Vacatures bouw Enschede


25 vacatures gevonden

Mechanical Engineer Machinebouw

Enschede - Kracht Recruitment

Als Mechanical Engineer ben jij verantwoordelijk voor het bedenken en het ontwerpen van technische oplossingen. Jouw takenpakket bestaat hierbij onder andere uit: - Onderhouden van klantcontact om de vraag en/of wens van de klant goed duidelijk te krijgen; - Bedenken van creatieve, functionele en haalbare technische oplossingen zonder hierbij het kostenplaatje uit het oog te verliezen; - Contact onderhouden met diverse interne afdelingen en met fabrikanten en leveranciers om de juiste onderdelen samen te stellen; - Ontwerpen van de technische oplossingen die je hebt bedacht; - Junior Mechanical Engineers die meewerken aan jouw ontwerp aansturen en begeleiden.

Vandaag - lees meer ...

Kostendeskundige Bouw

Enschede - Kracht Recruitment

Als kostendeskundige zorg jij samen met je collega dat haalbaarheidsstudies, kostenramingen en kostprijsbegrotingen worden gemaakt. Je bespreekt de wensen en behoeften samen met de opdrachtgever, zodat resultaten nauwkeurig worden uitgevoerd. Jij bent flexibel en neemt de ene keer deel aan interne projectteams waarbij je een ondersteunende rol hebt, maar de andere keer de regierol op je neemt. Daarnaast vraagt de opdrachtgever het volgende: - Het signaleren van risico's en bezuinigingen - Het toelichten en onderbouwen van kosten en begrotingen - Het aandragen van mogelijke alternatieven  - Het opstellen van een economisch verantwoorde prijsvorming en projectuitvoering - Kosten tot in detail berekenen - Aan de hand van de berekeningen een begroting maken

Vandaag - lees meer ...

Projectvoorbereider utilitaire woningbouw

Enschede - Kracht Recruitment

Als ervaren projectvoorbereider speel jij een belangrijke rol bij de realisatie van de projecten. Als projectvoorbereider ben jij bij deze organisatie de spil in het web en de coördinerende factor van ontwerpprocessen Jij bent van engineering tot en met oplevering betrokken bij de grotere en complexere projecten. Jij bereidt de projecten voor op het gebied van bouwmethodieken, inkoop, logistiek en financiën en draagt zo zorg voor een efficiënt bouwproces, een veilige bouwplaats en een actuele en nauwkeurige kostenbewaking. Je beheert en bewaakt tijdens de uitvoeringsfase het project zodat alles verloopt volgens planning en budget. Als projectvoorbereider: - Heb je veel contact met co-partners;  - Ben je de verbindende factor tussen de verschillende partijen op het project;  - Houd je van dynamiek, denkt constructief en bent praktisch ingesteld;  - Ben je innovatief en help je de organisatie graag verder.

3 December 2023 - lees meer ...

Projectmanager Bouw

Enschede - Kracht Recruitment

Als projectmanager bouw bekleed je een essentiële rol in het bouwproces. Je draagt de verantwoordelijkheid om een project in goede banen te begeleiden. Het volgende takenpakket geeft een indruk van de werkzaamheden: - Contact met externe partijen en de opdrachtgever; - Aansturen en begeleiden van verschillende teams in het bouwproject; - Bewaken van de GOTIK aspecten; - Bijwonen/voorzitten van bouwvergaderingen; - Monitoren van de kwaliteit en de veiligheid.

2 December 2023 - lees meer ...

Constructeur Assistent

Enschede - Kracht Recruitment

Als Constructeur Assistent ben jij de gene die tekent en berekend hoe de constructie van een gebouw eruit moet zien. Samen met een team van 15 Constructeurs ben je verantwoordelijk voor alle fasen van het bouwproces. Elk project is anders waardoor je wordt uitgedaagd mee te denken over innovatieve oplossingen. Voorbeelden van toonaangevende projecten zijn ziekenhuizen en zorgcentra. Het taken pakket van de Constructeur Bouw: - Je maakt constructieve berekeningen voor beton- en staalconstructies zowel voor nieuw te ontwerpen constructies als voor de beoordeling van de sterkte van bestaande constructies - Je onderhoudt contacten met opdrachtgevers, collega constructeurs en tekenaar - Je beoordeelt monitoringsprojecten, tekeningen en stelt kwaliteitsrapportages op

2 December 2023 - lees meer ...

Service Coördinator Bouw

Enschede - Kracht Recruitment

In deze rol ben je verantwoordelijk voor het verlenen van de beste service aan klanten. In de rol van service coördinator ben je samen met je team verantwoordelijk voor het verlenen van optimale service en streven jullie naar de hoogste klanttevredenheid. Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het preventieve en correctieve onderhoud aan woningbouw. Daarnaast ga je zorgen voor een goede planning, de aansturing van monteurs en het onderhouden van contacten met klanten en leveranciers. Hiernaast bewaak je de voortgang van de onderhoudswerkzaamheden en houd je zowel interne als externe betrokkenen op de hoogte. - Je bent de contactpersoon van de klant en zorgt voor de afhandeling van onderhoud meldingen; - Verzorgen van de planning, voorbereiding en de afhandeling van preventief en correctief onderhoud; - Bewaking van de planning, voortgang, kwaliteit en klanttevredenheid; - Het verrichten van bijkomende administratieve werkzaamheden; - Bewaking van contractuele afspraken; - Aansturen van technisch personeel.

2 December 2023 - lees meer ...

Directievoerder Bouw

Enschede - Kracht Recruitment

Als directievoerder ben jij verantwoordelijk voor de aansturing in de uitvoering en behartig je de belangen van de opdrachtgever tijdens de bouw. Verder ben je bezig met het volgende: - Verantwoordelijk voor overleggen met overheidsinstanties en derden - Advisering en toezien op contractstukken - Advies uitbrengen rondom de GROTIK aspecten - Verantwoordelijk voor de volledige bouwadministratie - Aansturen en begeleiden van toezichthouders

2 December 2023 - lees meer ...

Projectmanager Bouw

Enschede - Kracht Recruitment

Binnen deze functie als Projectmanager houdt je je bezig met de projectcoördinatie en procesorganisatie. Je voert hiertoe onder andere de volgende werkzaamheden uit: - Zelfstandig leidinggeven aan, coördineren, realiseren en evalueren van projecten - Toezicht op inkoop, projectkosten en andere project gerelateerde financiële zaken - Coördineren van klachtenafhandeling - Communiceren met alle betrokken stakeholders, van uitvoerder tot opdrachtgever - Zorg dragen voor de personele planning - Daadkrachtig verrichten van commerciële taken

2 December 2023 - lees meer ...

Projectontwikkelaar Junior

Enschede - Kracht Recruitment

Dit betreft een vacature waarbij je invloed hebt op alle aspecten van het project met een zeer afwisselend takenpakket. Als Projectontwikkelaar Junior verricht je de volgende taken: - het beoordelen van (verworven) projecten door middel van marktonderzoek - van de eerste schetsontwerpen tot en met de oplevering van een woning zorg dragen voor het ontwikkelproces   - opstellen en bewaken van projectplanningen, kosten-batenanalyses en budgetten  - Inzicht in ruimtelijke procedures en juridische en fiscale aspecten - Op (laten) stellen van stedenbouwkundigplan, beeldkwaliteitsplan, bestemmingsplan en inrichtingsplan - Continue afweging van corporatie- en wijkbelang, stadsbelang, financieel belang en gewenst risicoprofiel

2 December 2023 - lees meer ...

Hoofd Engineering Bouw

Enschede - Kracht Recruitment

Als Hoofd Engineering heb jij een uitdagende positie in het hart van een vooraanstaand bouwbedrijf. Hier komen de volgende taken en werkzaamheden bij kijken:  - Sturen en leiden van het engineeringsproces volgens de GOTIK methode; - Opstellen en realiseren van afdelingsjaarplan, inclusief budgetbewaking; - Aansturing van verschillende vakdisciplines, waaronder bouwkosten, technisch planontwikkelaars, BIM modelleurs en bouwbureau; - Onderhouden van contacten met klanten, partners en stakeholders; - Bijsturen en optimaliseren van interne processen; - Toepassen en handhaven van veiligheidsrichtlijnen en bevordering van een veilige bedrijfscultuur.

29 November 2023 - lees meer ...

Proces Engineer Bouw

Enschede - Kracht Recruitment

Als Proces Engineer heb je een veelzijdige en uitdagende rol binnen het integrale projectteam. Je speelt een cruciale rol in het bewaken van het proces en draagt bij aan de kwaliteit van onze UAV-GC en bouwteam projecten. Concreet zijn je taken en verantwoordelijkheden: - Je denkt actief mee in de tenderfase en draagt bij aan het kansen- en risicodossier; - Je stelt de eisendatabase en het projectmanagementplan op en bewaakt deze zorgvuldig; - Je neemt een belangrijke rol in de engineering overleggen en zorgt voor een efficiënte planning in samenwerking met het team; - Je onderhoudt nauwe contacten met opdrachtgevers en adviseurs, in samenwerking met de teamleider; - Je houdt alle afwijkingen, wijzigingen en wensen binnen het project bij en verwerkt deze op een gestructureerde manier; - Je zorgt ervoor dat de werkwijze wordt nageleefd en draagt actief bij aan continue verbetering van deze werkwijze.

29 November 2023 - lees meer ...

Senior Werkvoorbereider Bouw

Enschede - Kracht Recruitment

Als Werkvoorbereider Bouw vervul je een veelzijdige, uitdagende en senior rol binnen het bedrijf. Je bent verantwoordelijk voor het efficiënt voorbereiden en plannen van diverse bouwprojecten in de utiliteitsbouw. Je werkt nauw samen met verschillende disciplines binnen het projectteam en draagt bij aan het behalen van de projectdoelstellingen, zoals tijd, budget en kwaliteit. Concreet zijn je taken en verantwoordelijkheden: - Opstellen en bewaken van projectplanningen en werkvoorbereidingschema's; - Aanvragen en beoordelen van offertes en het maken van calculaties; - Coördineren van verschillende werkzaamheden en disciplines binnen het project; - Zorgen voor een optimale inzet van personeel, materialen en materieel; - Bewaken van de voortgang en het signaleren van afwijkingen en knelpunten; - Onderhouden van contacten met leveranciers, onderaannemers en andere betrokken partijen; - Bijdragen aan de optimalisatie van werkprocessen en kwaliteitsverbetering.

29 November 2023 - lees meer ...

BIM Modelleur Bouw

Enschede - Kracht Recruitment

Bij dit toonaangevende bouwbedrijf waar de toekomst van modulair bouwen centraal staat, krijg jij de volgende taken en verantwoordelijkheden: - Ondersteunen van de ontwerpleider en actief bijdragen aan het succesvol realiseren van woning- & utiliteitsbouwprojecten tot €5 miljoen, met modulaire assemblage en landelijke uitvoering; - Werken aan meerdere projecten simultaan en actief deelnemen aan projectteams; - Gedreven en betrokken samenwerken om een sterk team te vormen dat streeft naar optimale resultaten; - Inzetten van technische expertise om het ontwerpteam te versterken en nieuwe projecten te verwerven. - Actieve bijdrage aan voortdurende verbetering van bouwconcepten & producten binnen de organisatie.

29 November 2023 - lees meer ...

Teamleider Bouw

Enschede - Kracht Recruitment

Als Teamleider Bouw heb je een veelzijdige en uitdagende functie. Je bent verantwoordelijk voor het leiden van grote utiliteitsprojecten met een projectomvang tussen de tien en dertig miljoen euro. Je werkt met UAV-GC contracten en bouwteamopdrachten, waarbij je samen met een gedreven integraal projectteam werkt om de doelstellingen van het project te behalen (tijd, budget en kwaliteit).  Concreet zijn je taken en verantwoordelijkheden: - Motiveert en stimuleert het integrale projectteam; - Creëert overzicht en controle in het project; - Komt met creatieve oplossingen voor efficiëntere uitvoering; - Werkt samen met bedrijfscoaches voor naadloze samenwerking; - Onderhoudt langdurige relaties met partners en leveranciers; - Verantwoordelijk voor financiële bewaking en beheersing van het project; - Draagt actief bij aan het verhogen van de kwaliteit van processen en werkmethoden.

29 November 2023 - lees meer ...

BIM Coördinator Bouw

Enschede - Kracht Recruitment

Als BIM-coördinator speel je een cruciale rol in de innovatieve organisatie, waar digitaal bouwen volledig is geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. Verder houd jij je bezig met de volgende werkzaamheden: - Coördinatie van het totale coördinatiemodel, waarbij je ervoor zorgt dat alle deelmodellen naadloos op elkaar zijn afgestemd; - Clashmanagement van de verschillende modellen, waarbij je proactief eventuele conflicten oplost, zowel intern als extern; - Afstemming met collega's en opdrachtgevers om een soepele samenwerking te waarborgen en de voortgang van de modellen te bewaken, terwijl je gemaakte afspraken naleeft; - Een kritische kijk op de maakbaarheid van de modellen, waarbij je ervoor zorgt dat de vertaling van de modellen naar de uitvoerbaarheid op de bouwplaats optimaal verloopt; - De integratie van innovaties en digitaal bouwen in de bedrijfsprocessen, waarbij je als BIM-coördinator een sleutelrol speelt in het bevorderen van deze ontwikkelingen; - Het up-to-date houden van de uitvoeringsmodellen op de bouwplaats, zodat het project altijd over de meest actuele en relevante informatie beschikt.

29 November 2023 - lees meer ...

Werkvoorbereider Service en Onderhoud

Enschede - Kracht Recruitment

Als Werkvoorbereider Bouw (Service en Onderhoud) speel je een cruciale rol in het succesvol realiseren van Service- en Onderhoud projecten. Je bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig plannen, organiseren en coördineren van onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan bestaande bouwprojecten. Je werkt nauw samen met verschillende stakeholders, waaronder opdrachtgevers, leveranciers en interne teams, om ervoor te zorgen dat projecten efficiënt en volgens planning verlopen. Concreet zijn je taken en verantwoordelijkheden: - Opstellen van gedetailleerde werkplanningen en schema's voor Service- en Onderhoud projecten; - Aanvragen en beoordelen van offertes en maken van kostenramingen; - Coördineren van benodigde materialen, materieel en personeel; - Bewaken van de voortgang van projecten en tijdig signaleren van afwijkingen; - Onderhouden van contacten met leveranciers, onderaannemers en opdrachtgevers; - Bijdragen aan het verbeteren van werkprocessen en efficiënte uitvoering van projecten.

29 November 2023 - lees meer ...

Field Service Engineer Werktuigbouwkunde

Enschede - Kracht Recruitment

Als Field Service Engineer ben jij degene die wordt opgeroepen bij onderhoud, reparatie of revisie van draaiende machineonderdelen. Door jouw kennis van draaiende onderdelen toe te passen, weet jij de storing te verhelpen, het juiste onderhoud te plegen of de onderdelen te vernieuwen. Je werkt op locatie bij klanten in Nederland, maar ook in het buitenland. Voor het grootste deel vinden de werkzaamheden plaats binnen Europa, maar het is mogelijk dat je sporadisch voor een project naar Azië of Amerika gaat. Als Field Service Engineer bestaat jouw takenpakket onder andere uit: - Uitvoering van inspecties om de staat van de machines te beoordelen; - Preventief en routinematig onderhoud uitvoeren om storingen en slijtage te voorkomen; - Defecte onderdelen en storingen opsporen en reparaties uitvoeren; - Revisies uitvoeren om de staat van machines en onderdelen te verbeteren.

29 November 2023 - lees meer ...

Projectleider Onderhoud & Beheer

Enschede - Kracht Recruitment

Als Projectleider ben je verantwoordelijk voor grote mutatie- en planmatige onderhoudsprojecten tot transformaties in bestaand vastgoed. Wat ga je doen als Projectleider Onderhoud & Beheer? - Ontwikkelen en bewaken van de projectplanning; - Coördineren en controleren van werkzaamheden, materialen en leveranciers; - Monitoren van de voortgang, kwaliteit en kosten van het project; - Opstellen en bewaken van het projectbudget en kostenprognoses; - Bewaken van de naleving van wet- en regelgeving en veiligheidsnormen; - Onderhouden van constructieve relaties met opdrachtgevers, bewoners en co-makers; - Communiceren met belanghebbenden over projectvoortgang en eventuele knelpunten; - Initiëren van verbeteringen en efficiëntere werkmethoden; - Zorgdragen voor tijdige en accurate oplevering van het project; - Rapporteren aan de directie over projectresultaten en -ontwikkelingen. Een functie waarin je jouw leiderschap, technische kennis en klantgerichtheid kunt laten zien!

29 November 2023 - lees meer ...

Projectleider Woonconcepten Bouw

Enschede - Kracht Recruitment

Als Projectleider Woonconcepten Bouw ben jij de drijvende kracht van de organisatie. De werkzaamheden die hierbij horen:  - De regie voeren over de uitvoering van technisch uitdagende, organisatorisch complexe (conceptuele) woningbouwprojecten en adembenemende appartementencomplexen; - Een vooraanstaande rol spelen in het voortraject van de projecten, waar jouw expertise en baanbrekende ideeën het fundament leggen voor triomfen;  - De betrokkenheid bij de ontwikkeling van projecten, waarbij je met jouw expertise en innovatiekracht de basis legt voor succes; - Samenwerking, klantwaarde en duurzaamheid door een optimale inzet van mensen en middelen; - Het aansturen en motiveren van jouw projectteam, waarbij je excellence stimuleert en het beste in iedereen naar boven haalt; - Het creëren van een bouwproces en projectresultaten die de verwachtingen overtreffen en naadloos aansluiten bij de behoeften van onze klanten en eindgebruikers.

29 November 2023 - lees meer ...

Sales Engineer

Enschede - Voort

In de rol van Sales engineer mag jij je bezig houden met de klantrelaties. Je werkt nauw samen met de engineer afdelingen van klanten om de juiste oplossing te bedenken voor het verbeteren van metalen transportbanden wat je uiteindelijk vertaalt naar een concept product. Ook volg je binnenkomende orders op en maak je offertes. Het leuke aan deze functie is dat je klanten in binnen en buitenland hebt/mag creëren, sta je op beurzen en mag jij je bezig houden met de sales brochures. Met jouw technische achtergrond zorg je voor dat de nodige voorbereidingen. Denk hierbij aan het maken of aanpassen van tekeningen en de materiaalberekeningen. Wanneer dit gelukt is, ga je met verschillende interne afdelingen in gesprek (Engineer, Werkvoorbereider en Inkoper) zodat iedereen weet wat er gedaan moet worden om de klant volledig in behoefte te kunnen voorzien.

16 November 2023 - lees meer ...

Persoonlijk Ontwikkelprogramma Bouwkunde

Enschede - Voort

Ben je al actief binnen de bouw, maar wil je je daarnaast verder ontwikkelen op zowel persoonlijk als zakelijk gebied? Bij Voort kan dat! Wij koppelen ambitieuze technische professionals zoals jijzelf aan de leukste bedrijven in de Bouw. Zo zorgen we dat jij de baan vindt waar jij blij van wordt en je kunt blijven ontwikkelen als technisch professional. Maar daar stoppen onze inspanningen niet. Jij wilt tenslotte vooruit en daar helpen wij je mee. Dit programma is volledig gericht op jouw persoonlijke ontwikkeling en brengt je verder binnen je huidige en/of toekomstige rol in de bouw. Of dat nu is als werkvoorbereider, modelleur, calculator, uitvoerder of projectleider, het programma is zo vorm te geven dat dit aansluit op jouw ambities.   Met het Persoonlijk ontwikkelprogramma Bouwkunde groei jij in een jaar tijd razendsnel op persoonlijk en technisch gebied. Door de persoonlijke trainingen ontwikkel jij je extra ten opzichte van collega’s. Na het volgen van dit programma ben jij namelijk twee stappen verder dan iemand die het programma niet volgt en in dezelfde functie werkzaam is! Ons technisch trainingsaanbod zorgt ervoor dat jij je ambitie verder kunt waarmaken. Handig binnen je functie en van toegevoegde waarde voor je opdrachtgever. Samen met Voort kies jij een baan die bij je past. Deze combineer je met een persoonlijk ontwikkelingstraject. Hier leer jij: ·        Wie jij bent en welke kwaliteiten jij bezit; ·        Jezelf profileren; ·        Assertief optreden; ·        Lastige gesprekken voeren; ·        Timemanagement; ·        Omgaan met stress; Wat jij verder nog wilt ontwikkelen… hier kijken we samen naar!   De inhoud van de technische trainingen stel je zelf, in overleg met jouw consultant, samen. Denk hierbij aan thema's als BIM, Duurzaamheid, LEAN en WKB

10 November 2023 - lees meer ...

Werkvoorbereider

Enschede - Voort

Binnen deze organisatie staat enthousiasme centraal in een hecht team. Als werkvoorbereider speel jij een belangrijke rol bij het zorgvuldig afstemmen van verschillende disciplines, zoals bouwkunde, constructie en installaties, om ervoor te zorgen dat het hele proces soepel verloopt. Jouw kennis wordt zeer gewaardeerd als bijdrage aan het ontwerp- en planvormingstraject. Naast je technische expertise werk je nauw samen met opdrachtgevers, adviseurs, onderaannemers en leveranciers. Je verbindt alle betrokken partijen met elkaar en beheert het proces vanuit je eigen rol, met als doel een optimale uitvoering. Alle processen zijn geïntegreerd met het Bouw Informatie Model. Als werkvoorbereider heb je vaak ook de verantwoordelijkheid van BIM-coördinator op de projecten. Hierdoor speel je een centrale rol tijdens de engineering van onze projecten, waarbij je het overzicht behoudt en zorgt voor een vlotte voortgang.

2 November 2023 - lees meer ...

Projectleider

Enschede - Voort

Aangezien de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het ontwerp, de productie en de montage van complete woningen binnen hun eigen faciliteiten, is jouw rol als projectleider breder en diepgaander dan die van een projectleider bij een aannemer. Je speelt een integrale rol in de volledige 3D-engineering van de woningen en onderhoudt nauw contact met de fabriek om ervoor te zorgen dat de producten van optimale kwaliteit zijn en tijdig gereed zijn voor transport. Succes is afhankelijk van een grondige voorbereiding, doordachte logistiek en een nauwgezette uitvoeringsplanning. Met andere woorden, je hebt maximale invloed en verantwoordelijkheid, vanaf het initiële ontwerp tot aan de uiteindelijke oplevering. Daarnaast ben je bezig met: De bewaking van de projectplanning en het coördineren hiervan.Het helpen en meedenken aan de ontwikkeling van het woningconcept.Het aansturen van van montageteams en onderaannemers op de project locatie. Het aanpreek punt van klanten, partners en onderaannemers.

1 November 2023 - lees meer ...

Projectleider Onderhoud Constructies

Enschede - Prostruct

11 September 2023 - lees meer ...

Projectleider Onderhoud Constructies

Enschede - Prostruct

10 September 2023 - lees meer ...

Filteren

Zoekterm