Bouw- en woningtoezicht vacatures


23 vacatures gevonden

Bouwplantoetser

Arnhem - Maandag

Voor diverse overheidsinstellingen in de regio Gelderland ben ik op zoek naar een Bouwplantoester. Als Bouwplantoester beoordeel en toets je de bouwplannen aan de hand van de WABO én ben jij het eerste aanspreekpunt voor klanten bij grote bouwinitiatieven. Je begeleidt het proces van A tot Z: van het maken en laten vaststellen van bestemmingsplannen tot het geven van inhoudelijk advies. Tot slot houd je het overzicht over alle toebedeelde dossiers.

20 Maart 2019 - lees meer ...

Trainee Bouwmanagement

Utrecht - Kracht Recruitment

Als trainee bouwmanagement wordt je opgeleid tot bouwprojectmanager. Dit traject zal aan je persoonlijke situatie worden aangepast.Je zal worden opgeleid tot bouwprojectmanager. Als bouwprojectmanager draag je zorg voor de totstandkoming en uitvoering van complexe projecten. Tevens draag je zorg voor een goede relatie en verstandhouding met de opdrachtgever. Je vertaalt ambities, wensen en eisen van alle betrokkenen naar een helder beleid.Als bouwprojectmanager heb je onder andere de volgende taken: - Je hebt een sturende en begeleidende rol in projecten - Je bewaakt de kosten, tijd en kwaliteit met gedegen methodiek - Je neemt deel aan stuurgroepen en adviseert het bestuur en directie op topniveau - Je zet je actief in voor kennisontwikkeling en uitbreiden van je netwerk

19 Maart 2019 - lees meer ...

Trainee Projectmanagement

Arnhem - Kracht Recruitment

Als Projectmanager Trainee ben je verantwoordelijk voor de realisatie van volledige projecten vanaf de contractvorming. Enkele taken waar je verantwoordelijk voor bent zijn: - Relatiebeheer en klantencontact - Opstarten en beheren bouwproces - Contact met opdrachtgever en betrokken partijen - Bewaken en sturen op budget - Managen van aanbesteding - Ontwerpmanagement - Opzetten van lokale projectteams - Procesmatig begeleiden van bouwprojecten in uitvoering

19 Maart 2019 - lees meer ...

Tendercoördinator

Gouda - Kracht Recruitment

Als Tenderleider zorg jij ervoor dat de tender van grote projecten worden binnengehaald. Je doet dit door commercieel inzicht, ervaring en een gedegen vakinhoudelijke onderbouwing. Daarnaast draagt de Tenderleider zorg voor het tenderproces in tijd, budget, kwaliteit, organisatie, scope en risico’s. Uiteraard wordt jij hierin uitstekend ondersteund door jouw collega’s. Als Tenderleider ben je o.a. verantwoordelijk voor de volgende taken: - Leg je direct verantwoording af aan de directie - Weet je de werkelijke klantvraag goed naar boven te krijgen - Leid je tenderteams - Organiseer je effectief alle sub processen (onder andere ontwerp, prijsvorming, optimalisaties/alternatieven van plan van aanpak) - Voer je de regie over de communicatie met de opdrachtgever - Zorg je ervoor dat het vervolgproces goed wordt opgetuigd (zodra de tender gegund wordt)

19 Maart 2019 - lees meer ...

Bouwtechnoloog Onderhoud & Renovatie

Gouda - Kracht Recruitment

Als Bouwtechnoloog ben je kwaliteits -en resultaatgericht en zorg je ervoor dat de planning en voortgang van onderhoud en renovatie projecten goed op elkaar zijn afgestemd. Je houdt van dynamiek, denkt constructief en bent praktisch ingesteld. Tot slot ben je innovatief en help je de organisatie graag verder. Je voert onder andere de volgende werkzaamheden uit: - Het opstellen van de logistieke plan van aanpak, procesplanning en realisatieplanning - Je stelt bouwplaatsbegroting op  - Je sluit leveranciers- en onderaannemerscontracten af - Je stelt een projectdossier samen en bewaakt deze - Je neemt deel aan tenderteams op het gebied van planning en logistiek  - Adviseren van het uitvoeringsteam over logistieke planning 

19 Maart 2019 - lees meer ...

Assistent Realisatiemanager

Zoetermeer - Kracht Recruitment

Enkele taken waar je als Assistent Realisatiemanager verantwoordelijk voor bent: - Het efficiënt inplannen van diverse werkzaamheden voor management en projectteams - Het snel kunnen schakelen tussen de diverse taken die op je bureau terecht komen - Ondersteuning bieden in de breedste zin van het woord - Verslagen schrijven van bouwvergaderingen en het opstellen van actiepunten - Fungeren als sparringspartner

15 Maart 2019 - lees meer ...

Bouwplantoetser

Breda - Maandag

Denk jij graag mee aan de toekomst van gemeentes in midden Brabant en heb je oog voor detail? Dan ben jij wellicht de nieuwe Bouwplantoetser die Maandag® zoekt! Bij Maandag® zijn we op zoek naar Bouwplantoetsers die afwisselende opdrachten bij een gemeentelijke instellingen in midden Brabant willen aanpakken. Dit met mogelijkheid tot een vast dienstverband. Als bouwplantoetser voer je de regie over het proces van de omgevingsvergunningen en je bent inhoudelijk betrokken bij de complexe aanvragen (bestemmingsplantoets, bouwkundige toets). Jouw verantwoordelijkheid ligt bij het zorgdragen voor en coördineren van aanvragen om vergunningen en meldingen in het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Verder beoordeel je bouw- en sloopplannen op de technische aspecten uit het Bouwbesluit. Je stelt daarnaast een risicoanalyse op om de bouwfysische en bouwtechnische risico's in kaart te brengen, dit om klachten te voorkomen. Je bent gesprekspartner van de klant en adviseert je collega's, leiding en bestuur.

15 Maart 2019 - lees meer ...

Bouwplaatsmanager

Tilburg - Kracht Recruitment

Als Bouwplaatsmanager bent je verantwoordelijk voor de aansturing en de logistieke organisatie rondom grote werken. Organiseren van personeel en materieel en bewaken van het transport. Je toetst en bewaakt of het werk voldoet aan alle gestelde bedrijfsprocedures en rapporteert hierover aan leidinggevende. De Bouwplaatsmanager heeft de dagelijkse leiding en zorgt dat het project tot een goede afronding komt. Hiervoor voer je onder andere onderstaande taken dagelijks uit: - Opstellen van planningen - Inrichting van de bouwplaats - Operationeel leidinggeven en leiden van bouwvergaderingen - Beheren van materiaal en materieel - Afwijkingen signaleren en rapporteren - Bewaken van kwaliteits- en veiligheidseisen

13 Maart 2019 - lees meer ...

Bouwplantoetser

Breda - Maandag

Bij Maandag® zijn we op zoek naar Bouwplantoetsers die afwisselende opdrachten bij gemeentelijke instellingen willen aanpakken. Dit met mogelijkheid tot een vast dienstverband. Als bouwplantoetser voer je de regie over het proces van de omgevingsvergunningen en je bent inhoudelijk betrokken bij de complexe aanvragen (bestemmingsplantoets, bouwkundige toets). Jouw verantwoordelijkheid ligt bij het zorgdragen voor en coördineren van aanvragen om vergunningen en meldingen in het kader van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht. Verder beoordeel je bouw- en sloopplannen op de technische aspecten uit het Bouwbesluit. Je stelt daarnaast een risicoanalyse op om de bouwfysische en bouwtechnische risico's in kaart te brengen, dit om klachten te voorkomen. Je bent gesprekspartner van de klant en adviseert je collega's, leiding en bestuur. Heb jij een kritische blik met oog voor detail? Dan ben jij wellicht de nieuwe Bouwplantoetser die Maandag® zoekt!

13 Maart 2019 - lees meer ...

Projectcoördinator Bouw

Weert - Kracht Recruitment

Als Projectcoördinator verzorg jij de coaching van de werkvoorbereiding en begeleiding tijdens de ontwerpfase en/of de uitvoeringsfase van utiliteits projecten. Taken van de Projectcoördinator zijn voornamelijk:  - Aandragen van alternatieven in te hanteren bouwmethodieken, materialen en materieel - Maken van de werkbegroting inclusief uittrekken van de hoeveelheden - Opvragen van offertes bij leveranciers en onderaannemers en een vergelijkingsstaat opstellen - Verzorgen en begeleiden van de (projectmatige) inkoop - Verzorgen en begeleiden van koperskeuze ten behoeve van woningbouw - Maken van planningen, detailschema's en afroepschema's voor uitvoering, onderaannemers en leveranciers

12 Maart 2019 - lees meer ...

Toezichthouder bouwen en ruimtelijke ordening

Harderwijk - Gemeente Harderwijk

Toezichthouder bouwen en ruimtelijke ordening 24-26 uur | Harderwijk De gemeente Harderwijk bereidt zich actief voor op de Omgevingswet. Er wordt onder andere al gewerkt aan een Omgevingsvisie en het Omgevingsplan. De organisatie bestaat uit 4 domeinen (Bestuur & Organisatie, Samenleving, Ruimte en Stadsbedrijf). Een deel van de bedrijfsvoeringstaken is ondergebracht in het samenwerkingsverband Meerinzicht, waarin Harderwijk, Ermelo en Zeewolde participeren. Het domein Binnen het domein Ruimte werken ruim 65 medewerkers aan de ontwikkeling van Harderwijk tot een aantrekkelijke stad waar het prettig wonen, werken en verblijven is. In het domein is de expertise op het gebied van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, economie, duurzaamheid, bouwzaken en inrichting van de openbare ruimte samengebracht. Er wordt gewerkt in een teamgerichte structuur, waarbij medewerkers zoveel mogelijk samen in het team verantwoordelijkheid nemen voor het teamresultaat. De teams zijn samengesteld rondom een logisch pakket van samenhangende activiteiten: • team Ruimtelijke ontwikkeling en Grondzaken • team Duurzaam en Wonen • team Economie, Mobiliteit en Erfgoed • team Vergunningen, Toezicht en Handhaving Bouwen. Dit ga je doen Als Toezichthouder bouwen en ruimtelijke ordening ben je verantwoordelijk voor het: • Uitvoeren van toezicht aan de hand van vergunningstekeningen, voorwaarden en geldende regels: o op de uitvoering van de bouw; o bij bestaande bouw; o op naleving van brandvoorschriften; o op het gebruik van gebouwen; o op het gebruik van gronden; o op werken/werkzaamheden. • Rapporteren van bevindingen, melden van overtredingen en maken van ambtelijke vooraankondiging. • Handhaven bij geconstateerde overtredingen. • Verzorgen van gereedmelding van aanleg of bouw.

8 Maart 2019 - lees meer ...

Inspecteur Civiele Techniek

Rotterdam - Kracht Recruitment

Als Inspecteur Civiele Techniek ga je bij onzeopdrachtgever in omgeving Rotterdam houdt je je dagelijks bezig met hetinspecteren en controleren van complexe van infrastructurele werken zoalsbruggen, tunnels en sluizen. Je hebt een hoge mate van zelfstandigheid waarinje takenpakket onder andere bestaat uit:- Zelfstandig uitvoeren van inspecties - Inplannen van werkzaamheden n.a.v. de inspectie - Voorbereiden van werkzaamheden n.a.v. de inspectie - Bewaken van de voortgang, kosten en kwaliteit van hetproject - Onderhouden van klantcontact

7 Maart 2019 - lees meer ...

Inspecteur Werktuigbouwkunde

Rotterdam - Kracht Recruitment

Als Inspecteur Werktuigbouwkunde ga je bij onzeopdrachtgever in omgeving Rotterdam houdt je je dagelijks bezig met hetinspecteren en controleren van complexe werktuigbouwkundige werken. Dit kanzijn in de infra, utiliteit of industrie. Je hebt een hoge mate vanzelfstandigheid waarin je takenpakket onder andere bestaat uit: - Zelfstandig uitvoeren van inspecties - Inplannen van werkzaamheden n.a.v. de inspectie - Voorbereiden van werkzaamheden n.a.v. de inspectie - Bewaken van de voortgang, kosten en kwaliteit van hetproject - Onderhouden van klantcontact

7 Maart 2019 - lees meer ...

Bouwplantoetser

Rotterdam - Maandag

Krijg jij energie van het beoordelen en toetsen van Bouwplannen? Dan ben jij de Bouwplantoetser die ik zoek! Voor verschillende organisaties in de Regio Rotterdam ben ik op zoek naar een Bouwplantoetser. Als Bouwplantoetser beoordeel en toets je de bouwplannen aan de hand van de WABO. Je bent het eerste aanspreekpunt voor klanten bij grote bouwinitiatieven. Ook wordt er van jou verwacht dat je het proces begeleidt tot het maken en laten vaststellen van bestemmingsplannen inclusief het leveren van inhoudelijke inbreng. Tot slot houd je het overzicht over alle toebedeelde dossiers.

7 Maart 2019 - lees meer ...

Bouwplantoetser

Eindhoven - Maandag

Bij Maandag® zijn wij op zoek naar een bouwplantoetser die opdrachten bij gemeentelijke instellingen wil aanpakken. Als bouwplantoetser heb je een afwisselende functie waarin geen één dag hetzelfde is. Je bent nauw betrokken bij de trajecten en waarborgt hierbij de kwaliteit en planning. Als bouwplantoetser voer je de regie over het proces van de omgevingsvergunningen en ben je inhoudelijk betrokken bij de complexe aanvragen. Je toetst en signaleert bouwkundige risico's in (woning)bouwplannen. Aan de hand van tekeningen en rapporten toets je deze plannen integraal aan het Bouwbesluit en aan de hand van de Wabo.

6 Maart 2019 - lees meer ...

Assistent Projectteam Bouwprojecten

Rotterdam - Kracht Recruitment

Enkele taken waar je als Assistent Projectteam verantwoordelijk voor bent: - Het efficiënt inplannen van diverse werkzaamheden voor management en projectteams - Het snel kunnen schakelen tussen de diverse taken die op je bureau terecht komen - Ondersteuning bieden in de breedste zin van het woord - Verslagen schrijven van bouwvergaderingen en het opstellen van actiepunten - Fungeren als sparringspartner

5 Maart 2019 - lees meer ...

Trainee Bouwplaatsmanager

Tilburg - Kracht Recruitment

Als Trainee Bouwplaatsmanager zorg je voor de realisatie van projecten binnen vooraf vastgestelde tijd, kwaliteit en budget. Je rapporteert aan de hoofduitvoerder en/of projectleider en neemt deel aan het projectteam overleg. Je onderhoudt contact met zowel de projectleiding, de werkvoorbereiding en bouwplaatsmedewerkers, als de leveranciers, onderaannemers, omwonenden en de klant. Taken van de Uitvoerder Junior bouw zijn: - Opstellen van planningen - Inrichting van de bouwplaatsorganisatie - Operationeel leidinggeven en leiden van bouwvergaderingen - Beheren van materiaal en materieel - Afwijkingen signaleren en rapporteren - Bewaken van kwaliteits- en veiligheidseisen

2 Maart 2019 - lees meer ...

Trainee Bouwplaatsmanager

Waalwijk - Kracht Recruitment

Als Bouwplaatsmanager bent je verantwoordelijk voor de aansturing en de logistieke organisatie rondom grote werken. Organiseren van personeel en materieel en bewaken van het transport. Je toetst en bewaakt of het werk voldoet aan alle gestelde bedrijfsprocedures en rapporteert hierover aan leidinggevende. De Bouwplaatsmanager heeft de dagelijkse leiding en zorgt dat het project tot een goede afronding komt. Hiervoor voer je onder andere onderstaande taken dagelijks uit: - Opstellen van planningen - Inrichting van de bouwplaats - Operationeel leidinggeven en leiden van bouwvergaderingen - Beheren van materiaal en materieel - Afwijkingen signaleren en rapporteren - Bewaken van kwaliteits- en veiligheidseisen

2 Maart 2019 - lees meer ...

Projectmanager

Breda - Kracht Recruitment

Binnen deze avontuurlijke functie houd je je bezig met de projectcoördinatie en procesorganisatie van grootschalige bouwontwikkelingen veelal in de nieuwste contractvormen. Als vertegenwoordiger van de klant en de klantwens zorg je dat het project conform pve en binnen de kwaliteitsnormen, planning en budget wordt gerealiseerd. Bovendien heb je de opdracht het bouwteam zodanig te formeren dat zij flexibel en effectief het bouwproces doorlopen zonder hoge overschrijdingen. Enkele taken waar je als Projectmanager Senior verantwoordelijk voor bent: - Zelfstandig leidinggeven aan, coördineren, realiseren en evalueren van projecten in de tender-, uitvoerings- en/of realisatiefase - Toezicht op inkoop, projectkosten en andere project gerelateerde financiële zaken - Coördineren van klachtenafhandeling - Communiceren met alle betrokken stakeholders, van uitvoerder tot opdrachtgever - Zorg dragen voor de personele planning - Daadkrachtig verrichten van commerciële taken

27 Februari 2019 - lees meer ...

toezichthouder Monumenten

Gouda - Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)

Geen dag is hetzelfde voor een Toezichthouder monumenten bij de afdeling Bouw- Woningtoezicht (BWT) van de ODMH! Binnen onze professionele en informele Omgevingsdienst werk je aan een veilige, leefbare en duurzame omgeving. Je werkt in een team waarin collega's op elkaars expertise kunnen bouwen. Ben jij een besluitvaardige toezichthouder die complexe vraagstukken niet uit de weg gaat? Dan zijn wij zijn op zoek naar jou! Toezichthouder monumenten 32 uur per week In ons werkgebied bevinden zich een paar honderd monumenten waar ons team Toezicht en handhaving haar taken uitvoert. Het is van groot belang voor dit gebied dat de stads- en dorpsgezichten hun historische waarde bewaren; dat cultureel erfgoed beschermt wordt. Jij draagt hieraan bij door er toezicht op te houden dat verbouwingen en restauraties voldoen aan de vereisten van de Erfgoedwet. Door nauwe samenwerking met de veertien collega's van je team, kan je jezelf blijven ontwikkelen in jouw expertise. In je dagelijkse werkzaamheden krijg je bij de ODMH ruimte je kennis te verbreden door het contact met collega's van andere afdelingen, zoals juristen. We vinden kennisdeling inspirerend en zien hier de meerwaarde van in. Wat ga je doen? • Je voert zelfstandig toezicht uit op monumentale panden, bij voorbeeld: kerken, grachtenpanden, boerderijen of beschermde stadsgezichten. • Indien nodig initieer je handhavingstaken en voer je deze grotendeels zelfstandig uit. • Jouw verantwoordelijkheid en autonomie in de functie is groot: de toezichthoudende taken voer je zelfstandig uit en het is jouw verantwoordelijkheid te zorgen dat verbouwingen en restauraties voldoen aan de vereisten van de Erfgoedwet. • Je beheert zelf je werkvoorraad, maakt rapportages en zorgt dat dossiers op orde zijn. • Je ondersteunt en adviseert aangesloten gemeenten ten aanzien van toezicht op historische panden. Jouw kwaliteiten • Klantgerichtheid: het geven van passende, cultuurhistorische adviezen is voor jou gesneden koek. Jij weet hoe het werkt in een bestuursrechtelijke omgeving, neemt heldere standpunten in en beschikt over overtuigingskracht. • Inlevingsvermogen: je kunt je goed inleven in het standpunt van een ander en bent je bewust van de belangen van alle betrokkenen. Op basis hiervan neem je eenduidige en goed beargumenteerde beslissingen. • Integer en deskundig: je bent betrouwbaar in de wijze waarop je met klanten en dossiers omgaat. Jouw ruime ervaring met complexe en politiek gevoelige plannen, hebben van jou een deskundig toezichthouder gemaakt. Wij vragen • een afgeronde HBO-opleiding in de richting van Bouwkunde en/of Restauratie; • minimaal 3 jaar ervaring als inspecteur Monumenten (toezicht en handhaving); • aantoonbare kennis van in het brede vakgebied (cultureel erfgoed, monumentenzorg, bouwkunde, restauratie) Heb je een bouwtechnische opleiding afgerond maar nog weinig werkervaring op het gebied van monumenten? Ook dan word je uitgenodigd om te solliciteren. Bij ons krijg je de kans om je hierin verder te ontwikkelen. Wij verwachten van jou wel een goede motivatie en grote inzet om het vak te leren. Wij bieden jou: • Een veelzijdige functie in een informele, open en betrokken organisatie van ongeveer 200 medewerkers die zich inzetten voor een betere leefomgeving; • Een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar met perspectief op een aanstelling voor onbepaalde tijd; • Een salaris van maximaal € 4225 bruto per maand (schaal 10) bij een 36-urige werkweek. Doorgroei in de uitloopschaal is mogelijk; • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: flexibele werktijden, reiskostenvergoeding, ontwikkelmogelijkheden, opleidingen en een individueel keuze budget (IKB) van 17,05 %; • Mogelijkheid om deel te nemen aan onze informele activiteiten zoals een gezondheidsdag, afdelingsuitje en een gezellig kerstfeest met een origineel thema; • De ODMH is goed bereikbaar, zowel met de trein als met auto (gratis parkeren) en er zijn elektrische laadpalen. Ben je enthousiast? Solliciteer dan door jouw cv en een motivatie te versturen via de 'Solliciteer' button. De sollicitatiegesprekken staan gepland op 12 maart 2019 (1e ronde) en 18 maart 2019 (2e ronde). Heb je nog vragen over de functie neem dan contact op met Marco van Meel, teamleider Toezicht en Handhaving (088-54 50 468 of 06 - 23 59 44 78). Bel voor informatie over de sollicitatieprocedure Rianne Rijntjes, HR-adviseur (088-54 50181 of 06 - 82 11 79 64). De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen we door milieutaken en bouw- en woningtoezicht-taken uit te voeren in opdracht van de regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs. WWW.ODMH.NL

12 Februari 2019 - lees meer ...

Handhaver BWT

Gouda - ODMH

Geen dag is hetzelfde voor een handhaver Bouw- en woningtoezicht (BWT) bij de ODMH! Binnen onze professionele en informele Omgevingsdienst werk je aan een veilige, leefbare en duurzame omgeving. Je werkt in een team waarin collega’s op elkaars expertise kunnen bouwen. Ben jij een besluitvaardige handhaver die complexe vraagstukken niet uit de weg gaat? Dan zijn wij zijn op zoek naar jou! Handhaver BTW 32 uur per week Als handhaver BWT ben je werkzaam in het team Toezicht en handhaving, dat bestaat uit 14 collega’s. Het team voert haar taken uit op de meest uiteenlopende locaties. Bij complexe handhavingszaken treden we integraal op met onze ketenpartners. Wij vinden belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen in jouw expertise. De nauwe samenwerking met de collega’s van je afdeling draagt hieraan bij. In ons werkgebied, heeft ons team BWT te maken met een diversiteit aan grootstedelijke problematieken, zoals illegale bouw- en/of sloopwerkzaamheden, reclame-uitingen, achterstallig onderhoud of het strijdig gebruik van panden en percelen. Naast je afdelingstaken heb je bij de ODMH mogelijkheid je kennis te verbreden door het contact met collega’s van andere afdelingen. We vinden kennisdeling inspirerend en zien hier de meerwaarde van in. Jouw taken als handhaver BWT: In jouw functie lever je een belangrijke bijdrage aan de taken van ODMH: • Je behandelt zelfstandig een verscheidenheid aan complexe klachten en meldingen die (mogelijk) niet voldoen aan de wet- en regelgeving (o.a. Wabo en Bouwbesluit). Soms betreft het meldingen die een potentieel risico voor de omgeving vormen, waardoor jouw daadkracht van belang is; • Je verantwoordelijkheid en autonomie in de functie is groot: je constateert waar regels en voorschriften niet in acht worden genomen. Je treedt op en draagt er zorg voor dat jouw handhavingszaken voldoen aan de wet- en regelgeving; • Je beheert jouw werkvoorraad, maakt rapportages en zorgt dat dossiers op orde zijn; • Je zorgt dat je op de hoogte bent van alle benodigde informatie en je overziet de consequenties van je handelswijzen. Wij zoeken een handhaver BWT met: • Een afgeronde MBO-4 op bouwtechnisch vlak; • Een afgeronde ABW-1 opleiding en bij voorkeur ook ABW-2; • 3-5 jaar ervaring als handhaver binnen bouw- en woningtoezicht; • Een rijbewijs B (vereist); • Enige affiniteit met strafrecht en indien noodzakelijk bereid tot het behalen van de BOA-bevoegdheid. • Heb je een bouwtechnische opleiding afgerond maar nog weinig werkervaring? Ook dan word je uitgenodigd om te solliciteren. Bij ons krijg je de kans om je verder te ontwikkelen. Wij verwachten van jou wel een goede motivatie en grote inzet om het vak te leren. Het is belangrijk dat je beschikt over goede contactuele vaardigheden. Ook willen we dat je kunt meedenken met onze opdrachtgevers (gemeenten) in relatie tot de verschillende handhavingsbeleidsvormen. Je bent praktisch, nauwkeurig en resultaatgericht. Je hebt een goed inlevingsvermogen, neemt een helder standpunt in en beschikt over overtuigingskracht. Wij bieden jou: • Een veelzijdige functie in een informele, open en betrokken organisatie van ongeveer 200 medewerkers die zich inzetten voor een betere leefomgeving; • Een tijdelijke aanstelling voor de duur van één jaar met perspectief op een aanstelling voor onbepaalde tijd; • Een salaris van maximaal € 3.805,- bruto per maand (schaal 9) bij een 36-urige werkweek. Doorgroei in de uitloopschaal is mogelijk; • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: flexibele werktijden, reiskostenvergoeding, ontwikkelmogelijkheden, opleidingen en een individueel keuze budget (IKB) van 17,05 %; • Mogelijkheid om deel te nemen aan onze informele activiteiten zoals een gezondheidsdag, afdelingsuitje en een gezellig kerstfeest met een origineel thema; • De ODMH is goed bereikbaar, zowel met de trein als met auto (gratis parkeren) en er zijn elektrische laadpalen. Ben je enthousiast? Solliciteer dan door jouw cv en een motivatie te sturen via de 'Solliciteer' button. De sollicitatiegesprekken staan gepland op 4 maart 2019 (1e ronde) en 11 maart 2019 (2e ronde). Heb je nog vragen over de functie neem dan contact op met Marco van Meel, teamleider Toezicht en Handhaving (088-54 50 468 of 06 - 23 59 44 78). Bel voor informatie over de sollicitatieprocedure Rianne Rijntjes, HR adviseur (088-54 50181 of 06 – 82 11 79 64). De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Dit doen we door milieutaken en bouw- en woningtoezicht-taken uit te voeren in opdracht van de regiogemeenten en de provincie Zuid-Holland. Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen wij niet op prijs. WWW.ODMH.NL

31 Januari 2019 - lees meer ...

Enthousiaste toezichthouder Wabo

Zeist - Gemeente Zeist

Het team Ruimtelijke Ontwikkeling werkt aan het mogelijk maken van ruimtelijke initiatieven. Als toezichthouder Wabo heb jij de kennis en ervaring vanuit de praktijk op de bouwplaats waar die initiatieven tot uitvoering komen. Je weet precies waar je op moet letten bij de bouw van woningen, bedrijfspanden, scholen… noem maar op. We hoeven jou niks meer over constructies, brandveiligheid en materiaalgebruik uit te leggen. Op de bouwplaats ga je het gesprek aan en houdt daarbij de belangen van de bouwer, de omgeving en gemeente in je achterhoofd. Je weet je collega-toezichthouder te vinden en stemt steeds met elkaar af maar werkt ook nauw samen met anderen binnen en buiten het team. Je communiceert helder en actief en legt gedetailleerd vast wat je buiten ziet. Voor de handhavers en juristen in ons team is dat van belang wanneer tijdens de bouw “gedoe” ontstaat.

30 Januari 2019 - lees meer ...

Bouwinspecteur

Zwijndrecht - Gemeente Zwijndrecht

Zoek jij zelfstandigheid in je functie? Vind jij het belangrijk om te werken in een organisatie met een goede werksfeer, die oog heeft voor talent en talentontwikkeling? Heb jij oog voor de samenleving als partner bij jouw werk? Houd jij je graag bezig met aanvragen omgevingsvergunningen en toezicht op bestaande en nieuwe bouw? Reageer dan snel! Bouwinspecteur 36 uur per week Wat ga jij bij ons doen? Je gaat voor ons adviseren op omgevingsaanvragen, activiteit bouwen en wijziging gebruik. Concreet betekent dit dat je de aanvragen voor een Omgevingsvergunning toetst aan de geldende wet- en regelgeving. Je houdt in voorkomende gevallen ook toezicht op bouwwerkzaamheden en de eindoplevering hiervan. Dit doe je in samenwerking met de brandweer. Daarnaast houd je toezicht op de uitvoering van de vergunningen en de naleving van de vergunnings-voorwaarden. Je verstrekt mondelinge- en schriftelijke informatie vanuit het vakgebied aan interne en externe klanten en voert waar nodig overleg met diverse interne en externe samenwerkingspartners.

10 Januari 2019 - lees meer ...

Als u op zoek bent naar een compleet en actueel overzicht van alle vacatures in de bouw- en woningtoezicht, dan bent u hier aan het juiste adres. Dit is een online vacature- en CV-bank gespecialiseerd in banen vanaf MTS-niveau binnen de bouwkunde en civiele techniek.

Door onze gespecialiseerde zoekfunctie, krijgt u snel de juiste job naar boven. U kunt zoeken op regio, functie, branche en ervaring. Zo vindt u gegarandeerd de juiste vacature in de bouw- en woningtoezicht. Klik hier om naar het zoekformulier te gaan. Als u op de hoogte gehouden wilt worden van de nieuwe vacatures die voldoen aan uw persoonlijke profiel, dan is de Jobagent ideaal voor u. Klik hier om uzelf aan te melden en ontvang maximaal eenmaal per dag een overzicht met de nieuwste functies. U kunt er ook voor kiezen om zelf benaderd te worden door werkgevers. U hoeft alleen maar uw CV (eventueel anoniem) in onze CV-databank te plaatsen en binnen 24 uur heeft u al een reactie van één van de toonaangevende werkgevers die toegang hebben tot deze database.

Bent u nou op zoek naar geschikte kandidaten om uw vacatures in de bouw- en woningtoezicht in te vullen? Klik dan hier voor de mogelijkheden voor werkgevers.

Filteren