantvraag naar een technische oplossing en selecteert daarvoor de benodigde componenten. Daarnaast maak je de technische berekeningen die nodig zijn voor een werkende installatie en verzorgt afstemming met de panelenbouw (die in huis worden gemaakt). Je blijft bij de projecten betrokken t/m oplevering en nazorg. Ook bezoek je de klant en onderhoud je gedurende het gehele traject contact zodat hetgeen wat wordt gemaakt ook in overeenstemming is met de wensen en eisen. Samengevat: - Je vertaalt wensen naar technische oplossingen; - Maakt technische berekeningen; - Selecteert benodigde componenten; - Verzorgt afstemming met panelenbouw; - Onderhoud contact met opdrachtgever.

Gisteren - lees meer ...

Electrical Engineer

Delft - Kracht Recruitment

Als Electrical Engineer ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen van op maat gemaakte besturingssystemen, powerdistributie en IO-interfaces voor sensoren en actuatoren. Deze worden gecombineerd met beschikbare industriële hardware en aangepaste interconnecties om complete oplossingen te bieden aan klanten. Onze expertise omvat gebieden zoals motion control, data-acquisitie, sensortechnologie, machine- en productveiligheid, connectiviteit (aangepaste kabeloplossingen), evenals toepassingen geschikt voor vacuüm- en cleanroomomgevingen. In de rol van Electrical Engineer ontwikkel je concepten, werk je aan gedetailleerde uitwerkingen en ondersteun je bij het maken van prototypes. Uiteraard houd je rekening met het uiteindelijke product en de integratie ervan met elektronica bij het nemen van beslissingen. Gedurende de implementatiefase ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van de montage, het uitvoeren van tests, en ten slotte het in bedrijf stellen en verifiëren van het systeem. - Als Electrical Engineer ontwerp je op maat gemaakte besturingssystemen, powerdistributie en IO-interfaces voor sensoren en actuatoren; - Je combineert deze ontwerpen met industriële hardware en aangepaste interconnecties om complete klantoplossingen te creëren; - Onze expertise omvat motion control, data-acquisitie, sensortechnologie, machine- en productveiligheid, en connectiviteit, inclusief aangepaste kabeloplossingen; - Je ontwikkelt concepten, werkt ze uit en ondersteunt bij het maken van prototypes, met focus op integratie met elektronica en het eindproduct;

Gisteren - lees meer ...

Teammanager Onderhoud & Veiligheid Woningcorporatie

Zwijndrecht - Kracht Recruitment

In deze uitdagende functie ben je een echte spin in het web. Je bent technisch inhoudelijk betrokken, maar pakt ook de sturende en coachende verantwoordelijkheden.  Je totale team bestaat op dit moment uit 10 medewerkers en is groeiende. Je rapporteert direct aan de Manager Vastgoed in deze functie. Een greep uit je taken & verantwoordelijkheden: - Je zorgt voor coaching, begeleiding en teamontwikkeling en daarmee een florerend team; - Je zorgt, samen met je team, voor integrale onderhoudsplanningen, controle cyclussen en analyses; - Je zorgt voor de realisatie van onderhoudsbegrotingen met betrekking tot investeringen, planmatig- en contractonderhoud; - Je vervult de rol van troubleshooter bij teamcalamiteiten, incidenten en lost structurele knelpunten snel op.  - Je bent de contactpersoon voor externe partijen als aannemers, installateurs en adviseurs; 

Gisteren - lees meer ...

Senior Proejctmanager Bouw Wonincorporatie

's-Gravenhage - Kracht Recruitment

Als Projectmanager schakel jij voortdurend tussen tactisch en operationeel niveau. Het ene moment buig je je samen met de projectleider over een schetsontwerp van een Rijksmonument, het andere moment bepaal je met de stakeholders het programma voor een herstructureringswijk. Dat maakt je baan ontzettend bijzonder en dynamisch. Je krijgt ruimte om processen te optimaliseren, efficiënter en vooral leuker te laten verlopen. Het netwerk wat je opbouwt is daarnaast een waardevolle toevoeging voor je rugzak.  Taken en verantwoordelijkheden in jouw rol: - Managen van projecten vanaf initiatieffase t/m oplevering; - Sturen op geld, tijd en kwaliteit; - Verantwoordelijk voor bouwcontroles in de realisatie; - Contactpersoon voor de betrokken bouwpartijen.

Gisteren - lees meer ...

Software Engineer Machinebouw

Tilburg - Kracht Recruitment

Als Software Engineer binnen dit dynamische bedrijf speel je een cruciale rol in het ontwerpen en implementeren van softwareoplossingen voor geavanceerde machines en systemen. Je werkt nauw samen met diverse teams en draagt bij aan het succes van ontwikkelen van duurzame projecten. Je belangrijkste taken omvatten: - Het ontwikkelen, testen en implementeren van software voor machines; - Het oplossen van complexe technische vraagstukken en het optimaliseren van bestaande software; - Het documenteren van softwareontwerpen en het leveren van technische ondersteuning aan collega's en klanten; - Het volgen van de nieuwste technologische ontwikkelingen om innovatieve oplossingen te kunnen bieden.

Gisteren - lees meer ...

Mechanical Engineer Machinebouw

Woerden - Kracht Recruitment

Als Mechanical Engineer ben je verantwoordelijk voor het technische aspect van jouw toegewezen projecten binnen het engineeringsdomein. Je creëert machineontwerpen op basis van configureerbare standaarden en past deze aan volgens de specifieke wensen van klanten. De focus ligt op het ontwikkelen van op maat gemaakte machines voor klantspecifieke behoeften. Daarnaast voer je haalbaarheidsanalyses uit om snelheden en krachten te evalueren. In samenwerking met een multidisciplinair projectteam, bestaande uit Software Engineers, Hardware Engineers, Test Engineers en Assemblage medewerkers, bewaak je de planning en zorg je ervoor dat aan alle projectvereisten wordt voldaan. Indien nodig onderhoud je contact met klanten om details te bespreken en af te stemmen. Wat deze rol interessant maakt, is dat jij als eindverantwoordelijke zorgt voor het optimale mechanische functioneren van de machine. Dit kun je direct in de assemblagehal controleren. Hierdoor blijf je nauw betrokken bij het eindproduct en heb je direct contact met de monteurs die betrokken zijn bij de assemblage. Verder bestaat jouw functie uit: - Je leidt als Mechanical Engineer technische aspecten van toegewezen projecten binnen engineering; - Je ontwerpt machineconfiguraties volgens flexibele standaarden en pas aan op basis van klantspecifieke wensen; - Je ontwikkelt op maat gemaakte machines die aan individuele klantbehoeften voldoen; - Je voert haalbaarheidsanalyses uit om snelheden en krachten te evalueren; - Je werkt nauw samen met een multidisciplinair team om planning te bewaken, projectvereisten te vervullen en onderhoud contact met klanten voor afstemming.

Gisteren - lees meer ...

Mechanical engineer

Doetinchem - Kracht Recruitment

Als Mechanical Engineer ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen en configureren van machines en machineonderdelen, zowel op het gebied van manufacturing als R&D. Je vertaalt de wensen van de klant naar een goed maakbare constructie die binnen de beschikbare tijd en kosten wordt gerealiseerd, waarbij kwaliteit als rode draad door het proces loopt. Je werkt nauw samen met het team om de machines te ontwikkelen en te verbeteren. Daarnaast zorg je ervoor dat je op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen en technologieën in de markt.

Gisteren - lees meer ...

Mechanical Engineer

Pijnacker - Kracht Recruitment

Jij als Mechanical Engineer komt te werken op de R&D afdeling waarbij je verantwoordelijk bent voor de engineering van de machines. Dit ga jij doen aan de hand van de verkooporder waarmee je de tekeningen en stuklijsten van de machine gaat ontwerpen en ontwikkelen. Daarvoor is het belangrijk dat jij je oog hebt voor de maakbaarheid en de kosten van de machine. Dit toets je doormiddel van berekeningen en het bewaken van de planning. Doordat het bedrijf zoveel ervaring heeft word er geput uit een breed fundament van standaard of configureerbare modules en indien nodig worden specials ingezet. Dit zal ook deel uitmaken van jouw takenpakket: het uitwerken van specials. Hierbij moet je denken aan het engineren van transportbanen, kettingbanen, waterkanalen en zelfs robots. Samengevat: - Ontwerpen en ontwikkelen van tekeningen en stuklijsten; - Maakbaarheid van de machine toetsen doormiddel van berekeningen; - Bewaken van de planning; - Uitwerken van specials; - Engineren van transportbanen, kettingbanen, waterkanalen en robots.

Gisteren - lees meer ...

Senior Constructeur Waterbouw

Utrecht - Kracht Recruitment

Binnen een team van startende junioren, groeiende medioren en ervaren senioren werk je samen aan eenvoudige en complexe waterbouwkundige constructies. Hier krijg je de mogelijkheid om, vanuit je ervaring en ambitie jezelf verder te ontwikkelen. De sfeer binnen het team is informeel en collegiaal. Ze zetten zich samen in om elke dag steeds beter te worden. Samen met collega's en opdrachtgevers creëer je de meest toonaangevende waterbouwkundige constructies in Nederland en daarbuiten! Er word bijvoorbeeld gewerkt aan projecten als de renovatie van de Vizierstuwen in de Nederrijn en Lek, de grootste polder- en boezemgemalen van Nederland, de nieuwe zeesluizen in IJmuiden en Terneuzen, de Maasdeltatunnel en de Fehmarn Belt Tunnel tussen Denemarken en Duitsland. Voor dit soort projecten verzorg jij zelfstandig de constructieve berekeningen en stel je de bijbehorende adviesrapportages op. Daarnaast ontwikkel je je in de constructieve kennisvelden, om in de toekomst ook de meest complexe opgaven te beheersen. Als ervaren constructeur behoort het coachen en begeleiden van junioren uiteraard ook tot je taken.

Gisteren - lees meer ...

Bent u op zoek naar een (nieuwe) baan als constructeur? Hier vindt u gemakkelijk de juiste vacature in constructief. Dit is de enige banensite die zich puur en alleen richt op kaderfuncties binnen de gehele bouwbranche (bouwkunde en civiele techniek).

Er zijn verschillende manieren om uw perfecte job boven water te krijgen. Zo is het mogelijk om zelf te zoeken. Je kunt via ons uitgebreide zoekformulier zoeken op functie, regio, branche en ervaring. Klik hier om het zoekformulier te openen. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om dagelijks de laatste vacatures als constructeur per mail te ontvangen. U kunt uzelf hier aanmelden voor onze jobagent. Ook is het mogelijk om de rollen eens om te draaien. Laat werkgevers u eens benaderen in plaats van andersom. Plaats uw CV in de CV-databank van en ontvangt snel de eerste reacties van de meest prestigieuze werkgevers binnen de bouw. Klik hier om direct te starten.

Ook als u als werkgever op zoek bent naar geschikte kandidaten, bent u hier aan het juiste adres. Klik hier voor de mogelijkheden om uw vacature(s) van constructeur op deze websie te plaatsen.

Filteren